Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка19/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ДОДАТОК Б. КросвордЗАВДАННЯ. Запишіть терміни – розгадки до наведених нижче визначень у клітинках кросворду так, щоб по вертикалі читалася назва дисципліни.

 1. Матеріальний об’єкт з інформацією, зафіксованою для передавання її в просторі та часі, оформлений в установленому порядку, що має юридичну силу.

 2. Ненормативні, іноді емоційно забарвлені слова та словосполучення, що називають спеціальні, майже завжди конкретні поняття певної сфери діяльності.

 3. Функціональна підсистема літературної мови, яка обслуговує певну сферу діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості в доборі й використанні мовних засобів (лексичних, фразеологічних, граматичних тощо).

 4. Склад та послідовність розміщення реквізитів у службовому документі.

 5. Функція, відповідно до якої документ виступає засобом унормування і закріплення правовідносин у суспільстві.

 6. Особлива форма трудового договору, у якому термін його дії, права, обов’язки і відповідаль­ність сторін (зокрема матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови ро­зірвання договору встановлюються за згодою сторін.

 7. Поділ тексту на логічні, відокремлені одна від одної частини.

 8. Розпорядчий документ управлінської діяльності, що ви­дається керівником юридичної особи чи її структурного підрозділу на основі єдиноначальності та містить індивідуальні приписи або правові норми з питань внутрішньоорганізаційної діяльності, звернений до підпорядкованих органів і працівників.

 9. Правовий акт, який створюється органом державного управ­ління або утверджується його керівником та ви­значає правила організаційної, фінансової, на­уково-технічної діяльності підприємств, установ, організацій і певних підрозділів та служб, посадових осіб, окремих громадян чи поведінку працівників (посадові інструкції) під час вико­нання службових обов’язків.

 10. Документ, у якому викладається певне прохання або пропозиція однієї чи кількох осіб, що адресується установі або посадовій особі.

 11. Мова, яка в Україні виконує функцію державної.

 12. Примірник службового документа, що перший набуває чинності.

 13. Норми, що обмежують використання лексичних одиниць певним функціональним стилем.

 14. Функція документа, за якою документ розглядається як соціально значущий об’єкт, адже його поява спричинена тією чи іншою соціальною потребою.

 15. Офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

 16. Один з обов’язкових реквізитів.

 17. Документ, що укладається з метою зайняти вакантну посаду і в якому в лаконічній формі подаються дані про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи особи, що його складає.

 18. Один із найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують перебіг і резуль­тати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад.

 19. Особлива знакова система, яка називає поняття та реалії об’єктивної дійсності і забезпечує потреби людини в спілкуванні та пізнанні.

 20. Закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління і діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики.

12


3456
7


89

10

11


12

13


14
15

161718

1920
Після виконання вправи пропонуємо звірити з правильними відповідями
1

Д

О

К

У

М

Е

Н

Т2

П

Р

О

Ф

Е

С

І

О

Н

А

Л

І

З

М

И

3

С

Т

И

Л

Ь
4

Ф

О

Р

М

У

Л

Я

Р5

П

Р

А

В

О

В

А


6

К

О

Н

Т

Р

А

К

Т
7

Р

У

Б

Р

И

К

А

Ц

І

Я
8

Н

А

К

А

З
9

І

Н

С

Т

Р

У

К

Ц

І

Я10

З

А

Я

В

А


11

У

К

Р

А

Ї

Н

С

Ь

К

А
12

О

Р

И

Г

І

Н

А

Л

13

С

Т

И

Л

І

С

Т

И

Ч

Н

І

14

С

О

Ц

І

А

Л

Ь

Н

А

15

А

К

Т
16

Д

А

Т

А17

Р

Е

З

Ю

М

Е

18

П

Р

О

Т

О

К

О

Л

19

М

О

В

А20

Д

Е

Р

Ж

А

В

Н

А
Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка