Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв



Сторінка5/5
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5

Додаткова література





 1. Книговедение: Энцикл. словарь / Ред. колл.: Н.М. Сикорский (глав. ред.) и др. – М.: Сов. энцикл., 1982. – 664 с.

 2. Типология изданий / НПО “Всесоюз. кн. палата”. Науч.-исслед. ин-т книги. – М.: Кн. палата, 1990. – 231 с.

 3. Иваницкий В.Ю. Типология изданий как средства массовой коммуникации // Книга: Исслед. и материалы. – 1994. – Сб. 68. – С. 49–71.

 4. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Кн. клуб. – 1996. – № 4 (17). – С. 2, 11–13.

 5. Масловатий М.М. Основи авторського права у світлі міжнародних угод // Кн. тека. – 1997. – № 1. – С. 6–7.

 6. Авторское право Украины: Сб. нормативно-правовых актов / Агентство по защите прав авт. «Рес инкорпоралес». – К., 1996. – 159, [4] с.

 7. Книга в соціокультурному просторі: (Досвід книговидання ХІХ – ХХ ст. і сучасні проблеми): Міжнар. наук. конф., Львів, 3 – 5 трав. 1995 р.: Доп. і повідомлення / Укр. акад. друкарства. – Львів, 1995. – С. 16–17, 30–32, 118–119, 125.

 8. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 8. – С. 11–14.

 9. Блошицька Г. Основні напрями видавничої діяльності в Україні // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 3. – С. 17–20.

 10. Хойнацький М. Основи стандартизації // Вісн. Кн. палати. – 1996. – № 3. – С. 17–19.

 11. Коршунов Д. Правові засади і методичні вади стандартизації // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 10. – С. 28–29.

 12. Огар Е. Науково-популярна література: сучасний стан та особливості розвитку // Кн. тека. – 1997. – № 4 – 5. – С. 18–19, 21.

 13. До питання про стан книговидання навчальної літератури для шкіл України: (Аналіт. огляд) // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 10. – С. 24–25.

 14. Доній В. Державні міркування про майбутнє навчальної книги / Розмову вела Г.Ключковська // Кн. тека. – 1997. – № 3 (32). – С. 6–7.

 15. Ешке О. П’ять років на видавничому ринку України // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 7. – С. 14.

 16. Добровольский О. Підручник на тлі комп’ютеризації: Необхідність нових принципів // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 12. – С. 11–13.

 17. Бершов О. Книговидавнича справа в США і нові концепції книги // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 6. – С. 15–17.

Зміст

Передмова

3

Розділ 1. Загальні поняття типології книги


4

§ 1.1. Типологія книги як розділ науки

4

§ 1.2. Способи типологічного пізнання книги

5

§ 1.3. Основні категорії книги

7

§ 1.4. Основні категорії типологічного пізнання книги

12

§ 1.5. Принципи типології книги

14

Висновки

15

Примітки

16

Схеми

18

Розділ 2. Типи та жанри літератури


20

§ 2.1. Поняття “типи літератури”

20

§ 2.2. Типи літератури за віковою і мовною ознаками

20

§ 2.3. Типи літератури за соціальним призначенням

21

§ 2.4. Жанри літературних творів

23

Таблиці

24

Розділ 3. Види друкованих видань


31

§ 3.1. Класифікація всіх друкованих видань за певними ознаками

33

§ 3.2. Види неперіодичних видань

47

§ 3.3. Види періодичних видань

50

Висновки

55

Примітки

56

Таблиці

57
Післямова

Словник основних термінів і понять типології книги

64

65

Список літератури для поглибленого вивчення дисципліни


76


Навчальне видання



Галина Миколаївна Швецова-Водка

Типологія книги


Підписано до друку 17.02.99. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 3,96. Обл. вид. арк. 4,12. Тираж 300 пр. Зам.
Рівненський державний інститут культури.

266000, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12.


Редакційно-видавничий відділ Книжкової палати України.

253094, Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.


Друк.: ВПФ “Ассоль”. 266000, м. Рівне, вул. Замкова, 21.

Г.М. Швецова-Водка



Типологія книги



Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

культури і мистецтв

Київ

Книжкова палата України



Каталог: bitstream -> 1984
bitstream -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
bitstream -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
1984 -> Г. Швецова-Водка
1984 -> Князь-книжник володимир-василькович
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв iconНавчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв iconНавчальний посібник для студентів економічних та економіко-географічних фахів вищих навчальних закладів



База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка