Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенніСторінка1/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Природничий факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка є підрозділом, де з великим бажанням навчаються та працюють, відпочивають, розвиваються та самовдосконалюються студенти, викладачі, інші співробітники; шанують традиції й опановують досвід передових освітніх та наукових центрів Європи та світу; крокують упевнено і злагоджено вперед, гідно відповідаючи творчою працею на виклики сучасності

Завдяки співпраці з усіма структурними підрозділами університету на підставі взаємної довіри, підтримки, взаєморозуміння, згуртованості факультет досягає стратегічної мети – розбудувати й зміцнити наукову, навчальну, матеріально-технічну базу, що покращить його позиції в університеті, Україні та європейському науково-освітньому просторі.

В епоху XXI століття природничий факультет має вийти на сучасні обрії розвитку, забезпечити інноваційну освітню діяльність та високу конкурентоспроможність випускників – майбутніх учителів, готових сформувати нове патріотичне та інтелектуальне покоління громадян України.

На природничому факультеті створені максимально сприятливі умови для всіх і кожного, для навчання, виховання, викладання та виявлення творчого потенціалу, подальшого поступу та укріплення авторитету факультету у вітчизняному та європейському науково-освітньому просторі.НАВЧАЛЬНА РОБОТА НА СТАЦІОНАРНОМУ ТА ЗАОЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Навчальна робота на стаціонарному відділенні природничого факультету організується у відповідності з затвердженими Міністерством вищої освіти і науки України навчальними планами і програмами. На 1 вересня 2015 р. на стаціонарному відділенні розроблено навчальні плани для студентів 1 курсів та робочі плани і графіки навчання для студентів 1-5 курсів і магістрантів.

Усі викладачі кафедр проводять навчальний процес на стаціонарі зі студентами у відповідності до державних та робочих програм з предметів. Викладачі згідно з робочими програмами та розкладом деканату проводять лекції, практичні та лабораторні заняття, групові та індивідуальні консультації, здійснюють керівництво курсовими та магістерськими роботами. У відповідності до робочого навчального плану на одному курсі вивчається 8-12 дисциплін, проводять дві навчально-екзаменаційні сесії загальною тривалістю до 30 днів, під час яких студенти складають іспити з 5-6 дисциплін. Вивчення кожної дисципліни включає засвоєння програмного матеріалу під час лекційних і семінарських занять, самостійну позааудиторну роботу студентів (виконання контрольних робіт), набуття необхідних практичних умінь і навичок та завершується підсумковим контролем у вигляді іспиту або заліку.

На стаціонарному відділенні розроблено електронний варіант розкладу, що полегшило роботу деканату, викладачів і лаборантів кафедр. Цей розклад дає можливість мати постійність у виставленні занять.

Облік відвідування і успішності контролюється веденням журналу академічних груп. Журнали по закінченню занять перевіряються у деканаті. Проводиться робота як зі старостами так і з окремими студентами з питань, які у них виникають, надаються поточні консультування.

Старости кожної групи систематично контролюють відвідування студентів і доповідають у деканат. Деканатом постійно здійснюється контроль за відвідуванням. Студенти, які пропускають заняття, представляють відповідні довідки чи відпустки.

Протягом навчання на сесії здійснюється контроль за успішністю не тільки з боку деканату але й з боку кураторів.

З боку деканату неодноразово проводились попередження боржників по оплаті. Неодноразово викликалися батьки невстигаючих студентів і з ними проводилися бесіда.

В даний час деканатом разом із кафедрами проводиться робота із впровадження інноваційних форм дистанційного навчання із студентами факультету. Для цього на веб-сторінках відповідних кафедр розміщаються навчально-методичні матеріали (методичні вказівки, питання та завдання  контрольних робіт, графіки їх виконання, збірники тестових завдань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу тощо) з метою в подальшому доступу через глобальну інформаційну мережу Internet.

Станом на 1 червня 2016 року природний факультет налічує 340 студента денної форми навчання (69 студентів на магістратурі). Після зимової сесії 2015-2016 року якісний показник навчання становить – 60,24% (2014 – 52,13%; 2013 – 54,25%; 2012 – 57,97%), абсолютна успішність – 91,44% (2014 – 95,7%; 2013 – 88,56%; 2012 – 97,75%).

За 2015-2016 н.р. відраховано – 17 студентів: 13 студентів із стаціонарної форми навчання 4 (за власним бажанням); 4 (переведення на заочна форму); 2 (академічна відпустка); 2 (невиконання навчального плану); 1 (порушення умов договору):


 1. П-11 Транчук Олеся Валентинівна – академічна відпустка

 2. П-12 Кравцова Валерія Леонідівна – за власним бажанням

 3. П-12 Шаповал Анна Юріївна – за власним бажанням

 4. П-13 Мотрій Ілона Сергіївна – за порушення умов договору

 5. П-22 Мазуріна Ірина Іванівна – за невиконання навчального плану

 6. П-23 Пендюр Аліна Іванівна – на заочну форму

 7. П-25 Кучерук Юрій Олександрович – за невиконання навчального плану

 8. Юрченко Христина Віталіївна – за власним бажанням

 9. П-31 Іваненко Анна Олексіївна – академічна відпустка

 10. П-32 Бут Анастасія Олександрівна – за власним бажанням

 11. П-32 Запарій Анна Вікторівна – на заочну форму

 12. П-34 Удовиченко Валерія Анатоліївна – на заочну форму

 13. П-42 Гордійчук Анна Дмитрівна – на заочну форму

і 4 студента із заочної форми:

 1. П-21 Калініченко Ольга Миколаївна – за власним бажанням.

 2. П-21 Литовченко Володимир Сергійович – за невиконання навчального плану.

 3. П-21 Мельніков Олексій Євгенійович – за невиконання навчального плану.

 4. П-41 Іващенко Сергій Володимирович – за невиконання навчального плану.

Найгірша якість навчання в групах П-14 – 15,38%; П-25 – 35,71%; Найкращі групи по якості навчання: П-34, П-6 (Хімія) – 88,89%; П-35 – 85,71%.

Найкращий середній бал групи мають П-35 (87,1), П-21 (83,5); найгірший середній бал П-14 (60,9), П-25 (69,3).

Найкращий рейтинг мають студенти – П-35 Арканова А.А. (94,7),
П-13 Семенко М.В. (94,1), П-35 Рябика М.М. (92,9); найгірший – П-14 Снігур В.В., П-24 Лугова Ю.Ю, П-24 Хатько С.І.

35 студентів природничого факультету закрили зимову сесію на відмінно: П-26 Бабенко В.Г., Ковнер М.А.; П-31 Ніка Ю.О., Огар А.В.; П-33 Кретін О.С.; П-35 Арканова А.А., Рябика М.М.;

На чотири і п’ять склало 162 студентів; На трійки 41 студентів.

Іменні стипендії отримували:

Ніка Ю.О. П-31 – 1 семестр (М.І.Гавриленка);

Кабак О.А. П-21 – 1 семестр (А.П. Каришина);

Арканова А.А. П-35 – 1 семестр (Кабінета міністра);

Ніка Ю.О. П-31 – 2 семестр (А.П. Каришина);

Кретін О.С. П-33 – 2 семестр (М.І.Гавриленка)

Арканова А.А. П-24 – 2 семестр. (Президента України).

На факультеті проведенні ректорські контрольні роботи 1 семестр абсолютна успішність – 96,1%; якість – 53%; 2 семестр абсолютна успішність – 96,5%; якість – 65,7%.

Навчально-виховна та методична робота на заочному відділенні природничого факультету відбувається протягом всього навчального року.

На 01.06.2015 р. на заочному відділенні навчається 143 студенти (32 магістри). За 2015-2016 н.р. з заочного відділення відраховано 4 студентів – за порушення умов договору та за академічну заборгованість (Калініченко О.М., Литовченко В.С., Мельноков О.Є., Іващенко С.В.)

Навчальна робота на заочному відділенні природничого факультету організується у відповідності з затвердженими Міністерством вищої освіти і науки України навчальними планами і програмами. При цьому різниця між навчальними планами заочного та денного відділень може складати в середньому не більш як 10-15 % від кількості годин що передбачені на лекції на денній формі навчання. Це випливає зі специфічних особливостей організації навчального процесу на заочному факультеті, основою якого є самостійна робота студента над навчальним матеріалом. Характерним для сьогодення є збільшення числа молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу.

Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та у міжсесійний період. Міжсесійний період — це частина навчального року, протягом якого здійснюється позааудиторна самостійна робота студентів з засвоєння навчального матеріалу, студенти виконують індивідуальні контрольні завдання.  Сесія для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якого проходять аудиторні форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекційні, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації, виконання індивідуальних контрольних завдань), а також складання іспитів і заліків.

На 1 вересня 2015 р. на заочному відділенні розроблено навчальні плани для перших курсів, графіки сесій для студентів 1-5 курсів і магістрів. Диспечером з-в регулярно подається контингент студентів заочного відділення у навчальну частину.

Усі викладачі кафедр проводять навчальний процес на з/в зі студентами у відповідності до державних та робочих програм з предметів. Згідно з робочими програмами та розкладом деканату проводять лекції, практичні та лабораторні заняття, групові та індивідуальні консультації, здійснювать керівництво курсовими та магістерськими роботами. У відповідності до робочого навчального плану на одному курсі вивчається 8–12 дисциплін, проводять дві навчально – екзаменаційні сесії загальною тривалістю до 30 днів, під час яких студенти складають іспити з 5–6 дисциплін. Вивчення кожної дисципліни включає засвоєння програмного матеріалу під час лекційних і семінарських занять, самостійну позааудиторну роботу студентів (виконання контрольних робіт), набуття необхідних практичних умінь і навичок та завершується підсумковим контролем у вигляді іспиту або заліку.

Необхідно відмітити, що з цього навчального року заочним віділення було розроблено електронний варіант розкладу, що полегшело роботу деканату, викладачів і лаборантів кафедр. Цей розклад дає можливість мати постійність у виставленні занять.

Облік відвідування і успішності контролюється веденням журналу академічних груп. Журнали по закінченню занять перевіряються у деканаті. Проводиться робота як зі старостами так і з окремими студентами з питань, які у них виникають, надаються поточні консультування.

Старости кожної групи систематично контролюють відвідування студентів і доповідають у деканат. Деканатом постійно здійснюється контроль за відвідуванням. Студенти, які пропускають заняття, представляють відповідні довідки чи відпустки.

Основною проблемою поганого відвідування студентами занять є те що багато студентів працюють на різних посадах, які не відповідають їхньому фаху, і тому досить проблематично взяти на час сесії відпустку.

Наголошуємо на тому що протягом навчання на сесії здійснюється контроль за успішністю не тільки з боку деканату але й з боку кураторів. З метою покращення роботи кураторів необхідно посилити їх роботу на з/в (часте проведення кураторських годин, виховних заходів, перевірки наявності студентів на заняттях).

Куратори заочного відділення природничого факультету:

1 курс – П-11 доц. Іщенко В.І.; П-12 ас. Новипмсьмений С.А.

2 курс – доц. Гомля Л.М.

3 курс – доц. Іщенко В.І.

4 курс – доц. Гомля Л.М.

5 курс – доц. Іщенко В.І.

З боку деканату неодноразово проводились попередження боржників по оплаті.

В даний час деканатом разом із кафедрами проводиться робота із впровадження певних форм дистанційного навчання із студентами факультету в міжсесійний період. Для цього на веб – сторінках відповідних кафедр розміщаються навчально – методичні матеріали (методичні вказівки для роботи в міжсесійний період, питання та завдання  контрольних робіт, графіки їх виконання, збірники тестових завдань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу тощо) з метою в подальшому доступу через глобальну інформаційну мережу Internet.
НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР

Кафедра педагогічної майстерності та менеджменті імені І. А. Зязюна
Наукова робота кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна зосереджувалася на розробці актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді, її науково-педагогічного просвітництва, створення умов професійного становлення та реалізації.

Загальнокафедральна тема «Сучасний досвід та інновації у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя, менеджера навчального закладу та фахівця з управління проектами».


Проведено такі конференції та семінари:

 1. Науково-практичний семінар із міжнародною участю «Семінар з міжнародною участю «Інноваційний закордонний та вітчизняний досвід виробництв – в практико орієнтовану підготовку майбутніх магістрів-менеджерів» 17 серпня 2015 р.

 2. Всеукраїнський студентський науковий форум «Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави», 22 жовтня 2015 р.

 3. Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна особистість А.С. Макаренка на перетині освітніх парадигм" 10–11 березня 2016 року.

 4. Міжнародна науково-практична конференція "Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі" (ХХІІІ Каришинські читання) 19-20 травня 2016 року.

 5. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управлінська майстерність керівника навчального закладу" 11 березня 2016 р.

 6. Всеукраїнський науково-практичний семінар " Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві " 11 березня 2016 р.

 7. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Управління проектами у сфері науки освіти, інновацій та інформатизації» 11 березня 2016 р.

 8. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні технології викладання природничих дисциплін " 20 травня 2016 р.


Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у наукометричних базах даних

 1. Жданова-Неділько О. Г. Дослідження динаміки навчальної взаємодії викладача та студента у процесі вивчення педагогічних дисциплін стаття Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.– №10 (54), 2015. – С. 74-84. (Індекс Копернікус)

 2. Ткаченко А. Alma mater А. С. Макаренка: професіогенетичний дискурс / Андрій Ткаченко // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 19. – С. 79–85. (ВАК; Nikolaus Kopernikus index; ISSN 2309-9763; 0,6 ум. друк. арк.)

 3. Sas N. Characteristics of the tendencies in future leaders’trainingforinnovativemanagementateducationalinstitutions(ma course in the field of “Specific categories. Management of educational institution”) / Natalia Sas // Scientific interdisciplinary journal “International journal of innovative technologies in Social Science”. –№ 1(1) March 2016. – C.28–44 ISSN 2412-8368

 4. Сас Наталия Николаевна Инновационные управленческие решения и стратегии их реализацииН.Н.Сас // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. Журнал для администрации управлений образования и руководителей образовательных учреждений.– 2016.–№  1. – С.68–74.  I S S N 2 3 0 6 - 8 3 2 9.


Підсумки участі студентів у ІІ етапі всеукраїнських конкурсах наукових робіт та ІІ етапі всеукраїнських олімпіад
1. Арканова Анастасія Анатоліївна (науковий керівник проф. Гриньова М.В.) диплом І ступеня щорічного конкурсу студентських робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» за наукову роботу «Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» (на основі досвіду іноземних країн)» (грудень 2015 р.).

2. Дмитренко Юлія Сергіївна (науковий керівник доц. Кращенко Ю.П.) диплом ІІІ ступеня щорічного конкурсу студентських робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» за наукову роботу «Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування» (грудень 2015 р.).

3. Арканова Анастасія Анатоліївна (науковий керівник проф. Гриньова М.В.) диплом І ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Інтелектуальна власність» за наукову роботу «Авторський екскурсійний маршрут територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» (на основі досвіду іноземних країн)» " (КНУ імені Тараса Шевченка, 18 березня 2015 р.).
Діяльність гуртків та проблемних студентських груп при кафедрі. Участь викладачів кафедри у керівництві секціями Студентського наукового товариства факультету

1. Науково-творча команда з організації змістовного дозвілля «creative group» (20 осіб) (Боловацька Ю.І.).

2. Наукова проблемна група: «Педагогічна кваліметрія», керівник Сорокіна Г.Ю., (8 осіб).

3. Наукова проблемна група «Взаємодія в навчально-виховному процесі» (8 магістрантів та 3 аспіранти). Керівник Жданова-Неділько О.Г. (8 осіб).

4. Наукова проблемна група "Виховний потенціал студентського самоврядування" керівник Кращенко Ю.П. (15 осіб).

5. Наукова проблемна група «Професійно важливі якості менеджера». Керівник Бєляєва Н.В. (12 осіб).Найголовніше досягнення кафедри в науково-дослідній діяльності

протягом 2015-2016 н.р.

1. Виконується прикладне дослідження за рахунок видатків державного бюджету. Назва проекту: Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування. Секція № 19. Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки, молоді та спорту. Мета проекту полягає у розробці методології адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища арсеналом засобів студентського самоврядування. У контексті завдань проекту викладачами кафедри ведеться робота над:

– дослідженням стан соціально-педагогічної адаптації студентів-переселенців із зони АТО та АРК Крим до нового середовища вищих навчальних закладів;

– розробкою моделі адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування та експериментально перевірити її ефективність;

– визначенням комплексу організаційно-педагогічних умов, спрямованих на адаптацію внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища;

– розробкою змісту і форм педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя (для науково-педагогічних працівників та органів студентського самоврядування);

– розробкою технології психолого-педагогічної підтримки, котра включатиме тренінги позитивної взаємодії для студентів-переселенців, викладачів, представників органів студентського самоврядування.
2. У рамках програми «Study Tours to Poland» делегація освітян і науковців Полтавської області та м. Києва відвідали Сілезське воєводство Польщі. Польсько-Американський Фонд Свободи, Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського й Фонд Розвитку м. Свєнтохловіце, який очолює Даміан Хамерла, організували цікаве вивчення системи освіти в контексті реформи місцевого самоврядування й децентралізації.

До складу делегації ввійшли: кандидат педагогічних наук, доцент, голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Юрій Кращенко (керівник делегації); доктор педагогічних наук, декан факультету фізичного виховання Павло Хоменко, кандидат педагогічних наук, доцент Галина Сорокіна, кандидат педагогічних наук, асистент Юлія Боловацька, аспірантка Катерина Мастюх. До складу делегації увійшли представники обласного, міського та районних управлінь освіти, директори й заступники директорів шкіл й закладів обласного підпорядкування.

У рамках візиту вивчили систему місцевого й державного управління Польщі. Сформували цілісну картину середньої освіти, яка є триступеневою: початкова школа (Szkola Podstawowa) – 6 класів, загальнообов’язкова, гімназія (Gimnazium) – 3 класи, ліцей (Liceum) – 3 роки, які створюються та фінансуються на різних муніципальних рівнях (гміни, повіти й воєводства). З’ясували аспекти підвищення кваліфікації учителів. Дізналися про стратегічні завдання у сфері освіти, особливості здобуття вищої освіти в Польщі, конструювання програм навчальних курсів, підготовки майбутніх педагогів та системи педагогічних звань учителів.

Цікаві зустрічі в Відділі освіти і науки Адміністрації маршалка, Кураторіумі освіти Сілезького воєводства, відділах освіти гмін і повітів, школах й дитячих садочках, центрі підвищення кваліфікації вчителів, професійних школах, зрештою – в Сілезькому університеті та науковій бібліотеці CINIBA, – дали змогу сформувати цілісне уявлення про результат реформ польської системи освіти й подиву для реалізації здобутого досвіду в освіті Полтавського краю.

3. М.В.Гриньова була ініціатором Відкриття Міжнародного і всеукраїнського макаренківського центру. Мета Центру: організація і проведення макаренкознавчих досліджень; організація і проведення освітніх заходів і проектів, пов'язаних з ім'ям А.С.Макаренка; методична консультативна допомога студентам, вчителям, керівникам освіти і представникам гиромадськості щодо вивчення і творчого впровадження у освітню практику педагогічних ідей А.С.Макаренка; пропаганда спадщини А.С.Макаренка.

4. А. В. Ткаченко ініціатор Інтернет-проекту «Макаренкіана»

Інтернет-ресурс, присвячений життєдіяльності та творчому спадку цього видатного випускника Полтавського учительського інституту, що отримав назву «Макаренкіана». Даний проект фактично є результатом багаторічних студій полтавської макаренкознавчої школи – однієї з найстаріших та найавторитетніших у світі. Основу представленого в ньому документального фонду складають як матеріали архіву науково-дослідної лабораторії А.С.Макаренка, що існувала в Полтавському педуніверситеті у 1985–2000 роках, так і численні знахідки останніх років.

Ресурс складається із таких розділів: 1. «Наукова біографія А. С. Макаренка». 2. «Науково-педагогічна, літературна, публіцистична і епістолярна спадщина А. С. Макаренка». 3. «Макаренкознавство». 4. «Бібліографія». 5. «Сучасники Макаренка». 6. «Вихованці». 7. «Макаренкознавці». 8. «Продовжувачі та інтерпретатори». 9. «Меморіальні і дослідницькі центри». 10. «Конференції, семінари, меморіальні заходи». 11. «А. С. Макаренко на сторінках Інтернету». 12. «Архів». 13. «Фотогалерея». Головні принципи функціонування ресурсу в Інтернет-просторі його засновники сформулювали наступним чином: пропаганда полтавських макаренкознавчих студій як одного із здобутків багатого на традиції Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; сприяння максимальній об’єктивації даних щодо постаті А. С. Макаренка; діалогізація матеріалу, шляхом зіставлення альтернативних точок зору, апеляцій до світової науки; максимальне розширення кола потенційно цінних інформаційних джерел відповідної тематики; накопичення і систематизація якомога більших обсягів наукової інформації; забезпечення при оцифруванні матеріалів їх максимальної відповідності паперовим оригіналам; надання переваги при публікації фото оригінальним, а за відсутності – максимально якісним знімкам. За півроку «Макаренкіана» посіла лідерські позиції серед аналогічних інтернет-ресурсів по багатьох позиціях: кількості, оригінальності та різножанровості розміщених текстових матеріалів (на сьогодні їх майже дві сотні найменувань); ґрунтовності і достовірності наукової біографії А. С. Макаренка; представленості закордонних публікацій; кількості, різноманітності, якості та оригінальності фотографій (нині їх 130). Вперше в практиці створення подібних інтернет-ресурсів в «Макаренкіані» широко представлені унікальні, не відомі дослідникам архівні документи.


Кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології про наукову діяльність за 2015-2016 н.р.
Напрями наукової діяльності кафедри.


Керівник теми

Назва теми

Проф. Гапон С.В.

Мохоподібні синантропних, природних та урбанізованих екосистем: бріофлора, синтаксономія

Проф. Орлова Л.Д.

Структурно-функціональні особливості природних та штучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України

Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка