Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)


Тема: правові засади виявлення та нейтралізації адміністративного ресурсу. МетаСторінка11/12
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема: правові засади виявлення та нейтралізації адміністративного ресурсу.

Мета: познайомити студентів з основними правовими засадами виявлення та нейтралізації явища використання адміністративного ресурсу.

План

 1. .Аналіз законодавчої бази України.

 2. .Визначення «зловживання службовим становищем» та «політична корупція».


План семінарського заняття № 5

Тема: Форми застосування, механізми, стилі та сфера реалізації адміністративного ресурсу під час виборчого процессу.

Мета: ознайомитись з формами застосування, механізмами та стилями адмінресурсу. Розглянути сферу реалізації адмінресурсу під час виборчого процесу.

План

 1. Процес використання методів адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній.

 2. Аналіз найпоширеніших форм використання адмінресурсу.

 3. Основні інструменти використання адмінресурсу: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; силові та судові органи, які ефективно впливають на кандидата і його політичний штаб та команду шляхом силового впливу.


План семінарського заняття № 6-7

Тема: витоки, джерела та періодизація використання адміністративного ресурсу в Україні в контексті аналізу політичних технологій.

Мета: розширити знання про періодизацію використання адмінресурсу в Україні.

План

 1. Основні джерела виникнення та застосування адміністративного ресурсу в українській виборчій практиці: відсутність системної структурованості суспільства, перебування при владі кланово-олігархічних угруповань; несформованість середнього класу як основи громадянського суспільства; збереження принципів та методів радянської командно-адміністративної системи.

 2. .Періодизація виборчої практики з використанням адміністративних важелів впливу. Перший етап (1990–1994 рр.); Другий етап (1994–1999 рр.); Третій етап (1999–2004 рр.); Четвертий етап (2005–2014 рр.).

 3. Технології адміністративного ресурсу в рамках президентських виборчих кампаній (1999, 2004, 2010, 2014 років) в Україні.

 4. Аналіз проблем використання адміністративного ресурсу в президентських виборчих перегонах, основні механізми застосування даної деструктивної технології та тенденції адміністративного впливу на хід виборів.


План семінарського заняття № 8

Тема: Проблеми застосування адміністративного ресурсу під час проведення парламентських виборчих кампаній 2002, 2006, 2007, 2012,2014 років

Мета: засвоїти особливості проблеми застосування адміністративного ресурсу під час проведення парламентських виборчих кампаній 2002, 2006, 2007, 2012,2014 років.

План

 1. Аналіз парламентських виборів 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 років в Україні.

 2. Характеритсика парламентських виборів 2002 р. де вперше був задіяний медійний адміністративний ресурс у таких формах, як маніпулювання інформацією; вилучення окремих відомостей із загального контексту; відсутність у повідомленнях різних точок зору; регулювання ЗМІ органами державного управління стало визначальним чинником та суттєво вплинуло на результати виборів.

 3. Аналіз компонентів виборів 2006, 2007 рр. Парламентські вибори 2006–2007 рр. Аналіз практики використання виборчих технологій під час кампаній з обрання народних депутатів України в 2012–2014 рр.План семінарського заняття № 9

Тема: Вплив адміністративного ресурсу на організацію, проведення та результативність виборів до органів місцевого самоврядування (2002, 2006, 2010 років)

Мета: ознайомити студентів з впливом адміністративного ресурсу на організацію, проведення та результативність виборів до органів місцевого самоврядування (2002, 2006, 2010 років).

План

 1. Основні форми застосування адміністративного ресурсу на виборах органів місцевого самоврядування 2002 р.

 2. Аналіз місцевих виборів 2002 р. в контексті використання органів самоврядування і державної влади в забезпеченні проведення виборів.

 3. Застосування брудних технологій в цілому та адмінресурсу, зокрема, у виборчій кампанії 2006 р.

 4. Місцеві вибори 2010 р. як приклад застосування адміністративного ресурсу на регіональному рівні.

 5. Аналіз місцевих політичних організацій політичних партій та їх характеристика самостійно проводити місцеві виборчі кампанії

План семінарського заняття № 10

Тема: Проблеми застосування та протидії адміністративному ресурсу в Російській Федерації

Мета: познайомити студентів з основними проблемами застосування та протидії адмінресурсу в Російській Федерації

План

 1. Перебіг виборів Президента Російської Федерації 2000–2008, 2012 років і виборів до Державної Думи Російської Федерації 1999, 2007 років, а також регіональні вибори.

 2. Російський варіант адміністративного ресурсу - як найвагомішого ресурсів виборчої кампанії.

 3. Порівняльний аналіз причини застосування адміністративного ресурсу у Росії та Україні.План семінарського заняття № 11

Тема: Сфери реалізації адміністративного ресурсу як некоректної політичної технології в Республіці Білорусь

Мета: ознайомити студентів зі сферами реалізації адміністративного ресурсу як некоректної політичної технології в Республіці Білорусь

План

 1. Основні передумови та форми застосування адміністративного впливу на білоруський електорат.

 2. Конкретні механізми застосування адміністративного ресурсу.

 3. Особливості виборчого законодавства Білорусі як нормативній основі застосування адміністративного ресурсу.

 4. Приклади використання адміністративного ресурсу в Білорусі, загальні тенденцї адміністративного ресурсу, що забезпечують абсолютну перемогу на виборах


13.Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, завдання для заліків.

Конторольне завдання № 1

1.Виберіть правильно відповідь.

1.Політичні технології- це:

а) система послідовних дій, засобів методів, прийомів;

б)система послідовних дій політики;

в)технології політики.6. Скільки основних способів визначення PR- мети існує?

а) 1;


б) 2;

у 3;


г) 4.

2.Public relations- це:

а) те, що дозволяє керівництву організації продавати свої товари та послуги професійно, а не на удачу, від випадку до випадку;

б) те, що використовується для отримання підтримки будь-якої точки зору, інте-реса або переконання;

в) форма організації комунікації;

г) кризовий менеджмент.


7. Важливість і затребуваність відносин public relations з пресою залежать:

а) від наявності ЗМІ та рівня грамотності в країні;

б) тільки від наявності ЗМІ в країні;

в) тільки від рівня грамотності в країні;

г) від наявності ЗМІ, рівня грамотності і демографічної обстановки в країні.


3.Метою public relations є забезпечення взаємодії:

а) між організацією та її громадськістю;

а) між організаціями-конкурентами;

б) всередині керівного складу;

в) між організаціями з різних галузей економіки.


8.Одним з інструментів public relations є:

а) фотографія;

б) телефон;

в) фарби;

г) діафільм.


4.Найпростіша модель PR-планування включає в себе наступні етапи:

1) визначення цілей;2) аналіз ситуації;3) планування бюджету;4) визначення категорій громадськості;5) вибір медіа і методів роботи з ними;6) аналіз результатів.9.До основних PR-цінностями спонсорства відносять:

а) допомогу маркетинговій політиці;

б) формування поінформованості про компанії або її продукції;

в) соціальну відповідальність;

г) широке висвітлення в ЗМІ.


5.Вкажіть правильну послідовність етапів найпростішої моделі планування:

а) 1), 2), 3), 5), 4), 6); б) 1), 3), 2), 5), 4), 6);

в) 2), 1), 4), 5), 3), 6); г) 2), 3), 1), 4), 5), 6).


10.З яким відділом друкованих видань PR- фахівець взаємодіє в першу чергу:

а) з редакційним; б) з рекламним; в) з виробничим; г) з відділом розповсюдження.
2.Дайте визначення: політичні технології, брудні політичні технології, виборчі технології.

3.Види політичних технологій.

4.Форми політиних технологий.

Конторольне завдання № 2


1.З чотирьох складових PR-бюджету основні витрати припадають на:

а) оплату праці;

б) офісні накладні витрати;

в) матеріали;

г) інші витрати.


6.При реалізації PR-програми існують обмеження:

а) у часі;

б) у фінансах;

в) в технічному оснащенні;

г) всі варіанти вірні.


2.Основа сучасних виставок була закладена на:

а) ринках Європи XVII століття;

б) ринках Європи XVI століття;

в) ринках Північної Америки XIX століття;

г) ринках Східної Азії XVI століття.


7.Головним обов'язком PR-фахівця є:

а) виконання зобов'язань перед клієнтом або роботодавцем за умови, що це не суперечить професійній етиці, законодавству або суспільним інтересам;

б) виконання PR-програм;

в) виконання зобов'язань перед своїм видавцем, чиєю політиці, що задається в повсякденному житті редактором, він повинен слідувати;

г) варіанти а) і б).


3.Серед перерахованих суджень невірним є наступне:

а) метою public relations є досягнення комунікаційних цілей;

б) public relations є «безкоштовної рекла¬мой»;

в) будь-яка організація, так чи інакше, залучена в public relations;

г) public relations може використовувати реклам¬ние технології.


8.Зазвичай редактор друкованого видання припускає, що якщо фотографія отримана з PR-джерела, то:

а) він може опублікувати фотографію, тільки заплативши за неї;

б) він може опублікувати її на першій сторінці;

в) він не може опублікувати фотографію, не маючи підтвердження її справжності;

г) він може опублікувати її безкоштовно.


4.До елементів роботи преси, яку повинен знати PR-фахівець, не відноситься:

а) періодичність публікацій;

б) видавнича політика;

в) процес розробки дизайну друкованого через данія;

г) друкарський процес.


9.Що з перерахованого не є складовою завдання PR-менеджера:

а) формування та підтримку соответст-вующего іміджу фірми (товару);

б) розробка рекламного слогана;

в) консультування керівництва по комунікаційних питань;

г) інформування громадськості про місії компанії.


5.Супровідні матеріали, прологом до знімків, не містять наступну інформацію:

а) коротка назва знімка;

б) опис якості паперу знімка;

в) номер телефону відправника;

г) прізвище та адреса відправника.


10.За змістом новинних релізів досвідчені редактори можуть, в першу чергу, досить точно:

а) судити про імідж організації;

б) розпізнавати якість роботи рядових співробітників;

в) розпізнавати якість роботи менеджерів;

г) розпізнавати якості роботи керівництва.

2.Дайте визначення: політичне консультування, лобізм, паблік рілейшнс.

3.Роль PR в виборчій кампанії.

4.ЗМІ, як маніпулятор суспільною думкою.Конторольне завдання № 3

1.Хороший новинний реліз повинен:

а) відповідати журналу, в який він посилається;

б) вихваляти організацію;

в) бути подібний рекламі;

г) бути критикою дій керівництва.


6. Пропозиція покупцям товарів за нижчою ціною і пакетів-сюрпризів - це приклад:

а) public relations;

б) просування продажів;

в) маркетингу;

г) пропаганди.


2. Одним з важливих етапів для планування PR-програми є:

а) оцінка робочого часу і витрат фінансових ресурсів;

б) навчання технічного персоналу;

в) створення фірмового стилю;

г) дослідницька діяльність компанії.


7. Який напрям взаємодії з суспільством найчастіше використовується в політиці?

а) реклама;

б) public relations;

в) пропаганда;

г) просування продажів;


3. Серед перерахованих суджень невірним є наступне:

а) пропаганда покликана впливати на уми і серця людей;

б) пропаганда може застосовуватися для поганих, хороших і байдужих цілей.

в) просування продажів є частиною public relations;

г) просування продажів іноді використовують як альтернативу рекламі.


8. Яка категорія журналістів має схильність найчастіше пропонувати матеріал спекулятивного, спірного характеру?

а) позаштатні автори статей;

б) спеціальні кореспонденти;

в) іноземні кореспонденти;

г) позаштатні кореспонденти.


4. Зустріч з журналістами з метою передачі їм інформації про продукт або фірмі в цілому, називається:

а) прес-конференція;

б) презентація;

в) виставка;

г) ярмарок.


9. Багатосмугові видання, різного формату, які виробляються невеликим тиражем, - це:

а) ліфдети;

б) листівки;

в) буклети;

г) статті.


5. Яке з наступних напрямків діяльності діє за принципом, який часом нагадує приказку «Сам себе не похвалиш - ніхто не похвалить»?

а) реклама;

б) просування продажів;

в) publicity10. Супровідні матеріали до фотознімків повинні містити наступну інформацію:

а) коротка назва, яка ідентифікує об'єкт зображення;

б) опис знімка (те, про що сама фото-графія розповісти не може);

в) дані про власника копірайту;

г) всі варіанти вірні.

2.Дайте визначеня: політична реклама, політине управління, політична орієнтація.

3.Як політична реклама впливає на формування суспільної думки під час виборої кампанії?

4.Вибора кампанія: основні етапи.


Конторольне завдання № 4

1.Вибрати правильну відповідь:1. Який з наступних видів діяльності дозволяє продавати товари та послуги професійно, а не на удачу, від випадку до випадку?

а) public relations;

б) маркетинг;

в) реклама;

г) пропаганда.


6.Які наслідки можливі у випадку, якщо при здійсненні PR-кампанії не були виділені групи громадськості?

а) всі зусилля і кошти можуть розподілятися безладно;

б) одне й те саме повідомлення може відправлятися різним категоріям громадськості без урахування того, наскільки воно підходить до кожної з них;

в) цілі можуть бути не досягнуті;

г) всі варіанти вірні.


2.У чому проявляється залежність між рекламою і public relations?

а) без public relations не буває реклами;

б) public relations є частиною реклами;

в) реклама з більшою ймовірністю досягне успіхів, якщо попередня PR-діяльність створить необхідні знання про продукт;

г) всі варіанти вірні.


7.У процесі PR-трансформації «ворожості» повинна бути перетворена в:

а) симпатію;

б) схвалення;

в) зацікавленість;

г) обізнаність.


3.Зазвичай в першу чергу в організації реалізуються:

а) короткострокові PR-цілі;

б) довгострокові PR-цілі;

в) PR-цілі, що вимагають великих фінансових витрат;

г) PR-цілі, що вимагають великих трудових витрат.


8.В якій з перелічених сфер діяльності спонсорство найчастіше пов'язано зі створенням документальних відеофільмів?

а) публікації;

б) спорт;

в) благодійність;

г) виставки.


4.Розмір внутрішнього відділу PR залежить від:

а) розміром організації;

б) необхідності компанії в ефективному PR;

в) спеціальних вимог, які організа¬ція ставить перед PR;

г) всі варіанти вірні.


9.В обов'язки PR-менеджера входить:

а) формулювати цілі або визначати завдання для PR-дій;

б) оцінювати робочий час та інші ресурси, витрачені на ці операції;

в) визначати пріоритети;

г) всі варіанти вірні.


5.До переваг внутрішнього відділу PR не відноситься:

а) добре знання організації;

б) високий рівень внутрішньої комунікації;

в) підвищення ентузіазму до рівня упередженості;

г) можливість швидкого реагування на зміни зовнішньої комунікації.


10.Що собою являє press relations?

а) зв'язок з пресою;

б) частину public relations;

в) альтернативу public relations;

г) варіанти а) і б).

2.Дайте визначення: чутки, навішування ярликів, політична маніпуляція.

3.Політична маніпуляція під час виборчої кампанії.

4.Інформаційні технології у виборчій боротьбі.Конторольне завдання № 5

1.Вибрати правильну відповідь:1. Сукупність всіх видів політичної діяльності, що характеризують політичне життя називають…

А) політичним процесом;


Б) політичним рішенням;
В) політичною ситуацією;
Г) немає правильного варіанту.

6. До основних підходів вивчення політичного процесу відносять…

А) інституціональний, біхевіористський;


Б) інституціональний, біхевіористський, структурний;
В) інституціональний, біхевіористський, функціональний;
Г) інституціональний, біхевіористський, структурно-функціональний.

2. Політичний процес відображає…

А) політичну реальність;


Б) політичну стабільність;
В) політичний менеджмент;
Г) політичний маркетинг.

7. Політичний процес складається з:

А) суб’єкта та об’єкта;


Б) суб’єкта та об’єкта, засобів, що реалізують процес;
В) суб’єкта та об’єкта, предмета;
Г) немає правильного варіанту.

3. Політичний процес це…

А) всебічний розвиток політичних явищ;


Б) один із суспільних процесів;
В) методи реалізації владних функцій правлячим режимом;
Г) всі варіанти правильні.

8. Здійснене в індивідуальній чи колективній формі, процес визначення завдань політичної дії, етапів, способів їх досягнення це…

А) політичне рішення;


Б) політичний процес;
В) політична подія;
Г) немає правильного варіанту.

4. В середині суспільства політичні процеси здійснюються…

А) на загальнодержавному рівні;


Б) на адміністративно-територіальному рівні;
В) в середині соціальної спільності;
Г) всі варіанти правильні.

9. Процес прийняття політичних рішень проходить такі стадії…

А) аналіз інформації;


Б) постанова проблеми, варіанти політики, вироблення політики;
В) прийняття рішення, реалізація, підсумки;
Г) всі варіанти правильні.

5. Вирізняють … основних підходи до вивчення політичного процесу.

А) 3;
Б) 5;


В) 6;
Г) 1.

10. Заключним етапом прийняття політичного рішення є…

А) прийняття рішення;


Б) вироблення альтернативної політики;
В) внесення коректив;
Г) реалізація рішення.

2.Дайте визначення понять: абдикація, агенти політичної соціалізації, альтернативна партійна система.

3.Поняття політичного управління

4. Політичні рішення і технологія їх реалізації.

Конторольне завдання № 6

1.Вибратиправильнувідповідь:


1. Сукупність всіх видів політичної діяльності, що характеризують політичне життя називають…

А) політичним процесом;


Б) політичним рішенням;
В) політичною ситуацією;
Г) немає правильного варіанту.

6.Політична реклама є прямою чи не прямою політичною технологією?

А) прямою;


Б) не прямою;
В) по різному;
Г) свій варіант.

2. Політичний процес відображає…

А) політичну реальність;


Б) політичну стабільність;
В) політичний менеджмент;
Г) політичний маркетинг.

7.Найголовніше завдання виборчої кампанії – це:

а)проведення політичного моніторингу;

б)проведення контент аналізу;

в)проведення інформаційно–аналітичної роботи.3. Політичний процес це…

А) всебічний розвиток політичних явищ;


Б) один із суспільних процесів;
В) методи реалізації владних функцій правлячим режимом;
Г) всі варіанти правильні.

8. Вивчення текстів та переведення їх в цифрові дані називають…

А) вибірка;


Б) контент аналіз;
В) опитування;
Г) немає правильного варіанту.

4. Процес прийняття політичних рішень проходить такі стадії…

А) аналіз інформації;


Б) постанова проблеми, варіанти політики, вироблення політики;
В) прийняття рішення, реалізація, підсумки;
Г) всі варіанти правильні.

9. Репрезентативна вибірка є одним з різновидів вибірки?

А) так;
Б) ні;


В) можливо;
Г) немає правильного варіанту.

5. За терміном дії політичні рішення поділяють на…

А) значні, нейтральні, чергові;


Б) короткочасні, довгочасні, безстроково діючі;
В) новаторські і рутинні;
Г) обов’язкові та рекомендаційні.

10. За силою впливу політичні рішення кваліфікують…

А) значні, нейтральні, чергові;


Б) короткочасні, довгочасні, безстроково діючі;
В) новаторські і рутинні;
Г) обов’язкові та рекомендаційні.

2.Дайте визначення понять: непрямі вибори; неальтернативна партійна система; неурядові організації;

3. Управління як суб'єктно-об'єктивні відношення, його сутність, види і завдання.4. Технології соціального управління.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка