Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32Сторінка10/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

В

WARM-UP

Warm-up (вам-ап від англійської warm-up – розігрівати, розігрів) – перша частина уроку з контемпорарі данс. Включає в себе певні групи вправ.

Рas – кроки на середині за лінією танцю (pas couru aіеrobique – швидкий аеробний біг, pas couru – сценічний біг, pas marhet pas marhsur le demí pointé- flex – сценічний крок з черегуванням кроку на півпальцях і п’ятках).

Par terre вправи на підлозі (point- flex – скорочення й натягування стопи, rond de pied – коло стопою всередину й назовні; rond de jambe en dehors – коло ногами назовні; developpé contr hend – одна нога витягнута, інша виймається протилежною рукою за п’ятку; developpé point- flex – ноги зігнути в колінах, вийняти вперед, скоротити стопу, витягнути стопу, ноги зігнути в колінах, витягнути вперед на підлогу, скоротити стопу, витягнути стопу).

Body-Stretch вправи для корпуса й розтяжки (contraction & release – стискання й розширення корпуса вперед, назад, убік , deep body bend – складання, arch-pontмісток, grand ecarts шпагати).

Fitnessсилові вправи для рук, плечей, спини (press жим від підлоги широким хватом; pull-up – підтягування у станка за голову широким хватом).

Barreрозігрів біля станка (port des bras переводи рук з нахиляннями корпусу назад, вправо, вліво, вперед; stretch розтяжка вниз назад, розтяжка вбік з переходом за 2-ю позицією; passé-twist переводи коліна з виворітного в завернуте положення, battements tendus simple et point- flex виведення й приведення ноги по 1-ю позицією – хрестом).

WAVE

Waves (вейвз від англійської wave – хвиля) – термін запозичений з пантоміми й електрbк-бугі, який означає, що рух окремої частини тіла, чи частина тіла виконується хвилеподібно, синонім у модерн джаз танці – body roll. Waves найчастіше вивчають за принципом зрушування (рос. – сдвижение). Waves руками – хвилеподібний імпульс плеча, ліктя, кисті. Waves головою, корпусом, ногами – хвильобразний імпульс головою (пірнаючий чи виринаючий), хвилеподібний імпульс грудини-спини, живота-попереку, стегна, коліна. Waves виконується впред, назад – голова, груди, спина, живіт, поперек, стегна, коліна, а потім так само в оберненому порядку. Waves виконується вбік – хвилеподібний імпульс голови, плечей, бокових м’язів спини, стегон.

HOLUBETZ

Holubetz (голубець) – стрибок у характерному і народно-сценічному танці (найчастіше в польському й українському), але іноді використовується в контемпорарі данс. Виконується в положенні en profile (боком), epoulement (діагонально), техніка ідентична cabriole.

DANSE D’ЕNSEMBLÉ

Danse densemblé (данс дасамбле) – ансамблевий танець, де танцюють разом від шести до дванадцяти і більше виконавців, а також від трьох до дванадцяти і більше пар. Ансамблевий танець використовується в балеті, концерті, шоу, мюзиклі.

DEMI

Demi (демі – половина) – термін означає, що виконання руху половинне. Наприклад, demi plié (півприсідання), demi rond (пів рон в рон де жамб), а також demi pointé (півпальці).

DEMI POINTÉ

Demi pointé (демі пуанте – півпальці) – термін, який означає, що рух чи вправа виконується на півпальцях. Наприклад – relevé demi pointé (піднятися на півпальці в певній позиції), battement jeté demi pointé (виконання жете на півпальцях).

JUMPS

Jamps (джампс від англійської jamp – стрибок). Група стрибкових рухів запозичена з модерн джаз танцю, яка часто використовується в контемпорарі данс. Jamps використовує такі середні й малі стрибки: jamp – cтрибок на двох ногах,

виконується в 6-й позиції ніг, при стрибку ноги згинаються в колінах; kick – cтрибок на одній нозі з швидким кидком від коліна впреред, убік, назад на 25˚, 45˚, 90˚ (анологічним у класиці є sissonne ouvert); leap – стрибок з однієї ноги на іншу; hop – крок-підскок, робоча нога в положенні біля коліна.DROP

Drop (дроп) – термін, запозичений з модерн джаз танцю, який використовується в контемпорарі данс, що означає падіння вільного корпуса, голови, плеча, руки, ноги вперед, убік, назад. Також у контемпорорі данс drop слугує для позначення „скидання корпуса”.

Е

ELEVATION

Elevation (елевасіон від французької elevation – піднімання) – природна здатність виконавця до стрибків.

EXERCICE

Exercice (екзерсис від французької еxercice – вправи) – термін, який означає комплекс послідовних частин уроку з певними вправами, синоніми – trenage (тренаж), training (тренінг), у спорті – тренування. Використовується в хореографічних дисциплінах – класичному, характерному, народно-сценічному, модерн джаз танці, контемпорарі данс. Exercice має певні частини, які слугують для послідовного вивчення, засвоєння, ускладнення й досконалості танцювальної техніки.

В класичному танці – exercice sur le barre (вправи біля станка), exercice danse le centre (вправи на середині), allegro (швидка частина – стрибки, заноси, оберти).

У характерному чи народно-сценічному танці – exercice sur le barre (вправи біля станка), (танцювальні етюди характерних танців – російського, українського, білоруського, молдавського, польського, угорського, іспанського, італійського, грецького, єврейського, грузинського, східного).

У модерн джаз танці – warm-up (розігрів), isolation (ізоляція), par terre (партер), adagio (адажіо), cross movements, jumps, turn (кросс), combination & improvisation (комбінації й імпровізація).У контемпорарі данс warm-up (розігрів), exercices sur le barre (вправи біля станка), exercice danse le centre (вправи на середині), allegro et sauté (швидка частина – стрибки, оберти), combination (комбінація).

EPAULEMENT

Epoulement (епольман) – діагональне положення танцівника (стосовно глядача) у 2-й, 4-й, 6-й, 8-й крапки залу. Еpoulement має декілька різновидів: еpoulement croisé (епольман круазе) – положення корпуса в діагональне схрещене чи закрите до глядача з виведеним уперед плеча і ноги, голова повернута до плеча. Здається, що корпус схрещений і один бік перекриває інший.

Еpaulement effacé (епольман ефасе) – положення корпуса діагональне розвернене чи відкрите до глядача, при цьому корпус весь відкритий, голова повернута до плеча.

Ж

JETÉ

Jeté (жете від французької jeter – кидати, розривати) – велика група стрибків з двох, чи однієї ноги на іншу в класичному танці й контемпорарі данс. Під час стрибка одна нога швидко закидається вперед, убік, назад, а інша – утримується в заданому положенні і вага корпуса переноситься з однієї ноги на іншу.

Рetit pas jeté (пті па жете) – маленьке основне жете, права нога завдяки battement tendu jeté на 25˚, проковзуючи, викидається a la quatrieme (en avant, en arriere), a la seconde (en coté); ліва нога відштовхується від підлоги стрибком з витягнутими пальцями й коліном, потім права нога займає місце, опускаючись в demi plié, а ліва нога приводиться в положення sur le cou-de-pied. Рetit pas jeté battú (пті па жете батю) – маленьке жете із заносом.

Grand jeté (гран жете) – група великих стрибків, нога в такому стрибку викидається на 90˚, але нині майже в усіх формах в grand jeté обидві ноги створюють розриваючий вигляд. Grand jeté en arabesque pas de chat (гран жете па де ша від французької pas de chat – крок кішки, велике жете з м’яким викиданням) – великий стрибок з однієї ноги на іншу з розривним викиданням ноги через developpé на 90˚ у 1-й, 2-й, 3-й arabesque. Підходом до grand jeté en arabesque pas de chat слугує pas glissade, pas chassé, pas courú. Grand jeté en attitude (croisé, effacé) (гран жете ан атитюд краузе чи ефасе) – великий стрибок з однієї ноги на іншу з розривним викиданням ноги через grand battement jeté на 90˚ у позу атитюд краузе чи атитюд ефасе. Підходом до grand jeté en attitude (croisé, effacé) слугує pas chassé, pas courú.

Grand jeté entrelacé (гран жете антралясе від французької entrelacer – зплітати, велике перекидне жете) – великий стрибок з однієї ноги на іншу з обертом, під час якого ноги почергово закидаються на 90˚, начебто переплітаючись у повітрі, закінчується стрибок в arabesque чи grand pose en avant (croisé, effacé). Підходом до grand jeté entrelacé слугує – pas marché (в чоловічому танці), pas chassé (у жіночому танці).

Grand jeté en tournent (гран жете ан турнан – велике жете в оберті) – великий стрибок з однієї ноги на іншу в оберті, закінчуючись у в 1-й arabesque Існує два варіанти виконання grand jeté en tournent par terre (партерне, яке стелиться); grand jeté en tournent en l’air – (велике повітряне, з фіксуванням в повітрі). Також у чоловічому танці grand jeté en tournent виконується через підхід tombé coupé, а в жіночому – через підхід tou de force.

Найуживані форми grand jeté в класичному танці й контемпорарі данс – grand jeté fouté cabriole, grand jeté passé, grand jeté renvercé, grand jeté fouté revoltade. У контемпорарі данс положення рук і корпуса, може бути різним залежно від заданого характеру стрибка.К

КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ

Класичний танець (від латинської classicus – зразковий, також має назви academique danse – академічний танець, danse e’cole – шкільний танець, ballet – професійна балетна техніка і хореографічний тренаж) – академічна танцювальна система, яка сформувалась у європейському балетному театрі та формувалась протягом п’яти століть. Класичний танець – головна базова навчальна хореографічна дисципліна та предмет у професійних середніх і вищих навчальних закладах культури і мистецтв.

Провідним принципом у класичному танці є виворітність (en dehors) і стрибок (sauté). Термінологія класичного танцю - французька й італійські музичні назви. Урок класичного танцю (exercicese) поділяється на три частини: вправи біля станка (exerciсеs sur le barre), вправи на середині (exercise danse le centre), швидка частина – стрибки й оберти (allegro). На основі виворітності в класичному танці розроблена техніка: закриті (fermès) і відкриті (ouverts) положення; схрещені (croises), несхрещені (effaces), розвернуті (ecartes) позиції; рухи назовні (en dehors) та рухи усередину (en dedans); рухи вперед (en avant), назад (en arriere), вбік (en coté).П

PAS ASSEMBLÉ

Pas assemblé (па асамбле від assembler – собирать) – стрибок, під час якого ноги збираються разом у повітрі. Стрибок закінчується в 5-ій позиції. Форми виконання assemble – petit assemblé, grand assemblé, assemblé battú, assemblé en tournent, assemblé en avant, assemblé en arriere, assemblé en coté.

PAS BALANCÉ

Pas balancé (па балянсе від balancer – гойдатися) – переступальні кроки з ноги на ногу вбік на 3/4 такту, що створює уяву качання.

PAS GLISSADE

Pas glissade (па глісад від glisser – просковзувати) –просковзувальний стрибок з пересуванням ноги, яка відкривається вперед, убік, назад. Виконується один за іншим з приведенням ніг у 5-ту позицію, слугує як підготовчий рух для великих стрибків – glissade grand jete pas de chat.

PAS DE BASQUE

Pas de basque (па де баск – крок басків) – стрибок з однієї ноги на іншу, при якому робоча нога проводиться через demi rond de jambe з наступним переступанням з ноги на ногу, виконується просковзувальним рухом (не відриваючи ніг від підлоги).

PAS DE BOURRÉ

Pas de bourré (па де буре) – пересувальні кроки з ноги на ногу. Pas de bourré simple sur le cou-de-pied (звичайне па де буре), pas de bourré en tournent (па де буре в оберті), pas de bourré suivi (безперервне па де буре), pas de bourré libero (па де буре прохідний), pas de bourré dessus-dessous.

PAS DE DEUX

Pas de deux (па де де – танець удвох) – музично-танцювальна форма в балеті, яка складається з entréе (виходу), adagio (повільного дуету), variatoins le cavalierre et le dame (варіацій артиста балету й балерини), coda (коди).

PAS COURÚ

Pas courú (па сурю) – легкий сценічний біг, у контемпорарі данс використовується при розігріві в поєднанні з аеробною стилістикою – pas courи aerobique.

PAS MARCHÉ

Pas marché (па марше) – танцювальний сценічний крок, викристовується як прихід чи підхід у стрибках, adagio.

PASSÉ

Passé (пассе від французької рassеr – проводити) – поняття, що вказує на шлях переведення чи проведення робочої ноги з пози в позу. Passé – положення ноги в коліні чи вище. Retiré – положення ноги під коліном, є найчастіше прохідними. Sur le cou-de-pied – положення ноги в щиколотці.

PIROUETTE – TOUR

Pirouettetour (пірует – тур) загальне поняття, яке означає оберт, у чоловічому танці оберти на півпальці називають рirouette, а оберт у повітрі tour. У жіночому танці всі оберти мають назву tour. Pirouettetour з 2-ї, 4-ї, 5-ї позиції еn dehors et en dedans (оберт з позицій); grand pirouettetour en arabesque (великий оберт в арабеск), en attitude (великий оберт в атитюд), pirouettetour a la quatrieme en avant (оберт з положенням ноги вперед); tour de force (стрибковий оберт), tour chainé (оберт з почерговими переступаннями), tour soutenú (оберт з підтягуванням ноги), tour piqueen dedans, en dehors (манежний оберт), tour en l’air (повітряний оберт); grand pirouette a la seconde (чоловічий великий оберт з відкритою ногою на 90˚), tour foueté (жіночий манежний хльосканий оберт із заноси ноги на passé попереду, позаду); corkscrew turn (корскреу турн) – штопорний оберт з модерн джаз танцю.

PLIÉ

Plié (пліє від французької plier – згинати) – термін означаючи присідання, demi plié (півприсідання ), grand plié (глибоке присідання). При згинанні плечі давлять на корпус, стегна підтягнути, коліна йдуть убік, розтягуючи ахіл, п’ятка поступово піднімається (лише не в 2-й позиції). При вставанні ставляться п’ятки внутрішніми м’язами в паху, корпус витягується з підтягнутими стегнами, коліна вирівнюються.

PORT DE BRAS

Port de bras et camré le corps (пор де бра ет камбре ле корп) – термін в контемпорарі данс, який означає певні вправи рук і корпуса. Port de bras (пор де бра) – нести руки, правильне переведення рук з позиції в позицію. Port de bras у контемпорарі данс ідентичне семи видам у класичному танці.

Перше рort de bras – з переводом рук з підготовчого положення через 1-ш, 3-тю (5-ту), в 2-шу позиції рук, у контемпорарі данс ще використовується, крім обов’язкової для даного рort de bras, зворотна форма. Друге рort de bras – з комбінуванням трьох позицій. Третє рort de bras – з використанням трох позицій і нахиляннями корпуса вперед і назад. Четверте рort de bras – з комбінуванням трьох позицій і положенням 4-го arabesque. П’яте рort de bras – з комбінуванням трьох позицій і складним перегином корпуса. Шосте рort de bras – з розтяжкою, комбінуванням трьох позицій і складним перегином корпуса. Port de bras en coté – переводи рук з нахилянням корпуса вбік.

Rond de corps (рон де корп) – термін у контемпорарі данс, який означає колове перегинання корпусу на 180˚, 360˚ одноразово з невеликим переводом рук по колу. У контемпорарі данс найчастіше використовується – rond de corps soutenú en tournent (колове перегинання корпуса з підтягувальним обертом). Rond de dras (рон де бра) – термін у контемпорарі данс, який означає колові рухи руками, перед собою en dehors чи en dedans, уперед і назад на 360˚. Виконується однією чи обома руками.

Сambré (камбре) – нахиляння корпуса вперед, убік, назад від попереку нижче 90˚ з рівною чи округлою спиною. Flat back (флет бек) – термін запозичений з модерн джаз танцю, який означає нахиляння корпуса вперед, убік, назад на 90˚ з рівною спиною та витягнутими руками догори.

PREPARATION

Preparation (препаратіон від французької рreparation – приготування) – термін, який означає підготовку до буд-якого руху. Preparation – відкриття руки перед початком руху, рreparation rond de jamde par terre, рreparation rond de jamde – temps relevé, рreparation перед стрибковою комбінацією en pose croisé.

Р

REVERANCE

Revérance (реверанс від французької revérance – поклін) привітання та поклін перед початком і наприкінці будь-якого уроку з хореографії, а також поклін наприкінці варіації чи балетної вистави.

RELEVÈ

Relevé (релеве від французької relevеr – піднімати) – термін, який означає підйом, виконується за рахунок втягування внутрішніх м’язів у паху, одноразово піднімаючись на demi pointé (півальці). Приклади – relevé demi pointé, ваttementr relevé lent, temps relevé.

ROND DE JAMBЕ

Rond de jambe (рон де жамб від французької rond de jambe – коло ногою) – колові рухи ногою по rond de jambe par terre (підлозі), rond de jambe en lair (у повітрі).

С

SWING

Swing (свінг від англійської swing – гойдатися, розкачувати) – танець американського походження, техніка ідентична джайву, без шассе, з хитанням стегнами. Як танцювальна форма має різновиди: swing – рухи вільного коливання тіла, rotary swing – обертові рухи стегнами навколо однієї осі; metronom swing – коливання верхньої частини тіла, pendulum swing (маятниковий) коливання нижньої частини тіла; line swing (лінійний) –коливання будь-якої частини тіла (руки, ноги, корпуса). У контемпорарі данс swing – поняття, яке поєднується з певним рухом, що вказує що вправа чи рух виконується у свінговій манері, з розгойдуванням корпусом, рук, ніг. Наприклад – swing step en crois (свінг-крок хрестом), rond de jambe par terre swing (ронд розгойдуваний, ноги від послабленого стегна м’яко виконують коло ногою по підлозі).

CENTRE

Centre (сентр - середина) – повна назва Exercice danse le centre (екзерсис данс ле сентр) – друга частина уроку в класичному танці й третя в контемпорарі данс, що включає в собе певні вправи на середині зали тим самим підготовлюючи танцівника до стрибків і обертів.

У класичному танці вправи побудовані так. Petit adagio (temps lié, plié port de bras), battement tendu et battement jeté 25˚ , rond de jamb par terre port de bras, battement fondu 45˚ et rond de jambе en lair 45˚ (90˚), battement frappé 25˚ et petit battement sur le cou-de-pied аdagiobattement developpé et battement relevé lent 90˚ , grand battement jeté 90˚.SISSONNES

Sissonne (cіссонс) сіссони – група стрибків з двох ніг на одну. Sissonne simple (cіссонн семпль) – звичайний сіссон, без зміни місця, закінчується на sur le cou-de-pied. Sissonne scenique (cіссонн сенік) – сценічний балетний сіссон, най частіше використовується в балеті в arabesque. Sissonne fondu (cіссонн фондю) – сіссон фондю танучий, при закінченні нога залишається на 45˚, 90˚ уперед, убік, назад і повільно із запізненням переводиться в 5-ту позицію. Sissonne ouvert (cіссонн увер) – сіссон увер відкритий, стрибок із пролітанням уперед, убік, назад, під час якого одна нога відкривається ena rabesque, en attitude, a la seconde, en avant 45˚, 90˚. Sissonne ouvert (developpé) – нога відкривається через battenent developpé, sissonne ouvert (jeté) – нога відкривається через grand battenent jeté. Sissonne fermé (cіссонн ферме) – cіссон ферме закритий, стрибок з пролітанням уперед, убік, назад, під час якого одна нога відкривається en arabesque, en attitude, a la seconde, en avant 45˚, 90˚, але на відміну від sissonne ouvert, одна нога не залишається у повітрі, а швидко переводиться в 5-ту позицію Sissonne tombée (сіссонн томбе) – сіссон томбе падаючий, стрибок, де спочатку якого виконується sissonne simple зі швидким падінням на іншу ногу. Sissonne soubresaut (сіссонн субрісо) – великий стрибок ідентичний sissonne ouvert, але з ускладненою затримкою у повітрі двох витягнутих ніг.

SAUTÉ

Sauté (cоте від французької sauter – стрибати) – термін який означає стрибок чи стрибкові рухи. Sauté наявні в частині allegro як у класичному танці так і в контемпорарі данс. Sauté поділяються на petit sauté (маленькі й середні стрибки) та grand sauté (великі стрибки). Sauté становить багато стрибкових рухів і стрибкових груп. Pas – pas echappé, pas glissade, pas glissé, pas assemblé, pas de chat, pas de poisson, pas de cisaux, pas emboité. Temps – temps levé sauté, temps levé. Sissonne – Sissonne simple, sissonne scienique, sissonne fondu, sissonne ouvert, sissonne fermé, sissonne tombée, sissonne soubresaut. Batterie – entrechat roil, entrechat six, entrechat quatre, entrechat huit, entrechat trois, entrechat cinq, entrechat sept, brisé, pas échappé вattú, pas assemblé вattú, pas jeté вattú. Revoltade, cabriole, changement de pied. Jeté – petit pas jeté, grand jeté en arabesque pas de chat, grand jeté en attitude (croisé, effacé), grand jeté entrelancé, grand jeté en tournent, grand jeté fouté cabriole, grand jeté passé, grand jeté renvercé, grand jeté fouté revoltade. Jamps – jamp, kick, leap, hop.

STETCH–SOUPLESSÉE–DERRIERE

Stretch-Souplessée-Derriere (стретч-суплесе) – загальний термін у хореографії, який означає розтяжку чи розтягувальні вправи.

Derriere нога на станок – розтяжки en face (обличчям до станка), epaulement croisé en avant (нога перед собою вперед), en arriere (нога назад), стоячи на одній нозі, інша нога лежить на станку та розтягується, їдучи по ньому й утримуючись стопою.

Souplessée rond de jambe par terre – загальноприйнята розтяжка в класичному танці вперед і назад.

Grand ecart (гран екар) – шпагат, виконується a la quatrieme (за четвертою позицією) та за a la seconde (за другою позицією).

Jack-knife (джак-найф) складання, стоячи нахил корпуса вперед, грудьми торкнутися колін і руками упор у підлогу, зберігаючи при цьому пряму лінію ноги, корпуса й рук.

Deep body bend (діп боді бенд) складання, стоячи або cидячи, нахил корпусу вперед, грудьми торкнутися колін та руками обхватити ноги, зберігаючи при цьому пряму лінію корпуса й рук.

Frog-position (фрог позишн) − жабка, положення лежачи на животі із зігнутими колінами вбік, пах і п’ятки стопи щільно притиснені до підлоги.

Arch-pont (арш-пон) − міст, стоячи – нахил назад, стати на руки, перегин у формі арки.

СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ

Сучасний танець – загальне поняття танцювальних форм, зародження й становлення яких відбувалось упродовж ХХ століття. Остаточно сформувались як окремі техніки чи танцювальні системи з 19702010 рр.

До танцювальних технік сучасного танцю належать – контемпорарі данс (європейські неокласичні техніки, світові техніки перфомансу), модерн джаз танець (техніка модерн-танцю, техніка джаз-танцю, середні стрибкові рухи класичного танцю), хіп-хоп танець (техніки стрит-данс – хіп-хоп, нью стайл, електрик-бугі, брейк данс; техніки клаб-данс – фанк, диско, техно, хауз, електро; джаз, рок і поп техніки – свінг, чарльстон, рок-н-рол, твіст; імпровізація (техніка Айседори Дункан, техніка Михайла Фокіна, техніка Стіва Пекстона, техніка визволення), теп-данс (техніки – ірландська, афро-американська, російська).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка