Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до ШевченкаДата конвертації03.06.2017
Розмір78,1 Kb.

Наша любов і святиня “М. Стельмах

Бібліографічний список літератури

На вічнім шляху до Шевченка

(Твори Т.Г. Шевченка)
1. Шевченко, Т.Г. Зібрання творів [Текст]: у 6-ти томах / Шевченко Т.Г.- К.: Наукова думка, 2003.

2. Шевченко, Т.Г. Твори [Текст]: в 5-ти томах / Шевченко Т.Г.- К.: Дніпро, 1979.

3. Шевченко, Т.Г. Твори [Текст]: В 5-ти т. / Вступ. ст. Б. Олійника.- К.: Дніпро, 1984.

4. Шевченко, Т.Г. Балади [Текст] / Шевченко Т.Г.- К.: Радянський письменник, 1982.- 112 с.

5. Шевченко, Т.Г. Буквар південноруський 1861 року [Текст] / Вступ. ст. О. Гончара.- К.: Веселка, 1991.- 63 с.. іл..

6. Шевченко, Т.Г. Гайдамаки [Текст]: поема / Ілюстрації В. Касіяна.- К.: Молодь, 1964.- 104 с.

7. Шевченко, Т.Г. Думи мої… [Текст]: поезії / Передмова та переклад грузинською мовою Р. Чілачави.- К.: Дніпро, 1987.- 232 с.

8. Шевченко, Т.Г. Катерина. Наймичка [Текст]: поэмы / иллюстрации художника М.Г. Дерегуса.- М.: Художественная литература, 1964.- 92 с.

9. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст]: повна збірка / вступ. ст. та примітки Р. Полонського.- Х.: Фоліо, 2006.- 736 с.

10. Шевченко, Т.Г. Повести [Текст] / Шевченко Т.Г.- К.: Дніпро, 1986.- 455 с.

11. Шевченко, Т.Г. Поезії 1837-1861 [Текст]: поезії в 2-х книгах / Вступ. ст. О. Гончара.- К.: Дніпро, 1989.

12. Шевченко, Т.Г. Поезії [Текст]: поезії в 2-х т. / Художник О. Івахненко.- К.: Веселка, 1988.

13. Шевченко, Т.Г. Поеми та повісті [Текст] / Вступ. ст. В. Шубравського.- К.: Дніпро, 1978.- 452 с.

14. Шевченко, Т.Г. Три літа [Текст]: вибране / художнє оформлення О. Андрощука.- К.: КЦ «Посредник», 1994.- 416 с.

15. Шевченко, Т.Г. Художник [Текст]: повісті / Художник О.М.Застанченко - К.: Молодь, 1983.- 368 с.

Вічна книга нашого народу,

сяючий пік духовності − безсмертний наш «Кобзар»
1. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст]: избранные стихотворения и поэмы / вступ статья А. Дейча.- М.: Художественная література, 1964.- 624 с.

2. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / вступ. ст. О.Т. Гончара.- К.: Дніпро, 1980.- 616 с.

3. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / вступ. ст. О.Т. Гончара.- К.: Дніпро, 1985.- 640 с. (Вершини світового письменства, том 50)

4. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / вступ. ст. О.Т. Гончара.- К.: Дніпро, 1989.- 544 с.

5. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / передмова Д. Павличка- К.: Веселка, 1990.- 144 с., іл.

6. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / вступ. ст. та примітки Р. Полонського.- Харків-Шевченкове: Ярина, 1996.- 736 с.

7. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / Шевченко Т.Г.- К.: Дніпро, 1999.- 672 с.

8. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / Шевченко Т.Г.- Донецьк: Сталкер, 2006.- 308 с.

9. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / укладач О.Д. Сиплива.- Донецьк: ТОВ ВКФ «Бао», 2006.- 416 с.

10. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст] / вступ. ст. та коментарі О.В. Зав'язкін.- Донецьк: ТОВ ВКФ «Бао», 2006.- 960 с.

11. Шевченко, Т.Г. Кобзар [Текст]: повна збірка / вступ. ст. та примітки Р. Полонського.- Х.: Фоліо, 2006.- 736 с.

12 Шевченко, Т.Г. Малий Кобзар [Текст]: вибрані поезії для дітей / вступ. ст.. О.Білецького.- К.: Веселка, 1970.- 444 с..

13. Шевченко, Т.Г. Малий Кобзар [Текст]: вибрані поезії для дітей / Малюнки В.І. Касіяна та І.С. Їжакевича.- К.: Веселка, 1979.- 384 с.

14. Шевченко, Т.Г. Малий Кобзар [Текст]: вибрані поезії для дітей / Шевченко Т.Г.- Дніпропетровськ: Промінь, 1990.- 296 с.

15. Шевченко, Т.Г. Малий Кобзар [Текст] / Шевченко Т.Г.- Х.: Фоліо, 2005.- 383 с.

Народився, щоб осяяти Україну

(Література про життя і творчісті Т.Г. Шевченка)
1. Анісов, В. Літопис життя і творчісті Т.Г. Шевченка [Текст] / Анісов В., Середа Є. .- К.: Дніпро, 1976.- 400 с.

2. Бабинцев, С.М. Тарас Григорьевич Шевченко [Текст]: биография / Бабинцев С.М. - Л. : Просвещение, 1970.- 160 с.

3. Білецький, П. Шевченко в Києві [Текст]: Біографічний нарис / Білецький П.- К. : видав художньої літератури, 1962.- 64 с.

4. Біографія Т.Г. Шевченка за спогадами сучасників [Текст].- К.: Видав. АН УРСР, 1958.- 450 с.

5. Большаков, Л.Н. «Все он изведал…» [Текст]: Тарас Шевченко: поиски и находки / Большаков Л.Н..- К.: Дніпро, 1988.- 544 с.

6. Вічний як народ [Текст]: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка.- К.: Либідь, 1998.- 272 с.

7. Жур, П. Літо перше [Текст] : З хронічки життя і творчості Тараса Шевченка / .- К.: Дніпро, 1979.- 280 с.

8. Жур, П. Третя зустріч [Текст]: хроніка останньої мандривки Т. Шевченка на Україну / .- К.: Дніпро, 1970.- 308 с.

9. Іофанов, Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка [Текст] / Іофанов Д. .- К.: видав художньої літератури, 1957.- 240 с.

10. Кирилюк, Є.П. Т.Г. Шевченко [Текст]: Біографія / Є.П. Кирилюк, Є.С. Шабліовський, В.Є. Шубравський.- К.: Наукова думка, 1964.- 634 с.

11. Кирилюк, Є.П. Т.Г. Шевченко [Текст]: Життя і творчість / Кирилюк Є.П.- К., 1958.- 676 с.

12. Ковтун, Ю. Тарасові музи [Текст] / Ковтун Ю.- К.: Україна, 2003.- 208 с.

13. Кониський, О. Тарас Шевченко-Грушівський [Текст]: хроніка його життя / Кониський О. -К.: Дніпро, 1991.- 702 с.

14. Смерть и похороны Т.Г. Шевченко [Текст] : документы и материалы.- К.: видав. АН УРСР, 1961.- 168 с.

15. 15. Тарас Шевченко [Текст].- М.: АН СССР, 1962.- 272 с.

16. Тарас Шевченко [Текст]: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях.- К.: Радянська школа, 1991.- 336 с.

17. Т.Г. Шевченко в воспоминаниях современников [Текст].- К.: видав художньої літератури, 1962.- 512 с.

18. Хинкулов, Л. Тарас Шевченко [Текст]: биография / Хинкулов Л.- М.: издат. художественной литератури, 1960.- 544 с.

19. Хінкулов, Л. Тарас Шевченко і його сучасники [Текст]: етюди до біографії / Хінкулов Л.- К.: видав художньої літератури, 1962.- 304 с.

20. Шагинян, М. Тарас Шевченко [Текст] / Шагинян М.- М.: издат. художественной литератури, 1964.- 212 с.

21. Шевченківський словник [Текст]: В 2-х т.- К.: УРЕ, 1976.

22. «Я дуже щиро Вас люблю…» [Текст]: Шевченко у розповідях сучасників.- Х.: Прапор, 2004.- 352 с.


Геній правди

( Літературно-критичні статті )
1. Білецький, О. Тарас Григорович Шевченко [Текст]: Літературний портрет / Білецький, О., Дейч О.- К.: видав художньої літератури, 1958.- 208 с.

2. Боженко, М.К. Балади Т.Г. Шевченка і вивчення їх у школі [Текст] / .- К.: Радянська школа, 1968.- 64 с.

3. Бородін, В.С. Три поеми Т.Г. Шевченка [Текст] / Бородін В.С.- К.: Наукова думка, 1964.- 132 с.

4. Гаско, М. Пошуки і знахідки [Текст]: літературно-критичні статті / Гаско М. - К.: Радянський письменник, 1990.- 352 с.

5. Грабович, Г. Шевченко як міфотворець [Текст] : Семантика символів у творчості поета / Грабович Г.- К.: Радянський письменник, 1991.- 212 с.

6. Гуржій, І.О. Т.Г.Шевченко про героїчне минуле України [Текст]/ Гуржій І.О.- К.: Знання, 1964.- 48с.

7. Кобилецький, Ю. Шевченко і Франко [Текст] / Кобилецький Ю.- К.: видав художньої літератури, 1964.- 126 с.

8. Коцюбинська, М. Етюди про поетику Шевченка [Текст]: Літературно-критичний нарис / Коцюбинська М.- К.: Радянський письменник, 1990.- 272 с.

9. Назаренко, І.Д. Світогляд Т.Г. Шевченка [Текст]/ Назаренко І.Д.- К.: видав художньої літератури, 1957.- 244 с.

10. Новиченко, Л. Тарас Шевченко − поэт, борец, человек [Текст] / Новиченко Л.- К.: Дніпро, 1982.-188 с.

11. Носань, С.Л. Геній правди [Текст]: До 175-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / Носань С.Л. - К, 1989.- 48 с.

12. Петрова, П.О. Шевченкове слово та поетичний контекст: використання займенників у поезіях Т.Г. Шевченка [Текст] / Петрова П.О.- Х, 1960.- 157 с.

13. Приходько, П.Г. Поема Т.Г. Шевченка «Сон» [Текст] : («У всякого своя доля») / Приходько П.Г.- К.: Видав. АН УРСР, 1957.- 192 с.

14. Т.Г. Шевченко в критиці: збірник статей [Текст] / За ред.. К.П. Дорошенко.- К.: видав художньої літератури, 1953.- 235 с.

15. Т.Г. Шевченко у вітчизняному дожовтневому літературознавстві [Текст] / Упоряд. Комишанченко М.П.- К.: видав художньої літератури , 1964.- 512 с.

16. Фененко, М.В. Топоніміка України в творчості Тараса Шевченка [Текст] / Фененко М.В.- К.: Радянський письменник, 1965.-128 с.

17. Шаблиовский, Е.С. Народ и поэзия Шевченко [Текст] / Шаблиовский Е.С.- М.: Советский писатель, 1964.- 512 с.
Шевченко – художник
1. Гавко, М. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка [Текст] / Гавко М.- К.: Радянський письменник, 1978.- 228 с.

2. Касіян, В.І. Мистецтво Тараса Шевченка [Текст] / Касіян В.І.- К.: Знання, 1963.- 80 с.

3. Красицький, Д. Тарас – художник [Текст]: Оповідання про юність Т.Г. Шевченко / Красицький, Д. - К.: Веселка, 1973.- 140 с.

4. Таранушенко, С.А. Шевченко − художник [Текст] / Таранушенко С.А.- К., 1961.- 80 с.


Вінок великому Кобзареві

( Т.Г. Шевченко у художній літературі )

1. Бекбаулов, У. Тарас на Аралі [Текст]: Повість / Бекбаулов У. - К.: Дніпро, 1975.- 352 с.

2. Большаков, Л. Быль о Тарасе [Текст]: в 3-х книгах / Большаков Л. -Москва-Оренбург: Кора, 1993.

3. Большаков, Л. Повість про вічне життя [Текст]: науково-художня книга / Большаков Л.- К.: Веселка, 1990.- 214 с.

4. Большаков, Л. Шляхами великої долі [Текст]: науково- художня книжка / Большаков Л.- К.: Веселка, 1984.- 175 с.

5. Вадецкий, Б. Акын Терези [Текст]: роман / Вадецкий Б. - М.: Советский писатель, 1956.- 308 с.

6. Венок России Кобзарю [Текст]: Стихи российских поэтов о Т.Г. Шевченко.- М.: Советская Россия, 1989.- 320 с.

7. Вінок Тарасові Шевченку [Текст]: оповідання.- К.: Радянський письменник, 1963.- 232 с.

8. Іваненко, О. Тарасові шляхи [Текст]: роман / Іваненко О.- К.: Веселка, 1989.- 758 с.

9. Ильченко, А. Петербургская осень [Текст]: повесть / Ильченко А.- К.: Радянська школа, 1988.- 255 с.

10. Костенко, А. За морями, за горами [Текст]: художньо-документальна оповідь / Костенко А. - К.: Радянський письменник, 1984.- 455 с.

11. Кравченко, Ф. Любовь и гнев [Текст]: повесть о Тарасе Шевченко / Кравченко Ф. - М.: Политиздат, 1970.- 376 с.

12. Красицький, Д. Тарасова земля [Текст] / Красицький Д. -К.: Молодь, 1962.- 82 с.

13. Красицький, Д.Ф. Тарасові світанки [Текст]: повісті / Красицький Д. - К.: Веселка, 1989.- 264 с.

14. Красицкий, Д. Юность Тараса [Текст]: рассказы о юности Т.Г. Шевченко / Красицкий Д.- М.: Детская литература, 1964.- 208 с.

15. Купала, Я. Тарасова доля [Текст]: Памۥяті Тараса Шевченка / Купала Я.- К.: Веселка, 1964.- 24 с.

16. Палієнко, М. Свята пора Кобзаря [Текст]: поезії / Палієнко М. - Одєса: Маяк, 2007.- 176 с.

17. Паустовский, К. Тарас Шевченко [Текст] / Паустовский К. - М.: Художественная література, 1939.- 64 с.

18. Рубашов, М. Багряные тени [Текст] / Рубашов М. - М.: Молодая гвардия, 1964.- 224 с.
Вшанування й увічнення пам'яті Т.Г. Шевченка
1. Бас, В. Шевченків край [Текст]: фото путівник / Бас В.- К.: Мистецтво, 1989.- 264 с.

2. В сім'ї вольній, новій [Текст]: Шевченківський збірник.- К.: Радянський письменник, 1985.- 296 с.

3. Владич, Л.В. Памятник Шевченко в Харькове [Текст]: скульптор М. Манизер / фотографии В.В. Стрекалова.- Л.: Художник РСФСР, 1964.- 15 с., 36 ил.

4. Державний музей Т.Г. Шевченка [Текст]: альбом.- К.: Мистецтво, 1989.- 168 с.

5. Дубенко, С.В. Тарас Шевченко та його герої на екрані [Текст] / Дубенко С.В.- К.: Наукова думка, 1967.- 208 с.

6. Жмыр, В. Шевченко в Киеве [Текст]: фотопутеводитель / Жмыр В.- К.: Мистецтво, 1968.- 128 с.

7. Канівський державний музей-заповідник «Могила Т.Г. Шевченка» [Текст]: путівник.- Дніпропетровськ, 1971.- 76 с.

8. Музей великого Кобзаря в Форте Шевченко [Текст]: фоторассказ о музее.- К.: Мистецтво, 1975.- 24 с.

9. На Тарасовой горе [Текст]: фотоальбом.- К.: Мистецтво, 1976.- 64 с.

10. Чернова, М.В. Памятник Т. Шевченко в Харькове [Текст]: фотоочерк / Чернова М.В.- Х.: Прапор, 1978.- 48 с.11. Шляхами великого Кобзаря [Текст]: путівник / відп. редактор Є.О. Середа.- К.: Молодь, 1964.- 256 с.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва на вічнім шляху до Шевченка
На вічнім шляху до Шевченка: методико-біобібліографічні матеріали. – Ч. 1 / [уклад. І. В. Кузнєцова]; Київська обласна бібліотека...
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка icon«З високим іменем Кобзаря» (до 50 річчя заснування Національної премії імені Тараса Шевченка) Бібліографічний список літератури Київ, 2011
Тараса Шевченка. Список складається з чотирьох розділів, а саме: законодавчі документи, матеріали про історію створення Національної...
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconМоральне приниження чи моральна велич жінки? Урок-пошук за поемою Т. Шевченка Катерина
Тараса Шевченка, то починаєш бачити, як той образ жінки-страдниці, матері-великомучениці Оксани, зорі вечірньої виростає до велетенського...
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconНа вічнім шляху до Шевченка
Під думи народні налаштував свою ліру Кобзар, тому й оживало в слові його все те, що таїлося в самій глибині серця. Із тим скарбом...
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconНа вічнім шляху до Шевченка Анжеліка Сіра ( м. Харків) Пантелеймон Куліш – продовжувач справи Великого Кобзаря
Українська національна ідея на зазначеному етапі літературного розвитку здобуває свій вияв поперед усього у самому зверненні до української...
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconСвітло далекої зірки
Бібліографічний список літератури “Світло далекої зірки”: до 90-річчя від дня народження Реї Олександрівни Колосової, актриси Харківського...
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconТлумач 2013 Вебліографічний список літератури / сайтів
Вебліографічний список літератури / сайтів /розкриває творчість Т. Г. Шевченка, яка є найвидатнішим всеєвропейським І світовим явищем....
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconЖиве царство Сетона-Томпсона
Рекомендаційний бібліографічний список літератури для читачів-учнів середнього шкільного віку
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconЗ виру життя правда І любов
Рекомендаційний список літератури до 95-річчя з дня народження Григорія Тютюнника
Наша любов І святиня “ М. Стельмах Бібліографічний список літератури На вічнім шляху до Шевченка iconСлово вчителя
Я – українка. І мені здається, що для кожного з нас, в Україні, найдорожчим І найсвятішим є Тарас Шевченко. Це наше серце, наша любов,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка