Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32


Таблиця № 6. Балет бароко, класицизмуСторінка7/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Таблиця № 6. Балет бароко, класицизму,

синтементалізму, романтизму.

Стилістика балету та особливість танцю

Форма балету

Роки

Бароко

Віртуозна техніка танцю, система рухів 1660

Балети-маскаради

1610–1630 рр.

Mелодраматичні балети

1610–1630 рр.

Ballet-entrée (балет-виходів)

1610–1640 рр.

Comedie-ballet (балет-комедія)

1660–1690 рр.

Вallet-opera (балет-опера)

1700–1770 рр.

Ballet-pastorale (балет-пастораль)

1730–1770 рр.

Пантомімні балети на побутовий сюжет

1700–1760 рр.

Французька академічна школа класичного танцю

з 1661 р.

Классицизм

Danse daction (дійовий танець),

corps de ballet" – ансамбль виконавців.

Пантомімні балети на побутовий сюжет

1760–1790 рр.

Пантомімні балети на античний сюжет

1760–1810 рр.

Сентименталізм

Комічний балет

1780–1810 рр.

Драматичний балет

1790–1820 рр.

Пантомімні балети на античний сюжет

1780–1830 рр.

Дієві балети на побутовий сюжет

1780–1830 рр.

Ballet-pastorale (балет-пастораль)

1780–1830 рр.

Російська академічна школа класичного танцю

з 1801 р.

Романтизм

Багатодійний балет

1830–1905 рр.

Однодійний балет-дивертисмент

1845–1870 рр.

Академізм 1860–1905 рр.

Тема № 19. Академічний балет

Академічний балет – це довершена та зразкова форма балетного мистецтва, яка склалась у XIX столітті. В академічному балеті головним стає романтичне спрямування та стилістика. Також у балетне дійство впроваджуються принципи реалізму.Романтизм (від фр. romantisme) – напрям у художній культурі та балетний стиль. Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини. Визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості й посилене вивчення історичного минулого, інколи втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи й у фантастику.

У романтичному балеті на сцені розгортається дія, яка символізує боротьбу людини з надприродними силами. У добу балетного романтизму артисти балету і головні герої є різними духами, природними і міфологічними істотами. Розроблялася спеціальна технологія танцю, що символізує легкість і повітряність. Балет романтизму висуває на перший план жіночі образи. І якщо раніше в балеті бароко, класицизму і сентименталізму солістами були лише чоловіки, то в романтичних балетах ними стають жінки як провідні майстри сцени.

Відповідно зазнали зміні костюми танцюристів. Символічним кольором доби романтизму стає білий, що символізував, тоді смуток і чистоту. Розробляється спеціальна техніка балету яка набуває назви – пальцевої. Балерина танцює у спеціальних балетних туфлях – пуантах, створюючи неземной, чистий повітряний образ.

Особливе місце в романтичному балеті відіграє музика. Вона не тільки акомпанемент балету, але й органічне відображення балетного дійства, його частин, рухів та варіацій виконавців. Балет XIX століття симфонізується, де музика починає відігравати провідне місце і створювати єдине ціле із танцем, розкриваючи його художньо-образний зміст.

Видатні балерини й танцівники романтичного балету – Марія Тальоні, Фанні Ельсер, Шарлота Грізі (Перро), Фанні Черріто, Люсіль Гран, Олена Андріянова, Авдотія Істоміна, Матільда Кшесінська, Ольга Преображенська, Жюль Перро, Льсьєн Петіпа, Павло Герд, Микола Легат.

XIX століття в балеті почала складатіся академічна форма, у зв’язку з існуванням академізму в мистецтві. Академізм – тип мистецтва, що створюється в академіях (образотворчого, музичного, театрального мистецтва, академії танцю). Історично виникають у різні епохи під впливом діяльності академій, наприклад Болонська академія живопису, Французька академія танцю тощо. Академії – це державні навчальні заклади, покликані зберігати й розвивати вищі, найдовершенімі традиції та зразки мистецтва, виводячи з них критерії й норми художньої творчості та створюючи на цій основі художню школу – систему. Академічний – це зразковий, найдовершеніший.

У балеті академізується принцип багатодієвості балету – 2, 3 дії, серед них балети «Жизель», «Лебедине озеро», а також балети однодійні чи балети-дивертисменти – «Pas de quatre» – «Фестиваль квітів у Дженцано». Також головним виражальним засобом у балеті стає класичний танець. Застосування характерного танцю, як образного, так і дивертисментні стилізовані народні танці – польський, угорський, іспанський, східний, італійський, шотландський. Для передачі художньо-образного насичення в балеті використовується танцювальна пантоміма. У балеті створюються такі форми – entreé, danse d’action, pas de deux, pas de trois, pas de quatre.

Важливою рисою балету стає танцювально-музична форма «Рas de deux» для показу віртуозної техніки та дуетного танцю головних виконавців. Рas de deux складається з entreé – виходу головних виконавців; adagio – повільної частини з великими підтримками; variations le dame et cavaliere – варіації на віртуозну техніку балерини й артиста балету; сode – закінчення віртуозної техніки: для чоловіків – grand jeté en tournent, grand pirouette a le seconde, для жінок – tour pique en dedans, tour foueté.

Система навчання в балеті створюється завдяки використанню прийомів і методів італійської та французької школ. Методи Філіпа Тальоні і Крістіана Йогансона, Карло Блазіса й Енріко Чекетті. Терміналогія танцю є фран-цузькою.

Академічні балети

(класичного спадку)
«Марна пересторога» (1789 р.) – музика Лео Герольда-Питера Людвига Гертеля, хореографія Жана Доберваля. «Сильфіда» (1832 р.) – музика Жана Шнейцхофера, хореографія Філіппо Тальоні; «Сильфіда» (1836 р.) – музика Хермана Левенсхольда, хореографія Августа Бурнонвиля. «Жизель» (1841 р.) – музика Адольфа Адана, хореографія Жана Коралли-Жюля Перро. «Есмеральда» (1844 р.) – музика Цезаря Пуньї, хореографія Жюля Перро. «Pas de quatre» (1845 р.) – музика Цезаря Пуньї, хореографія Жюля Перро. «Пахіта» (1846 р.) – музика Леона Мінкуса, хореографія Жоржа Мазільє. «Корсар» (1856 р.) – музика Адольфа Адана, хореографія Жюля Перро. «Фестиваль квітів у Дженцано» (1858 р.) – музика Едварда Хельстада-Хольгера Сімона Паулі, хореографія Августа Бурнонвиля. «Дон Кіхот» (1869 р.) –музика Леона Мінкуса, хореографія Маріуса Петіпа. «Копелія» (1870 р.) – музика Лео Деліба, хореографія Артюра Сен-Леона. «Баядерка» (1877 р.) – музика Леона Мінкуса, хореографія Маріуса Петіпа. «Спляча красуня» (1890 р.) – музика Петра Чайковського, хореографія Маріуса Петіпа. «Лускунчик» (1892 р.) – музика Петра Чайковського, хореографія Льва Іванова. «Лебедине озеро» (1895 р.) – музика Петра Чайковського, хореографія Маріуса Петіпа і Льва Іванова; «Привал кавалерії» (1896 р.) – музика Йохана Армсгейма, хореографія Маріуса Петіпа. «Раймонда» (1898 р.) – музика Олександра Глазунова, хореографія Маріуса Петіпа.
Академічні балети, відновлені Маріусом Петіпа:

«Пахіта» (1881 р.); «Жизель», «Копелія» (1884 р.); «Марна пересторога» (1885 р.); «Есмеральда» (1886 р.), «Сильфіда» (1892 р.); «Корсар» (1899 р.).Контрольні завдання

 1. Схарактеризуйте головні принципи романтичного балету.

 2. Назвіть головні форми академічного балету.

 3. Назвіть видатних балерин романтизму.

 4. Назвіть видатних балетмейстерів академічного балету.

 5. Схарактеризуйте творчість Маріуса Петіпа.

 6. Назвіть академічні балети, атора музики та постановника.


Тестові завдання

 1. Рas de deux – це:

а) музично-танцювальна форма;

б) повільна дуетна форма;

в) частина балету.

2. Де виникає академізм:

а) у школі;

б) у балеті;

в) в академії.

3. Головний виражальний засіб академічного балету:

а) народний танець;

б) класичний танець;

в) танець.

4. Головним провідним виконавцем у романтичному балеті стає:

а) жінка-балерина;

б) чоловік-танцівник;

в) кардебалет.

5. Конфлікт реальності і фантазії – ознака:

а) бароко;

б) класицизму;

в) романтизму.
Завдання для самостійної роботи

1. Підготуйте доповідь про романтичні балети у Франції. 1. Підготуйте реферат про творчість Маріуса Петіпа.


Література
1. Худеков С.Н. История танцев / Худеков С.Н. – СПб. ; Петербургская газета, 1913.

2. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії.[Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.] : Монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2010.


Тема № 20. Характерний танець.

Вправи біля станка та на середині.

Перше півріччя

Вправи біля станка

1. Plié (в українському характері) за І, ІІ, V позиціями ніг, тримаючись однією рукою за станок.

2. Battements:

Battement tendu № 1 et battement tendu № 3 et battement tendu № 5 et battement tendu № 6 (у російському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

Battement tendu № 4 (у білоруському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

Battement tendu № 2 (в іспанському характері) за V позицією ніг, тримаючись одною рукою за станок, з двох ніг.

3. Battement jeté-piqué. Віяло (в італійському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

4. Rond de jamb par terre (у польському характері) – за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

5. Battement fondu (у східному характері) за V позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

6. Аdagiobattement developpé (в угорському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

7. Grand battement jeté (в іспанському характері – арагонська хота) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

8. Sapateado (в іспанському характері – сапатео, фламенко) за VI позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

Вправи на середині

1. Вправи для рук, відкриття рук, переводи рук, вистукування (у російському характері). З двох ніг.

2. У жінок уздовж діагоналі – мотовило, руки на поясі.

3. У чоловіків – присядки із хлопавками.Контрольні завдання

 1. Назвіть головні принципи виконання вattement tendu.

 2. Назвіть головні принципи виконання rond de jamb par terre.


Тестові завдання

 1. Виведення і переведення ноги з роботи стопи носок-каблук:

а) вattement tendu № 1;

б) вattement tendu № 5;

в) вattement tendu № 4.

2. Вправа на вистукування:

а) sapateado;

б) вattement tendu;

в) adagio.
Завдання для самостійної роботи


 1. Відпрацюйте plié (в українському характері).

 2. Відпрацюйте battement tendu № 1, battement tendu № 3, battement tendu № 5, battement tendu № 6 (у російському характері).

 3. Відпрацюйте battement tendu № 4 (у білоруському характері).

 4. Відпрацюйте battement tendu № 2 (в іспанському характері).

 5. Відпрацюйте battement jeté-piqué. Віяло (в італійському характері).

 6. Відпрацюйте rond de jamb par terre (у польському характері).

 7. Відпрацюйте battement fondu (у східному характері).

 8. Відпрацюйте adagio – battement developpé (в угорському характері).

 9. Відпрацюйте grand battement jeté (в іспанському характері).

 10. Відпрацюйте sapateado (в іспанському характері)

 11. Відпрацюйте вправи для рук, вистукування

(у російському характері).

12. Відпрацюйте мотовило та присядки.


Література
1. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. – [3-е изд. ]. СПб. : Лань, 2007. – 344 с. : ил.

2. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.] : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2010.


Тема № 21. Характерний та народно-сценічний танець. Вправи біля станка й на середені та етюди.

Друге півріччя
Вправи біля станка

1. Plié (в українському характері) за І, ІІ, V позиціями ніг, тримаючись однією рукою за станок.

2. Battements:

Battement tendu № 1, battement tendu № 3, battement tendu № 5, battement tendu № 6 (у російському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

Battement tendu № 4 (у білоруському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

Battement tendu № 2 (в іспанському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

3. Battement jeté-piqué. Веєр. (в італійському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

4. Rond de jamb par terre (у польському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

5. Battement fondu (у східному характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

6. Аdagiobattement developpé (в угорському характері) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

7. Grand battement jeté (в іспанському характері – арагонська хота) за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

8. Sapateado (в іспанському характері – сапатео, фламенко) за VI позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.

9. Flic-flac (у циганському характері) за VI позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з двох ніг.
Вправи на середині


 1. Етюд український, ліричний (рукодільниці), казачок, буковинський; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

 2. Етюд грецький; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

 3. Етюд російський ліричний і танцювальнвий; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

 4. Етюд польский мазурка; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

 5. Етюд іспанський – фламенко; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

 6. Етюд іспанський – хота; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

 7. Етюд циганський; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

 8. Етюд єврейський; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.

9. Етюд італійський; парами, або ансамблем без пар, основний крок, фігури танцю.
Контрольні завдання

 1. Назвіть головні принципи виконання присядки.

 2. Назвіть головні принципи виконання pas gala.


Тестові завдання

 1. Виведення і переведення ноги з роботи опорної п’ятки:

а) вattement tendu № 1;

б) вattement tendu № 5;

в) вattement tendu № 4.

2. Вправа на мазок ногою:

а) sapateado;

б) вattement tendu;

в) flic-flac.
Завдання для самостійної роботи


 1. Відпрацюйте український етюд – ліричний, казачок, буковинський.

 2. Відпрацюйте іспанський етюд – хота.

 3. Відпрацюйте іспанський етюд – фламенко.

 4. Відпрацюйте італійський – тарантела.

 5. Відпрацюйте польський етюд – мазурка.

 6. Відпрацюйте грецький етюд – сиртакі.

 7. Відпрацюйте циганський етюд.

 8. Відпрацюйте російський етюд – ліричний, тацювальний.


Література
1. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характернго танца. – [3-е изд.]. СПб. : Лань, 2007. – 344 с. : ил.

2. Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.] : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2010.


РОЗДІЛ 3.

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

3-й рік навчання
Перший семестр.

Тема № 22. Бальний танець.

Європейський стандартний танець.


 1. Повільний вальс чи Англійський вальс (Waltz):

- основні рухи – уперед, убік, назад, робота стопи;

- права і ліва вальсова зміна – вперед, назад;

- правий і лівий вальсовий оберт у шкільному положенні у парі;

правий і лівий вальсовий оберт у стандартному положенні у парі, піват-оберт;

- віск-синкоповане шоссе у стандартному положенні в парі;

- натуральне плетіння у стандартному положенні в парі;

- пози чек і відкриті положення у партнерки в парі.

2. Віденський вальс (Vien Waltz).

- правий і лівий вальсовий оберт у шкільному положенні в парі;

- вовчок у парі (крутіння на одному місці);

- вальсова доріжка;

- балансе авансе в парі;

- балансе-розкриття в парі. 1. Танго ango):

- основні рухи – вперед, убік, назад, робота стопи;

- розкриття і закриття у парі;

- форстеп і закриття у парі;

- лівий оберт у парі, піват-оберт;

- фліки ногою в партнерки в парі.

4. Фокстрот (SlowFox):

- основний крок – перо-потрійний крок уперед і назад;

- перо-потрійний крок уперед і назад у парі;

- правий і лівий оберт, проходячи в парі, піват-оберт.5. Квікстеп (Quikstep):

- основний голоп і кік у парі;

- правий і лівий оберт, піват-оберт;

- крос-шоссе;- зіг-заг.

6. Exercicie sur le barre

Plié – demi, grand. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг, тримаючись однією рукою за станок. Battements tendus за V позицією ніг et degage demi plié за ІV позицією ніг – тримаючись одною рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг, комбінація еn avant et en arriere. Soutenu en tournent en dedans. Battements tendus jeté-piqué 25º за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

Rond de jamb par terre en dehors et en dedans – за І позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з preparation en dehors et en dedans. Rond 45º en dehors et en dedans. Souplessé – растяжка et port de bras – переводи рук із нахиляннями корпуса. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans. Arabesque et attitude.

Battements fondu sur le cou-de-pied 45º за V позицією ніг тримаючись однією рукою за станок, battement soutenu – підтягувальний, збиральний батман, у формі хреста – уперед, убік, назад. Detirré – нога на станку, нахили корпуса та розтяжка уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

Rond de jamb en lair en dehors et en dedans 90º – коло ногою у повітрі за І позицією ніг, обличчям до станка. З двох ніг.

Battements frappé sur le cou-de-pied 25º за V позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

Adagio – повільна частина. Вattement developpé 90º – виймаючий батман battement relevé lents 90º – піднімаючий батман уперед, убік, назад. З двох ніг. Grand ecart – шпагати з правої і лівої ноги поперечений шпагат. Soutenu en tournent en dedans.

Grand battement jeté 90º за І позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Grand battement libero – вільні кидкові батмани. Port de bras et cambre – en avant, en arriere, en coté за I позицією ніг, правильні переводи рук із нахиляннями коруса обличчям до станка. Soutenu en tournent en dedans.
Контрольні завдання

 1. Назвіть головні принципи і характер виконання повільного і віденського вальсу.

 2. Назвіть головні принципи і характер виконання танго.

 3. Назвіть головні принципи і характер виконання фокстроту.

 4. Назвіть головні принципи і характер виконання квікстепу.


Тестові завдання

 1. Музичний рух 3/4 т. наявний у:

а) вальсі;

б) танго;

в) фокстроті.


 1. Музичний рух 4/4 т. наявний у:

а) вальсі;

б) танго;

в) фокстроті.

Завдання для самостійної роботи


 1. Відпрацюйте основні кроки і танцювання в парі «Waltz».

 2. Відпрацюйте основні кроки і танцювання в парі «Vien waltz».

 3. Відпрацюйте основні кроки і танцювання в парі «Tango».

 4. Відпрацюйте основні кроки і танцювання в парі «Slowfox».

 5. Відпрацюйте основні кроки і танцювання в парі «Quikstep».

Література


 1. Вальс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. rhythmsdance.com.ua/history-dance/item/72-history-dance-waltz. Заголовок з екрана.

 2. Таного [Електронний ресурс]. – Режим доступу. www. http://dreams-club.com.ua/Tango.htm. Заголовок з екрана.

 3. Фокстрот [Електронний ресурс]. – Режим доступу. www. http://dreams-club.com.ua/samba.html. Заголовок з екрана.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка