Навчальна література 0 загальний відділСкачати 414,94 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації21.02.2018
Розмір414,94 Kb.
1   2   3   4

АВТОРЕФЕРАТИ


50.

159.9:37.015.3(043.2)

Т 48

Ткач, Т. В. Психологічні засади проектування освітнього простору особистості: автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Т.В. Ткач; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – К., 2010. – 44с.


1

51.

37(09)(043.2)

М 29

Мартинович, О. Б. Педагогічні засади навчального процесу в школах німецькомовних країн за ідеями педагогіки Петера Петерсена: автореф. дис. ... канд. пед. наук:13.00.01 / О.Б. Мартинович; Рівненський ДГУ. – Рівне, 2010. – 20с.


1

52.

37.062(410)(043.2)

Р 69

Романко, І. Г. Педагогічні засади діалогічної взаємодії вчителя й учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії: автореф. дис. ... канд. пед наук:13.00.01 / І.Г. Романко; Полтавський НПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 20с.


1

53.

371.132(043.2)

П 63

Пстолюк, М. І. Формування у майбутніх учителів умінь професійного самовиховання: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.І. Пстолюк; Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20с.


1

54.

371.134 : 681.5(043.2)

М 23

Манойленко, Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.В. Манойленко; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2010. – 20с.


1

55.

371.134 : 004(043.2)

С 50

Сметаніна, Л. С. Педагогічні умови організації алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму: автореф. дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 / Л.С. Сметаніна; Черкаський НУ ім. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20с.


1

56.

371.134 : 51(043.2)

Т 91

Тутова, О. В. Методична система формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в евристичному навчанні математики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Тутова; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 21с.


1

57.

371.134 : 33(043.2)

Я 77

Ярощук, І. Д. Підготовка майбутніх економістів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: автореф. дис. ... канд пед. наук: 13.00.04 / І.Д. Ярощук; Тернопільський НПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 24с.


1

58.

373.51(07)(043.2)

К 61

Колова, А. Г. Дидактичні засади формування вмінь ділового спілкування учнів у навчальному процесі старшої школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / А.Г. Колова; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2010. – 21с.


1

59.

378.147 : 78(043.2)

Г 70

Горожанкіна, О. М. Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутнього педагога-музиканта: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Горожанкіна; Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20с.


1

60.

517.5(07)(043.2)

К 43

Кірман, В. К. Методична система вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.К. Кірман; Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – 20с.


1

61.

811.161.2'373.611(043.2)

С 79

Степаненко, О. К. Семантика і структура словотвірних гнізд із вершинним соматичним компонентом: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.К. Степаненко; Дніпропетровький НУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 23с.


1

62.

911.2 : 581.9(043.2)

Я 74

Ярков, С. В. Сингенез рослинних угруповань у ландшафтах зон техногенезу: автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / С.В. Ярков; Ін-т географії НАН України. – К., 2010. – 23с.

1ДИСЕРТАЦІЇ


63.

37.026 : [371.3:81'243](043.2)

Д 40

Джава, Н. А. Дидактичні засади реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні іноземних мов учнів старшої школи: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Надія Арсентіївна Джава. – К., 2010. – 227с. – наук. кер. Спіцин Є.С., канд. пед. наук.


1

64.

37.026.8 : 908(043.2)

Л 65

Лиховид, О. Р. Формування краєзнавчих знань в учнів основної школи у процесі навчання предметів природничого циклу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Олена Романівна Лиховид. – Кривий Ріг, 2010. – 20с. – наук. кер. Доброскок І.І., канд. пед. наук

1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Навчальна література 0 загальний відділ icon0 загальний відділ
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconОсновні розділи Бюлетеня Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconМ. Дніпропетровськ Основні розділи Бюлетеня 0 Загальний відділ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
Навчальна література 0 загальний відділ iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Навчальна література 0 загальний відділ iconРобоча програма навчальної дисципліни зарубіжна література
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка