Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти


ДОДАТОК В. Вправи з української мови для практичних занять і самостійної роботиСторінка20/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ДОДАТОК В. Вправи з української мови для практичних занять і самостійної роботи
1. Розділи науки про мову


Завдання 1.

А) пригадайте, які ви знаєте розділи науки про мову. Що вивчає кожний із цих розділів? В останній графі запишіть назву розділу.

Б) на підставі таблиці скажіть, у якому розділі вивчається кожна мовна одиниця: звук, морфема, слово, словосполучення, речення?
Що вивчається в розділі

Назва розділу

1.

Звуки мовлення
2.

Знаки письма
3.

Слова, їхнє значення, походження, вживання
4.

Значущі частини слова
5.

Способи творення слів
6.

Частини мови
7.

Словосполучення і речення
8.

Стилі мовлення


2. Орфографія. Правопис голосних


Завдання 2. На місці крапок поставте пропущені букви е, и, о. Прокоментуйте.

Арт…лерія, глиб…на, гл…бочезний, вел…тень, вел…чезний, вел…чина, вес…лити, в…сти, вип…нати, вигр…бти, відп…хати, відр…вати, вб…рати, вир…вати, відс…хати, вовч…ня, відт…нати, вогн…гасник, визвол…ння, вид…рти, в…мова, в…нищувати, в…ноград, винос…ти, в…шневий, вкор…нитися, вкорін…ння, вкороч…ний, враж…ний, відч…няти, гліц…рин, горл…ця, город…на, д…тинство, прогав…ти, д…фективний, д…ректива, д…шевий, д…ректор, діл…ння, гол…ний, діж…чка, вид…рати, вул…ця, вул…чка, галяв…на, гарнес…нький, гаш…ний, гл…тати, гав…ня, гус…ня. бл…зенько, ар…фметика, бр…ніти, бр…нькати, буз…на, в…рішальний, вист…ляти, вист…лати, вит…кти, вит…рти,3. Вживання апострофа


Завдання 3. Поставте, де необхідно, замість рисок апостроф. Згрупуйте слова відповідно до правил вживання апострофа.

Зобов/язання, л/юкс-секунда, п/єзомікрофон, зв/язувальний, розм/якшити, тьм/яний, чотирьох/ярусний, трьох/етапний, з/економити, зів/ялити, в’ялість, в/язкопластичність, миш/як, грав/юра, дерев/яний, п/ятижильний, брукв/яний, в/єтнамка, в/язка, п/юпітр, ар/єргард, дельта-з/єднання, д/юрал/юмінієвий, варшав/янка, без/ініціативний, безправ/я, напівкам/яний, надв/язати, ф/юзеляж, кров/яний, зав/язь, під/йом, к/юрі, круп/яний, присв/ята, крем/яний, знічев/я, к/ювет, кур/йоз, прем/єра, м/ю-ефект.


Завдання 4. Запишіть слова у дві колонки: 1) на місці крапок поставили апостроф; 2) на місці крапок не поставили апостроф. За останніми буквами прочитайте вислів.

Вільн…юс, бр…язкіт, контр…ярус, хом…як, мавп…ячі, під…яремні, контр…адмірал, дит…ясла, від…ємність, обов…язок, кр…якають, цв…яшок, відсв…яткувати, різьб…яр, м…язи, моркв…яна, кур…йоз, подвір…ям, тьм…ні, дев…яносто, Лук…янів, м…ясокомбінат, Солов…йов, підв…язати, б…юджет, вузлов…яз, бур…ян, пів…ящика, дзв…якати, м…юзікл, роз…яснює, духм…яною, зар…яд, відр…яджати, зів…янеш, помор…янин, присв…ята.3. Правопис м’якого знака


Завдання 5. Замість крапок поставте, де потрібно, м’який знак, поясніть правила його вживання.

Низ…ко, пол…отом, екстрапол…ований, промін…чик, мен…ший, тон…ший, кіл…цевий, колодяз… (гравітаційний), колодяз…ні, Волин.., волин…ський, мул…тирадіус, різ…блений, л…отчик, пот…мянілий, пл…онтати (плутати), пен…юар, бояз…ко, ковз…кий, слиз…ко, власниц…кий, світлотін.., Уман.., Уман…щина, діл…ниц.., в’яз…кий, спіл…ні, низ…ка, гал…ма, камін…чик, шіст…надцят.., п’ят…десят, кул…копідшипник, плавучіст.., близ…кість, крихкіст.., бур.., Хар…ків.


Завдання 6. Запишіть слова у дві колонки: 1) на місці крапок поставили м’який знак; 2) на місці крапок не поставили м’якого знака. З перших букв прочитайте прислів’я.

Кавказ…кий, тюр…ма, астраханс…кий, різ…бяр, арал…с…кий, камін…чик, ремін…чик, щіл…ний, емул…сія, мален…кий, електропаял…ник, астрахан…ці, щонаймен…ший, нян…чити, економіч…ний, шахтарс…кий, емал…ований.4. Подвоєння приголосних


Завдання 7. Перекладіть з російської мови на українську, прокоментуйте правопис слів з подвоєнням.

1. Совладелец, воссоединение, нижеуказанный, пилотирование, бессюжетный, летчик-профессионал, меридианный, само­блокировка, соломенный, необорудованный, священный, постоянно, нежданный, всенаправленный, полуось, группирование, металлоконструкция, невиданный, отточенный, бессердечный, матросский, дребезжание, тбилисский, бессмертие, Прикарпатье, Полесье, Поволжье, печью, артелью, национальностью, судья, столетье, самоблокировка, Заполярье, доразведка, теплоотдатчик, теплообменник, болью.

2. Луноход, или лунный самоходный аппарат, предназначен для работы и передвижения по поверхности Луны. Аппараты такого рода являются самыми сложными из всех занимающихся изучением природного спутника Земли.

Прежде чем ученые создали луноход, им пришлось решить множество проблем. В частности, у подобного аппарата должна быть строго вертикальна посадка, а двигаться по поверхности он должен всеми своими колесами. Приходилось учитывать, что не всегда будет поддерживаться постоянная связь его бортового комплекса с Землей, так как она зависит от вращения небесного тела, от интенсивности солнечного ветра и удаленности от приемника волн. Значит, нужна специальная остронаправленная антенна и система средств наведения ее на Землю (Всемирная история авиации).


Завдання 8. Поставте іменники в орудному відмінку. Поясніть їх правопис.

Ціль, мати, покриття, чверть, відданість, рівноміцність, розкіш, осінь, жовч, єдність, смерть, зелень, тертя, мідь, заполоч, вісь, леткість, тінь, міць, заповідь, здатність, верф, вологість, любов, сталь, деталь, стійкість, пристань, спорядження, еквівалентність, грань.


Завдання 9. Запишіть слова у три колонки: 1) з подвоєнням приголосних; 2) з апострофом; 3) без апострофа і подвоєння. З других букв прочитайте вислів О. Довженка.

У жит…ті, вил…ються, впам…ятку, створін…ь, солов…ями, з тін…ю, звершен…ь, остров…янин, Поволж…я, стискан…я, лящан…я, з радіст…ю, у полум…ї, від…ємністю, лист…я, утомлен…я, маз…ю, у шістдесятип…ятитисячному, Заполяр…я, стат…ей, якан…я, безвод…я, вигнан…ь, яйце-м…ясний, скупчен…я, здивуван…ь, роздоріж…, Поліс…я, зростан…я, стерв…ятник, попідтин…ю, облич…, стат…я, верф…ю, у кохан…і, прохан…ь, переконан…я, поколін…ь.5. Спрощення в групах приголосних


Завдання 10. На місці крапок уставте пропущені літери (де необхідно). Поясніть правопис слів.

Пристрас…ний, словес…ний, виїз…ний, шіс…десят, зліс…ний, у кіс…ці, шіс…надцять, очис…ний, корис…ний, зап’яс…ний, доблес…ний, кож…ний, повіс…ці, пос…лати, ровес…ник, свис…нути, совіс…ний, ус…ний, студен…ський, фашис…ський, ях…смен, капос…ний, форпос…ний, балас…ний, влас…ний, хрус…нути, ціліс…ний, контрас…ний, прихвос…ні, со…нце, чес…ний, мес…ник, сер…це, щас…ливий.


Завдання 11. Слова перекладіть українською мовою і поясніть їх правопис.

Страстный, местный, агентство, костлявый, ненавистный, радостный, жалостный, устный, целостный, проездной, бесстрастный, выездной, предвестник, шестнадцять, шестьсот, участник, совестный, властный.6. Зміни приголосних при словотворенні


Завдання 12. Від поданих слів утворіть нові лексичні одиниці за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о), сформулюйте правила їх написання.

Чемпіон, Буг, Хортиця, Владивосток, Прага, Ясси, Золотоноша, Воронеж, Кременчук, Кагарлик, Цюрих, латиш, Канада, узбек, Прилуки, Острог, Кавказ, Онега, Уж, тюрк, Черемош, Калуга, Великі Луки, Балхаш, Сиваш, Карабах, чех, Тбілісі, Сорочинці, Ірпінь, багач, Виборг, Черкаси, Вільнюс, половець, Оренбург, гігант, Углич, Донецьк, Козелець Петербург, дивак, Бортничі, Карпати, брат, Поділля, Новобіличі, Волга, Запоріжжя, француз, убогий, киргиз, Умань, Бахмач, Галич, чиновник, каліка, Ніцца, Дамаск, Лейпциг, боягуз, Полісся, Париж, Іванковичі.


Завдання 13. Перекладіть українською мовою і поясніть правопис слів.

Острожский, персидский, измаильский, прилукский, абхазский, нацистский, румынский, дрогобычский, мозамбикский, арзамасский, малаккский, батрачество, овручский, казанский, запорожский, бухарестский, миргородский, рижский, кипрский, амурский, тюркский, черкесский, калужский, иракский, сивашский, ужгородский, ясский, прусский, уральский, каракалпакский, крепостничество, интендантство, гадячский, гонконгский, кагарлыкский, таджикский, дорогобужский, гигантский, ниццкий, реформистский, фрейдистский, милитаристский, доцентский, комендантский, эмигрантский, удмуртский, декадентский, суэцкий, волжский.7. Правопис префіксів


Завдання 14. Від кожного з дієслів утворіть слова з різними префіксами. Дайте відповідь на питання: чи пишеться в дієсловах і дієслівних формах префікс пре-? Чи можуть в українській мові префікси закінчуватися на глухий приголосний (крім с-)?

Летіти, падати, класти, бути, нести, просити, тягти, м’яти, фотографувати, формувати, включати, міряти, кидати, зупиняти, гнати, нести.Завдання 15. Запишіть слова у дві колонки: 1) на місці крапок вставили е, и, і; 2) на місці крапок вставили з-, с-. З останніх букв прочитайте вислів англійського філософа ХУІ ст.

При…везений, пр… тримати, пр…звиськом, ро…кис, чере…плічник, пр…вабливо, пр…множ, бе…смертні, ро…сіл, пр…звище, …пустились, …блиск, пр…славним, пр…погано, ро…стрілювати, во…’єднаним, пр…пас, …формувати, ро…віз, пр…зидент, пр…садибні, ро…тин, не…кінченна, пр…стол, пр…крась, ро…стає, …турбованим, пр…буток, бе…сумно, пр…варити.8. Правопис суфіксів


Завдання 16. На місці крапок уставте пропущені літери е, є, и. Поясніть правопис суфіксів.

Велич…на, кач…чка, дощ…чка, запад…на, петруш…чка, пал…во, струж…чка, юш…чка, пал…чка, серед…на, вар…во, блюд…чко, сит…чко, буз…на, стеж…чка, бат…чко, подуш…чка, множ…на, книж…чка, галяв…на, тіст…чко, пташ…чка, вул…чка, пряд…во, мереж…во, вікон…чко, лож…чка, печ…во, всяч…на, дяд…чко, город…на, намист…чко, копі…чка, котуш…чка, міс…во, свіж…на.


Завдання 17. Спишіть текст. Замість крапок на місці закінчень та суфіксів вставте пропущені літери. Прокоментуйте.

1. Підетап польот… – частина етап…, що містить один маневр, одну операцію зміни стан… або одне прямолінійне переміщ…ння літального апарат… Бовтанка – самоч…нний рух літального апарат… під впливом турболентн…сті атмосфери (Із ДСТУ 3432).

2. Вноч… рота окупувалась уже на нов…й вогнев…й позиції. З настанням ноч… ринули до висоти підводи, навантажен… боєприпасами (О. Гонч.). 2. Після бо… на набережн…й мінометники, залетівш… в приміщення Парламент…, зіткнулися біля вход… з Ференц…м (О. Гонч.). 3. В небі, чист…м і прозор…м, сонце сяє (М. Рил.). 4. Край прогнутого вечорового неба, врізаюч…сь у зоряну імлу, і досі трудиться старий нагорбл…ний вітряк (М. Ст.). 5. Стояч… збоку в ніш…, Сагайда пропускав роту (О. Гонч.). 6. “Я, діду, ненавиджу фашизм усією душ…ю” (О. Довж.).
Завдання 18. На місці крапок поставте е(є) чи о (ьо), йо, поясніть правопис суфіксів.

Тип…вий, оранж…вий, марганц…вий, вермішел…вий, бо…вий, марш…вий, груш…вий, коричн…вий, замш…вий, черепах…вий, алич…вий, ключ…вий, га…вий, квітн…вий, деш…вий, ситц…вий, емал…вий, парч…вий, обвоч…вий, шагрен…вий, нул…вий, плеч…вий, ясен…вий, промен…вий, вогн…вий, кизил…вий, свинц…вий, вол…вий, перц…вий, песц…вий.9. Вживання великої літери


Завдання 19. Напишіть, де потрібно, слова з великої літери. Прокоментуйте.

1. Військово-повітряні сили, будинок учених України, комітет по використанню повітряного простору України, розподіл вейбулла, медаль за відвагу, українське товариство, міністерство оборони України, українська державна програма безпеки цивільної авіації, авіаційна організація, цукерки вишня, правило сімпсона, спілка письменників України, земля, море, 8 березня, восьме березня, орден перемоги, організація об’єднаних націй, державна нагорода України, поділля, машина лада, повітряний кодекс України, страховий фонд безпеки авіації України, інститут міжнародних відносин, академія мистецтв, європа, юпітер, студентська конференція, обласний суд, новий рік, народний депутат України, товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка, кобзар, народна республіка куба.

2. Костянтин багрянородний, шевченківська премія, піфагорова теорема, пушкінські рукописи, ахіллесова п’ята, дюма старший, нобелівська премія, шевченківський стиль, езопівська мова, карл сміливий, гайморова порожнина, данило галицький, бальзаківські традиції.

3. … Уявити лишень, якою високорозвиненою була б нині космічна галузь україни, якби на її терені працювали її геніальні сини! … Генеральний коструктор ракетно-космічних систем, основоположник радянської практичної космонавтики Сергій Корольов, генеральний конструктор ракетно-космічного моторобудування Валентин Глушко, творці надпотужних ракет Михайло Янгель і Володимир Челомей, один із головних проектувальників перших автоматичних супутників землі Євген Рязанов (уродженець дніпропетровщини), керівник проектів автоматичних польотів на венеру, до комети галлея В’ячеслав Ковтуненко, головний конструктор навігаційних, геодезичних, військових і геостаціонарних супутників землі Михайло Решетнєв, перші начальники космодромів Василь Вознюк (у капустиному яру) та Олексій Нестеренко (на байконурі). А Микола Кибальчич із його передсмертним проектом космічного апарата, а геніально пророча ідея висадки на місяць Юрія Кондратюка (Олександра Шагрея), а Костянтин Ціолковський, корінням із роду Северина Наливайка! І це ще не все (За В. Малишевим).10. Правопис складних слів


Завдання 20. Запишіть слова у 2 колонки: 1) ті, що пишуться разом; 2) ті, що пишуться через дефіс. З других букв прочитайте вислів римського історика.

Вугле…видобуток, озерно…болотний, здивовано…розгубле­ний, псевдо…мистецтво, червоно…гарячий, датсько…шведський, в’єтнамсько…український, сніго…затримання, перекоти…поле, ртутно…цинковий, тьмяно…жовтий, всесвітньо…історичний, овоче…сховище, м’ясо…молочний, вічно…зелений, світло…рожевий, темно…зелений, одно…денний, блок…схема, видимо…невидимо, корабле…будівник, ячмінно…житній, сніжно…білий, смагляво…лиций, синьо…зелений, легко…крилий, зменшено…пестливий.


Завдання 21. Запишіть слова у дві колонки: 1) ті, що пишуться через дефіс; 2) ті, що пишуться разом. З четвертих букв прочитайте прислів’я.

Пів…ночі, пів…ескадрона, пів…Миргорода, пів…Острога, пів…правда, пів…оберт, пів…лимона, пів…Венери, пів…овал, пів…вікна, пів…Алушти, пів… автомат.


Завдання 22. В окремі колонки випишіть складні слова, що пишуться: а) разом; б) окремо; в) через дефіс. Поясніть їх правопис.

Звуко…проникний, авіа…десант, прото…сонце, стоп…кран, альфа…випромінювання, людино…година, інженер…механік, пів…години, сонячно…планетний, постійно…замкнений, блок…апарат, планет…знавство, плоско…опуклий, спец…процесор, земле…впорядкування, анти…гравітація, рідинно…повітряний, само…гальмування, гідро…мотор, термо…пара, суб’єктивно… оцінений, суб’єктно…об’єктний, екс…прем’єр, сельсин…давач, сорока…восьми…годинний, земле…трус, динамо…машина, альфа…вершина, альфа…трон, літако…виліт, пів…Ялти, літако…будування, літак…амфібія, щастя…доля, пасажиро…кілометр, 50-річчя, Бестужев…Рюмін, статистико…економічний, пів…оборот, пів…діаметра.


Завдання 23. Випишіть слова у дві колонки: 1) прості; 2) складні. З перших букв прочитайте вислів французького філософа ХУІІ ст. Р. Декарта.

Однозначний, темно-зелений, жовтодзьобий, досвітній, уточнювати, електроприлад, малесенький, іншомовний, аматорський, юнак, синьо-фіолетовий, низькорослий, утихомирювати, юнкор.


Завдання 24. Оберіть правильний варіант відповіді:

1. с/під/лоба 2) за/ пані/ брата 3) ані/чи/чирк 4) не/мов/би/то

а) з-під лоба, а) за панібрата, а) анічичирк, а) немовби-то,

б) спідлоба, б) запанібрата, б) анічичирк, б) немовбито,

в) з під лоба, в) запанібрата, в) ані-чи-чирк, в) не-мовбито,

г) спід-лоба; г) ані-чичирк; г) не мовбито.
11. Правопис прізвищ і географічних назв


Завдання 25. Запишіть власні назви українською мовою. Поясніть правопис.

Лебедев, Мечников, Елютин, Яковлев, Коперник, Караджич, Синицын, Пешковский, Муромцев, Покрышкин, Ковалев, Андреев, Щипачев, Голышев, Елкино, Королев, Менделеев, Ветчинов, Мичуринск, Ананьино, Бугаев, Лихачев, Гурьин, Липецк, Приволжье, Невский, Муравьйово, Афанасьев, Третьяков, Мацеев, Местечкин, Железноводск, Герасимов, Подьячев, Ртищево, Мясоедова, Локтев, Москалева, Смирнов.


Завдання 26. Вставте пропущені літери і запишіть слова з літерою и в першу колонку, з і – в другу, з ї – в третю. Прокоментуйте.

Дворн…ков, Чиж…ков, Бєл…ков, Т…тов, Риж…ков, Браг…на, Тат…щев, Веніам…нов, Гол…цин, Мельн…ков, Гагар…н, Ш…ршов, Рибн…ков, Логв…нов, Тропк…н, Шар…ков, Рибн…ков, Мар’…нськ, Альох…н, Салтиков-Щедр…н, Ш…роков, Долг…х, Ярошев…ч, Вас…льєва, Щук…но, Д…ревянко, Та…ров.


Завдання 27. Від імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Поясніть написання.

Ярослав, Євген, Дмитро, Віталій, Юрій, Віктор, Олег, Павло, Георгій, Валерій, Едуард, Олександр, Геннадій, Леонід, Іван, Микола, Мирослав, Валентин, Михайло, Максим.


Завдання 28. Подані нижче прізвища поставте в родовий та орудний відмінки жіночого й чоловічого родів.

Біленко, Савенко, Столярук, Громовий, Іваненко, Мацоха, Карачун, Єдинак, Черній, Видихай, Яременко, Нестерак, Ковтуненко, Ціпко, Яремчук, Зінкевич, Івасюк.12. Правопис слів іншомовного походження


Завдання 29. Перекладіть з російської мови на українську. Прокоментуйте правопис слів з подвоєнням.

Радиограмма, радиоаппарат, самокоррекция, миссия, Ноттинген, регресс, Цвиккау, стереоэффект, термодиффузия, Одиссей, оппортунизм, лемма, манна, стаккер, аккумулятор, стеллаж, Эссен, нетто, вилла, иррациональный, антенна, ванна, радиоглиссада, сюрреализм, Даллас, иммунитет, ватт, Ренн, дроссель, аннотация, трасса, ферромагнетик, термокомпрессор, Оттава, оппонент, касса, Яссы.


Завдання 30. Поясніть, чому в наведених парами словах в однакових позиціях пишуться різні букви: в одних -и, в інших -і. У якій парі орфограма відрізняється від орфограм інших пар. Поясніть, чому?

Радіодіапазон – радіодисципліна;

гуманізм – патріотизм;

академік – історик;

академічний – історичний;

баталіст – пейзажист;

банкір – касир;

ванілін – млин.


Завдання 31. Уставте пропущені букви.

1. Далеко, на самому крайнебі, паслися ант…лопи (О. Гонч.). 2. Глянь – вітрило білокриле аж над Р…гою пливе (Л. Горл.). 3. Це Вам Південний Хрест горів, коли назустріч бригантинам враз випливала з туманів Флор…да, Ч…лі, Аргент…на. 4. Десь сонним лотосом дрімав Єг…пет і дихав пахощами у вікно (Ю. Кл.). 5. К…парис уквітчала гірляндами чайна рожа (А. Крим.). 6. Поїзд ішов степом, минав зелені к…шлаки (І. Ле). 7. В лимонних дібровах Мадр…да бузок український росте (Б. Ол.). 8. Частіше траплялися гаї й кущі киз..лу та тамар…ску (З. Тул.). 9. Води Ст…кса й Лети не вгасять спогадів про любий рідний край (Леся Українка).


Завдання 32. Перекладіть слова українською мовою і запишіть у три колонки: 1) з м’яким знаком; 2) з апострофом; 3) без апострофа і м’якого знака. З перших букв прочитайте вислів давньоримського поета.

Тисафюред, Эйдфьорд, Танганьика, Реюньон, Дансмьюр, Уальяга, Рюкю, Пяндж, Дьюрант, Орокьета, Ирьона, Ньюпорт, Лонгвью, Нюрнберг, Оньон, Намюр, Амударья, Щельябож, Юрья, Ямся, Мюнхен, Иньяка.13. Лексикологія і словотвір


Завдання 33. Скориставшись етимологічним словником, випишіть походження слів:

Пілот, літак, скафандр, аеростат, сфера, телескоп, аеродром, спортсмен, спосіб.

Телеграма, автобіографія, резюме, характеристика, договір, контракт, довідка, телефонограма, факс, протокол.
Завдання 34. Відредагуйте словосполучення.

Виголошувати порядок денний, дисциплінарний робітник, поверхове освітлення фактів, затрати на соціальне забезпечення, на протязі заняття, воєнна дисципліна, базисне училище, оперативне рішення питань, гармонічний розвиток особи, підвищувати дальше, дипломатська пошта.


Завдання 35. Запишіть у першу колонку слова з першої частини, доберіть до них з другої частини синонімічні і запишіть їх у другу колонку. За другими буквами прочитайте вислів римського учителя риторики.

1. Атлет, вродливий, деколи, обжерливий, харч, з їдким, встрявати стомлений, тихнути, з щеням, горизонт, збори, з жалем, ситуація, старатися.

2. З’їзд, ущухати, становище, гарний, втручатися, з сумом, іноді, ненаситний, виснажений, обрій, собачкою, їжа, силач, витравним, силкуватися.
Завдання 36. Прочитайте народні прислів’я та приказки. Назвіть антонімічні пари, визначте морфологічне вираження антонімів.

1. Правда та кривда – як вогонь та вода. 2. Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на завтра. 3. Добро пушить, а лихо сушить. 4. В добрім житті кучері в’ються, а в поганім – січуться. 5. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. 6. Багатому свято, а вбогому діла багато. 7. Мала праця краща за велике безділля. 8. Сміх крізь сльози.


Завдання 37. Встановіть за словниками значення слів-паронімів. Складіть з ними речення.

Численний – чисельний, знаменний – знаменитий, особовий – особистий, причинний – причиновий, змістовий – змістовний, свідоцтво – свідчення, авторитетний – авторитарний, адресат – адресант, вакансія – вакація.


Завдання 38. Як ваду української термінології в 30-і роки ХХ ст. було розцінено послідовне уникнення термінологічної полісемії. Унаслідок цього зокрема замість п’яти українських термінів на позначення чотирьох гідромеліоративних понять, які російською передавав термин отлив (“отливание воды из котлована” – відливання; «отмет водосточной трубы» - відринвок, відлив, морс. відплив; «под краном» - зливальниця), з’явився один, але чотирьохзначний відплив. Українські терміни водойма “природний водний об’єкт” і сточище “територія, з якої стікає вода в річку” замінив багатозначний термін басейн. Як ви гадаєте, чи виправдана така заміна? Чому?
Завдання 39. У нижчеподаному словниковому диктанті військових термінів випишіть абсолютні синоніми. Які з них утворені за російськими моделями шляхом калькування чи транслітерації? Прокоментуйте.

Виряд, командуючий, снаряд, замок, холостий патрон, згинаючий, роззброєний, стискальний, згинальний, марширувати, капітан, батальйон, сотник, хрестатий, круглястий, курінь, маршувати, командувач, колоподібний, сотня, січна зброя, рядовик, рота, башмак, рядовий, сліпий набій, черевик (гальмівний), стрільно, затвор, хрестовидний, обеззброєний, екіпіровка, холодна зброя.


Завдання 40. Доберіть до російських фразеологізмів українські відповідники. З’ясуйте їх значення.

Между молотом и наковальней, очертя голову, кормить завтраками, кромешная тьма, попасть впросак, втирать очки, через пень колоду, принять во внимание, не ровен час, в два счета, за тридевять земель, принимать участие, пятое колесо в телеге, гол как сокол, из огня да в полымя, убить время, быть начеку, быть баклуши.


Завдання 41. Використовуючи тлумачні словники, з’ясуйте значення наведених нижче слів.

Замісник, заступник; дефект, недолік; квиток, білет; тактовний, тактичний; положення, становище, стан; особистий, особовий; виключно, винятково; покажчик, показник.


Завдання 42. Спочатку випишіть слова, що складаються з кореня і закінчення; потім – з префікса, кореня, закінчення; кореня, суфікса, закінчення; префікса, кореня, суфікса, закінчення; префікса, кореня, двох суфіксів, закінчення. З других букв прочитайте вислів римського філософа.

Очі, здереш, висівом, інвентарний, надміцний, надрукований, усміхнений, буряком, ожеледі, зубожити, бандуристові, волочіння, усушка, спрацьований, виробничником, сім’я, авторові, антифашистів, учителем, майданчики, зварники, розписаний, унормований, ракетам, надрізом, зсув, східний, в’їзні, роз’єднаністю, озеленення, з’юрблений.14. Морфологія. Іменник


Завдання 43. Визначте, до якого роду належать іменники. Знайдіть іменники, які не мають роду.

Політ, фігура, навігація, радіополе, жирафа, фіксатор, селянка, українець, українка, ножиці, Дніпро, мадам, рація, пустощі, мерехтіння, прозорість, льотчиця, місіс, кукіль, фотоплівка, Кравченко, Татарчук, колібрі, пюре, маслосховище, слон, учень, черепаха, снігур, синиця, Баку, Медео, степ, лось, дівчина, хлопець, оліїстість, брат, братова, учениця, староста, листоноша, кір, батько, Ілля, Валя, злива, прогноз, металомісткість, путь, плазмодинаміка.


Завдання 44. До поданих іменників доберіть прикметники і запишіть як словосполучення. Поясніть, якого роду іменники.

Кутаїсі, кабель, сирена, собака, шосе, траєкторія, Чернівці, Прилуки, Батумі, купіль, ерозія, рандеву, кепі, кашне, кенгуру, білоручка, ручище, путь, таксі, Трубіж, Луцьк, Луга, Волинь, Стрий, каліка, заходи, лібрето, вовчище, Ізмаїл, Турія, Батурин, піаніно, туш, вуаль, Умань, лабораторія, Чигирин, насос.


Завдання 45. Перекладіть українською мовою. Прокоментуйте.

Багатая Сибирь, высокая насыпь, горячий кофе, горький полынь, далекая Сибирь, долгий путь, донецкий уголь, золотая рожь, красивый город, кудрявые волосы, наивысшая степень, народное творчество, новые часы, острая боль, старинная запись, степной ковыль, широкая дверь, широкая степь.


Завдання 46. Випишіть іменники, які вживаються: а) в однині і множині; б) тільки в однині; в) тільки в множині.

Навігація, літак-біплан, ковзани, аеродром, проводи, носилки, спалах, атмосфера, жнива, ґандж, весілля, ковзанка, лід, рушник, білизна, Прилуки, Ужгород, Крим, Японія, доля, туман, фізіологія, сум, граблі, форвакуум, вила, сіни, злива, прозорість, сніг, косовиця, вугілля, овочі, скафандр, польоти, блисковідвід, просочення, режим, цукор, локатор, терези, вечір, вечорниці, земляцтво, мерехтіння, достатки, терен, горобина, студентство, повість, середовище.


Завдання 47. Поставте іменники у форму орудного відмінка однини і запишіть їх у дві колонки: 1) із закінченням -о; 2) із закінченням -е, -є. З других букв прочитайте вислів давньоримського поета.

Ася, льотчиця, влада, скриня, люстра, межа, бджола, сирота, книжка, амбіція, депеша, анатомія, каліка, сім’я, лялька, енергія, діжка, внучка, мережа, щілина, ущелина, комаха, куля, олімпіада, іжиця, людина, версія, здогадка.


Завдання 48. Запишіть іменники у формі називного відмінка множини, розподіліть їх у дві колонки: 1) із закінченням -и; 2) із закінченням -і. З третіх букв прочитайте вислів римського поета.

Фундамент, прем’єра, хлібниця, остача, зшивальниця, віха, лисиця, краплина, дзвіниця, наймичка, наконечник, ехограма, площа, наїзниця, діжка, замовниця, електропилка, вінничанка, вишня, яблуня, бояриня, онука, кухня, бімомент, авіабаза, упорядниця, домробітниця, баєчка.


Завдання 49. Поставте іменники в родовому відмінку однини, поясніть правопис закінчень.

Літак-біплан, трамплін, чартер, циклон, чемпіон, ліхтар, фотозапис, центроплан, хроноскоп, ґніт, флатер, пілотаж, фронт (атмосферний), турбогенератор, збільшувач, маршрут, радар, свідоцтво, апарат, політ.
15. Прикметник


Завдання 50. Утворіть просту форму вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників. Зверніть увагу на те, після яких основ уживається суфікс -ш-, а після яких -іш-.

Веселий, видний, дорогий, ясний, пахучий, гіркий, далекий, низький, слизький, в’язкий, синій, високий, рідний, милий, чистий, охайний, гарний, добрий, малий.


Завдання 51. З наведених прикметників випишіть ті, що не мають ступенів порівняння; поясніть, чому.

Зеленавий, холоднуватий, синюватий, пологий, пречесний, важкий, довжелезний, лисий, молодший (медперсонал), дрібнесенький, теплуватий, рідкуватий, здоровенний, терпкуватий, малесенький, прегарний, порожній, русий, темний, більш-менш білий, довгуватий, білявий, готовий, більш-менш готовий, старша (медсестра), світлий, кривий, свіжий, порядний, живий, крутий.


Завдання 52. Запишіть словосполучення у дві колонки: 1) на місці крапок вставили -и; 2) на місці крапок вставили -і. За другими буквами прочитайте вислів Вольтера.

Блискуч…х успіхів, в’юнк…м… стежками, (в) одинок…м вікні, блукаюч… вогники, сяюч… лампи, (за) одинок…м деревом, виконуюч…й обов’язки, (в) одинадцят…й кімнаті, інш…м разом, відцвітаюч… каштани, (з) наступаюч…м військом, сяк…-так… пожитки, знай наш…х, завмираюч…м… звуками, ближн…м путівцем, про всяк…й випадок, до ваш…х послуг, (о) сьомій год…ні, знайом…й дівчині, (на) сороков…м кілометрі, (за) одинадцят…м ударом, оживаюч…й степ, всеперемагаюч…й весні, перш…м чином, знемагаюч…й боєць, старіюч… дерева, так…й собі, пішли наш… вгору.


Завдання 53. Перекладіть українською мовою. З’ясуйте відмінність у творенні форм вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників, особливості синтаксичного зв’язку прикметників у порівнянні з російською мовою.

День короче ночи. Тончайшие оттенки. Путь дленнее, чем предполагалось. В кратчайший строк. Выбирай книгу потолще и поинтереснее. Оля выше брата. Сон слаще меда. Величайшее открытие. Самый дорогой человек. Наиболее интересный рассказ. Берись за дела поважнее. Брат внимательней сестры.16. Числівник
Завдання 54. З наведених слів випишіть числівники, обґрунтуйте свій вибір; визначте розряд числівників за значенням. З’ясуйте, до яких частин мови належать інші слова.

Троє, потроїти, троякий, третій, трирічний, втроє, тризначність, триста; п’ятеро, п’ятий, п’ятірка, п’ятірня, п’ятиповерховий, по-п’яте; кілька, декілька, кількісний, кількісно, кількість, по кілька (днів), кільканадцять; дві цілих і сім восьмих, цілий (день), цілком, цілісний, в цілому.


Завдання 55. Запишіть цифри словами – кількісними і (де потрібно) збірними числівниками; поставте у потрібній відмінковій формі іменники, знявши дужки.

1 (ворота, зошит, річка, перо), 2 (кімната, день, ножиці, вікно), 3 (троянда, звук, двері, село), 4 (злива, дощ, ясла, око), 5 (дуб, тополя, жнива, яблуко), 10 (сани, жінка, лоша, дзвінок), 121 (ріка, двері, ведмежа, день), 1049 (хвилина, маля, греблі, рік).


Завдання 56. Запишіть цифри словами. Розкриваючи дужки, поставте іменники в потрібній формі.

1/5 (доходи), 2/3 (урожай), 3/7 (процент), 1 5/6 (товар), 7/13 (кілометр), 0,6 (метр), 2, 75 (присутні), 5,01 (приріст), 1/3 (канікули), 1/ 2 (двері).


Завдання 57. Напишіть цифри словами; поясніть відмінювання і правопис числівників.

До 467 додати 8; скільки разів 11 міститься в 222; від 276 відняти 77; до 2 891 додати 1; від 8 342769 відняти 375; скласти 45 з 4 387; сума чисел дорівнює 333; визначити добуток від множення 427 на 7; від 1876 відняти 53; скільки разів 9 міститься у 81?


Завдання 58. Провідміняйте числівники та вкажіть на особливості відмінювання:

1. 60 і 600, 70 і 700, 80 і 800, 90 і 900.

2. 6/7, 2 1/5 метра, 1/15 числа; 5/6 об’єму, 6,5 тисяч тонн, 48,7 відсотка.
Завдання 59. Наведіть приклади фразеологізмів, прислів’їв і приказок із числівниками.
Завдання 60. Перекладіть українською мовою. Порівняйте правопис відмінкових форм числівників у російській та українській мовах.

1. Гроза продолжалась около двух часов. 4. Живет Балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых (О. Пуш.). 2. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались в сплошную с ночной мглой, мигал тусклый огонек (А. Чех.). 3 Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней (М. Гог.).17. Займенник


Завдання 61. З поданого тексту випишіть займенники, визначте, з якою частиною мови вони співвідносяться за значенням і морфологічними ознаками – з іменником, прикметником або числівником.
Ті журавлі і їх прощальні сурми…

Тих відлітань суїта голуба…

Натягне дощ свої осінні струни,

Торкне ті струни пальчиком верба.


Сумна арфістко, – рученьки вербові!

По самі плечі вкутана в туман.

Зіграй мені мелодію любові,

Ту, без якої холодно словам.


Зіграй мені осінній плач калини.

Зіграй усе, що я тебе прошу.

Я не скрипичний ключ, а журавлиний

Тобі над полем в небі напишу.Л. Костенко
Завдання 62. Запишіть дієслівні словосполучення, поставивши у потрібній відмінковій формі займенник себе. Яке значення він виражає? Які його морфологічні ознаки?

Привчати … до порядку, хвалитися …, купити …, відчути на … погляд, знайти … у списку, знайти … пару, пишатися …, запросити до … гостей, дякувати …, не знаходити в … сил, сам … дорікає, сама … заважаєш, само … пробилося до річки, самі … докоряють.


Завдання 63. Доберіть 8-10 прислів’їв, до складу яких входили б займенники. Визначте розряди займенників за значенням..
Завдання 64. Поставте займенники у родовому та орудному відмінках однини без прийменників і з прийменниками до або з; поясніть написання.

Хто, він, мій, ніщо, той, ніякий, абиякий, абищо, який-небудь, будь-чий, дехто, цей, декотрий, щось, чийсь, казна-хто, казна-що, що, ніхто, деякий, вона.


Завдання 65. Займенники, що в дужках, поставте у потрібному відмінкові. Випишіть словосполучення у дві колонки: 1) із займенниками, що не мають на початку н, 2) із займенниками, що починаються на н. З других букв перших слів прочитайте вислів давньоримського поета Вергілія.

Спитав у (він), передав через (вони), глянув (вона) у вічі, прийшла до (вона), перед (він), люблю (вони), сміявся з (вони), бачилась із (вона), збудив (вона), згадав про (він), надіявся на (вони), допоможу (вона), в’ється на (воно), зв’язок з (вони), усміхнувся до (він), звільнили (воно), переказала через (вона).18. Дієслово


Завдання 66. Запишіть слова у дві колонки: 1) у наказовому способі; 2) у дійсному способі. За другими буквами прочитайте прислів’я.

Зворушила, пустив, спишіть, лети, кричіть, озеленимо, зліпить, уштовхніть, знайди, вивчили, уклали, зачепиться, ліпіть, вжаль, ушпоріть, озвучив, наваримо, зважить, пишімо, сточіть, лящить, сиди, узагальнила, стеліть, вручіть, заводить, берімось, збережімо, навчи, сточимо, випустить.


Завдання 67. Замініть фразеологічні звороти дієсловами.

Ані пари з вуст, баки забивати, прийти в себе, дати березової каші, бути на сьомому небі, дати дуба, тримати язик за зубами, байдики бити, замилювати очі, танцювати під чужу дудку, піти по вітру.


Завдання 68. Доберіть антоніми – дієслова наказового способу.

Наближайся, посилюй, нагрій, погодьтесь, засни, схваліть, заохочуймо, знайдімо, пишайтесь, встаньмо, забудьте, загасіть, дозволь, забудь, сядьмо.


Завдання 69. До дієслів доконаного виду запишіть парні їм дієслова недоконаного виду, згрупувавши їх відповідно до засобу видотворення: утворені способом заміни суфікса; утворені способом перенесення наголосу.

Зразок: розкласти – розкладати (зміна суфікса).

Прилетіти, впасти, розмістити, самозагасити, збити, одержати, засипати, скинути, звалити, повернути, виключити, зупинити, звернути, згоріти, подвоїти, відхилити, укріпити, поліпшити.
Завдання 70. Випишіть дієслова одновидові, які не мають парної форми виду, та двовидові, які можуть мати значення обох видів без зміни морфемного складу, звукового вираження.

1. Оркестр скінчив грати; слухачі, хоч їх було й небагато, від душі аплодували (М. Ст.). 2. Командувач видав наказа до негайного виконання: атакувати в лоб Турецький вал (А. Тес.). 3. В ту ніч у вікно бачив Яким, як водили його (Давида) на допит (М. Хв.). 4. Страшно було глянути в ті очі .., дикий звір – і той би злякався того страшного погляду і затремтів би від ляку (П. Мир.). 5. Пішов москаль в Туреччину; Катрусю накрили. Незчулася, та й байдуже, що коса покрита: за милого, як співати, любо й потужити (Т. Шев.).


Завдання 71. Визначте, у яких прислів’ях наявні безособові дієслова, а в яких – особові, але вжиті в безособовому, неозначено- або узагальнено-особовому значенні.

1. Проханим конем не наробишся ні вночі, ні вдень. 2. Не спиться – хліб сниться. 3. Багатого за стіл саджають, а убогого і так випроводжають. 4. Ганяють, як соленого зайця. 5. В гурті і каша їсться. 6. На дерево дивись, як родить, а на чоловіка, як робить. 7. Усякому на старість розуму прибавиться. 8. По правді роби, по правді й буде.


Завдання 72. Зробіть переклад українською мовою, з’ясуйте відмінності у використанні дієприкметників в українській та російській мовах.

Линия вспомогательных ориентиров; лицо, занимающееся воздушными перевозками; летчик, допустивший отклонение от маршрута; летчик, допущенный к полету; магнитодвижущая сила; летчик, окончивший авиационное училище; летчик, пилотирующий самолет с левого кресла; рассеиваемая мощность; летчик сопровождающего самолета; линия предварительного старта; самолет, выполняющий задачу; восстанавливающая сила; самолет, дистанционно пилотируемый; быстродействующий выключатель; самолет, загружаемый через боковую дверь; бегущая волна.


Завдання 73. Запишіть слова, поділені рискою, разом чи окремо. Поясніть написання.

Не/дотягування під час посадки, не/справність одинична, не/скошена трава, оті не/скошені трави, своєчасно не/скошена гречка, довго не/стихаючий вітер, не/полита досі розсада, не/бачена краса, ні до кого не/спрямоване слово, не/бачена ніколи фортеця, не/скінчена розмова, не/скінченні мрії, ні в чому не/підтверджений факт, не/замкнені двері, ще не/замкнені двері, ще не/дозрілі хліба.


Завдання 74. Від поданих дієслів утворіть можливі форми дієприслівників, поясніть їх творення.

Їхати, проїхати, везти, привезти, махати, махнути, оголосити, ламати, ходити, виїжджати, залишати, летіти, синіти, посинити, розстелити, сісти, сідати, сидіти, колоти, оголошувати, ростити, хотіти, лити, вилити, забивати, забити, розстилати, заплести.19. Прислівник


Завдання 75. Правильно напишіть прислівники.

1) любо/дорого, сам/на/сам, вряди/годи, час/від/часу, казна/як, тишком/нишком, по/латині, будь/коли, по/третє, по/троє, на/троє, по/батьківському, по/батькові, на/про/чуд, на/добраніч, з/нечів’я, на/віки.


Завдання 76. Позначте правильний варіант відповіді:

а) у кінці пишеться -і:

1) навпомацьк.., 2) поноч..,

трич.., наодинц..,

по-вовч..; навкруг..;

б) пишеться одна -н:

навман…я, щоде…о,

всебіч…о, привіт…о,

страшен…о; нужде…о;

в) який варіант перекладу прислівника вслепую правильний?

навзнач, усліпу, догори,

сліпотою, горілиць,

наосліп, вгору.

г) фразеологізму як сніг на голову відповідає прислівник:

а) прямо,

б) раптово,

в) часто.

Завдання 77. Запишіть прислівники правильно, поясніть написання.

По/всюди, з/гори, давним/давно, рано/вранці, по/переду, раз/у/раз, до/гори, не/з/руки, під/гору, по/заду, по/перше, на/пам’ять, до/долу, всього/на/всього, аби/то, будь/коли, по/двоє, мимо/їздом, зо/зла, на/вивиріт, на/зустріч, віч/на/віч, хоч/не/хоч, як/не/як, до/сьогодні, по/суті, на/відмінно, на/зовсім, не/дуже, в/цілому, раз/по/раз, до/речі, без/ліку, на/диво, по/троє, тим/часом, на/віку, в/щерть, ані/трохи, не/дбало, в/четверо, по/домашньому, до/схочу, в/лад, від/нині, у/знаки, у/голос, в/розтіч, в/смак, на/жаль.


Завдання 78. Запишіть слова і словосполучення в тому порядку, як пишуться прислівники: 1) разом; 2) через дефіс; 3) через два дефіси; 4) двома словами; 5) трьома і більше словами. За останніми буквами прочитайте вислів римського філософа Сенеки.

Підійшов (у)притул, раз(по)раз гукав, (по)перше, узяв (до)відома, (попід)тинню, на(сам)перед, ішли один(по)одному, накинув (на)опашки, кінець(кінцем), будь(що)будь, по(вік)віків, росте (в)глиб, виходили (по)одинці, стояв одним(один), день(у)день сох, рушив (у)чвал, встав (рано)вранці, всього (на)всього, бачив (уві)сні, (по)дружньому повір, (з)ранку(до)вечора, (по)новому йде праця, хоч(не)хоч, вивчив (на)пам’ять, в(решті)решт, зроби (чим)скоріш, (на)око помнож, поговорю сам(на)сам.20. Прийменник


Завдання 79. Запишіть словосполучення у 3 колонки: 1) частина, що в дужках, пишеться через дефіс; 2) разом; 3) двома і більше словами. З останніх букв прочитайте прислів’я.

(З) поміж річок, (з) поза бюро, (за) для розваг, (під) час екскурсій, (на) зустріч бурі, (в) напрямку до метро, (в) наслідок чвар, (не) залежно від вимог, (з) за гір, згідно (з) рішенням бюро, (з) понад усі, (не) зважаючи на ексцес, (із) під цистерн, починаючи (з) цього, (на) прикінці відпусток, (на) впроти поле, (на) передодні свята, (по) руч вокзал, (по) над усе, (з) попід вікон, відповідно (до) правил, (з) посеред поля, (по) при грип, (за) допомогою есперанто, (з) проміж сон, (з) перед носа, (з) поміж дерев, (в) силу перешкод, (в) результаті перевірок, (з) над круч, (по)переду канал, (з) серед жита, (із)за колон, залежно (від) погоди, (із) під руїн, (в) продовж осені, (з) під коріння, (за) рахунок інвестицій, (о) крім порад.


Завдання 80. Згрупуйте прийменники в синонімічні ряди.

Край, посеред, за винятком, задля, мимо, крім, крізь, через, побіля, коло, для, навкруг, серед, кругом, за, біля, близько, повз, навколо, опріч, заради, насеред, обабіч, довкола, обік, окрім, посередині, круг.


Завдання 81. Перекладіть українською мовою. Порівняйте прийменникове керування в обох мовах, з’ясуйте особливості вживання прийменників, похідних від повнозначних слів.

Не явился из-за болезни, насчет отпуска поговорим позже, пропустил по уважительной причине, поехать в командировку согласно приказу, подъем продолжался в течение трех часов, назначаю дежурного в соответствии с правилами внутреннего распорядка.21. Сполучник


Завдання 82. Перекладіть сполучники російською мовою, порівняйте їх написання в обох мовах.

Для того щоб, якби, зате, проте, теж, тобто, або, тому що, чи, начебто, бо, якщо, через те що, відтоді як, буцімто, тимчасом як, в міру того як, тільки-но.


Завдання 83. З поданої групи слів випишіть спочатку сполучники сурядності, потім – підрядності. Визначте їх будову, поясніть написання.

Мов/би, то/ж, як/би, дарма/що, ні/би/то, не/наче/б/то, як/що, тому/що, при/тому, не/зважаючи на те що, або/що, замість того/що/б, так/що, дарма/що, чи, ні/ні, і, але, бо, через/те/що, однак, а/бо, а/би, для/того/щоб, як/тільки, хоч, що/б, за/те, ні/би, не тільки/а й, наче, також, то/то, гей/би, як/тільки.


Завдання 84. Визначте сполучники і однозвучні з ними сполучення прийменників з займенниками. Прокоментуйте написання.

1. Про/те можна прочитати самому. 2. Хоч осінь була тепла, про/те пасмурна. 3. Як/би краще виконати завдання! 4. Як/би роботу почали раніше, то вже б закінчили. 5. Як/би роботу почати раніше. 6. Як/би тут був мій товариш! 7. Я прийшла, що/б замовити книги. 8. Що/б то взяти почитати. 9. Сказав, що/б усі прийшли. 10. Що/б ви сказали, коли/б я не приїхав.22. Частка


Завдання 85. Перепишіть речення, поясніть написання часток.

1. Мріє, (не) зрадь! Ти(ж) так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть, вже(ж) тепера мене (не)одіб’ють від тебе примари, (не)зляка (ні) страждання, (ні) горе, (ні) смерть. 2. Може (б) хто послухав казки? Ось послухайте, панове! Тільки вибачте, будь ласка, що (не) все в ній буде нове. 3. Тішся, дитино, (поки) ще маленька, ти (ж) бо живеш навесні, ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. 4. (Хай)же та мрія із думкою вкупці лине в(не)знані світа, крил (не)втинай сизокрилій голубці, хай вона вільно літа! (Із тв. Л. Укр.).


Завдання 86. Напишіть слова разом, окремо або через дефіс; поясніть правопис.

Де/який, ні/би/то, будь/де, хтось/таки, то/ж, дарма/що, зробив/таки, а/як/же, як/раз, а/все/ж/таки, з/яким/небудь, аби/де, хтось/то, коли/б/то, хто/зна/який, таки/пішов, ні/в/кого, ні/за/що, ні/звідки, як/от, аби/тільки, все/ж, не/аби/хто, як/най/дорожче, ото/ж, не/аби/який, хтозна/як, не/мов/би/то, що/правда, ані/когісінько, ні/хто.


Завдання 87. Випишіть, розкриваючи дужки, спочатку слова, які без не- не вживаються, потім ті, що в сполученні з не- означають поняття, протилежне однозвучному слову без не-. Прокоментуйте, як пишуться такі слова з не-.

Не/активний, не/порядок, не/года, не/гайно, не/врівноважений, не/волити, не/вдаха, не/зрілий, не/зручний, не/повноліття, не/роба, не/порушно, не/рушимість, не/ввічливість, не/вільний, не/виплата, не/обґрунтований, не/обхідний, не/помітно, не/практичний, не/густо, не/змінний, не/забудка, не/задовільно, не/терпеливий, не/виконання, не/билиця, не/балакучий, не/терплячий.23. Синтаксис і пунктуація. Словосполучення


Завдання 88. Визначте, які з наведених прикладів не є словосполученнями. Поясніть, чому ( а) граматична основа речення; б) поєднання службових і повнозначних слів; в) складені форми слів; г) фразеологізми).

Легко дихати, стане льотчиком-професіоналом, про поїздку, брат і сестра; студентка, а не абітурієнтка; товариш або родич, сім струн, рильце в пушку, будеш відомий, буду пілотом-приймальником, брат-інженер, дорога на Київ, задля тебе, тканина в клітинку, повз аеродром, надзвичайно гострий, більш давній, буду вивчати, Леся Українка, мусив би повідомити, хай прийде, Національний авіаційний університет, працювати з пером, добре працювати, зобов’язаний повідомити, Іван Нечуй-Левицький, дехто з нас, пункт диспетчерський, радіосистема працює, закрити очі (на щось).


Завдання 89. Відредагуйте речення.

Копати з лопатою, сумувати по товаришеві, обурюватися поганому вчинкові, вибачити подругу, водити по вулицям, велика собака, сильна біль, хворіти запаленням легенів, глузувати над братом, розповісти за книгу, пам’ятник героя, пропустити по хворобі.Завдання 90. З поданими дієсловами утворіть усі можливі словосполучення з різними типами зв’язку компонентів (узгодження, керування, прилягання).

Нагородити, адресувати, телефонувати, відповідати, прилетіти, повідомляти, знати, доповідати, відправляти, доглядати.


Завдання 91. Перекладіть термінологічні словосполучення українською мовою. Скористайтеся ключем, наведеним нижче. Прокоментуйте.

Задающее устройство, запоминающий элемент, клеенаносящее устройство, красящее вещество, крышконакрывающее устройство, ленторазматывающее устройство, ленторежущее устройство, окружающая среда, регистрирующее устройство, регулирующие устройство, решающее устройство, связующее вещество, вяжущее вещество, сдвигающее устройство, считывающее устройство, термосклеивающее устройство, быстрорежущий станок, несущая частота.Ключ: зсувач, зчитувач, стрічкорозрізувач, довкілля, термосклеювач, верстат-швидкоріз, реєструвач, зв’язник, частота-носій, задавач, запам’ятовувач, регулювач, клеєнамазувач, барвник, кришконакривач, стрічкорозмотувач, розв’язувач, в’язівник.
Завдання 92. Перекладіть українською мовою (Увага! Російські словосполуки з прийменником по в українській мові можуть перекладатися по-різному: безприйменниковими конструкціями, а також з прийменниками у, для, щодо, по, з, за, через).

Полет по радиолугу, полет по программе заводских испытаний, полет по маршруту, полет по расписанию, полет по расчетной траектории, полет по спирали, полет по воздушной трассе, полет по аэрокомпасу, исполнение по загрузке, комиссия по охране труда, комиссия по составлению, меропреятия по, по назначению, по весу, богатый по содержанию, замечания по докладу, большой по объему.24. Речення


Завдання 93. Визначте, які речення прості, а які складні. Прокоментуйте. Розставте розділові знаки.

1. Спинилось літо на порозі і дише полум’ям на все і грому гордого погрози повітря стомлене несе (М. Рил.). 2. Може людина помилятися в людині але не можуть народи помилятися в народах (О. Довж.). 2. О горе тим рукам що звикли у неволі носить кайдани ржаві та важкі (Л. Укр.). 3. О скільки на землі беззубих бояться сонця і води! Роди нам земле юних серцем о земле велетнів роди! (П. Тич.). 4. Гей життя виходь на бій пожартуєм для розваги (П. Тич.). 5. Тригуб дивився вбік і здавалося нічого не чув а може не хотів чути (О. Гонч.). 6. Тут кожен камінь пише заповіт і кожна гілка шле адреси Літу (Л. Кост.). 7. Кожушок на ялинці геть свіжий і ще недавно чорний од літнього тепла тепер посвітлів (Г. Тют.). 8. Мов пущене ядро з гармати Земля круг Сонця творить цикл (О. Берд.). 9. Вишитий рушник створював настрій формував естетичні смаки, був зразком людської працьовитості (Із газ.).


Завдання 94. Позначте правильні відповіді:

1. Складносурядне речення – це:

а) речення, частини якого рівноправні за змістом і поєднуються сполучниками сурядності;

б) речення, частини якого рівноправні і поєднуються за допомогою сполучників: наче, мовби, нібито, бо, аби;

в) речення, частини якого рівноправні і поєднуються за допомогою інтонації;

г) речення, частини якого рівноправні і між ними в деяких випадках ставити розділовий знак не потрібно.

2. Складнопідрядне речення – це:

а) речення, у якому є головна та підрядна частини, що поєднуються за допомогою сполучників: чи то… чи то, проте, при цьому, тобто, а саме та ін.;

б) речення, частини якого нерівноправні за змістом та граматично і поєднуються підрядним сполучником або сполучним словом;

в) складне речення, у якому виділяється підрядна частина, з’єднана з головною за допомогою сполучників або сполучних слів: хто, що, який, чий, де, куди, бо, ніби, мов;

г) речення, що складається із двох простих – головного і залежного, які поєднані за допомогою сполучників або інтонаційно.

3. Безсполучникове речення – це:

а) речення, частини яких з’єднуються в одне граматичне та смислове ціле за допомогою сполучних слів та інтонаційно;

б) речення, частини яких рівноправні за змістом і поєднуються між собою безсполучниковим зв’язком;

в) речення, у якому прості речення поєднуються в одне ціле за принципом субординації;

г) речення, у якому між простими реченнями розділові знаки можуть як ставитися, так і не ставитися.


Завдання 95. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Вкажіть, які з них складносурядні, складнопідрядні чи безсполучникові. Прокоментуйте.

1. Той не артист, хто на сцені вміє грати лише самого себе і хто в усіх п’єсах завжди однаковий у кого завжди одні і ті ж рухи одна і та ж манера й міміка (П. Сакс.). 2. Читач суворий він ніколи не простить письменникові натяжки фальші брехні (Ю. Смол.). 3. Не мовкли в садах солов’ї то кликала нас Україна в зелені простори свої (Л. Перв.). 4. Скоро уся долина і гори блищали вогнями і разом з димом з землі здіймається вгору і пісня (М. Коц.). 5. Лише гул од копит степом котився та хліба шелестіли (А. Гол.).


Завдання 96. З’ясуйте синтаксичні умови, коли кома між компонентами складносурядного речення не ставиться (є спільний другорядний член, спільне підрядне речення, спільні вставні слова, частки, два синтаксично однотипні компоненти).

1. Тихо і тепло, так, наче і справді весна (Л. Укр.). 2. Раптом його очі поширились і він, як і тоді, дуже зблід (Ю. Муш.). 3. Але, на жаль, іронія прозвучала кволенько, і Чапчик замислився. 4. Так буває перед грозою, коли замирають дерева і десь далеко синіє грізний тайфун. 5. І якраз у цей момент глухо загуло й з шумом і свистом та своєрідним стогоном десь почали одвалюватись глиби вугілля й летіти повз нього (М. Хв.).


Завдання 97. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть сполучники. Визначте тип складного речення.

1. Сонячний день млосно дихав запашним теплом свіжої ріллі і дзвінкоголосі жайворонки дружним хором славили весну (С. Добр.). Черемха клубочилась піною цвіту а бузина ловила те пахуче шумовиння піднісши вгору білі долоні (О. Донч.). Чи осінь чи зима чи в зелені діброва весни вітає дні чи літо славить птах усе мені шумить хода твоя шовкова і стан твій молодий пливе в моїх очах (В. Сос.).

2. Як хочеш від людей шаноби любов і гнів бери у путь (М. Рил.). Там де ти колись ішла тиха стежка зацвіла вечоровою матіолою житом долею світанковою (Б. Ол.). Я збагнула що забуття не суджено мені (Л. Укр.). Мені мабуть не докучить нагадувати що хто не знає свого минулого той не вартий свого майбутнього (М. Рил.).

3. Вже й ніч землю обіймає зійшов місяць і вдарив ясним промінням по білих хатах (М. Вовч.). У товаристві лад усяк тому радіє (Л. Гл.). Високе небо незнайомого півдня терпкий аромат близького поля діють на бійців мов якийсь чарівний трунок зникають денні сварки вгамовуються пристрасті всі стають ближчі між собою одвертіші мирніші тихіші (О. Гонч.).


Завдання 98. Поставте відповідні розділові знаки. Обґрунтуйте вживання коми й крапки з комою між частинами безсполучникових речень.

1. Вишнево-яблуневі садки ще сьогодні зранку такі змерзлі й розпачливі подобрішали потеплішали село звеселіло людські обличчя погіднішими стали (Є. Гуц.). 2. Метлинський не відчував того погляду був задубілий і знерухомілий вуста шепотіли перебираючи й карбуючи слова здавалося ті слова зіслизали з його тонких вуст і засипали кімнату (В. Шевч.). 3. Вона вже йшла спокійно і непоспіхом повільно із-за верховіть його викочувалося сонце зітхало поле блищала трава в росинах діамантових (А. Сол.).25. Текст


Завдання 99. Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки. Поясніть пунктуацію в простому і складному реченнях.

Окрім козаків-запорожців і козаків-зимівчан іще є одна козацька порода. І вона ця порода не живе ні на Січі ні по зимівниках. Це козаки самітники або відлюдьки. І обертається кожен із них у степу сам із собою. Видно так щось у житті допекло або й вони допекли комусь що позабігали у найглухішу глушу і кожен лишається із своєю волею віч-на-віч і від того їм добре. Викопає собі такий відлюдько у степу десь біля річки чи озера яму обплете її зсередини лозою чи очеретом зведе над ямою з каменю невисокі стіни і дах обмастить їх від свого ж коня кізяком поробить у стінах одне-два віконечка і живе. Такі землянки-хати татари називають бурдюгами і по-їхньому це означає шкіряна торба для води. Влітку такому козакові-самітнику співає птаство а взимку заметілі і вовки. Дверей він ніколи не замикає. Буває як де піде чи зачепиться довгенько на полюванні а до його бурдюга із степу хтось приблукає то заходить просто в хату. Господар все лишив на столі і хліб і сало пшоно рибу бутилець міцненького меду. Все у подорожнього перед очима і під рукою дістане кресало викреше вогню розпалить кабицю зварить підкріпиться схоче в ліжку і відпочине. Засне чи так полежить а як йому треба вже йти а господаря ще нема то він робить з очерету чи гілочок невеликого хрестика і ставить його на столі дякую мовляв тобі господарю за хліб за сіль. І йде собі далі. А як зайде той мандрівний чоловік і застане хазяїна бурдюга вдома то зрадіють вони один одному як рідні… Але й ті козаки-самітники коли трапилось щось на Січі татарський напад приміром на Україну або скажімо козацький похід на турків а чи татар покидають усе сідлають коня і гайда на Запоріжжя!.. (М. Вінг.).


Завдання 100. Перекладіть українською мовою. Визначте типи речень за метою висловлювання та характером синтаксичних зв’язків.

1. Небо любит мужественных, решительных, смелых и находчивых, знающих авиационную технику. Пилот почти не действует в одиночку – он входит в состав экипажа, за его полетом следит Земля. Это требует четкого понимания работы товарищей. Пилот отвечает за безопасность людей на борту самолета и сохранность послушной ему техники. Быть пилотом интересно и почетно, но в то же время очень трудно. И воспитывать в себе трудолюбие, любовь к знаниям, силу воли, чувство товарищества нужно задолго до поступление в училище (С. Поп.).

2. Фактические условия полета – условия полета, зафиксированные в конкретном полете. Буксировочное водило (авиационное) – устройство жесткой связи, подсоединяемое к воздушному судну для перемещения его по аэродрому. Специальная машина аэропорта – самоходное средство, оборудованное средствами связи и обеспечения полетов, установленное на автомобильное, тракторное или другое шасси. Автобус перронный (аэродромный) – средство наземной техники, предназначенное для перевозки пассажиров по аэродрому (Із ДСТУ 3432).Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка