Навчальна література 0 загальний відділСкачати 414,94 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації21.02.2018
Розмір414,94 Kb.
  1   2   3   4

Нові надходження
[за період з 1 липня по 30 вересня 2010 року]
НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

004 КОМП'ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ. ЗАСТОСУВАННЯ

КОМП'ЮТЕРА


1.

004.38(07)

В 61

Вовковінська, Н. Як створити комп'ютерну презентацію: посібник / Н. Вовковінська, С. Литвинова. – К.: Шк. світ, 2009. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")

1008 ЦИВІЛІЗАЦІЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕС


2.

008 : 93(477)(075.8)

И 90

Історія світової та української культури: підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук та ін. – К.: Літера, 2010. – 480с.

1


01 БІБЛІОГРФІЯ І БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ. КАТАЛОГИ


3.

016 : 37

Б 74

Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України: бібліографічний покажчик / АПН України; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова. – 2-е вид., доп. та перероб. – К., 2009. – 118с. – (Академіки АПН України; вип.16)


1

4.

016 : 811.161.2

Б 59

Бібліографія наукових праць викладачів кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету / уклад.: Н.М. Малюга. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – 56с.


1

5.

016 : 821.161.2

К 48

Юрій Клен. Бібліографічний покажчик / склав Іван Лучків. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень, 2009. – 182с.

1


1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. ЛОГІКА


6.

133.52

Ф 62

Фирсов, В. Кто ты? В чем твоя удача?: Астрологический путеводитель по стране характеров. / В. Фирсов. – М.: Центрполиграф, 2003.

кн.2. Совмещение гороскопов. Весы. Скорпион. Стрелец. Козерог. Водолей. Рыбы – 463с.

1


159.9 ПСИХОЛОГІЯ


7.

159.9.072(075.8)

П 77

Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію: навч. посіб. / Ю.О. Приходько. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2010. – 232с.


21

8.

159.922(07)

К 66

Корекційні заняття психолога з дітьми 4-6 років / упоряд. Т.Ш. Червонна. – К.: Шк. світ, 2009. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

9.

159.922(075.8)

Я 92

Яценко, Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т.С. Яценко. – К.: Вища школа, 2006. – 382с.


1

10.

159.922.7 : 372

Н 34

Науменко, О. М. Особливості становлення самоефективності в дошкільному віці. Що дає вальфдорська педагогіка дитині / О.М. Науменко. – К.: Марич, 2010. – 64с. – (Психологічний інструментарій)


1

11.

159.922.7

Н 73

Новікова, І. М. Діагностика психічного розвитку дітей перших трьох років життя / І.М. Новікова. – К.: Марич, 2010. – 64с. – (Психологічний інструментарій)


1

12.

159.922.7 : 78

Ш 14

Шавровська, Н. В. Роль музики в житті дитини / Н.В. Шавровська, Л.Н. Смалиус. – К.: Марич, 2010. – 64с. – (Психологічний інструментарій)


1

13.

159.922.763

Л 86

Луценко, Ю. Діти-правопорушники: що робити ? / Ю. Луценко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

14.

159.955(07)

М 52

Мерзлякова, О. Як не потрапити на гачок маніпулятора: Програма занять для молоді / О. Мерзлякова. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")

1


2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)


15.

2(075.8)

Х 23

Харьковщенко, Є. А. Релігієзнавство: підруч. для студ. ВНЗ / Є.А. Харьковщенко. – К.: Наук. думка, 2007. – 379с.


1

16.

26(059)

Т78

Труди Київської Духовної Академії № 11: Ювілейний збірник / відп. ред. В. Савельєв. – К.: ВД Української Православної церкви, 2009. – 329с.


1

17.

291.5

Х 93

Християнська етика - уроки добра / упоряд. Н.Л. Мурашко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. Світу"


13 СУСПІЛЬНІ НАУКИ


18.

30(07)

Б 59

Бізбіз, Т. О. Людина і світ. 11 клас. Розробки уроків / Т.О. Бізбіз, В.О. Авраменко, Л.Г. Чабан. – Х.: Основа, 2010. – 176с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип. 1 (73))

1


316 СОЦІОЛОГІЯ19.

316.7(07)

Л 68

Лобанова, А. С. Соціологія культури: навч. посіб. для студ. ВНЗ / А.С. Лобанова, І.В. Грабовець, Л.В. Кучерявенко. – Кривий Ріг: Видав. дім, 2010. – 131с.

433 ЕКОНОМІКА


20.

338.124.4

Г 17

Гальчинський, А. С. Криза і цикли світового розвитку / А.С. Гальчинський. – К.: АДЕФ-Україна, 2009. – 392с.


1

21.

338.43(477)

Л 77

Лопатинський, Ю. М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю.М. Лопатинський. – Чернівці: Рута, 2006. – 344с.

134 ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ


22.

34(07)

А72

Антощук, С. В. Правознавство. 10 клас. Профільний рівень / С.В. Антощук, Л.Г. Чабан. – Х.: Основа, 2010. – 159с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип. 5 (77))


1

23.

34(07)

Н 57

Нетьосов, С. І. Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / С.І. Нетьосов. – Х.: Основа, 2010. – 127с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип. 4 (76))


1

24.

342.3(477)

В 36

Верховна Рада України шостого скликання. Третя сесія. 23 грудня-26 грудня 2008 року: Стенографічний звіт. - т.7. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 416с.


1

25.

342.4(477)

У 45

Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи. Біла Книга державної політики / за заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2009. – 224с.

2


37 ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ26.

37.015.3

Г 95

Гурлєва, Т. Підліток: становлення відповідальності / Т. Гурлєва. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

27.

37.015.3

Р 58

Робота з обдарованими дітьми / М.О. Володарська, А.І. Настенко, О.М. Пілаєва та ін. – Х.: Основа, 2010. – 190с. – (б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип.1(73))


1

28.

37.015.3 : 17.026.4

Р 49

Рибалка, В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

29.

37.015.3(07)

К 47

Класному керівнику: як оцінити ефективність виховної роботи / упоряд.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 2010. – 120с. – (б-ка "Шк. світу")


1

30.

37.017

Ш 66

Шкільний курс "Громадянська освіта: основи демократії" та методи його навчання / Т.В. Бакка, Т.В. Ладиченко, Л.В. Марголіна та ін. – Х.: Основа, 2009. – 207с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип. 12(72))


1

31.

37.025.7 : 93

К 66

Корінько, Л. М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій / Л.М. Корінько. – Х.: Основа, 2010. – 95с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип.6(78))


1

32.

37.026.9

К 56

Ковальова, В. І. Творча майстерня. Становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра / В.І. Ковальова. – Х.: Основа, 2010. – 191с. – (б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип.6(78))


1

33.

37.033(07)

Ф 79

Формування екологічної компетентності школярів: наук.-метод. посіб. / Н.А. Пустовіт, О.Л. Пруцакова, Л.Д. Руденко та ін. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 64с.


3

34.

37.036(07)

К 72

Косяк, Л. І. Формування естетичних інтересів старшокласників у навчально-виховному процесі: наук.-метод. посіб. / Л.І. Косяк. – Кривий Ріг, 2008. – 124с.


1

35.

37.037 : 37.013 : 39

К 41

Кіндратюк, Б. Духовне здоров'я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект: наук.-метод. посіб. / Б. Кіндратюк. – Івано-Франківськ, 2005. – 270с.


1

36.

37.64.2(07)

Г 94

Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації: наук.-метод. посіб. для вчителів / С.О. Мусатов, В.Л. Зливков, Н.Н. Хомутиннікова; за ред. С.О. Мусатова. – К.: Пед. думка, 2008. – 96с.


4371 ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА

ВИХОВАННЯ. ШКІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ


37.

371.213.1

К 47

Класному керівнику. 1000 важливих дрібниць / упоряд.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (Б-ка "Шк. світу")


1

38.

371.239(07)

К 47

Класному керівнику. Колективні творчі справи / упоряд.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (Б-ка "Шк. світу")


1

39.


371.315.6

Р49

Рибальченко, С. Є. Формування культури здоров'я учнів засобами інноваціних технологій / С.Є. Рибальченко. – Х.: Основа, 2010. – 143с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип. 5(77))


1

40.

371.381

Х 82

Хорунжий, В. І. Трудове навчання. 2 клас: плани-конспекти уроків / В.І. Хорунжий. – Тернопіль: Астон, 2004. – 166с.

1372 ЗМІСТ ТА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ

ВИХОВАННІ ТА ПОЧАТКОВОМУ НАВАЧАННІ


41.

372 : 371.381(07)

К 65

Коппалова, Н. Гурткова робота з аплікації та орігамі / Н. Коппалова. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 80с.


1

42.

372(075.8)

Л 63

Лисенко, Н. В. Педагогіка українського дошкілля: навч. посіб: у 3ч.- ч.2 / Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста. – К.: Вищ. шк., 2006. – 302с.


2

43.

372.461

Г 65

Гончарова, І. М. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів. Уроки розвитку зв'язного мовлення в 1 класі / І.М. Гончарова, Л.М. Полохова. – Х.: Основа, 2010. – 139с. – (б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип. 3(75))

1


373 ВИДИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ


44.

373.3

Б 53

Бесіди з батьками молодших школярів / О.Є.Гордійчук. – К.: Шк. світ, 2010. – 112с. – (б-ка "Шк. світу")


1

45.

373.3 : 811.111

И 27

Ігри в початковій школі на уроках англійської / Л. Мудрак. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

46.

373.3 : 37.036

К 64

Коновальчук, М. Розвиток творчості молодших школярів. Система літературних завдань / М. Коновальчук. – К.: Шк. світ, 2010. – 120с. – (б-ка "Шк. світу")


1

47.

373.3(07)

Д 60

Додусенко, Н. О. Проектна діяльність в початковій школі / Н.О. Додусенко, І.В. Нетужилова. – Х.: Основа, 2010. – 223с. – (б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип.4(76))


1

48.

373.6

Я 44

Як створити профільну школу / упоряд. М.К. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")

1376 ОСВІТА, НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛЬНИХ ГРУП ОСІБ.

СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ


49.

376

В 51

Виправлення вад мовлення / упоряд. В.Л. Чайка. – К.: Шк. світ, 2009. – 112с. – (б-ка "Шк. світу")


1

50.

376.1(07)

Г 97

Корекція заїкання у молодших школярів: навч.-метод. посіб. / Л. Гуцал, С. Миронова. – К.: Шк. світ, 2010. – 120с. – (б-ка "Шк. світу")

1


377 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ НАВЧАННЯ.

ПРОФЕСІЙНІ КОЛЕДЖІ. ПОЛІТЕХНІЧНА ОСВІТА


51.

377.5(051)

О-72

Освіта. Технікуми. Коледжі: навч.-метод. журн. № 2 (23), 2009/ редкол.: Я. Болюбаш, К. Левківський. – К., 2009. – 88с.


1


378 ВИЩА ОСВІТА


52.

378(051)

С 88

Студентська хвиля: журнал українського студентства № 2 (2), 2009/ відп. ред. О. Падалка. – К., 2009. – 48с.

139 ЕТНОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР


53.

398.9(470)

П 62

Пословицы и поговорки русского народа / авт.-сост. Н.И. Шейко. – М.: Вече, 2006. – 304с. – (Наши традиции)

1


5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
502 ПРИРОДА. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ


54.

502(477)(03)

С 60

Соловйов, В. О. Природа України: словник-довідник для вчителів та учнів. - ч.ІІ / В.О. Соловйов, В.В. Грицайчук. – Х.: Основа, 2009. – 96с. – (б-ка журн. "Географія"; вип.11(71))


1

55.

502.2(07)

М 54

Методика вивчення курсу "Природознавство" ("Довкілля") у 5-6 класах: навч.-метод. посіб. / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, О.Г. Ільченко та ін. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 168с.

5


504 НАУКА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. ЕКОЛОГІЯ


56.

504(076.5)(07)

Г 56

Гнілуша, Н. В. Екологічний практикум: навч.-метод. посіб. / Н.В. Гнілуша. – Кривий Ріг: Видав. дім, 2008. – 116с.

151 МАТЕМАТИКА


57.

51(07)

Б 76

Божко, І. В. Тиждень математики в початковій школі / І.В. Божко, І.В. Ющенко. – Х.: Основа, 2010. – 192с. – (б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип.2(74))


1

58.

51(07)

М 34

Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 5-6 класах / уклад.: О.М. Козлова, С.М. Лискова, С.О. Чамата. – Х.: Основа, 2010. – 80с. – (б-ка журн. "Математика в шк. України"; вип.4(88))


1

59.

51(07)

М 34

Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі / уклад.: Л.А. Остапенко, С.Є. Пасько, Д.О. Черничук. – Х.: Основа, 2010. – 124с. – (б-ка журн. "Математика в шк. України"; вип.5(89))


1

60.

51(07)

Н 56

Нестандартні уроки з математики 1-4 класи / упоряд.: Т. Бишова, О. Трофімова. – К.: Шк. світ, 2010. – 120с. – (б-ка "Шк. світу")


1

61.

51(07)

П 16

Панішева, О. В. Математичні пасажі / О.В. Панішева. – Х.: Основа, 2010. – 191с. – (б-ка журн. "Математика в шк. України"; вип.1(85))


1

62.

512

К 59

Кокоз, Л. М. Квадратичний тричлен. Дослідження і задачі / Л.М. Кокоз, Г.М. Кокоз. – Х.: Основа, 2010. – 80с. – (б-ка журн. "Математика в шк. України"; вип. 3(87))


1

63.

514(07)

В 58

Власенко, К. В. Актуалізація евристичних ситуацій на уроках геометрії (на матеріалі основної школи) для вчителів і учнів / К.В. Власенко, О.І. Скафа. – Х.: Основа, 2010. – 159с. – (Б-ка журн. "Математика в шк. України"; вип.2(86))


1

64.

514.1(075.3)

Г 34

Генденштейн, Л. Є. Геометрія: підруч. для 7 класу / Л.Е. Генденштейн, О.Роганін, А. Капіносов; за ред. Г. Янченко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 224с.


1

65.

514.1(075.3)

К 20

Капіносов, А. Геометрія: пробний підручник для 8 класу / А. Капіносов, Л. Кондратьєва. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 240с.


1

66.

514.1(07)

Ж 69

Жидков, С. І. Теореми Чеви і Менелая: від теорії до практики / С.І. Жидков. – Х.: Основа, 2010. – 159с. – (б-ка журн. "Математика в шк. України"; вип. 6(90))


1

67.

514.113

С 24

Сверчевська, І. Усні задачі зі стереометрії 9-11 (12) класи / І. Сверчевська. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

68.

517(076.5)(075.8)

К 82

Кривуца, В. Г. Вища математика. Практикум: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 536с.


1

69.

519.17

С 43

Скляр, І. Теорія графів у школі. Задачі: посібник / І. Скляр. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

70.

519.8(075.8)

Д 67

Донской, В. Н. Дискретная математика: учеб. пособ. / В.Н. Донской. – Симферополь: Соната, 2000. – 360с.

1


52 АСТРОНОМІЯ


71.

523(07)

Ф 36

Фейгін, О. О. Парадоксальна картина будови світу. Частина 1: навч.-метод. посіб. / О.О. Фейгін. – Х.: "Основа", 2009. – 128с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип.11(71))


1

72.

523(07)

Ф 36

Фейгін, О. О. Парадоксальна картина будови світу. Частина 2: навч.-метод. посіб. / О.О. Фейгін. – Х.: Основа, 2009. – 112с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип.12(72))

153 ФІЗИКА


73.

53(031)

Ф 50

Физика: справочник для абитурентов / И.Н. Кибец, В.И. Кибец. – Х.: Фолио; М.: АСТ, 2000. – 480с.


1

74.

53(07)

В 27

Величко, С. А. Альтернативна енергетика України: матеріали до уроків, факультативів, МАН / С.А. Величко, О.С. Третьяков. – Х.: Основа, 2010. – 128с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип. 6(78))


1

75.

53(07)

Г 79

Гребенюк, Ю. В. Турнір як гра / Ю.В. Гребенюк, О.М. Зарицький. – Х.: Основа, 2010. – 176с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип. 3(75))


1

76.

53(07)

М 54

Методи розв'язування фізичних задач / Ю.М. Галатюк, Я.Ф. Левшенюк, В.Я. Левшенюк та ін. – Х.: Основа, 2010. – 224с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип. 4(76))


1

77.

53(07)

Ф36

Фейгін, О. О. Фізика - неймовірно цікава наука: навч.-метод. посіб. / О.О. Фейгін. – Х.: Основа, 2010. – 160с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип.2(74))


1

78.

531.1

С 50

Смирнов, В. А. Класична кінематика у тестах, прикладах і задачах / В.А. Смирнов. – Х.: Основа, 2010. – 128с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип.5(77))


1

79.

539.1(07)

С 91

Сущенко, С. С. Ядерна фізика для школярів в запитаннях та відповідях: навч.-метод. посіб. / С.С. Сущенко. – Х.: Основа, 2010. – 144с. – (б-ка журн. "Фізика в шк. України"; вип.1(73))

154 ХІМІЯ


80.

54(031)

Г 83

Григорович, О. В. Хімія: довідник / О.В. Григорович, Б.А. Мареха, О.Ю. Мацаков. – Х.: Факт, 2008. – 160с. – (сер. журн. "Вісник ТІМО")


1

81.

54(07)

В 43

Викладання хімії в профільних класах. Вип. 4 / уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 124с. – (б-ка журн. "Хімія"; вип.4(88))


1

82.

54(07)

В 43

Використання ігрових технологій під час вивчення хімії / уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 126с. – (б-ка журн. "Хімія"; вип. 3(87))


1

83.

54(07)

Н 73

Нові педагогічні технології для вчителів хімії: уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2009. – 140с. – (б-ка журн. "Хімія"; вип.11(83))


1

84.

54(07)

П 24

Педагогічна майстерня вчителя хімії. Вип. 3 / уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 142с. – (б-ка журн. "Хімія"; вип.2(86))


1

85.

54(07)

П 47

Позакласні заходи з хімії. Вип. 6 / уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 141с. – (б-ка журн. "Хімія"; вип.1(85))


1

86.

54(07)

С 91

Сучасні методики викладання хімії в школі: уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2009. – 127с. – (Б-ка журн. "Хімія"; вип.12(84))


1

87.

54(07)

Х 46

Хімія. 10 клас. Дидактичні матеріали до курсу / уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 110с. – (б-ка журн. "Хімія"; вип. 6(90))

155 ГЕОЛОГІЯ. НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


88.

551.1(075.8)

П 18

Паранько, І. Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. / І. Паранько, І. Сіворонов, О. Мамедов. – Кривий Ріг: Мінерал, 2008. – 373с.

457 БІОЛОГІЯ

89.

57(07)

Н 32

Настільна книга молодого вчителя біології: нормативно-правові документи; кращі розробки календарно-тематичного планування; приклади проведення позакласних заходів / уклад.: О.В. Тагліна. – Х.: "Ранок", 2009. – 256с.


1

90.

57(07)

Н 73

Нові педагогічні технології для вчителів біології: уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2009. – 112с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип.11(83))


1

91.

57(07)

С 91

Сучасні методики викладання біології в школі: уклад. К.М. Задорожний. – Х.: Основа, 2010. – 175с. – (б-ка журн. "Біологія"; вип. 12(84))

159 ЗООЛОГІЯ


92.

591.5

Ш 14

Шавровська, Н. В. Зоопсихологія: прикладний аспект / Н.В. Шавровська. – К.: Марич, 2010. – 104с. – (Психологічний інструментарій)

1


6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

61 МЕДИЦИНА


93.

615.89

Н 82

Норбеков, М. Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавиться от очков / М. Норбеков. – СПб.: Весь, 2002. – 309с.

165 КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. МЕНЕДЖМЕНТ


94.

655(075.8)

Т 41

Тимошик, М. Історія видавничої справи: підруч. для студ. ВНЗ / М. Тимошик. – 2-е вид., випр. – К.: Наук.-академ. центр: Наша культура і наука, 2007. – 496с. – (Б-ка видавця, редактора, автора)

197 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ


75 МИСТЕЦТВО


95.

75

С 47

Славянские ведические боги. Серия картин / сост. Ю.В. Гнатюк, В.С. Гнатюк. – 2-е изд., доп. – М.: Амрита-Русь, 2008. – 64с.

1


78 МУЗИКА96.

784.6

В 26

Ведмедеря, М. Музичний калейдоскоп: збірка пісень / М. Ведмедеря. – К.: Шк. світ, 2010. – 112с. – (б-ка "Шк. світу")

1

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ

ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
81 ЛІНГВІСТИКА. МОВОЗНАВСТВО. МОВИ


97.

81'2

С 90

Сусов, И. П. Лингвистическая прагматика / И.П. Сусов. – Винница: Нова кныга, 2009. – 272с.


1

98.

81.243(07)

И67

Іноземні мови 2-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов / МОН України; відп. за випуск: О.Я. Коваленко. – К.; Ірпінь: Перун, 2005. – 208с.

1811 МОВИ

811.111 АНГЛІЙСЬКА МОВА


99.

811.111

Б 88

Соня Бро и Каролин Витмэн Английский за 30 дней / Соня Бро и Каролин Витмэн. – К.: Методика, 2001. – 288с.


1

100.

811.111

Д 58

Довгополова, Я. В. Англійська мова. Самовчитель майбутнього студента / Я.В. Довгополова. – Х.: Торсінг Плюс, 2007. – 352с.


1

101.

811.111(03)

Х 42

Хидекель, С. С. Учебный англо-русский словарь сочетаемости и трудностей словоупотребления / С.С. Хидекель, М.Р. Кауль, Е.Л. Гинзбург. – М.: Астрель; АСТ, 2002. – 848с.


1

102.

811.111(07)

А 64

Англійська за новими програмами. 8 клас / упоряд. Л. Мудрак. – К.: Шк. світ, 2009. – 88с. – (б-ка "Шк. світу")


1

103.

811.111(07)

С 29

Celebrations all the vear round. Початкова школа / упоряд. Т. Михайленко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128с. – (б-ка "Шк. світу")


1

104.

811.111(075.8)

С 37

Симхович, В. А.Практическая грамматика английского языка: учебник / В.А. Симхович. – Минск: Экоперспектива, 2001. – 400с.


1

105.

811.111(075.8)

Я 47

Яковенко, Н. Л. Британська історія: поглиблене читання: навч. посіб. / Н.Л. Яковенко, О.І. Яковенко. – К.: Богдана, 2007. – 376с.

1811.112.2 НІМЕЦЬКА МОВА


106.

811.112.2(07)

З-28

Занимательный немецкий 2--11 классы. Внеклассные мероприятия / Т.Г. Живенко. – Волгоград: Учитель, 2010. – 137с.


1

107.

811.112.2(07)

Р 13

Рабочие программы по немецкому языку 2-11 классы: по УМК: И. Бим, Л.И. Рыжовой, Г.И. Ворониной, И.В. Карелиной, Н.Д. Гальской, Н.И. Гез, О.Ю. Зверповой / авт.-сосот.: Л.М. Трошина, Е.В. Кошлакова. – 2-е изд. – М.: Глобус, 2009. – 171с. – (Образовательный стандарт)


1

108.

811.112.2 : 51(075.8)

М 43

Математика: навч. посіб. для самостійної роботи студентів з курсу "Іноземна мова професійного спрямування" для спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Інформатика" І-ІІ курс / О.О. Гаврилюк, О.В. Малихін. – Кривий Ріг, 2008. – 124с.

1811.133.1 ФРАНЦУЗЬКА МОВА


109.

811.133.1(03)

С 56

Современный французско-русский, русско-французский словарь. 40000 слов / Э.В. Белик. – Донецк: БАО, 2004. – 448с.

811.161.1 РОСІЙСЬКА МОВА


110.

811.161.1(07)

Д 18

Данилина, И. В. Все уроки русского языка 2-4 классы / И.В. Данилина. – Х.: Основа, 2008. – 446с. – (Все уроки в начальной школе")


1

111.

811.161.1(07)

Ж 91

Журавко, О. И. Русский язык: разработки уроков 4 кл. к учебнику Э.С Сильновой / О.И. Журавко. – Х.: Ранок, 2009. – 272с.


1


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Навчальна література 0 загальний відділ icon0 загальний відділ
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка