Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону»



Скачати 289,02 Kb.
Дата конвертації28.08.2017
Розмір289,02 Kb.
ТипНаказ





ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
В. Бурлук

10.01.12 № 17



Про підсумки проведення XІХ районної

виставки-презентації педагогічних

ідей та технологій за темою

«Розвиток педагогічної компетентності

та професійної майстерності педагогів регіону»

З метою запровадження результатів регіональних програмно-цільових проектів, створення умов для забезпечення якісної освіти, сприяння розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі загальної середньої освіти в освітньому просторі Харківського регіону в січні 2012 року було проведено районну виставку - презентацію за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону», в якій взяли участь 80 педагогічних працівників із 21 закладу району.

Другий рік поспіль не беруть участь у районних виставках представники Червонохвильського НВК, педагогічний колектив якого складається з 25 педагогічних працівників. Цей факт засвідчує недостатню управлінську й організаційну діяльність директора Титаренко Н.В. та заступників Севастянової А.Д. та Затоки С.М.

Не подано жодної роботи з Приколотнянського, Шипуватського, Підсереднянського ДНЗ та ДЮСШ.

Перевага віддавалася тим роботам, які відображають актуальність авторської розробки, ступінь новизни запропонованих підходів, повноту та глибину розкриття заявленої теми, методичну та предметну грамотність, практичну спрямованість, відстежують систему роботи педагогічних працівників, а не поодиноким розробкам окремих уроків, виховних заходів, які мали місце. Враховувалося загальне оформлення: структурованість, послідовність викладу матеріалу, наявність анотації, змісту, списку літератури, культура писемного мовлення, грамотність тексту .

У поданих роботах залишилися не представленими такі напрями як 1. «Управління освітою»; 10. Напрям «Розвивально-естетична освіта», Розділи: 10.2. Образотворче мистецтво. 10.3. Художня культура; 13. Напрям «Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів».

Кращі роботи були представлені педагогічними працівниками Великобурлуцького ліцею, Великобурлуцької, Приколотнянської, Гниличанської, Новоолександрівської, Підсереднянської, Площанської, Рубленської, Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вільхуватського, Першогнилицького НВК.

За результатами експертизи перше місце посіли такі роботи, як

3.2. Напрям « Практична психологія та соціальна робота»
Подус Ганна Миколаївна, практичний психолог Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. «Тиждень толерантності в школі»

Посібник містить 2 розділи: І – Вступ, в якому обґрунтовується актуальність терпимого ставлення в сучасному суспільстві один до одного. ІІ – розробки тренінгів, корекційно-розвивальні запитання та виховні заходи з елементами тренінгу, метою яких є показати значимість толерантності під час взаємодії з іншими людьми, закріпити знання учасників про компоненти толерантності, удосконалювати вміння толерантного спілкування. Учням початкових класів дати уявлення про толерантність як універсальний принцип життєдіяльності людини, виховувати толерантність як особистісну якість учнів.

Цей посібник містить матеріали, які, стануть у нагоді психологам та вчителям у підготовці до виховних та позакласних заходів.



  1. Напрям « Дошкільна освіта»

Кисиленко Людмила Іванівна, музичний керівник Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко» « Наші новорічні свята »

Збірник «Наші новорічні свята» містить сценарії Новорічних свят для дітей всіх вікових груп. Запропоновані розробки свят допоможуть музичному керівникові та вихователю сформувати у дітей первісні уявлення про навколишній світ , розвинути творчі здібності малят , виховувати любов до прекрасного.

Посібник адресовано музичним керівникам та вихователям – дошкільникам.
Магафурова Вікторія Вікторівна, вихователь Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко»

« Розвиток логіко – математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку »

Посібник допоможе вихователю старшої групи ДНЗ здійснити принципи демократизації, інтеграції, різнорівневої диференціації при введені особистісно – зорієнтованої моделі навчання дошкільнят в період впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», стане в нагоді студентам ВНЗ спеціальності «Дошкільна освіта»
3. 4. Напрям «Початкова освіта»

Паніна Марія Іванівна, вчитель початкових класів Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

« Підсумкові контрольні роботи з української мови у 4 класі»

Посібник включає методичні рекомендації щодо проведення тематичного оцінювання з української мови у 4 класі. В роботі надано тексти для диктантів, переказів, контрольного списування, читання мовчки, аудіювання, мовної теми, а також теми для самостійного складання учнями діалогів, усних творів тощо. Завдання складені відповідно до вимог чинної програми початкових класів з української мови Міністерства освіти і науки України та сучасних організаційно-методичних підходів. Посібник має унікальну структуру. Матеріал згруповано за темами й подано у двох варіантах.

Федорчак Надія Вікторівна, вчитель початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного

«Сучасний урок інформатики у початковій школі. Комп’ютерне моделювання у середовищі графічного редактора Paint»

У посібнику обґрунтовано використання комп’ютерного моделювання на уроках інформатики у початковій школі, подано авторську розробку застосування комп’ютерного моделювання у середовищі графічного редактора Paint.
Дерюгіна Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного

«Навчально-виховний проект «Тиждень початкових класів»

У посібнику подано розробку навчально-виховного проекту «Тиждень початкових класів»
Колектив ШМО початкової школи Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів

«Розвиток мовленнєвої компетенції та творчих здібностей учнів початкових класів»

Робота складається з трьох розділів, які містять теоретичний матеріал та розробки уроків, які можливо, стануть у нагоді вчителю у підготовці до уроків розвитку зв’язного мовлення в початкових класах. Розділ І розкриває значення розвитку зв’язного мовлення молодших школярів, як провідного принципу навчання рідної мови в початкових класах. Розділ ІІ пропонує шляхи та засоби розвитку усного і писемного зв’язного мовлення молодших школярів: види вправ з розвитку зв’язного мовлення, стилі мовлення та їх особливості, значення ситуаційних ролей, як позитивного фактору розвитку діалогічного мовлення молодших школярів, роботу над усним переказом, роботу над творами. У розділі ІІІ вказується на значення системності в роботі над розвитком мовленнєвої компетенції та творчих здібностей учнів початкової ланки та надаються розробки уроків розвитку зв’язного мовлення та читання, які базуються на поєднанні традиційних і сучасних підходів до сучасного уроку, зокрема на використанні мультимедійного проектора. Тому при використанні наведених розробок необхідно врахувати, що певні етапи уроків проводяться з використанням цього обладнання. При відсутності даного пристрою вчителю заздалегідь необхідно буде підготувати відповідну заміну. Рекомендується для роботи вчителям початкових класів.
3.5. Напрям « Природничо - математична освіта »

Розділ 3.5.1. «Математика»

Кормілець Лариса Василівна, вчитель математики Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

«Самостійна робота на уроках математики»

Посібник ознайомлює з видами і формами проведення самостійних робіт з математики на різних етапах уроку, які допоможуть учителеві зробити навчання цікавим, ефективним, демократичним.

У посібнику пропонуються теоретичні основи, розробки уроків у 8 класі по темі «Квадратні рівняння» з використанням різних видів і форм самостійної роботи.

Завдання для самостійної роботи підібрані так, що формують особистість школяра, розвивають творчий потенціал дитини, індивідуальні здібності, зосереджують зусилля на виховання в учнів упевненості, віри в свої можливості. Рекомендовано для вчителів математики загальноосвітніх шкіл.

Мельников Олександр Леонідович, вчитель математики Великобурлуцького ліцею «Задачі на геометричні побудови»

Посібник містить приклади розв'язування задач на геометричні побудови, що можуть стати корисними вчителю у підготовці до уроків математики та в позаурочний час.
Розділ: 3.5.2. « Фізика та астрономія »

Кисіль Юлія Володимирівна , вчитель фізики Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

« Комп’ютерна підтримка викладання фізики»

В даній роботі розглядається використання інформаційно - комунікаційних технологій на різних етапах уроку, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу шляхом поєднання традиційних і сучасних підходів до викладання навчального матеріалу. Висвітлено переваги та недоліки організації навчально-виховного процесу з комп'ютерною технікою. Описано систему роботи, спрямовану на формування ІКТ компетентності учнів.

Розділ: 3.5.3. «Біологія, екологія»

Демченко Анатолій Миколайович, вчитель хімії та біології Першогнилицького навчально - виховного комплексу

«Природа рідного краю. Рослини і тварини Червоної книги, які зустрічаються на території села Перша Гнилиця» Посібник містить матеріал для проведення навчальних екскурсій, виховних заходів та уроків біології і природознавства. Робота складається з 5 частин. У вступі розкривається тема, мета дослідження, вказується об’єкт дослідження, перераховуються основні задачі дослідження. Розділ І висвітлює фізико-географічну характеристику Харківської області. Розділ ІІ описує фізико-географічну характеристику села Перша Гнилиця. Розділ ІІІ містить фото та коротку характеристику видів рослин і тварин Червоної книги, які зустрічаються на території села Перша Гнилиця. У висновках містяться загальні погляди щодо збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин.

Реп’єва Ольга Степанівна, вчитель біології Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Формування екологічної культури особистості »

У посібнику зібраний матеріал про заповідні місця Великобурлуччини, представлена екологічна мережа району в майбутньому. Пропонується перелік тем, при вивченні яких можна використовувати наведений матеріал, та розробки позакласних заходів. Даний посібник рекомендується для вчителів природничих наук та класних керівників.


Сарняк Ніна Олексіївна, вчитель біології Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

« Збережемо життя навколо нас ». Екологічна стежина.»

У посібнику представлена розробка екологічної стежини «Збережемо життя навколо нас». Екологічне виховання - невід'ємна складова частина навчально-виховного процесу. Найдієвішим засобом розвитку екологічного мислення сучасної людини є екологічні стежини, які допоможуть створити умови для виховання екологічно грамотної культури поведінки в навколишньому середовищі, поширити знання про природу та людину як невід" ємну частину довкілля, ознайомлять учнів з природним та соціальним довкіллям і сформують бажання брати участь у природоохоронній роботі.

Розділ : 3.5.4. « Хімія »

Шкавро Раїса Василівна, вчитель хімії Великобурлуцького ліцею

«Неорганічна хімія. Рівневі практичні завдання»

Посібник містить різноманітні типи задач у декількох варіантах для використання як на уроці, так і в позаурочний час з метою забезпечення самостійності, активності учнів, сприяє розвитку спостережливості та закріпленню основних законів хімії.

Дерюгіна Світлана Петрівна, вчитель хімії Шипуватської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного

« Використання проектного навчання »

У посібнику розміщено розробку використання методу проектів на уроці хімії з метою підсилення прагнення до навчання з боку учнів.

Матеріали розробки допоможуть вчителю поглибити теоретичні та практичні знання з теми.

Розділ 3.5.5. «Географія та основи економіки»

Харківський Юрій Миколайович, вчитель географії, економіки Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів

«Тестові завдання для поточного і тематичного оцінювання з тем «Африка», «Австралія», “Південна Америка” з курсу «Географія материків та океанів»

Даний посібник містить завдання для поточного і тематичного контролю досягнень учнів під час вивчення тем «Африка та «Австралія» з курсу «Географія материків та океанів» і призначений для встановлення компетентностей учнів 7 класу з географії.

Завдання для поточного оцінювання складаються із восьми запитань. Перші шість відповідають першому рівню складності й оцінюються при вірній відповіді в один бал. Сьоме та восьме завдання належать до другого – третього рівня складності. Кожне із них може бути оцінене від одного до трьох балів в залежності від ступеня їх виконання. Усі завдання виконані в двох варіантах і це дає можливість працювати як індивідуально з кожним учнем так і з усім класом.

Крім завдань для поточного оцінювання є завдання для узагальнюючого контролю, які складаються із шести завдань першого рівня складності (оцінюються по 0,5 бала кожне). Сьоме та восьме завдання на встановлення відповідності, дев’яте та десяте завдання на встановлення послідовності. (Оцінюються по 1,5 бала в залежності від ступеню виконання). Одинадцяте завдання відкритого типу і потребує розгорнутої відповіді, чи рішення задачі з поясненням. (Оцінюється максимум в 3 бали). Рекомендується для роботи вчителям географії.

3.6. Напрям «Формування здорового способу життя»

Розділ 3.6.2. « Організація превентивного виховання в умовах навчального

закладу »

Голуб Валерій Іванович, учитель фізичної культури Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного

«Організація позакласної спортивно-масової роботи в школі»

В даному посібнику представлені різні форми організації позакласної роботи з фізичного виховання, які можна використовувати з метою стимулювання учнів до систематичних занять спортом та постійної зацікавленості до самовдосконалення.

Посипайко Олександр Вікторович, учитель фізичної культури Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів

«Підвищення ефективності розвитку рухових здібностей засобами волейболу у школярів старших класів».


У роботі висвітлена методика розвитку рухових здібностей учнів старших класів засобами волейболу, наведені зразкові вправи. Робота складається із вступу, чотирьох розділів і висновків. У перших трьох розділах викладено теоретичний матеріал про фізичну підготовку у волейболі (загальну і спеціальну). В четвертому розділі наводиться методика розвитку рухових здібностей. Висновки містять результати дослідження і рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку рухової активності учнів.

3.7. Напрям «Суспільно-гуманітарна освіта»

Розділ : 3.7.1. «Українська мова та література»

Подліщук Олена Сергіївна, вчитель української мови та літератури Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

« Пунктуаційні помилки, причини їх виникнення і шляхи подолання »

Дана робота побудована на дослідженні та з’ясуванні причин виникнення пунктуаційних помилок (особлива увага звернена на психологічний аспект питання), та пошуку раціональних прийомів і методів для успішного подолання неграмотного вживання розділових знаків. Матеріалом для вивчення стали учнівські диктанти, твори, перекази. Розглянуте питання є актуальним при вивченні мови, а результати роботи допоможуть учителям-словесникам у практичній діяльності.

Сіданич Вікторія Володимирівна, вчитель української мови та літератури Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів

«Ігрова діяльність на уроках словесності»

Робота містить матеріали, які можуть стати у нагоді вчителям української мови та літератури. У роботі розкривається методика використання гри як джерела розвитку творчості, соціальної практики, колективних стосунків, процесу пізнання. Наведено приклади використання дидактичних ігор на уроках української мови («Словограй», «Зайве слово», «Павутинка слів», «Конструктор»), рольової гри, імітаційної гри. Наведено варіанти практичного застосування різноманітних форм і методів ігрової діяльності. У роботі описується використання стратегії критичного мислення. Посібник містить фрагменти уроків української літератури з використанням різноманітних форм і методів ігрової діяльності. Гра – це одна з важливих форм життєдіяльності дитини. Вона насичує собою дитячу працю, спілкування, художньо – творчу діяльність, спорт, побут. Забезпечуючи необхідні емоційні умови, гра сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості. В арсеналі педагога гра є важливим інструментом виховання, розвитку, удосконалення пізнавальної діяльності, організації вільного часу учнів різного віку.

Спираючись на гру, педагог має можливість зміцнювати знання учнів, здобуті під час навчання, розвивати пізнавальні інтереси та самостійність школярів, створювати у дитячому середовищі атмосферу вільної, творчої діяльності, змістовного, емоційно насиченого духовного життя дитячого колективу.



Борошевич Антоніна Іванівна, Троян Ольга Григорівна, вчителі – словесники Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів « Використання літератури рідного краю в позакласній роботі» Посібник містить матеріали, які познайомлять учнів із літературою рідного краю, сприятиме формуванню читача, який умів би бачити, розуміти і цінувати морально - етичну цінність твору, сприймати його ментально. Розробка спрямована на прищеплення любові до рідної землі, на формування національно свідомого громадянина.

Розділ: 3.7.2. «Російська мова і література, світова література»

Головня Наталя Євгеніївна, вчитель російської мови Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів

«Навчання російської мови методом суб'єктивізації»

У роботі розкривається методика навчання російської мови методом суб'єктивізації. Розкриті основні засоби суб'єктивізації, реалізація яких забезпечується новаціями у змісті і організації навчальної діяльності школярів. Вказані направлення, які ведуть до змін в організації процесу навчання російської мови. Дана методика передбачає поступове збільшення ролі школярів у плануванні організації і проведенні уроку російської мови. Наведено варіанти використання різних видів операцій мислення і вправ. Це знаходження спільного в словах, побудова смислового висновку; групування слів за ознаками, побудова смислового висновку; знаходження спільного та відмінного, групування, побудова смислового роздуму і висновку; групування слів за трьома ознаками, побудова смислового висновку.

Бабаян Алла Петрівна, вчитель російської мови і літератури Приколотнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського

«Організація проектної діяльності на уроках російської мови і літератури»

Однією з найцікавіших сучасних технологій є проектна діяльність, яка становиться невід’ємною частиною навчального процесу. Метод проекту - це спосіб пізнання світу шляхом вирішення проблемних задач. Він сприяє розвитку і становленню особистості і залишається у пам’яті дитини на довгий час як неординарний процес. Матеріали збірника можуть бути використані вчителем при підготовці уроків-проектів та в позакласній роботі.

Розділ 3.7.3. « Іноземні мови ».

Камишникова Людмила Олександрівна, вчитель іноземної мови Великобурлуцького ліцею

«Вигуки в англійській мові»

Робота складається з 9 розділів і містить матеріали, які, можливо, стануть у нагоді вчителю у підготовці до уроків англійської мови та в позаурочній роботі з мови. Даний матеріал передбачає активізацію пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх творчого мислення та зацікавлення предметом.

У процесі комунікації людина не лише передає інформацію, а й по-різному реагує на оточуючу дійсність. Не останню роль у цьому відіграють ті одиниці мови, які обслуговують вираження емоцій, емоційних оцінок, волевиявлення, етикету. Такими одиницями є вигуки, до складу яких входять незмінні слова, що не мають спеціальних морфологічних показників, крім незмінюваності, а також словосполучення, різні фразеологізовані речення.

Редько Наталія Семенівна, вчитель англійської мови Гниличанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

«Навчальна гра на початковому та середньому етапах навчання англійської мови»

У роботі висвітлено місце навчальних ігор у сучасній методиці викладання іноземної мови у середній школі, зроблено аналіз використання окремих навчальних ігор як елементів інтерактивного підходу у процесі вивчення англійської мови учнями початкової школи, дані приклади вправ з використанням гри у навчанні спілкування англійською мовою учнів середніх класів.

Розділ 3.7.4. «Історія, правознавство та інші суспільні дисципліни»

Чечет Ольга Георгіївна, вчитель історії Першогнилицького навчально-виховного комплексу

«Дослідницька робота учнів з краєзнавства»

Робота складається із вступу, в якому висвітлюється мета та методи дослідження, а також шляхи використання даного матеріалу під час навчально-виховного процесу. В І розділі міститься добірка краєзнавчих матеріалів, зібраних учнями на території села Перша Гнилиця. В ІІ розділі містяться фото додатки до уроків.

3.8. Напрям « Виховна робота »

Корякіна Людмила Олексіївна, педагог-організатор Приколотнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського

«Вибір професії, або завдання з двома невідомими»

На даний час існує багато різноманітних професій. Як зорієнтуватися в цьому безмежному морі, вибрати серед них ту, яка допомогла б успішно розпочати самостійну трудову діяльність. В цій роботі зібрані матеріали, що допоможуть визначити свої професійні інтереси, професійну спрямованість, виявити особистісні якості учнів розробки уроків. Також розроблені анкети щодо перевірки професійної відповідності учнів.

Конопленко Олена Степанівна, вчитель початкових класів Рубленської загальноосвітньої школи І - III ступенів

«Звичаєва обрядовість у виховній роботі вчителя»

Робота складається з чотирьох розділів і містить матеріали, які, можливо стануть у нагоді вчителю у підготовці до уроків читання та у виховній роботі. Робота сформує усвідомлене ставлення дітей до свят, навчить дотримуватись традицій та обрядів свого народу, залучить дітей до безпосередньої участі у святах.

3.10. Напрям « Розвивально - естетична освіта»

Розділ 3.10.1 «Музика»

Огурцов Микола Іванович, вчитель музики Приколотнянської загальноосвітньої

школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського

«Музичний фольклор як засіб розвитку творчих здібностей школярів»

В роботі порушені важливі проблеми виховання учнів засобами музичного фольклору. З власного досвіду роботи по музично-співочому вихованню учнів початкових та середніх класів містяться розробки по ознайомленню дітей із музичною культурою рідного краю на прикладі українських пісень. Матеріали збірки можуть бути використані на уроках музики та в позакласній роботі.

3.11. Напрям «Трудове навчання»

Новикова Надія Петрівна, вчитель обслуговуючої праці Вільхуватського навчально - виховного комплексу

«Розвиток творчої активності учнів на уроках обслуговуючої праці та в позакласній роботі з трудового навчання»

У посібнику викладено узагальнення багаторічного досвіду роботи вчителя обслуговуючої праці. В ньому розглядаються питання формування свідомого, творчого відношення до праці. Матеріали, зібрані в посібнику, допоможуть в роботі молодим педагогам - початківцям.

Голуб Яна Іванівна, вчитель початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного

«Розробки уроків з трудового навчання «Квіткова фантазія»

У посібнику пропонуються розробки уроків трудового навчання у початковій школі з виготовлення сувенірів у нестандартній формі, вміщені методичні рекомендації щодо організації даної роботи

Враховуючи зазначене вище,

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити висновки експертної комісії про якість науково-методичних матеріалів, поданих на районну виставку-презентацію педагогічних ідей за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» .

2. Затвердити роботи педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району, що посіли І місце в районному етапі виставки-презентації педагогічних ідей та технологій ( додаток 1)



 1. Нагородити за активну участь у виставці-презентації та подані матеріали працівників закладів освіти:

Дипломом І ступеня

 • Подус Ганну Миколаївну, практичного психолога Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.;

 • Кисиленко Людмилу Іванівну, музичного керівника Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко»;

 • Магафурову Вікторію Вікторівну, вихователя Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко»;

 • Паніну Марію Іванівну, вчителя початкових класів Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Федорчак Надію Вікторівну, вчителя початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Дерюгіну Тетяну Миколаївну, вчителя початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Колектив ШМО вчителів початкової школи Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів;

 • Кормілець Ларису Василівну, вчителя математики Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Мельникова Олександра Леонідовича, вчителя математики Великобурлуцького ліцею;

 • Кисіль Юлію Володимирівну , вчителя фізики Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів;

 • Демченка Анатолія Миколайовича, вчителя хімії та біології Першогнилицького навчально - виховного комплексу;

 • Реп’єву Ольгу Степанівну, вчителя біології Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Сементінову Галину Григорівну, вчителя біології Приколотнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського;

 • Сарняк Ніну Олексіївну, вчителя біології Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Шкавро Раїсу Василівну, вчителя хімії Великобурлуцького ліцею ;

 • Дерюгіну Світлану Петрівну, вчителя хімії Шипуватської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Харківського Юрія Миколайовича, вчителя географії, економіки Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів;

 • Голуба Валерія Івановича, вчителя фізичної культури Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Посипайка Олександра Вікторовича, вчителя фізичної культури Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів;

 • Подліщук Олену Сергіївну, вчителя української мови та літератури Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Сіданич Вікторію Володимирівну, вчителя української мови та літератури Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів;

 • Борошевич Антоніну Іванівну, Троян Ольгу Григорівну, вчителів – словесників Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Барибіну Тетяну Іванівну, вчителя української мови та літератури Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Індикову Любов Федорівну, вчителя української мови та літератури Гниличанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Громик Зінаїду Іллівну, вчителя української мови та літератури Вільхуватського навчально-виховного комплексу;

 • Колектив авторів ШМО мовно-літературного циклу, Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів ;

 • Головню Наталію Євгеніївну, вчителя російської мови Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів:

 • Камишникову Людмилу Олександрівну, вчителя іноземної мови Великобурлуцького ліцею;

 • Редько Наталію Семенівну, вчителя англійської мови Гниличанської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Печенізьку Ірину Олександрівну, вчителя німецької мови Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Чечет Ольгу Георгіївну, вчителя історії Першогнилицького навчально-виховного комплексу;

 • Корякіну Людмилу Олексіївну, педагога-організатора Приколотнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського;

 • Конопленко Олена Степанівна, вчителя початкових класів Рубленської загальноосвітньої школи І - III ступенів;

 • Огурцова Миколу Івановича, вчителя музики Приколотнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського ;

 • Новикову Надію Петрівну, вчителя обслуговуючої праці Вільхуватського навчально - виховного комплексу;

 • Голуб Яну Іванівну, вчителя початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного ;

 • Бабаян Аллу Петрівну, вчителя російської мови і літератури Приколотнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського

Дипломом ІІ ступеня

 • Коваленко Світлану Володимирівну, вчителя початкових класів Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Чернявську Ларису Миколаївну, вчителя початкових класів Григорівського НВК ім. Героя Радянського Союзу І. Г. Кисельова;

 • Костоглодову Світлану Іванівну, вчителя початкових класів Приколотнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського;

 • Зевякіну Ірину Миколаївну, вчителя німецької мови Міловської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів;

 • Дерюгіна В’ячеслава Миколайовича, вчителя основ здоров’я Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Веретеннікову Ларису Олександрівну, вчителя світової літератури Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Мулик Віту Володимирівну, вихователя Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко»;

 • Сидорук Валентину Вікторівну, вчителя хімії, біології Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Кохан Людмилу Анатоліївну, вчителя математики та фізики Мілоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Сологуб Галину Михайлівну, вчителя хімії Приколотнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського;

 • Гриневич Наталю Володимирівну, вчителя хімії та біології Федорівського навчально - виховного комплексу.


Дипломом ІІІ ступеня

 • Миропольську Тетяну Федорівну, вчителя початкових класів Приколотнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського;

 • Бершакову Олену Віталіївну, вчителя початкових класів Приколотнянської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського ;

 • Наволокову Олену Миколаївну, вчителя початкових класів Черненського НВК;

 • Юр’єву Зінаїду Василівну, вчителя початкових класів Мілоської ЗОШ І-ІІст. Ім.. Героя Радянського Союзу М.М. Холода ;

 • Приймак Любов Миколаївну, вчителя початкових класів Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Саніна Віталія Васильовича, вчителя історії Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • Шевченко Людмилу Олександрівну, вчителя історії Підсереднянської ЗОШ І-ІІІ ст.;

 • Мартем’янову Ларису Вікторівну, вчителя математики Великобурлуцького ліцею;

 • Колектив авторів ШМО математичного циклу Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Осику Владислава Володимировича, вчителя математики та фізики Григорівського навчально-виховного комплексу ім. Героя Радянського Союзу І. Г. Кисельова;

 • Шкарупету Тетяну Миколаївну, вчителя математики, фізики Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного;

 • Глущенко Віту Григорівну, вчителя української мови та літератури Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Єрохіну Тетяну Олексіївну, вчителя української мови та літератури Черненського навчально-виховного комплексу;

 • Харламенко Інну Сергіївну, керівника вокальних гуртків Великобурлуцького центру дитячої та юнацької творчості;

 • Герман Зою Омелянівну, вчителя початкових класів Федорівського навчально-виховного комплексу;

 • Пархоменко Валентину Ягорівну, вчителя російської мови та світової літератури Катеринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Трубіцину Ганну Олександрівну, вчителя російської мови та літератури

Рубленської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Пєтухову Ірину Миколаївну, вихователя Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко»;

 • Попкову Наталю Леонідівну, вихователя Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок ) «Сонечко»;

 • Чикір Галину Іванівну, вихователя дошкільної групи Григорівського навчально-виховного комплексу ім. Героя Радянського Союзу І.Г.Кисельова ;

 • Нестерову Тетяну Вікторівну, вчителя світової літератури Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 • Беденка Миколу Олександровича, вчителя хімії та біології Черненського навчально-виховного комплексу.

4. Районному методичному кабінету (Пономар Н.І.) подати роботи переможців районного етапу виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій до експертної комісії обласної виставки-ярмарку та відповідні супровідні матеріали.

До 27.01.2012 року

5. Вказати керівникам Червонохвильського НВК Тітаренко Н.В., Севастяновій А.Д., Затоці С.М. на неналежну організаційну роботу щодо участі педагогічних працівників названих закладів освіти в районній педагогічній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» та вжити заходи по активізації творчості педагогічного колективу закладу, пропаганді кращих здобутків, інноваційних пошуків, упровадження ефективного педагогічного досвіду.

6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника начальника відділу освіти Ченцову Т.Л..

Начальник відділу освіти А.Г.Ситник

З наказом № 418 від 30.12. 11 ознайомлені :
Ченцова Т.Л.

Пономар Н.І.

Ковтун Л.І.

Кравченко Н.І.

Давиденко Л.М.

Ситнік А.Л.

Сєдихова І.В.

Ситник Ю.Ю.

Юр’єва І.М.

Пащенко Н.В.

Корякін М.О.

Резвіна К.М.

Сологуб Г..М.

Логачова В. О.

Новиков Є.В.

Трофимченко С.Г.

Плахотіна І.Л.

Латиш С.І.

Зевякіна І.М.

Шевцова Н.І

Товстоган В.О.

Задорожня А.В.

Костенко Т.М.

Козлова О.М.

Погуляйло Т.І.

Бітюкова О.Г.

Корякіна Т.І.

Стойка Г.В

Тітаренко Н.В.

Добролежа АІ.

Фендрікова ВІ.

Приходько Т.М.

Фірсов І.В.

Носач В.І. Самойлова О.О. Керимова Н.А. Чикарда М.М.

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 10.01.2012 року № 17

Перелік


робіт педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району, що посіли І місце в районному етапі виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону»

3.2. Напрям « Практична психологія та соціальна робота»

Подус Ганна Миколаївна, практичний психолог Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. «Тиждень толерантності в школі»

3.3. Напрям « Дошкільна освіта»

- Кисиленко Людмила Іванівна, музичний керівник Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко» « Наші новорічні свята »;

- Магафурова Вікторія Вікторівна, вихователь Великобурлуцького дошкільного навчального закладу (ясла – садок) «Сонечко» « Розвиток логіко – математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку »;

3. 4. Напрям «Початкова освіта»

- Паніна Марія Іванівна, вчитель початкових класів Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

« Підсумкові контрольні роботи з української мови у 4 класі» ;

- Федорчак Надія Вікторівна, вчитель початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного «Сучасний урок інформатики у початковій школі. Комп’ютерне моделювання у середовищі графічного редактора Paint»;

- Дерюгіна Тетяна Миколаївна, вчитель початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного «Навчально-виховний проект «Тиждень початкових класів»;

- Колектив ШМО початкової школи Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів

«Розвиток мовленнєвої компетенції та творчих здібностей учнів початкових класів»;

3.5. Напрям « Природничо - математична освіта »



Розділ 3.5.1. «Математика»

- Кормілець Лариса Василівна, вчитель математики Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Самостійна робота на уроках математики»;

- Мельников Олександр Леонідович, вчитель математики Великобурлуцького ліцею «Задачі на геометричні побудови» ;

Розділ: 3.5.2. « Фізика та астрономія »

- Кисіль Юлія Володимирівна , вчитель фізики Новоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів « Комп’ютерна підтримка викладання фізики»;



Розділ: 3.5.3. «Біологія, екологія»

- Демченко Анатолій Миколайович, вчитель хімії та біології Першогнилицького навчально - виховного комплексу «Природа рідного краю. Рослини і тварини Червоної книги, які зустрічаються на території села Перша Гнилиця»;

- Реп’єва Ольга Степанівна, вчитель біології Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів « Формування екологічної культури особистості »;

- Сарняк Ніна Олексіївна, вчитель біології Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів « Збережемо життя навколо нас ». Екологічна стежина;

Розділ : 3.5.4. « Хімія » - Шкавро Раїса Василівна, вчитель хімії Великобурлуцького ліцею «Неорганічна хімія. Рівневі практичні завдання»

- Дерюгіна Світлана Петрівна, вчитель хімії Шипуватської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного « Використання проектного навчання »



Розділ 3.5.5. «Географія та основи економіки»

- Харківський Юрій Миколайович, вчитель географії, економіки Великобурлуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів «Тестові завдання для поточного і тематичного оцінювання з тем «Африка», «Австралія», “



3.6. Напрям «Формування здорового способу життя»

Розділ 3.6.2. « Організація превентивного виховання в умовах навчального закладу »

- Голуб Валерій Іванович, учитель фізичної культури Шипуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного «Організація позакласної спортивно-масової роботи в школі»;

3.7. Напрям «Суспільно-гуманітарна освіта»

Розділ : 3.7.1. «Українська мова та література»

- Подліщук Олена Сергіївна, вчитель української мови та літератури Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів « Пунктуаційні помилки, причини їх виникнення і шляхи подолання »;

- Сіданич Вікторія Володимирівна, вчитель української мови та літератури Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів «Ігрова діяльність на уроках словесності»;

- Борошевич Антоніна Іванівна, Троян Ольга Григорівна, вчителі – словесники Площанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів « Використання літератури рідного краю в позакласній роботі»;

Розділ: 3.7.2. «Російська мова і література, світова література»

- Головня Наталя Євгеніївна, вчитель російської мови Підсереднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів «Навчання російської мови методом суб'єктивізації»;



Розділ 3.7.3. « Іноземні мови ».

Камишникова Людмила Олександрівна, вчитель іноземної мови Великобурлуцького ліцею

«Вигуки в англійській мові»;

Редько Наталія Семенівна, вчитель англійської мови Гниличанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

«Навчальна гра на початковому та середньому етапах навчання англійської мови»;

Розділ 3.7.4. «Історія, правознавство та інші суспільні дисципліни» Чечет Ольга Георгіївна, вчитель історії Першогнилицького навчально-виховного комплексу «Дослідницька робота учнів з краєзнавства» ;

3.8. Напрям « Виховна робота »

Корякіна Людмила Олексіївна, педагог-організатор Приколотнянської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського «Вибір професії, або завдання з двома невідомими»;

Конопленко Олена Степанівна, вчитель початкових класів Рубленської загальноосвітньої школи І - III ступенів «Звичаєва обрядовість у виховній роботі вчителя»;

3.10. Напрям « Розвивально - естетична освіта»



Розділ 3.10.1 «Музика»

- Огурцов Микола Іванович, вчитель музики Приколотнянської загальноосвітньої

школи I-III ступенів ім.. Героя Радянського Союзу К.Ф. Ольшанського «Музичний фольклор як засіб розвитку творчих здібностей школярів»;

3.11. Напрям «Трудове навчання»

- Новикова Надія Петрівна, вчитель обслуговуючої праці Вільхуватського навчально - виховного комплексу «Розвиток творчої активності учнів на уроках обслуговуючої праці та в позакласній роботі з трудового навчання»;

- Голуб Яна Іванівна, вчитель початкових класів Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного «Розробки уроків з трудового навчання «Квіткова фантазія».





Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconАналітична довідка 6 Перелік кращих робіт, нагороджених дипломами XХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»
«Формування ключових компетентностей учнів на снові інноваційних освітніх технологій»
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconНаказ №351 Про проведення ХХ районної виставки педагогічних технологій "Освіта Черкащини"
Провести ХХ районну педагогічну виставку “Освіта Черкащини” на базі районного методичного кабінету відділу освіти з 16 по 20 березня...
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconІ розділ загальні відомості про вчителя Люба Галина Іллівна
Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу...
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconІнформація про підсумки XV обласної виставки дидактичних І методичних досягнень «Творчі сходинки педагогів Волині»
Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено щорічну обласну виставку дидактичних І методичних матеріалів...
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconНаказ №668 Про підсумки XXIІ обласної виставки дидактичних І методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»
Ххіі обласну виставку дидактичних І методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconНаказ №124 м. Коломия Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти міста атестаційною комісією ІІ рівня при управлінні освіти міської ради у 2012 році

Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconМетодичні рекомендації Для керівників гуртків художньо-естетичного спрямування для підвищення їх професійної педагогічної майстерності
Для керівників гуртків художньо-естетичного спрямування для підвищення їх професійної педагогічної майстерності
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconНаказ №827 Про результати проведення міського етапу Обласного конкурсу-виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Квітуча Україна»
Центум згідно з інформаційно-методичними рекомендаціями було проведено міський етап конкурсу-виставки
Наказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону» iconКаталог кращих матеріалів
Збірник упорядковано з метою поширення та популяризації кращих матеріалів обласної виставки педагогічних технологій "Профтехосвіта...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка