Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної формСторінка12/45
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,43 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   45

Питання для самоконтролю


 1. Назвіть основні періоди розвитку культури на території України у найдавніші часи.
 1. Визначте сутність і значення неолітичної революції в історії людства.

 2. Схарактеризуйте господарство, побут і духовний світ трипільців.

 3. Поясніть термін „скіфський звіриний стиль”.

 4. Чому скіфська пектораль поряд із скарбами Тутанхамона стала головною археологічною знахідкою ХХ ст.?

 5. Розкрийте політичний устрій, систему господарювання та особливості культури грецьких міст-полісів.

 6. Руїни якого давньогрецького міста знаходяться поблизу міста Севастополь?

 7. Проаналізуйте соціальний устрій, тип поселень і спосіб господарювання східних слов’ян.

 8. Назвіть особливості міфологічних і релігійних уявлень східних слов’ян.

 9. Дайте визначення поняття „язичництво”.Тестові завдання


 1. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько: а) 2 млн. років тому;

б) 1 млн. років тому; в) 500 тис. років тому;

г) 150 тис. років тому. 1. Поява дистанційного індивідуального полювання за допомогою винайдення лука і стріли – це характерна риса епохи:

а) палеоліту; б) мезоліту; в) неоліту;

г) енеоліту. 1. Яке явище називають “неолітичною революцією”: а) перехід від матріархату до патріархату;

б) початок виготовлення людиною мідних знарядь праці; в) появу першого сплаву металів – бронзи;

г) перехід від привласнювальних форм господарювання до відтворювальних? 1. У який період первісної епохи Україна набуває ознак, що й донині притаманні українському народові:

а) трипільський період; б) скіфський період;

в) антський період;

г) сарматський період?


 1. Уперше назва кімерійців з′являється в джерелі: а) “Історія” Геродота;

б) “Гетика” Йордана; в) “Одіссея” Гомера;

г) “Велика Скітія” Паїка. 1. Скіфська золота пектораль була знайдена у кургані: а) Мельгунівський;

б) Ульський;

в) Товста могила;

г) Соколова Могила?


 1. Що з наведеного стосується історії скіфських племен:

а) налагодження торговельних зв’язків із грецькими містами-колоніями; б) утвердження монотеїстичної релігії;

в) високий рівень благоустрою міст;

г) витіснення на Кримський півострів сарматськими племенами; д) високий рівень освіченості населення;

е) основа господарства – орне рільництво;

ж) панування в образотворчому мистецтві “звіриного стилю”?


 1. Оберіть рядок, у якому подано лише грецькі міста-колонії на території сучасної України:

а) Керкинітида, Неаполь Скіфський, Пантикапей, Тіра; б) Херсонес Таврійський, Ольвія, Мілет, Фанагорія;

в) Танаїс, Тіра, Пантикапей, Ольвія;

г) Ольвія, Керкинітида, Пантикапей, Феодосія.


 1. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної України:

 1. скіфи а);

 2. гуни б);

 3. кімерійці в);

 4. сармати г).
 1. Установіть відповідність між поняттями та визначеннями, що характеризують духовну культуру на українських землях у найдавніші часи:
1

язичництвоа) одухотворення неживих предметів

2 анімізм

б) багатобожжя, віра в багатьох богів

3 тотемізм

в) надання предметам магічної сили, поклоніння неживим предметам

4

г) віра в походження окремого роду від тварини-
фетишизм

тотема

5 політеїзм

д) ушанування сил природи, вірування у надприродні властивості речей і явищ природиТЕМА 3. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

ПЛАН


 1. Витоки культурного процесу Київської Русі. Прийняття християнства та його вплив на розвиток культури.

 2. Розвиток освіти в Київській Русі.

 3. Поява писемної літератури: основні види та жанри.

 4. Особливості розвитку архітектури.

 5. Види і жанри образотворчого мистецтва. Декоративно- ужиткове мистецтво.

 6. Особливості музичного мистецтва.

 7. Внесок Київської Русі у розвиток світової культури.

ЛІТЕРАТУРА 1. Асєєв Ю. Мистецтво стародавнього Києва / Ю. Асєєв. – К.: Мистецтво, 1969. – 236 с.

 2. Баран В.Д. Походження українського народу / В.Д. Баран, Я.В. Баран – К.: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2002. – 403 с.

 3. Бунятун К.П. На світанку історії / К.П. Бунятун, В.Ю. Мурзін, О.В. Симоненко – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.

 4. Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис / Олекса Воропай. – К.: Оберіг, 1993. – 589 с.

 5. Горбаченко Т.Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект / Т.Г. Горбаченко. – К.: Видавничий дім „Академія”, 2001. – 272 с.

 6. Попович М.В. Нарис історії культури України: навчальний посібник / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 2001. – 728 с.

 7. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М.: Изд-во Московского университета, 1984. – 241 с.

 8. Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. – К.: Абрис, 1996. –

360 с.

 1. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник /

М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – Київ: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 622 с.

 1. Чмихов М.О. Археологія та стародавня історія України / М.О. Чмихов, Н.М. Кравченко, І.Т. Черняков – К.: Либідь, 1992. – 375 с.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   45

Схожі:

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconНавчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки
«Дизайн» денної І заочної форм навчання / уклад. В. В. Хижинський – Луцьк : Луцький нту, 2016. – 34 с
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка