Навчальна література 0 загальний відділСкачати 414,94 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації21.02.2018
Розмір414,94 Kb.
1   2   3   4

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА
МОНОГРАФІЇ


1.

026 : 37(477)

Р 59

Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.): монографія / П.І. Рогова. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 270с.


2

2.

159.9(477)(09)

Д 40

Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології: монографія / С.В. Бондар, О.Т. Губко, В.Т. Куєвда та ін. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 224с.


2

3.

159.922.4

Ч-44

Чепа, М. Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу: монографія / М. Чепа. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 104с.


2

4.

159.923

П 86

Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості: монографія / наук. кер. В.О. Моляко. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 208с.

2

5.

159.924

В 40

Взаємозв'язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованості: монографія / Р.О. Семенова, Д.К. Корольов, М.О. Мельник та ін. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 144с.


2

6.

159.943

П 86

Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій): монографія / за наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 192с.


2

7.

33(477)

Ш 77

Шнипко, О. С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект: монографія / О.С. Шнипко. – К.: Генеза, 2006. – 288с.


1

8.

35(477)

Р 45

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: монографія / Нац. акад. держ. управління при Президентові України; редкол.: В.П. Приходько, І.А. Грицяк, СД. Дубенко та ін. – К.: КІС, 2009. – 240с.


1

9.

37.015.3

Р 64

Розвиток потенціалу можливостей в умовах сучасного навчання: монографія / за ред. С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 200с.


2

10.

796.5(477)

Т 87

Туристичний потенціал України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / Р.Г. Драпушко. – К.: Ін-т законодавчих передбачеь і правової експертизи, 2007. – 152с.


1

11.

811.111'33

Я 90

Яхонтова, Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: монографія / Т.В. Яхонтова. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 420с.


1

12.

82-97

Н 13

Набитович, І. Універсум SACRUM'у в художній прозі (від модернізму до постмодернізму): монографія / І. Набитович. – Дрогобич-Люблін: Посвіт, 2008. – 600с.


2

13.

82.091

Н 35

Національні варіанти літературної компаративістики: монографія / НАН України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка; Д.С. Наливайко, Т.Н. Денисова, О.В. Дубініна та ін. – К.: Видав дім "Стилос", 2009. – 750с.


1

14.

821.161.2.09

Г 94

Гуменний, М. Х. Західний антивоєнний роман і проза О. Гончара: компаративний аспект: монографія / М.Х. Гуменний. – К.: Вид-во "Євшан-зілля", 2009. – 320с.


1

15.

821.161.2.09

К 18

Камінчук, О. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст.: монографія / О. Камінчук. – К.: Пед. преса, 2009. – 352с.


1

16.

821.161.2.09

К 19

Канцедал, Л. Д. Українсько-словенські літературні взаємини кінця ХІХ - початку ХХ ст.: монографія / Л.Д. Канцедал. – К : Фоліант, 2005. – 176с.


1

17.

821.161.2.09

Л 87

Лущій, С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного: монографія / С. Лущій. – К. : Видав. дім. "Стилос", 2008. – 152с.


1

18.

821.161.2.09

М 31

Маслянчук, Т. Проза Володимира Винниченка: проблеми текстології: монографія / Т. Маслянчук. – К. : Видав. дім "Стилос", 2008. – 184с.


1

19.

91(07)

Б 90

Бугрій, О. В. Методична система розвиваючого навчання географії: монографія / О.В. Бугрій. – Кривий Ріг: Видав. дім, 2010. – 164с.


49

20.

94(477)

В 26

Вегеш, М. Карпатська Україна на шляху державотворення: монографія / М. Вегеш, М. Токар. – Ужгород: Карпати, 2009. – 448с.


1

21.

94(477)

И 29

Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні: монографія / відп. ред. М. Антонович. – К.: Дух і літера, 2009. – 496с.


1

22.

94(477).08

Ш 17

Шайкан, В. Ідеологічна боротьба в Україні періоду Другої світової війни 1939-1945: монографія / В. Шайкан. – Кривий Ріг, 2010. – 436с.


1

23.

94(477.63).07

И 18

Іваненко, В. Дніпропетровщина і "великий перелом" на селі кінця 1920 - початку 30-х років: монографія / В. Іваненко, Н. Романець. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 2009. – 256с.

1НАУКОВІ ЗБІРНИКИ


24.

025.5:37(477)(082)

Н 34

Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського / АПН України; ДНПБУ ім. В.О. Сухомлинського; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Дерлеменко, Т.І. Ківшар та ін. – К.: Четверта хвиля, 2008

вип1: Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – 402с.


2

25.

37.036(082)

А 43

Актуальні проблеми мистецько-педагогічної освіти: зб. наук. праць студ. фак-ту мистецтв Криворізького державного педагогічного університету. - вип. 3 / редкол.: Л.В. Кондрашова, В.В.Томашевський, О.Ч. Чирва та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – 140с.


1

26.

372(082)

С 91

Сучасна освіта: реалії та перспективи: зб. наук. і наук-метод. праць. - вип. 1 / МОН України; КДПУ; редкол.: Т.М. Шимко, З.М. Мірошник, В.Ф. Олійник та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 110с.


2

27.

372(082)

С 91

Сучасна освіта: реалії та перспективи: зб. наук. і наук-метод. праць. - вип. 2 / МОН України; КДПУ; редкол.: Т.М. Шимко, З.М. Мірошник,В.Ф. Олійник та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – 160с.


2

28.

373.3(082)

А 43

Актуальні питання теорії і практики початкового навчання та дошкільного виховання: зб. наук. праць студ. - вип.2 /редрада.: В.В. Пруняк, Л.Р. Шпачук, В.П. Кисільова-Біла та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 236с.


1

29.

378(082)

З-41

Збірник наукових праць студентів. - вип.16. За підсумками роботи Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Індивідуально-творчий підхід як засіб підвищення якості знань учнів" 10-11 листопада 2009 р. / гол. ред.: Л.В. Кондрашова. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 226с.


1

30.

378(082)

Н 73

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. - вип.57 / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України; ред.кол.: О.П. Гребельник, Я.Я. Болюбаш, І.А. Шелестта ін. – К., 2009. – 100с.


1

31.

378(082)

П 24

Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - вип.27 / редкол.: В.К. Буряк (гол. ред.), Л.В. Кондрашова, Г.Б. Штельмах. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 371с.


3

32.

378(082)

П 24

Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. - вип.28 / редкол.: В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова, Г.Б. Штельмах.. – Кривий Ріг: КДПУ, 2010. – 416с.


4

33.

378(082)

П 78

Проблеми освіти: науковий зб. - вип.60 / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України; редкол.: І.О. Вакарчук, К.М. Левківський, І.А. Шелест та ін. – К., 2009. – 136с.


1

34.

378.147 : 78(082)

П 95

Питання професійної підготовки студентів факультетів мистецтв до майбутньої творчої діяльності: зб. наук. та наук.-метод. праць / за заг. ред. Р.О. Любар. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 136с.


1

35.

504(082)

В 53

Вісник екологічного наукового та науково-методичного центру Криворізького державного педагогічного університету. - вип.4 / відп. ред.: Н.В. Гнілуша. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – 81с.


1

36.

574(082)

Э 40

Екологія. Біологічні науки: зб. наук. праць. - вип.1 / редкол.: М.І. Степаненко, О.М. Байрак, А.М. Бойко та ін. – Полтава: ПДПУ ім. В.Г. Короленка, 2009. – 134с.


1

37.

69(082)

В 53

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць № 5 /гол. ред. В.І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 62с.


1

38.

69(082)

В 53

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. праць № 6-7 /гол. ред. В.І. Большаков. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – 120с.


1

39.

78(07)(082)

М 89

Музична культура особистості і проблеми її формування: зб. наук. та наук.-метод. праць / за ред. Л.М. Ракітянської. – Кривий Ріг: Видав. дім, 2008. – 116с.


4

40.

811.161.2(082)

М 75

Молодь прагне осягненя слова: зб. студ. наукового товариства "Філолог" / за ред. І.П. Попової. – Дніпропетровськ: Пороги, 2009. – 100с.


1

41.

811.161.2(082)

М 75

Молодь прагне осягненя слова: зб. студ. наукового товариства "Філолог" / за ред. І.П. Попової. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 110с.


1

42.

811.161.2(082)

Ф 54

Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: зб. наук. праць. - вип.4 / редкол. Ж.В. Колоїз, П.І. Білоусенко, В.П. Олексенко та ін. – Кривий Ріг: Видав. дім, 2010. – 164с.


4

43.

811.161.2'373(082)

Д 70

Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. - вип.8 / за ред. А.М. Поповського. – Дніпропетровськ: Пороги, 2009. – 231с.


1

44.

821.161.2.09(082)

Є 24

Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму / за ред. Т.І. Гундорової. – К.: Видав. дім "Стилос", 2008. – 160с.


1

45.

821.161.2.09(082)

З-41

Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції. 22-24 квітня 2009 року: відп. ред. В.Т. Поліщук. – Черкаси : вид-во Чабаненко Ю.А., 2009. – 598с.


1

46.

821.161.2.09(082)

Н 34

Наукові праці викладачів, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів. - вип. 20. / відп. ред. Л.Б. Стрюк. – Кривий Ріг, 2009. – 80с.


1

47.

821.161.2.09(082)

Н59

Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість: зб. праць Всеукраїнської наукової конференції 25-27 вересня 2008 року / редкол.: Н.І. Бернадська, М.П. Бондар, Н.В. Зборовська та ін. – Черкаси: Вид-во Ю. Чабаненко, 2008. – 550с.


1

48.

94(100)(082)

Г 94

Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу: зб. студ. наук. праць. - вип.3 / редкол.: О.І. Кожухар, Ю.І. Чирва, В.Г. Москаленко та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – 236с.


1

49.

94(100)(082)

Г 94

Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблеми сучасного світу: зб. студ. наук. праць. - вип.4 / редкол.: О.І. Кожухар, В.О. Вєтохіна, Т.Ф. Мак та ін. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – 168с.


1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Навчальна література 0 загальний відділ icon0 загальний відділ
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка