Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. ЯкубінСторінка21/22
Дата конвертації22.02.2018
Розмір3,7 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
. Reflections on the Sociology of Religion Today // Sociology of Religion. – 2001. – V. 62, № 4. – P. 445.

111 Berger P.L. Reflections on the Sociology of Religion Today // Sociology of Religion. – 2001. – V. 62, № 4. – P. 447.

112 Tiryakian E. The Wild Cards of Modernity // Daedalus. – 1997. – Vol. 126, № 2. – P. 149–151.

113 Tiryakian E. The Wild Cards of Modernity // Daedalus. – 1997. – Vol. 126, № 2. – P. 176.

114 Offe C., Preuss U.K. Democratic Institutions and Moral Resources // Political Theory Today / Ed. by D.Held. –Stanford: Stanford University Press, 1991. – P. 143. 

115 Destructive Power of Religion, the: Violence in Judaism, Christianity, and Islam: In 4 v. / Ed. by J. H. Ellens. – Westport, Conn.: Praeger, 2004.

116 Термін конґруенція вжито в значенні «сумісність або навіть сприяння». Таким чином, коли йдеться про «конґруенцію релігії і демократії», мається на думці сумісність релігії і демократії або навіть сприятливість релігійності суспільства демократизаційним процесам у ньому. Відповідно, похідне дієслово – конґруювати (бути сумісним або навіть сприяти).

117 Banfield E. The Moral Basis of a Backward Society / With the assistance of L.F. Banfield. – Glencoe, Ill.: Free Press and the Research Center in Economic Development and Cultural Change, University of Chicago, 1958. – P. 123–126.

118 Християнство співіснувало з демократичним ладом порівняно незначну частину своєї історії, натомість його успішно використовували протягом понад півтора тисячоліття для легітимації недемократичного правління – відповідно, ретельного аналізу потребує саме його демократична складова.

119 Yoder J.H. The Politics of Jesus. – Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1972. – P. 114.

120 Sheppard D. Bias to the Poor. – London: Hodder and Stoughton, 1983. – P. 12.

121 Подібно до наведеної цитати з Євангелії від святого Марка, у Євангелії від святого Матвія, 20:25–28: «А Ісус їх покликав і промовив: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, – хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, – нехай буде він вам за раба. Так само й Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити, і душу Свою дати на викуп багатьох!»». Ці висловлювання є аргументом на користь існування потужного потенціалу християнства до конґруенції з демократією, коли відкрито заперечується панування одних людей над іншими.

122 Buber M. Kingship of God: Trans. by R. Scheimann. – London: Allen and Unwin, 1967. – P. 84, 93; Maddox G. Religion and the Rise of Democracy. – London; New York: Routledge, 1996. – P. 24.

123 Maddox G. Religion and the Rise of Democracy. – London; New York: Routledge, 1996. – P. 11–29; Wildavsky A. The Nursing Father: Moses as a Political Leader. – University Park: University of Alabama Press, 1984. – P. 27–28.

124 Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. – Cambridge: MIT Press, 1991. – P. 25.

125 Weber M. Ancient Judaism / Transl. and Ed.by H.H. Gerth and D. Martindale. – Glencoe, Ill.: Free Press, 1952. – P. 278.

126) Buber M. On the Bible: Eighteen Studies. – New York: Syracuse University Press, 2000. – P.  57; Clements R.E. The Conscience of the Nation: A Study of Еarly Israelite Prophecy. – London: Oxford University Press, 1967. – Р. 8.

127 Maddox G. Religion and the Rise of Democracy. – London; New York: Routledge, 1996. – P. 87.

128 Cochrane C. N. Christianity and Classical Culture: a Study of Thought and Action from Augustus to Augustine. – Indianapolis: Liberty Fund, 2003. – P. 512.

129 Maddox G. Religion and the Rise of Democracy. – London; New York: Routledge, 1996. – P. 94.

130 Landes D. S. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some so Poor. – New York: W. W. Norton & Company, 1998. – P. 177.

131 Roskin M. G. Countries and Concepts. An Introduction to Comparative Politics. – Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1992. – P. 23.

132 Kelly G. A. Politics and Religious Consciousness in America. – New Brunswick (U.S.A.): Transaction Books, 1984. – P. 40.

133) Wolin S. Tocqueville Between Two Worlds: The Making of a Political and Theoretical Life. – Princeton: Princeton University Press, 2001. – P. 3.

134 Розглядаючи роботу Токвіля «Демократія в Америці», варто пам’ятати, що це є враження молодого французького аристократа, який у віці 26 і 27 років подорожував по США протягом 9 місяців у 1831–32 рр. разом зі своїм близьким другом Гюставом де Бомонтом. Це дозволяє сприйняти роботу з розумінням контексту, в якому вона була написана.

135 Tocqueville A., de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 300.

136 Tocqueville A., de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 307.

137 Wolin S. Tocqueville Between Two Worlds: The Making of a Political and Theoretical Life. – Princeton: Princeton University Press, 2001. – P. 120.

138 Tocqueville A., de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 300–303.

139 Tocqueville A,. de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 303–304.

140 Tocqueville A., de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 309. Потрібно брати до уваги, що на ті часи усі державні посади як на федеральному рівні, так і на рівні штату мали політичне забарвлення, оскільки тогочасною нормою було кадрове переформування державних служб після виборів. Обранці віддячували посадами тим, хто активно допомагав під час виборчої кампанії. Ця традиція була скасована тільки наприкінці 19 століття, коли розчарований активіст, не отримавши посади, застрелив президента США Джеймса Ґарфілда, обраного 1881р. Відтоді персонал державних служб втратив політичне забарвлення.

141 Tocqueville A., de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 308.

142 Tocqueville A., de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 314.

143 Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – С. 494.

144 Хоча за часів Токвіля поняття громадянського суспільства ще не постало в суспільствознавчому вжитку, вельми примітними є праралелі в міркуваннях цього франзузького мислителя з сучасним концептом громадянського суспільства як арени колективної дії, зосередженої довкола спільних інтересів, цілей та цінностей, і такої, що не входить до підкріпленої апаратом примусу системи державних структур. Водночас, концептуалізація поняття «громадянське суспільство» є складною проблемою, різноманяття інтерпетацій цього концепту висвітлено в роботі Дж. Кохена й А. Арато (Cohen J., Arato A. Civil Society and Political Theory. – Cambridge: MIT Press, 1992. – 771 p.)

145) Tocqueville A., de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 309.

146 Tocqueville, A. de. Democracy in America: In 2 v. – New York: Vintage Books, 1990. – V.1. – P. 318.

147 Далі в тексті позначатиму ці організації абревіатурою БХГ. Іспанською ці громади позначають comunidades eclesiales de base (скорочено CEB). В англомовній літературі – Christian base communities або base ecclesial communities, однак для скороченого позначення відтворюють іспанський відповідник – CEB.

148 Cavendish J.C. Christian Base Communities and the Building of Democracy: Brazil and Chile // Sociology of Religion. – 1994. – Vol. 55, № 2. – P. 179–195.

149 Cavendish J.C. Christian Base Communities and the Building of Democracy: Brazil and Chile // Sociology of Religion. – 1994. – Vol. 55, № 2. – P. 180.

150 Примітний контраст з ситуацією в країнах державного соціалізму, де церква перебувала під пильним контролем держави, зокрема спецслужб. Про взаємини по лінії церква-держава у країнах під проводом ленінських режимів на прикладі Румунії див. інформатину статтю Л. Стана й Л.Турческу.

151 Cavendish J.C. Christian Base Communities and the Building of Democracy: Brazil and Chile // Sociology of Religion. – 1994. – Vol. 55, № 2. – P. 180–187.

152 Froehle B.T. Religious Competition, Community Building, and Democracy in Latin America: Grassroots Religious Organizations in Venezuela // Sociology of Religion. – 1994. – V. 55, № 2. – P. 146.

153 Станом на початок 1990-х рр. протестантами були 10% населення Латинської Америки (більше, ніж 40 мільйонів осіб). (Smith C. The Spirit of Democracy: Base Communities, Protestantism, and Democratization in Latin America // Sociology of Religion. – 1994. – V. 55, № 2. – P. 119, примітка 1.)

154 Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / [В.Бандера, О.Мотиль, Т.Кузьо, О.Гаврилишин та ін.]; за ред. В.Ісаїва; [пер. з англ. А.Іщенка]. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 362 с.

155 Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід / [В.Степаненко, В.Танчер, В.Бурлачук, В.Королько та ін.]; за ред. В.В.Танчера, В.П.Степаненка. – К.: Інститут соціології НАН України, 2004. – 244 с.; Панина Н.В. Проблемы демократизации в условиях посттоталитарной аномии / Н.В.Панина // Избранные труды по социологии: в 3-х т. Т.1.: Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики. – К.: Факт, 2008. – 472 с.

156 Заславская Т.И. Постсоциалистический трансформационный процесс в России / Т.И.Заславская // Вестник российского гуманит. науч. фонда. – 1998. – №3. – С.132-147.

157 Мартэн Д. Социальные измерения трансформации и модернизации: теоретические уроки эмпирических исследований / Д.Мартэн // Социологические исследования. – 2002. – №8. – С.57-66.

158 Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – С.42.

159 Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / [За заг.ред. В.М.Пічі]. – К.: «Каравела», Львів «Новий Світ – 2000», 2002. – С.311.

160 Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – 576 с.

161 Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения / В.И.Ленин. – М.: Политиздат, 1985. – С.158.

162 Ленин В.И. Полное собрание сочинений: 5-е издание: в 55 томах / В.И.Ленин. – М.: Издательство политической литературы, 1967 – . – Т.34. – 1969. – С.174.

163 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. / П.А.Сорокин. – М.: Политиздат, 1992. – С.267.

164 Там же. – С.269-270.

165 Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – С.39-40.


166 Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / [В.Бандера, О.Мотиль, Т.Кузьо, О.Гаврилишин та ін.]; за ред. В.Ісаїва; [пер. з англ. А.Іщенка]. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – С.14.

167 Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг / Н.Паніна. – К.:Інститут соціології НАН України, 2006. – С.30.

168 Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – С.50.

169 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф.Фукуяма; [пер. с англ.]. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 730 с.; Селигмен А. Проблема доверия / Адам Селигмен; [Перевод с англ. И.И.Мюрберг, Л.В.Соболевой.]. – М.: Изд-во Идея-Пресс, 2002. — 200 с.

170 Клименко М.І. Соціотворчий потенціал солідаризованого соціального простору / М.І.Клименко // Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2010. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С.268-269.

171 Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – С.169.

172 Хобта С.В. Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві: Автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 / С.В.Хобта; НАН України. Ін-т соціології. – К., 2007. – 15 с.

173 Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – С.170.

174 Попова И.М., Кунявский М.Б. Социальная цена запаздывающей модернизации / И.М.Попова, М.Б.Кунявский // Попова И.М.: Memoria / сост.: М.Б.Кунявский, Е.В.Лисеенко, О.Р.Лычковская. – Одесса: Астропринт, 2011. – С.195-212.; Хобта С.В. Ціннісні основи модернізації в сучасному суспільстві: Автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 / С.В.Хобта; НАН України. Ін-т соціології. – К., 2007. – 15 с.

175 Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация / Рональд Инглегарт // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. [под редакцией В.Л.Иноземцева]. – М.: Academia, 1999. – С.263.

176 Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / П.В.Кутуєв. – К.: «Сталь», 2005. – С.432.

177 Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 233 с.

178 Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – С.295.

179 Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России / Т.И.Заславская // Социологические исследования. – 2002. – №8. – С.7.

180 Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетней дискуссии социологов) / В.А.Ядов // Общество и экономика. – 1999. – №10-11. – С. 65-72.

181 Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 233 с.

182 Там же.

183 Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетней дискуссии социологов) / В.А.Ядов // Общество и экономика. – 1999. – №10-11. – С. 65-72.

184 Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 233 с.

185 Штомпка П. Социология социальных изменений / П.Штомпка; [под ред. проф. В.А.Ядова: пер. с англ]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 233 с.

186 Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России / Т.И.Заславская // Социологические исследования. – 2002. – №8. – С.9.

187 Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / [В.Бандера, О.Мотиль, Т.Кузьо, О.Гаврилишин та ін.]; за ред. В.Ісаїва; [пер. з англ. А.Іщенка]. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 362 с

188 Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетней дискуссии социологов) / В.А.Ядов // Общество и экономика. – 1999. – №10-11. – С. 65-72.

189 Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – 576 с.

190 Ядов В.А. Россия как трансформирующееся общество (Резюме многолетней дискуссии социологов) / В.А.Ядов // Общество и экономика. – 1999. – №10-11. – С. 65-72.


191 Головаха Е., Панина П. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до «оранжевой революции» / Е.Головаха, П.Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – №3. – С.32-51.

192 Заславская Т.И. Постсоциалистический трансформационный процесс в России / Т.И.Заславская // Вестник российского гуманит. науч. фонда. – 1998. – №3. – С.132.

193 Куценко О.Д. К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в Восточной Европе / О.Д.Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – №1-2. – С.10-17.

194 Там же.

195 Селеньи И., Эял Г., Тоунсли Э. Построение капитализма без капиталистов. Образование классов и борьбы элит в посткоммунистической Центральной Европе / Иван Селеньи, Гил Эял, Элеанор Тоунсли; [Перевод с англ. под рук. И.Беляевой, отв.ред. О.Куценко]. – К.: Институт социологии НАНУ; Харьков: Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, 2008. – 320 с.

196 Куценко О.Д. К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в Восточной Европе / О.Д.Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – №1-2. – С.10-17.

197 Там же. – С.14.

198 Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – С.54.

199 Петрушина Т.О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен /Т.О.Петрушина. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2008 – 544с.

200 Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / [В.Бандера, О.Мотиль, Т.Кузьо, О.Гаврилишин та ін.]; за ред. В.Ісаїва; [пер. з англ. А.Іщенка]. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – С.5.

201 Сокурянская Л.Г. Студенчество на пути к другому обществу: ценностный дискурс перехода. / Л.Г.Сокурянская. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2006. – С.54.

202 Заславская Т.И. О социальном механизме посткоммунистических преобразований в России / Т.И.Заславская // Социологические исследования. – 2002. – №8. – С.8.

203 Там же. – С.8.

204 Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации / Т.И.Заславская. – М.: Дело, 2004 – С.202.

205 Українське суспільство на шляху перетворень: західна інтерпретація / [В.Бандера, О.Мотиль, Т.Кузьо, О.Гаврилишин та ін.]; за ред. В.Ісаїва; [пер. з англ. А.Іщенка]. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – С.15.

206 Якубин А.Л. К вопросу о единице анализа политической науки: «большие пространства» и «большие длительности» [Електронний ресурс] / А.Л. Якубин // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (13-17 апреля 2009 г.)/ Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс]. — М.: МАКС Пресс, 2009. — С. 152-154. [Адрес ресурса в сети интернет: http://www.lomonosov-msu.ru/2009/].

207 Див.: Social Science and Social Policy: From National Dilemmas to Global Opportunities / Eds. by. Lee R. E, Martin W. J., Sonntag H. R., Taylor P. J., Wallerstein I., Wieviorka M. – Paris: Unesco Publication, 2005. – 28 р.

208 Якубін О.Л. Застосування «аналізу часових рядів» у сучасній політичній науці: досвід та перспективи/ О.Л. Якубін // Трибуна. – 2009. – Березень-квітень № 3-4. – С. 19-22.

209 Там само.

210 Сэндлер Т. Экономические концепции для общественных наук/ Сэндлер Т.- М.: Издательство «Весь Мир» , 2006. – (Тема). - С. 11.

211 North D. C. In Anticipation of the Marriage of Political and Economic Theory/ D. C. North// Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political Science; edited by J. E. Alt, M. Levi, E. Ostrom. – New York: Russell Sage Foundation, 1999. – Р. 316.

212 North D. C. Institutions, institutional change, and economic performance /Douglass C. North. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 11.

213 Ibid. - Р.12.

214 Ibid. - Р.13.

215 Ibid. - Рр. 15-16.

216 Ibid. - Р. 15.

217 Ibid. - Рр. 16-17.

218 Ibid. - Рр. 17-18.

219 Arthur W. B. Increasing returns and path dependence in the economy/ Arthur W. B.; [with a foreword by Kenneth J. Arrow]. - Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994. – XX, 201 p.

220 Pierson P. Politics in time: history, institutions, and social analysis / Pierson P. - Princeton: Princeton University Press, 2004. – Р.18.

221 Rutten A.R. Politics in Time/A.R. Rutten// The Independent Review.- 2006.- v. XI. - № 2 (Fall). – Рр. 299-305.

222 Sewell W. H. Three Temporalities: Toward an Eventful Sociology/ W. H Sewell// The Historic Turn in the Human Sciences; edited by T. J. McDonald. – Ann Arbour: University of Michigan Press, 1996. – Pр. 262-63.

223 Levi M. A Model, a Method and a Map: Rational Choice in Comparative and Historical Analysis/ L. Margaret//Comparative politics: rationality, culture, and structure; edited by M. I. Lichbach, A. S. Zuckerman. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1997. – P.28.

224 Hacker J. S. The divided welfare state: the battle over public and private social benefits in the United States / Hacker J. S. - New York :Cambridge University Press, 2002. – Р. 54.

225 Rutten A.R. Politics in Time/A.R. Rutten// The Independent Review.- 2006.- v. XI. - № 2 (Fall). – Р. 301.

226 Rutten A.R. Politics in Time/A.R. Rutten// The Independent Review.- 2006.- v. XI. - № 2 (Fall). – Р. 301.

227 North D. C. Institutions, institutional change, and economic performance /Douglass C. North. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 95.

228 North D. C. Institutions, institutional change, and economic performance /Douglass C. North. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – P. 95.

229 Pierson P. Politics in time: history, institutions, and social analysis / Pierson P. - Princeton: Princeton University Press, 2004. – P. 188.

230 Thelen K. Historical Institutionalism and Comparative Politics/ K. Thelen //Annual Review of Political Science. – 1999. - Vol.2. - P.369-404.

231 Said E. W. Culture and imperialism/ Said E. W. – New York: Alfred A. Knopf, Inc, 1993. - XXVIII, 380 p.

232 North-South: A program for Survival Independent /Commission on International Development Issues. – Cambridge, MA.; MIT Press, 1980. – 304p.

233 Модельски Дж. Эволюция глобальной политики[Електронний ресурс]/ Дж. Модельски //Мировой политический процессор. –– Режим доступу до джерела: http:// wpp.philos.msu.ru.

234 Андрущенко М.О. Деякі аспекти концепції хронополітики Джорджа Модельскі/ М.О.Андрущенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Питання політології. – 2009. - №893. – С. 72-78.

235 Modelski G. Evolutionary paradigm for global politics/ G. Modelski // International studies quarterly. – Vol., 1996 (September). - 40(3). –– Р. 321-342.; Modelski G. Time, Calendars and International Relations: Evolution of Global Politics in the 21st Century [Електронний ресурс]/ G. Modelski // Paper presented at the 37th annual convention of the International Studies Association in San Diego, April 16-20 1996.– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/Time.html; Modelski G. What is Evolutionary World Politics? An introductory essay on the study of evolutionary world politics[Електронний ресурс] /G. Modelski // The Evolutionary World Politics Homepage. –– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/WhatsEWP.htm

236 Modelski G. What is Evolutionary World Politics? An introductory essay on the study of evolutionary world politics[Електронний ресурс] /G. Modelski // The Evolutionary World Politics Homepage. –– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/WhatsEWP.htm

237 Modelski G. Evolutionary paradigm for global politics/ G. Modelski // International studies quarterly. – Vol., 1996 (September). - 40(3). –– Р. 336.

238 Modelski G. What is Evolutionary World Politics? An introductory essay on the study of evolutionary world politics[Електронний ресурс] /G. Modelski // The Evolutionary World Politics Homepage. –– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/WhatsEWP.htm

239 Ibid.

240 Ibid.

241 Ibid.

242 Modelski G. Evolutionary paradigm for global politics/ G. Modelski // International studies quarterly. – Vol., 1996 (September). - 40(3). –– Р. 335.

243 Modelski G. Evolutionary paradigm for global politics/ G. Modelski // International studies quarterly. – Vol., 1996 (September). - 40(3). –– Р. 321-342.; Modelski G. Time, Calendars and International Relations: Evolution of Global Politics in the 21st Century [Електронний ресурс]/ G. Modelski // Paper presented at the 37th annual convention of the International Studies Association in San Diego, April 16-20 1996.– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/Time.html.; Modelski, G. World System Evolution/G. Modelski // World System History: the Social Science of Long-term Change; edited by A. Denemark, J. Friedman, B,K. Gills and G. Modelski. – New York: Routledge, 2000. - P.24-53.

244 Андрущенко М.О. Деякі аспекти концепції хронополітики Джорджа Модельскі/ М.О.Андрущенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Питання політології. – 2009. - №893. – С. 74-76.

245 Modelski G. What is Evolutionary World Politics? An introductory essay on the study of evolutionary world politics[Електронний ресурс] /G. Modelski // The Evolutionary World Politics Homepage. –– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/WhatsEWP.htm.

246 Modelski G. Time, Calendars and International Relations: Evolution of Global Politics in the 21st Century [Електронний ресурс]/ G. Modelski // Paper presented at the 37th annual convention of the International Studies Association in San Diego, April 16-20 1996.– Режим доступу до джерела: https://faculty.washington.edu/modelski/Time.html

247 Лапкин В.В., Пантин В.И. Концепция эволюционного усложнения мировой политической системы (Взгляд из России)/ В.В. Лапкин, В.И. Пантин // Политические Исследования [ПОЛИС]. – 2006 - № 1 – C. 157-176.

248 Goldstone J. A. Initial Conditions, General Laws, Path Dependence and Explanation in Historical Sociology/ J. A. Goldstone // American Journal of Sociology. – 1998.- Vol.104.-№3.- Р.829-845.; Kitschelt H. Accounting for Postcommunist Regime Diversity: What Counts as a Good Cause?/ H. Kitschelt // Capitalism and Democracy in Central and Eastern Europe: Assessing the Legacy of Communist Rule. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – P.49-86.

249 Коваліско Н. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Коваліско Н. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2008. – С.32.

250 Літвінов С.В. До перспективи соціології простору / С.В. Літвінов // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. – Х. : Вид. центр Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С. 572.

251 Сорокин П.А. Социальная мобильность / П.А. Сорокин ; пер. с англ. М.В. Соколовой ; под общ. ред. В.В. Сапова. – М. : Academia : LVS, 2005. – С. 2

252 Бурдье П. Социология социального пространства / Бурдье П. ; пер. с франц. ; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М. : Ин-т экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2007. – С. 49-50.

253 Социальное пространство: Междисциплинарные исследования : реферативный сборник / РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований ; отдел социологии и социальной психологии ; отв. ред. Л.В. Гирко. – М. : ИНИОН, 2003. – С. 25.

254 Куценко О. Общество неравных. Классовый анализ неравенств в современном обществе: попытки западной социологии / Ольга Куценко. – Харьков : Изд-во Харьковск. гос. ун-т им. В. Н. Каразина, 2000. – С. 260.

255 Там само.

256 Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка: пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 416 с. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/petr-shtompka-sotsiologiya-sotsialnyh-izmenenij

257 Там само.

258 Филиппов А.Ф. Социология пространства / Филиппов А.Ф. – СПб. : Владимир Даль, 2008. – С. 249-250

259 Giddens A. Central Problems in Social Theory / A. Giddens – London : Macmillan, 1979. – P.199.

260 Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка: пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 416 с. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/petr-shtompka-sotsiologiya-sotsialnyh-izmenenij

261 Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка: пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 416 с. – Режим доступа: http://socioline.ru/pages/petr-shtompka-sotsiologiya-sotsialnyh-izmenenij

262 Сорокин П.А. Социальная мобильность / П.А. Сорокин ; пер. с англ. М.В. Соколовой ; под общ. ред. В.В. Сапова. – М. : Academia : LVS, 2005. – C.130.

263 Сорокин П.А. Социальная мобильность / П.А. Сорокин ; пер. с англ. М.В. Соколовой ; под общ. ред. В.В. Сапова. – М. : Academia : LVS, 2005. – C. 140.

264 Там само. – C. 141.

265 Сорокин П.А. Социальная мобильность / П.А. Сорокин ; пер. с англ. М.В. Соколовой ; под общ. ред. В.В. Сапова. – М. : Academia : LVS, 2005. – C. 142.

266 Там само. – C. 148.

267 Оксамитна С. Міжгенераційна класова та освітня мобільність / Світлана Оксамитна. – К. : НаУКМА : Аграр Медіа Груп, 2011. – C. 34.

268 Мацко І.В. Соціальна мобільність та іммобільність у сучасному мінливому суспільстві / І.В. Мацко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : зб. наук. праць ; вип. 3. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2009. – С. 64. – (Серія : Політологія. Соціологія. Право). – C. 64.

269 Мацко І. Територіальна іммобільність у контексті сучасних процесів глобалізації / І. Мацко // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей : І Конгрес Соціологічної асоціації України : тези доп. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 275.

270 Костенко Н. Місце і час соціології / Н. Костенко, С. Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2008. – № 1. – С. 28-29.

271 Бауман З. Текучая современность / Бауман З. ; пер. с англ. под. ред. Ю.В. Асочакова. – СПб. : Питер, 2008. – С. 32.

272 Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов / Т.Н. Юдина // Социологические исследования. – 2002. – № 6. – С. 103.

273 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс ; пер. с англ. ; под ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ-ВШЭ, 2000. – С. 105.

274 Файст Т. Транснациональная миграция и относительная оседлость в условиях глобализации / Т. Файст // Социальные и гуманитарные науки. – 2009. – № 4. – С. 119. – (Серия 11 : Социология).

275 Там само. – С. 120.

276 Turner B. The Enclave Society: Towards a Sociology of Immobility / B. Turner // European Journal of Social Theory. – 2007. – №10 (12). – P. 289.

277 Там само. – P. 290.

278 Tам само. – P. 287.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconIнформацiя про новi надходження для вчителів та вихователів
Богданова В. Я. Використання скриншотів у роботі педагога / В. Я. Богданова // Позашкільна освіта. – 2015. – № – С. 22 – 23
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconКорпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу
Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconФранка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир 2012
А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчально-методичний посібник для вчителів, учнів, студентів смт Муровані Курилівці 2014 р
«Загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» с. Вербовець Теорія літератури в 5-11 класах
Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник Для викладачів та студентів фармацевтичного факультету Запоріжжя 2014

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для 7-8 класів. В. Г. Сарбей, Г. Я. Сергієнко, В. А. Смолій. Київ: Радянська школа, 1984 (F)

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32

Навчальний посібник Київ 2014 П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць, І. В. Мацко-Демиденко, О. Л. Якубін iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка