Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україниСторінка1/23
Дата конвертації08.10.2017
Розмір3.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ФІПМВ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ

Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції

студентів та молодих науковців

28 листопада 2008 р.

Чернівці 2008УДК 327(477)(063)

ББК66.4(4УКР)я431

А437
Редакційна колегія:
Катеринчук П.М. - кандидат політичних наук,

доцент кафедри міжнародної інформації ЧНУ
Павлюк М.В. - аспірант, асистент кафедри міжнародних відносин ЧНУ
Коврик-Токар Л.І. - асистент кафедри міжнародних відносин ЧНУ
Контакти:

Кафедра міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Адреса: 58000 м. Чернівці, вуп. Кафедральна, 2

Телефон: 8(0372)52-19-94 Електронна адреса: konf_kmv@mail.ru

Дякуємо за допомогу у підготовці конференції:

Деканату факультету історії, політології

та міжнародних відносин ЧНУ

(Декан - проф. Добржанський Олександр Володимирович)

Кафедрі міжнародних відносин(Завідувач кафедри - проф. Макар Юрій Іванович)

Науковому товариству студентів та аспірантів при ФШМВ ЧНУ

Профбюро факультету історії, політології

та міжнародних відносин ЧНУ


Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали Дру-\437 тої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, Чернівці, 28 листопада 2008 р. - Чернівці, 2008. - 216 с
До збірника увійшли матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (Чернівці, 28 листопада 2008)

Роботи опубліковано у авторській редакції. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність статистичної інформації та інформації, що подано в рукописах.

Для науковців, аспірантів та студентів.

Катеринчук П.М. ПавлюкМ.В. Коврик-Токар Л.І.

© Автори статей, 2008


ЗМІСТ

Секція 1

ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ

УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Тарас БережанМихайло Тишкевич - український дипломат і державний діяч................9

Мар'яна ГрицмкПолітична і дипломатична діяльність Пилипа Орлика............................11

Галина ІвасюкВивчення менталітетів європейських народів для потреб сучасної української дипломатії...................................................................................13

Андрій КолесніченкоПостать Дмитра Дорошенка у розрізі історіїукраїнськоїдипломатії.......16

Юлія МендикРоль Олександра Шульгина у становленні дипломатичної служби України..............................................................................................................18

Дмитро НемішДипломатична історія Галицького князівства за Володимирка та Ярослава Осмомисла....................................................................................21

Олександр ТкачукМикола Василько - видатний буковинський дипломат..........................23

Олександра УнгурянДіяльність Арсенія Яценюка на посаді міністра закордонних справ України.............................................................................................................26

Світлана ЦикалякОсновні аспекти дипломатична Мазепи....................................................28

Віталій ЧебаникДипломатична діяльність Б. Тарасюка.....................................................31

Галина ДроздоваІнформаційна політика як фактор реформування суспільства:

загальні положення........................................................................................33

Матеріали ДругоїВсеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців ЗСекція 2

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИДВОСТОРОННІХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН

Ольга Балацко

Делімітація та демаркація кордонів як одне із основних

зовнішньополітичних завдань України............................................................36

Фелікс Бараніцький

Україно-шведські відносини на сучасному етапі............................................38

Сергій Бостан

Визначення режиму українсько-румунського державного кордону

на основі договірно-правових домовленостей двох країн.............................41

Михайло Барчук, Сергій Бостан.

Українська діаспора в Чеській Республіці;

досягнення та проблеми сьогодення...............................................................44

Надія Бурейко

Американсько-українські відносини

під час президентства Білла Клінтона.............................................................47

Катерина Варламова

Енергетична складова стосунків

у трикутнику Україна-ЄС-Російська Федерація...............................................50

Володимир Вегера

Відносини Київської Русі і Візантії в IX - X ст.

і особливості дипломатії обох країн.................................................................52

Анастасія Гавюк

Україна-Румунія: транскордонне співробітництво...........................................55

Марін Герман

Сучасні українсько-румунські відносини:

проблема острова Зміїного у румунській пресі...............................................57

АльонаГерцан

Російська антинатівська пропаганда в електронних виданнях Росії

та російськомовних виданнях України.............................................................60

Мирослава Глібчук

Українсько-іспанські відносини: нереалізовані можливості............................62

Тетяна Грищук

Українські організації в суспільно-політичному житті Канади

на сучасному етапі.............................................................................................64

Оксана Добржанська

Співробітництво Польщі та України у військовій сфері протягом 1995-2005..67


4 І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Ольга Дребіт

Співробітництво України та США у 2004-2008 роках.......................................69

Ігор Житарюк

Україно-лівійські відносини на сучасному етапі.............................................72

Юлія Захарова

Україна - Угорщина: проблемні аспекти в роботі консульських установ

в державі перебування......................................................................................75

Сергій Заморняк

Українсько-російські відносини в оборонній сфері.........................................78

Сергій Зельський

Результати президентських виборів у США

та їх вплив на двосторонні стосунки з Україною.............................................81

Михайло Капируля

Регіональний вимір україно-турецьких відносин...........................................83

Свгенія Карачун

Україно-румунське транскордонне співробітництво

крізь призму євроінтеграції Румунії.................................................................85

Максим Кияк

Входження до європейського інформаційного простору:

проблеми та перспективи.................................................................................88

Ганна Лакуста

Бессарабське питання в системі міжнародних відносин

в період Першої світової війни..........................................................................89

ігор Песько

Проблеми та перспективи відносин України і Росії.........................................91

Лілія Лихолат

Кримсько-татарський фактор

в україно-російських відносинах......................................................................94

ЮліяМартинюк

Українці в Канаді................................................................................................96

СніжанзМикитюк

Діяльність Ґете-Інституту в Україні...................................................................99

Володимир Мироняк

Українсько-російські відносини крізь призму проблеми

виведення Чорноморського флоту у 2017 році.............................................101

Тарас Мицак

Українсько-німецькі стосунки

крізь призму євроатлантичних прагнень України.......................................104

Людмила Немира

Основні тенденції українсько-чеських відносин (1993 -2003 pp.).............107

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців |5

Валентина Пилипенко, Анатолій Стьопін

Українсько-російські відносини на сучасному етапі.....................................109

Юрій Плантус

Проблема невирішених територіальних суперечок України:

острови Зміїний і Тузла....................................................................................112

ОлександрПоведа

Українсько-британські відносини на рубежі ХХ-ХХІ століть.........................114

Юлія Рогозевич

Україно-японські відносини на сучасному етапі...........................................116

Юлія Руснак

Українсько-німецькі стосунки на шляху України до К.................................119

Інна Садовська

Україно-польське стратегічне партнерство...................................................122

Любов Сарафінчан

Українсько-румунські відносини в XXI ст.:

добросусідство чи суперництво?....................................................................125

Олена Синиця

Українсько-китайські відносини: культурний аспект....................................127

Тетяна Смолінська

Зовнішня політика США після президентських виборів в країні:

прогнози для України.......................................................................................130

Тетяна Требик

Україна та Росія: проблеми двосторонніх відносин......................................132

Олексій Третьяков

Релігія як геополітичний чинник

в історії Галицько-Волинського князівства XIII ст..........................................135

ЮліяФедів

Основні напрямки німецько-української співпраці......................................138

Оксана Чебан

Енергетичний проект«Одеса-Броди»: зовнішньополітичний вимір..........141

Анна Ямчук

Українсько-російські відносини у міжнародній пресі

крізь призму грузинського конфлікту............................................................143

Секція З

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ........................147

Олеся Андрущак

Роль України в утворенні та діяльності ГУАМ................................................147

6 І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Світлана Аннин

Цивільний контроль за сферою безпеки як критерій вступу до НАТО.........15(1

Іван Бахман

Співробітництво органів місцевого самоврядування України та Румунії

в рамках Сврореґіону «Верхній Прут»............................................................152

Олеся Безпалько

Роль спостереження від ОБС6 на президентських виборах 2004 р.

в Україні.............................................................................................................155

Ольга Бойко

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями... 158 Віктор Вишньов

Сучасний стан та перспективи розвитку відносин Україна-ОЧЕС.................161

Леся Воронюк

Єврорегіон «Верхній Прут» як особлива форма транскордонного

співробітництва................................................................................................16)

Олександра Гісса

Перспективи вступу України до ЄС: інформаційний аспект..........................166

Юлія Гудима

Основні етапи співробітництва України з МВФ..............................................169

Надія Даниленко

Етапи інтеграції України в СОТ.........................................................................171

Мар'яна Дерда

Зовнішньополітична діяльність України у рамках ГУАМ:

проблеми та перспективи...............................................................................173

Ольга Дорошенко

Україна в контексті світової та європейської інтеграції................................176

Аліса Жуковська

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом...............................179

Олена Квятковська

Особливості співпраці Інтерполу з Україною.................................................181

Тетяна Керцоя

Технічна допомога Україні від Світового банку

в контексті світової фінансової кризи.............................................................184

Руслана Клим

Європейські прагнення і українські можливості...........................................186

Надія Курганевич

Взаємини України - СБРР: досягнення та основні проблеми......................188

Михайло Мелещук

Висвітлення співробітництва України з НАТО

у чернівецьких друкованих мас-медіа в 2008 році......................................191

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 7

Євгенія Огризко

Програма інформування громадськості про НАТО як один з найважливіших чинників наближення до Альянсу.......................................193

ЕльвірзОмзнчуківськзРозвиток співпраці ЮНЕСКО з Україною........................................................195

ванна ПівторакАксіома: «шляху в ЕС в обхід НАТО не існує», -колишній Голова Місії України при НАТО К. Морозов...........................................................................199

Тарас ПокорнийСпівпраця України з Європейським Союзом.................................................201

Олеся ПокорнаНАТО чи нейтралітет?Особливості зовнішньополітичного вибору України..................................................................................................................203

Ірина ПрокопЧленство України в Раді Безпеки ООН - серйозне випробування для українськоїдипломатії........................................................................................205

Тарас ПрокопВплив російсько-грузинського конфлікту на інтеграцію України до НАТО.....................................................................................................................208

Світлана ТарасюкУчасть України в ГУАМ як складова успішної зовнішньополітичної стратегії................................................................................................................210

Антон ШкуроГромадський контроль над сферою безпеки................................................213

8 | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Секція 1
Визначні постаті української дипломатичної служби

Тарас БережанНауковий керівник - М. В. Павлюк

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Михайло Тишкевич - український дипломат і державний діяч
Михайло Тишкевич - видатна постать суспільно-політичних процесів кіі ця XIX- першої чверті XX ст. Як багатогранна особистість, він яскраво прояви себе у галузі публіцистики, дипломатії, історії. Активний громадянський діяч, М.Тишкевич був меценатом української культури і науки.

Проте, на жаль, громадська, політична, культурницька, дипломатична д яльність М. Тишкевича за часів радянської влади замовчувалась. З огляду на ц> звернення до історичної постаті М. Тишкевича, до висвітлення його багатограї ної діяльності, зокрема дипломатичної роботи, викликає значний інтерес. Ад» М. Тишкевич відіграв політичну роль у справі творення і захисті незалежної де| жавності України.

Михайло Станіславович Тишкевич народився 7 квітня 1857 р. в с. Андр) шівці Липовецького повіту (тепер - Переяслав-Хмельницького району) на Киїї щині в сім'ї поміщиків - нащадків знатного графського роду. Дитячі та юнацы роки М. Тишкевич провів поза межами України - виховувався і навчався у Ва| шаві та Вільно. Разом з батьками багато подорожував по Європі. Згодом закінчи із срібною медаллю Академію мистецтв у Санкт-Петербурзі. Займаючись жиіи писом, віддавав перевагу історичній тематиці.

Після служби у війську (1879-1880 pp.) повернувся до рідного дому і шви; ко відчув свій кровний зв'язок з батьківщиною.

На власні кошти отримані від продажу родинної колекції стародрукіп 'і цінних документів XVI-XVIII ст., М. Тишкевич у 1880 р. встановив при Львії ській «Просвіті» спеціальну так звану «Михайлову премію», якою нагороджувв лись автори найкращих літературних (драматичних і прозових) творів з історії ч ного минулого України.

Згодом граф М. Тишкевич постійно надавав фінансову допомогу україп ським письменникам, ученим, освітянам, митцям, особливо талановитій мол о; з незаможних родин. З початку XX ст. М. Тишкевич активно включався в україїі ську визвольну справу.

З 1909 р. М.С. Тишкевич жив у Лозанні (Швейцарія). Дізнавшись з газет «Діло» від 14 серпня 1918 p., що уряд гетьмана П.Скоропадського «заочно» при

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 9

значив «провізоричним заступником Української держави в Швейцарії» М. Тиш-кевича, граф попросив редактора газети негайно помістити його заяву від 22 серпня 1918 р. В ній була обґрунтована відмова обійняти дипломатичні обов'язки представника гетьманського уряду, «політичні цілі й наміри», якого для М. Тиш-кевича не досить ясні». Свою відмову М. Тишкевич обґрунтував також тим, що гетьманський уряд допускав «можливість повороту України до Росії». Тут же ви­словив своє патріотичне кредо: «Я служу Україні, вільній і незалежній, якої волію вибором нам під час революції наші кращі її сини і яку боронили до останньої хвилини життя є моїм обов'язком» [3, с 110].

Стрімкий розвиток політичних подій в Україні привів до повалення геть­манату і встановлення влади Директорії УНР (грудень 1918 p.). Директорія зна­чно збільшила кількість українських дипломатичних представництв за кордоном. Зокрема, у січні 1919 р. було прийняте рішення направити надзвичайну дипло­матичну місію УНР до Ватикану. Головою місії було призначено М.Тишкевича. Він багато зробив у поширенні інформації про українські проблеми у західному світі.22 серпня 1919 p. M. Тишкевич був призначений головою української деле­гації на Паризькій конференції. А прибувши до Парижа, він одразу оприлюднив заяву, що метою уряду УНР, який він представляє, є «здобуття визнання України і боротьба з більшовизмом», наголосивши, що «Україна хоче бути незалежною і вона нею буде» [3, с 114].На Паризькій конференції М. Тишкевич виявив себе справжнім лідером української делегації, найбільш послідовно домагаючись міжнародного визнання незалежності України, її законних прав і вимог, пропонуючи країнам Антанти за­йнятися не лише політичними, а також економічними й торговельними зв'язками з нею. Керівник делегації УНР написав і подав на адресу голови Паризької мир­ної конференції загалом 13 дипломатичних нот та інших офіційних звернень з пропозиціями визнати самостійну Україну, забезпечити її захист від втручання іноземних держав, справедливо вирішити східногалицьке питання. На жаль, ак­тивна діяльність М. Тишкевича у Парижі з незалежних від нього внутрішньо- і зовнішньополітичних причин не дала бажаних для України результатів.У 1920 p. M. Тишкевич також очолював українські дипломатичні делегації на міжнародних конференціях в Сан-Ремо (квітень) і в Спа (липень), де знову за­кликав міжнародне співтовариство захистити УНР від агресії з боку радянської Росії, надати Україні військову та фінансову допомогу для збереження її держав­ного суверенітету. Однак усі ці заклики не знайшли належної підтримки з боку країн Заходу. У тих умовах дипломатична діяльність М. Тишкевича не могла за­безпечити успішного вирішення українського питання. Прекрасно розуміючи це, М. Тишкевич прийшов до гіркого висновку, що «українська справа вирішить­ся не в Парижі, а на полі битви» [3, с 119].

У лютому 1921 р. Тишкевич заявив Голові Директорії С Петлюрі про свою відставку. Під час прощальної аудієнції в Міністерстві закордонних справ Фран-
10 | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ції М. Тишкевичу висловили почуття симпатії до України, але при цьому ще раз повторили спільну точку зору французької і англійської дипломатії: «визнання самостійної України стане фактом, як тільки територія її буде в руках УНР».

Залишивши Париж наприкінці 1921 p., М. Тишкевич оселився у Пйонтрон-ках на Познанщині (Польща) у маєтку своїх родичів. Займався переважно на­уковою працею.

Помер М. Тишкевич 3 серпня 1930 р. в с Жидові біля Познані.

Граф Михайло Тишкевич до кінця своїх днів залишився особистістю, яку хвилювало майбутнє людства. Його багатогранна діяльність, зокрема диплома­тична робота, відіграла значну роль у справі творення і захисті незалежної дер­жавності України.

Список використаної літератури:

1. Андрусинин Б., Стрельский Г. М.С. Тишкевич: людина, політик, дипло­мат (до 85-річчя початку дипломатичних відносин України з Ватиканом). Людина і політика. - 2004. - №1.

2. Стрельський Г. Українські дипломати доби національно-державного від­родження (1917-1920 pp.) - К„ 2000.

3. Цвенгрош Г. Граф Михайло Тишкевич у змаганнях за вільну і соборну Україну || Дзвін. - 1998. - №11-12.
Мар'яна Грицик

Науковий керівник-І. М. Кубай

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Політична і дипломатична діяльність Пилипа Орлика

Зважаючи на важливість політичної і дипломатичної діяльності Пилипа Орлика для історії України XVIII століття, автор у даній статті розгляне основні аспекти внутрішньої і зовнішньої політики цього гетьмана.

Прихід до влади Пилипа Орлика ознаменував собою розгортання активної політичної діяльності щодо реалізації ідеї визволення України від Росії і Польщі, спираючись на підтримку Порти та Криму. На початку лютого 1711 року Орлик уклав із ханом угоду про встановлення військово-політичного союзу за зразком україно-кримського договору 1648 року. Крим визнавав незалежність козацької держави та обіцяв допомогу в боротьбі проти спільного ворога, насамперед Росії.

Нову дипломатичну спробу домогтися визволення козацької України Пи­лип Орлик зробив після підписання Прутського договору 1711 року, який засвід­чував відмову Російської держави від посягань на Правобережну Україну на ко­ристь хана і польського короля. Проте цей пункт був висловлений нечітко, і тому сторони розуміли його по-різному. Пилип Орлик, наприклад, бачив у ньому від-

Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців11

мову Петра І від українських територій на обох берегах Дніпра, і потім стверджу­вав, що Україна має підстави вважати себе незалежною державою [1,с. 24-26].

На початку квітня між Росією і Туреччиною укладається Константино­польський трактат, згідно з яким Петро І відмовився від Правобережної України на користь Туреччини та Пилипа Орлика. Спроби гетьмана переконати великого візиря в хибності статті про залишення Лівобережної гетьманщини в складі Росії та в необхідності продовжувати війну, щоб визволити "всю Україну по обох бере­гах Дніпра" виявилися марними.

За таких обставин, гетьман звернувся до урядів європейських держав з "Маніфестом", якому теоретично обґрунтував право українського народу на створення незалежної держави й підкреслив необхідність її визнання європей­ськими країнами[2,с. 85]. Проте надії Пилипа Орлика на міжнародну підтрим­ку не виправдалися. Закріпити за собою Правобережну Україну в походах кінця 1712-171 Зрр. гетьману також не вдалося. Це було спричинено насамперед тим, що російські підрозділи залишили Правобережну Україну "жахливо і неможли­во спустошену, випалену й знелюднену"[3,с. 33-34].

Підтвердженням активної політичної діяльності Пилипа Орлика є "Пакти і Конституція прав та вольностей Війська Запорозького" або так звана "Конститу­ція Пилипа Орлика". Це є унікальний документ, який дослідники небезпідставно називають однією з перших демократичних конституцій у світі, і говорять про те, що вона, як державний акт республіканського спрямування на 80 років випере­дила ідеї Французької революції.

Хоча й не всі плани Пилипа Орлика втілилися в життя, просто міжнародно-політична обстановка сил того часу не була надто сприятливою взагалі для Укра­їни, проте Пилип Орлик зумів показати себе як активний політичний діяч своєї доби, якому не була байдужою доля України.

Загалом, дипломатія Пилипа Орлика, пройшла складний шлях свого роз­витку. І в цілому, попри деякі невдачі і прорахунки їй вдалося забезпечити ре­алізацію стратегічного курсу гетьмана, спрямованого на створення незалежної Української держави.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconАктуальні проблеми зовнішньої політики україни
Катеринчук П. М кандидат політичних наук доцент кафедри міжнародної інформації чну
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconСтудентське наукове товариство
Примітка: Надруковано згідно поданих матеріалів учасників. Організатори конференції не несуть відповідальність за їх зміст
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconНаукове товариство учнів «Ерудит» цдют м. Ульяновка
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconТроян с. С., доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики І дипломатії Дипломатичної академії України при мзс україни
Троян Сергей Станиславович. Доктор исторических наук, профессор. Профессор кафедры внешней политики и дипломатической академии Украины...
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconАктуальні проблеми сучасного підручникознавства Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції
Актуальні проблеми сучасного підручникознавства : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, 12–14....
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconМова змі як один із виявів культурної свідомості містян (на матеріалі міської періодики) / Т. С. Гарлицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб наук праць. – Вип. 0 / гол ред. М. Є
Т. С. Гарлицька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб наук праць. – Вип. 0 / гол ред. М. Є. Скиба; відп за випуск...
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconМатеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017
Матеріали науково-технічної конференції містять зміст доповідей науково-дослідних робіт студентів, аспірантів, докторантів та молодих...
Наукове товариство студентів та аспірантів фіпмв актуальні проблеми зовнішньої політики україни iconУтворення Руського королівства
Мета: розкрити основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Данила Романовича та їх головні досягнення; сприяти формуванню...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка