Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної формСторінка36/45
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,43 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   45

Питання для самоконтролю


 1. Які три основні етапи пройшло українське національне відродження у ХІХ – на початку ХХ ст.?

 2. Які типи навчальних закладів існували в Україні після загальноросійської освітньої реформи 1803 р.?

 3. Де й коли було засновано перший університет на українських землях, що входили до складу Російської імперії?

 4. Яке наукове товариство відігравало роль Української академії наук наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.? Де й коли воно було засноване?

 5. Назвіть українських письменників, представників “великого реалізму” в українській літературі.

 6. Назвіть автора першої української опери. Як вона називається?

 7. Назвіть провідні архітектурні стилі України ХІХ – початку ХХ ст. у послідовності їх поширення.

 8. Що таке еклектизм?

 9. Назвіть ім’я найвизначнішого українського скульптора початку

ХХ ст., подальша творчість якого справила великий вплив на сучасне скульптурне мистецтво. 1. Які українські художники входили до складу Товариства пересувних виставок, створеного у 1870 році?Тестові завдання


 1. Назвіть ім’я видатного українського художника-пейзажиста, майстра жанрового, історичного, монументального живопису, портрета, автора монументальних панно “Чумацький Ромоданівський шлях”, “Обрання полковником Мартина Пушкаря”, створених ним для інтер’єру Полтавського губернського земства:

а) М.Ярошенко;

б) С.Васильківський; в) А.Куїнджі;

г) О.Мурашко.


 1. Назвіть ім’я видатного українського скульптора кінця ХІХ – початку ХХ ст., автора пам’ятників І. Котляревському та М. Гоголю в Полтаві:

а) О. Архипенко; б) П. Мартос;

в) М. Паращук; г) Л. Позен. 1. Хто вважається засновником Харківського університету: а) П.Гулак-Артемовський;

б) Д.Багалій; в) В.Каразін;

г) М.Костомаров? 1. Які навчальні заклади давали у ХІХ ст. середню освіту: а) парафіяльні школи;

б) повітові школи; в) гімназії;

г) університети? 1. Скільки університетів було у кінці ХІХ ст. на українських землях, що входили до складу Російської імперії:

а) три;

б) п’ять; в) один;

г) чотири?


 1. Де було засновано перший український інститут шляхетних дівчат:

а) у Києві;

б) у Полтаві; в) у Харкові; г) в Одесі?


 1. У якому стилі було зведено будівлю для Полтавського інституту шляхетних дівчат у першій половині ХІХ ст.:

а) класицизм; б) бароко;

в) рококо; г) ампір? 1. За які роботи Т.Шевченко здобув у 1860 р. звання академіка Петербурзької академії мистецтв:

а) портрет; б) графіка; в) пейзаж;

г) автопортрет? 1. Ідейний і художній рух у культурі кінця XVIII – першої половини ХІХ ст., в основі якого лежить духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, – це:

а) реалізм;

б) класицизм;

в) романтизм; г) модернізм.


 1. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості:1. М. Лисенко

а) видатний математик, здійснив важливі дослідження з інтегрального обчислення, написав праці з математичного аналізу, математичної

фізики, аналітичної та небесної механіки, теорії пружності, балістики;2. М. Грушевський

б) композитор, етнограф, учасник

громадівського руху, автор опер “Різдвяна ніч”, “Утоплена”, “Тарас Бульба”, “Енеїда”;3. С. Гулак- Артемовський

в) дійсний член Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка, автор багатотомної “Історії України-Руси”, праць “Очерки истории

украинского народа”, “Ілюстрованої історії України”;4. К. Костанді

г) композитор, співак, драматург, солістФлорентійської опери, Російської імператорської

опери, автор опери “Запорожець за Дунаєм”;5.

М. Остроградськийд) художник, живописець, тонкий майстер колориту, автор значних жанрових творів і

сонячних пейзажів (“В люди”, “Старенькі”, “Рання

весна”, “Бузок”).
ТЕМА 8. НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА

ПЛАН


 1. Періодизація новітньої історії культури України. Українська культура у 1917 – 1920 роках.

 2. Радянська політика “українізації” та її вплив на розвиток культури України у 1920-их – на початку 1930-их років.

 3. “Розстріляне відродження” в українській культурі.

 4. Розвиток української культури у роки Другої світової війни та у перше повоєнне десятиріччя.

 5. Українська культура у роки хрущовської “відлиги”. “Шістдесятники” у культурі.

 6. Кризові явища у культурі 1970-их – 1980-их роках. Дисидентський рух в Україні та його вплив на культурний розвиток.

 7. Культура УРСР у 1985 − 1991 роках.

 8. Сучасна культура України.

ЛІТЕРАТУРА 1. Грабовський С. Українська культура today: проблеми і небезпеки / С.Грабовський // Сучасність. – 2009. – № 6. – С. 163 – 177.

 2. Жулинський М.Г. Україна: формування духовної незалежности

// М.Г. Жулинський. – Cучасність. – 1995. – № 5. – С. 90 – 99.

 1. Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти / В.А.Греченко, І.В.Чорний, В.А.Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера, 2000. – 464 с.

 2. Конституція України. – К. – 1996.

 3. Кордон М.В. Українська і зарубіжна культура: курс лекцій / М.В.Кордон. – К.: ЦУЛ, 2003. – 508 с.

 4. Ожеван М. Українська національна ідея та культурополітика наздоганяючої модернізації / М.Ожеван // Стратегічна панорама. – 2000. –

№ 1/2. – С. 162 – 182.

 1. Передерій І.Г. Розбудова національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради: історичний аспект. монографія / І.Г.Передерій. – Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2009. – 160 с.

 2. Петров В. Діячі української культури (1920 – 1940 рр.) – жертви більшовицького терору / В.Петров. – К.: Вид-во „Воскресіння”, 1992.– 80 с.

 3. Стріха М. Культурна політика України: регіональні, етнічні та конфесійні аспекти / М.Стріха // Сучасність. – 1995. – № 9. – С. 74 – 79.

 4. Субтельний О. Розпад імперії та утворення національних держав: випадок України / О.Субтельний // Сучасність. – 1994. – № 12. – С. 65 – 72.

 5. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.; за ред. М.М. Заковича. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 622 с.
 1. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: підручник / В.Я. Хоменко. – К.: Україна, 2002. – 333 с.

 2. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – К.: Знання-Прес, 2002. – 277 с.

 3. Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави / Р.Шпорлюк // Сучасність. – 1996. – № 11, 12.

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   45

Схожі:

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconНавчальний посібник для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці» денної та заочної форм навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки
«Дизайн» денної І заочної форм навчання / уклад. В. В. Хижинський – Луцьк : Луцький нту, 2016. – 34 с
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка