Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32


Тема № 23. Бальний танець. Латиноамериканський танецьСторінка8/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тема № 23. Бальний танець. Латиноамериканський танець


 1. Самба (Samba):

- основний гойдальний рух із переведенням стегна – убік;

- самба-паса гойдальний рух із переведенням стегна;

- самба-паса гойдальний рух із переведенням стегна, 2 малими приставними кроками і 1 великим кроком вперед;

- 2 малих приставних кроки і 1 великий крок уперед у парі;

- бато-фога вперед і назад з двох ніг;

- бато-фога в оберті в парі;

- паса-меренге, паса-меренге-сальса;

- паса-мамба вперед і вбік;

- паса-мамба вперед і вбік в парі;

- паса-віск, паса-вольта.2. Ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha):

- паса ча-ча-ча, паса-кукарача окремо та в парі;

- паса-ча-ча нью-йоркер і розкриття;

- хіп-твіст, віяло, оберт алеман у парі;

- сальса-флік, паса-чек;

- розкрутка в парі.3. Румба (Rumba):

- паса румба, паса-кукарача окремо та в парі;

- паса-кукарача в парі з переходом партнерки з боку в бік з руками;

- паса-румба нью йоркер і розкриття;

- хіп-твіст, віяло, оберт алеман у парі.

4. Пасадобль (Pasadoble):

- основний крок, глісади;

- бігучий оберт;

- переводи й обороти в парі.5. Джайв (Jive):

- джайв-степ і шоссе;

- кік убік, назад, уперед;

- джайв-степ-оберт;

- закрутка партнерки і розкрутка;

- джазова доріжка.


6. Exercice danse le centre

Аdagio et battements

Plié – demi, grand. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг. Використання allongé et arrondi. Soutenu en tournent en dedans. Port de bras6 з розтяжкою. Temps lié en avant et en arrierre. Battements tendus за V позицією ніг et degage demi plié за ІV позицією ніг, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг, комбінація еn avant et en arriere. Battements tendus jeté-piqué 25º за V позицією ніг, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans. Soutenu en tournent en dehors et en dedans у формі temps lié з руками в ІІІ позицію.

Rond de jamb par terre en dehors et en dedans en tournent на ¼ кола по точках зали – за І позицією ніг, з preparation en dehors et en dedans. Rond 45º en dehors et en dedans.

Port de bras № 4, № 5 – переводи рук із застосуванням arabesque № 4 та перегинаннями корпуса. З двох ніг. Arabesque et attitude.

Battements fondu 45º за V позицією ніг, battement soutenu –підтягуючий, збираючий батман, у формі хреста – уперед, убік, назад.
7. Allegro

Temps levé sauté за І, ІІ, позиціями ніг. Changement de pied за V позиціями ніг. Pas chassé en epoulement effacé.

Pas echappé – стрибок із зміною позицій ІV,V, ІІ, V.

Pas glissadeas assemblé – стрибок з двох ніг на дві.

Grand sissonnes scienique – сценічний сісон в арабеск і велику позу allongé.

Tour chainé – уліво та вправо з ІV позиції через demi plié у arabesque № 1.

Tour de force et glissade soutenu en tournent із підсічкою вбік.
Контрольні завдання

 1. Назвіть головні принципи і характер виконання самби.

 2. Назвіть головні принципи виконання ча-ча-ча.

 3. Назвіть головні принципи і характер виконання румби.

 4. Назвіть головні принципи і характер виконання пасадоблю.

 5. Назвіть головні принципи і характер виконання джайву.


Тестові завдання

 1. Музичний рух 2/4 т. наявний у:

а) ча-ча-ча, самбі;

б) танго;

в) фокстроті.


 1. Музичний рух 6/8 т. наявний у:

а) самбі;

б) румбі;

в) джайві.


 1. Музичний рух 4/4 т. наявний у:

а) самбі;

б) танго;

в) румбі, пасадоблі.
Завдання для самостійної роботи


 1. Відпрацюйте основні кроки і танцювання у парі «Samba».

 2. Відпрацюйте основні кроки і танцювання у парі «Cha-cha».

 3. Відпрацюйте основні кроки і танцювання у парі «Rumba».

 4. Відпрацюйте основні кроки і танцювання у парі «Pasаdoble».

 5. Відпрацюйте основні кроки і танцювання у парі «Jive».

Література


 1. Самба [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. rhythmsdance.com.ua/history-dance/item/72-history-dance-samba. Заголовок з екрана.

 2. Ча-ча-ча. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. http://dreams-club.com.ua/Cha-cha-cha.htm. Заголовок з екрана.

 3. Румба. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. http://dreams-club.com.ua/samba.html. Заголовок з екрана.

Другий семестр.
Тема № 24. Теорія та історія сучасної хореографії
Сучасна хореографії – новітній вид хореографічного мистецтва, сформований під впливом соціально-політичних, філософських, технологічних, стилістичних чинників культури ХХ ст., що зумовили імпровізаційність та індивідуальність танцю, а також стабілізували його синтезовану структуру.

Чинники й особливість формування сучасної хореографії:

– соціально-політичний чинник, що вплинув на певну демо-кратизацію західного суспільства та появу масової культури (рок і популярної танцювальної субкультури), на становлення стилів сучасної хореографії рок-і-поп, що характеризуються як розважальна молодіжно-побутова, вулична манера демонстрації себе в суспільстві, а саме – еротизація та сексуальна розкутість у стосунках та в одязі, агресивна репрезентація власного потенціалу, акцентування стилю танцю як відображення музичного стилю, виразний динамічний рух;

– філософський чинник – це ідеї психоаналізу (Зігмунд Фройда, Карла Юнга), що втілились у стилях і напрямах сучасної хореографії (неокласицизмі, модернізмі, модерн-танці, балетному постмодерні, постмодерністському танці, рок-і-поп стилях); естетики інтуїтивізму Анрі Бергсона, що втілились у напрямах і стилях сучасної хореографії (імпресіонізмі, неокласицизмі, модерні, постмодерні); ексзистенціальної естетики Мішеля Хайдегера, Альберта Камю, що втілились у напрямах і стилях сучасної хореографії (неокласицизмі – неокласиці, постнеокласиці, модернізмі – експресіонізмі, сюрреалізмі, постмодернізмі (сюжетний), постмодерні (Моріс Бежар, Борис Ейфман); філософії постмодерну Жоржа Дерріда, втіленої в постмодернізмі (безсюжетному) та в постмодерні (Моріс Бежар); російського космізму Федора Достоєвського, Володимира Соловйова, втіленого в напрямах і стилях сучасної хореографії: неокласицизмі (фокінізмі, соцреалістичній класиці, неокласиці, постнеокласиці), і в постмодерні (Борис Ейфман);

– формально-технічний чинник пов’язаний з практичними дослідженнями в галузі ритму та зв’язку руху і музики, створенням системи ритмопластики – Франсуа Дельсартом і Єміль Жак-Далькрозом, що зумовило виразність руху та поєднання його з музикою і ритмом, стимулювало зародження таких напрямів і стилів сучасної хореографії, як імпресіонізм (фулеризм, дунканізм, фокінізм), неокласицизм (фокінізм, соцреалістична класика, неокласика), джаз, теп, модерн (Рут Сен-Дені, Марта Грехем, Хосе Лімон);

– стилістичний чинник як стилістичні особливості в музиці та образотворчому мистецтві, зокрема, джаз утвердив емоційну, імпровізаційну, ритмічну та свінговану манеру виконання в джаз-танці, теп-танці (Жак Коле, Кетрін Данхем, Фред Астер); імпресіонізм – імпровізацію, зафіксував мить, показав вібрацію та світло, відобразився в імпресіоністичних танцювальних тенденціях (Лої Фулер, Айсідора Дункан, Михайла Фокіна); модерн як стилізацію та симбіоз різних стилів, акцент на авторському стилі, орнаментація й символізація сюжету, що відобразився в модерн-танці Рут Сен-Дені, Марта Грехем, Хосе Лімона, Мерс Каннінгем;

– авангардний чинник пов’язаний з експресіонізмом, футу-ризмом, дадаїзмом, сюрреалізмом, абстракціонізмом, кубізмом, конструктивізмом, що сприяли реформуванню й синтезу в розвитку сучасної хореографії, що виявилось у новій формі рухів танцювальної побудови. Так, експресіонізм акцентував у танці на емоційній виразності, психологічній напрузі в танці; футуризм – на маніфестаціях і новітніх технологіях; дадаїзм – на запереченні традиційних принципів у балеті; сюрреалізм – на підсвідомому й ірреальному світі; абстрактний конструктивізм – це певні асоціації; кубічний конструктивізм – показ механічних процесів;

Особливостями сучасної хореографії є імпровізаційно-синтезована структура, що реалізувалась як:

– імпровізація в танцювальних формах і техніках (вільна пластика, класичний, народний, бальний танець – рухи, положення тіла, віртуозна техніка ніг, складна координація, нахиляння та перегинання корпуса, кроки, біг, стрибки, переводи рук, стилізація та рух з чітким психологічним змістом);

– синтез балетної традиції кінця ХІХ ст. (створення та побудова балету: libretto, музичне оформлення, хореографія й постановка – pas de deux, divertisments, danse d’action, класичний, характерний танець, танцювальна пантоміма, художнє оформлення – сценографія та костюми, професійне навчання на основі класичної системи танцю – danse d’école) з танцювальними інноваціями першої половини ХХ ст. (модерн-танець, джаз-танець, хіп-хоп танець, імпровізація з тканиною, відтворення миттєвості, показ потворного, еротизація, символізація та асоціативний образ, перфоманс);

– новітні форми взаємодії хореографії з такими мистецтвами, такі як синтез, зняття, симбіоз, концентрація, трансляційне сполучення;

– синтез всіх видів хореографії: народної (російський, український, іспанський, польський, італійський, угорський, східний танець); класичної – академічні балетні зразки, pas de deux, pas de troiс (entrée, adagio, variations, code); бальної (європейський стандартний танець, латиноамериканський танець);

– синтез інших видів мистецтва: образотворчого (живопис, скульптура, дизайн); музики (оперна, церковна, рок, популярна, романс); театру (ляльковий, оперета, пантоміма, театр тіней, інтерактивний); принципи поетики кіно (стоп-кадр, зворотний рух дії); відеоарту.

Імпровізаційно-синтезована структура танцю в другій половині ХХ ст. сприяла організаційному входженню пост-модерну, постмодерністських тенденцій, буто-танцю, перфо-мансу, що інтенсифікувало подальший розвиток і технічне ускладнення неокласичних тенденцій.

Форми танцю кінця ХIХ – до 60-х рр. ХХ ст. є – новітніми. Вони формувалися під впливом соціально-політичних, філософських, формально-технічних, стилістичних, авангардних чинників і не відповідали канонам академічного балету. До новітніх форм танцю зараховуємо джаз-танець, теп-танець, модерн-танець, імпресіоністичні, модерністські та рок і популярні тенденції в танці.

Танцювальні форми кінця 50–90-х рр. є – синтезованими через поєднання балетмейстерами у своїх постановках різних видів танцю (класичний, народно-сценічний, модерний, джазовий танець, танцювальні форми імпресіонізму, експресіонізму, абстракціонізму, конструктивізму, соулу, фанку, диско). Також поєднання ними різних видів мистецтва (спів, конферанс, цирк, кіно, відеоарт, боді-арт тощо). До синтезованих танцювальних форм зараховуємо фокінізм, неокласику, соцреалістичний балет, естрадний танець, постмодерний балет, буто-танець, постмодерністські хореографічні експерименти, перфоманс у танці.

Втілення синтезованих форм в танці й балеті визначили складну танцювальну лексику представників сучасної хореографії, а також внесення ними в балет ХХ ст. нових форм і жанрів (хореографічну мініатюру, однодійний балет, абстрактну асоціацію, драму з використанням ідей філософії і психології).

Балет ХХ ст. представлений двома течіями: безсюжетним абстрактно-асоціативним балетом та сюжетним драматичним балетом. Безсюжетний балет зорієнтований на музику, візуально відтворювану в танці. Сюжетний балет завжди має літературний чи авторський сюжет. Наприкінці ХХ ст. для США та країн Західної Європи з новітніх та синтезованих форм танцю і балету сформувались напрями, стилі сучасної хореографії, що були своєрідним переломленням художніх напрямів і стилів ХХ ст. Під впливом авторської стилістики, танцювальних і балетних форм були створені види сучасної хореографії, що поєднували в собі кілька технік танцю.

Динаміка розвитку хореографічного мистецтва кінця ХХ– ст. початку XXI cт. констатує, про унаочнення і втілення основних філософських ідей, художніх напрямів, стилів, танцювальних тенденцій ХХ ст. (імпресіонізму, неокласицизму, модернізму, постмодернізму, джазу, тепу, модерну, рок-і-поп стилів, неокласики, постмодерну, буто), що в хореографічній практиці кінця ХХ ст. визначили видову специфічну форму, відображену у творчості Стіва Пекстона, Іржи Кіліана, Пола Тейлора, Піни Бауш, Тріши Браун, Моріса Бежара, Бориса Ейфмана, Аніко Рехвіашвілі, Домініка Богуе. Їхню стилістику вивчають у вітчизняних та зарубіжних хореографічних школах, вони утвердились як види-техніки в сучасних балетних постановках хореографів США, країн Західної Європи, Росії й України. Серед них виділяють такі: перфоманс, модерн джаз танець, імпровізація, контемпорарі данс, хіп-хоп данс, теп данс.

Усі вони репрезентують сучасний стан хореографічного мис-тецтва, набувши остаточно художньої цінності в мистецтві. Постійний рух, збагачення новими формами, швидке пристосування до сучасних вимог у хореографічній культурі надає їм універсальної цінності.


Контрольні завдання

 1. Назвіть головні чинники та особливість сучасної хореографії.

 2. Назвіть визначення сучасної хореографії.

 3. Назвітьтанцювальні форми та стилі сучасної хореографії.

 4. Назвіть представників сучасної хореографії.

 5. Назвіть видатні балети сучасної хореографії.


Тестові завдання

 1. Американські стілі в танці:

а) джаз, теп, модерн;

б) танго;

в) фокстрот.


 1. Сучасний танець європейського походження:

а) модер джаз танець;

б) румба;

в) контемпорарі данс.

3. Танець другої половини ХХ століття:

а) джаз;

б) імпресіоністичні танцювальні форми;

в) постмодерністський танець.

Завдання для самостійної роботи


 1. Законцепктуйте основні характеристики теорії та історії сучасної хореографії.

 2. Підготуйте реферат з стилів сучасного балету.

Література

1. Баланчин Дж., Мейсон Фр. 101 рассказ о большом балете / Баланчин Дж. – М. : КРОН-ПРЕСС, 2000. – 494 с.

2. Гваттерини М. Азбука балета / Гваттерини М. – М. : БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

3. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма / Маньковская Н.Б..– СПб. : Алетейя, 2000. – 337 с.

4. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М. : ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

5. Фокин М.М. Против течения / Фокин М.М. – Л. : Искусство, 1981. – 510 с.: изд. № 2-е, доп. и испр.

6. Шариков Д.І. Класифікація сучасноі хореографії: наук.-попул. ви-ня / Шариков Д.І. К. : Видавець Карпенко В.М., 2008. – 168 с.

7. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: монографія / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2010. – 208 с.Тема № 25. Модерн джаз танець.

Контемпорарі данс
1. Класичний танець

Exercicie sur le barre

Plié – demi, grand. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг, тримаючись однією рукою за станок. Battements tendus за V позицією ніг et degage demi plié за ІV позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг, комбінація еn avant та en arriere. Soutenu en tournent en dedans. Battements tendus jeté-piqué 25º за V позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

Rond de jamb par terre en dehors et en dedans – за І позицією ніг, тримаючись однією рукою за станок, з preparation en dehors et en dedans. Rond 45º en dehors et en dedans. Souplessé – растяжка та port de bras – переводи рук із нахиляннями корпуса. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans. Arabesque et attitude.

Battements fondu sur le cou-de-pied 45º за V позицією ніг тримаючись однією рукою за станок, battement soutenu – підтягуючий, збираючий батман, у формі хреста – уперед, убік, назад. Detirré – нога на станку, нахили корпусу та розтяжка уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

Rond de jamb en lair en dehors et en dedans 90º – коло ногою в повітрі за І позицією ніг, обличчям до станка. З двох ніг.

Battements frappé sur le cou-de-pied 25º за V позицією ніг тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans.

Adagio – повільна частина. Вattement developpé 90º – виймаючий батман, battement relevé lents 90º – піднімаючий батман уперед, убік, назад. З двох ніг. Grand ecart – шпагати з правої та лівої ноги поперечений шпагат. Soutenu en tournent en dedans.

Grand battement jeté 90º за І позицією ніг – тримаючись однією рукою за станок, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Grand battement libero – вільні кидкові батмани. Port de bras et cambre – en avant, en arriere, en coté за I позицією ніг, правильні переводи рук із нахиляннями коруса обличчям до станка. Soutenu en tournent en dedans.

Exercice danse le centre

Аdagio et battements

Plié – demi, grand. Relevé demi pointé за І, ІІ, ІV, V позиціями ніг. Використання allongé et arrondi. Soutenu en tournent en dedans. Port de bras6 з розтяжкою. Temps lié en avant та en arrierre. Battements tendus за V позицією ніг з degage demi plié за ІV позицією ніг, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг, комбінація еn avant та en arriere. Battements tendus jeté-piqué 25º за V позицією ніг, у формі хреста – уперед, убік, назад. З двох ніг. Soutenu en tournent en dedans. Soutenu en tournent en dehors et en dedans у формі temps lié з руками в ІІІ позицію.

Rond de jamb par terre en dehors et en dedans en tournent на ¼ кола по точках зала – за І позицією ніг, з preparation en dehors et en dedans. Rond 45º en dehors et en dedans.

Port de bras № 4, № 5 – переводи рук із застосуванням arabesque № 4 та перегинаннями корпуса. З двох ніг. Arabesque et attitude.Battements fondu 45º за V позицією ніг, et battement soutenu –підтягуючий, збираючий батман, у формі хреста – уперед, убік, назад.

Allegro

Temps levé sauté за І, ІІ, позиціями ніг. Changement de pied за V позиціями ніг. Pas chassé en epoulement effacé.

Pas echappé – стрибок із зміною позицій ІV,V, ІІ, V.

Pas glissadeas assemblé – стрибок з двох ніг на дві.

Grand sissonnes scienique – сценічний сісон в арабеск і велику позу allongé.

Tour chainé – уліво та вправо із ІV позиції через demi plié у arabesque № 1. Tour de force et glissade soutenu en tournent із підсічкою убік. Grand jeté en tournent, grand jeté pas de chat.
2. Модерн-танець. Техніка Марти Грехем – contraction & release (стиснення та розширення), сидячи на підлозі, стоячи.

3. Модерн-танець. Техніка Хосе Лимона suspend recovery (падіння і підняття) стоячи, сидячи.

4. Модерн-танець. Техніка Мерса Каннінгема spiral, corkscrew turn (спіралі та штопорні обертання).

5. Джаз танець. Техніка Меттокса-Одумса-Феліксдала – поза калапса на місці стоячи, свінг у перехідних колихальних рухах у просторі.

6. Джаз танець. Pas tombé, prouette et pas tombé, prouette en dehors et en dedans, pose, pas de bourré, pas glissade, cross-chossé, приставний крок із колиханням стегон – у джазовій манері виконання.

7. Контемпорарі данс. Виконання комбінації на широку амплітуду руху, із викоритсанням техніки модерн джаз танцю.

8. Контемпорарі данс. Виконання комбінації на віртуозну техніку, із використанням техніки модерн джаз танцю.
Контрольні завдання

 1. Назвіть головні принципи техніки виконання Марти Грехем – contraction & release.

 2. Назвіть головні принципи техніки виконання Хосе Лимона suspend recovery.

 3. Назвіть головні принципи техніки виконання Мерса Каннінгема spiral, corkscrew turn.

 4. Назвіть головні принципи техніки виконання Меттокса-Одумса-Феліксдала поза калапса, свінг?


Тестові завдання

 1. Американські стилі в сучасному танці:

а) сальса, модерн;

б) танго;

в) джаз, теп, модерн.


 1. Сучасний танець американського походження:

а) модер джаз танець;

б) румба;

в) контемпорарі данс.

3. Представники техніки модер джаз танцю:

а) Грехем, Лімон, Меттокс, Каннінгем;

б) Дункан, Грехем, Фокін;

в) Каннінгем, Феліксдал.
Завдання для самостійної роботи


 1. Законспектуйте основні характеристики техніки модерн джаз танцю.

 2. Підготуйте реферат з стилів сучасного балету.


Література

1. Гваттерини М. Азбука балета / Гваттерини М. – М. : БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания / Никитин В.Ю. – М. : ВЦХТ, 2002. – 160 с.: ил.

3. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: монографія / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2010. – 208 с.Тема № 26. Хіп-хоп танець. Теп данс.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка