Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. ЯкубінСторінка18/22
Дата конвертації22.02.2018
Розмір3,7 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Теми рефератів


 1. Структурний підхід у соціології до конструювання теорії держави.

 2. Дослідницька програма держави, що сприяє розвитку: персоналії засновників.

 3. Дослідницька програма держави, що сприяє розвитку: теоретико-методологічні засади.

 4. Типи політичного режиму та політика розвитку.

 5. Ідеологія неолібералізму як програма розвитку.

 6. Чинники гегемонії ідеології та практики неолібералізму.

 7. Дослідницька програма держави, що сприяє розвитку, та неолібералізм.

 8. Постленінізм та політика розвитку: взаємодія або відторгнення?

 9. Типологія держав, що сприяють розвитку.

 10. Постання Східної Азії: досвід Японії.

 11. Постання Східної Азії: щасливий шанс «банди чотирьох» або вислід політики національних держав?

 12. Передумови формування держави, що сприяє розвитку, в Україні.

 13. Залежність та розвиток недорозвитку: ідеологічний конструкт або дескрипція пострадянських суспільств?

 14. Світ-системний аналіз про походження капіталізму: версія І.Валерстайна.

 15. Теоретико-методологічні принципи дослідницької програми світової системи.

 16. Поняття «світова система» та його зміст.

 17. Інтелектуальні витоки дослідницької програми світової системи.

 18. Дослідницька програма світової системи та її опоненти.

 19. Соціальна динаміка суспільств Сходу і Заходу у контексті дослідницької програми світової системи.

 20. Піднесення Заходу: критична оцінка панівного теоретизування.

 21. Чинники переваги Сходу над Заходом у XV-XVIII ст.: пояснення А.Г.Франка.

 22. Дослідницькі програми світ-системного аналізу та світової системи: порівняльний аналіз.

 23. Дослідницька програма світової системи та її критика орієнталізму в соціології.

 24. Поняття «нації» та його зміст.

 25. Модерністський підхід у соціології до процесу націогенези.

 26. Перспективи націй та націоналізму у глобальну епоху: Е.Сміт.

 27. Місце національної ідентичності в системі ідентичностей.

 28. Етнічні джерела національної ідентичності.

 29. Націоналізм та інтернаціоналізм: пошуки консенсусу.

 30. Формування національної ідентичності українців: витоки, ґенеза.

 31. За яких умов сумісні релігійність та демократичність суспільства?

 32. Значення базових християнських громад для демократизаційних процесів латиноамериканських суспільств другої половини ХХ століття

 33. Роль релігійних лідерів та мусульманських громад в Арабській весні

 34. Роль Католицької Церкви в демократизаційних процесах у Польщі другої половини ХХ століття

 35. Демократизація Індії у ХХ столітті: всупереч чи завдяки релігійності населення?

 36. Чи завжди релігійний фундаменталізм є загрозою для демократичного ладу?

 37. Багаї – віросповідання, найбільш відповідне демократичним принципам серед монотеїстичних традицій?

 38. Основні теоретичні підходи до визначення «соціокультурної трансформації».

 39. Аксіологічна природа соціокультурної трансформації.

 40. Суб’єкти трансформаційних перетворень.

 41. Концепція пострадянської трансформації суспільства Н.В.Паніной.

 42. Довіра як чинник трансформаційних перетворень.

 43. Пострадянська трансформація: специфіка структурно-діяльнісного підходу (Т.І.Заславська, В.О.Ядов, Л.Г.Сокурянська).

 44. Соціальний механізм трансформаційних перетворень (за Т.І.Заславською).

 45. Дослідницька програма неоінституціоналізму.

 46. «Сила» і «слабкість» неоінтстиуціонального аналізу.

 47. Соціальні інститути та їх зміни.

 48. Соціальні інститути в Україні, їх розиток та зміни (90-ті, 2000-і та 2010-ті роки).

 49. Еволюціонізм та неоеволюціонізм в соціальних науках.

 50. Алгоритм соціальних змін в неоеволюціонізмі.

 51. Глобальна світова політика: еволюція та зміни.

 52. Азія/Китай в довгих циклах «світової еволюційної політики» .

 53. Україна і виклики/ритми глобальної світової політики.

 54. Передбачення соціальних змін на століття вперед — чи це є можливим та доречним (на прикладі неоінституціоналізму та «світової еволюційної політики» )?

 55. Принципи вертикальної мобільності за П.Сорокіним.

 56. Форми іммобільності у сучасному світі за Б.Тернером.

 57. Виміри соціальної структури за П.Штомпкою.

 58. Підходи до інтерпретації соціальної структури у соціології.

 59. Територіальна вісь диференціації соціального простору.

Контрольні запитання


 1. Накресліть загальні контури дослідницької програми держави, що сприяє розвитку.

 2. Поміркуйте над природою ідеологічного контексту дебатів про розвиток та неолібералізм.

 3. Які політичні причини зумовлювали виникнення дослідницької програми держави, що сприяє розвитку?

 4. Що спричинило структурний ухил дослідницької програми держави, що сприяє розвитку?

 5. Визначте опонентів дослідницької програми держави, що сприяє розвитку.

 6. Які вчені були пов’язані з дослідницькою програмою держави, що сприяє розвитку?

 7. Які виклики постали перед постколоніальними «новими державами»?

 8. Окресліть контекст виникнення дослідницької програми держави, що сприяє розвитку.

 9. Підсумуйте основні характеристики дослідницької програми держави, що сприяє розвитку.

 10. Чи було випадковим виникнення дослідницької програми держави, що сприяє розвитку, саме в американському академічному середовищі?

 11. Яким був вплив теоретизування Т.Парсонса на дослідницьку програму держави, що сприяє розвитку?

 12. Підсумуйте основні положення Труменової доктрини про «справедливу угоду».

 13. Поміркуйте над природою ідеологічного контексту дебатів про розвиток та неолібералізм.

 14. Які політичні причини зумовлювали виникнення дослідницької програми держави, що сприяє розвитку?

 15. Яким був вплив світової політичної ситуації на ідеологічну спрямованість дослідницької програми держави, що сприяє розвитку?

 16. У чому був зміст соціології революції Т.Скочпол?

 17. Умотивуйте відмінності поміж неолібералізмом та дослідницькою програмою держави, що сприяє розвитку, з огляду на їхні рецепти успішного розвитку.

 18. У чому відмінність дослідницької програми держави, що сприяє розвитку, від парадигми модернізації?

 19. Яким є наріжне поняття дослідницької програми держави, що сприяє розвитку?

 20. Якими були цілі американської політики 1960-х рр. та як вони вплинули на розвиток Японії та азійських тигрів?

 21. Яким є потрактування розвитку у рамках ідеології неолібералізму?

 22. Схарактеризуйте ідеологію неолібералізму.

 23. Ідентифікуйте чинники опору гегемонії ідеології та практики неолібералізму.

 24. Яка країна і чому надихнула дослідників на формулювання поняття «держава, що сприяє розвитку»?

 25. Схарактеризуйте зміст трактату Ч.Джонсона «Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості та японське диво».

 26. Змалюйте динаміку розвитку Японії та азійських тигрів.

 27. Окресліть витоки визначення Ч.Джонсоном держави, що сприяє розвитку.

 28. Дайте оцінку ставленню дослідницької програми держави, що сприяє розвитку, до впливу культурних факторів на ефективність держави.

 29. Які риси дискурсу Т.Скочпол зробили її засновником дослідницької програми держави, що сприяє розвитку?

 30. Якими є чинники революцій у соціологічному дискурсі Т.Скочпол?

 31. Визначте чинники розпаду СРСР та зникнення ленінізму як типу режиму та принципу соціальної організації.

 32. Схарактеризуйте ситуацію постленінізму та її виклики завданням розвитку.

 33. Якими є характеристики успішної держави, що сприяє розвитку?

 34. Визначте два типи держави, що сприяє розвитку.

 35. Яким є потрактування П.Евансом поняття «закорінена автономія держави»?

 36. Якою була постава держави, що сприяє розвитку, щодо капіталістичного класу?

 37. У чому була специфіка політичних режимів Тайваню та Південної Кореї?

 38. Схарактеризуйте політику корейської держави, що сприяє розвитку.

 39. Простежте відмінності поміж інфраструктурними та деспотичними вимірами політичної влади.

 40. Підсумуйте політичні поради дослідницької програми держави, що сприяє розвитку.

 41. Окресліть контекст виникнення дослідницької програми світової системи.

 42. Проаналізуйте інтелектуальні джерела теорії світової системи як дослідницької програми.

 43. Визначте поставу теорії світової системи до марксизму.

 44. Поясніть підхід А.Г.Франка до конструювання соціальної теорії.

 45. Зіставте теоретико-методологічні засади дослідницьких програм світової системи та держави, що сприяє розвитку.

 46. Визначте роль поняття «світова система» у дискурсі А.Г.Франка.

 47. Проаналізуйте політичні погляди А.Г.Франка та їхній вплив на його дослідницьку програму.

 48. Визначте опонентів дослідницької програми світової системи.

 49. Витлумачте пояснення А.Г.Франком динаміки Сходу в цілому і Китаю зокрема.

 50. Схарактеризуйте соціально-економічну ситуацію в Китаї, як її бачить А.Г.Франк.

 51. Поясніть відмінності поміж дослідницькими програмами світ-системного аналізу і світової системи.

 52. Проаналізуйте поняття «капіталізм» з огляду на його визначення світ-системним аналізом та окресліть його специфіку у зіставленні з традиційним потрактуванням капіталізму.

 53. Поясніть, чому А.Г.Франк відмовляється від поняття «капіталізм».

 54. Порівняйте Валерстайнів та Веберів підходи до капіталізму.

 55. Проаналізуйте світ-системний підхід до виникнення капіталізму.

 56. У чому є суть капіталізму згідно світ-системного аналізу?

 57. Прокоментуйте вислів І.Валерстайна: «Ніякого вільного ринку ніколи не існувало та й не могло існувати в межах капіталістичної світ-економіки. ...Капіталізм тяжіє до максимального примноження прибутку на світовому ринку, завжди й повсюдно використовуючи монополії та / або інші форми обмеження торгівлі, якщо це є прибутковим».

 58. Проаналізуйте поняття гегемонії у контексті теорії світової системи.

 59. Поясніть поставу сходоцентристів щодо тези про унікальність Заходу.

 60. Як сходоцентристи пояснюють відсутність зовнішньої експансії країн Сходу?

 61. Прокоментуйте тезу Дж.Аррігі: «Найсуттєвішою рисою капіталістичної світ-економіки є нерівна винагорода рівних зусиль індивідів та нерівні можливості для використання обмежених ресурсів».

 62. Схарактеризуйте Веберів підхід до раціонального капіталізму.

 63. Прокоментуйте можливість синтезу Веберового та Валерстайнового теоретизування про капіталізм у рамках нового визначення взаємодії поміж раціональним та авантюристичним капіталізмом.

 64. Дайте тлумачення Франкового перегляду формули взаємодії Сходу та Заходу.

 65. У чому суть Франкової критики світ-системного потрактування походження капіталізму?

 66. Якими, на переконання А.Г.Франка, є аргументи на користь існування єдиної світової системи, яка налічує 5000 років історії?

 67. Підсумуйте основні ідеї Франкового трактату «ПереОРІЄНТація» (1998 р.).

 68. Як ідеї А.Г.Франка про переорієнтацію соціальної теорії на Схід вплинули на світ-системний аналіз?

 69. Яким є Аррігієве пояснення піднесення Східної Азії?

 70. Схарактеризуйте та поясніть чинники постави Франка до орієнталістської соціальної теорії.

 71. Які вчені належать до Каліфорнійської школи порівняльних досліджень, і яка ідея є об’єднавчою для всіх цих дослідників?

 72. Яким є місце теорії світової системи у дискурсі сучасної соціології?

 73. Дайте визначення нації у межах модерністського підходу.

 74. Здійсніть компаративний аналіз модерністської і примордіалістської моделі націогенези.

 75. Визначте основні риси національної ідентичності за Е.Смітом.

 76. Обгрунтуйте концепцію нації як «уявленої спільноти» Б.Андерсона.

 77. Порівняйте суб’єктивний і об’єктивний підходи до визначення націй.

 78. Охарактеризуйте перспективи дослідження національної ідентичності в сучасних умовах.

 79. Визначте роль масових комунікацій у процесі конструювання націй.

 80. Проаналізуйте ретроспективи і перспективи конструювання української національної ідентичності.

 81. Розгляньте основні передумови формування націй у поглядах Е.Гелнера.

 82. Визначте поняття «глокалізація».

 83. Хто з відомих українських соціологів займається трансформаційною проблематикою?

 84. Порівняйте поняття «еволюція» та «трансформація».

 85. Порівняйте поняття «революція» та «трансформація».

 86. Охарактеризуйте основні риси модернізації.

 87. В чому специфіка «навздогінної модернізації»?

 88. Які основні теоретичні напрями осмислення трансформаційних процесів існують в соціологічній літературі?

 89. Що таке «соціальний механізм трансформаційного процесу»?

 90. Дайте загальну характеристику неоінституціоналізму.

 91. Яка різниця між інститутами та організаціями в неоінституціоналізмі?

 92. Як створюються і змінюються інститути?

 93. Соціальні зміни та інституційні зміни: спільне/відмінне.

 94. Що позначають концепти «замикання» , «визнчений шлях» , «зростаюча віддача» в неоінституціоналізмі?

 95. В чому полягають головні труднощі ефективних інституційних змін?

 96. Що таке «еволюційна світова політика» Дж. Модельскі?

 97. Розкрийте роль соціальних, економічних, культурних змін в «еволюційній світовій політиці» .

 98. Який загальний еволюційний алгоритм змін і розвитку світової політики?

 99. Що таке довгі хвилі світової політики?

 100. Розкажіть про сучасну еволюцію світової політики за версією Дж. Модельскі.

 101. Охарактеризуйте місце і роль Азії у довгих циклах світової політики.

 102. Що таке «хронополітика»?

 103. На ваш погляд, які існують недоліки «еволюційної світової політики» Дж. Модельскі?

 104. Назвати часові якості соціальних процесів.

 105. Розкрити суть «загадки відносної осілості» за Т.Файстом.

 106. Назвати та обгрутувати аргументи П.Сорокіна проти тенденції постійного зростання мобільності.

 107. Розкрити суть ресурсної парадигми у дослідженні соціальної стратифікації.

Рекомендована література


 1. Андерсон Б.Уявлені спільноти Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон; Переклад з англ. В. Морозова. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

 2. Андрущенко М.А., Якубин А.Л. Политическое время: Микро-, мезо- и макроуровни/ М. А. Андрущенко, А. Л. Якубин// Политическая наука. – 2009. – № 1. – С. 60-89.

 3. Бауман З. Текучая современность / Бауман З. ; пер. с англ. под. ред. Ю.В. Асочакова. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с.

 4. Богданова О. В.  Демократизаційні соціальні рухи у контексті підприємницької індустріалізації (на прикладі США кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету «Kиєво-Moгилянська академія». Серія: соціологічні науки. – 2005. – Т. 46. – С. 71–77.

 5. Богданова О. В.  Можливість поєднання релігійності та демократичності суспільства: світоглядні й організаційні аспекти (на прикладі США) // Наукові записки Національного університету «Kиєво-Moгилянська академія». Серія: соціологічні науки. – 2006. – Т. 58. – С. 22–27.

 6. Богданова О. Концептуалізація демократії в соціальних дослідженнях // Соціальні виміри суспільства. – К.: Інститут соціології НАН України, 2006. – С. 175–182.

 7. Богданова О. Чи може релігія сприяти демократії? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 74–91.

 8. Бочковський О. Вступ до націології / Ольгерд Бочковський. – К.: Генеза, 1998. – 144 с.

 9. Бройи Д. Подходы к исследованию национализма / Джон Бройи // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского —М.: Праксис, 2002. – С.201-235.

 10. Бурдье П. Социология социального пространства / Бурдье П. ; пер. с франц. ; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М. : Ин-т экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2007. – 288 с.

 11. Вітгенштайн Л. Tractatus logiko-philosophicus; Філософські дослідження / Л.Вітгенштайн. – К.:Основи, 1995. – 311с.

 12. Гантінґтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку: Пер. з англ. Н. Климчук. – Львів: Кальварія, 2006. – 474 с.

 13. Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / Ернест Гелнер.; пер. з англ. — К.: Таксон, 2003. – 300 с.

 14. Гердер Й. Идеи к философии истории человечества / Й. Гердер; пер. и прим. А.В.Михайлова. – М.:Наука, 1977. –704с.

 15. Головаха Е., Панина П. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до «оранжевой революции» / Е.Головаха, П.Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – №3. – С.32-51.

 16. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н.Гумилев. – М.: Ди Дик, 1994. – 639с. – (Выпуск 3 в составе Университетского Международного альманаха).

 17. Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда Львиное Сердце. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.

 18. Етносоціологія: терміни та поняття / [Євтух Є.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін]; К.: Фенікс, 2003. –280 с.

 19. Єленський В. Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 420 с.

 20. Зарин В.А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв.: (Западные концепции общественного развития и становления мирового рынка). – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.

 21. Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России / Т.И.Заславская // Социологические исследования. – 2002. – №8. – С.3-16.

 22. Заславская Т.И. Постсоциалистический трансформационный процесс в России / Т.И.Заславская // Вестник российского гуманит. науч. фонда. – 1998. – №3. – С.132-147.

 23. Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации / Т.И.Заславская. – М.: Дело, 2004 – 400 с.

 24. Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация / Рональд Инглегарт // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. [под редакцией В.Л.Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – С.261-292.

 25. Калхун К. Национализм / Крэйг Калхун; пер. А. Смирнова. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского») —288с.

 26. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ. ; под ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с.

 27. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму/ Георгій Касьянов. – К.: Либідь, 1999. –176с.

 28. Клименко М.І. Соціотворчий потенціал солідаризованого соціального простору / М.І.Клименко // Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2010. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С.268-269.

 29. Коваліско Н. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Коваліско Н. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. – 240 с.

 30. Кутуєв П.В. Залежність, недорозвиток та криза у соціології розвитку недорозвитку Андре Гундера Франка: критичний аналіз // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4.

 31. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / П.В.Кутуєв. – К.: «Сталь», 2005. – 500 с.

 32. Кутуєв П.В. Критична теорія модерну Алена Турена // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. „Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» . – 2007. – № 761.

 33. Кутуєв П.В. Політика розбудови держави, що сприяє розвитку: соціологічний аналіз // Мультиверсум. – 2003. – Вип. 33.

 34. Кутуєв П.В. Політична модернізація як виклик і проблема: погляд С.Хантінгтона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». – 2003. – Вип. 19.

 35. Кутуєв П.В. Соціологія та ідеологія в соціологічному дискурсі: випадок Андре Гундера Франка // Наукові записки. Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – Вип. 24.

 36. Куценко О. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе: попытки западной социологии / Ольга Куценко. – Харьков : Изд-во Харьковск. гос. ун-т им. В. Н. Каразина, 2000. – 316 с.

 37. Куценко О.Д. К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в Восточной Европе / О.Д.Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – №1-2. – С.10-17.

 38. Ленин В.И. Полное собрание сочинений: 5-е издание: в 55 томах / В.И.Ленин. – М.: Издательство политической литературы, 1967 – . – Т.34. – 1969. – 584 с.

 39. Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения / В.И.Ленин. – М.: Политиздат, 1985. – 208 с.

 40. Мартинелли А. Глобальная модернизация: переосмысляя проект современности / А.Мартинелли; пер. с анг. О.В. Малец, А.В. Резаев; под. общ. редакцией А. В. Резаева. – Спб.: Изд–во С.–Петерб. ун–та, 2006. – С. 187.

 41. Мартинюк І., Соболєва Н. Світська віра як феномен суб’єктивної реальності: сучасний стан і тенденції змін // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 2. – С. 32–53.

 42. Мартэн Д. Социальные измерения трансформации и модернизации: теоретические уроки эмпирических исследований / Д.Мартэн // Социологические исследования. – 2002. – №8. – С.57-66.

 43. Націоналізм: антологія; Наук тов.-во ім. В.Липинського/ [ред..: Л.Білик; упоряд.: О.Проценко, В.Лісовий]. – К.: Смолоскип, 2000. – 872с.

 44. Нейрн Т.От гражданського общества к гражданскому национализму: эволюции мифа / Том Нейрн // Логос. – 2007. - №1(58). – С.14-33.

 45. Новые социальные неравенства / под ред. С. Макеева. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 2006. – 355 с.

 46. Оксамитна С. Міжгенераційна класова та освітня мобільність / Світлана Оксамитна. – К. : НаУКМА : Аграр Медіа Груп, 2011. – 287 с.

 47. Панина Н.В. Проблемы демократизации в условиях посттоталитарной аномии / Н.В.Панина // Избранные труды по социологии: в 3-х т. Т.1.: Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики. – К.: Факт, 2008. – 472 с.

 48. Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / Н.Паніна. – К.:Інститут соціології НАН України, 2006. – 94 с.

 49. Перрі Дж., Мойзер Дж. Більше участі – більше демократії? // Визначення і вимірювання демократії / За ред. Д. Бітема; Пер. з англ. Г. Хомяченко. – Львів: Літопис, 2005. – С. 68–93.

 50. Петрушина Т.О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен /Т.О.Петрушина. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2008 – 544с.

 51. Попова И.М., Кунявский М.Б. Социальная цена запаздывающей модернизации / И.М.Попова, М.Б.Кунявский // Попова И.М.: Memoria / сост.: М.Б.Кунявский, Е.В.Лисеенко, О.Р.Лычковская. – Одесса: Астропринт, 2011. – С.195-212.

 52. Різебродт М. Повернення релігій. Фундаменталізм та «Боротьба культур» / Пер. з нім. Р. Мов’як. – Львів: Ахілл, 2005. – 150 c.

 53. Руткевич М.Н. Социальная структура / М.Н. Руткевич– М. : Альфа-М., 2004. – 272 с.

 54. Селеньи И., Эял Г., Тоунсли Э. Построение капитализма без капиталистов. Образование классов и борьбы элит в посткоммунистической Центральной Европе / Иван Селеньи, Гил Эял, Элеанор Тоунсли; [Перевод с англ. под рук. И.Беляевой, отв.ред. О.Куценко]. – К.: Институт социологии НАНУ; Харьков: Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, 2008. – 320 с.

 55. Селигмен А. Проблема доверия / Адам Селигмен; [Перевод с англ. И.И.Мюрберг, Л.В.Соболевой.]. – М.: Изд-во Идея-Пресс, 2002. — 200 с.

 56. Сен А. Демократія як універсальна цінність // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С. 120–132.

 57. Ситник П.К.. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні / П.К.Ситник А.П.Дербак; Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2004. – 226с.

 58. Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху / Ентоні Сміт; пер. з англ. М.Климчука і Т.Цимбала. — К.: Ніка-Центр, 2006. – 320 с.

 59. Сміт Ентоні. Національна ідентичність / Ентоні Сміт. – К.: Основи, 1994. – 223с.

 60. Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – 576 с.

 61. Сорокин П.А. Социальная мобильность / П.А. Сорокин ; пер. с англ. М.В. Соколовой ; под общ. ред. В.В. Сапова. – М. : Academia : LVS, 2005. – 588 с.

 62. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. / П.А.Сорокин. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.

 63. Социальное пространство: Междисциплинарные исследования : реферативный сборник / РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований ; отдел социологии и социальной психологии ; отв. ред. Л.В. Гирко. – М. : ИНИОН, 2003. –196 с.

 64. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [За заг.ред. В.М.Пічі]. – К.: «Каравела», Львів «Новий Світ – 2000», 2002. – 480 с.

 65. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. – К. :НІСД, 2011. – 336 с.

 66. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / [В.Степаненко, В.Танчер, В.Бурлачук, В.Королько та ін.]; за ред. В.В.Танчера, В.П.Степаненка. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 244 с.

 67. Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / [В.Бандера, О.Мотиль, Т.Кузьо, О.Гаврилишин та ін.]; за ред. В.Ісаїва; [пер. з англ. А.Іщенка]. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 362 с.

 68. Филиппов А.Ф. Социология пространства / Филиппов А.Ф. – СПб. : Владимир Даль, 2008 – 285 с.

 69. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф.Фукуяма; [пер. с англ.]. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 730 с.

 70. Хабермас Ю. Европейское национальное государство:его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета гражданства / Юрген Хабермас // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др; Пер с англ.и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского —М.: Праксис, 2002. – С.364-380

 71. Хобта С.В. Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві: Автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 / С.В.Хобта; НАН України. Ін-т соціології. – К., 2007. – 15 с.

 72. Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения / П. Штомпка // Социологические исследования. – 2001. – № 9. – С. 3–13.

 73. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка: пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 416 с. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/petr-shtompka-sotsiologiya-sotsialnyh-izmenenij

 74. Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 233 с.

 75. Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетней дискуссии социологов) / В.А.Ядов // Общество и экономика. – 1999. – №10-11. – С. 65-72.

 76. Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу/ О.Л. Якубін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. – 2008.-випуски 89-90. – С. 133-137.

 77. Adriance M. Base Communities and Rural Mobilization in Northern Brazil // Sociology of Religion. – 1994. – V. 55, № 2. – P. 163–178.

 78. Anderson P. Lineages of the Absolutist State. – L.: New Left Books, 1974.

 79. Arrighi G. Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. – L.: Verso, 2007.

 80. Arrighi G. Capitalism and Modern World-System: Rethinking the Nondebates of the 1970’s // Review: A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. – 1998. – Vol. 21. – № 1.

 81. Arrighi G. The African Crisis // New Left Review. – 2002. – № 15.

 82. Arrighi G. The Developmental Illusion: A Reconceptualization of the Semiperiphery // Semiperipheral States in the World-Economy / Ed. by W.G.Martin. – N.Y.: Greenwood Press, 1990.

 83. Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time. – L.: Verso, 1994.

 84. Arrighi G. The Social and Political Economy of Global Turbulence // New Left Review. – 2003. – № 20.

 85. Arrighi G. The World According to Andre Gunder Frank // Review: A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. – 1999. – Vol. 22. – № 3.

 86. Arrighi G., Drangel J. The Stratification of the World-Economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone // Review: A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. – 1986. – Vol. 10. – № 1.

 87. Arrighi G., Hui P., Hung H.F., Selden M. Historical Capitalism, East and West // The Resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 year Perspectives / Ed. by G.Arrighi, T.Hamashita, M.Selden. – L.; N.Y.: Routledge, 2003.

 88. Arrighi G., Ikeda S., Irwan A. The Rise of East Asia: One Miracle or Many? // Pacific-Asia and the Future of the World-System / Ed. by R.A.Palat. – N.Y.: Greenwood Press, 1993.

 89. Arrighi G., Silver B.J., Brewer B.D. Industrial Convergence, Globalization, and Persistence of the North–South Divide // Studies in Comparative International Development. – 2003. – Vol. 38. – № 1.

 90. Banfield E. The Moral Basis of a Backward Society / With the assistance of L.F. Banfield. – Glencoe, Ill.: Free Press and the Research Center in Economic Development and Cultural Change, University of Chicago, 1958. – 188 p.

 91. Bates R. Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural. – Berkeley: California University Press, 1984.

 92. Beardsley F. G. Religious Progress through Religious Revivals. – New York City: American Tract Society, 1943. – 181 p.

 93. Berger P. L. Reflections on the Sociology of Religion Today // Sociology of Religion. – 2001. – V. 62, № 4. – P. 443–454.

 94. Bergsen A. Let’s Be Frank about World History // Civilizations and World-Systems: Studying World-Historical Change / Ed. by S.Sanderson. – Walnut Creek: Altamira, 1995.

 95. Bernal M. Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. – New Brunswick: Rutgers University Press, 1987.

 96. Block F., Somers M. In the Shadow of Speenhamland: Social Policy and the Old Poor Law // Politics and Society. – 2003. – Vol. 31. – № 2.

 97. Braudel F. Civilization and Capitalism. – Berkeley, 1992. – Vol. 3.

 98. Brook T. The Confusions of Pleasures: Commerce and Culture in Ming China. – Berkeley, 1998.

 99. Bruce S. Did Protestantism Create Democracy? // Democratization. – 2004. – Vol. 11, № 4.– P. 3–20.

 100. Buber M. Kingship of God: Trans. by R. Scheimann. – London: Allen and Unwin, 1967. – 228 p.

 101. Buber M. On the Bible: Eighteen Studies. – New York: Syracuse University Press, 2000. – 247 p.

 102. Cavendish J. C. Christian Base Communities and the Building of Democracy: Brazil and Chile // Sociology of Religion. – 1994. – Vol. 55, № 2. – P. 179–195.

 103. Chirot D. What Happened in Eastern Europe in 1989? // The Crisis of Leninism and the Decline of the Left / Ed. by D.Chirot. – Seattle; L.: University of Washington Press, 1991.

 104. Chirot D. Why Must There Be a Last Cycle? The Prognosis for the World Capitalist System and a Prescription for its Diagnosis // Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System / Ed. by G.M.Derluguian, S.L.Greer. – Westpoint; L.: Greenwood Press, 2000.

 105. Cole J. R. I. Baha’i Faith // Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa: In 4 v. / Ed. by Ph. Mattar. – V. 1. – 2nd ed. – New York: Macmillan Reference USA, 2004. – P. 364–366.

 106. Cowen M.P., Shenton R.W. Doctrines of Development. – L.; N.Y., 1996.

 107. Cumings B. Mr. X? Doctrine X? A Modest Proposal for Thinking about the New Geopolitics // Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System / Ed. by G.M.Derluguian, S.L.Greer. – Westpoint; L.: Greenwood Press, 2000.

 108. Cumings B. The Origins and Development of the Northeast Asian Political Economy: Industrial Sectors, Product Cycles, and Political Consequences // The Political Economy of New Asian Industrialism / Ed. by F.C.Deyo. – Ithaca: Cornell University Press, 1987.

 109. Cumings B. The Political Economy of the Pacific Rim // Pacific–Asia and the Future of the World-System / Ed. R.A.Palat. – N.Y.: Greenwood Press, 1993. – P. 21–40.

 110. Cumings B. Webs with No Spiders, Spiders with No Webs: The Genealogy of the Developmental State // The Developmental State / Ed. by M.Woo-Cumings. – Ithaca; L.: Cornell University Press, 1999.

 111. Davis M. Planet of Slums. Urban Involution and the Informal Proletariat // New Left Review. – 2004. – № 26. – Р. 5–34.

 112. Davis M. The Flames of New York // New Left Review. – 2001. – № 12. – Р. 34–50.

 113. Deng K. Development and Its Deadlock in Imperial China, 221 B.C. – 1840 A.D. // Economic Development and Cultural Change. – 2003. – Vol. 52. – № 3.

 114. Derluguian G. Recasting Russia // New Left Review. – 2001. – № 12.

 115. Derluguian G. The Capitalist World-System and Socialism // Encyclopedia of Nationalism. – San Diego: Academic Press, 2001.

 116. Derluguian G. Under Fond Western Eyes // New Left Review. – 2003. – № 24.

 117. Derluguian G.M. The Process and the Prospects of Soviet Collapse: Bankruptcy, Segmentation, Involution // Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System / Ed. by G.M.Derluguian, S.L.Greer. – Westpoint; L.: Greenwood Press, 2000.

 118. Derluguian G.M., Goldfrank W.L. Introduction: Repetition, Variation, and Transmutation as Scenarios for the Twenty-first Century // Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing world System / Ed. by G.M.Derluguian, S.L.Greer. – Westpoint; L.: Greenwood Press, 2000.

 119. Destructive Power of Religion, the: Violence in Judaism, Christianity, and Islam: In 4 v. / Ed. by J. H. Ellens. – Westport, Conn.: Praeger, 2004.

 120. Dos Santos T. Latin American Underdevelopment: Past, Present, and Future // The Underdevelopment of Development: Essays in Honor of Andre Gunder Frank / Ed. by S.C.Chew, R.A.Denemark. – L.: Sage, 1996.

 121. Dos Santos T. The Structure of Dependence // Development and Underdevelopment: The Political Economy of Global Inequality / Ed. by M.A.Seligson, J.T. Passé-Smith. – Boulder; L.: Lynne Rienner Publishers, 1998.

 122. Ekholm H., Friedman J. «Capital» Imperialism and Exploitation in Ancient World-System // Review. – 1982. – Vol. 4. – № 1.

 123. Evans P. Development as Institutional Change: The Pitfalls of Monocropping and the Potentials of Deliberation // Studies in Comparative International Development. – 2004. – Vol. 38. –№ 4.

 124. Evans P. Embedded Autonomy. States and Industrial Transformation. – Princeton: Princeton University Press, 1995.

 125. Evans P. Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third World State // Sociological Forum. – 1989. – Vol. 4. – № 4.

 126. Evans S. M., Boyte H. C. Free Spaces: The Sources of Democratic Change in America. With a New Introduction. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 1986. – 228 p.

 127. Forman S. The Brazilian Peasantry. – New York: Columbia University Press. – 1975. – 319 p.

 128. Frank A.G. Comment on Janet Abu-Lughod’s «The Shape of the World System in the Thirteenth Century» // Studies in Comparative International Development. – 1987. – Vol. 22. – № 4.

 129. Frank A.G. Immanuel and Me With-Out Hyphen // Journal of World-Systems Research. – 2000. – Vol. 6. – № 2.

 130. Frank A.G. Latin America: Underdevelopment or Revolution. Essays on the Development of Underdevelopment and Immediate Enemy. – NY.; L.: Monthly Review Press, 1969.

 131. Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley: University of California Press, 1998.

 132. Frank A.G., Gills B.K. The Five Thousand Year World System in Theory and Practice // World System History: The Social Science of Long-term Change / Ed. by R.A.Denemark, J.Friedman, B.K.Gills, G.Modelski. – L.; N.Y.: Routledge, 2000.

 133. Froehle B. T. Religious Competition, Community Building, and Democracy in Latin America: Grassroots Religious Organizations in Venezuela // Sociology of Religion. – 1994. – V. 55, № 2. – P. 145–162.

 134. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. – N.Y.: Perennial, 2002.

 135. Furniss E.S. The Position of the Laborer in a System of Nationalities. A Study in the Labor Theories of the Later English Mercantilists. – N.Y., 1965.

 136. Gamble A. Britain’s Decline: Some Theoretical Issues // The Rise and the Fall of the Nation State / Ed. by M. Mann. – Oxford: Blackwell, 1990.

 137. Gernet J. A History of China. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

 138. Gills B.K., Frank A.G. A Structural Theory of the Five Thousand Year World System // Structure, Culture and History: Recent Issues in Social Theory / Ed. by S.C.Chew, J.D.Knottnerus. – Lanham: Rowman and Littlefield, 2002.

 139. Gills B.K., Frank A.G. World System Cycles, Crises, and Hegemonial Shifts, 1700 BC to 1700 AD // Review: A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. – 1992. – Vol. 15. – № 4.

 140. Goldstone J. Revolutions and Rebellions in Early Modern World. – Berkeley: University of California Press, 1991.

 141. Goldstone J. The Rise of the West–or Not? A Revision to Socio-economic History // Sociological Theory. – 2000. – Vol. 18. – № 2.

 142. Habits of the Heart. Individualism and Commitment in American Life / R. N. Bellah, R. Madsen, W. M. Sullivan, A. Swidler, S. M.Tipton. – New York, Cambridge, Philadelphia, San Francisco: Harper & Row Publishers, 1985. – 355 p.

 143. Hall J.A. State and Societies: the Miracle in Comparative Perspective // Europe and the Rise of Capitalism / Ed. by J.Baechler, J.A.Hall, M.Mann. – Oxford, 1988.

 144. Halliday F. Islam and the Myth of Confrontation. – Rev. ed. – London; New York: Tauris, 2003. – 264 p.

 145. Halliday F. The Politics of Islamic Fundamentalism: Iran, Tunisia and the Challenge to the Secular State // Islam, Globalization and Postmodernity / Ed. by A.S. Ahmed and H. Donnan. – London: Rountledge, 1994. – 242 p.

 146. Handbook of the Sociology of Religion / Ed. by M. Dillon. – Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2003. – 481 p.

 147. Hefner R. W. Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. – Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000. – 286 p.

 148. Hefner R. W. Public Islam and the Problem of Democratization // Sociology of Religion. – 2001. – Vol. 62, № 4. – P. 491–514.

 149. Hinton W. On the Role of Mao Zedong // Monthly Review. – 2004. – Vol. 56. – № 4.

 150. Hodgson M.G.S. Hemispheric Interregional History as an Approach to World History // UNESCO Journal of World History. – 1954. – Vol. 1. – № 3.

 151. Homans G.C. Coming to my Senses: The Autobiography of a Sociologist. – New Brunswick: Transaction Books, 1984.

 152. Johnson C. Japan, Who Governs? The Rise of the Developmental State. – N.Y.: Norton, 1995.

 153. Johnson C. MITI and Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. – Stanford: Stanford University Press, 1982.

 154. Kennedy P. The Rise and Fall of Great Powers. – L.: Fontana Press, 1989.

 155. Krischke P. Church Base Communities and Democratic Chance in Brazilian Society // Comparative Political Studies. – 1991. – Vol. 24. – P. 186–211.

 156. Kutuev P.V. Between Modernity and Neopatrimonialism: The Development of the State and Political Society in Contemporary Ukraine // Наукові записки Національного університету «Kиєво-Moгилянська академія». Серія: політичні науки. – 2001. – Т. 19.

 157. Lambert Y. Religion in Modernity as a New Axial Age: Secularization or New Religious Forms? // Sociology of Religion. – 1999. – Vol. 60, № 3. – P. 303–333.

 158. Maddox G. Religion and the Rise of Democracy. – London; New York: Routledge, 1996. – 296 p.

 159. Mann M. States, War and Capitalism: Studies in Political Sociology. – Oxford: Blackwell, 1988.

 160. Mann M. The Sources of Social Power. – Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – Vol. 1: A History of Power from the Beginning to A.D. 1760.

 161. McNeill W. The Age of Gunpowder Empires 1450-1800. – Washington, 1989.

 162. McNeill W. The Rise of the West After Twenty Five Years // Journal of World History. – 1990. – Vol. 1. – № 1.

 163. McNeill W. The Rise of the West: A History of the Human Community. – Chicago: University of Chicago Press, 1963.

 164. Modelski G. Evolutionary paradigm for global politics/ G. Modelski // International studies quarterly. – Vol., 1996 (September). - 40(3). –– Р. 321-342.

 165. Modelski G. Human civilization as learning project / G. Modelski //Conference on Globalization: Science, Culture and Religions. - The Calouste Gulbekian Foundation. - Lisbon, Portugal. – October 15-16. - 2002. – 45р.

 166. Modelski G. Time, Calendars and International Relations: Evolution of Global Politics in the 21st Century [Електронний ресурс]/ G. Modelski // Paper presented at the 37th annual convention of the International Studies Association in San Diego, April 16-20 1996.– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/Time.html

 167. Modelski G. What is Evolutionary World Politics? An introductory essay on the study of evolutionary world politics[Електронний ресурс] /G. Modelski // The Evolutionary World Politics Homepage. –– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/WhatsEWP.htm

 168. Modelski, G. World System Evolution/G. Modelski // World System History: the Social Science of Long-term Change; edited by A. Denemark, J. Friedman, B,K. Gills and G. Modelski. – New York: Routledge, 2000. - P.24-53.

 169. North D. C. Institutions, institutional change, and economic performance /Douglass C. North. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – VIII, 152 p.

 170. North D.C., Thomas R.P. The Rise of the Western World. A New Economic History. – Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

 171. O’Brien P. European Economic Development: The Contribution of the Periphery // Economic History Review. – 1982. – Vol. 35. – № 1.

 172. O’Brien P. Intercontinental Trade and the Development of the Third World since the Industrial Revolution // Journal of World History. – 1997. – Vol. 8. – № 1.

 173. Offe C., Preuss U. K. Democratic Institutions and Moral Resources // Political Theory Today / Ed. by D.Held. – Stanford: Stanford University Press, 1991. – P.164–165.

 174. Oxhorn P. Organizing Civil Society: the Popular sectors and the struggle for democracy in Chile. – University Park: Pennsylvania State University Press, 1995. – 373 p.

 175. Political Business in East Asia / Ed. by E.T.Gomez. – L.; N.Y.: Routledge, 2002. – P. 36.

 176. Political Sermons of the Founding Era, 1730–1805: In 2 v. / Ed. by E. Sandoz. – 2nd ed. – Indianapolis, I.N.: Liberty Fund, 1998. – 1734 p.

 177. Pye L.W. «Asian Values»: From Dynamos to Dominoes // Culture Matters: How Values Shape Human Progress / Ed. by S.Huntington, L.Harrison. – N.Y.: Basic Books, 2000. – P. 244–255.

 178. Religion and Political Conflict in Latin America / Ed. by D.H. Levine. – Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1986. – 266 p.

 179. Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization / Ed. by R.W. Hefner. – Princeton: Princeton University Press, 2005. – 358 p.

 180. Roberts R. R. The Social Gospel and the Trust-Busters // Church History.– 1956.– Vol. 25, № 3.– P. 239–257.

 181. Rodrik D. The «Paradoxes» of the Successful State // European Economic Review. – 1997. – Vol. 41. – № 3/5.

 182. Sklair L. Theory and Practice in the Study of Globalization // Наукові записки Національного університету «Kиєво-Moгилянська академія». Серія: соціологічні науки. – 2003. – Т. 21.

 183. Smith B.H. The Church and Politics in Chile: Challenges to Modern Catholicism. – Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1982. – 383 p.

 184. Smith C. The Spirit of Democracy: Base Communities, Protestantism, and Democratization in Latin America // Sociology of Religion.– 1994.– V. 55, № 2. – P. 119–143.

 185. Smith W. H. William Jennings Bryan and the Social Gospel // The Journal of American History. – 1966. – Vol. 53, № 1. – P. 41–60.

 186. Stan L., Turcescu L. The Romanian Orthodox Church and Post-Сommunist Democratisation // Europe-Asia Studies. 2000. – Vol. 52, № 8. – Р. 1467–1488.

 187. Strange S. Casino Capitalism. – N.Y., 1986.

 188. Strange S. Mad Money: When Markets Outgrow Governments. – Ann Arbor, 1998.

 189. Teggard F.J. Rome and China: A Study of Correlation in Historical Events. – Berkeley: University of California Press, 1939.

 190. Thurow G. E. The Christian and Rebellion against Authority // On Faith and Free Government / Ed. by D.C. Palm. – Boston: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 1997. – P. 49–60.

 191. Tiryakian E. The Wild Cards of Modernity // Daedalus. – 1997. – Vol. 126, № 2. – P. 147–182.

 192. Wallerstein I. After Developmentalism and Globalization, What? // Social Forces. – 2005. – Vol. 83. – № 1.

 193. Wallerstein I. Hold the Tiller Firm: On Method and the Unit of Analysis // Essential Wallerstein. – N.Y.: New Press, 2000.

 194. Wallerstein I. Opening the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission. – Stanford: Stamford University Press, 1996.

 195. Wallerstein I. Social Science and the Quest for a Just Society // American Journal of Sociology. – 1997. – Vol. 102. – № 5.

 196. Wallerstein I. The Modern World-System. – San Diego, 1980. – Vol. 2.

 197. Wallerstein I. The Modern World-System. – San Diego: Academic Press, 1974. – Vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century.

 198. Wallerstein I. The West, Capitalism, and the Modern World-System // Review: A Journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations. – 1992. – Vol. 15. – № 4.

 199. Wallerstein I. World System versus World-Systems: A Critique // The World System: Five Hundred Years of Five Thousand? / Ed. by G.Frank, B.K.Gills. – L.: Routledge, 1993.

 200. Weber M. From Max Weber: Essays in Sociology / Ed. by H.Gerth, C.W.Mills. – N.Y.: Oxford University Press, 1946.

 201. Woo-Cumings M. Introduction: Chalmers Johnson and the Politics of Nationalism and Development // Developmental State / Ed. by M.Woo-Cumings. – Ithaca; L.: Cornell University Press, 1999.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconIнформацiя про новi надходження для вчителів та вихователів
Богданова В. Я. Використання скриншотів у роботі педагога / В. Я. Богданова // Позашкільна освіта. – 2015. – № – С. 22 – 23
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconКорпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconФранка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир 2012
А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчально-методичний посібник для вчителів, учнів, студентів смт Муровані Курилівці 2014 р
«Загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» с. Вербовець Теорія літератури в 5-11 класах
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник Для викладачів та студентів фармацевтичного факультету Запоріжжя 2014

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для 7-8 класів. В. Г. Сарбей, Г. Я. Сергієнко, В. А. Смолій. Київ: Радянська школа, 1984 (F)

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка