Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»Сторінка7/12
Дата конвертації14.04.2017
Розмір1,46 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Тематичний аспект


В умовах відсутності стабільної розмаїтості читацьких смаків і непрогнозованості книжкового ринку, що влас­тиве для суспільства перехідного періоду, українська видав­нича справа у тематичному аспекті переживала в останнє десятиліття карколомні злети й падіння. Зміну читаць­ких смаків і, відповідно, тиражних потоків щодо тематики видань, починаючи з початку 90-х років, можна умовно окреслити так:

• сексуально-еротична література і видання історичної тематики (розвивалися паралельно);

• твори класиків детективного жанру (А. Крісті, Ж. Сіменон, А. Чейз);

• романи жахів;

• література легкого жанру;

• кримінально-бандитська тематика сучасної історії;

• видання творів, за якими демонструвалися поточні телевізійні "мильні" серіали;

• ділова література ринкової тематики (право, еконо­міка, менеджмент, маркетинг);

• література з вивчення іноземних мов;

• комп'ютерні видання;

• словникові, довідкові видання;

• видання краєзнавчо-туристичного характеру.

В останні роки зберігається тенденція до збільшен­ня читацького попиту на літературу так званого ділового, професійно зорієнтованого блока. Домінує навчальна, до­відкова, наукова книга. Першість за назвами і накладами утримують видання, адресовані учням загальноосвітніх шкіл, студентам і вчителям.

Тематично різноманітнішою стала література ринкової тематики: право, економіка, менеджмент, маркетинг. Моло­дий споживач книжкової продукції активно вивчає іноземні мови, серйозно вдосконалює свої комп'ютерні навички. Пожвавлення спостерігається біля лотків, які пропонують гарно ілюстровані довідники, енциклопедії за галузями знань, професійними уподобаннями, хобі.

Повільно, але впевнено формується новий тематичний блок, який можна умовно назвати "література масового попиту сучасних вітчизняних авторів". Феномен сучас­них українських письменників Андрія Куркова, Юрія Андруховича, Марини і Сергія Дяченків, Олді (літератур­ний псевдонім Д. Громова та О. Ладиженського) і Андрія Валентинова, Юрія Жадана, Любка Дереша, твори яких за кордоном часто потрапляють у перші десятки списків книжкових хіт-парадів, спонукав українських видавців піти на певний ризик і спробувати переконати українського читача купувати книги доморощених, але "розкручених" зарубіжних авторів. Вдалим тут може бути приклад із кни­гою Ю. Рогози "День народження Буржуя": наклад її, що розійшовся по Україні за кілька місяців, склав 70 тисяч примірників.

Мовний аспект


З
1991 33,8 53,8

1992 35 34,9

1993 41,5 45,4

1994 43,8 40,1

1995 47,1 47,7
а даними Книжкової палати України, питома вага українськомовних видань загальною кількістю випущених книг за перші п'ять років існування Української держави становила (у відсотках): відповідно за назвами і накладами.

У наступне п’ятиріччя питома вага укра­їнської книги стала

скорочуватися, і лише з початком нового тисячоліття тенден­ція

до збільшення українськомовних друків стала про­глядатися

чіткіше. Значний відсоток у цьому показнику, щоправда,

додала навчальна література.

З позитивних тенденцій у цьому блоці слід виділити такі:

1. Українськомовна книга дедалі сміливіше і в біль­шій кількості стала проникати на східні й південні терени держави.

Проте таке пожвавлення спостерігається переважно у блоці навчальної та дитячої літератури. Ціла низка ре­гіональних видавництв, у тім числі й зі східних областей, включилася у справжню боротьбу за право видання тираж­них українськомовних підручників.

2. Книги українською мовою стали готувати до дру­ку видавці з Росії. Ще в 1999-2000 роках такі випадки були поодинокими. Нині ця тенденція вже чітко окрес­люється. Ряд російських видавництв змогли одержати від українського освітнього міністерства грифи на видання тиражних шкільних підручників; інші (скажімо, "Росмен") стали готувати яскраво оформлені українськомовні дитячі видання — казки, енциклопедії, довідники; ще інші небез­успішно роблять цей бізнес у спілці зі своїми українськими колегами.

Прикладом такої співпраці може служити видавни­цтво "Махаон-Україна". Співвідношення його літератури українською і російською мовами, яка розповсюджується в Україні, складає у відсотках відповідно 80 і 20.

3. На ярмаркових і фестивальних книжкових заходах останнього часу помітно пожвавилася діяльність бібліотек щодо придбання саме українськомовних книжок, передусім для вищих навчальних закладів — як державних так і особ­ливо недержавних. Підвищення вимогливості Міністерства освіти і науки України щодо акредитації таких ВНЗ, одним з основних критеріїв якої є тематична і кількісна наповненість книжкових фондів, дає свої результати. Більше коштів стало виділятися з державних та інших фондів і для публічних бібліотек у регіонах. Проте це стосується переважно літератури навчального плану.


Географічний аспект


1. Одна з цікавих тенденцій щодо формування но­вої структури видавничої галузі в Україні — становлення групи приватних видавництв в обласних центрах, які за короткий час своєї діяльності змогли серйозно заявити про себе на загальнодержавному рівні. Серед регіонів, де на початок 2005 року створено найбільше суб'єктів ви­давничої діяльності, — Харківська (344), Дніпропетров­ська (198), Донецька (178) і Львівська (130) області. Із східного регіону слід виділити "Фоліо", "Око", "Ранок", "Торнадо". Посилює свої позиції на загальноукраїнському книжковому ринку донецьке "БАО". Із західного регіону швидко віднайшли і заповнили свою нішу "Кальварія", "Піраміда", "Афіша".

2. Вбачається відновлення традицій книговидавничої справи періоду Української Народної Республіки, коли серйозно налаштовані видавничі підрозділи діяли не лише в обласних, а й у районних центрах. Із найцікавіших — ви­давничо-поліграфічна фірма "Абетка" з Кам'янця-Подільського, "Відродження" (Дрогобич), "Вік" (Коломия), "Українське народознавство" (Опішне).

Нині в Україні, всупереч вкрай несприятливому, в ко­рені шкідливому для майбутнього нації законодавству щодо книговидавничої галузі, шириться потужний інтелектуаль­ний рух. Йдеться про те, що на початок третього тисячо­ліття у нас склався добрий гурт професійно підготовлених і рішуче налаштованих на працю видавців і друкарів, які вміло продовжують кращі традиції своїх попередників на видавничому полі, продукуючи немало гарних, конкурен­тоспроможних на європейському рівні книг. Окрім того, цей гурт видавців і поліграфістів щораз голосніше заявляє про себе як про згуртовану силу, яка налаштована рішуче відстоювати свої професійні й державні інтереси щодо за­хисту української книги в законодавчому плані.

Незважаючи на економічні негаразди, в суспільстві існує стабільно високий попит на добротну українську книгу — навчальну, наукову, пізнавальну, довідкову, художню. За­довольнити цей попит не вдається не стільки через високу ціну книги, скільки через її географічну недоступність. Настала нагальна потреба створення під егідою державних органів потужної дистриб'юторської мережі, яка б давала можливість "просунути" будь-яке українське видання — від столичного чи обласного видавництва — у великі й малі населені пункти держави. Повсюди відчувається інформа­ційний вакуум щодо того хто, де і що видає. В умовах, коли переважна більшість масових центральних і місцевих газет практично ігнорують інформацію, а тим більше рецензію на українську книгу, виникла необхідність створення (чи відновлення) друкованого органу на зразок колишнього "Друга читача", якому б надавалася державна підтримка і тематика якого мала б державницький характер.

За прикладом країн Західної Європи, Україна все біль­ше починає відчувати вплив щорічного ярмаркового буму у книжковій справі. Вже визначилися чотири центри таких виставок-ярмарків — у Києві, Львові, Одесі й Харкові.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...
Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconНавчальний посібник для студентів та лікарів-інтернів
Сьогодні лікар будь-якої спеціальності в своїй практичній діяльності зустрічається з різними проявами порушень гормональної регуляції...
Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconНавчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа» iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка