Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні


Проведені такі профорієнтаційні заходи для школярівСторінка9/11
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Проведені такі профорієнтаційні заходи для школярів:
Постійно розповсюджується інформація про університет та факультети серед випускників ЗНЗ під час відвідування студентами та викладачами ЗНЗ м. Полтави та області, регіональних науково-практичних конференцій, методичних семінарів, обласного етапу учнівської олімпіади з хімії, у закріпленому ЗНЗ № 38, тощо.

Розміщення оголошення в ЗНЗ № 38, розсилка листа усім 11-класникам учасникам ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, зустрічі з учнями ЗНЗ м. Полтави та області

Постійне висвітлення інформації про проведені кафедрою профорієнтаційні заходи, науково-практичні конференції та семінари в ЗМІ, зокрема профорієнтаційний захід «Хімія і життя», «Школа хімічної магії», в рамках якого було проведено мультимедійну презентацію, екскурсію навчальними лабораторіями спеціальності «Хімія», перегляд відеоматеріалів, розповсюдження інформаційних буклетів, регіональний семінари «Життя віддане науці», регіональна науково-практична конференція ІХ «Менделєєвські читання», обласний конкурс для школярів «Кристали: структура, властивості».

Консультативна допомога в написання учнівських наукових робіт в рамках МАН (Шиян Н.І., Самусенко Ю.В., Джурка Г.Ф., Стрижак С.В.), підготовка учнівських проектів з хімії на «Фестиваль проектів», підготовка команди Полтавської області до участі в IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (Самусенко Ю.В.)

Викладачі постійно приймають участь в організації та проведенні учнівських олімпіад міського та обласного рівня (експерт міського рівня – Стрижак С.В., голова журі в IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії – Шиян Н.І., члени журі – Самусенко Ю.В., Стрижак С.В., Шинкаренко В.І.)

На базі кафедри проведено експериментальний тур IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

Усі студенти 3, 4 і 5 курсів під час проходження практики проводили профорієнтаційні заходи в школах міста та області. 3 курс – ЗНЗ № 3 м. Полтави, а всі інші – за індивідуальним графіком проходження практики.

27 квітня 2016 року на кафедрі хімії та методики викладання хімії відбувся регіональний науково-методичний семінар «Проектна технологія навчання хімії», У рамках семінару відбувся фестиваль проектних студентських та учнівських робіт із хімії, засідання круглого столу «Проектна технологія у навчанні хімії». Школярі з цікавістю відвідали університетські хімічні лабораторії, у яких студенти І та ІІІ курсів провели для них майстер-клас «Хімічний експериментаріум». Учні самостійно під керівництвом студентів провели дослідження на визначення катіонів та аніонів у розчинах. На завершення провели профорієнтаційний захід «Школа хімічної магії».

24 лютого 2016 р. регіональна науково-практична конференція VIIІ «Менделєєвські читання» (35 учнів)

Екскурсії навчальними лабораторіями кафедри

Проф. Шиян Н.І. та доц. Самусенко Ю.В. постійно читають лекції для вчителів міста та області в рамках програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Шиян Н.І. науковий керівник СДГ «Проектна і дослідницька діяльність з хімії як чинник особистісного розвитку учнів».

Шиян Н.І. науковий консультант дослідно-експериментальної роботи «Реалізація діяльнісного підходу у навчанні природничих предметів» на базі Шишацької спеціалізованої школи імені В.І. Вернадського.


ЕКОЛОГО ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
з/п

Вид роботи

Термін виконання

Відпові-дальний

Виконан-

ня

І. Внутрішньоуніверситетська робота

1

Підвищувати імідж природничого факультету щодо природо охоронної та еколого-просвітницької роботи шляхом розміщення інформаційних матеріалів відповідного змісту на сайті університету

постійно

завідувачі кафедр, заступник

декана


виконано

2

Регулярно надавати матеріали щодо діяльності кафедр з природо охорон-ного та еколого-просвітницького напрямку роботи для розміщення на природоохоронному стенді факуль-тету

постійно

завідувачі кафедр, заступник

декана


не виконано завідува-чами кафедр

3

Викладачам постійно підвищувати екологічну свідомість студентів через упровадження різних форм і методів у навчальному процесі. Викладачам-методистам забезпечити обов’язкове проведення студентами-практикан-тами еколого-просвітницьких та природоохоронних заходів під час проходження ними педагогічних практик (результати відображати у звітній документації)

протягом навчального року

завідувачі кафедр

виконано

4

У академічних групах проводити заходи природоохоронного та/чи еколого-просвітницького спрямуван-ня (лекції, бесіди, диспути, перегляд науково-популярних фільмів, екскурсії, відвідування музеїв та тематичних виставок тощо)

один раз на семестр

завідувачі кафедр, куратори груп

виконано

5

Надавати допомогу та брати участь у організації міських та обласних заходів, які традиційно проводяться на базі університету чи факультету, зокрема: «День зустрічі птахів», «Конкурс екологічних агітбригад» та інші.

протягом навчального року

завідувачі кафедр,

заступник

декана


виконано

6

Регулярно розміщувати на природоохоронному стенді факультету інформаційні бюлетені до дат, які відзначаються європейською та міжнародною спільнотою: День охорони озонового шару (16.09, під егідою ООН), День моря (остання неділя вересня), День водно-болотних угідь (02.03), День водних ресурсів (22.03, під егідою ООН), День птахів (01.04), День боротьби проти ГМО (06.04), День екологічних знань (15.04), День біолога (18.04), День довкілля (19.04), День Землі (22.04, під егідою ООН), День захисту лабораторних тварин (24.04), День Сонця (3.05), День мігруючих птахів (14-15.05, під егідою ООН), День екологічної освіти (12.05), День клімату (15.05), День біорізноманіття (22.05, під егідою ООН), Європейський день парків (24.05), День охорони навколишнього природного середовища (5.06, під егідою ООН), День океанів (08.06, під егідою ООН), День боротьби з опустеленням та засухою (17.06, під егідою ООН)

протягом навчального року

заступник

декана


виконано

7

Організувати та провести заходи з природоохоронної та еколого-просвітницької тематики під час тижня природничого факультету

другий семестр

завідувачі кафедр

виконано

8

Проводити екопросвітництво студен-тів шляхом відвідання природно-заповідних територій, музеїв природи, тематичних виставок тощо

протягом навчального року

завідувачі

кафедр, куратороивиконано

ІІ. Позауніверситетська робота

1

Продовжити співпрацю з державними установами, громадськими об’єднан-нями, організаціями та органами місцевого самоврядування з питань природоохоронної та еколого-просвітницької роботи, зокрема:

а) упроваджувати та удосконалювати розроблені методи співпраці з органами правопорядку, екологічною інспекцією та органами місцевого самоврядування під час проведення Всеукраїнських природоохоронних акцій «Ялинка» та «Первоцвіт»;

запобігати незаконній торгівлі дикорослими рослинами (в т.ч. червонокнижними видами) у м. Полтава;

б) співпрацювати зі ЗМІ з питань екопросвітницької та природо охорон-ної роботипостійно


заступник декана

виконано

2

Співпрацювати з адміністрацією Полтавського міського парку «Дендропарк», брати участь у забезпеченні дотримання право- порядку на його території, надавати консультації щодо організації та використання рекреаційного потен-ціалу парку

постійно

заступник декана


виконано

3

Постійно співпрацювати зі ЗМІ з природоохоронних та еколого-просвітницьких питань (участь у ефірах, Інтернет сторінках, публікація матеріалів у періодичних виданнях тощо)

постійно

завідувачі кафедр

виконано

4

Підтримувати зв’язки з адміністра-

ціями установ природно-заповідного фондупостійно

заступник декана

виконано

5

Брати участь в організації та роботі конференцій, семінарів, засідань, нарад, круглих столів тощо з природоохоронних та еколого-просвітницьких питань

постійно

завідувачі кафедр, заступник декана

виконано

6

Популяризувати ботанічний сад природничого факультету як осередку наукової, природоохоронної та еколого-просвітницької роботи через ЗМІ, екскурсійну діяльність, наукові публікації тощо

постійно

завідувач кафедри ботаніки

виконано

7


Завідувачам кафедр вчасно надавати заступнику декана з природо-охоронної та еколого-просвітницької роботи звіти щодо виконання плану робіт

протягом навчального року

завідувачі кафедр

виконано

8

Здійснювати контроль за виконанням затвердженого плану робіт

протягом навчального року

декан, заступник декана

виконано

Вцілому План роботи з природоохоронної та еколого-просвітницької роботи природничого факультету на 2015-16 н.р. виконано.

Виконання цього напрямку роботи кафедрами факультету більш детально наведено нижче, зокрема:

Кафедра біології та основ здоров’я людини:

1. Доцент кафедри Попельнюх В.В. є заступником декана з природоохоронної та еколого-просвітницької роботи, який забезпечував координацію роботи кафедр з цього напрямку та, власне, здійснював контроль та особисто долучався до виконання Плану.

2. Викладачі кафедри забезпечували проведення міського дитячого свята «У світі птахів», яке традиційно проводиться упродовж останніх 30 років (відповідальний доц. Слюсар М.В.).

3. Всі викладачі кафедри долучилися до організації та проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України».

4. Брали участь у регіональних природоохоронних заходах, зокрема доц. Попельнюх В.В. був учасником та доповідачем на круглому столі «Екологічні проблеми Полтавської області та шляхи їх розв’язання», організованому Всеукраїнською екологічною лігою на базі ПНТУ імені Юрія Кондратюка 21.04.16 році. Учасниками круглого столу були представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, науковці та громадськість, які обговорили наступні питання:

1) Стан водних ресурсів області.

2) Можливості розширення природно-заповідних територій. Стан об’єктів ПЗФ у Полтавській області.

3) Екологічні та соціально-економічні проблеми поводження з побутовими відходами у м. Полтава та Полтавській області.

4) Вплив непридатних пестицидів і отрутохімікатів на стан довкілля, якість ґрунтів та здоров’я людини.

5) Необхідність внесення змін та доповнень до Стратегії регіонального розвитку Полтавської області до 2020 року.

За результатом роботи круглого столу була прийнята резолюція в якій визначені основні екологічні проблеми Полтавської області:

1) Забруднення атмосфери викидами промислових підприємств та автотранспорту.

2) Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону.

3) Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств і комунально-побутовими стічними водами та від скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти.

4) Підтоплення земель та населених пунктів регіону, постійне руйнування берегів Кременчуцького водосховища внаслідок водної абразії (52 км).

5) Забруднення підземних водоносних горизонтів.

6) Проблеми щодо поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки, накопичення та зберігання в небезпечних умовах значної кількості непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

7) Накопичення значних обсягів відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної та інших галузей промисловості.

8) Загрози для біорізноманіття та відтворення дикої фауни і флори.

9) Низький відсоток заповідання, загрози для об’єктів природно-заповідного фонду.

10) Втрата родючості чорноземів внаслідок високого відсотку розораності грантів та техногенного навантаження.

Тісно співпрацювали з адміністрацією НПП «Нижньосульський», доцент кафедри Попельнюх В.В. є членом НТР парку, а також на сайті веде сторінку під рубрикою «Сторінка для юних натуралістів», яка була започаткована у жовтні 2015 року. За період існування рубрики підготовлено та розміщено 12 публікацій (табл.).
з/п

Назва публікації

Дата публікації

Перег-лядів

Комен-тарів

1

У кожного свій шлях

22.10.15

181

10

2

Перші свідомі спілкування з природою

28.10.15

149

7

3

Моє перше наукове «відкриття» (журавель сірий)

05.11.15

160

7

4

Мої юннатські уподобання

13.11.15

148

9

5

Мої методи спостереження

22.11.15

135

6

6

Цікаві орнітологічні знахідки (грицик великий)

28.11.15

227

11

7

Цікаві орнітологічні знахідки (чайка)

06.12.15

148

9

8

Цікаві орнітологічні знахідки (бугайчик)

19.12.15

119

1

9

Цікаві орнітологічні знахідки (плиска жовтоголова)

22.02.16

126

7

10

Цікаві орнітологічні знахідки (синиця вусата)

09.03.16

87

5

11

Цікаві орнітологічні знахідки (синиця вусата – продовження)

14.03.16

82

1

12

Цікаві орнітологічні знахідки (чепура велика)

05.04.16

63

7

Всього

1625

80

6. Виконували доручення Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, зокрема щодо виконання листа Мінприроди України від 28.04.2016 р. про відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів, що проходив 10 травня 2016 року під гаслом «… а якщо настане тиша в небі? Зупиніть незаконні вбивства, відлов і торгівлю!» – (доповідь про міграції птахів, доц. Попельнюх В.В.).

7. Налагоджені тісні стосунки з новою патрульною поліцією в питанні недопущення незаконної торгівлі первоцвітами в місті (проводились спільні рейди).

8. Брали участь у роботі Міжнародної асоціації екологів університетів (доц. Попельнюх В.В.).

9. За звітний період викладачами кафедри були опубліковані матеріали природоохоронного та еколого-просвітницького спрямування, які наведені нижче.
Кафедри хімії та методики викладання хімії:

Проблемі екологізації курсу хімії приділяється значна увага. На п’ятому курсі у групі П-51 викладається дисципліна «Екологічна хімія», де студенти-хіміки знайомляться із проблемами екологічної безпеки та заходами їх усунення. На семінарських заняттях розглядаються питання збереження навколишнього середовища та захисту від забруднення атмосфери та літосфери. Студенти виконують індивідуальні завдання, більшість із яких мають прикладний характер, що пов’язаний із дослідженням стану атмосферного повітря в різних мікрорайонах м. Полтави або населеного пункту свого проживання. Студенти знайомляться із хімічним станом водних басейнів річок Ворскла, Сула, Хорол, Оріль та розробляють заходи щодо покращення їх стану. Крім того в цьому навчальному році на трьох потоках читався курс «Хімічна екологія» (П-15, П-26, П-35). Це пов’язано зі зміною навчальних планів (співвідношенням лекційного курсу та лабораторного практикуму – аудиторних занять та самостійної роботи студентів). Такі перестановки були повністю враховані і чітко відображені у робочих програмах з цієї дисципліни.

Студенти одержали новий лабораторний практикум підготовлений доц. кафедри хімії та методики викладання хімії Г. Ф. Джуркою та студентом третього курсу групи П-35 М. М. Рябикою. В цьому посібнику враховані практичні зауваження, що виникали під час виконання лабораторних робіт, а також доповнений новими роботами.

Студенти повністю забезпечені підручниками та іншою науково-методичною літературою еколого-натуралістичного спрямування. Значна увага приділяється розв’язуванню задач екологічного змісту. Студенти самостійно підбирають дані, які базуються на місцевому матеріалі при складанні задач.

Матеріали своїх індивідуальних досліджень викладачі кафедри хімії та методики викладання хімії та студенти публікують у різних періодичних виданнях, зокрема, у фахових журналах «Экология плюс», «Біологія і хімія в школі», (Додаток).

Студенти брали участь у конференціях, де були зроблені відповідні доповіді та опубліковані статті у матеріалах конференцій (Хімія, екологія та освіта – Полтавська державна аграрна академія, Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського – ПНПУ імені В.Г. Короленка, Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі (ХХІІІ Каришинські читання) – ПНПУ імені В.Г. Короленка).

Активно відгукнулися студенти на запрошеня взяти участь у V Всеукраїнських Моргунівських читаннях з міжнародною участю «Вернадськіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем», Полтава ПДАА 13-14 травня 2016 р.

Досить активно працювали такі студенти – Ворона М.В., Тарабун К.І., Рябика М.М., Парамонов А.В.,Арканова А.А.,Черкаський О.І., Рябченко Юлія, Величко Руслана, Місан Марія.

Такі студенти як Ворона М.М., Тарабун К.І., Кукелко К.І., Рябика М.М., Капустян О.В. є постійними учасниками Міжнародних науково-практичних та інтеренет-конференцій «Состояние современной строительной науки», де беруть участь у секції екологія будівництва.

Кафедра хімії та методики викладання хімії ПНПУ імені В.Г. Короленка творчо співпрацює із кафедрою хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а також кафедрою загальної та біологічної хімії Полтавської Державної аграрної академії. Традиційним став науково-практичні семінари при кафедрі хімії Полтавського університету економіки і торгівлі, де студенти четвертого курсу, магістранти і викладачі кафедри хімії та методики викладання хімії представляють наукові проекти, в яких висвітлені результати власних досліджень з проблем екологічної чистоти ряду харчових продуктів. Спільні розробки студентів ПУЕТ І ПНПУ були передані в обласну раду і міське управління торгівлі для практичного аналізу та покращення якості продуктів, які реалізуються в м. Полтава.

Більшість хімічних дисциплін кафедри включають і розглядають екологічні питання: органічна хімія, неорганічна, біологічна хімія, хімічна технологія та колоїдна хімія. З курсу хімічної технології до кожної з тем включені проблеми виникнення екологічних питань конкретного виробництва і ліквідації їх негативних наслідків (сульфатне виробництво, тукова промисловість, чорна і кольорова металургія та інші). Уже традиційним на кафедрі хімії та методики викладання хімії стало проведення хіміко-технологічної практики, під час якої студенти знайомляться з провідними заводами і підприємствами Полтавщини, досліджують їх вплив на навколишнє середовище та розробляють методичні рекомендації щодо усунення негативного впливу на довкілля.

Досить змістовними були індивідуальні завдання виконані студентами четвертого курсу при вивченні дисципліни «Хімічна технологія». З глибоким аналізом виконана робота студентки Авраменко В.О. по аналізу діяльності Розпашнівського родовища, яке розташоване в Карлівському районі. В роботі наведена гідрогеологічна характеристика родовища, а також вказано на екологічні проблеми: умови їх контролю з використанням стаціонарних газоаналізаторів, газових тестових сепараторів, газових сітчастих сепараторів, газових фільтрів.

Студентка Фесенко Ю.В. виконала навчально-дослідницьке завдання «Технологія підготовки та первинної обробки природного газу на Каганівському газопереробному заводі», де поряд з технологічними питаннями розглядуються питання екологічного змісту, а саме очищення природного газу від сірководню, сірковуглецю, меркаптанів, тіофенів, розглядаються методи переробки цих речовин.

Складною проблемою є питання видобування нафтогазової сировини в районі населеного пункту Сенча. Ці особливості, екологічні проблеми, до речі були розглянуті при виконанні індивідуального завдання студенткою Демченко Марино.

Під час захисту індивідуальних робіт була проявлена зацікавленість всіх студентів IV курсу. Діяльність кафедри хімії та методики викладання хімії спрямована на широку пропаганду екологічних знань різними методами серед студентів, учителів, учнів та всього населення міста і області.


Каталог: pdf
pdf -> Історія містобудування Александрії Єгипетської доби еллінізму. Історіографічний аспект студент І курсу магістратури Разумович Д. А
pdf -> Альбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
pdf -> Лекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
pdf -> У чеському виданні «iLiteratura» опубліковано розлогу рецензію на монографію «Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки», яку впорядкували літературознавиця Віра Агеєва та кінознавець, голова нску сергій Тримбач
pdf -> Презентація робочих зошитів з хімії для учнів , 8, класів з досвіду роботи Іванащенко Олена Афанасіївна – вчитель хімії
pdf -> Тема випуску


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconРобоча навчальна програма
Шевченка на відділенні видавничої справи та редагування. Кожна тема розрахована на кілька лекційних та практичних занять. Контрольні...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКонтрольна робота №1 за темою «Казки народів світу» Мета: навчальна
Мета: навчальна: систематизувати, узагальнити й поглибити знання учнів із вивченої теми; виявити рівень умінь І навичок з метою контролю...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconДодатки до рейтингу навчальна робота
Виконання індивідуальних планів викладачів
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Поет, який мріяв про небо. Донеччина у творчості М. Петренка»
Методи І прийоми роботи : робота в групах, складання клоуз-тесту, демонстрація проекту, метод «Мікрофон», метод «Незакінчене речення»,...
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconКравчук Михайло Пилипович – видатний український математик
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні iconМета: Навчальна
Навчальна: ознайомити учнів з біографією І творчістю англійського драматурга та поета доби Відродження
Навчальна робота на стаціонарному та заочному відділенні icon«Моя любов Україна і математика» таким було його кредо
З 1910 по 1914 рр навчався на математичному відділенні фізико-математичного факультету університету Святого Володимира в Києві


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка