Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти


Етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мовиСторінка5/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1.5. Етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мови

Становлення офіційно-ділового стилю тісно пов’язане з розвитком державності певного етносу, зокрема його мови.

Основи українського діловодства були сформовані ще в добу Київської Русі. Найдавнішими пам’ятками юридично-ділової писемності стали договори київських князів з греками 907, 911, 944 і 971 рр. та ін.; руські грамоти, найдавніші з яких датуються початком ХІІ ст. Найціннішою пам’яткою того часу вважається “Руська правда” – звід (тобто систематизація) законів, укладений на основі традицій звичаєвого права (цей документ став основою “Литовського Статуту”, а також широко використовувався при складанні зведення законів московської держави – “Уложенія”).

З другої половини ХІІІ ст. (після 1240 р.) майже вся Україна опинилася у сфері іноземного панування, але “татарський погром не спинив культури нашої” (І. Огієнко). З початку ХІV ст. землі України стали складовою частиною князівств – Великого Литовського та Молдавського20. У нових історичних умовах українська мова функціонувала в статусі державної, тому інтенсивно розвивалася, особливо розквітнув офіційно-діловий стиль (грамоти, літописи, актові книги та ін.).

Застосування офіційно-ділового стилю української мови було обмежене за часів Речі Посполитої, але й пізніше, упродовж ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. цей стиль розвивався (за часів Хмельниччини зросла диференціація документальних джерел) й удосконалювався, продовжуючи попередні традиції (актові книги, листування та ін.). Основними джерелами цієї доби є конституції (зокрема конституція П. Орлика (05.04.1710 р.), універсали, листи гетьманів та ін.

Через те, що в офіційних сферах у ХVІІІ ст. у Центральній та Східній Україні староукраїнську літературну мову витіснила російська мова, офіційно-діловий стиль на цих теренах занепав.

У ХІХ ст. цей стиль мав можливість розвиватися лише в підавстрійській Україні, де завдяки реформам Франса Йосипа українська мова в 1867 році здобула статус однієї з краєвих мов, що уможливило її вживання в місцевому управлінні, судочинстві, на транспорті, у торгівлі, у різних сферах культурного життя міста і села. Ю. Шевельов зазначає, що “Саме у Львові і Чернівцях було започатковано становлення офіційно-ділового, наукового й публіцистичного стилів нової української мови з одночасним формуванням міських україномовних середовищ, що активізувало утворення міських койне на базі української мови – усного мовлення місцевої інтелігенції, підприємців, ремісників”21.

Відродження офіційно-ділового стилю на всіх українських землях спостерігається на початку ХХ ст., особливо в період “золотого десятиліття” (1921-1933 рр.). У цей час було зроблено спробу створити стандарти на окремі групи документів. У низці лексикографічних праць фіксувалися лексичні одиниці, які вживалися в офіційно-діловому стилі. За даними каталогу Державної публічної бібліотеки України і за “Покажчиком з української мови” Л. Червінського і А. Дикого, упродовж цього часу вийшло близько 20 словників правничої мови. Серед них такі: М. Осипів “Російсько-український словник найпотрібніших у діловодстві слів” (практичний порадник) (Харків, 1926), “Російсько-український словник правничої мови” за ред. А. Кримського (ВУАН, 1926), Є. Ванько “Кишеньковий російсько-український правничий словник для адвокатів та урядовців” (К., 1918) та ін. Одним з найкращих словників періоду українського відродження вважається “Російсько-український фразеологічний словник. Фразеологія ділової мови” В. Підмогильного та Є. Плужника, що був опублікований у Києві в 1927 році, а перевиданий 1993 року. Автори намагалися розробити й уніфікувати ділову українську фразеологію.

У 40 – 70-ті роки ХХ ст. ділова українська мова обслуговувала лише деяку політичну та ідеологічну літературу, законодавчі акти, тобто реалізувалася як писемна форма офіційно-ділового стилю, наприклад: “Відомості Верховної Ради УРСР”, “Збірник постанов і розпоряджень уряду УРСР”, “Кодекс законів про працю УРСР” та ін. Розвивалися переважно монологічні жанри службової мови, зокрема дипломатичне звернення – вітальні промови українською мовою на зустрічах представників зарубіжних країн, проголошення тостів на офіційних урядових зустрічах. Законодавчий підстиль офіційно-ділового стилю мав переважно перекладний характер, обмежено вживався в ієрархії державних структур. Адміністративно-канцелярський підстиль української мови в цей час майже не розвивався. Винятком був період, коли першим секретарем ЦК Компартії України став П. Шелест (липень 1962 – трав. 1972 рр.). Внутрішнє справочинство в ці роки велося українською мовою.

Починаючи з 90-х років ХХ ст., після того, як за українською мовою було закріплено статус державної (28.10.1989 р.), спостерігається відродження й удосконалення офіційно-ділового стилю. З’явилося чимало словників ділової мови різних типів – тлумачні, наприклад: Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини: Короткий словник бізнесмена. – К. : Криниця, 1999. – 199 с.; Сагайдак О. П. Словник дипломатичного протоколу та етикету / Європейський університет. – К. : Вид-во Європ. у-ту, 2006. – 159 с.; Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління. – К. : Центр сприян. інституц. розвитку держ. служби, 2005.– 254 с., перекладні, найчастіше двомовні російсько-українські, рідше трапляються перекладні словники з інших мов, наприклад: Російсько-український словник-довідник “Порадник ділової людини” / Український н.-д. ін-т стандартизації, сертифікації та інформатики: Упоряд. О. М. Коренга та ін. – К. : Основи, 1995. – 320 с.; Даниленко Л. І. Чесько-український словник. Сучасна ділова мова. – К. : Либідь, 2000. – 166 с.; Російсько-польсько-український словник-довідник ділової лексики / Р. І. Корсовецька (уклад.); О. М. Сухомлинов (уклад.). – Д.: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – 84 с.; Російсько-український словник ділового мовлення / С. В. Шевчук.– 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Вища шк., 2008.– 487с. Чи ненайкращими словниками цього типу є такі: Тараненко О.О. та ін. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування) / Ін-т мов-ва ім. О. Потебні НАН України. – 2 вид., випр. і доп. – К.: Основа, 1999. – 398 с.; Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Й. Ф. Андерш та ін. – К.: Наукова думка, 1994. – 600 с.

У наш час при оформленні ділової документації дотримуються вимог чинних державних стандартів, а також широко застосовуються комп’ютерні системи обробки та друкування, що сприяє встановленню чіткого організаційно-технічного порядку, організації належного контролю за проходженням та виконанням документів.Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка