Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенніСторінка3/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Студентська наука за пунктами:

 1. наявність на кафедрі гуртків та проблемних груп (назва, керівник, кількісний склад):

Назва проблемної групи

Науковий керівник

Кількість студентів

Інноваційні технології навчання хімії

Стрижак С.В.

9

Актуальні проблеми органічної хімії

Самусенко Ю.В.

6

Методика навчання хімії у вищій і загальноосвітній школі

Шиян Н.І.

11

Актуальні проблеми неорганічної хімії

Шинкаренко В.І.

5

Актуальні проблеми фізичної хімії

Магда В.І.

5

Вивчення основ хімічних виробництв у загальноосвітній школі

Джурка Г.Ф.

9

Техніка і методика шкільного хімічного експерименту

Куленко О.А.

7Кафедра біології та основ здоров’я людини
Напрямки наукової діяльності Кафедри
Загальна тема дослідження

Складові частини теми

Виконавці

1

2


Біологічні основи реконструкції та охорони тваринного світу

Прооксидантно-антиоксидантна система система людини і тварин в нормі і патології

Цебржинський О.І.

“Палеонтологія і біостратиграфія антропогену Дніпровсько-Донецької западини”.

Закалюжний В.М.

Популяційна біологія горобиних птахів

Слюсар М. В.

„Моніторинг фізіолоігчного стану саранових для прогнозування ефекту стадності”

Паляниця О.В.

„Оптимізація видового складу комах агроценозів з використанням попередника фацелії пижмолистої (Phacelia tanacetifolia Benth)”.

Коваль А.А.

Культивування поза організмом статевих та соматичних клітин свині при осцилюючих параметрах температури та концентрації водневих іонів.

Корчан Н.О.

Результатом виконання науково-дослідних робіт у межах робочого часу викладачів є опублікування 7 навчальних посібників, 1 стаття у закордонному журналі, 6 навчальних програм, 9 статей у фахових журналах, 1 стаття у матеріалах закордонних конференцій, 50 стаття і тези у матеріалах українських конференцій та 6 методичних рекомендацій.Підсумки проведення науково-практичних конференцій та семінарів
Повна назва конференції (семінару)

Рівень (міжнародна, всеукраїнська, регіональна, університетська)

Дата проведення

Кількість учасників

Наявність збірника матеріалів конференції

1.

Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти

Всеукраїнська

12 листопада 2015 р.

85

Програма, збірка матеріалів

2.

Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України.

Всеукраїнська

14 квітня 2016 р.

166

Програма, збірка матеріалів
 1. Кафедрою біології та основ здоров’я людини у 2015-16 навчальному році студентські наукові конференції не проводилися

 2. У 2015-16 навчальному році видано 43 студентських публікацій, підготовлені за допомогою викладачів кафедри, з них 2 — одноосібно.


Підсумки участі студентів у ІІ етапів

всеукраїнських конкурсах та ІІ етапі олімпіад

 1. Студентки Кретін О. (група П-33) та Єгорова О. (П-33) взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (квітень 2016 р.) (призових місць не првезли).

 2. В 2015-16 навчальному році на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біології роботи не подавалися.

На кафедрі біології та основ здоров’я людини працює біологічний гурток який налічує 7 секцій: • Секція зоології безхребетних: керівники Закалюжний В.М., Коваль А.А., Паляниця О.В.

 • Секція зоології хребетних: керівники Слюсар М.В., Новописьменний С.А.

 • Секція тваринництва: керівник Попельнюх В.В.

 • Секція палеозоології: керівник Закалюжний В.М.

 • Секція анатомії і фізіології людини: керівники Цебржинський О.І., Бажан А.Г., Корчан Н.О.

 • Секція тераріумістів: керівник Собакар Л.П. (позаштатний, Новописьменний С.А.).

 • Секція валеології та здоров’я людини: керівник Корчан Н.О.

Науковий біологічний гурток налічує 35 студентів.
Найголовніші досягнення у н-досл. діяльності:

Захист кандидатської дисертації Новописьменним С. А.Студентське наукове товариство
Наукове товариство природничого факультету — це потужнє об'єднання вчених, фахівців і осіб, зацікавлених в розвитку окремих ділянок науки з метою організації наукових дослідів, публікації наукових праць та поширення наукових знань.

У 2015-2016 році наукове товариство природничого факультету представляла президія СНТ у складі 6 людей (голови, секретаря та голів 4 секцій: екологія, біологія, хімія, педагогічна майстерність та менеджмент, згідно з спеціалізацією нашого факультету). Членами СНТ у 2015-2016 навчальному році є 84 студенти факультету, які активно долучалися до засідання товариства.

В цьому навчальному році СНТ природничого розпочало свою роботу з проведення екскурсі першокурсників «Мій університет – ПНПУ». Мета даного заходу: ознайомлення першокурсників з історією та структурою ПНПУ імені В.Г. Короленка та факультету зокрема.

Засідання СНТ відбулося у вересні на тему: «Третя хімія» на якому було розглянуто питання про різні речовини, їх властивості та перетворення. Викладачі та студенти відкрили для себе багато нових та цікавих фактів. Лекцією поділився з власного досвіду кандидат хімічних наук, доцент Самусенко Юрій Васильович.

В кінці вересня СНТ активно долучилося до організації міжнародної науково-практичної конференції «Національно-патріотичне виховання» за участю представників різних областей України.

Студентське наукове товариство природничого активно долучалося до проведення науковим сектором студентської ради ПНПУ імені В.Г. Короленка різних семінарів для першокурсників.Провідною формою організації інтелектуального і морального виховання молодих вчених була індивідуальна робота  студентів з науковими керівниками із професорсько-викладацького складу університету. В університетській практиці використовувалися такі форми науково-дослідної роботи як:

 • участь студентів в олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт;

– робота у складі науково-дослідних лабораторій та наукових об’єднаннях, створених на кафедрах університету (студентські проблемні групи, СКТБ, наукові гуртки тощо);

– підготовка самостійних наукових публікацій;

– Участь у науково-практичних конференціях і семінарах.

Одним із найцікавіших заходів СНТ організувало проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг» на кубок декана природничого факультету. Метою було: активізувати перший курс в науковій діяльності. Гра була проведена у 6 турів: "Розминка", "Тестовий генератор", "Відеопитання", "Час – запорука успіху", "Хто або що представлено на фото?", "Природниче рівняння". Кожен тур мав свою специфіку: точність, швидкість, креативність.

25 березня 2016 року було проведено інтелектуальну гру «ЩО?, ДЕ?, КОЛИ?» на кубок декана природничого. Метою було розширення кругозору студентів.

Засідання СНТ відбулося у грудні на тему: «Вплив сучасних косметичних засобів» на якому було розглянуто питання про косметику, її властивості, правила користування та виготовлення її в домашніх умовах. Викладачі та студенти відкрили для себе багато цікавих фактів. Лекцією поділилася з власного досвіду кандидат педагогічних наук, доцент Сорокіна Галина Юріївна.

Таким чином, студентське наукове товариство проводило активну роботу. Намагалися максимально залучати кожного студента, адже на сьогоднішній день наукова діяльність є передовою та є запорукою успіху гідного громадянина будь-якої країни.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК

Практики студентів природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка є невід’ємною складовою державних стандартів освіти.

Метою практик є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь за певним фахом для прийняття самостійних рішень в умовах конкретної роботи, оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії.

Студентські практики є украй важливою складовою вищої освіти, яка, поряд з аудиторним освітнім процесом, складає фундамент фахівця, що формується, незалежно від того, який напрям діяльності він вибирає. Для майбутніх природодослідників-біологів винятково важливою формою практик є їх польові різновиди. Ці практики мають свою специфіку і повинні відповідати особливим вимогам по відношенню до місця проведення, об'єктів вивчення, технічному оснащенню і по відношенню до суб'єктів практики – студентів, які вимушено міняють звичне для них середовище, побут, рід занять і залучаються до колективної учбово-практичної (наукової) діяльності. Організація польових практик завжди була справою важкою, а в наш непростий час труднощі ці умножилися.

Види та обсяги практик визначалися освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, навчальними планами, графіками навчального процесу.

Програмовий зміст практик визначався Державними стандартами освіти, освітньо-професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки фахівців певного напряму, спеціальності та кваліфікаційного рівня.

Зміст практичної підготовки студенів за певним фахом визначається наскрізною програмою практики.

На основі наскрізних програм практик окремо для кожного виду практики були розроблені робочі програми, які містять її мету і завдання, терміни проведення, вимоги до баз практики, зміст діяльності студента-практиканта, вимоги до звіту про практику, порядок підведення підсумків, критерії оцінювання тощо.

Робочі програми практик були узгоджені з методичною комісією факультету, подані до навчального відділу (сектор практик) та затверджені проректором до початку навчального семестру, в якому вона відбувається.

Виробнича педагогічна практика майбутніх спеціалістів посідає у загальній системі практичної підготовки вчителя особливе місце. Вона являє собою завершальний етап професійно-педагогічного і спеціального формування майбутнього вчителя середньої школи. У процесі цих видів педагогічної практики виявляються, шліфуються та синтезуються знання, уміння і навички, набуті студентами впродовж усього періоду навчання в педуніверситеті. При вирішенні практично-дослідницьких завдань перевіряється підготовленість майбутніх педагогів до самостійної професійної діяльності у школі, до виконання ними біфункціональної ролі вчителя сучасної школи, сутність якої полягає в оптимальному поєднанні функціональних обов’язків учителя-предметника і вчителя-вихователя. Практика студентів V курсу велика за обсягом, глибока і різноманітна за своїм змістом. Студент-практикант потребує кваліфікованої допомоги й об’єктивної оцінки як у здійсненні навчальної, так і виховної роботи. Тому доцільно й надалі діяльність майбутніх спеціалістів у школі умовно розділяти на практику зі спеціальності, якою керують методисти з фахових предметів та педагоги-фахівці, практику з виховної роботи, керівництво якою здійснюється викладачами предметів психолого-педагогічного циклу і досвідченими класними керівниками.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Перед кожною практикою своєчасно проводилися настановчі конференції, на яких формулювалися мета та завдання практики, давалися методичні рекомендації та поради студентам для їх успішного проходження. В роботі конференцій брали участь декан, завідуючі кафедрами, методисти та керівники практик з різних кафедр факультету та університету, активно обговорювали виникаючі проблеми студенти. Перед проведенням практик відповідальні керівники практики прослухали інструктаж з техніки безпеки та охорони праці в інженера з охорони праці університету, проводили інструктаж студентів з техніки безпеки та поведінки під час перебування на практиці та проводили його зі студентами-практикантами з обов’язковою реєстрацією у журналі відповідного зразка.

Після закінчення практик на підсумкових конференціях аналізувалися успіхи і досягнення, вказувалося на недоліки в проходженні практик, оцінювалася робота студентів.

Питання проведення практик регулярно обговорювалися на засіданнях кафедр факультету, рад факультету, методичних рад. Керівниками практик розроблено авторські програми та методичні рекомендації для студентів різних спеціальностей факультету, ознайомлено студентів із завданнями та змістом практик, звітністю і критеріями оцінок, вчасно здані звіти з діловими пропозиціями та зауваженнями по вдосконаленню організації і проведенню практик.

Аналіз результатів проведених на факультеті у І семестрі 2015/2016 н.р. практик показав, що більшість студентів успішно пройшли всі практики, виконали поставлені завдання і одержали високі позитивні оцінки. Середній бал: 4,5-4,8.

Що стосується деяких особливостей проходження практик у цьому навчальному році, то вони такі.
 1. Виробнича педагогічна практика майбутніх спеціалістів (5 курс):

Згідно навчального плану та графіку навчального процесу на 2015-2016 навчальний рік студенти V курсу природничого факультету проходили виробничу педагогічну практику в школах міста Полтави та області з 14.09.15 р. по 23.10.15 р. Факультетським керівником практики був призначений ст. викл. Бажан А.Г. та методисти фахових кафедр факультету та університету.

Від кафедри педмайстерності та менеджменту для роботи із студентами груп П-51 та П-52 були призначені методисти ст. викл. Беляєва Н.В. та доц. Жданова-Неділько О. Г.

У школах м. Полтави проходили практику 4 студентів (14,8%). Для проведення практики ці школи м. Полтави були обрані самими студентами за домовленістю з їх адміністрацією, бо в цьому навчальному році згідно розпорядження всі студенти 5 курсу університету (і природничого факультету в тому числі) проходили педагогічну практику за індивідуальним графіком за місцем майбутнього працевлаштуванням або місцем проживання. Тому перед початком практики, 10.09.15 р. було проведено настановчу конференцію, на якій студентів детально було проінструктовано про особливості проходження практики за місцем майбутнього працевлаштування (декан проф. Гриньова М.В.), конкретно наголошено на меті та поставлені завдання практики (керівник практики ст. викл. Бажан А.Г.), її особливостях в старшій школі з педагогіки (доц. Жданова-Неділько О. Г.). Методисти фахових дисциплін (Оніпко В.В., Куленко О.А., Шиян Н.І. та ін.) у своїх виступах ще раз висвітлили методичні особливості викладання своїх дисциплін для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Студентам було запропоновано методичні рекомендації для проходження практики, оголошено список звітної документації, які повинні вони будуть представити методистам для одержання диференційованого заліку за практику, оголошено критерії оцінювання результатів практики за кредитно-модульною системою, наголошено на обов’язковому захисті і презентації результатів практики на засіданні відповідної кафедри факультету. Після закінчення конференції студенти переглянули виставку методичної літератури, підготовлену працівниками читального залу, бібліотеки та методистами кафедр.

Робоча програма виробничої педагогічної практики майбутніх спеціалістів природничого факультету містить комплекс усіх видів вимог, роз’яснення особливостей організації, основних змістових модулів, методів контролю та звітності.

Після конференції студенти зустрілися зі своїми безпосередніми методистами, обговорили шляхи і способи взаємодії, зв’язку для надання необхідної методичної допомоги. Через два тижні (30.09.15) в методичний день вони зустрілися знову (а ті, хто проходили практику далеко від Полтави – в телефонному режимі) і разом вирішували проблеми, які виникали при проходженні практики в школах.

Роз’їхавшись по різних школах області та включившись у навчально-виховний процес у них, студенти мали змогу ознайомитись із сучасними традиційними методиками навчання та різноманітними інноваційними педагогічними технологіями.

Результати практики студентів методисти оцінювали на основі представленої звітної документації та унаочнень, які були підготовлені чи виготовлені, за трьома складовим (рівнями) оцінювання.

Після закінчення практики на засіданнях всіх кафедр факультету було проведено захист результатів практики студентами (4-5.11.2015 р.), який був старанно підготовлений кожним студентом-практикантом, супроводжувався електронними презентаціями, їх обговорення та аналіз успіхів та певних недоліків проведеної педагогічної практики після її завершення. В цьому взяли участь майже всі студенти, декан факультету проф. Гриньова М.В, завідувачі кафедр, методисти та керівники практики. При цьому студенти представляли свої звіти, відеоматеріали проведення уроків та виховних заходів, презентації тощо. Методисти, а особливо самі студенти задавали звітуючим багато змістовних і цікавих запитань, на які ті детально відповідали. Звіти студентів-практикантів зберігаються на всіх кафедрах.

Більшість студентів повністю виконали передбачений програмою обсяг вимог педагогічної практики: провели залікові уроки різних типів у старших класах (в середньому 10-12 уроків із різних предметів: загальної біології, біології людини, хімії, екології), освоїли роботу класного керівника, провели не менше 3-х залікових позаурочних та виховних заходів (із фахових дисциплін та загальновиховних, презентували на виховних годинах наш факультет та спеціальності, які на ньому можуть здобути майбутні абітурієнти), проводили засідання фахових гуртків, брали участь у підготовці та проведенні загальношкільних заходів та свят, апробували педагогіко-психологічні методики (постановка експерименту та аналіз отриманих даних тощо).

Вчителі-предметники, класні керівники та методисти університету, аналізуючи виконану студентами роботу, вважають, що кращими були:по кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології Мирошниченко Валентин Анатолійович, Пінчук Ганна Миколаївна, Робота Маргарита Русланівна;

по кафедрі біології та охорони здоров’я людини Гришай Діана Миколаївна, Зуй Євгенія Анатоліївна, Остапчук Катерина Василівна , Начас Ілона Владленівна, Федорченко Наталія Андріївна;

по кафедрі хімії та методики викладання хімії Бакурова Тетяна Вікторівна, Бельмас Юлія Юріївна, Глинська Марина Григорівна, Капустян Оксана Віталіївна, Розсошко Ярослав Анатолійович, Ткаченко Олена Сергіївна, Чорнявська Юлія Петрівна та ін.

Ці студенти глибоко володіють теоретичним матеріалом, вдало застосовують різноманітні методи та форми навчання, використовуючи персоналізований підхід, володіють інноваційними педагогічними технологіями (модульно-рейтингова, інформаційна, лекційно-семінарська, лабораторний практикум тощо).

Більшість студентів продемонстрували під час практики володіння методикою проведення нетрадиційних уроків: уроки-заліки, уроки-змагання, уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-дослідження, уроки-ділові ігри, інтегровані уроки тощо.

Студенти проводили значну методичну та науково-дослідну роботу, зокрема ними були розроблені різноманітні презентації.

Виконано науково-дослідне завдання на різні теми («Знання учнів про шкідливий вплив різних шкідливих звичок на здоров’я людини» тощо).

Крім навчальної роботи студентами організовувались різноманітні виховні заходи.

Особлива увага надавалась екологічному вихованню учнів, яке реалізовувалося на уроках, виховних заходах, під час роботи з обдарованими дітьми, при виготовленні екологічних плакатів, на засіданні біологічного гуртка, а також при створенні питань до шкільної олімпіади з біології.

Усі студенти вивчали педагогічний досвід учителів біології, хімії чи інформатики.

У ході практики були виконані різні організаційні заходи.

Серед основних завдань практики була підготовка студентами дидактичного матеріалу до уроків, унаочнення, яке використовувалось на уроках та було передане до кабінетів біології, хімії та інформатики.

Більшість студентів задоволені проходженням педагогічної практики за місцем майбутнього працевлаштування, хоча дехто і з трудом його знайшов. Як побажання прозвучало щоб вона тривала до кінця І чверті.

У роботі підсумкових конференцій на кафедрах взяли участь інші методисти та студенти-практиканти, які, проаналізувавши хід практики у школах, висловлювали своє бачення організації навчально-виховного процесу, дослідницької роботи, вдосконалення діяльності шкільних колективів, обмінювались досвідом проведеної роботи тощо.

Більшість студентів завдання педпрактики виконали в повному обсязі, своєчасно здали звітну документацію, представили на виставку унаочнення тощо.

Оцінки за підсумками проходження педагогічної практики такі:Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

П-51

13

7

53,8

6

46,2

-

-

-

-

П-52

14

8

57,1

4

28,6

2

14,3

-

-

Всього

27

15

55,6

10

37

2

7,4

-

-
 1. Навчальна педагогічна практика з педмайстерністю (3 курс):

Пройшла під керівництвом доц. Тищенко Т.М. та викладачів кафедри в терміни з 16.11.15 р. по 27.11.15 р. у школах м. Полтави в цілому успішно.

3) Навчальна практика з екології студентів 4-го курсу природничого факультету напрямів підготовки 6.040101 Хімія та 6.040102 Біологія проведена згідно навчальних планів у заплановані терміни: 05.10.2015 р. по 09.10.2015 р.

Керівниками практики було визначено викладачів кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології:

Група П-41 – доц. Дяченко-Богун М.М, ас. Клепець О.В.

Група П-42 – ас. Ханнанова О.Р., ас. Левченко Ю.П.

Група П-43 – доц. Іщенко В.І., ст. викл. Бажан А.Г.

Група П-44 – доц. Дерев’янко Т.В.

Факультетський керівник практики – ст. викл. Бажан А.Г.

Проведення практики в зазначені терміни дає можливість оптимально використати стан біотопів для проведення екологічних екскурсій, фенологічних спостережень та дослідів, інвентаризації біорізноманітності, картування, закладання еколого-ценотичних профілів, розробки екологічних стежок та екскурсій за їх маршрутами, збір та оформлення екскурсійного матеріалу.

Студенти напрямів підготовки 6.040101 «Хімія» та 6.040102 «Біологія» проходили практику впродовж п’яти навчальних днів. Зміст практики включав екскурсії до природних (лісових, лучно-степових), природних заповідних (регіональний ландшафтний парк «Диканський») та штучних (зелені зони міста Полтави, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Полтавський міський парк», «Краснокутський дендропарк») біотопів.

Із цією метою були організовані та проведені екскурсії за різною тематикою.

Для студентів організовано екскурсію на Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат у м. Комсомольськ із метою з’ясування антропогенного навантаження на природні екосистеми у процесі видобутку корисних копалин; визначення ролі зелених насаджень як буферних зон та порівняння із вцілілими природними комплексами гідрологічного заказника «Лісові озера».

Досвід проведення навчальної практики з екології засвідчив доцільність організації виїзних екскурсій із метою вивчення біорізноманітності природно-заповідних територій Полтавської області та інших регіонів України (Краснокутський дендропарк (Харківська область), РЛП «Нижньоворсклянський» та «Диканський», парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Полтавський міський парк»).

Самостійна робота студентів передбачала: опрацювання матеріалів відеотеки кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології (науково-популярні та навчальні фільми «Природа України», «Перелітні птахи», «Регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський» – еталон ландшафтного та біологічного різноманіття», «В країні юннатії»), науково-популярної, методичної та спеціальної екологічної літератури, збір та оформлення екскурсійного матеріалу (у вигляді демонстраційних та навчальних екологічних гербаріїв, колекцій грибів, мохів, лишайників, насіння квіткових декоративних рослин.

Оцінювання студентів за навчальну практику з екології здійснювалось за такими критеріями: обов’язкове відвідування всіх занять, складання звітів відповідно завдань кожного заняття, практичне виконання індивідуальних завдань.

Результати навчальної практики з екології засвідчили достатній методичний рівень її організації і проведення. Абсолютна успішність складає 100% . Середній якісний показник по групах складає 79,7 %. Навчальна практика з екології зарахована всім студентам. Найкраще із завданнями навчальної практики з екології справились такі студенти: П-41, П-42: Давидова О.М., Донченко Д.В., Коваленко А.В. та ін.

Оцінки за підсумками проходження практики з екології такі:Група

Кількість студентів

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

П-41

18

13

72,2

2

11,1

3

16,7

-

-

П-42

11

7

63,6

2

18,2

2

18,2

-

-

П-43

13

2

15,4

7

53,8

4

30,8

-

-

П-44

11

8

72,7

2

18,2

-

-

-

-

Всього

54

30

55,6

13

24,1

9

16,7

-

-

Хід проведення польової практики та її результати заслуховувались на засіданні кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології (відповідно: протокол №5 від 20.10.15).


Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка