Навчальна література 0 загальний відділСкачати 414.94 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації21.02.2018
Розмір414.94 Kb.
1   2   3   4


811.161.2 УКРАЇНСЬКА МОВА


112.

811.161.2(07)

М 21

Малюга, Н. М. Проблемні питання сучасної української літературної мови / Н.М. Малюга. – 3-є вид., доп. і перероб. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 120с.


1

113.

811.161.2(07)

Р 65

Розробки уроків з української мови для 10 класу 12-річної школи: метод. журн. № 5 (59) / гол. ред. К.Рибалко. – К., 2010. – 63с. – (б-ка "Дивослова")


1

114.

811.161.2(07)

Р 65

Розробки уроків з української мови для 10 класу 12-річної школи: метод. журн. № 6 (60) / гол. ред. К.Рибалко. – К., 2010. – 63с. – (б-ка "Дивослова")


1

115.

811.161.2(075.8)

П 85

Пруняк, В. В. Сучасна українська мова: теоретичний аспект: навч. посіб.- ч.1 / В.В. Пруняк, Л.Р. Шпачук. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – 144с.


1

116.

811.161.2(07)

Т 32

Тематичні і контрольні тести з української мови. Підготовка до ЗНО-2010: метод. журн. № 2 (56) / гол. ред. К. Рибалко. – К., 2010. – 64с. - (б-ка "Дивослова")


1

117.

811.161.2'271

Д 55

До мовних глибин: етюди з культури мовлення: метод. журн. № 4 / гол. ред. К. Рибалко. – К., 2010. – 63с. - (б-ка "Дивослова")


1

118.

811.161.2'36-112(07)

В 31

Вербовий, М. Історична граматика української мови: навч.-метод. посіб. для студ. філол. фак. / М. Вербовий, Ж.В. Колоїз. – 2-е вид., випр. й уточнене. – Кривий Ріг, 2009. – 100с.

1


82 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО119.

82(100).09

Ч-65

Чирков, О. Літературний процес і письменник. Вивчення в школі / О. Чирков. – К.: Шк. світ, 2010. – 96с. – (б-ка "Шк. світу")

1


821 ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ОКРЕМИМИ МОВАМИ


120.

821.161.1.09(075.8)

Н 99

Нямцу, А. Русская фаустиана: учеб. пособ. / А. Нямцу. – Черновцы: Рута, 2009. – 288с.


1

121.

821.161.1.09

К 84

Крутикова, Н. Е. Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя. Очерки / Н.Е. Крутикова. – К.: Изд. дом. "Стилос", 2007. – 88с.


1

122.

821.161.2(477.63)

С 37

Символ: Культурологічний альманах. Випуск перший / ред. рада: В.В. Стецюк, Т.Є. Меліхова, І.Є. Бугайова та ін. – Кривий Ріг: Видав. дім, 2010. – 208с. – (+ CD)


5

123.

821.161.2.09

В 41

Вивчення літературної теми: методика і технологія (за творчістю П. Куліша і Марка Вовчка): метод. журн. № 3 (57) / гол. ред. К. Рибалко. – К., 2010. – 56с. – (б-ка "Дивослова")


1

124.

821.161.2.09

Г 80

Грес, А. З любові і муки (Анатолій Грес. Життєвий і творчий шлях літератора): до 70-річчя від Дня народження / А. Грес. – 2-е вид., випр. і доп. – Кривий Ріг: Мінерал, 2008. – 80с.


3

125.

821.161.2.09

К 57

Кодак, М. П. Авторська свідомість і класична поетика / М.П. Кодак. – К.: Фоліант, 2006. – 336с.


1

126.

821.161.2.09

О-11

O, Alma mater, зоре світанкова!: нариси / за ред. І.С. Попової. – Дніпропетровськ: Пороги, 2009. – 120с.


1

127.

821.161.2.09

Р 65

Розповіді про дитячі і юнацькі роки українських поетів: метод. журн. № 12 (54) / гол. ред. К.Рибалко. – К., 2009. – 63с. - (б-ка "Дивослова")


1

128.

821.161.2.09

С 40

Сірка, Й. Історичний аспект двомовності в українській літературі ХІХ ст.: на прикладі творчості Пантелеймона Куліша / Й. Сірка. – Ужгород: Мистецька Лінія, 2008. – 978-966-8764-69-1


2

129.

821.161.2.09(07)

Р 65

Розробки уроків з української літератури для 9 класу 12-річної школи: ІІ семестр: метод. жун. № 1. (55) / гол. ред. К. Рибалко. – К., 2010. – 64с. - (б-ка "Дивослова")

19 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ
91 ГЕОГРАФІЯ. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛІ

ТА ОКРЕМИХ КРАЇН


130.

91(07)

М 54

Методика навчання географії: навчальна програма дисципліни циклу професійної та практичної підготовки / МОН України; Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т іноваційних технологій і змісту освіти ПДПУ ім. В.Г. Короленка. – К.: ПТЗО, 2009. – 36с.


1

131.

911.2(477)(07)

К 55

Кобернік, С. Фізична географія України. Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 8 класі за програмою 12-річної школи: навч.-метод. посіб. / С. Кобернік, Р. Коваленко. – К.: Шк. світ, 2009. – 144с. – (б-ка газ."Краєзнавство. Географія. Туризм" № 5, 2010)


1

132.

911.3(07)

К 55

Кобернік, С. Г. Економічна і соціальна географія світу. Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 10 класі: навч.-метод. посіб. / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – К.: Шк. світ, 2008. – 200с. – (б-ка газети "Краєзнавство. Географія. Туризм" № 1, 2010)


1

133.

913(477)(07)

К 55

Кобернік, С. Економічна і соціальна географія України. Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 9 класі за програмою12-річної школи: навч.-метод. посіб. / С. Кобернік, Р. Коваленко. – К.: Шк. світ, 2009. – 136с. – (б-ка газети "Краєзнавство. Географія.Туризм" № 6, 2010)


1

134.

911.3(07)

М 74

Могильний, О. О. Рекреаційна географія / О.О. Могильний, О.Д. Денисова. – Х.: Основа, 2009. – 111с. – (б-ка журн. "Географія"; вип. 12 (72))

193 ІСТОРІЯ


135.

93(07)

Д 37

Десятов, Д. Л. Використання історичних анекдотів на уроках історії / Д.Л. Десятов. – Х.: Основа, 2010. – 128с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип. 3 (75))

194 (477) ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


136.

94(477)

Б 87

Брецко, Ф. Ф. Державотворення незалежної України (1991-2009) / Ф.Ф. Брецко. – Х.: Основа, 2009. – 128с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип. 11(71))


1

137.

94(477)

В 11

В ім'я майбутнього нації. Документи і матеріали про організаці. допомоги студентам-емігрантам українською діаспорою в 1920-2000 роках / ред. М. Іщенко. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920с.


1

138.

94(477)

С 32

Сергійчук, В. Історія КоДУС-у / В. Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук, 2008. – 388с.


1

139.

94(477)

Ч-75

Чорновіл, В. Твори в 10 т. / В. Чорновіл. – К.: Смолоскип, 2009.

т.6: Документи та матеріали (листопад 1985 - квітень 1990) – 1052с.


1

140.

94(477)(07)

В 29

Вєнцева, Н. О. Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі / Н.О. Вєнцева. – Х.: Основа, 2010. – 127с. – (б-ка журн. "Історія та правознавство"; вип. 2(74))


1

141.

94(477)(07)

Г 51

Гісем, О. В. Вступ до історії України. 5 клас: розробки уроків / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. – Х.: Веста, 2009. – 224с. – (Майстер-клас)


1

142.

94(477).05

Г 70

Горобець, В. Павло Полуботок / В. Горобець. – К., 2009. – 64с. – ("Гетьмани")


10

143.

94(477)(07)

М 65

Мисан, В. Писемні джерела на уроках історії 5-11 класи: навч.-метод. посіб. / В. Мисан. – К.: Шк. світ, 2009. – 104с. – (б-ка "Шк. світу")


1

144.

94(477)(075.4)

И 90

Історія. Зовнішнє + тематичне оцінювання. Випускний + вступний іспити / ред. Г.Н. Німеровська. – Х.: Торсінг Плюс, 2007. – 416с.


1

145.

94(477).08

В 53

Вісник Служби безпеки України № 57: спец. випуск за матеріалами кримінальної справи про Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні. – К.: Ін-т дослідження проблем державної безпеки, 2010. – 223с.


1

146.

94(477).08

Г 96

Гусак, Л. Сповідь приреченого / Л. Гусак. – К.: Смолоскип, 2006. – 112с.


2

147.

94(477.63).08

И 18

Іваненко, В. Опір селян насильницькій колективізації та голодомору. Дніпропетровщина / В. Іваненко, Н. Романець. – К., 2009. – 64с.

1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Навчальна література 0 загальний відділ icon0 загальний відділ
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка