Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32


Тема № 4. Понятійно-катеогоріальний аппарат хореографічного мистецтваСторінка3/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема № 4. Понятійно-катеогоріальний аппарат хореографічного мистецтва
Adagio (від італійської adagio повільно, спокійно, не поспішаючи). У музиці – це означення темпу. У балеті одна з частин музично-танцювальних форм (pas de deux, pas de trois). На уроці класичного танцю вправи біля станку (battement developpe, battement relevé lent), вправи на середині (temps lié, port de bras, battement developpé, battement relevé lent). Adagio розвиває стійкість, розтяжку; уміння вільно тримати ногу на 90˚ уперед, убік, назад; координацію та широку амплітуду руху.

Аllegro (алегро з італійської аllegro – швидко, весело). У музиці – це означення темпу. Аllegro одна з частин уроку хореографії, яка включає в себе стрибкові вправи та оберти.

У хореографії: petit sauté (малі та середні стрибки – temps leve sauté, pas echappe, pas assemble, pas jete, pas glissade, pas tombe, pas chasse, sissonne ferme, sissonne ouvert,); grand sauté (великі стрибки – grand assemble, grand jete, grand jete en tournent, grand jete entrelace, tour en l’air); pirouettes-tours (оберти – pirouettes-tours з 2-ї, 4-ї, 5-ї позиції, pirouettes-tours a la quatrieme, grand pirouettes a la seconde, grand pirouettes-tours en arabesque, grand pirouettes-tours en attitude).A la seconde (а ля зкон – у другу позицію) – положення ноги вбік еn cote на рівні другої позиції на 90˚, 120˚. Наприклад – battement releve lent a la seconde grand pirouettes a la seconde.

A la quatrieme (а ля катрім – у четверту позицію) – у класичному танці та контемпорарі данс положення ноги вперед еn avant на рівні четвертої позиції в par terre та на 45˚, 90˚. Наприклад – grand pirouettes a la quatrieme еn avant.

Allongé – Arrondi (алонже – аронді – флекс) – положення рук (кисті, ліктя) у класичному танці та контемпорарі данс. Arrondi – закруглене положення руки ліктя, кисті в будь-який позиції. Allongé витягнуте положення руки ліктя, кисті в будь-який позиції. Flex – витягнуте положення руки зі скороченою кистю повернутою вниз чи догори.

En avant (ан аван) – рух ноги вперед, devant (деван) положення ноги попереду в 3-й, 5-й позиції.

En arrière (ан ар’єр) – рух ноги назад, derrière – (дер’єр) положення ноги позаду в 3-й, 5-й позиції.

En cote (ан коте) – рух ноги вбік.

En dedans (ан дедан) – напрям руху робочої ноги всередину до опорної ноги; в pirouette чи в en tournent – обертання чи поворот до опорної ноги; положення ноги чи позиція всередину.

En dehors (ан деор) – напрям руху робочої ноги назовні, від опорної ноги; в pirouette чи в en tournent – обертання чи поворот від опорної ноги; загальне поняття й головний принцип класичного танцю – виворотність.

En dos (ан до) – положення танцівника (стосовно глядача) спиною до 5-ї точку зали.

En profille (ан профіль) – положення танцівника боком до 3-ї, 7-ї крапки залу.

En face (ан фас) – положення танцівника обличчям (стосовно глядача) до 1-ї точки зали.

En сrois (ан круа – хрестом) – принцип виконання у формі хреста: уперед, убік, назад, убік. Виконується в екзерсисах класичного танцю та контемпорарі данс: battement tendu, battement tendus jeté, battement fondu, battement developpé, battement relevé lent, grand battement jeté. Цей принцип має два різновиди: правильний хрест і неправильний хрест. Правильний хрест виконується вперед, убік, назад, всторону. Неправильний хрест виконується вперед, убік, назад. Можливі й такі модифікації хреста: складні – уперед, назад, убік; назад, уперед і два рази убік.

En lair (ан лер – у повітрі) – у класичному танці та контемпорарі данс термін означає виконання руху в повітрі. Наприклад: rond de jamb en l’air, tour en l’air, lift en l’air, arabesque en l’air.

En tournent (ан турнан – у повороті) – термін, який вказує, що рух повинен виконуватись один раз із поворотом усього тіла. Наприклад – battement tendu en tournent en dehors, battement fondu en tournent еn dedans, pas de bourré en tournent en dehors, grand jeté en tournent tombe coupé, grand assemblé en tournent.

Aplomb (апломб – рівновага) – впевнена манера виконання, вміння зберігати рівновагу всіх частин тіла, стоячи всією ступнею, en demi pointé (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plié (під час присідання) впродовж декількох тактів.

Arabesque (від арабської арабеск – стріла, візерунок) у класичному танці та контемпорарі данс одна з основних і найчастіше вживаних поз, за якої корпус прямий, витягнута нога танцівника відведена назад: arabesque par terre (арабеск на підлозі), arabesque en lair – 25˚, 45˚, 90˚ (арабеск у повітрі); arabesque penchée (арабеск з нахилом корпуса вперед). Положення плечей щодо стегон паралельне, руки: одна витягнута вперед, інша – вбік. У хореографії прийняті чотири форми arabesque, які виконуються: на всій ступні, en demi pointe (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plié (в присіданні), en tournent (у повороті), en terre-â- terre (прохідними рухами підлогою без стрибка), у стрибку. Також завдяки виразному зовнішньому вигляду поза arabesque в балеті може передавати психологічні відтінки.

Attitude (атитюд – поза, положення) – у класичному танці та одна з основних і найчастіше використованих поз, за якої корпус танцівника прямий, опорна нога витягнута, робоча нога трішки зігнута в коліні та відведена назад чи вперед. У хореографії аttitude має чотири форми: аttitude croisé – аttitude croisé en avant, аttitude croisé en arriere; аttitude effacé – аttitude effacé en avant, аttitude effacé en arriere; аttitude en coté; аttitude ecarté. Положення плечей по відношенню до стегон паралельне.

Battements (батман – биття, удари, виведення й приведення ноги) – група рухів в хореографії. Battements виробляють у танцівника вивертанність, різкість та еластичність м’язів, рухомість суглобів, а в ускладненних формах – координацію руху всього тіла. Battements виконуються на всій ступні, en demi pointe (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plie (у присіданні), en tournent (у повороті).

Battements розподіляються на три групи: Battement tendu (від tendre – тягнути, натягнуті батмани), battement sur le cou-de-pied (батмани з приведенням ноги на щиколотку), battement developpé (виймальні батмани). До групи Battement tendu належать – battement tendu simple, battement tendu jeté, battement jeté piqué, battement tendu pour batterie, grand battement jeté, grand battement jeté pointé, grand battement libero, grand battement balancé.Warm-up (вам-ап від англійської warm-up – розігрівати, розігрів) – перша частина уроку з контемпорарі данс. Включає в себе певні групи вправ.

Рas – кроки на середині за лінією танцю (pas couru aіеrobique – швидкий аеробний біг, pas couru – сценічний біг, pas marhet pas marhsur le demí pointé- flex – сценічний крок з черегуванням кроку на півпальцях і п’ятках).

Par terre вправи на підлозі (point- flex – скорочення й натягування стопи, rond de pied – коло стопою всередину й назовні; rond de jambe en dehors – коло ногами назовні; developpé contr hend – одна нога витягнута, інша виймається протилежною рукою за п’ятку; developpé point-flex – ноги зігнути в колінах, вийняти вперед, скоротити стопу, витягнути стопу, ноги зігнути в колінах, витягнути вперед на підлогу, скоротити стопу, витягнути стопу).

Body-Stretch вправи для корпуса й розтяжки (contraction & release – стискання й розширення корпуса вперед, назад, убік , deep body bend – складання, arch-pontмісток, grand ecarts шпагати).

Holubetz (голубець) – стрибок у характерному і народно-сценічному танці (найчастіше в польському й українському), але іноді використовується в контемпорарі данс. Виконується в положенні en profile (боком), epoulement (діагонально), техніка ідентична cabriole.

Danse densemblé (данс дасамбле) – ансамблевий танець, де танцюють разом від шести до дванадцяти і більше виконавців, а також від трьох до дванадцяти і більше пар. Ансамблевий танець використовується в балеті, концерті, шоу, мюзиклі.

Exercice (екзерсис від французької еxercice – вправи) – термін, який означає комплекс послідовних частин уроку з певними вправами, синоніми – trenage (тренаж), training (тренінг), у спорті – тренування.

Exercice має певні частини, які слугують для послідовного вивчення, засвоєння, ускладнення й досконалості танцювальної техніки. В хореографії – exercice sur le barre (вправи біля станка), exercice danse le centre (вправи на середині), allegro (швидка частина – стрибки, заноси, оберти).

У характерному чи народно-сценічному танці – exercice sur le barre (вправи біля станка), (танцювальні етюди характерних танців – російського, українського, білоруського, молдавського, польського, угорського, іспанського, італійського, грецького, єврейського, грузинського, східного).

У модерн джаз танці – warm-up (розігрів), isolation (ізоляція), par terre (партер), adagio (адажіо), cross movements, jumps, turn (кросс), combination & improvisation (комбінації й імпровізація).Epoulement (епольман) – діагональне положення танцівника (стосовно глядача) у 2-й, 4-й, 6-й, 8-й крапки залу. Еpoulement має декілька різновидів: еpoulement croisé (епольман круазе) – положення корпуса в діагональне схрещене чи закрите до глядача з виведеним уперед плеча і ноги, голова повернута до плеча. Здається, що корпус схрещений і один бік перекриває інший.

Еpaulement effacé (епольман ефасе) – положення корпуса діагональне розвернене чи відкрите до глядача, при цьому корпус весь відкритий, голова повернута до плеча.

Еpaulement ecarté (епольман екарте) – положення корпуса вздовж діагоналі до глядача, при цьому корпус розвернутий у бік, голова повернута до плеча.

Pas (па від французької pas – крок) – термін означає численні танцювальні кроки, біг і стрибки, а також форми балету. Наприклад – pas de bourré, pas marché, pas assemblé, pas de deux, grand pas.

Pirouettetour (пірует – тур) загальне поняття, яке означає оберт, у чоловічому танці оберти на півпальці називають рirouette, а оберт у повітрі tour. У жіночому танці всі оберти мають назву tour.

Pirouettetour з 2-ї, 4-ї, 5-ї позиції еn dehors et en dedans (оберт з позицій); grand pirouettetour en arabesque (великий оберт в арабеск), en attitude (великий оберт в атитюд), pirouettetour a la quatrieme en avant (оберт з положенням ноги вперед); tour de force (стрибковий оберт), tour chainé (оберт з почерговими переступаннями), tour soutenú (оберт з підтягуванням ноги), tour piqueen dedans, en dehors (манежний оберт), tour en l’air (повітряний оберт); grand pirouette a la seconde (чоловічий великий оберт з відкритою ногою на 90˚), tour foueté (жіночий манежний хльосканий оберт із заноси ноги на passé попереду, позаду); corkscrew turn (корскреу турн) – штопорний оберт з модерн джаз танцю.

Plié (пліє від французької plier – згинати) – термін означаючи присідання, demi plié (півприсідання ), grand plié (глибоке присідання). При згинанні плечі давлять на корпус, стегна підтягнути, коліна йдуть убік, розтягуючи ахіл, п’ятка поступово піднімається (лише не в 2-й позиції). При вставанні ставляться п’ятки внутрішніми м’язами в паху, корпус витягується з підтягнутими стегнами, коліна вирівнюються. Plié виконується за всіма позиціями ніг у контемпорарі данс.

Port de bras (пор де бра) – термін в хореографії, який означає певні вправи рук і корпуса. Port de bras (пор де бра) – нести руки, правильне переведення рук з позиції в позицію.

Перше рort de bras – з переводом рук з підготовчого положення через 1-ш, 3-тю (5-ту), в 2-шу позиції рук, також використовується, крім обов’язкової для даного рort de bras, зворотна форма.

Друге рort de bras – з комбінуванням трьох позицій.

Третє рort de bras – з використанням трох позицій і нахиляннями корпуса вперед і назад.

Четверте рort de bras – з комбінуванням трьох позицій і положенням 4-го arabesque.

П’яте рort de bras – з комбінуванням трьох позицій і складним перегином корпуса.

Шосте рort de bras – з розтяжкою, комбінуванням трьох позицій і складним перегином корпуса.

Port de bras en coté – переводи рук з нахилянням корпуса вбік.

Сambré (камбре) – нахиляння корпуса вперед, убік, назад від попереку нижче 90˚ з рівною чи округлою спиною.

Flat back (флет бек) – термін запозичений з модерн джаз танцю, який означає нахиляння корпуса вперед, убік, назад на 90˚ з рівною спиною та витягнутими руками догори.

Positions des bras et de pied (позиційон дес брас ет дес пьєс) – загальний термін у контемпорарі данс, який означає систему положень і позицій рук і ніг.

Positions des bras (позиції рук) – три основних позицій, три положення за методом А.Я Ваганової.

Перша позиція рук (primiere position de bras) позиція ідентична 1-й позиції класичного танцю: руки підняті спереду корпуса на рівні грудей.

Друга позиція рук (seconde position de bras): руки відведені вбік, трохи зігнуті в лікті.

Третя позиція рук (troisieme position de bras) руки підняті до гори з округлими ліктями, кисті повернуті всередину, одна біля другої, але не торкаючись.

Підготовче положення рук (bras bas): руки опущені до низу напроти стегон, кисті спрямовані всередину, одна близько другої, але не торкаючись.

Positions des pied (позиції ніг) – п’ять основних позицій ніг за методом А.Я Ваганової.

Перша позиція ніг (les positions de pied). Обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’ятки, утворюючи одну лінію.

Друга позиція ніг (seconde position de pied). Ноги на відстані однієї стопи чи трохи більше, обидві стопи вивернуті назовні.

Третя позиція ніг (troisieme position de pied). Стопи притиснутіні виворотно п’ятками, які заходять одна за іншу до півстопи.

Четверта позиція ніг (quatrieme position de pied). Анологічна п’ятій позиції, але одна з ніг виведена вперед чи назад, на відстані однієї стопи чи трохи більше.

П’ята позиція ніг (cinquieme position de pied). Стопи притиснуті виворотно п’ятками, носки до п’яток, п’ятки до носків.

Preparation (препаратіон від французької рreparation – приготування) – термін, який означає підготовку до буд-якого руху. Preparation – відкриття руки перед початком руху, рreparation rond de jamde par terre, рreparation rond de jamde – temps relevé, рreparation перед стрибковою комбінацією en pose croisé.

Fitnessсилові вправи для рук, плечей, спини (press жим від підлоги широким хватом; pull-up – підтягування у станка за голову широким хватом).
Контрольні питання

 1. Назвіть головний принцип класичного танцю? Назвіть комплекс рухів на виведення та приведення ноги?

 2. Назвіть положення корпусу у хореографії?

 3. Як називається рух на присідання та підйом на півпальці, які він має види?

 4. Назвіть французькою – вперед, убік, назад? Назвіть французькою – назовні, до себе?

 5. Назвати хореографічний тренінг? Схарактеризувати принцип побудови робути в класичному танці?

 6. Назвати термінологію в хореографії?

 7. Як називався поклін французьською?


Тестові завдання

1. Коло ногою по підлозі:

а) battement tendu; б) rond de jambe en l’air;

в) rond de jambe par terre.

2. Виведення та приведення ноги натягнуте:

а battement tendu; б) battement fonu; в) battement tendu jeté.

3. Батман кидковий колючий:

а battement tendu jeté; б) battement tendu jeté piqué;

в) battement tendu.

4. Правильні переводи рук:

а) attitude; б) arabesque; в) port de bras.

5. Положення корпусу в діагональ:

а) en dos; б) epoulement; в) en profille.

6. Повільна частина уроку:

а) andente; б) allegro; в) adagio.

7. Швидка частина уроку на стрибки та оберти:

а) sauté; б) allegro; в) adagio.

8. Таючий батман на розгинання обох ніг:

а) battement tendu; б) battement fonu; в) grand battement jeté.

9. Великий кидковий батман:

а) battement tendu; б) grand battement jeté; в) jeté piqué.

Завдання для самостійної роботи

1. Зробити конспект з хореографічних термінів і понять.


Література
1. Балет / Пер. с англ. – М.: Астрель АСТ, 2003.

2. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе / Пер. с англ. – М.: Астрель, 2003.

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб: Лань, 2000.

4. Гваттерини М. Азбука балета [пер. с итал.] / Гваттерини М. – М.: БММ АО, 2001.

5. Григорович Ю.М. Балет: [энциклопедия] / Григорович Ю.М. – М.: Советская энциклопедия, 1981.

6. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – М.: Искусство, 1976.

7. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М.: ВЦХТ, 2002.

8. Тарасов Н.І. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н.І. – М.: Лань, 2005.Тема № 5. Особливості гігієни, харчування та дихання у хореографії
Важливим принципом при підготовці студента до заняття з хореографії є дотрмування правил особистої гігієни, харчування та правильного дихання. Це сприяє внутрішньому комфорту та здоров’ю студента, а також його спілкуванню з однокурсниками.

Форма студента для занять з хореографії повинна бути чистою, випраною, просушеною, випрасуваною, мати приємний вигляд та гарно пахнути. Це створює гарний настрій і атмосферу серед студентів. Також це позбавляє студентів від ганьби через брудну форму, або роздратованість на студента чи студентів із брудним і неохайним зовнішнім виглядом.

Форма студентів: для хлопців – обов’язково змінна нижня білизна (плавки-боксерки, або класичні), темного, а краще чорного кольору. Саме завдяки плавкам, у хлопців є можливість естетично виглядати в дільниці тазо-стегнової частини попереду. Викладач повинен, етично та делікатно повідомити хлопціям про те, як правильно й естетично заправляти плавки. Також до одягу хлопців належить чорне трико (лосини), або, танцювальні спеціальні чорні брюки. Чорні шкарпетки та чорна обтягуюча футболка або майка. Взуття – чорні балетки та чорні сценічні або джазові туфлі.

Для дівчат – обов’язково змінна темна, а краще чорна нижня білизна, чорне трико (лосини), чорний купальник, чорна тонка (креп, сатін, шефон) коротка юбка, при потребі, для занять з історико-побутового, бального та народно-сценічного танцю довга, широка (сонцекльош) чорна юбка. Чорні шкарпетки, за необхідністю. Взуття – чорні балетки та чорні сценічні або джазові туфлі. Також для дівчат бажано мати чорні народні туфлі на низькому підборі (чарочка), або сучасний сценічний варіант – чорні кабаретки. Волосся дівчат повинні бути гладенько зачесані та зібрані в так звану «дульку» на потилиці.

Як для дівчат, так і хлопців на кожне заняття форма повинна бути чистою і сухою, провітренною, або випраною. Обов’язковою є наявність маленького рушника, хустинки, щоб під час занять можно було протертись, передусім, коли жарко, або значні фізичні навантаження. Після занняття бажано прийняти душ і перевдягнутись у побутовий звичайний одяг.

Інши елементи форми на заняття встановлюються викладачем: туфлі, брюки, сукні тощо. Також бажано на холодний сезон мати темні або чорні шертсяні гольфи. Темні, або чорні трикотажні чи бавоняні куртки, щоб тримати тіло в теплі.

Щоб запобігати травмам, хворобам, студентам не рекомендується палити, бути в нетверезому стані, переїдати чи приходити на заняття голодним, а також систематично надосипати. За дві години до початку заняття студент повинен перекусити, щось легке, але якісне, краще вживати білково-углеводну та глюкозну їжу. У прохолодні сезони та взимку –тепло вдягатись, довго не затримуватись на холодному повітрі. Проводити профілактику проти повітряно-інфекційних захворювань – їсти лимон, вживати вітаміни та імуно-стимулючі засоби.

Також після переодягання, потрібно обов’язково помити руки. При розтягуваннях чи «крепатурах» – змазувати м’язи профілактичними, зігріваючими гелями, приймати, за можливості, ванну.

Дихання під час заняття є обов’язковим правилом для кожного студента. Під час уроку з хореографії, потрібно намагатися правильно дихати – вдих носом, видих ротом. Ні в якому разі не затримувати дихання. Викладач повинен дбати про чистоту і чисте повітря в класі хореографії. Клас повинен бути провітреним, із чистою вимитою підлогою. У зимку в класі потрібно підтримувати тепло.
Контрольні запитання і завдання


 1. Схарактеризуйте принципи зовнішнього вигляду на заняттях із хореографії для хлопців і дівчат.

 2. Назвіть чинники для запобігання травм і захворювань.

 3. Назвіть особливості харчування перед занняттям з хореографії.

 4. Схарактеризуйте принципи дихання на занятті з хореографії.

 5. Яким повинне бути зовнішній вигляд класу з хореографії.


Тестові завдання

1. Якого кольору повинна бути форма для занять з хореографії:

а) чорна;

б) чорна чи темна;

в) кольорова.

2. Назвіть форму для хлопців:

а) плавки, лосини чи брюки, обтягуюча футболка чи майка, балетки чи туфлі;

б) спортивний костюм, футболка, кросівки;

в) брюки, балетки, футболка.

3. Назвіть форму для дівчат:

а) лосини, купальник, тонка юбка, балетки чи туфлі;

б) спортивний костюм, футболка, кросівки;

в) брюки, балетки, футболка.

4. Правильне дихання на уроці з хореографії – це:

а) періодично дихати не звертаючи на це уваги;

б) вдихати носом, видихати ротом;

в) швидко дихати носом.

Завдання для самостійної роботи


 1. Підготуйте доповідь про особливості харчування та дихання в хореографії.


Література
Матеріали щодо гігієни:

1. Гігієна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://all-gigiena.ru/lit/314-gigiena-fizicheskogo-vospitanija. Заголовок з екрана.

2. Гігієна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.booksmed.com/gigiena. Заголовок з екрана.

3. Гігієна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meduniver.com/Medical/Book/7.html. Заголовок з екрана.

Матеріали щодо профілактики захворювань:

1. Профілактика захворювань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feelgood.com.ua/health/articles/top-5-letnih-boleznej/. Заголовок з екрана.

2. Профілактика захворювань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masagi.com.ua/vid/profilak/. Заголовок з екрана.
Матеріали щодо харчування:

1. Харчування Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tiensmed.ru/sportsman.html. Заголовок з екрана.

2. Харчування Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fatalenergy.com.ru/Book/phednin_pitanie/5.php. Заголовок з екрана.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка