Наказ №653 Про затвердження рішеньСторінка1/6
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0,95 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


31.05.2013 № 653

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

щодо присудження наукових ступенів

і присвоєння вчених звань

від 31 травня 2013 року
Відповідно до підпунктів 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 травня 2013 року
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);

рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Василенко Ксенії Микитівни на рішення Атестаційної колегії від 30 листопада 2012 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.001.36 Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 16 травня 2012 року протокол № 27 про присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» та відмовити у видачі диплома кандидата політичних наук Василенко Ксенії Микитівні відповідно до висновку.
2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).
3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника та у видачі атестата старшого наукового співробітника Періг Жанні Миколаївні зі спеціальності 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія».
4. Керівникам

Бердянського університету менеджменту і бізнесу,

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України,

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,

Державного економіко-технологічного університету транспорту,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України»,

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»,

Житомирського національного агроекологічного університету,

Інституту економіко-правових досліджень НАН України,

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України,

Класичного приватного університету,

Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України,

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України,

Львівського національного університету імені Івана Франка,

Національної академії внутрішніх справ МВС України,

Національної академії природоохоронного та курортного будівництва,

Національного інституту стратегічних досліджень,

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова,

ПВНЗ «Європейський університет»,

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського,

Харківського державного університету харчування і торгівлі,

Харківського національного медичного університету МОЗ України,

Херсонського державного університету

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, і висловити зауваження:
4.1 за порушення пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника:

щодо персональної відповідальності керівників вищих навчальних закладів, наукових установ за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій:

Микитюку В. М., ректору Житомирського національного агро-екологічного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України, кандидату економічних наук, професору щодо діяльності спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 та дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Борисенка В. О.;

Тимошенку І. І., ректору ПВНЗ «Європейський університет», професору щодо діяльності спеціалізованої вченої ради Д К 26.063.01 та дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С. В.;


щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених рад:

Завьялову В. П., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Головченка І. В.;

Годлевському А. І., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Продана С. М.;

Ковальчуку Л. Я., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Федорики Р. Я.;

Новицькій-Усенко Л. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Мунтяна О. С.;

Поляченку Ю. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Шевченка В. В.;

Бабову К. Д., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Чернецької Г. В.;

Кияку Ю. Г., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Оброцької Х. М.;

Щербині М. О., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Бабича В. О.;
4.2 за порушення пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо строку розсилання автореферату дисертації голові спеціалізованої вченої ради Данилову Ф. Й., доктору хімічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата хімічних наук Селіванової Т. В.;
4.3 за порушення пункту 20 Порядку присудження та наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів головам спеціалізованих вчених рад:

Макаренку М. В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Садловської І. П.;

Сухорукову А. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Коваля О. П.;

Порохні В. М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Попової Н. М.;

Панчишина С. М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Білаш О. В.;
вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Гудковій В. П., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Садловської І. П.;

Собкевич О. В., кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Коваля О. П.;

Стрельчук В. О., кандидату педагогічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора культурології Гончарової О. М.;

Томаревій-Патлаховій В. В., кандидату економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Попової Н. М.;

Стасишину А. В., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Білаш О. В.;

Живоглядовій І. В., кандидату філософських наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Смірнової Г. І.;

Катрич О. Т., кандидату мистецтвознавства, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Гаврильця Д. Г.;


4.4 за порушення пункту 25 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо участі членів ради у науковій дискусії під час проведення захисту дисертації голові спеціалізованої вченої ради Буркинському Б. В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нізяєвої С. А.;
виконуючому обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Бутенку А. І. доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нізяєвої С. А.;
4.5 за порушення пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо строку надсилання до Міністерства атестаційної справи і дисертації здобувача та щодо оформлення атестаційної справи вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Матузковій О. П., кандидату філологічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філологічних наук Великої А. О.;

Шевченко Т. М., кандидату філологічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філологічних наук П’ятковської Є. Д.;

Калиновському Б. В., кандидату юридичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Веренкіотової О. В.;

Мерцаловій О. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Смишляєвої Д. М.;
4.6 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, щодо формування комісії спеціалізованої вченої ради головам спеціалізованих вчених рад:

Антошкіну Л. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Друзіна Р. В. ;

Василенку В. М., доктору економічних наук, професору, щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Гопція Д. О. та Пудова К. О.;

Порохні В. М. доктору економічних наук, професору, щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Пахтєревої В. В. та Очеретіна Д. В.;

Бережній І. В., доктору економічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Кочеткової Н. В.;

Михайленку В. М., доктору технічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С. В.;

Цьохлій С. Ю., доктору економічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Андраш О. А.;

Пічугіній Т. С., доктору економічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Говорухи О. О.;


вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Ушенко Н. В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Друзіна Р. В;

Слоквій М. Г., кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Гопція Д. О. та Пудова К. О.;

Томаревій-Патлаховій В. В., кандидату економічних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Пахтєревої В. В. та Очретіна Д. В.;

Міхуринській К. О., доктору економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Кочеткової Н. В.;

Луцію О. П., кандидату економічних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С. В.;

Павленко І. Г., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Андраш О. А.;

Савицькій Н. Л., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Говорухи О. О.;


4.7 за порушення пункту 4.3 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо виконання обов’язків вченого секретаря голові спеціалізованої вченої ради Михайленку В. М., доктору технічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С. В.;
вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Луцію О. П., кандидату економічних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С. В.;
4.8 за порушення пункту 6.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо дотримання строку проведення додаткового розгляду (колективного рецензування) голові спеціалізованої вченої ради Даниленка А. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Козака О. Ю.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Шелудько Н. М., доктору економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Козака О. Ю.;


4.9 за порушення пункту 30 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від1 березня 1999 року № 309, щодо особистої відповідальності наукових керівників за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Кур’яновій І. О., кандидату філософських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата культурології Первих Д. К.;
4.10 за порушення пункту 69 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо складання додаткових кандидатських іспитів голові спеціалізованої вченої ради Зіновчуку В. В., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Борисенка В. О.;
4.11 за порушення пункту 70 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо складання кандидатських іспитів вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Коваленко Є. О., кандидату наук з державного управління щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління Випни Ю. І., Перебийноса Ю. В. та Щави В. П.
5. На підставі абзацу четвертого пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника у зв’язку з відмовою у видачі диплома кандидата політичних наук Василенко Ксенії Микитівні відповідно до висновку апеляційної комісії позбавити строком на 3 роки:
права участі у підготовці та атестації наукових кадрів наукового керівника Хилька М. І., доктора філософських наук, професора;
права участі в атестації наукових кадрів:

голову спеціалізованої вченої ради Чічановського А. А., доктора політичних наук, професора;


офіційних опонентів:

Ожевана М. А., доктора філософських наук, професора;

Прудника М. М., кандидата політичних наук;
членів комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

Крижанівського В. П., доктора політичних наук, професора ;

Гриценко О. М., доктора політичних наук, професора;

Почепцова Г. Г., доктора філологічних наук, професора.

6. Звернути увагу керівників вищих навчальних закладів, наукових установ на те, що відповідно до частини шостої пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника вони персонально відповідають за науковий рівень захищених у радах дисертацій.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр Д. В. Табачник

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

31.05.2013 № 653Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук


Фізико-математичні науки

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Стецюк Петро Іванович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»


Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

Мись Оксана Григорівна 01.04.07 «Фізика твердого тіла»
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Семчук Олександр Юрійович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»
ХІМІЧНІ науки

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Трунова Олена Костянтинівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Черній Віктор Ярославович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Д 26.190.01

Колотілов Сергій Володимирович, 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.04 «Фізична хімія»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.14

Костенко Єлизавета Євгеніївна, 02.00.02 «Аналітична хімія»
БІОЛОГІЧНІ науки

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.03

Кучменко Олена Борисівна, 14.01.32 «Медична біохімія»


ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України»

Д 26.604.01

Карташова Світлана Степанівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»
Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Розова Катерина Всеволодівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Прядкіна Галина Олексіївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Перепелятніков Георгій Петрович, 03.00.01 «Радіобіологія»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

Вовчук Ірина Леонідівна, 03.00.04 «Біохімія»

Демченко Віктор Олексійович, 03.00.16 «Екологія»


технічні науки

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.03

Швачич Геннадій Григорович 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.03

Лопатін Валерій Володимирович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»
Д 20.052.05

Архипова Людмила Миколаївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»


Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Приходько Сергій Борисович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Максименко-Шейко Кирило Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.01

Медведєва Олена Михайлівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»
Національна металургійна академія України

Д 08.084.01

Журавльов Володимир Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

Шмельова Тетяна Федорівна, 05.22.13 «Навігація та управління рухом»
Д 26.062.17

Чечельницький Віктор Якович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.08

Резинкін Олег Лук`янович, 05.09.13 «Техніка сильних електричних та магнітних полів»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Д 26.002.04

Осадчий Сергій Іванович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
Д 26.002.07

Подчашинський Юрій Олександрович, 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»


Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.05

Щербовських Сергій Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»
Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Андрощук Олександр Степанович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Тимченко Віктор Леонідович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.03

Тараричкін Ігор Олександрович, 05.22.12 «Промисловий транспорт»

Шапран Євген Миколайович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ науки

Інститут садівництва НААН України

Д 27.375.01

Шевчук Людмила Миколаївна, 06.01.07 «Плодівництво»


Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.01

Трокоз Віктор Олександрович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»
ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Інститут історії України НАН України

Д 26.235.01

Філінюк Анатолій Григорович, 07.00.01 «Історія України»


ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Левицька Надія Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Юрків Надія Ярославівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.06

Шалімова Наталія Станіславівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.01

Зінченко Тетяна Євгеніївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»


ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

Великий Юрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Державний економіко-технологічний університет транспорту

Д 26.820.03

Садловська Ірина Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.03

Каховська Олена Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Донецький державний університет управління

Д 11.128.02

Фісун Костянтин Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Донецький національний університет

Д 11.051.01

Кужелєв Михайло Олександрович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Близький Роман Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Сардак Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»


ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.01

Яненкова Ірина Георгіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Д 41.177.01

Голубкова Ірина Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Горячук Валерій Федорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Липинська Олена Андріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Мартієнко Антоніна Іванівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Шевчук Ярослав Васильович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Мельник Мар’яна Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Сердюк Віра Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Матвійчук Людмила Юріївна, 08.00.06 «Економіка природокористу­вання та охорони навколишнього середовища»
Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

Д 35.840.01

Іляш Ольга Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Д 52.079.02

Пасєка Станіслава Раймондівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»
Національний інститут стратегічних досліджень

Д 26.718.01

Коваль Олександр Пилипович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»
Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Князь Святослав Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Д 26.350.01

Курило Людмила Ізидорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Д 26.350.02

Ботвіна Наталія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»


Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Меджибовська Наталія Семенівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»


ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Богатирьов Костянтин Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Лазаренко Дмитро Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»


Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Дзьоба Олег Григорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 27.051.01

Вартанова Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»
Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.05

Калініченко Людмила Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Якименко Наталія Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.05

Кузьминчук Наталія Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»


Каталог: img -> zstored -> files
files -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Проект змін до програми Робоча група
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
files -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
files -> Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
files -> Факультетів
files -> Літературне читання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Наказ №653 Про затвердження рішень iconНаказ №14/в про затвердження
Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання І знищення документів та інших матеріальних носіїв...
Наказ №653 Про затвердження рішень iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року

Наказ №653 Про затвердження рішень iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти,...
Наказ №653 Про затвердження рішень iconНаказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба
«Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та з метою удосконалення управління і виконання завдань...
Наказ №653 Про затвердження рішень iconНаказ №5 цз про удосконалення організації цивільного захисту
Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту та з метою удосконалення організації цивільного захисту...
Наказ №653 Про затвердження рішень iconНаказ № Про затвердження "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України "
Про затвердження "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України "
Наказ №653 Про затвердження рішень iconНаказ №650 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі мвс україни
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” та з метою вдосконалення документального забезпечення діяльності органів...
Наказ №653 Про затвердження рішень iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...
Наказ №653 Про затвердження рішень iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 01. 12. 2015 р №411 Про затвердження районного плану заходів щодо участі у проведенні
Про затвердження плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня права”, розпорядження голови обласної державної адміністрації...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка