Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарстваСторінка21/21
Дата конвертації13.02.2018
Розмір2,93 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

23. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

24. Лісовий кодекс України в редакції Закону від 08.02.2006 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

25. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322

26. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» №706 від 04.09.2013 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» №1195 від 16.11.2011 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1195-2011-%D0%BF

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» №1673 від 29.11.2006 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1673-2006-%D0%BF

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №16 від 11.01.2012 року. [Електронний ресурс]/ / Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/16-2012-%D0%BF

30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів та внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України» №1364 від 28.12.2011 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1364-2011-%D0%BF\

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну лісову охорону» №976 від 16.09.2009 року. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/976-2009-%D0%BF

32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організації»» №245 від 03.04.1993 року. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF

33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності» №203 від 19.03.1993 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/203-93-%D0%BF

34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських» №647 від 11.08.1995 року. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/647-95-%D0%BF

35. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством лісових ресурсів, його територіальними органами та республіканським комітетом Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, та розміру плати за їх надання» №491-р від 06.06.2011 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/491-2011-%D1%80

36. Указ Президента України №458/2011 «Питання Національного антикорупційного комітету» від 01.09.2011 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/890/2011

37. Указ Президента України №890/2011 «Питання Національного антикорупційного комітету», від 01.09.2011 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України.– http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/890/2011http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/890/2011

37. Указ Президента України №33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25.01.2012 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/33/2012

38. Указ Президента України №328/2008 «Про деякі заходи щодо запобігання корупції в судах та правоохоронних органах» від 11.04.2008 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/328/2008

39. Указ Президента України № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки» від 21.10.2011 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011

40. Наказ Міністерства праці України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» №43 від 28.06.1993 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93

40. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» №39/5 від 11.01.2012 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. –http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12

41. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав» №448/5 від 23.03.2012 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0449-12

42. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України» №134 від 21.03.2012 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0729-12

43. Наказ Державного комітету лісового господарства України «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» №42 від 19.02.2007 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0164-07

44. Наказ Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» №528 від 07.09.2007 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07

45. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» №578 від 30.07.2012 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1405-12

46. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» №986 від 10.09.2012 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1664-12

47. Наказ Генерального прокурора України «Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції» №10-гн від 25.06.2013 року. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Генеральної прокуратури України. – http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

48. Наказ Генерального прокурора України (спільний) «Про затвердження Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією від 26.04.2012 року №43/375/166/353/284/241/290/236. [Електронний ресурс] // Веб-портал «Лига-Закон». – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GP12037.html

49. Постанова Пленуму Верховного суду «Про судову практику у справах про хабарництво» №5 від 26.04.2002 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-0250. Постанова Пленуму Верховного суду «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» №15 від 26.12.2003 року. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-03
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка