Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літературиСкачати 166,79 Kb.
Дата конвертації26.06.2017
Розмір166,79 Kb.
ТипНаказ

Лукашівський навчально – виховний комплекс

« загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів – дитячий садок»

НАКАЗ

с.Лукаші

від 08. 01.2015р. №2

Про стан викладання та рівень знань,

умінь та навичок учнів з української мови та літератури

Згідно з річним планом роботи НВК протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків, перевірено ведення шкільної документації (календарних і поурочних планів , класних журналів , аналіз контрольних робіт , семестрового оцінювання).

Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати , що викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2014/2015 н.р. Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування

У закладі є кабінет української мови та літератури. Кабінет добре оформлений естетично, утримуються відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та правил техніки безпеки. Вчителі в своїй роботі застосовують ІКТ, користуються можливостями комп'ютерного класу.

Перевірка показала, що вчителі мають добру фахову підготовку, обізнані з навчальними програмами з предметів, листами МОН України щодо викладання свого предмету,постійно працюють над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавляться новинками психолого-педагогічної літератури і намагаються використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності

Слід зазначити, що всі вчителі мають високу професійну підготовку, належно володіють методикою викладання української мови та літератури, кожен учитель відрізняється власними підходами до реалізації освітніх завдань.

Аналіз успішності учнів 5-11 класів за І семестр

з української мови 2014-2015н.р.


Клас

Якісний показник

Вчитель

1.

5

50%

Сидорчук О.О.

2.

6

50%

Панасюк О.І.

3.

7

46%

Панасюк О.І.

4.

8

55%

Гаркавенко Н.О.

5.

9

31%

Панасюк О.І.

6.

10

50%

Панасюк О.І.

7.

11

36%

Гаркавенко Н.О.

Українську мову та літературу викладають вчителі :

Панасюк Оленою Іванівною – стаж роботи 32 роки, «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»

Гаркавенко Наталія Олександрівна – стаж роботи 27 років, «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»

Сидорчук Олена Омелянівна – стаж роботи 24 роки « спеціаліст вищої категорії»

Панасюк Олена Іванівна атестується цього року на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та звання « старший учитель». Методична проблема,над якою працює Олена Іванівна,

« Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури та в позакласній роботі»

Важливим є те, що, застосовуючи елементи інтерактивного навчання на уроках української мови в 5 - 6 класах учні вчаться бути демократичними, критично мислити, співпрацювати, приймати рішення, спілкуватися з іншими.

Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя та навпаки. Усе це сприяє розвитку творчого, критичного мислення.

На уроках мови в 5 - 7 класах Олена Іванівна використовує найдоступніші, найзрозуміліші для учнів технології. Це такі технології як: "Мікрофон", "Мозковий штурм", робота в парах, "Метод ПРЕС", "Займи позицію", "Незакінчене речення", "Очікування".

Наприклад, інтерактивну технологію "Мікрофон" використовує на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають уявити, що працюють з мікрофоном (ручка, олівець) і, передаючи його один одному, висловити власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого навчитися, що пригадати), виходячи з теми.

У такий же спосіб проводить етап підсумку уроку, поставивши до учнів питання: Чи досягнута мета уроку? Чи довідалися вони щось нове? Чи збагатили свої знання, словниковий запас тощо? Чи сподобався урок? Чим?

Інтерактивну технологію "Метод ПРЕС" застосовує, якщо потрібно учням довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою:

Я вважаю,…

Тому що …

Отже,


На етапі формування вмінь і навичок Олена Іванівна використовує інтерактивну технологію "Займи позицію". Наприклад, у 6 класі при вивченні теми "Групи прикметників за значенням" кожен учень витягає аркуш з написаним на ньому прикметником. На дошці - у різних місцях - аркуші з написами: "якісні", "відносні", "присвійні". Кожен учень повинен підійти до відповідного аркуша, назвати свій прикметник і обґрунтувати свій вибір.

Така робота сприяє дуже високому рівню активності учнів,що є результатом того, що головним джерелом мотивації навчання стає інтерес самих учнів.

Також допомагають сприяти підвищенню пізнавальної діяльності ігрові завдання, які використовує учитель на своїх уроках частіше (якщо це вмотивовано типом уроку, його завданнями), тому що вони, у поєднанні з іншими формами роботи, сприяють глибшому засвоєнню знань, індивідуалізації навчання, визначенню рівня сформованості вмінь і навичок учнів, розвивають пам'ять, увагу, вміння аналізувати, порівнювати мовні явища. До того ж, школярів цього віку лінгвістичні ігри певною мірою активізують.

Досягненню завдань і цілей уроку сприяють цілий спектр лінгвістичних ігор, які учитель використовує на уроках мови у 5 - 7 класах: кросворд, вікторина, аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, "Сходи", "Перехрестя", ребус, "Ти - редактор", "Четвертий (третій) зайвий", "Спіймай помилку", "Вірю - не вірю", "Сортування", "Найрозумніший", "Хто швидше", "Лінгвоестафета" тощо.

Також учні отримують домашнє завдання (для виконання за бажанням) ігрового характеру: скласти кросворд, ребус, лінгвістичну задачу, казку. словниковий диктант. Такі завдання, як правило, діти виконують із задоволенням, докладаючи і знання, і творчі здібності. Крім того, Олена Іванівна проводить нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-подорож, урок-вікторина, урок-дослідження, урок-казка тощо, які також зацікавлюють учнів і підвищують рівень пізнавальної діяльності і мотивації до вивчення рідної мови. Ретельно учитель готується до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми. Допомагають у цьому сучасні технології.

Новий матеріал з мови Олена Іванівна подає дітям у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід і т.п. Починаючи вивчення теми учитель з учнями обговорює навчальний матеріал. Основні поняття з теми фіксують в опорних конспектах, а потім засвоюють шляхом неодноразового повторення, добираючи приклади.

З метою закріплення орфографічних та пунктуаційних навичок використовує різні види диктантів: дубль-диктанти, розподільні, акродиктанти, диктанти з "ключем", коментовані диктанти, диктанти-тести, самодиктанти, "Корисні поради", диктант з "ключем", з коментуванням, програмовані диктанти та інші.

Певний досвід роботи в групах і колективно накопичується в учнів у процесі навчання. Наприклад, на уроках літератури Олена Іванівна постійно формує вміння дітей працювати самостійно: з підручником, з додатковим матеріалом, з текстом твору. Поступово в учнів удосконалюються вміння самостійної дослідницької роботи, розвиваються аналітичні здатності, уміння виділяти із прочитаного і почутого головне, будувати зв'язне висловлюння, удосконалюються навички виразного читання, культури мовлення, виробляються основні навички спілкування всередині групи й за її межами. При актуалізації опорних знань використовує інтерактивну вправу "Мозковий штурм". Метод "Асоціативний кущ", "Гронування" на уроках української літератури досить часто використовує при закріпленні знань, умінь та навичок учнів

У своїй роботі учитель використовує презентації колег, а також старається створити мультимедійні супроводи самостійно, адже мультимедіа - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.

У своїй практичній діяльності найчастіше використовує презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види:

- презентації для лекційного викладу матеріалу;

- презентації для повторювально-узагальнювальних уроків;

- презентації для уроків тематичного оцінювання знань.

Застосовує у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмовими текстами, наприклад, вивчення творів Шевченка, "Наталка Полтавка" за І.Котляревським, "Захар Беркут" за І.Я.Франком, "Сто тисяч" та "Мартин Боруля" за І. Карпенком-Карим та інші. Також використовує відеозаписи про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури.

Олена Іванівна приділяє значну увагу роботі з обдарованими учнями. Її вихованці – призери ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, ( Куценко В. – ІІІ місце, 2014 ) Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика, ( Середа Л. – ІІ місце, Дворецька А.- ІІ місце, 2013) Мовно – літературного конкурсу імені Т.Шевченка, ( Куценко В.- ІІІ місце) конкурсу поетичних збірок «Зерна доброти», ( Дворецька А.- ІІ місце, 2013) конкурсу – захисту МАН ( Хоменко Т. – ІІ місце).

Панасюк О.І. – координатор інтерактивної гри «Соняшник». У

2013 -2014 н.р. сорок шість учнів НВК взяли участь у грі. Олена Іванівна і сама ось уже два роки є учасником гри «Соняшник – учитель».

Олена Іванівна розробила посібник «Робота з фразеологізмами на уроках вивчення граматики», який схвалений науково-методичною радою КОІПОПК і представлений на виставці ППД.

Творчі розробки уроків та позакласних заходів публікує на методичному порталі, що і засвідчують сертифікати.

Виховуючи у школярів почуття колективізму, товариської взаємодопомоги, вчителька ефективно впроваджує в практику технології інтерактивного навчання: робота в парах, мозковий штурм,незакінчене речення,мікрофон тощо.

Панасюк О.І. постійно займається самоосвітньою діяльністю. Олена Іванівна – голова шкільного методичного об'єднання вчителів гуманітарного циклу.

Учитель Гаркавенко Н.О. на високому рівні володіє методикою викладання свого предмету, застосовує на уроках різноманітні засоби навчання . Завдяки сучасним методикам у тісному зв'язку з набутим досвідом забезпечує досить високий показник рівня успішності та якості навчально-виховного процесу. Наталія Олександрівна широко практикує використання на різних етапах уроку різнорівневих завдань, тестових оболонок . Її уроки відрізняються високим темпом, яскраво поданими факторами, розвитком пізнавальних здібностей учнів. Більша частина запропонованих завдань підштовхує учнів до розширення знань, власних думок, формує креативні компетентності школяра, що відповідає проблемній темі, над якою працює вчитель. Наталія Олександрівна достатню увагу приділяє підвищенню свого професійного рівня, є членом районної школи передового педагогічного досвіду. Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках української мови та літератури збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Серед інтерактивні методів, якими вона користується на практиці, - групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст, урок-подорож, урок-казка та інші.

Вчитель працює творчо, обирає оптимальну структуру уроку для реалізації поставлених в меті завдань, обирає цікаві форми подачі нового матеріалу, велику увагу приділяє актуалізації опорних знань учнів, як запоруці успішного старту при вивченні нової теми. Уроки насичені творчими завданнями. Вчить дітей правильно і точно висловлювати свою думку, виконувати тестові завдання, розрізняти стильові особливості мови та їх практичному застосуванню, слідкує за тим, щоб учні правильно і акуратно вели зошити, дотримувались вимог єдиного мовного режиму. Використовує ІКТ.До більшості уроків створено презентації по ходу уроку,що допомагає учням опановувати навчальний матеріал.

Учні Наталії Олександрівни неодноразово посідали призові місця в районних конкурсах творчих робіт та олімпіадах. Її вихованці – призери Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика, ( Хоменко Т- ІІІ місце, 2013) конкурсу – захисту МАН ( Ушатенко А. – І місце,учасниця обласного етапу). Це говорить про високу майстерність вчителя та уміння творчо підійти до викладання свого предмету.

Головним показником якості навчання в школі є ЗНО. Щороку всі учні,зареєстровані на ЗНО,складають українську мову та літературу. Тому в 11 класі учителі будують уроки так,щоб учні практично готувалися до ЗНО.

Учитель Сидорчук О.О., щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати духовний світ, знаючи практику та ініціативність, використовує інноваційні засоби навчання. Результат відвідування уроків показав, що вчителька починає свій урок з повідомлення орієнтованих на результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотиваційної ситуації успіху, взаємопідтримки. Олена Омелянівна важливу роль відводить урокам, спрямованих на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, конспектування почутого та прочитаного. З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання - складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги, листи з певним лінгвістичним завданням чи без нього. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам'ятовувати.

Під час роботи над новою темою в 5 класі використовує різні методи роботи:роботу в парах,у групах,"лови помилку",робота з таблицею,словникова робота. Вчителька враховує індивідуальні особливості п'ятикласників,тому будує урок з урахуванням психологічних особливостей учнів цього віку. На уроках у 5 класі присутні ігрові моменти,фізкультхвилинки.

Важливим елементом навчання рідної мови є ведення учнями зошитів. Перевіркою встановлено,що зошити з української мови мають належний вигляд в усіх класах. Перевіряються зошити згідно з наказом Міністерства освіти і науки України. Занепокоєння викликає стан каліграфії. Вона є жахливою в деяких учнів. Не зважаючи на систематичні попередження, учні продовжують активно використовувати коректори.

Вчителі української мови ведуть позакласну роботу з предмету. Це проведення предметного тижня української мови та літератури(щороку в березні),відзначення свят: Дня української писемності,Дня рідної мови,Шевченківські дні та інші.

Основними завданнями вивчення літератури у школі є: вироблення в учнів стійкого інтересу до читання, до української книжки зокрема; формування самостійного, критичного, творчого мислення школярів у процесі аналізу художнього твору на основі засвоєння ними необхідної суми знань; розвиток творчих здібностей, загальнокультурного рівня учнів через ознайомлення їх із творами мистецтва слова, розвиток високих моральних цінностей людини, втілених у художніх творах; виховання сучасної естетично розвиненої особистості, творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної людської гідності.

Під час перевірки були відвідані уроки з української літератури . Учителі працюють над вирішенням завдань, окреслених державними та регіональними нормативними документами, добре знають вимоги програми, володіють сучасними формами і методами викладання. Відвідані уроки показали, що відбувається,що вчителі орієнтують учнів на активну творчу працю. Серед активних методів - евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, смислове та символічне бачення, метод творчої реалізації тощо.

Уроки української літератури носять цілеспрямований характер, визначається триєдина мета уроку, яка протягом уроку була реалізована. Всі уроки мають повчальний характер. На всіх відвіданих уроках педагоги використовували сучасні інноваційні технології: інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, ігрові.

Олена Іванівна та Наталія Олександрівна новий матеріал викладають цікаво, на достатньому науковому рівні із застосуванням комп'ютерних технологій, міжпредметних зв'язків. Належну увагу приділяють активізації навчання, розвитку критичного мислення. На уроках використовують нестандартні інноваційні форми та методи: інтелектуальну розминку, "Мозкову атаку", "Закінчи речення", мотивують учнів на додаткове вивчення матеріалу записами різноманітних навчальних та пізнавальних фільмів, використовуючи комп'ютер . Значну увагу приділяють самоосвітній діяльності учнів. Жоден урок не проходив без додаткового матеріалу, який учителі знаходять, користуючись всесвітньою мережею Інтернет.

Аналіз навчальних досягнень учнів з української літератури за І семестр 2014-2015 н.р.

Клас

Якісний показник

Вчитель

1.

5

67%

Сидорчук О.О.

2.

6

50%

Панасюк О.І.

3.

7

54%

Панасюк О.І.

4.

8

82%

Гаркавенко Н.О.

5.

9

46%

Панасюк О.І.

6.

10

50%

Панасюк О.І.

7.

11

50%

Гаркавенко Н.О.

Важливу роль учителі відводять урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків. Завдання сприяють заохоченню учнів до роздумів,до дискусії.

На уроках української літератури у старшій школі учні отримують випереджаюче завдання: в кінці уроку скласти сенкан .Цікавим є прийом "координатної площини" (знайомлячись з біографією письменника,школярі позначають його життєвий шлях) Цей метод допомагає учням краще запам'ятати найважливіші факти біографії митця.

На кожному уроці опрацьовується літературознавча термінологія.

Починаючи з 5 класу учителі – мовники вчать учнів робити ідейно-художній аналіз виучуваних творів. На уроках часто використовують міжпредметні зв'язки з історією,образотворчим мистецтвом,музичним мистецтвом,велику увагу приділяє читанню (на уроках практикує різні види читання).Працюючи з текстом, проводять словникову роботу. Виходячи з вищевикладеного

НАКАЗУЮ:


 1. Роботу вчителів української мови та літератури Панасюк О.І.,

Гаркавенко Н.О..Сидорчук О.О. вважати такою, що забезпечує виконання державних програм і навчальних планів.

 1. Відзначити результативну роботу вчителя Панасюк О.І. :

2.1. з учнями , які мають здібності  і забезпечують достатні  показники  у творчих конкурсах, Всеукраїнських учнівських олімпіадах на ІІ етапі.

2.2. з популяризації матеріалів із досвіду роботи на методичному порталі. 1. Учителям української мови та літератури:

4.1. Продовжити роботу над виробленням в учнів міцних знань, формування умінь застосовувати здобуті знання в нестандартних комунікативних ситуаціях. Постійно.

4.2. Спланувати і систематично проводити індивідуальну роботу з учнями, які мають нахил до вивчення предмета.

Постійно.

4.3.Використовувати позакласну роботу з предмета як засіб залучення

дітей до активної пошукової, науково-дослідницької роботи, розвитку в

них творчих здібностей та обдарувань.

Постійно.

4.4. Активізувати на уроках роботу з текстами з метою формування в

учнів практичних навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності.

Постійно.
  1. Постійно працювати над підвищенням свого фахового рівня, активно впроваджувати в практику роботи з учнями проектні технології, інтерактивні форми й методи роботи.

Постійно. 1. Адміністрації закладу:

5.1. Постійно проводити моніторинг якості навчання учнів з української мови та літератури, з’ясовувати причини і рівень невідповідності результатів знань, а також здійснювати попередній, поточний та підсумковий контроль для отримання інформації про поточне засвоєння навчального матеріалу із коригуванням підсумкового контролю.

Директор НВК О.П.Руденко

З наказом ознайомлені: О.І.Панасюк

Н.О.Гаркавенко

О.О.Сидорчук

НАКАЗУЮ:


1.Схвалити роботу вчителів української мови та літератури по забезпеченню знаннями учнів НВК.

2.Учителям української мови та літератури Волочнюк І.В. та Савченко А.В.

2.1. Активізувати роботу по виробленню грамотного письма, по організації роботи над помилками і винести ці питання на засіданнях ШЦМК.

2.2Активізувати видавницьку діяльність.

2.3Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів до читання творів;

3.Заступнику директора з НВР Піньйонжик А.О.

3.1Вести постійний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

3.2Вивчити та узагальнити досвід вчителя Волочнюк І.В. з питання "Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів в умовах інформатизації освітнього процесу"


НАКАЗУЮ:


 1. Відмітити високий рівень викладання та якість знань, умінь і навичок школярів з української мови, виявлені під час проведеного внутрішкільного контролю.

 2. Учителю української мови _______ при здійсненні диференційованого навчання рекомендувати звернути особливу увагу на дітей, які виявляють особливі успіхи у вивченні української мови, з метою підготовки їх до участі в районних предметних олімпіадах.

 3. Заступникові директора школи з навчальної роботи _______:

  1. До кінця поточного навчального року доповнити опис досвіду роботи вчителя її новими надбаннями, зокрема використання інноваційних та інформаційних технологій.

НАКАЗУЮ:


1.Відзначити
1.1 роботу вчителів  Панасюк О.І.,Гаркавенко Н.О. по забезпеченню знань учнів;
1.2 результативну роботу вчителів  з учнями , які мають здібності  і забезпечують достатні  показники  у Всеукраїнських предметних олімпіадах (ІІ етапі).

2.Вчителеві --------- удосконалювати форми і методи роботи по  засвоєнню учнями навчального матеріалу  на уроці.

До кінця навчального року і постійно

3.Проаналізувати  результати  перевірки  навчальних досягнень учнів (табл №1) та заслухати на  ШМЦК.

                                             До кінця навчального року

                          Заступники директора, керівник ШМЦК


4. Вчителям ---------, ---------, --------- неухильно дотримуватись єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, посилити індивідуалізацію та диференціацію навчання, з метою недопущення розбіжностей рівня н.д.у. за різні види оцінювання.

До кінця навчального року і постійно.

Вчителі української мови та літератури


5. Удосконалити етап уроку " Перевірка домашнього завдання " ,


активізувати роботу по  виробленню грамотного  письма,  по виробленню в учнів  вміння самостійного  поповнення знань і винести ці питання на засіданнях ШЦМК.

Вчителі до кінця навчального року

Керівник ШЦМК

Заступник директора з НМР на 2012-2013 р.


6.Активізувати видавницьку діяльність вчителів.

з 09.01.2012р

Заступник директора з НМР


7.Вести постійний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.

Заступник директора з НВР

8.Вивчити та узагальнити досвід вчителя --------- з питання «Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів в умовах інформатизації освітнього процесу»

До наступної атестації вчителя. -  заступник директора з НВР

9.Пожвавити позакласну роботу з української мови та літератури до кінця навчального року скласти план і забезпечити постійне виконанняВчителі української мова та літератури

та ЗДНВР
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconПро стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconПро стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconПро стан викладання української мови та літератури в школі
Проводилось відвідування уроків української мови та літератури, перевірялось ведення шкільної документації
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconНаказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів,...
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconНаказ № с. Івангород Про стан викладання світової літератури та російської мови в школі
Для реалізації обраної проблеми використовує досвід вітчизняних вчених та методистів Д. Затонського, Є. Волощук, О. Ніколаєнко, О....
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconПсихологічний супровід обдарованих дітей в освітньому процесі з міст
Але перш, ніж говорити про обдарованість, давайте декілька слів скажемо про здібності. Здібності це такі психологічні особливості...
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconТема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
Тип уроку: за домінуючою дидактичною метою урок засвоєння нових знань, розвитку умінь та навичок; за організацією творчої діяльності...
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconНаказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Взяли участь 22 учнів школи 6-11 класів
Наказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка