Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32Сторінка9/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Контактна імпровізація
1. Хіп-хоп танець. Техніка фанку-соулу, характерні рухи й комбінації.

2. Хіп-хоп танець. Техніка хіп-хопу, диско характерні рухи й комбінації.

3. Хіп-хоп танець. Техніка електрик-бугі, хаус, електро, характерні рухи й комбінації.

4. Теп данс. Техніка ударів – теп, степ, шафл, кіл.

5. Теп данс. Техніка виконання сценічного руху, бігу, приставних кроків, оберту вправо-вліво.
Контрольні завдання

  1. Назвіть головні принципи техніки фанку-соулу, хіп-хопу, диско, електрик-бугі, хаус, електро.

  2. Назвітьвидатні шоу-групи, які працюють у техніці стріт і клуб данс.

  3. Назвіть головні удари техніки теп данс.

  4. Назвіть провідних преставників техніки теп данс.


Завдання для самостійної роботи

  1. Законцепктуйте основні характеристики техніки контактної імпровізації – теорія, історія, практика.

  2. Підготуватуйте 3-и–4-и вправи у техніки контактної імпровізації.

  3. Відпрацюйте та вивчіть техніку фанку-соулу, характерні риухи і комбінації.

  4. Відпрацюйте та вивчіть техніку електрік-бугі, хаус, електро характерні риухи і комбінації.

  5. Відпрацюйте та вивчіть удари – теп, степ, шафл, кіл.

  6. Відпрацюйте та вивчіть виконання сценічного руху, бігу, приставних кроків, оберту вправо-вліво.


Література

1. Гваттерини М. Азбука балета / Гваттерини М. – М. : БММ АО, 2001. – 240 с.: ил.

2. Подберёзкин В.В. Секреты степа / Подберёзкин В.В. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с.

3. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.]: монографія / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2010. – 208 с.СЛОВНИК

З ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

А

ADAGIO

Adagio (від італійської adagio повільно, спокійно, не поспішаючи). У музиці – це означення темпу. У балеті одна з частин музично-танцювальних форм (pas de deux, pas de trois). На уроці класичного танцю вправи біля станку (battement developpe, battement relevé lent), вправи на середині (temps lié, port de bras, battement developpé, battement relevé lent). Adagio розвиває стійкість, розтяжку; уміння вільно тримати ногу на 90˚ уперед, убік, назад; координацію та широку амплітуду руху. Основні рухи аdagio temps lié, port de bras, battement developpé, battement relevé lent, tour lent, grand tour en arabesque, grand tour en attitude, grand tour a la seconde, renverses.

АКАДЕМІЗМ

Академізм – тип мистецтва, що створюється в академіях (образотворчого, музичного, театрального мистецтва, академії танцю). Історично виникають у різні епохи під впливом діяльності академій, наприклад Болонська академія живопису, Французька академія танцю тощо. Академії – це державні навчальні заклади покликані зберігати й розвивати вищі, найбільш довершені традиції та зразки мистецтва, виводячи з них критерії й норми художньої творчості та створюючи на цій основі художню школу – систему. Академічний – це зразковий, найдовершеніший.

АКРОБАТИЧНІ РУХИ У ХОРЕОГРАФІЇ

Акробатичні рухи – flic-flac (фляк), salto (сальто), corp-strung (корпштрунг), revolution (переворот), колесо.Фляк – стрибок з двох ніг на дві руки назад; сальто – стрибок з двох ніг на ноги з обертом у повітрі назад, вперед, убік.

Корпштрунг – рух з розгином корпуса з головою вперед.

Переворот – середній чи швидкий рух, перехід з двох рук на ноги вперед чи назад.

Колесо – рух колом фронтально в бік, почергово торкаючись підлоги – рука, рука, нога, нога.

Акробатичні рухи дуже часто використовуються в сучасному балеті як своєрідний виражальний засіб, що створює певні асоціації, динамізм і видовищність балету, шоу, концерту, мюзиклу.

ALLEGRO

Аllegro (алегро з італійської аllegro – швидко, весело). У музиці – це означення темпу. Аllegro одна з частин уроку класичного танцю та контемпорарі данс, яка включає в себе стрибкові вправи, оберти й заноси.

У класичному танці: petit sauté (малі та середні стрибки – temps leve sauté, pas echappe, pas assemble, pas jete, pas glissade, pas tombe, pas chasse, sissonne ferme, sissonne ouvert,); grand sauté (великі стрибки - grand assemble, grand jete, grand jete en tournent, grand jete entrelace, grand revoltade, grand fouete, grand cabriole, grand sissonne ferme, grand sissonne ouvert, tour en l’air); pirouettes-tours (оберти – pirouettes-tours з 2-ї, 4-ї, 5-ї позиції, pirouettes-tours a la quatrieme, grand pirouettes a la seconde, grand pirouettes- tours en arabesque, grand pirouettes-tours en attitude); entrechats (заноски – roile, entrechat trois, entrechat quatre, entrechat cinq, entrechat six, entrechat sept, entrechat huite).

У модерн джаз танці та в контемпорарі данс наявні три вправи з використанням стрибків та обертів – petit sauté et jump (малі та середні стрибки) і grand sauté (великі стрибки); їхня послідовність і складність визначаються викладачем; важливим є передача характеру та міні-сюжету вправи.

A LA SECONDE

A la seconde (а ля зкон – у другу позицію) – положення ноги вбік еn cote на рівні другої позиції на 90˚, 120˚. Наприклад – battement releve lent a la seconde grand pirouettes a la seconde.

A LA QUATRIEME

A la quatrieme (а ля катрім – у четверту позицію) – у класичному танці положення ноги вперед еn avant на рівні четвертої позиції в par terre та на 45˚, 90˚. Наприклад – grand pirouettes a la quatrieme еn avant.

ALLONGÉ – ARRONDI – FLEX

Allongé – Arrondi (алонже – аронді – флекс) – положення рук (кисті, ліктя) у класичному танці.

Arrondi – закруглене положення руки ліктя, кисті в будь-який позиції.

Allongé витягнуте положення руки ліктя, кисті в будь-який позиції.

Flex – витягнуте положення руки зі скороченою кистю повернутою вниз чи догори.

Jazz hand – положення кисті, де фаланги пальців напружені й розведені вбік, неначе віяло.

EN AVANT, EN ARRIERE, EN COTE

En avant (ан аван) – рух ноги вперед, devant (деван) положення ноги попереду в 3-й, 5-й позиції. En arrière (ан ар’єр) – рух ноги назад, derrière – (дер’єр) положення ноги позаду в 3-й, 5-й позиції. En cote (ан коте) – рух ноги вбік.

EN DEDANS, EN DEHORS

En dedans (ан дедан) – напрям руху робочої ноги всередину до опорної ноги; в pirouette чи в en tournent – обертання чи поворот до опорної ноги; положення ноги чи позиція всередину.

En dehors (ан деор) – напрям руху робочої ноги назовні, від опорної ноги; в pirouette чи в en tournent – обертання чи поворот від опорної ноги; загальне поняття й головний принцип класичного танцю – виворотність.

Наприклад – battement tendu en tournent en dehors, battement fondu en tournent еn dedans, rond de jamb par terre еn dehors, rond de jamb en l’air еn dedans, pirouettes еn dehors, grand pirouettes en attitude еn dedans.EN DOS, EN PROFILE, EN FACE

En dos (ан до) – положення танцівника (стосовно глядача) спиною до 5-ї точку зали. En profille (ан профіль) – положення танцівника боком до 3-ї, 7-ї крапки залу. En face (ан фас) – положення танцівника обличчям (стосовно глядача) до 1-ї точки зали.

EN CROIS

En сrois (ан круа – хрестом) – принцип виконання у формі хреста: уперед, убік, назад, убік. Виконується в екзерсисах класичного танцю: battement tendu, battement tendus jeté, battement fondu, battement frappé, battement developpé, battement relevé lent, grand battement jeté.

Цей принцип має два різновиди: правильний хрест і неправильний хрест. Правильний хрест виконується вперед, убік, назад, всторону. Неправильний хрест виконується вперед, убік, назад. Можливі й такі модифікації хреста: складні – уперед, назад, убік; назад, уперед і два рази убік.EN L’AIR

En lair (ан лер – у повітрі) – у класичному танці термін означає виконання руху в повітрі. Наприклад: rond de jamb en l’air, tour en l’air, lift en l’air, arabesque en l’air.

EN TOURNENT

En tournent (ан турнан – у повороті) – термін, який вказує, що рух повинен виконуватись один раз із поворотом усього тіла. Наприклад – battement tendu en tournent en dehors, battement fondu en tournent еn dedans, pas de bourré en tournent en dehors, grand jeté en tournent tombe coupé, grand assemblé en tournent.

ENTRECHAT

Entrechat (антраша) – загальне поняття для стрибків, які виконуються задяки внутрішнім м’язам стегнової частини тіла, витягнутими ногами, які схрещуються в повітрі; одна нога переводиться за іншу декілька разів.

На дві ноги закінчуються зі зміною epaulement – entrechat roil, entrechat six; на дві ноги закінчуються – entrechat quatre, entrechat huit; на одну ногу з sur le cou-de-pied – entrechat trois, entrechat cinq, entrechat sept.ENTRÉE

Entrée (антре – вихід) – танцювальний вихід на сцену солістів, ансамблю. Перша частина музично-танцювальних форм у балеті: pas de deux, pas de trois, pas de quatre, grand pas, danse daction.

APLOMB

Aplomb (апломб – рівновага) – впевнена манера виконання, вміння зберігати рівновагу всіх частин тіла, стоячи всією ступнею, en demi pointé (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plié (під час присідання) впродовж декількох тактів.

ARABESQUE

Arabesque (від арабської арабеск – стріла, візерунок) у класичному танці та контемпорарі данс одна з основних і найчастіше вживаних поз, за якої корпус прямий, витягнута нога танцівника відведена назад.

Аrabesque par terre (арабеск на підлозі) , arabesque en lair – 25˚, 45˚, 90˚ (арабеск у повітрі).

Аrabesque penchée (арабеск з нахилом корпуса вперед). Важливо додати, що багато хореографів кінця XIX-XX століття Маріус Петіпа, Микола Легат, Михайло Фокін, Джордж Баланчін називали арабеск з нахилом корпуса вперед – arabesque cambré penchée. Положення плечей щодо стегон паралельне, руки: одна витягнута вперед, інша – вбік.

У класичному танці прийняті чотири форми arabesque, які виконуються: на всій ступні, en demi pointe (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plié (в присіданні), en tournent (у повороті), en terre-â- terre (прохідними рухами підлогою без стрибка), у стрибку. Також завдяки виразному зовнішньому вигляду поза arabesque в балеті може передавати психологічні відтінки.ATTITUDE

Attitude (атитюд – поза, положення) – у класичному танці та одна з основних і найчастіше використованих поз, за якої корпус танцівника прямий, опорна нога витягнута, робоча нога трішки зігнута в коліні та відведена назад чи вперед. У контемпорарі данс аttitude має чотири форми: аttitude croisé – аttitude croisé en avant, аttitude croisé en arriere; аttitude effacé – аttitude effacé en avant, аttitude effacé en arriere; аttitude en coté; аttitude ecarté. Положення плечей по відношенню до стегон паралельне.

Б

БАЛЕТ

Балетвища форма хореографії, яка сформувалась у європейському театрі впродовж другої половини XV та початку XVIII століття, відокремившись у 1708 році від театру та музики в окремий вид сценічного мистецтва. Зміст балету розкривається в танцювально-музичному образі. Термін „балет застосував у 1460 р. Доменіко да П’яченцо в книжці про танець „Tratatte di dansa.

Перший балет „Церцея чи комедійний балет королеви був поставлений у 1581 р. Бальтазаром де Бужайо. З 1665 р. балет виділяється з придворно-аристократичного в професійний. У 1653–1905 рр. формується професійна балетна термінологія, система канонів навчання, балетних зразків.

Фундаментом балетної техніки є його академічні школи класичного танцю – італійська 1554 р., французька 1661 р., російська 1738 р.

БАЛЕТМЕЙСТЕР

Балетмейстер (німецькою baletmeister – майстер балету) – творець хореографічної частини балету та дивертисментних танців в опері.

На відміну від поняття „хореограф-постановник, який ставить хореографічні мініатюри, концерт, танці та хореографію до кіно, театру, шоу, вар’єте, мюзикл.Балетмейстер ставить повністю балет, при цьому зберігаючи стару хореографію, або частково чи повністю оновлюючи її. Наприклад: балет „Спляча красуня балетмейстер Джордж Баланчін, хореографія Маріуса Петіпа.

BALLON

Ballon (балон – повітряний шар) – термін, який вказує на можливість виконавця фіксувати різні пози високо у повітрі під час стрибку, походить від імені видатного французького танцівника XVII ст. Жана Баллона.

BARRE

Повна назва Exercices sur le barre (екзерсис сур ле бар – вправи біля станка) – перша частина уроку класичного танцю, друга частина уроку контемпорарі данс, що включає в собі певні вправи біля станка, тим самим готуючи танцівника до роботи на середині зали.

У класичному танці вправи побудовані так:

Plié (demi, grand plié – напів і глибокі присідання за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями з підйомом на півпальці – relevé demi pointé та переводи рук – port de bras).

Battement tendu et battement jeté 25˚ (батмани натягнуті звичайні – battement tendu simple: виведення та приведення натягнутої ноги, з кидком ноги, а також з уколом ноги – battement jete piqué).

Rond de jamb par terre (коло ногою по підлозі: назовні – en dehors, усередину – en dedans, розтяжка – stretches, переводи рук з нахиляннями корпусу – port de bras).

Battement fondu 45˚ et battement frappé 25˚ (батмани з положенням на щиколотці battement sur le cou-de-pied: батман танучій й батман ударяючий).

Rond de jambе en lair 45˚ (90˚) et petit battement sur le cou-de-pied (коло ногою у повітрі, малий батман на щиколотці).

AdagioBattement developpé et battement relevé lent 90˚ (повільна частина – батмани виймальний й піднімальний).

Grand battement jete 90˚ (великий кидальний батман).

BATTEMENTS

Battements (батман – биття, удари, виведення й приведення ноги) – група рухів в класичному, характерному танці, контемпорарі данс, модерн джаз танці. Battements виробляють у танцівника вивертанність, різкість та еластичність м’язів, рухомість суглобів, а в ускладненних формах – координацію руху всього тіла. Battements виконуються на всій ступні, en demi pointe (на півпальцях), en point (на пуантах), en demi plie (у присіданні), en tournent (у повороті).

Battements розподіляються на три групи: Battement tendu (від tendre – тягнути, натягнуті батмани), battement sur le cou-de-pied (батмани з приведенням ноги на щиколотку), battement developpé (виймальні батмани).До групи Battement tendu належать – battement tendu simple, battement tendu jeté, battement jeté piqué, battement tendu pour batterie, grand battement jeté, grand battement jeté pointé, grand battement libero, grand battement balancé.

Battement tendu simple (батман тандю семпль, від simple – звичайний, батман натягнутий звичайний) – внутрішніми м’язами від паху, нога з позиції, витягуючись у підйомі, відводиться en avant на носок (виведення п’яткою, проковзуючи, закінчити, трохи спираючись на великий палець, приведення носком, поступово ставлячи п’ятку), en cote на носок (виведення, утримаючи п’ятку вперед проковзуючи, закінчити, трохи спираючись на великий палець, приведення носком, поступово ставлячи п’ятку), en arriere на носок (відводиться носком, утримаючи п’ятку вниз трохи заломити великий палець, але не переносити на нього вагу тіла, приведення п’яткою). Battement tendu simple має декілька форм: форму double (дубль, подвійна) – виводячи ногу на носок, п’ятка опускається на підлогу, різко підіймається знову на носок і приводиться в позицію; twist (твіст, оберт стопи, коліна, трошки стегна) – використовується в контемпорарі данс.

Battement tendu jeté (батман тандю жете, від jete – кидок, батман натягнутий кидковий) – за тим же правилом, що й в battement tendu simple, чіткий і сильний кидок ноги на 45˚ (на початку навчання), 25˚ із сильною фіксацією в повітрі, приводячи ногу з гострим проходом положення point (пуан, від point – натягнуте) – через пальці, приведення в позицію. Battement tendu jeté також має форму twist.

Battement jeté piqué (батман жете пікє, від piqué – колюче, батман кидковий колючий) – різкий кидок з колючим ударом об підлогу.

Battement tendu pour batterie (батман пур батрі від pour batterie – для заносів, батман з підготовкою для заносів) – виконуються завдяки внутрішнім м’язам стегнової частини тіла, робоча витягнута нога схрещуються щодо опорної ноги, заводиться вперед, далі вона переводиться назад і виводиться на другу позицію вбік.

Grand battement jeté (гран батман жете, від grand – великий, великий кидальний батман) – виконується за всіма правилами battement tendu jeté, лише з фіксацією на 90˚, 120˚ чи вище.

Grand battement jete pointé (гран батман жете пуанте, від pointé – колюче, великий кидковий колючий батман) – виконується за всіма правилами grand battement jeté на 90˚, 120˚ чи вище.

Grand battement jeté libero (гран батман жете ліберо, від італійської libero – вілний, великий кидковий вільний батман чи мах) – виконується вперед, убік, назад з розкачуванням і сильним кидком на 90˚, 120˚ чи вище, при цьому внутрішні м’язи в паху трішки слабшають. Найчастіше використовується в контемпорарі данс – вправи біля станка

Grand battement balancé (гран батман балянце, від balancer –гайдати, великий гойдальний батман) – виконується з четвертої позиції tendu (робоча нога сковзним кроком через першу позицію викидається вперед на 90˚, 120˚ чи вище, при цьому корпус відхиляється назад, якщо нога викидається назад, корпус відхиляється вперед).

Battement relevé lent (батман релеве лян, від relevé – піднімати, lent – повільно, батман повільно піднімаючий на 90˚, 120˚ чи вище) – правила виконання як у battement tendu, з підніманням ноги на 90˚, 120˚ чи вище з фіксацією у повітрі вперед, назад – a la quatrieme, убік – a la seconde. В контемпорарі данс (вправи біля станка) battement relevé lent найчастіше використовуються як виворотні позиції, так і 6-та позиція, а також положення flat back, epaulement croisé, effacé, ecarté.

До групи Вattement sur le cou-de-pied належать – battement fondu, battement soutenu, battement frappé, petit battement sur le cou-de-pied, battement battu.Battement fondu (батман фондю, від fondre – таяти, батман танучиий) – робоча нога, м’яко згинається в коліні, приводиться (sur le cou-de-pied умовне чи заднє) на щиколотку та виводиться вперед, убік, назад на 45˚ (при потребі на 90˚). Одноразово опорна нога виконує demi plié та витягується в коліні. Battement fondu en avant виводиться п’яткою вперед, стримуючи коліно, щоб воно не йшло вперед, приводиться коліном. Battement fondu en coté виводиться вбік, утримаючи п’ятку вперед, щоб коліно рівномірно відкривалось вбік, без ривка та скидання. Battement fondu en arriere відводиться коліном, приводиться п’яткою. Виконується на всій ступні, en demi pointé (на півпальцях), en demi plié (при присіданні), en tournent (при повороті).

У контемпорарі данс наявний battement fondu, запозичений із характерного танцю. Battement fondu twist – техніка ідентична виконанню в характерному танці, а також виконання battement fondu за 6-ю позицією.Battement soutenu (батман сутеню, від soutenir – підтримувати, підтягуючий батман) – через положення sur le cou-de-pied (нога проковзує через щиколотку опорної ноги), retire (нога проковзує до положення в коліна), робоча нога виймається вперед, убік, назад (правила виймання ноги як у fondu) в par terre, на 45˚, 90˚ , в тодіж опорна нога виконує demi plié. Потім одноразово опорна нога піднімається на півпальці, а робоча нога підтягується до неї, щоб перейти у 5-ту позицію ніг на півпальцях. Виконується на всій ступні, en demi pointé (на півпальцях), en demi plié (при присіданні), en tournent (при повороті).

Battement frappé (батман фрапе, від frapper – ударити, ударний батман) – робоча нога, згинаючись у коліні (за всіма правилами як в вattement fondu), б’є ступнею по щиколотці витягнутої опорної ноги (sur le cou-de-pied обхватне чи заднє). Виконується у швидкому й динамічному темпі у par terre чи на 25˚ уперед, убік, назад, на всій ступні, en demi pointé (на півпальцях), en demi plié (при присіданні), en tournent (при повороті).

Battement frappé double (батман арапе подвійне) – виконується аналогічно, але з подвійним ударянням по щиколотці.

Petit battement sur le cou-de-pied (пті батман сюр ле ку-де-п’є, від petit – малий, sur le cou-de-pied – на щиколотці, малий батман) – робоча нога міститься на щиколотці та, не розгинаючись до кінця в коліні, трішки відкривається вбік і повертається на щиколотку (sur le cou-de-pied попереду чи позаду) – попереду-позаду, позаду-попереду.

До групи Вattement développé належать battement développé, battement développé passé, battement divises en quarts, grand battement développé, petit battement retiré.Вattement développé (батман девльоппе від développer – виймати, розвертати, виймальний чи розвертальний батман). Робоча нога з позиції просковзує через положення sur le cou-de-pied, retiré, passé опорної ноги та виймається на 90˚, 120˚ уперед, убік, назад (за правилами відкривання ноги як у battement fondu).

Grand battement développé (гран батман девльоппе від grand – великий, développer – виймати, великий виймальний батман чи м’який батман). Техніка виконання як у battement développé, темп виконання як у grand battement jeté.

Рetit retiré battement (пті ретіре батман від petit – малий, retirеr – забирати, тягнути назад, малий забираючий батман). З позиції опорна нога витягнута, робоча приводиться в положення sur le cou-de-pied, виймається en par terre, 25˚ і приводиться в позицію.

BOUNCE

Bounce (баунс від ангійської bounce – раптовий, трамплинний стрибок) – термін запозичений з модерн джаз танцю, який означає трамплинне розгойдування вгору-вниз, виконується завдяки згинанню й розгинанню колін чи з пульсуючими нахилами корпуса. Використовується у funck, jazz-dance, а також у свінгу, джайві, контемпорарі данс.

BREAKE DACE

Breake dance (брейк-данс) – танець нью-йоркського кварталу Бронкс. Брейк-данс (нижній брейк) – це танцювальні форми; footwork – техніка підходів до руху; powermoves – техніка циркових рухів – фляк, сальто, корпштрунг, переворот, а також акробатичні рухи з капоейро та кунг-фу; helicopter - техніка імітації (догори ногами) гелікоптера з перекиданням корпуса на підлозі; pirouette чи свічка – техніка обертання догори ногами на долоні; nike – поза, стійка на руці, одна нога рівна, друга зігнута в коліні тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка