Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мовиСкачати 85,63 Kb.
Дата конвертації07.05.2018
Розмір85,63 Kb.
ТипНаказ

Бросківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Ізмаїльської районної ради Одеської області

вул. Болградська, 90, с. Броска, Одеська обл., Ізмаїльський район,

68663, тел./факс (04841) 4-08-02, Ід. код 26110884

e-mail: broska.school75@ukr.net broska-sh.at.uaНАКАЗ

35/О 05.02.2018


Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь і навичок учнів, адміністрацією школи перевірялися розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови.

Контроль передбачав вивчення розвиток комунікативних компетенцій учнів за такими напрямками:

1.Використання вчителями різноманітних форм організації навчально-виховного процесу: уроки-відкриття, уроки-ділові ігри, уроки-дослідження, які спонукають учнів до творчості, сприяють умінню спілкуватися;

2.Навчально-виховна діяльність вчителя( відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм, використання форм і методів обліку навчальних досягнень учнів, упровадження активних форм і методів навчання, використання наочності, ТЗН та сучасних інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі, ефективність використання міжпредметних зв’язків).

3.Формування на уроках російської мови і зарубіжної літератури потреби в учнів самопізнанні, самореалізації та самовдосконалення.

4.Виховання на уроках свідомої особистості з громадянської з громадянської позиції, здатної до толерантності у спілкуванні і вибору свого місця у житті.


Зарубіжну літературу викладають учителі:

Щербина М.С. –  вчитель вищої категорії, викладає в 5-11 класах ;

Трифонова Ж.М.– вчитель-спеціаліст кваліфікаційної категорії, викладає в 6 класах.

Російську мову викладає Храпавицька В.Д. в 5-11 класах.

Із метою реалізації плану перевірки адміністрацією школи було відвідано уроки вчителів, вивчено документацію, здійснено огляд навчального кабінету.

 Перевірка показала, що вчителі працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки  України. За поурочним плануванням, яке характеризується систематичністю, чітко простежуються різні типи уроків, система  робіт по розвитку  зв’язного мовлення.Слід зазначити, що кабінет зарубіжної літератури, каб. № 23 (зав. каб. Храпавицька В.Д.) забезпечений  навчально-наочними посібниками, дидактичним матеріалом. Учителями, за участю учнівського активу, виготовлено багато унаочнення до  творів, які введено в програму, матеріал уроків розподілений за тематичними папками по кожному автору. Достатньою є кількість матеріалів для проведення контрольних робіт. Навчально-наочні посібники, роздатковий матеріал раціонально систематизовано.
Щоб стимулювати творчу активність школярів, вчитель зарубіжной літератури Щербина Марина Степанівна використовує такі методи і прийоми як розвиток творчого інтересу, створення ситуацій емоційного переживання, створення ситуації успіху, метод відкриття, створення ситуації вибору, самостійна дослідницька робота. На уроках можна прослідковувати різні види творчо-розвивальних технологій:
- технологія навчального дослідження;
- ігрова технологія
- проектна технологія
- технологія «мозкового штурму»;
- технологія «мікрофон»
- технологія виконання евристичних завдань;
- технологія розв'язування дослідницьких проблем.
Основною формою роботи для розвитку критичного мислення є групова форма роботи.
Під час роботи в групі відбувається спільне розв'язання поставлених задач. У процесі цієї роботи в учнів розвиваються почуття колективізму, взаємопідтримки, взаємодопомоги, зникає відчуття страху, скованості. Працюючи в групі, учні вчаться обговорювати проблему, вислуховувати думки співрозмовника, приймати рішення.
Марина Степанівна приділяє увагу інноваційним методам та прийома. Наприклад, на уроці у 6 класі при вивченні творчості В. Короленко на тему «Перемога щирих людських стосунків», діти отримали випереджальне завдання: групі соціологів провести соціальне опитування «Що в житті важливіше: щирість чи багатство?» і створити міні-презентацію.
Група учнів провела соцопитування, в результаті якого з’ясувалося, що учні середньої ланки вважають в стосунках між людьми важливішою є щирість, проте старшокласники віддали перевагу багатству, а дорослі та вчителі впевнені, що справжні стосунки повинні будуватися саме на щирості.
Група дослідників працювала над проектом «Видатні люди з обмеженими можливостями». Вчитель часто використовує комп’ютерні презентації. Це уроки з біографії письменників з багатим ілюстративним матеріалом, тести та ігри, що систематизують і узагальнюють пройдений матеріал. Наскільки цікавіше не просто прослухати розповідь учителя, але і побачити портрети людей, що оточували письменника, місця, з якими пов’язане його життя! Особливо популярними на уроках у Марини Степанівни ігрові технології, де вчитель може задіяти артистично обдарованих дітей. Ступінь творчості учнів у цьому випадку дуже високий. Учень може перевтілитися у свого улюбленого літературного героя, помандрувати по різних куточках світу. В своїй діяльності практикує такі види ігор:
- театралізовані, рольові, інтелектуальні, імітаційні вправи, ігрове проектування, літературні турніри, КВК, брейн – ринг, вікторини.
Спостерігаючи та аналізуючи результативність впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес можна побачити, що постійне застосування інтерактивних технологій при вивченні предмета значно підвищує рівень навчальних досягнень учнів.

Марина Степанівна пропонує учням письмові роботи, в яких вони можуть висловити власну думку, надати аргументовані відповіді на запитання. Це такі роботи як : есе, лист до героя, письменника, звіт про вивчений твір, діалоги з автором.


     Трифонова Жанна Михайлівна вважає, що важливу роль в впровадженні комунікативної компетенції є сприяння розвитку розумових здібностей учнів, допомога творчо оволодіти знаннями, навичками, уміннями. Вчитель реалізує вимоги мовної і мовленнєннєвої компетентності в єднанні чотирьох складових: слухання, читання, говоріння і письма.

Жанна Михайлівна впроваджує на своїх уроках проектну і дослідницьку діяльність. Наприклад, «Зв‘язок Гоголя з Україною» (при вивченні творчості Гоголя ), «Золота лихоманка»(при вивченні творчості Д.Лондона).

На уроках вчитель створює ситуацію успіху, використовує різні форми організації уроку: парну, групову, індивідуальну; використовує словесні, пошукові і наочні методи; користується різними прийомами, наприклад, взаємоопитування, редагування, ситуаційні завдання. Завдяки цьому учні вчаться формувати власну думку, відстоювати свою позицію, співпрацювати, бути комунікабельними.

Для розвитку комунікативності в учнів Жанна Михайлівна використовує інтерактивні ігри, прийоми типу «Коло ідей», «Асоціація», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Незакінчене речення», «Словесне малювання» та інші. Для розвитку комунікативності учнів і перевірки засвоєння ними твору, вчитель пропонує вправи: «Закінчи речення», «Я знаю…».

Вчитель російської мови Храпавицька Валентина Дмитрівна на своїх уроках вчить не тільки правильно і грамотно писати, а і бути чесними, розумними, цінувати родину, друзів, бути соціально цілеспрямованими, толерантними. Мовна діяльність формується у всіх її видах – читанні, говорінні, письмі, аудіюванні. До кожного уроку вчителем використано епіграф, що сприяє розвитку мовленнєвої і розумової діяльності учнів.

На своїх уроках вчитель часто використовує діалог(наприклад, в 5 класі – скласти або розіграти), діалог за прочитаним текстом( в 7 класі діти складають низку запитань до вивченого матеріалу або прочитаному художньому твору).В 8 класі, під час вивчення теми «Прикметник», діти отримують завдання «Скласти вірш» про зиму, використовуючи подані слова(іменники, прикметники, дієслова). Для розвитку комунікативної компетенції, в 11 класі вчитель дає завдання «Закінчити оповідання», проявляючи свою винахідливість, творче завдання за картиною Шишкіна, Айвазовського. На уроках використовуються цікаві творчі повідомлення про письменників, художників, композиторів та інших видатних людей.

Для закріплення вивченого матеріалу Валентина Дмитрівна використовує ігри «Віриш, не віриш», «Чи вірите ви, що…?», «Знайди відповідь в поданому тексті, теоретичному матеріалі». Часто використовуються завдання за вивченою темою, наприклад, «Склади казку»(«Іменник», «Дієслово»), складання синквейну.

При плануванні уроків, Валентина Дмитрівна звертає увагу на художні твори, які паралельно вивчаються на уроках української та зарубіжної літератури і пропонує дітям завдання – виписати з даного твору художньої літератури речення на вивчені пунктограми й орфограми. Для розвитку творчості помітно, що учні часто виконують такі завдання, як скласти кросворд, ребус на вивчену тему, скласти тест(10 запитань) з вивченої теми, «Злови помилку», «Ти-мені, я-тобі», «Мікрофон». Завдання «Скласти сенкан» спонукає висловити особисте ставлення до теми.


Адміністрація школи, відвідуючи уроки вчителів зарубіжної літератури Щербини М.С., Трифонової Ж.М. і вчителя російської мови Храпацької В.Д.,відмітила,що вони застосовують різноманітні засоби навчання та завдяки сучасним методам і методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом забезпечують високий рівень навчальних досягнень учнів. Велику увагу учителі приділяють формуванню духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей шляхом залучення через зарубіжну літературу до культурних надбань людства, уміло поєднують процес навчання з вихованням учнів. В основі роботи лежить активізація пізнавальної діяльності, формування в учнів інтересу до отримання знань, практична спрямованість навчальної діяльності. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, інтерактивних методик (уроки-диспути, заочні подорожі, літературні вікторини, конкурси читців, захист малюнків, написання творів-есе, складання сенканів) розвиває творчі здібності та мовлення учнів.

Учителі Щербина М.С., Храпавицька В.Д. свої уроки намагаються проводити з дотриманням їх методики та структури, значну увагу приділяють створенню найсприятливіших умов для навчання учнів на основі врахування їхніх нахилів, здібностей та інтересів, постійно працюють над підвищенням свого фахового рівня через самоосвіту та співпрацю із колегами: Янсон Л.З., Філіповою Н.В., Клопот С.Б.  В цілому по школі спостерігаються зниження інтересу учнів до читання художніх творів зарубіжної та української літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі вчителі предметної методичної комісії проводять позакласну роботу. Традиційним стало залучення великої кількості учнів до предметного тижня та різних конкурсів.
На підставі вище викладеного,
НАКАЗУЮ:

  1. Продовжити роботу над поповненням матеріально-технічної бази кабінету «Зарубіжна література»

  2. Продовжити роботу з обдарованими дітьми школи.

  3. Вчителю російської мови Храпавицькій В.Д., вжити заходів щодо усунення вказаних недоліків, у ході підготовки до уроків особливу увагу приділяти диференціації навчальної діяльності учнів, використовувати особистісно-орієнтований підхід до кожного учня.

  4. Вчителю зарубіжної літератури Трифоновій Ж.М. вказати за виявлені недоліки в системі оцінювання навчальних досягнень учнів, зобов’язати дотримуватися критеріїв навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури.

  5. Вчителю зарубіжної літератури Щербині М.С. ефективніше працювати з обдарованими дітьми для участі і перемоги в літературних конкурсах і інтелектуальних змаганнях.

  6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Щербину М.С..

Директор школи А.П.Водзяновська

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconУроках зарубіжної літератури "Освітня галузь "мови і літератури"
Застосування кросвордів для перевірки знань учнів на уроках зарубіжної літератури
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconСьогодні освіта повинна забезпечувати формування І розвиток розумної, творчої та ініціативної особистості, здатної жити в сучасних умовах, реалізувати себе сприяти розвитку суспільства
«Формування літературної та комунікативної компетентностей на уроках зарубіжної літератури»
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconУрок зарубіжної літератури в 6 класі
Підготували: Прадійчук Олена Лук’янівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, І гурська Раїса Леонтіївна, вчитель української...
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconЧеркаської районної ради черкаської області
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури, російської мови та художньої культури
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови icon«Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови»
Пасічник Ольга Ростиславівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель англійської І німецька мови та працює в Центрі...
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconПочатківців, вихователів груп продовженого дня, батьків, учнів початкової школи. 67 сторінок І
Розвиток комунікативної компетентності на уроках мови як умова успішної соціалізації
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconІнформація про досвід тема досвіду : Розвиток мотивації на уроках зарубіжної літератури як засіб активізації пізнавальної активності учнів Анотація досвіду
Тема досвіду: Розвиток мотивації на уроках зарубіжної літератури як засіб активізації пізнавальної активності учнів
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови iconІнтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури
...
Наказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови icon«Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка