Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавстваСторінка1/8
Дата конвертації24.08.2017
Розмір1,36 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8


Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства
Зміст

На шляхах відновлення української державності……………………………4

З історії державних символів…………………………………………………8

Чи потрібен я Україні таким, яким є сьогодні? …………………………12

Молодь. Віра. Мораль. …………………………………………………….14

Взаємозв’язок права і моралі. Як вони допомагають один одному. ..17

Що таке правомірна поведінка? Як ти співвідносиш правові

і моральні норми в своєму житті? ……….………………………………21

Основний закон незалежної держави. …………………………………..24

Права, свободи, обов’язки громадян України. ………………………27

Захист прав дітей в нашій державі. ………………………………...…....31

Податкова політика держави. Державний бюджет. …………………...34

Сутність громадянства України. ………………………………………...40

Що означає жити красиво? ……………………………………………….43

Система захисту прав людини в Україна: минуле і сучасне. ………...46

Державний захист сім’ї і дитинства. ………………………………...…..50

Діти. Злочин і кара. ………………………………………………………..59

Як ви розумієте і співвідносите поняття «свобода»

та «відповідальність»? ……………………………………………………67

Шкідливі звички чи життя в своє задоволення. ………………………73

Падіння моралі. Проституція. Наслідки. ……………………………….77

Кращий правознавець школи. …………………………………………...81

Передмова

Сучасне українське суспільство потребує від громадянина високо правової культури. Цю мету може забезпечити правова освіта, яка спрямована на отримання знань, навичок, ціннісних орієнтацій, необхідних людині для реалізації життєвих завдань.

Позаурочна робота ставить за мету поглиблення знань, здобутих учнями на уроках. Необхідно зробити процес пізнання цікавим і захоплюючим. Учні залучаються до відкриття широких можливостей для формування інтелектуальних вмінь через результат їх дослідницьких пошуків.

У пропонованому посібнику вміщено різноманітні методичні розробки для роботи з учнями в право виховному полі. Різноманітні форми: бесіди, круглі столи, дискусії закладають можливості учням безпосередньо приймати участь у вирішенні проблем, сприяють формуванню в них активної життєвої позиції, забезпечують використання учнями набутих знань в конкретних життєвих ситуаціях.ТЕМА. НА ШЛЯХАХ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.

Мета. Ознайомлення учнів з основними етапами розвитку української державності та пам'ятками правової культури тих часів; показати важливість сьогоднішніх досягнень і визначити завдання, виконання яких допоможе розвитку держави; виховувати повагу і цікавість до минулого нашого народу; розвивати вміння брати участь в обговоренні.

Форма проведення: конференція.

Обладнання: портрети видатних людей України (гетьмани, князі і ін.), документи правової культури України, виставка книг під рубрикою «Історія України» або «Історія державотворення».

Ведучий. Понад тисячу років тому літописець Нестор записав, що втомлені анархією наші предки послали своїх послів до ворогів з посланням: прийдіть і володійте нами. Ця легенда якоюсь мірою характеризує нас і нашу вдачу. Ми одначе вперто поборювали як владу чужинців, так і' свою власну. Недовір'я до всякої влади було таке сильне, а зовнішні обставини настільки складні, що державотворчі зусилля століттями не давали результатів. Але 1 грудня 1991 року під час Всеукраїнського референдуму народ України та його влада були єдині у своєму пориві до незалежності й державності. На запитання «Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?» 90,32 відсотка громадян України у своїх бюлетенях відповіли: «Так, підтверджую».

«Забута нація», ніби той казковий велетень із «Триптиха» Лесі Українки, прокидалася від летаргічного сну, з почуттям власної гідності виходила на авансцену політичного життя континенту. Європейський Союз визнав незалежність України головною подією Європи.

Сьогодні ми можемо пишатися тим, що долучилися до славних справ наших давніх і недавніх попередників, які закладали основи нашого державного життя.

Мета сьогоднішньої конференції — розгляд тих далеких днів, щоб прослідкувати етапи розвитку української державності, адже недаремно кажуть: «Хто не знає свого минулого, той не зможе побудувати майбутнього».Дозвольте представити гостей сьогоднішньої розмови (вчитель історії і вчитель-правознавець). Передаю слово своєму колезі.

Вчитель історії. Першою спробою українського державотворення була, як відомо, старокняжа держава — Київська Русь, яка об'єднала майже всі східнослов'янські землі. Давньоруська держава поєднувала особливості феодальної анархії й елементи народної демократії, зокрема, народне віче. На нього сходились старші з родів чи сімей, на нараду. На ній вирішували всі питання, а князі мусили слухатись громаду. На жаль, з початку і до кінця свого існування Київська Русь боролась з зовнішніми ворогами, боролась за свою незалежність. Постійні напади печенігів, половців, вторгнення Чінгісхана у 1237 році, Батиєва навала — уповільнювали соціально-економічний, політичний і культурний розвиток Київської держави, відкинувши Русь на кілька століть назад.

Вчитель права. Цьому періоду належить і найдавніша відома нам писемна пам'ятка право-збірка законів «Руська правда». Відомо понад сто списків цієї пам'ятки, які переважна більшість дослідників поділяє на три редакції: коротку, поширену, скорочену. Ця історична пам'ятка пережила Київську Русь і була чинна протягом кількох століть. До того ж вона стала одним з основних джерел при створенні російських і литовських кодифікаційних актів XVI—XVII ст. Основними положеннями цієї збірки було: закріплювалась феодальна власність; урегульовувався договір позики не лише на гроші, але і на хліб, мед. Смертна кара не записувалась, хоч літописи згадують про її застосування, але кровна помста замінювалась штрафом.

Вчитель історії. Варто згадати про політичну злуку двох українських земель — Волині і Галичини, яку здійснив 1199 року володимирський князь Роман Мстиславович, і яка стала, на думку історика С. Томашівського, «епохальним фактом в історії , України, першим втіленням загальноукраїнської державної ідеї».

Ведучий. Які ж події відбуваються далі?

Вчитель історії. Історичний розвиток спричинив розпад Київської Русі і феодальну роздробленість. На початку XV ст. українські землі увійшли до складу нової — Литовсько-Руської держави. Виявивши мудрість, литовські князі, які очолювали цю спільноту, взяли все краще в народів, котрі заселяли їх державу. Основою правової системи Литовської держави в XV ст. стала відома нам Руська правда, більшість актів держави було написано давньослов'янською мовою.

Вчитель права. Вибачте, хочу доповнити, що тільки пізніше, в XVI ст., з'явилися власні правові акти нової держави — Литовські статути (1529, 1566, 1588 років). У цих документах знаходимо поняття державного суверенітету, ідею поділу судової та виконавчої влади, рівності громадян перед законом у тодішньому, звичайно, розумінні. У XVI ст. Україна опинилася в складі новоутвореної держави — Речі Посполитої. З'являються нові законодавчі акти, що закріплюють закріпачення селян. Водночас окремі міста України — Львів, Київ, Луцьк та інші — дістали магдебурзьке право, яке відкривало можливості самоврядування, створювало сприятливі умови для розвитку міста.

Прийшовши на територію України з Заходу, магдебурзьке право пізніше розглядалося як історичне надбання українського народу, вплинуло на правові акти нашої держави.Ведучий. Наскільки мені відомо, у середині XVI ст. виникає Запорозька Січ, яку називали козацькою.

Вчитель історії. Так, на хвилі всенародного національного піднесення, у ході Визвольної війні!проводом Богдана Хмельницького були закладені: основи нової козацько-гетьманської держави. Це утворення з найдемократичніших для свого часу. Демократичні процедури рбрання керівників Січі, жорсткий контроль за обраннями з боку козаків, демократизм ухвали рішень — усе це особливості - Козацької республіки». Саме Запорозька Січ була зародком політичної організації — Гетьманщини — устрою України в складі Російської держави.

Вчитель права. Згадуючи цей період, я хочу згадати про «Статті Богдана Хмельницького» або «Березневі статті», в яких було закріплено юридичний статус України, яка у 1654 р. увійшла під протекторат Росії. Цей договір поклав край поступовому окатоличенню, була приєднана Лівобережна Україна до Росії, що сприяло національному і культурному збереженню нашого народу. На жаль, було багато негативного. Не всі пункти договору виконувались, придушувались найменші прояви національної свідомості, вівся курс на обмеження і ліквідацію автономії.

Однією з найцікавіших пам'яток правової думки в Україні є Конституція Пилипа Орлика. Це перший відомий нам вітчизняний документ, в назві якого використано термін «Конституція». Його розробив у 1710 р. гетьман України у вигнанні П. Орлик під назвою «Конституція прав і свобод Запорозького війська».

Привертає увагу, що Конституція П. Орлика за своїм демократичним змістом значно випередила тодішні правові акти європейських держав. Шістнадцять статей документа визначили демократичні засади української державності. принципи поділу влади, приватної власності і його захист, права окремих категорій населення України. Звертаю увагу на передовий демократичний характер Конституції що заклала підвалини українського конституційного права. її неабияке історичне значення.

Ведучий. Скільки прекрасного, розумного, навчального ми отримали в спадок, не слід про це забувати.

Який же наступний етап розвитку української державності?Вчитель історії. Цим етапом стали буремні роки другого десятиріччя XX ст. У березні 1917 утворено Центральну Раду, до якої увійшли представники українських політичних, громадських та інших організацій. Серед документів Центральної Ради заслуговують на увагу чотири Універсали, що були віхами на шляху побудови Української держави.. Так 9 (22) січня 1918 р. четвертим Універсалом Українська Народна Республіка (УНР) була проголошена незалежною державою. Тут варто передати слово моєму колезі.

Вчитель права. 29 квітня 1918 р ЦР схвалила текст Основаного закону — Конституції УНР (Статут про державний устрій, права і вольності УНР). Конституція містила чимало положень, які повністю відповідають демократичним нормам. Це зокрема виключно судовий порядок позбавлення громадянства, визнання прав національних меншин свобода пересування. Сьогодні ми лише обговорюємо питання скасування смертної кари, а в 1918 р. УНР за в Конституції. Передбачався судовий порядок одержання згоди на арешт, обшук. У Конституції закріплювалися загальновизнані сьогодні принципи поділу влади, загального і рівного виборчого права, розроблено широкий спектр прав громадянина. Документ мав демократичне спрямування, але державний переворот, що відбувався цього дня, завадив його впровадженню.

Вчитель історії. У XX ст. на заході України народилася ідея об'єднання з УНР, проголошеною у Києві, яка була реалізована урядами ЗУНР та Директорією 22 січня 1919 р. в Акті Злуки. Отож, як зазначив Президент України Леонід Кучма у виступі з нагоди 80-річчя ЗУНР. наш народ «зберігав у своєму генетичному коді однаково пристрасне прагнення як до волі, так і до єднання».

У наступні роки, до 1920 року, в Україні змінилося кілька урядів і політичних устроїв (Українська держава Гетьмана Павла Скоропадського. УНР. очолювана Директорією), кожен з яких залишив сої правові акти — кілька проектів Конституції УНР, підготовлених Дерикторією, Закон про тимчасовий державний устрій, виданий Скоропадським. Проте всі вони або не вийшли із стадії проектів, або діяли обмежений час.Вчитель права. У період радянської державності було прийнято чотири Конституції: березень 1919, 1929, 1937, 1978 роки.

В умовах існування командно-адміністративної системи Україна не була ні правовою, ні демократичною державою, вона повністю залежала від Москви. Проте в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму непорушні до цього засади російського централізму зазнали краху.Ведучий. Коли ми єдині, нам не страшні випробування. Спільними зусиллями ми подолаємо нинішні негаразди, піднімемо економіку, поліпшимо добробут людей у нашій державі. Не розкол, а єдність представників різних поколінь необхідна нам задля добра України, не руйнації, а створення в усіх сферах життя допоможуть нам утвердити наше суспільство як суверенне, демократичне, гуманне, правове і плюралістичне.

То ж давайте задля цієї високої мети діяти усією силою нашої любові до свого великого народу і своєї землі, дбати про порядок і дисципліну. .

Україна є, Україна збулася, Україна була завжди.

На цьому хочу закінчити нашу конференцію. Подякувати нашим гостям за цікаві розповіді і вам за увагу. На все добре!

ТЕМА. З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНИХ СИМВОЛІВ.

Мета. Разом з учнями провести екскурсію в минулі роки і століття, щоб ознайомити учнів з історією державних національних символів і прищепити їм інтерес і повагу до минулого нашого народу.

Обладнання: 1. національна символіка: герб, прапор, гімн;

 2. виставка літератури по даній темі.

 3. Питання для розгляду.

 1. Перші символічні знаки та їх історія.

 2. Використання символів у східних слов'ян.

 3. Історія походження тризуба.

 4. Прапор — символ чи засіб сигналізації.

 5. Версії походження символічних кольорів.

 6. Національний гімн України.

Ще в період родоплемінного ладу східні слов'яни на території

України вживали символічні знаки. Ними для вирізнення роду, чи пізніше окремих знатних родин, могли бути зображення хреста, квадрата, ромба, кола і інше. Дещо пізніше бачимо на гербах півмісяць, зірки, зброю, квіти, геральдичних звірів та птахів, зокрема однорогів, оленів, орлів, круків.

Така символіка зумовлювалася тим, що кожний рід первісних людей обожествляв для себе якусь звірину, птицю чи явище природи. Також родові знаки часто використовувалися для ознаки пасовищ. водоймищ і, що дуже важливо, для визначення територіальних меж певного роду.

Щоб відрізнити свій храм від храму інших купців, використовували торговельні знаки. Тобто це було свого роду тавро. Ним користуватися ювеліри для означення виготовлених прикрас, гончарі, живописці, зодчі. Паралельно цей процес розвивається і в середовищі сільського населення.

Найдревніший зі знаків, котрі дійшли до наших днів і широко використовуються і сьогодні, є тризуб.

Найдавніші археологічні знахідки тризуба, який мало відрізняється від нашого сьогоднішнього герба, належить до рубежу X—XI ст., часів князювання в Києві Володимира Великого (980—1015 рр.), який міг успадкувати цей знак від своїх предків. Тризуб зберігся на золотих і срібних монетах Володимира: «А се моє срібло» або «А се моє злато».Чи був тризуб спадкоємним геральдичним знаком для нащадків Володимира Великого?

Ви повністю маєте рацію, ним користувався Святополк Окаянний (1015—1019 рр.), Ярослав Мудрий (1019—1054 рр.), він є на гербі Анни Ярославни, королеви Франції.Чому тризуб, а не п'ятизуб?

Які версії пояснення походження тризуба вам відомі?

Одностайної думки щодо значення тризуба вчені не мають. Подібні зображення відомі на давніх солярних знаках в Індії та інших країнах світу. Не виключене й скандинавське походження тризуба. Однак відомо, що ще з доісторичних часів число три, тріада завжди мали символічне значення. Існує понад 40 версій пояснення походження тризуба. Наведу найбільш слушні. 1. Люди користувались знаряддями праці, що нагадували тризуб.

 2. Вкладено глибокий філософський зміст, який символізує триєдність і тримірність світу, що пізніше трактовано християнами як єдність Бога-Батька, Бога-Сина, Бога-Духа Святого.

 3. Уособлення трьох природних стихій — повітря, води і землі.

 4. Ще існує версія, що це зображення падаючого, атакуючого сокола.

Відзнаку у формі тризуба використовували українські частини в складі австрійської армії — Українські січові стрільці — під час першої світової війни. А від часу об'єднання УНР і ЗУНР (акт Соборності України, проголошений у Києві 22 січня 1919 року) державним гербом став золотий тризуб на синьому тлі.

Як на вашу думку, чому тризуб зображається жовтим?

Жовтий — золотий колір — це колір небесних світил, колір Сонця, сонячного проміння, без якого неможливе існування життя.

• Символіку із зображенням тризуба в 20—40-х роках XX ст. використовували різні політичні угрупування Західної України — праві і ліві — зокрема, з певною відмінністю (середній зуб у формі меча) ОУН. Тризуб із середнім зубом у формі хреста — релігійні угрупування. Як державний герб тризуб було визнано 15 березня 1939 року Сеймом Карпатської України, що проголосив самостійність цього регіону.

Нині за Конституцією України, прийнятою 28 червня 1996 року, головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб) — малий Державний Герб України.Які ви знаєте ще державні символи?

Який закон встановив (затвердив) їх?

Прапор як символ чи засіб сигналізації виник за оптичних часів і поширився в Європі, включно з сучасними українськими землями, в добу середньовіччя. За належністю прапори поділяються на державні, міжнародні, територіальні, військових і цивільних організацій, товариств, об'єднань, церковних громад тощо.

За правилами вексилалогії (прапорознавство), порядок кольорів у багатоколірних прапорах ведеться зверху вниз — першим називають той колір, котрий є верхнім і т. д.

На зламі XIII—XIV ст. з'являються чотирикутні прапори з клиновими полотнищами на вільному кінці. Найвживанішим кольором був червоний. Вживали також білий, блакитний кольори, рідше — жовтий. Починають існувати також колірні сполучення.

Прапор Руської землі був переважно червоним із золотим тризубом — двозубом, а корогва Галицько-Волинського князівства — відповідно до кольорів свого герба — блакитна (синя) із золотим левом, з такими стягами галицькі полки брали участь у Грюнвальдській битві 1410 року.

Що означають блакитний і жовтий кольори на українських прапорах?

Цікаву версію походження цих кольорів висунув мовознавець зі Львова М. Рогович. На його думку, слово «хохол», що ним представники інших національностей інколи називають українців, — монгольського походження. Слово це складене: «хох» — синій, блакитний, небесний, «улу» (юлу) — жовтий.

Ще є така думка, синій і жовтий — це вогонь і вода, чоловіча і жіноча стать. Теорія жовтий — поле, синій — небо, виникла у два останні століття і є певним спрощенням, хоча головний гуманістичний зміст кольорової символіки зберігає.

Синя й жовта барви найчастіше трапляються в козацькому одязі часів Визвольної війни (1648—1654 рр.), а пізніше — гайдамаків часів Коліївщини.

У жовтні 1848 року Головна Руська Рада у Львові ухвалила за остаточні символи українського народу герб Романовичів — золотого лева на блакитному полі і похідне від нього жовто-синє сполучення кольорів прапора. У проекті Конституції УНР 1920 року записано: «Артикул 10. Державними барвами Української Держави є барви синя і жовта. Артикул 11. Прапор військової фльоти є синій-жовтий з державним гербом золотої барви в лівому розі синьої частини прапора. Прапор торговельної фльоти є синій-жовтий». Вибір кольорів був умотивований такими міркуваннями: символами України є чисте небо — символ миру (синій колір) та пшеничне поле — символ достатку (жовтий колір).

Як сказав поет:

Наш стяг — пшениця у степах Під голубим склепінням неба.

Як національний прапор українського народу синьо-жовте знамено було визнане окупаційною владою панської Польщі в Галичині (20—30 рр. XX ст.).

Прапор вивішували на всіляких народних зборах з нагоди відзначення національних свят.

У повоєнний період (після 1949 р.) українці на еміграції, незалежно від політичних поглядів, використовують як національний символ синьо-жовте знамено.

Сьогодні" стяг із двох рівновеликих горизонтальних смут синього і жовтого кольорів є Державний Прапор України.

Державним гімном є «Ще не вмерла Україна».

Скажіть, хто є автором слів і музики гімну?

Слова національного гімну написав у 60-х роках XIX ст. відомий український поет, етнограф, фольклорист, член Російського географічного товариства (1873 р.), лауреат золотої медалі Міжнародного географічного конгресу в Парижі (1875 р.) та Уваровської премії петербурзької Академії наук (1879 р.) Павло Чубинський (1839—1884 рр.). Поезія, уперше надрукована 1863 р., швидко розійшлася в народі, серед інтелігенції, студентів, гімназистів. Певний час її навіть приписували Тарасові Шевченку. Музику написав західноукраїнський композитор і диригент Михайло Вербицький (1815—1870 рр.). Слід зазначити, що в тексті гімну, найбільш усталеному і канонізованому, два рядки належать поетові Миколі Вербицькому, а музику до слів П. Чубинського, крім М. Вербицького, писали й інші українські композитори, зокрема Кирило Стецько.

«Ще не вмерла Україна» не був єдиним гімном. За національні гімни вважали також «Заповіт» Т. Шевченка, «Вічний революціонер» (сл. І. Франка, муз. Д. Січинського).

Особливо широко вживали гімн «Ще не вмерла Україна» в роки встановлення влади ЗУНР і УНР, однак спеціального закону, шо монополізував би його як єдиний державний гімн, не було.

Як бачимо, і гербова відзнака у формі тризуба, і синьо-жовті прапори мають давнє походження, несуть у своїй суті історичну пам'ять. Нам слід переосмислити ставлення до історичної пам'яті народу, складовою частиною якої є і давня історична символіка.

На початку століття Мстислав Рус написав вірш «Наш прапор»:

Прапор Руси повіває Синьо-жовтий, златом тканий,

А на нім завіт сіяє Мономахом ще нам даний.ТЕМА. ЧИ ПОТРІБЕН Я УКРАЇНІ ТАКИМ, ЯКИМ Є СЬОГОДНІ?

Мета. Викликати учнів на відверту розмову, виявити, яку позицію учні займають стосовно даного питання.

Обладнання:

1) вислови видатних людей.

Душа дитини складна, як і наша, повна подібних протиріч, в тих | же трагічних вічних сумнівах: прагну і не можу, знаю, що потрібно, і не вмію себе примусити.

Януш Корчак

Нема дітей — є люди, але з, іншим масштабом понять, іншими джерелами досвіду, іншими прагненнями, іншою грою почуттів.

Януш Корчак

2) виставка літератури на дану тему.
Форма проведення: дискусія.
Питання для обговорення:

 1. Моє особисте «Я» і його місце в суспільстві.

 2. Чи залежить добробут нашої країни від вас?

 1. Чи згідні ви з твердженням англійського філософа XVII ст. Джона Локка, що «Від правильного виховання дітей залежить благоустрій усього народу».

Ведучий. Підлітковий вік — особлива пора людського життя, коли ти вже торкнувся притягальної сили землі, але легенькі крила дитинства ще піднімають тебе у небо, де живе казка, де панує мрія. Як часто батьки не розуміють вас, які емоції захльостують чисте поле уявних подвигів, як тривожно б'ється серце у передчутті нового (майже дорослого!) світосприймання. І тому дивляться ваші батьки на легкозаймистий вибух непокори, суперечок і неслухняності як на загрозу власного розуміння добропорядності і чеснот, котрі, на їхню думку, повинні повністю збігатися з власними критеріями «позитивної поведінки в суспільстві».

Звичайно, одвічні моральні цінності, викарбувані біблейським розумінням пристойності, є тим грунтом, на якому ви повинні ліпити своє особисте «Я», забарвлюючи його генетичною неповторністю даного природою коду і розмаїттям набутого життєвого досвіду. Тому яке місце в суспільстві ви відводите своєму особистому «я»?(Думки учнів).

Ведучий. Проводячи опитування ваших колег — старшокласників, я звернулась до них із запитанням: чи потрібні вони Україні такі, які є сьогодні? Думки були різноманітні.

Так, Тетяна 3., учениця 9 класу писала: «Звичайно, у кожної людини є недоліки, хто не хоче вчитися, можливо, інші ще причини. Але державі ми потрібні розумними, вченими, добрими, щоб вона процвітала! Я вважаю, що багато хто не задумується над майбутнім, можливо, через економічний стан. Але ми повинні думати про майбутнє».

Інна К., учениця 9 класу вважає, що «кожна людина потрібна країні, в якій вона народилася і живе. Зараз я учениця, але в майбутньому я, можливо, стану корисною для нашого суспільства».

То ж чи залежить добробут нашої країни саме від вас?(Думки, виступи учнів).

Чи буде Україна правовою державою, якщо це залежатиме від вашого виховання?(Роздуми учи г

Ведучий. Дійсно, майбутнє України — духовно багата, фізично здорова, морально стійка, освічена молодь. 1 ваша ровесниця Ольга М. сказала: «Я вважаю, що я потрібна Україна такою, якою є сьогодні. Загалом усі люди, які сьогодні трудяться, хочуть чогось досягти в житті, потрібні, тому що як кожна людина працює, так і буде процвітати вся держава. Звичайно, зараз багато зла, але ми, молоде покоління, і є майбутнім України, .тому потрібно докласти максимум зусиль, щоб Україна була правовою державою».

І це дійсно так. А взагалі — то самі вважаємо, що існують у світі ідеали, за які варто жити і навіть померти, що саме за такі ідеали вмирали на полях Великої Вітчизняної, що зрадити друга у важку хвилину і не простягнути руку допомоги — ганьба, що життя має сенс лише тоді, коли ти не тільки наштирхуєш гаманці новими купюрами, а й коли твоя праця приносить користь всьому суспільству.

Але зараз багато чого змінилося. Ви не берете до рук газет, замість щирих розмов, диспутів ви надаєте перевагу дискотекам, замість обговорення кінофільмів — обговорення приватного життя зірок естради.

Змінюється панорама життя — змінюється і коло інтересів. І будь-яка мішура сьогодення не повинна замінювати усвідомлення того, що є багатством кожної людини: знання, інтелект, багатогранність захоплень. Бо минеться час становлення — і на тлі інфантильної дитячості не виросте нічого, окрім балаганного сприйняття життя як безглуздої гри, де не існує законів розвитку, а є лише примітивне: ти — мені, я — тобі.

А в XVII ст. англійський філософ Джон Локк сказав, що від правильного виховання дітей залежить благоустрій усього народу. Чи згідні ви з цією думкою?

(Роздуми учнів).

Ведучий. На закінчення диспуту мені хотілося б навести слова учениці 8 класу Валентини В.: «На мою думку, я не потрібна Україні, тому що на сьогоднішній день діти України є малорозвинені і невиховані».

І можна погодитися, що все залежить від правильного виховання дітей. Адже ви — діти України є її майбутнім. А як не буде вас, розумних, досвідчених, добрих, людяних, то не буде нового повноцінного покоління і не буде майбутнього у нашої держави — України.
Каталог: 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Вступного випробування
2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства iconПрограма курсу за вибором для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму (70 год) пояснювальна записка
Програма курсу за вибором для учнів 10—11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму
Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства iconМалієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
Розділ ІІ україна на початку ХХ ст. Вплив процесів модернізації на українське суспільство
Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства iconО. П. Лойтаренко Від проекту до успіху
Методична розробка для вчителів іноземної мови загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій
Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства iconМетодичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
Схвалено на засіданні кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення...
Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства iconКонтрольні роботи з геометрії для класу з поглибленим вивченням математики за програмою: «Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року»
«Програма для – класів з поглибленим вивченням математики. – Інформаційний збірник мону, №16,17, червень 2008 року»
Навчальний посібник розрахований на учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму, ліцеїв, гімназій, навчальних закладів з поглибленим вивченням права, вчителів історії та правознавства iconАнна-Марія Богосвятська Людмила Ковальова
Зарубіжна література 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка