Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенніСторінка2/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Підсумки проведення науково-практичних конференцій та семінарів


 • Міжнародна конференція молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”, присвячена 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова. (Полтава, 15-20 вересня 2015).

 • Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» XXIIІ Каришинські читання (Полтава, 19-20 травня 2016р.).

 • Обласний науково-практичний семінар методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із біології та основ здоров’я «Життєтворчість як само актуалізація і самовдосконалення особистості в навчальному процесі з біології та основ здоров’я» (Диканська гімназія ім.. М.В. Гоголя, 24 вересня 2015 р.).

Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць, що індексуються у наукометричних базах даних

 1. Гапон С.В. Мохоподібні та мохова рослинність заказників Лісостепу України / С.В. Гапон // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – №8, Т. 7. – С.70-74.

 2. Орлова Л. Д. Водний дефіцит лучних рослин Лівобережного Лісостепу України / Л.Д. Орлова, Н.О. Власенко // Вісник проблем медицини і біології. – 2015. – С. 84-87.

 3. Орлова Л.Д. Показники інтенсивності фізіологічних процесів кермека замшевого (Limonium tomentellum (Boiss.) Kuntze) / Л.Д. Орлова, А.О. Котелевська // Світ медицини та біології. – 2016. – № 1 (55). – С. 181-184.

 4. Ханнанова О.Р. Вищі спорові рослини регіонального ландшафтного парку «Гадяцький»: видовий склад, еколого-ценотичні особливості та стан збереження / О.Р. Ханнанова, Н.О. Смоляр // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2015. – №1 (18). – С. 78-83.

 5. Ханнанова О.Р. Систематичний аналіз флори регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (Полтавська область, Україна) / О.Р. Ханнанова // Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – 11 (3). – С. 364-372.

 6. Ханнанова О.Р. Біоморфологічна структура флори регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» / О.Р. Ханнанова // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4, Т. 2 (125). – С.95-98.

 7. Смоляр Н.О. Фітосозологічна характеристика проектованого заказника «Глибока долина» у Гадяцькому районі (Полтавська область, Україна) / Н.О. Смоляр, О.Р. Ханнанова // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 1, Т. 2 (127). – С.48-52.

 8. Гапон Ю.В. Стан і завдання вивчення мохоподібних міст України / Гапон Ю.В. // – Укр. ботан. журн. – 2016. – 73(3). – С. 10-15.

 9. Гапон Ю.В. Мохоподібні та мохова рослинність лісових масивів НПП «Нижньосульський» (Полтавська обл.) / Гапон Ю.В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – 4(2) (125). – С. 71-74.

 10. Гапон Ю.В. Історія вивчення мохоподібних міст Лівобережжя України / Гапон Ю.В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 1, Т. 1 (126). – С. 13-16.

 11. Дерев’янко Т.В. Систематична структура культивованої дендрофлори голонасінних парку агробіостанції Полтавського національного педагогічного університету / Т.В. Дерев’янко, Л.М. Гомля // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 2, Т. 2 (127). (у друці).

 12. Дяченко-Богун М.М. Науково-нормативна база формування концепції методичної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти // Science and education a new dimension [Pedagogy and Psychology]. –Будапешт. – 2015. – Вип. III (37), Issue: 75 – С. 50–52.

 13. Дяченко-Богун М.М. Основні етапи і педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації технологій збереження здоров’я у закладах освіти // Науковий журнал «ScienceRice» [Серія: Педагогічна освіта]. –Харків. – 2015. – Вип. № 12/5 (17). – С. 34–38.

 14. Оніпко В.В. Стимулювання творчої активності студентів педагогічних ВНЗ / В.В. Оніпко, С.П. Яланська // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 30. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. – С.741-751.


Перелік статтей, які виставлені електронною бібліотекою elibrery.ru и цитируются в наукометрической базе з РИНЦ

 1. Ищенко В.И. Самоменеджмент инноваций как модель самостоятельного направления профессионально-педагогической деятельности учителя / В.И. Ищенко // Международный журнал экспериментального образования. Научный журнал № 4. – 2015. C. 125 – 127.

 2. Ищенко В.И. Самоменеджмент по внедрению здоровьесохраняющих технологий /В.И. Ищенко // III Международной научно-практической конференции «Модернизация естественнонаучного образования: методика преподавания и практическое применение» Росія 2015. (Друк.)

 3. Ищенко В.И. Инновационные технологии в процессе развития самоменеджмента руководителя в педагогических учебных заведениях / В.И. Ищенко // Международный журнал экспериментального образования. Научный журнал №.4 (1). – 2016. С. 165 –169.

 4. Онипко В.В. Формирования интегрированного комплекса знаний в процессе подготовки будущих учителей естественных дисциплин профильной школы В.В. Онипко : м–лыи III-ей Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологии и методики её преподавания в школе и в вузе» . Омск. : ОмГПУ, 2015. – С.168-175.


Підсумки участі студентів у ІІ етапі всеукраїнських конкурсах наукових робіт та ІІ етапі всеукраїнських олімпіад.
ІІ етап Всеукраїнських конкурсів наукових робіт:

Арканова Анастасія (П-35), «Оптимізація управління транспортним рухом на перехрестях вулиць як засіб зменшення забруднення атмосферного повітря в місті», ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, напрям «Екологічна безпека» (ПНТУ імені Ю. Кондратюка, 16-18 березня 2016 р.). Керівник: Ханнанова О.Р.

Донченко Дмитро (П-42), «Обґрунтування режиму експлуатації прибережної захисної смуги малої урбанізованої ріки», диплом учасника ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, напрям «Екологічна безпека» (ПНТУ імені Ю. Кондратюка, 16-18 березня 2016 р.). Керівник: Клепець О.В.

ІІ етап Всеукраїнських олімпіад:

Кумир Юлія, Ніка Юлія (П-31), Всеукраїнська олімпіада із дисципліни «Екологія» серед непрофільних ВНЗ (Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, 25-27 квітня 2016 р.), грамота «За активну участь».

Романько Лідія (П-35), Всеукраїнська олімпіада за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, 25-28 квітня 2016 р.), диплом учасника.

Євгеньєв Віталій (П-45) Всеукраїнська олімпіада із дисципліни «Екологічна безпека» (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, 6-8 квітня 2016 р.), грамота «За високий рівень знань».

Кретін Олена, Єгорова Оксана (П-33) Всеукраїнська студентська олімпіада із біології (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 19-21 квітня 2016 р.), Кретін О. – диплом «За високі показники, виконанні комп’ютерних тестових завдань».

Університетський конкурс екологічних проектів

(ПНПУ імені В.Г. Короленка, 17 травня 2016 р.)

Кумир Юлія, Ніка Юлія (П-31), Гончаренко А. (П-34), екопроект із роздільного збору твердих побутових відходів на базі гуртожитку №3 ПНПУ імені В.Г. Короленка «Як менше смітити і на цьому заробити?», І місце. Керівник: Клепець О.В.
Діяльність гуртків та проблемних студентських груп при кафедрі. Участь викладачів кафедри у керівництві секціями Студентського наукового товариства факультету
При кафедрі функціонують такі студентські наукові гуртки:

 1. Ботанічний гурток (керівник Л.М. Гомля).

 2. Екологічний гурток (керівник Л.Д. Орлова).

 3. Активно функціонує наукова лабораторія бріології (керівник С.В. Гапон). Напрямки діяльності:

1. Бріофлористичний (комплексне вивчення бріорізноманіття природніх, штучних та урбоекосистем Лісостепу України), виявлення рідкісних та зникаючих видів, розробка заходів щодо їх охорони;

2. Комплексне вивчення бріорізноманіття природно-заповідних об’єктів Лісостепу України.

3. Дослідження мохових угруповань, їх класифікація та створення Продромусу мохової рослинності України (в межах Лісостепу, Лівобережного Полісся, деяких районів Закарпаття).

4. Поповнення бріологічного гербарію кафедри, картотеки місцезростань мохоподібних.

5. Створення бріосинтаксотеки України (в межах Лісостепу України, Лівобережного Полісся).


п/п

Назва проблемної групи

П.І.Б керівника

Кількісний склад

1

Сортове різноманіття культурних рослин Полтавщини: вивчення агробіологічних особливостей овочевих культур; дослідження агробіологічних особливостей польових культур; баштанні культури та особливості їх вирощування

Оніпко В.В.

10

2

Методичні аспекти викладання біології у профільній школі

Оніпко В.В.

2

3

Механізована техніка сучасного фермерського господарства.

Сортове різноманіття культурних рослин ПолтавщиниІщенко В.І.

7

4

Вивчення рослинності річкових долин Полтавщини

Гомля Л.М.

10

5

Дослідження фіторізноманітності природно-заповідних об’єктів

Ханнанова О.Р.

10

6

Бріофлора та мохова рослинність Лісостепу України

Гапон С.В.

7

7

Флора і рослинність Полтавщини

Гапон С.В.

7

8

Морфології та фізіології рослин

Орлова Л.Д.

11

9

Особливості озеленення територій населених пунктів Полтавщини

Дерев’янко Т.В.

6

10

Біоетика

Дяченко-Богун М.М.

10

11

Гідроекологічні проблеми водних об’єктів Полтавщини

Клепець О.В.

4

12

Екологія сільського господарства

Максименко Н.Т.

10
    1. У 2015 році отримано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 21850-11750 Р від 21 грудня 2015 року на заснування та видання наукового журналу «Біологія та екологія» (вийшов з друку том 1, № 1).

    2. Організація та проведення разом із Інститутом ботаніки НАН України Міжнародної конференції молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”, присвячена 120-річчю від дня народження Д.К. Зерова. (Полтава, 15-20 вересня 2015). Загальна кількість очних учасників – 80.

Друк та видання посібників:

    1. Гапон С.В. Флора та рослинність України. Навчальний посібник. – Полтава: ФОП Кулібаба С.Ю, 2015. – 106 с. (7,0 д.а.).

    2. Гомля Л.М. Декоративна дендрологія: [навчальний посібник для для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Людмила Миколаївна Гомля. – Полтава, 2016. – 135 с. .(6,4 д.а.)

    3. Гомля Л.М. Біологія клітин: [навчально-методичний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Людмила Миколаївна Гомля. – Полтава, 2015. – 140 с. .(6,8 д.а.)

Друк та видання монографій:

 1. Дяченко-Богун М.М. Здоровязбережувальні технології у професійній діяльності майбутніх учителів біології. Монографія– Полтава: ПНПУ ім. В.Г.Короленка. – 2015. – 348 с.(24 д.а.).

 2. Гомля Л.М., Давидов Д.А. Флора вищих судинних рослин Полтавського району. - (видання друге, доповнене) / Л. М. Гомля, Д.А. Давидов – Полтава, 2016. – 265 с.(12,6 д.а.).Кафедра хімії та методики викладання хімії
У 2015–2016 навчальному році колектив кафедри приділяв багато уваги проблемам організаційно-методичного забезпечення кредитно-трансферної системи навчання, профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, екологічному вихованню студентів, висвітленню ролі хімічної науки і промисловості в перетворенні оточуючого середовища, економії і більш раціональному використанню природних ресурсів, безвідходних технологій та їх впровадження.
п/п

Загальна тема

Складові частини теми

Виконавці

1.

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі (№ держ. реєстрації 0116U002586)


1. Дидактичні засади професійної підготовки майбутніх учителів хімії у вищій педагогічній школі

Шиян Н.І.,

Стрижак С.В.

Самусенко Ю.В., Магда В.І.,

Шинкаренко В.І., Джурка Г.Ф.,

Куленко О.А.


2. Дидактичні засади профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості

Шиян Н.І.,

Стрижак С.В.3. Наукова складова професійної підготовки майбутнього вчителя хімії

Самусенко Ю.В.

На кафедрі хімії та методики викладання хімії є аспірантура за спеціальностями: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.09 – теорія навчання. Керівництво аспірантами здійснює доктор педагогічних наук, професор Шиян Н.І. 1. Кількість аспірантів, що навчалися в аспірантурі з відривом і без відриву від виробництва: усього 4 аспірантів, зокрема:

З відривом від виробництва: 2 аспіранти (Зайцева Ю., Когут І. – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Без відриву від виробництва: 4 аспіранти (Кирилюк М.В., Воєвода Я. – 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 2 здобувачі – Лобач Н. В., Мамон О. В.

У 2015-2016 році захистили кандидатські дисертації:

Криворучко Аліна Валеріївна – «Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів» (11.12.15 р., Інституті вищої освіти НАПН України)

Мамон Олександр Васильович – «Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів» (27 травня 2016 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка)

Когут Ірина Вікторівна: Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя.


РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕМОЖЦІВ

І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хіміїпроведеного 4 березня 2015 р. на природничому факультетіз/п

Прізвище студента

тести

Номер завдання%

Місце

1

2

3

4

5Лоцько Михайло (П-6)

13

18

1

0

8

2

42

84

1Пагу Альона (П-11)

13

21

0

0

0

0

35

70

2Поцяпун Наталія (П-11)

18

4

0

0

1

1

24

48

3Юрко Тетяна (П-31)

14

5

0

0

3

2

24

48

3

Студент Лоцько Михайло зайняв абсолютне ІV місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії (м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка).


Проведені кафедрою студентські наукові конференції із залученням учителів та школярів міста та області

з/п

Повна назва конференції (семінару)

Рівень (міжнародна, всеукраїнська, регіональна, університетська)

Дата проведення

Кількість учасників

Наявність збірника матеріалів конференціїІХ Менделєєвські читання

Регіональна науково-практична конференція

24 лютого 2016

67

ПрограмаРегіональний науково-практичний семінар «Шкільна хімічна освіта: проблеми і перспективи»

Регіональний науково-практичний семінар

11 березня 2016 р.

82

ПрограмаЯкість та безпека товарів народного споживання (спільно з Полтавським університетом економіки і торгівлі)

Регіональний науково-практичний семінар

9 грудня 2015р.

71

Програма, матеріалиКристали: структура, властивості

Обласний конкурс для школярів

16 грудня 2015 р.

91

ПрограмаПроектна технологія навчання хімії

регіональний науково-методичний семінар

27 квітня 2016

72

Програма

Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка