Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклуСкачати 350,97 Kb.
Дата конвертації29.06.2017
Розмір350,97 Kb.
ТипНаказ

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

Первомайської міської ради Харківської області
НАКАЗ
28/10.2014 № 214
Про підсумки проведення І (шкільного) етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з предметів суспільно-гуманітарного циклу

10 жовтня 2014 року відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Взяли участь 22 учнів школи 6-11 класів.

16 жовтня 2014 року відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з історії. Взяли участь 33 учні школи 6-11 класів.

17 жовтня 2014 року відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови. Взяли участь 24 учні школи 6-11 класів.

22 жовтня 2014 року відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства. Взяли участь 26 учнів школи 6-11 класів.

Олімпіади розпочалися вчасно й пройшли організовано.

Комплект олімпіадних завдань охоплював вивчений учнями матеріал з різних розділів предметів суспільно-гуманітарного циклу відповідно до навчальної програми за попередні роки навчання та розділів, тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади.

Учасники олімпіад показали достатній, середній та початковий рівні навчальних досягнень.Українська мова та література

В олімпіаді з української мови та літератури у 6 класі брали участь 4 учні. Завдання складалося з двох частин: по 4 з мови та 4 з літератури. Загальна сума становила 45 балів.

Під час виконання першого завдання з української мови учні проявили свої знання з тем «Вставні слова», «Однорідні члени речення», але щоденне справився із постановкою розділових знаків при прямій мові.

Виконуючи друге завдання , а саме синтаксичний розбір речення, діти допустили значну кількість помилок. Найкраще з цим завданням впорались Терновий В’ячеслав, Сафонов Даніїл.

Третє завдання (відновлення фразеологізмів) на достатньому рівні розв’язали Щетиніна Ірина та Сидорчук Марія, а інші учасники зовсім не виконували його.

Завдання , яке включало в себе питання культури мовлення, троє учасників виконали на середньому рівні, лише Щетиніна Ірина на достатньому.

Найбільші труднощі виникли під час виконання синтаксичного розбору, виправлення лексичних помилок та відновлення фразеологізмів.

Діти справились на достатньому рівні із завданням щодо постановки розділових знаків та грамотного написання слів, проявивши знання з орфографії.

Виконуючи завдання з української літератури, учасники найкраще справилися із другим завданням. Але все одно допустили велику кількість помилок, розкриваючи питання теорії літератури.

Перше завдання опрацювали лише троє учнів, з яких двоє виконали на достатньому рівні, один – на початковому.

Щодо третього та четвертого завдань , то слід зазначити,що їх виконали лише Щетиніна Ірина та Сидорчук Марія. В учасниць найбільші труднощі виникли під час відповідей на питання стосовно біографії письменників та визначення художніх засобів у поезії.

Отже, за результатами перевірки можна зробити такі висновки, що найкраще виконана робота учасницею Щетиніною Іриною, яка набрала 26, 5 балів, а найнижчі показники у Тернового В’ячеслава - 13 балів.

Оцінювання результатів виконання завдань здійснювалося за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.

7 клас


Завдання з української мови включали:

- створення власного висловлення ;

- робота з поданим реченням (перевірка лексичних, морфологічних, орфографічних, пунктуаційних норм, синтаксичний розбір);

- тлумачення фразеологізмів;

- завдання, де подані словосполучення необхідно було поставити в орудному відмінку однини.

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мали забезпечити можливість якнайповнішого розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Олімпіадні завдання забезпечені різноплановістю, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.

Серед завдань з мови для учнів 7 класів найскладнішим виявилося створення власного висловлення та завдання, в якому вимагалося подані словосполучення поставити в орудному відмінку. При створенні власного висловлення не всі діти можуть сформулювати тезу, навести приклади, припускаються великої кількості граматичних і лексичних помилок (через бідний словниковий запас ).

Загалом учні правильно визначають члени речення та частини мови. Семикласники вмотивовано розставили розділові знаки. Не виникло проблем при визначенні значення фразеологізмів.

Завдання з української літератури включали:


 1. Написання твору (перевіряється сформованість знань з української літератури відповідно до програми, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, доводити власну думку).

 2. Питання з теорії літератури ( особливості історичної повісті, визначення коломийки, балади).

 3. Завдання на встановлення відповідності

 4. Питання за змістом поданої поезії

Твір оцінювався відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; логічна послідовність викладу думок; струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню.

Можна відзначити, що учні володіють матеріалом з літератури. Більшість учасників з’ясували особливості історичної повісті, прокоментували походження коломийки, дали визначення баладі і навели приклади балад. Учні знають зміст художніх текстів, орієнтуються в українській літературно - мистецькій ситуації. Більшість учасників правильно дали відповіді на встановлення відповідності.

Особливої уваги заслуговують роботи Тінякова Олексія та Кривенко Алли.

Практика показує, що для конкурсантів складними є завдання з теорії літератури та їх практичне використання, зокрема ідейно-художній аналіз поезії («паспорт» поезії).


Українська мова 8 клас

В олімпіаді взяли участь чотири учні.

У першому завданні учні виписували числівники, які мають правильну відмінкову форму. Жоден учень не виконав це завдання повністю. Причина в слабких знаннях теми «Відмінювання кількісних числівників».

У більшості учнів виникли труднощі при утворенні від поданих іменників прикметників. Учні іноді плутали прикметникові суфікси – ськ- , - зьк-, - цьк-.

Лише одна учениця правильно виконала третє завдання, в якому треба було утворити із двох речень одне з дієприслівниковим зворотом. Виписати із речення всі сполучення слів, що не є словосполученням змогла більшість учасників олімпіади.

Через неуважність більшість учнів виконала четверте завдання не повністю. Останнє завдання з української мови було таким: записати речення, розставити розділові знаки, підкреслити члени речення, надписати над словами частини мови, дати характеристику конструкції. Жоден учень не виконав це завдання у повному обсязі.

Українська мова

Завдання І .

У деяких роботах восьмикласників не виписано числівників, які мають правильну відмінкову форму.

Завдання ІІ.

При виконанні ІІ завдання учні відчули труднощі: вони могли від поданих слів утворити прикметники, але при цьому допускали орфографічні помилки.

Завдання ІІІ

Виконуючи ІІІ завдання, учні не показали високих знань. Для них важко було із двох речень утворити одне з дієприслівниковим зворотом. Краще учасники виконали другу частину завдання: виписали сполучення слів, що не є словосполученнями.

Завдання ІV

Учні розставили пропущені розділові знаки. Проте при синтаксичному розборі припускалися помилок: не всі члени речення підкреслені,не над всіма словами надписано частини мови і члени речення, не дали характеристики.

Українська література

Завдання І

Виконуючи завдання, учні поверхово змогли розкрити питання: «Які вічні загальнолюдські проблеми втілені в «Слові про похід Ігорів» Як вони вирішені?» Тільки одна учениця справилася з цим завданням.

Завдання ІІ

Усі учасники олімпіади справилися із завданням з теорії літератури.

Завдання ІІІ

Працюючи над ІІІ завданням, усі восьмикласники назвали художній засіб, який ужито в рядках.

Завдання ІV

Загалом учасники олімпіади впорались із завданням, частково визнали художні засоби, зробили ідейно-художній аналіз вірша з дослідженням лексичних, фонетичних і стилістичних художніх засобів.

Проте тільки одна учениця зуміла назвати художні засоби, використані автором. У роботах правильно названі художні засоби, але немає прикладів із вірша.

Олімпіадні завдання з української мови в 9 класі включали:

- створення власного висловлення (твір- роздум);

- складання словосполучення з поданими парами слів, розкриття значення кожного омоніма;

- запис числівників словами;

- написання поданих іменників в орудному відмінку.

Найскладнішим виявилося завдання записати цифри словами. Не всі дев’ятикласники змогли із поданими парами слів скласти словосполучення, у яких розкривалося б значення кожного омоніма. Це означає, що учні не володіють достатнім словниковим запасом, не вміють логічно мислити, не розуміють значень багатьох слів, що і призводить до збіднення лексики. При створенні власного висловлення діти не можуть сформулювати тезу, не наводять прикладів, припускаються великої кількості граматичних і лексичних помилок (знов-таки через бідний словниковий запас).

Виконання олімпіадних завдань дає можливість зробити висновки, що виклад більшості творів учнів відповідає обраній темі. Оформлення відповідає стандартним вимогам до жанрових робіт. Декому зі учасників важко наводити аргументи з власного досвіду (трапляються досить примітивні). Дехто невиправдано збільшує обсяг, порушує логічну структуру. У деяких роботах порушена стильова єдність окремих складників, інколи вживаються просторічні вислови, що негативно впливає як на мовне, так і на змістове оформлення. Учні часто вибудовують занадто складні синтаксичні конструкції, нагромаджують займенники, сполучники, що ускладнює сприймання змісту. Частині робіт бракує особистої позиції або ж вона недостатньо аргументована. При виконанні творчої роботи типовою помилкою була відсутність прикладів з української літератури, відсутня аргументація думок. У роботах допущені орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки. Відзначаються глибиною мислення, логічністю, самостійністю суджень творчі завдання Нетецької Олександри.

Українська література

Аналіз робіт показує, що для учасників складними є завдання з теорії літератури та їх практичне використання, зокрема ідейно-художній аналіз поезії («паспорт» поезії).

Проблеми виникали при виконанні ідейно-художнього аналізу твору. Слід звернути увагу на те, що аналіз будь-якого твору – це художньо критичне осмислення учнями теоретичних знань літератури. Деякі учні правильно назвали художні засоби, але не навели прикладів із вірша.

Учасники правильно дали відповіді на встановлення відповідності. При виконанні завдань з літератури учні чітко дали визначення понять «літопис», «інтермедія», прокоментували, чому твори І.Вишенського належать до полемічної літератури. Не всі учні змогли переконливо довести, що літописи є не тільки історичними, а й літературними пам’ятками.

Українська мова 10 клас

В олімпіаді взяли участь три учні.

У першому завданні десятикласники повинні були до кожного слова дібрати синоніми з різними відтінками значення. Більшість учнів із завданням впоралась успішно. Труднощі виникли при підборі синонімів до слова банальний.

Друге завдання передбачало перевірити уміння учасників олімпіади відмінювати складені кількісні числівники. Учні виконали його лише на 50 % .

Найоб’ємнішим і найскладнішим виявилось третє завдання, у якому треба було записати речення, розставити в ньому розділові знаки, побудувати структурну схему до нього, дати загальну характеристику конструкції. Також необхідно було визначити морфеми у виділених словах. Не всі учні змогли правильно побудувати схеми і охарактеризувати конструкції.

З редагуванням прикладів порушення слововживання впорались усі учні.

Українська література 10 клас

У першому завданні треба було розкрити питання «Який конфлікт покладено в основу повісті

І. Нечуя - Левицького «Кайдашева сім’я?» У чому його суть?» Більшість учнів розкрили це питання поверхово, не достатньо обґрунтовано.

З другим завданням, у якому треба було назвати троп, яскраво виражений у рядках поезії П.Г.Тичини, впорались усі учні.

Відповівши на третє питання, всі учні продемонстрували знання з теорії літератури на достатньому рівні. Учні правильно сформулювали визначення поеми, метафори, риторичного запитання.

Найскладнішим було написання твору – роздуму із запропонованих тем. Учні допустили лексичні, граматичні, пунктуаційні помилки. Не всі творчі роботи відповідали типу мовлення.


У олімпіаді з української літератури у 11 класі взяли участь 4 учні.

Завдання І

Виклад творів відповідає темі: учні виявили здатність аргументовано висловлювати думки з приводу твердження « У книгах міститься особливе зачарування; книги у нас викликають насолоду, вони розмовляють з нами; дають нам добру пораду, стають живими друзями для нас».

Одинадцятикласники вміють сформулювати тезу, наводять докази, які найкраще аргументують їхні міркування. Оформлення відповідає стандартним вимогам до робіт такого жанру.

Водночас є недоліки.

На жаль, поза увагою учнів залишилися приклади з художньої літератури, історичні факти. Усі випускники говорили про особистісну позицію. У роботах трапляються орфографічні й пунктуаційні огріхи, є лексичні помилки (вживання слів у невластивому йому значенні, сплутування паронімів); трапляються граматичні невправності (вибір неправильної форми слова).

Завдання ІІ

Запитання було посильним для учнів 11 класу, вони успішно справилися з цим завданням.

Завдання ІІІ носило назву «Шевченківський бліц».

Усі учасники олімпіади успішно справилися з цим завданням, вони давали лаконічну відповідь на запитання.

Завдання ІV

Загалом учасники олімпіади впорались із завданням, правильно визначили тему та ідею вірша; жанрові особливості, назвали поетичні образи, картини; охарактеризували особливості віршування.

Проте одинадцятикласники не назвали всі художні засоби, використані автором вірша. У роботах правильно визначено епітети, метафори, проте про складніші тропи старшокласникам бракувало знань.

Українська мова

Завдання І

Учні мають сформовані вмінні і навички синтаксичного розбору речення, побудови структурної схеми його, вміють аналізувати всю конструкцію та її компоненти. Але в роботі учениці наявний недолік: неповна характеристика всієї конструкції.

Завдання ІІ

У визначенні роду складності учні не відчули.

Завдання ІІІ

Учні успішно справилися з ІІІ завданням: вони виправили помилки в узгодженні числівника з іменником.

Завдання ІV

Учні справилися із завданням, зняли скісну риску, записали слова правильно. Проте не обґрунтували правописні норми.

з/п

Прізвище, ім’я та по батьковіучня

Класнавчання

Профільнавчання

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувалаучня до олімпіади

Категоріявчителя, якийпідготував

Кількістьнабранихбалів

Місце, зайняте

на І етапі

Домашня адреса учня, контактний телефон

1

Щетиніна Ірина Андріївна

6
Гоженко С.О.

Тушева Т.В.
ІІ категорія

Вища категорія
26,5

І

4-23-96

2

Кривенко Алла Геннадіївна


Гоженко С.О.

Черненко З.О.
ІІкатегорія

Вища категорія


І

½- 51-112

3

Шевченко Дар’я Юріївна


Черненко З.О.

Коваленко В.О.Вища категорія

Ікатегорія
І

4-5а-141

4

Нетецька Олександра

9
Тушева Т.В.


І категорія

І

Вул..Кооперативна, 23

5

Кулініч Анна Валеріївна

10-А

Математичний

Коваленко В.О.


І категорія

І

4 - 12 -31

6

Олійник Владислав Сергійович

11

Української філології

Черненко З.О.


Вища категорія
І

½ - 52-50


Історія

Одним із основних завдань сучасної шкільної історичної освіти є формування предметної компетентності учнів. Саме з таким підходом були складені завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії. Комплект завдань з олімпіади охоплював вивчений матеріал з різних розділів курсу історії відповідно до навчальної програми та тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади.

Учасники олімпіади галузі «Суспільствознавство» показали достатній рівень навчальних досягнень.

Аналізуючи результати навчальної діяльності учнів, учасників олімпіади, зроблено певні висновки:

В учнів 7 класу, які стали переможцями олімпіади, на високому і достатньому рівні сформовані предметні компетенції: хронологічна – учні правильно вказали дати запропонованих історичних подій; логічна – висловлено причинно-наслідкові зв’язки історичних подій; мовленнєва – сформовані навички писемного мовлення (висловлювання – чіткі, короткі, зрозумілі); аксіологічна – висловлено і аргументовано учнями власну точку зору щодо вказаних історичних подій і явищ. Проте, типові помилки виявлені у роботі з візуальними джерелами, не всі учні правильно вказали історичного діяча.

Учні 8 класу в цілому справилися з тестовими завданнями з 1 по 10 та змогли визначити воєводства на території українських земель у складі речі Посполитої, окрім того деякі вказали місце розташування кожного на картосхемі, хоча це і не передбачалося завданням, що свідчить про достатню сформованість навичок роботи з картографічним матеріалом. Більшість учнів виконали завдання на порівняння мореплавців з теми «Великі географічні відкриття». Багато помилок допущено у завданнях на встановлення хронологічної послідовності подій та під час визначення історичних постатей. Результат виконання завдань свідчить про необхідність звернути увагу на уроках на розвиток уміння складати характеристику історичної постаті та виконання завдань на встановлення хронологічної послідовності.

Учні 9 класу продемонстрували вміння працювати з тестовими завданнями, завданнями на встановлення хронологічної послідовності, визначення персоналій та розташування губерній Російської імперії, що вказує на достатню сформованість навичок роботи з картографічним матеріалом з даної теми. Незначні неточності виявлені при визначенні деяких понять. Гірше справилися з останнім завданням на порівняння діяльності «Північного товариства» і «Південного товариства». Учні знають період існування, керівників, назви програмних документів, але зміст їх недостатньо, щоб розкрити решту критеріїв.

Учні 10 класу володіють навичками виконання тестових завдань за зразком ЗНО. Проте, типові помилки при виконанні завдань всіма учасниками допущені були при: - складанні тез для заповнення порівняльної таблиці, не всі учні визначили практичну діяльність головних політичних організацій доби Першої світової війни, що діяли на території українських земель (ГУР,СВУ,ТУП); - при визначенні значення понять(наприклад «реваншизм», «депортація»)також були допущені неточності у визначенні; більшість учасників шкільного етапу олімпіади, не аргументували проблемні питання олімпіади, не визначили роль історичних персоналій у міжнародних відносинах.

Учні 11 класу, як і в минулому році, найкраще впоралися із завданнями № 13,яке передбачало роботу з історичними поняттями, завданням (17) визначення послідовності подій Першої світової війни; завданнями: 1-10 (тести). Найважчим для них було творче завдання (№ 21), у якому треба було проаналізувати історичний вислів, визначити причини Другої світової війни. Утруднення також викликало завдання № 22 на визначення історичного діяча та історичного періоду з порівнянням.

Члени журі визначили такі типові помилки: • невміння чітко та послідовно викладати власну думку, неструктурованість відповіді;

 • наведення матеріалу, який безпосередньо не стосується запитань;

 • підміна аналізу подій їх описом;

 • слабке володіння навичками роботи з історичними документами;

 • невміння працювати з контурною картою, складати легенду карти;

 • недостатнє володіння навичками синхронізації подій історії України
  та всесвітньої історії.

На підставі аналізу підсумкових матеріалів оргкомітету та журі олімпіади:

1. Визначити переможців та призерів олімпіади таких учнів:

І-МІСЦЕ:

7 клас – Слепцова А.

8 клас – Шевченко Дар’я.

9 клас – Тригубляк Євгеній.

10 клас – Кузнєцова Аліна.

11 клас – Лебединський Олексій

2. Затвердити команду учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у такому складі:

8 клас – Шевченко Дар’я.

9 клас – Тригубляк Євгеній.

10 клас – Кузнецова Аліна.

11 клас – Лебединський Олексій

3. Керівником команди учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії призначити вчителя історії: Тригубляк Я.М.

4. Забезпечити підготовку та явку учнів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

5. Провести інструктаж з попередження дитячого травматизму, правил поведінки у громадських місцях, при переході по вулиці із школи №4 в іншу школу.

Відповідальні: Тригубляк Я.М., Грицюк О.С., Чернов Ж.В.

Правознавство

Одним із основних завдань сучасної шкільної правової освіти є виховання правосвідомих громадян України. Саме з таким підходом були складені завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства. Завдання олімпіади відповідали змісту програми з правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів і вимогам проведення ІІ міського етапу.

Максимально можливий бал – 45 балів у 9 кл. 44 бали- у 10 класі, 40 в 11-х класах. Учні, які набрали мінімальну кількість балів, брали участь у олімпіаді вперше. Учасники олімпіади галузі «Суспільствознавство» показали достатній рівень навчальних досягнень.Аналізуючи результати навчальної діяльності учнів, учасників олімпіади, зроблено певні висновки:

Типові помилки: 9 клас.

Тестові завдання передбачали знання всіх вивчених розділів програми до початку олімпіади та завдання на знання тексту Конституції України. Типовими помилками було невміння правильно оформляти відповіді.

Дати визначення понять. Типовими помилками в завданні № 2 були такі: недостатнє знання правової термінології, замість визначення учні наводили приклади, майже не використовували нормативно-правову базу; відсутні навички використання порівняльних критеріїв.Найтиповішими помилками для цього завдання стало незнання тексту Конституції. Учні не розуміють структури використання закону в практиці; учні частково визначили сутність понять, але не змогли порівняти їх за самостійно розробленими критеріями (найгірший відсоток виконання серед усіх класів і завдань).

Юридична ситуація була розв’язана частково. Учасники змогли назвати нормативно-правові акти, що регулюють дані відносини, але надати відповідь, спираючись на документи, не змогли.

10 клас


Учні показали недостатньо чітке розуміння понять, не змогли дати чітке визначення запропонованих термінів, зокрема, найбільші труднощі викликало завдання на визначення поняття «ювенальна юстиція»… (лише 6% правильних відповідей).Учні добре впоралися із завданням на виправлення помилок у юридичному тексті, на встановлення відповідності. Під час розв’язку юридичної ситуації учні припускалися помилок щодо вини та відповідальності за правопорушення.

11 клас


Завдання для 11 класу складалися з урахуванням того, що учні успішно опанували весь курс предмета «Правознавство». Деякими учнями були допущені помилки в тестових завданнях. Труднощі викликало поняття «Упущена вигода» Учні практично знають згідно Конституції України пункти,які виключно ЗАКОНАМИ – Встановлюються – Визначаються. Юридична ситуація вирішена частково, учні не змогли розкрити«У чому полягають особливості податкової політики, обов’язковості щомісячних відрахувань до фонду соціального страхування».

На підставі аналізу підсумкових матеріалів оргкомітету та журі олімпіади:

1. Визначити переможців та призерів олімпіади таких учнів:

І-МІСЦЕ:


9 клас – Чмуж Геннадій.

10 клас – Кулініч Анна.

11 клас – Олійник Владислав.

2. Затвердити команду учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у такому складі:

9 клас – Чмуж Геннадій.

10 клас – Кулініч Анна.

11 клас – Олійник Владислав.

3. Керівником команди учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства призначити вчителя історії та правознавства:

Грицюк О.С..

4. Забезпечити підготовку та явку учнів для участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.5. Провести інструктаж з попередження дитячого травматизму, правил поведінки у громадських місцях, при переході по вулиці із школи №4 в іншу школу.

Англійська мова

З метою розвитку інтелектуальних, пізнавальних здібностей та готовності школярів до комунікації англійською мовою 17.10.2014 року проводився І (шкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади серед учнів 7- 8-х класів, які виявляють інтерес до англійської мови.

Процедуру перевірки та оцінювання завдань здійснювало предметне журі з числа вчителів школи.

Основні завдання та цілі проведення олімпіади:
- підвищення інтересу школярів до вивчення англійської мови; 
- активізація позакласної та позашкільної роботи з учнями з англійської мови; 
- створення оптимальних умов для обдарованих учнів, які мають високий рівень знань з англійської мови та здатних творчо їх використовувати; 
- розвиток співробітництва та розширення взаємодії між учнями і викладачами.

Всього в олімпіаді взяло участь 13 чоловік:
7 кл. - 6 учнів, 8 кл. – 7 учнів.

Олімпіадні завдання представляли собою завдання на перевірку навичок читання, аудіювання, письма та говоріння.
Читання

Завдання І розділу були спрямовані на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок читання. Оцінювався рівень розуміння матеріалу, який самостійно читався учнями та вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

7 клас

Для перевірки читання учням 7 класу було запропоновано три невеличкі тексти (уривок художнього твору о житті одного з видатних художників, уривок наукового тексту та східна притча). До кожного з текстів було запропоновано виконати тестові завдання. Тести до першого та третього текстів містили по 5 стверджень, на які учням пропонувалось дати згоду чи незгоду. Розуміння прочитаного другого тексту перевірялось через виконання тестового завдання із вибором з трьох поданих відповідей однієї правильної. Максимальний бал, якій можна було набрати – 30. Правильно виконали завдання тільки три учні, а саме: Тіняков Олексій, Красношапка Дарина та Червенко Олександр – учні 7 –Б класу, показав високий рівень. Учениця 7-А класу Кривенко Алла справилась майже з половиною завдань набрав таким чином 12 балів. Два учня 7-Б класу Кулаковський Дмитро та Шпак Владислав зазнали труднощі під час виконання завдань, показав низький рівень і набрав 6 та 8 балів з можливих 30.

8 клас

Для перевірки читання учням 8 класу було запропоновано ознайомитись з текстом публіцистичного характеру (шість абзаців) щодо переваги заведення в квартирі дорослого собаки від цуценя. Розуміння тексти визначалось через виконання тестового завдання з 10 питань із вибором однієї правильної відповіді. З можливих 30 балів четверо учнів набрали 21 бал (Івашко Дар’я, Різник Артем, Гиряк Анжеліка, Сидоров Кирил ) та три учня 18 (Лілітко Анастасія, Шабанова Олена, Шевченко Дар’я) показав тим самим, можна сказати достатній рівень.

Аудіювання

Метою ІІ розділу було визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь розуміння усного мовлення. Підготовлений для аудіювання матеріал побудований на автентичних текстах. Рівень складності вибраного матеріалу для обох класів відповідав програмовому матеріалу досягнень учнів. Текст звучав у пред’явленні вчителем двічі. Темп мовлення був повільний, а голос експресивний.

7 клас

Для аудіювання в 7 класі було представлено текст «Брюс и павук», в якому розповідалось про один день із житті видатного шотландського короля Роберта Брюса, метою якого були розширити знань учнів про Велику Британію, країну, мова якої вивчається учнями, та навчити учнів не покладати руки під час зустрічі труднощів, боротися до перемоги. До тексту було запропоновано тестові завдання (надати згоду чи незгоду до 10 стверджень та обрати одну правильну відповідь на 10 запитань). Правильно виконали завдання три учні 7-Б класу не допустив жодної помилки показав тим самим високий рівень і набрав максимальні 40 балів. Учні 7-А класу зустріли труднощі під час розуміння сутності тексту та не всі зуміли виділити основну інформацію, яка була подана в аудіюванні, що і відобразилось на балах: Шпак Владислав – 25 балів (достатній рівень), Кривенко Алла – 31 бал (достатній рівень), Кулаковський Дмитро – 19 балів (середній рівень).

8 клас

Для аудіювання в 8 класі було представлено текст, який ознайомив учнів з музичними діячами минулого та нашого сторіччя, нагадав принцип опису зовнішності людини; текст містив достатньо розширений лексичний матеріал. Завдання до тексту включали 5 стверджень, на які учням необхідно було дати згоду чи незгоду, та 5 питань з обранням однієї правильної відповіді. Максимальний бал за аудіювання складав 40. Всі учні майже справились із аудіюванням, подолав межу в 30 балів показав тим самим достатній рівень крім учениці 8-А класу Івашко Дар’я, результати якої були на середньому рівні (19).

Письмо

ІІІ розділ олімпіадної роботи включав в себе обрати одну з трьох поданих тем та написати невеличке повідомлення (мінімум 10 речень для 7 класу та 15 – для 8 класу), в якому учні мали продемонструвати своє вміння зафіксувати, передати письмово основну інформацію, використати при цьому граматичні знання, накопичений за роки вивчення мови лексичний матеріал та показати свої знання щодо дотримання вимог до структури тексту під час його викладання на папері. Все вище зазначення повинно було допомогти комісії дізнатися про рівень сформованості в учнів використання писемного мовлення для вирішення комунікативно-орієнтованих завдань. Максимальний бал завдання – 25.

Основним, на що зверталась увага журі під час перевірки робот було: орфографія,граматика, стилістика, логічна побудова тексту, перекручування змісту тексту, абзацний поділ тексту, обсяг викладеного матеріалу, охайність, лексичний матеріал, використання фразеологізмів та ідіом, на одноманітність використовуваних синтаксичних конструкцій та розкриття теми.

7 клас

Учні 7 –Б класу знов показали добрий результат. Вони написали запропонований мінімум речень, в яких змогли розкрити обрану тему. Під час написання логічно побудованого повідомлення учні використовували фразеологізми, ввідні слова, накопичену лексику. Стовідсоткові граматичні навички зумів показати Тіняков О., чого не скажеш про Красношапку Д. та Червенко О., які пропустили по одному разу дієслова. Абзацний поділ був тільки у Красношапки Д., але вона використала жаргонне слово, що неприпустиму під час здійснення письма та двічі закреслила непідходящі на її розсуд слова, що привело до неохайності. Що стосується орфографічних помилок, то вони були у всіх трьох учнів, які з’явились у наслідок неуважності та хвилювання. Тему розкрити вдалося.

Три учні 7-А класу гірше впоралися з письмом. Обсяг вимогам відповідає лише у Кривенко А. Сім речень написав Кулаковський Д. Шпак В. написав тільки 3 речення, що говоре про скудність його мислення. Жодний не використав фразеологізмів тощо. Хлопцям притаманна неохайність на письмі. Повідомлення учнів 7-А клас побудовані логічно, крім трьох речень Шпака В., в яких в нього простий набір слів. В усіх цих учнів багато орфографічних помилок, що свідчить про незнання учнями написання слів.

8 клас

Серед учнів 8 клас з письмом справилась тільки учениця 8- класу Шевченко Д., яка під час написання повідомлення на обрану тему дотрималась обсягу і зуміла використати знання фразеологізмів, вміння володіти лексичним матеріал, дотрималась структури тексту, стилістики, зуміла розкрити тему. Що стосується інших учнів 8 класу, то з обсягом вони не впоралися, особливо учень Сидоров К., який написав тільки 4 реченя. Логічно побудований текст був у Лілітко А. та Шабанової О., але вони , як і всі інші, припускалися граматичних помилок, не використовували необхідний по програмі лексичного мінімуму. Орфографічні помилки виявилися притаманними всім.

Говоріння

Останній розділ роботи був спрямований на перевірку сформованості навичок та вмінь іноземного мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого була визначена запропонованою тематикою спілкування (20 тем для кожного класу). Рівень сформованості навичок та вмінь мовлення оцінювався за такими критеріями як: повнота розкриття теми, інформаційна значимість (адекватне і достатнє використання країнознавчого матеріалу), вимова, лексичний запас, комунікабельність, граматична правильність, обсяг тексту. Говоріння оцінювалось максимум в 25 блів.

7 клас

Серед учнів 7 класу кращий результат та спосібність до комунікабельності три учні 7-Б класу Тіняков О., Красношапка Д., Червенко О. Вони вживали програмовий лексичний матеріал, дотримались обсягу 11-15 речень, зуміли розкрити тему та показали добру вимову зі знанням граматики. За що і отримали достатньо високі бали.

Що стосується учнів паралельного 7-А класу, то обсяг текстів в них був 4-6 речень, що мало для 7 класу. Частково розкрити тему майже вдалося Шпаку В., Кривенко А. В учнів багато граматичних помилок, невміння висловлювати свою думку іноземною мовою, хоча вони і комунікабельні. Учні лексично бідні та мають труднощі із перекладом лексичних структур.

8 клас

Знов серед учнів 8 класу із завданням справилась Шевченко Д., яка добре розповіла про будинок своєї мрії; під час розповіді вона показала високі знання лексичного матеріалу з цієї теми, комунікабельність, вміння добре триматися під час викладання думки іноземною мовою, але показала скудність у побудові речень (постійне вживання дієслова «must) і змогла отримати 20 балів з можливих 25. Всі інші показали свою безграмотність у побудові речень, висловлюванні думок, скудність мислення, українське мислення. Учні Гиряк А. та Різник А. зовсім не справились із завданням, за що отримали 0 балів.

Проведений аналіз дає підставу зробити висновок про необхідність посилити роботу над граматичною стороною англійської мови, над розвитком усного і писемного мовлення. Успішне виконання завдання багато в чому залежить від уміння уважно читати інструкції та запитання до завдання. Окремі учасники відчували труднощі, викликані невмінням строго слідувати інструкції до завдання. Швидкість виконання завдання - головний показник ступеня володіння цими вміннями, тому на уроках варто обмежувати час виконання різних завдань, навчаючи учнів працювати в різному часовому режимі.

Виходючи з всього вище зазначеного можно сказати, що до типових помилок учнів відноситься: вживання неправильних часових форм, помилкове вживання інфінітива, неправильний порядок слів у реченнях різного типу, використання прийменників. Серед типових помилок загального характеру, допущених учнями, можна назвати наступні:
1) помилки, викликані невмінням чітко слідувати інструкціям;
2) помилки, пов'язані з неуважним прочитанням питань у завданні;
3) помилки, допущені в результаті відсутності вміння працювати в обмежених часових рамках і розподіляти зусилля у відповідності з рештою часом.

При навчанні писемного мовлення вчителям необхідно вивчити критерії оцінювання цього етапу олімпіади, в якому розкриваються вимоги до змісту, композиції, лексиці, граматиці, орфографії і пунктуації. Більше давати учням творчих завдань з цього виду мовлення, оцінюючи роботи саме за олимпиадным критеріям.

За результатами проведеного І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови визначились такі переможці:

7 клас 1 місця – Червенко Олександр (7-Б клас) з результатом 115,5 балів

8 клас 1 місця – Шевченко Дар’я (8-А клас) з результатом 95,5 балів

Олімпіадну роботу виконувало 3 учні 9 –го класу


. Результати аналізу виконання учнями 9-х класів тестів з аудіювання з англійської мови, які складалися з двох завдань,свідчать про те,що учні мають недостатній лексичний запас,не можуть в повній мірі сприймати мовлення іншої особи на слух,а тому не розуміють змісту тексту в повному обсязі. Найбільшу кількість балів за це завдання набрав учениця 9 класу Чернявська О.-17,5балів. Найменшу кількість балів набрав Чмуж Г.-10 балів.

При виконанні тестів з читання, які складалися з одного завдання, вибрати правильний варіант з поданих чотирьох, учні показали середній результат, що повʼязано з недостатнім розвитком навичок розуміння та інтерпретації текстів. Найбільшу кількість балів за це завдання набрав Чмуж Г.-20балів. Найменшу кількість балів набрала Чернявська О.-5 балів.

Аналіз творчих письмових робіт показав,що учні 9-х класів переважно використовують дуже прості речення. Типовими помилками під час виконання письмових робіт є порядок слів при побудові речень,вживання видочасових форм дієслова,недостатня лексична насиченість, недостатня повнота розкриття змісту, спелінгові помилки. Найбільшу кількість балів за це завдання набрав Тригубляк Є.-20 балів. Найменшу кількість балів набрав Чмуж Г..-14 балів.

Перевірка усного мовлення показала,що більшість учнів 9-х класів використовує заздалегідь вивчені теми,вживає прості речення.Типовими помилками є порядок слів у реченні,вживання прийменників,одноманітність вжитих структур,кліше,виразів,недостатня повнота розкриття змісту. Найбільшу кількість балів за це завдання набрав Тригубляк Є.-25 балів. Найменшу кількість балів набрав Чмуж Г.-17 балів.

За підсумками журі олімпіади серед учнів 9-х класів найбільшу кількість балів набрав Тригубляк Євген -77,5 бали. Найменшу кількість балів набрала Чернявська О.-60,5 бали.

Вчителям англійської мови необхідно більше приділяти уваги розвитку усного та писемного мовлення,зокрема на порядок слів в реченні, вживання видочасових форм дієслів;удосконалювати навички аудіювання за рахунок збільшення використання автентичних текстів та тестових завдань до них,аудіо- та відеоматеріалів.Розширювати словниковий запас шляхом використання додаткової літератури(художньої,публіцистичної, наукової).

В 10- му класі роботу виконувало 4 учні.

При виконанні завдань з аудіювання учні 10-х класів зробили помилки на встановлення відповідності змісту тексту. Більшість учнів не зрозуміли окремі деталі змісту тому,що в тексті було багато складних граматичних та лексичних структур. Найбільшу кількість балів за це завдання набрала Кузнецова А..-25 балів. Найменшу кількість балів набрали Шабаліна М., Татаренко Д.-15 балів.

Труднощі виникли при контролі розуміння учнямиінформації в деталях. Виконання завдання ускладнювалосьнаявністю схожихваріантів відповідей із запропанованих.

У завданні з читання велику кількість помилок було зроблено при виборі правильного варіанту з поданих чотирьох.Тексти містили велику кількість лексичного матеріалу,який не вивчається в курсі середньої школи. Більшість учнів не зрозуміли окремі деталі тексту.Найбільшу кількість балів за це завдання набрала Кузнецова А.-17,5 балів. Найменшу кількість балів набрала Бугар А.- 9 балів.

У завданні з письма учні 10 класу зробили помилки в орфографії. Не дотримувалися правил побудови речень, не всі дотримувались вимог оформлення(абзац, орфографічний режим). Зроблено граматичні помилки: неправильне використання артиклів,форм дієслів,словоутворення, вживання Imperative замість Gerund. Найбільшу кількість балів за це завдання набрала Бугар А.- 20 балів. Найменшу кількість балів набрав Татаренко Д.-10б.

У завданні з усного мовлення деякі учні 10-х класів висловлювалися простими реченнями,не використовують прислів’я, епітети, складні граматичні форми, робили помилки в розповідних та питальних реченнях, не використовували фрази повсякденного вживання. Найбільшу кількість балів за це завдання набрала Кузнецова А., Кулініч А.- 20 балів. Найменшу кількість балів набрав Татаренко Д.– 10 балів.

За підсумками журі олімпіади найбільшу кількість балів серед учнів 10-х класів набрала Кузнецова Аліна-79,5 бали .Найменшу кількість балів набрав Татаренко Д. -45 бали.

Олімпіадну роботу виконувало 4 учня 11 –го класу


Результати аналізу виконання учнями 11-го класу тестів з аудіювання з англійської мови, які складалися з двох завдань,свідчать про те,що учні зрозуміли основний зміст тексту, незважаючи на його великий обсяг,але були припущені помилки при визначенні окремих деталей змісту . Учні зробили помилки на встановлення відповідності змісту тексту. Аналіз показав, що учні мають недостатній лексичний запас,не можуть в повній мірі сприймати мовлення іншої особи на слух,а тому не розуміють змісту тексту в повному обсязі. Найбільшу кількість балів за це завдання набрали учні Олійник В, Акіншин В.-22,5 бали. Найменшу кількість балів набрали Лебединський О.,Морозова Т.-20 балів.

При виконанні тестів з читання, які складалися з одного завдання, множинний вибір на розуміння інформації в деталях, учні показали середній результат,що повʼязано з недостатнім розвитком навичок розуміння та інтерпретації текстів. Найбільшу кількість балів за це завдання набрала Морозова Т.-15 балів. Найменшу кількість бали всі інщі учні Олійник В., Акіншин В., Лебединський О. -12,5 балів.

Типовими помилками при написанні творчого завдання було :не дотримання обсягу завдання,вживання артиклей,недостатня повнота розкриття змісту та лексична наповнюваність.Найбільшу кількість балів за це завдання набрали Морозова Т., Олійник В.- 19 балів. Найменшу кількість балів набрали Акіншин В., – 16 балів.

Як і при виконанні завдання з письма в усному мовленні більшість учнів використовують раніше вивчені теми,як і в попередньому завданні.Типові помилки:обсяг висловлювання не витримувався,учні переважно використовують прості речення,роблять граматичні помилки(вживання дієслова «to be»,закінчення дієслів в теперішньому простому часі,узгодження часів,порядок слів). Висловлювання характеризуються одноманітністю вживаних структур,недостатньою лексичною насиченістю. Найбільшу кількість балів за це завдання набрав Олійник В.,-23 бала . Найменшу кількість балів набрав Лебединський О. – 15 балів.

За підсумками журі олімпіади найбільшу кількість балів серед учнів 11-го класу набрав –Олійник В.-77 бали. Найменшу кількість балів набрав Лебединський О.- 61,5 бала.
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові учня

Клас навчання

Профіль навчання

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади

Категорія вчителя, який підготував

Кількість набраних балів

Місце, зайняте

на І етапі

Домашня адреса учня, контактний телефон

1

Шевченко Даря Юріївна

8
Тригубляк Я. М.

вища

95,5

І

4-5а-141

2

Тригубляк Євген

Миколайович9
Іванова Я.С.

І

77,5

І

6 м-н., 2 буд., 102 кв.

3

Кузнецова Аліна Русланівна

10
Іванова Я.С.

І

79,5

І

1\2м-н., 30 буд., 34 кв.

4

Олійник Владислав Сергійович

11

Філологічний (українська філологія)

Іванова Я С.

І

77

І

1\2м-н., 52 буд., 50 кв..

Затвердити команду учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови у такому складі:

1. Шевченко Даря 8 клас

2. Тригубляк Євген 9 клас

3. Кузнецова Аліна 10 клас


 1. Олійник Владислав 11 клас

Керівником команди учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови призначити вчителя англійської мови Іванову Я.С..

Відповідальний за життя та здоровя учнів під час подорожі та проведення олімпіади покласти на Іванову Я.С.

Виходячи з вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити команди учасників ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади у такому складі

з української мови та літератури:

1. Щетиніна Ірина Андріївна – 6 клас

2. Кривенко Алла Геннадіївна – 7 клас

3. Шевченко Дар’я Юріївна – 8 клас

4. Нетецька Олександра - 9 клас

5 .Кулініч Анна Валеріївна – 10 клас

6. Олійник Владислав Сергійович – 11 клас

з історії:

1. Шевченко Дар’я -8 клас

2. Тригубляк Євгеній – 9 клас

3. Кузнецова Аліна – 10 клас

4. Лебединський Олексій - 11 клас

з правознавства :

1. Чмуж Геннадій – 9 клас

2. Кулініч Анна – 10 клас

3. Олійник Владислав – 11 класз англійської мови:

1. Шевченко Даря 8 клас

2. Тригубляк Євген 9 клас

3. Кузнецова Аліна 10 клас 1. Олійник Владислав 11 клас

2. Керівниками команд учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та відповідальними за життя та здоров’я учнів під час подорожі та проведення олімпіади призначити:

Гоженко С.О. з української мови та літератури;

Тригубляк Я.М. з історії;

Грицюк О.С. з правознавства;

Іванову Я.С. з англійської мови.

3. Керівникам команд Гоженко С.О., Тригубляк Я.М., Грицюк О.С. , Іванову Я.С. :

- забезпечити явку учнів для участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад: з української мови та літератури; з історії; з правознавства; з англійської мови;

- провести інструктажі з попередження дитячого травматизму, правил поведінки у громадських місцях, при переході по вулиці із школи №4 в школу проведення олімпіади.

4. Відповідальність за життя та здоровя учнів під час подорожі та проведення олімпіади покласти на Гоженко С.О., Тригубляк Я.М., Грицюк О.С. , Іванову Я.С.

5. При підготовці до участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад звернути увагу:

вчителям української мови та літератури Черненко З.О., Коваленко В.О., Тушевій Т.В., Гоженко С.О.:

- посилити та систематизувати індивідуальну роботу з обдарованими учнями метою поглиблення знань, умінь, навичок учнів та досягнення ефективних результатів;

- при підготовці учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного і граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів і синтаксичному розбору речень і словосполучень;

- звернути увагу на більш широке використання тестових завдань при розвитку навичок та умінь читання; використання завдань відкритого типу, де від учня вимагається висвітлення власного розуміння подій, критичного аналізу прочитаної інформації та її самостійне узагальнення;

- проводити уроки із застосуванням вправ, які б допомагали розкрити багатство лексичної системи української мови, наголошуючи на доцільності та недоцільності використання різних пластів лексики в конкретних ситуаціях, використовувати тексти, які відображають весь потенціал різноманітних шарів лексики, та проводити роботу над їх мовним аналізом;

- з метою закріплення граматичних навичок використовувати вправи, які спрямовані на відтворення відповідних форм чи структур речень: вибір необхідних форм слів, складання речень шляхом, їх трансформації, доповнення і завершення фраз;

- більшу увагу приділити вивченню теорії літератури;

- приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу ліричного твору («паспорт» твору), прищеплювати навички цього аналізу, надати практичну допомогу учням. Поряд із цим систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання;

- писати твори різних типів;

- провести серію лекцій на тему «Лексикологія і фразеологія»;

Учителям історії Тригубляк Я.М., Грицюк О.С., Чернову Ж.В. під час підготовки учнів до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії відпрацьовувати навички роботи з історичними документами. Активізувати роботу з історичними термінами. Вчити учнів не механічно запам’ятовувати дати та події, а логічно пов’язувати їх із характеристикою явища та епохи. Вдосконалювати просторову компетентність учнів, детально аналізувати історичні карти, тренуватися у виконанні завдань на контурній карті. Організовувати постійний практикум зі складання різних варіантів планів, тез, історичних довідок, доповідей, статей для енциклопедій тощо. Учити учнів методів і засобів розв’язування проблемних питань, приділяти увагу чіткості формулювань, структуруванню відповіді. Належну увагу приділяти аналізу історіографії з ключових проблем історичних курсів.

Учителю правознавства Грицюк О.С.: звернути увагу на вивчення тих галузей права, що недостатньо висвітлюються навчальними програмами: частини цивільної галузі права (спадкове, авторське право), фінансове та кримінальне право. Упроваджувати в навчально-виховний процес тестові завдання, особливо в 9-му класі. Формувати та розвивати практичні навички учнів (складання юридичних документів, підготовка звернень і пропозицій в органи державної влади та виконкоми, складання заповітів, шлюбних контрактів тощо).Під час підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства опрацювати з учнями олімпіадні завдання ІІІ та ІV етапів попередніх років. Під час підготовки до олімпіади використовувати нормативно-правову базу (закони, кодекси, розпорядження тощо).Вчителю англійської мови Івановій Я.С. необхідно звернути увагу на розвиток спонтанного усного та писемного мовлення обдарованих та здібних учнів при підготовці до олімпіади. Підбирати автентичні тексти та тестові завдання різних типів до них для розвитку навичок читання та аудіювання. Приділяти увагу розвитку граматичних навичок за рахунок відведення часу на навчальних заняттях для вивчення та закріплення граматики.

Директор школи В.І.Гатілов


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconНаказ №423 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році
Положення про умови І порядок проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, зареєстрованого в Головному управлінні...
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнських учнівських олімпіад із суспільно-гуманітарних дисциплін у 2011/2012 навчальному році
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconрівень(1 бал за відповідь )
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії 2013 2014 навчального року
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconДовідка про підсумки районних олімпіад із базових дисциплін
Петрівської, Ганнівської зш І-ІІІ ступенів підготовлені відповідно до Положення, містять глибокий аналіз проведення шкільного етапу...
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу icon8 11 класи Учитель: Герасименко С. П. Завдання II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії
Які особливі риси запорозьких козаків відзначали сучасники іноземці? (10 балів)
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconНаказ №054 Про проведення обласного фестивалю учнівських творів «Ювілей улюбленої книги»
«Про проведення обласного фестивалю учнівських творів «Ювілей улюбленої книги» з метою всебічного розвитку школярів; підвищення читацької...
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconУправління освіти Шосткинської міської ради методичний кабінет зміст : До уваги педагогів
Аналіз участі школярів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та рекомендації педагогам щодо роботи з обдарованими...
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconЗагальноосвітній навчально – виховний комплекс І – ІІІ ступенів «Школа – інтернат – гімназія»
Розробка представлена в ході проведення естафети методичних розробок «Від творчого прийому до творчого уроку та заходу» І рекомендується...
Наказ №214 Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного циклу iconДовідка про підсумки проведення міських предметних олімпіад у 2011/2012 навчальному році
Міські предметні олімпіади, до проведення яких були залучені працівники центру методичної та соціально-психологічної служби, науковці,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка