Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32


Тема № 6. Хореографічний розігрівСторінка4/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема № 6. Хореографічний розігрів.
Warm-up
1. Pas

- pas pas couru airobique – швидкий аеробний біг зі згинанням і витягуванням рук у ліктях уперед, у бік;

- pas marhcé et pas marhce sur le demi pointé-flex – сценічний крок з черегуванням кроку на півпальцях і п’ятках.

2. Par terre

- point-flex сидячи на підлозі, корпус прямий – скорочення й натягування стопи за 6-ю позицією;

- rond de pied – сидячи на підлозі, корпус прямий, коло стопою назовні за 1-ю позицією;

- rond de jambe – сидячі, коло витягнутими ногами назовні;

- developpé contr hend – лежачи, одна нога витягнута, інша виймається протележною рукою за п’ятку за 1-ю позицією;

- deep body bend – складання; arch-pont – місток; grand ecarts – шпагати.3. Fitness

- press jeam – жим від підлоги широким хватом, корпус прямий, ноги разом у 6-й позиції;

- pull-up – підтягування біля станка за голову широким хватом, корпус прямий, ноги разом у 6-й позиції.

4. Barre

- port de bras – переводи рук з нахиляннями корпуса назад, вправо, вліво, вперед;

- stretch – розтяжки вниз назад за 4-ю позицією з двох ніг, розтяжка вбік з переходом у 2-гу позицію;

- passé-twist – переводи коліна з виворотного в завернуте положення;

- battement tendu simple et poin-flex – виведення й приведеня ноги в 1-шу позицію хрестом; носок, каблук, носок, приставити;
Контрольні запитання і завдання


 1. Схарактеризуйте етапи розігріву на занятті з хореографії.

 2. Назвіть вправи та рухи на розтяжку.

 3. Назвіть силові рухи.

 4. Назвати рухи біля станка.


Тестові завдання

1. Коло стопою:

а) rond de jambe;

б) rond de pied;

в) par terre.

2. Gran ecart:

а) розтяжки;

б) шпагат;

в) місток.

3. Назвіть кроки по залу:

а) pas de deux;

б) pas glissade, pas curu, pas de bourré;

в) pas marché, pas curu.
Завдання для самостійної та роботи


 1. Відпрацюйте рух розігріву – rond de jambe.

 2. Відпрацюйте рух розігріву – developpé contr hend.

 3. Самостійно виконайте рухи розігріву – deep body bend, arch-pont, grand ecarts, press jeam, pull-up, port de bras, stretch, passé-twist, battement tendu simple et poin-flex.

Література
1. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб. : Лань, 2000.

2. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец: методика преподавания / Никитин В.Ю. – М. : ВЦХТ, 2002.

3. Чеккетти Грациозе. Полный ученик классического танца. Школа Енрико Чекетти / Чеккетти Грациозе. Пер. с ит. Лысовой Е. – М. : Астрель, 2007. – 508 с. : ил.

4. Шариков Д.І. Contemporary dance у балетмейстерському мистецтві: навчальний посібник / Шариков Д.І.. – К. : КиМУ, 2010. – 173 с.Тема № 7. Класичний танець. Вправи біля станка. Перше півріччя

Exercicie sur le barre

1. Plié – demi, grand за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг, обличчям до станка.

2. Plié – demi, grand за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг, тримаючись однією рукою за станок.

3. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV,V позиціями ніг, обличчям до станка.

4. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг, тримаючись однією рукою за станок.

5. Battements tendus simple за І позицією ніг, обличчям до станка, у формі хреста – вперед, убік, назад. З двох ніг.

6. Battements tendus simple за І позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – вперед, убік, назад. З двох ніг.

7. Battements tendus jeté-piqué за І позицією ніг, обличчям до станка, у формі хреста – вперед, убік, назад. З двох ніг.

8. Battements tendus jeté-piqué за І позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – вперед, убік, назад. З двох ніг.

9. Rond de jamb par terre en dehors et en dedans за І позицією ніг – обличчям до станка з preparation en dehors et en dedans. З двох ніг.

10. Rond de jamb par terre en dehors et en dedans – за І позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок з preparation en dehors et en dedans. Souplessé – растяжка, і port de brasпереводи рук із нахиляннями корпуса. З двох ніг.

11. Положення ноги Sur le cou-de-pied – попереду, позаду, з двох ніг.

12. Battements fondu sur le cou-de-pied за V позицією ніг – обличчям до станка, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг.

13. Battements fondu sur le cou-de-pied за V позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг.

14. Grand battement jeté за І позицією ніг – обличчям до станка, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг.

15. Grand battement jeté за І позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг.

16. Port de bras et cambre – en avant, en arriere, en coté за I позицією ніг, правильні переводи рук із нахиляннями коруса обличчям до станка.

17. Pas marché – сценічний танцювальний крок вздовж стака ледь торкаючись його.

18. Preparation tour chainé підготовка до переступаючого оберту за І позицією ніг за принципом половинок (спина-обличча щодо станка).

19. Preparation soutenu en tournent – обличчям до станка за V позицією ніг.
Контрольні завдання

 1. Покажіть принцип виконання plié (demi, grand), relevé за I позицією ніг.

 2. Покажіть принцип виконання вattements tendus simple.

 3. Покажіть принцип виконання вattements tendus jeté-piqué.

 4. Покажіть принцип виконання rond de jamb par terre en dehors et en dedans.

 5. Покажіть принцип виконання вattements fondu sur le cou-de-pied.

 6. Покажіть принцип виконання grand battement jeté.

 7. Покажіть принцип виконання рort de bras et cambre.

 8. Покажіть принцип виконання рas marché.

 9. Покажіть принцип виконання рreparation tour chainé.

 10. Покажіть принцип виконання рreparation soutenu en tournent.


Тестові завдання

1. Півприсідання та підйоми напівпльці:

а) grand plié;

б) demi plié;

в) demi plié et relevé demi pointé.

2. Звичайне виведення та приведення натягнутої ноги:

а) battment tendu;

б) battments;

в) battment tendu simple.

3. Колючий кидковий батман:

а) battment jeté piqué;

б) battment jeté;

в) battment tendu jeté.

4. Оборотне коло ногою по підлозі:

а) rond de jamb;

б) rond de jamb par terre en dedans;

в) rond.

5. Правильні переводи рук із нахилянням коруса:

а) port de bras;

б) port de bras et cambre;

в) cambre.

6. Правильний сценічний крок:

а) pas couru; б) pas glissade; в) pas marché.

7. Таючий батман:

а) battment tendu;

б) battment fondu;

в) battment jeté piqué.
Завдання для самостійної роботи


 1. Завчіть і відпрацюйте виконання plié (demi, grand), relevé за I позицією ніг.

 2. Завчіть і відпрацюйте виконання вattements tendus simple.

 3. Завчіть і відпрацюйте виконання вattements tendus jeté-piqué.

 4. Завчіть і відпрацюйте виконання rond de jamb par terre en dehors et en dedans.

 5. Завчіть і відпрацюйте виконання вattements fondu sur le cou-de-pied.

 6. Завчіть і відпрацюйте виконання grand battement jeté.

 7. Завчіть і відпрацюйте виконання рort de bras et cambre.

 8. Завчіть і відпрацюйте виконання рas marché.

 9. Завчіть і відпрацюйте виконання рreparation tour chainé.

 10. Завчіть і відпрацюйте виконання рreparation soutenu en tournent.


Література
1. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе / Пер. с англ. – М. : Астрель, 2003.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб. : Лань, 2000.

3. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – М. : Искусство, 1976.

4. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М. : ВЦХТ, 2002.

5. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н.И. – М. : Лань, 2005.

Тема № 8. Класичний танець.

Вправи на середені. Перше півріччя

Exercice danse le centre

1. Positions de bras – позиції рук: І, ІІ, ІІІ та bras bas – підготовче положення. Положеня – allongé et arrondi.

2. Posе de bras положення рук: мале – demi і велике – grand.

3. Положення корпуса й точки зали: 1-ша – en face, 2-га –epoulement, 3-тя – en profille, 4-та – epoulement, 5-та – en dos, 6-та –epoulement, 7-ма – en profille, 8-ма – epoulement.

4. Positions de pieds – позиції ніг: І, ІІ, ІІІ, ІV,V.

5. Port de bras – правильні перводи рук: 1-ше port de bras та його обратна форма en face; 2-ге port de bras epoulement з ведучою правою та лівою руки; 3-тє port de bras з нахиляннями уперед і назад en face; port de bras з нахилами вбік уліво та вправо en face.

6. Epoulement – діагональне положення. Epoulement croisé

діагональне положення закрите схрещене з правої та з лівої ноги en avant – впред, en arriere – назад. Epoulement effacé діагональне положення закрите схрещене.7. Arabesque – вітягнуте положення, стріла. Temps arabesque № 1 з правої та лівої ноги.

8. Reverance – сценічний поклін класичного танцю. Reverance – чоловічий сценічний en face. Reverance – жіночий сценічний epoulement через переводи положень рук і перехід у ІV позицію ніг у demi рlié.
Контрольні завдання

 1. Покажіть позицій рук: І, ІІ, ІІІ та bras bas, кисть у allongé et arrondi.

 2. Назвіть положення корпуса та точки зали.

 3. Покажіть позиції ніг І, ІІ, ІІІ, ІV,V.

 4. Назвіть принцип виконання: 1-ше port de bras; 2-ге port de bras; 3-тє port de bras; port de bras з нахилами убік.

 5. Покажіть еpoulement croisé, еpoulement effacé з правої та лівої ноги вперед і назад,

6. Покажіть Temps arabesque № 1 з правої та лівої ноги.
Тестові завдання

1. Колові та витягнуті положення кисті рук:

а) port de bras;

б) allongé et arrondi;

в) еpoulement croisé.

2. Правильні перводи рук:

а) battment;

б) еpoulement;

в) port de bras.

3. Діагональне положення корпуса:

а) en profille;

б) en dos;

в) epoulement.

4. Вітягнуте положення, стріла:

а) rond de jamb;

б) port de bras;

в) аrabesque.
Завдання для самостійної роботи


 1. Завчіть і відпрацюйте позиції рук і ніг.

 2. Завчіть і відпрацюйте виконання 1-ше port de bras; 2-ге port de bras; 3-тє port de bras; port de bras з нахиляннями убік.

 3. Завчіть і відпрацюйте положення корпусу та точки зали.

 4. Завчіть і відпрацюйте еpoulement croisé, еpoulement effacé з правої і лівої ноги вперед і назад.

 5. Завчіть і відпрацюйте виконання temps arabesque № 1 з правої та лівої ноги.


Література
1. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе / Пер. с англ. – М. : Астрель, 2003.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб. : Лань, 2000.

3. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – М. : Искусство, 1976.

5. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н.И. – М. : Лань, 2005.Тема № 9. Класичний танець.

Стрибки. Перше піврічча
Allegro

1. Temps levé sauté – звичайний стрибок з двох ніг на дві за І, ІІ, ІV,V позиціями ніг.

2. Pas echappé – стрибок із зміною позицій ІV,V, ІІ, V з двох ніг на дві.

3. Pas chassé – стрибок з двох ніг на дві з просковзуванням.
Контрольні завдання

 1. Покажіть принцип виконання temps levé sauté.

 2. Покажіть принцип виконання pas echappé.

 3. Покажіть принцип виконання pas chassé.


Тестові завдання

1. Cтрибок з використанням зміни позицій:

а) pas echappé;

б) temps levé sauté;

в) sissonne fermé.

2. Звичайний стрибок:

а) temps levé sauté;

б) pas echappé;

в) grand jeté entrelacé.

3. Стрибок який з французької перекладається – гнати:

а) pas echappé;

б) sissonne fermé;

в) pas chassé.
Завдання для самостійної роботи


 1. Завчіть і відпрацюйте temps levé sauté.

 2. Завчіть і відпрацюйте виконання pas echappé;

 3. Завчіть і відпрацюйте виконання pas chassé.

Література
1. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе: пер. с англ. – М. : Астрель, 2003.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб. : Лань, 2000.

3. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – М. : Искусство, 1976.

5. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н.И. – М. : Лань, 2005.Тема № 10. Класичний танець.

Вправи біля станка. Друге півріччя

Exercicie sur le barre

1. Plié – demi, grand. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг, тримаючись однією рукою за станок. Використання allongé et arrondi. Soutenu en tournent en dedans.

2. Battements tendus за V позицією ніг et degage demi plié за ІV позицією ніг, тримаючись одною рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг, комбінація еn avant et en arriere. Soutenu en tournent en dedans.

3. Battements tendus jeté-piqué 25º за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

4. Rond de jamb par terre en dehors et en dedans – за І позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з preparation en dehors et en dedans. Rond 45º en dehors et en dedans. Souplessé – разтяжка і port de brasпереводи рук із нахилами корпуса. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans. Arabesque et attitude.

5. Battements fondu sur le cou-de-pied 45º за V позицією ніг тримаючись однією рукою за станок, і battement soutenu –підтягуючий, збираючий батман, у формі хреста – уперед, убік, назад. Detirré – нога на станку, нахили корпуса та розтяжка уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

6. Rond de jamb en lair en dehors et en dedans 90º – коло ногою в повітрі за І позицією ніг, обличчям до станка. З двох ніг.

7. Battements frappé sur le cou-de-pied 25º за V позицією ніг тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

8. Adagio – повільна частина. Вattement developpé 90º – виймаючий батман et battement relevé lents 90º – піднімаючий батман уперед, убік, назад. З двох ніг. Grand ecart – шпагати з правої та лівої ноги поперчений шпагат. Soutenu en tournent en dedans.

9. Grand battement jeté 90º за І позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Grand battement libero – вільні кидкові батмани.

Port de bras et cambre – en avant, en arriere, en coté за I позицією ніг, правильні переводи рук із нахилами коруса, обличчям до станка. Soutenu en tournent en dedans.
Контрольні завдання

 1. Покажіть принцип переводу кисті руки з allongé в arrondi.

 2. Покажіть принцип виконання soutenu en tournent en dedans.

 3. Покажіть принцип виконання battements tendus et degage demi pli.

 4. Покажіть принцип виконання arabesque et attitude.

 5. Покажіть принцип виконання вattement soutenu.

 6. Покажіть принцип виконання rond de jamb en l’air en dehors et en dedans 90º.

 7. Покажіть принцип виконання battements frappé sur le cou-de-pied 25º.

 8. Покажіть grand ecart з двох ніг та поперечний.


Тестові завдання

1. Закруглене положення кисті :

а) аrrondi;

б) allonge;

в) flex.

2. Підтягуючий обертовий рух до опорної ноги:

а) вattement soutenu;

б) soutenu en tournent en dedans;

в) tour.

3. Прехід з позиції в позицію чрез присідання:

а) pas couru;

б) degage;

в) battements tendus et degage demi plié.

4. Підтягуючий батман:

а) battement frappé;

б) battement tendu;

в) вattement soutenu.

5. Ударний батман:

а) вattement soutenu;

б) battements frappé;

в) battements tendus.
Завдання для самостійної роботи


 1. Завчіть і відпрацюйте виконання переводу кисті руки з allongé в arrondi.

 2. Завчіть і відпрацюйте виконання soutenu en tournent en dedans.

 3. Завчіть і відпрацюйте виконання battements tendus et degage demi plié.

 4. Завчіть і відпрацюйте виконання arabesque et attitude.

 5. Завчіть і відпрацюйте виконання вattement soutenu.

 6. Завчіть і відпрацюйте виконання rond de jamb en l’air en dehors et en dedans 90º..

 7. Завчіть і відпрацюйте виконання battements frappé sur le cou-de-pied 25º.

 8. Розтяжка в grand ecart з двох ніг та поперечний.


Література
1. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе: пер. с англ. – М. : Астрель, 2003.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб. : Лань, 2000.

3. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – М. : Искусство, 1976.

4. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М. : ВЦХТ, 2002.

5. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н.И. – М. : Лань, 2005.

Тема № 11. Класичний танець.

Вправи на середині. Друге півріччя
Exercice danse le centre

1. Аdagio et battements

Plié – demi, grand. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг. Використання allongé et arrondi. Soutenu en tournent en dedans. Port de bras6 з розтяжкою. Temps lié en avant et en arrierre.

Battements tendus за V позицією ніг et degage demi plié за ІV позицією ніг, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг, комбінація еn avant et en arriere. Battements tendus jeté-piqué 25º за V позицією ніг, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

Soutenu en tournent en dehors et en dedans у формі temps lié з руками в ІІІ позицію.2. Rond de jamb par terre en dehors et en dedans en tournent на ¼ кола по точках зали – за І позицією ніг, з preparation en dehors et en dedans. Rond 45º en dehors et en dedans. Port de bras № 4, № 5 – переводи рук із застосуванням arabesque № 4 та перегинаннями корпуса. З двох ніг. За діагоналлю аrabesque 45º – 1-й, 3-й et attitude effacé et croisé.

3. Battements fondu 45º за V позицією ніг, et battement soutenu –підтягуючий, збираючий батман, у формі хреста – уперед, убік, назад. Battement soutenu ballotté у позах і рas de bourré en dehors і en dedans en tournent (звичайна та сценічна форма).

4. Pas couru – сценічний балетний біг з відкриттям рук.
Контрольні завдання

 1. Покажать принцип виконання temps lié en avant et en arrierre

 2. Покажать виконання rond de jamb en tournent

 3. Покажать принцип виконання port de bras № 4, № 5

 4. Покажать принцип виконання pas de bourré en dehors (звичайна та сценічна форма)


Тестові завдання

1. Вправа на координацію з переходами ніг, переводами рук та нахилами коруса:

а) port de bras;

б) cambré;

в) temps lié.

2. Вправа в обертанні:

а) pas de bourré;

б) en tournent;

в) soutenu en tournent.

3. Переступаючі кроки із фіксацією sur le cou-de-pied:

а) pas couru;

б) degage;

в) pas de bourré.
Завдання для самостійної роботи


 1. Завчіть і відпрацювйте виконання temps lié en avant et en arrierre.

 2. Завчіть і відпрацювйте виконання rond de jamb en tournent.

 3. Завчіть і відпрацювйте виконання port de bras № 4, № 5.

 4. Завчіть і відпрацювйте виконання pas de bourré en dehors (звичайна та сценічна форма).


Література

1. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе: пер. с англ. – М. : Астрель, 2003.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб. : Лань, 2000.

3. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца / Костровицкая В., Писарев А. – М. : Искусство, 1976.

4. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Тарасов Н.И. – М. : Лань, 2005.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка