Наукового товаристваСторінка1/19
Дата конвертації18.06.2017
Розмір3.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

ІСТОРІЯ
т. 12

Донецьк

Український культурологічний центр2006

Засновано в 2001 р.Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.12 - Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с.

Вісник містить матеріали березневої 2005 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем історії. Секції конференції працювали у Донецьку і Краснодарі.
Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор);

д.і.н., проф. Н. Темірова (заст. головного редактора);

к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор).


Члени редакційної колегії:

д.і.н., проф. П. Тригуб;

д.і.н., проф.. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

д.і.н., проф. В.Кравченко; к.і.н., доц. В. Футулуйчук


 Донецьке відділення НТШ, 2006

Український культурологічний центр, 2006
Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.12)

Набір та комп’ютерна верстка І. Білецька,

А. Лисенко

Коректор Л. Болонова


Електронна версія: www.vesna.org.ua

Підп. до друку . Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 10,9

Обл.-вид. арк. 8,9. Тираж 200 прим. Зам. 5-05.


м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ  1. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСВО
    (ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)


Василь Пірко. МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ

АРХІВІВ РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДОНБАСУ

XVI-XVIII СТ. 6

Надія Темірова. Формування історичних

документаційних центрів: досвід української

діаспори 15


Виктор Чумаченко. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ М.А. ДИКАРЕВА 23

Валентина Соболь. ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ БАРОКОВІ

ЩОДЕННИКИ В ПОЛЬСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 33В’ячеслав Сусликов. БАХМУТСЬКА ПРОВІНЦІЯ

У РОСІЙСЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ДЖЕРЕЛАХ XVIII СТ. ............. 45Анатолий Вершигора. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К.В. РОССИНСКОГО В ОЦЕНКЕ

ПРОФЕССОРА К. П. ПАУЛОВИЧА 56

Володимир Кравченко, Юрій Красноносов. ДЖЕРЕЛЬНА

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВЧО-ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ

ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА ХХ -ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 60Інна Мартинчук. МІСЦЕ суспільствознавчих КУРСІВ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

(НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 75


  1. ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ


Лариса Мазитова. ПОВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ

ВУГІЛЬНОГО ДОНБАСУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПЛАНИ

У РЕАЛІЯХ ЖИТТЯ РЕГІОНУ 84

Микола Алфьоров. ДО ПИТАННЯ ВИДОЗМІНИ

МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ ДО ДОНБАСУ

В 1950-ТІ РОКИ 89

Лілія Мелешко. ЕВОЛЮЦІЯ Сімейної політики України

в 90-ті роки ХХ століття 100Вікторія Павлухіна. Повсякденне життя

українського селянства в 60 - 80-ті роки

ХХ століття: методологія дослідження 110

Костянтин Нікітенко. Приватна оренда

промислових підприємств України

в умовах переходу до НЕПу (1921-22 рр.) 115

Аркадий Слуцкий. КУБАНСКАЯ ТЕМА В УКРАИНСКОЙ

ПЕРИОДИКЕ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 124

Людмила Кушнір. Створення партійно-

державних органів для роботи серед жінокдонбасу (1920 - 1934 РР.) 137

Борис Фролов. КУРЕНЬ «ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО» 145

Альбіна Новгородська, Олег Новгородський. ДОСВІД

ВИРІШЕННЯ “ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ” В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

в середині 50-х - першій половині 60-х рр.:

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 147Борис Хруслов, Василь Футулуйчук. ДЕРЖАВОТВОРЧІ

КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙ

ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1899-1939 РР.) ................................................ 158

В'ячеслав Мусієнко. ДО ПИТАННЯ ВИКОРІНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО

ПРАВ ПРОТЯГОМ 30-Х РР. ХХ СТ. .................................................. 166

  1. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ І СВІТУ


Спартак Александров. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ

І ПРОЦЕСИ, ЩО СФОРМУВАЛИ «ЯДРО» БЕЗДОМНОГО

І УБОГОГО НАСЕЛЕННЯ КУБАНІ В КІНЦІ XVIII –

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIX СТ. 175

Олена Бікла. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ У ВІДНОСИНАХ

МІЖ МАРОККО ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 181Ольга Бридня. НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ

В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 188Наталья Гангур. УКРАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

В ОРНАМЕНТАЦИИ КУБАНСКОГО НАРОДНОГО

ТЕКСТИЛЯ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

(НА МАТЕРИАЛЕ РУШНИКА) 191Наталия Корсакова. К ИСТОРИИ КУБАНСКО-СОФИЙСКОГО

ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 202


Микола Тернавський. ЗАСЕЛЕННЯ КУБАНІ
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Наукового товариства iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка історія
Харцизького металургійного технікуму Донецького національного технічного університету, м. Харцизьк
Наукового товариства iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 17 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 280 с
Наукового товариства iconДонецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка
На Кубань, історичну територію колишнього Тмутараканського князівства, розселився цвіт українського народу – запорозьке козацтво....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка