Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)Сторінка12/12
Дата конвертації07.02.2018
Розмір2,76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Конторольне завдання № 7

1.Вибратиправильнувідповідь:1. Агітаційно-пропагандиська робота є складовою частиною передвиборчої кампанії?

А) так;
Б) ні;


В) можливо;
Г) свій варіант.

6.Політична реклама є прямою чи не прямою політичною технологією?

А) прямою;


Б) не прямою;
В) по різному;
Г) свій варіант.

2. Розробка стратегії та тактики передвиборчої кампаніїї є …

А) невід’ємним елементом кампанії;


Б) неважливим елементом;
В) не суттєвим елементом;
Г) немає правильного варіанту.

7.Будь-яка підгрупа сукупності випадків виділена для аналізу це…

А) вибірка;


Б) контент аналіз;
В) опитування;
Г) немає правильного варіанту.

3. Головною метою будь-якої кампанії є…

А) переконання виборців голосувати за кандидата;


Б) агітація;
В) технології;
Г) опитування.

8. Метод збирання даних, при якому дослідник отримує інформацію безпосередньо від представників населення це…

А) вибірка;


Б) контент аналіз;
В) опитування;
Г) немає правильного варіанту.

4. В передвиборній кампанії застосовуються…

А) прямі і непрямі політичні технології;


Б) прямі політичні технології;
В) непрямі політичні технології;
Г) свій варіант.

9. Вивчення текстів та переведення їх в цифрові дані називають…

А) вибірка;


Б) контент аналіз;
В) опитування;
Г) немає правильного варіанту.

5.Картотека на виборах слугує інформацією для роботи з виборцем?

А) ні;
Б) так;


В) можливо;
Г) всі варіанти вірні.

10. Репрезентативна вибірка є одним з різновидів вибірки?

А) так;
Б) ні;


В) можливо;
Г) немає правильного варіанту.

2.Дайте визначення: деструктивні технології, виборча програма, статут партії.

3.З якою метою проводеться агітаційно-пропагандиська робота під час виборчої кампанії?

4. Передвиборчий штаб: склад, функції.

Контрольне завдання № 8

1.Вибратиправильнувідповідь:1. Виділяють основні типи політичного аналізу.

А) 3;
Б) 5;


В) 6;
Г) 2.

6. За силою впливу політичні рішення кваліфікують…

А) значні, нейтральні, чергові;


Б) короткочасні, довгочасні, безстроково діючі;
В) новаторські і рутинні;
Г) обов’язкові та рекомендаційні.

2. До основних типів політичного аналізу відносять…

А) дескриптивний;


Б) предикативний;
В) прескриптивний;
Г) всі варіанти правильні.

7. Політичний процес складається з:

А) суб’єкта та об’єкта;


Б) суб’єкта та об’єкта, засобів, що реалізують процес;
В) суб’єкта та об’єкта, предмета;
Г) немає правильного варіанту.

3. За значущістю для влади політичні рішення поділяють на…

А) значні, нейтральні, чергові;


Б) короткочасні, довгочасні, безстроково діючі;
В) новаторські і рутинні;
Г) обов’язкові та рекомендаційні.

8. Здійснене в індивідуальній чи колективній формі, процес визначення завдань політичної дії, етапів, способів їх досягнення це…

А) політичне рішення;


Б) політичний процес;
В) політична подія;
Г) немає правильного варіанту.

4. За терміном дії політичні рішення поділяють на…

А) значні, нейтральні, чергові;


Б) короткочасні, довгочасні, безстроково діючі;
В) новаторські і рутинні;
Г) обов’язкові та рекомендаційні.

9. Процес прийняття політичних рішень проходить такі стадії…

А) аналіз інформації;


Б) постанова проблеми, варіанти політики, вироблення політики;
В) прийняття рішення, реалізація, підсумки;
Г) всі варіанти правильні.

5. За інноваційністю політичні рішення поділяють на …

А) значні, нейтральні, чергові;


Б) короткочасні, довгочасні, безстроково діючі;
В) новаторські і рутинні;
Г) обов’язкові та рекомендаційні.

10. Заключним етапом прийняття політичного рішення є…

А) прийняття рішення;


Б) вироблення альтернативної політики;
В) внесення коректив;
Г) реалізація рішення.

2.Дайте визначення: психологічні технології, депутатська фракція, ідеологія.

3. Сучасний український інфотейтмент.

4. Тенденції та перспективи розвитку комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації.Контрольне завдання №9

1.Вибрати правильну відповідь:

1. Який з наступних видів діяльності дозволяє продавати товари та послуги професійно, а не на удачу, від випадку до випадку?

а) public relations;

б) маркетинг;

в) реклама;

г) пропаганда.


6.Які наслідки можливі у випадку, якщо при здійсненні PR-кампанії не були виділені групи громадськості?

а) всі зусилля і кошти можуть розподілятися безладно;

б) одне й те саме повідомлення може відправлятися різним категоріям громадськості без урахування того, наскільки воно підходить до кожної з них;

в) цілі можуть бути не досягнуті;

г) всі варіанти вірні.


2.У чому проявляється залежність між рекламою і public relations?

а) без public relations не буває реклами;

б) public relations є частиною реклами;

в) реклама з більшою ймовірністю досягне успіхів, якщо попередня PR-діяльність створить необхідні знання про продукт;

г) всі варіанти вірні.


7.У процесі PR-трансформації «ворожості» повинна бути перетворена в:

а) симпатію;

б) схвалення;

в) зацікавленість;

г) обізнаність.


3.Зазвичай в першу чергу в організації реалізуються:

а) короткострокові PR-цілі;

б) довгострокові PR-цілі;

в) PR-цілі, що вимагають великих фінансових витрат;

г) PR-цілі, що вимагають великих трудових витрат.


8.В якій з перелічених сфер діяльності спонсорство найчастіше пов'язано зі створенням документальних відеофільмів?

а) публікації;

б) спорт;

в) благодійність;

г) виставки.


4.Розмір внутрішнього відділу PR залежить від:

а) розміром організації;

б) необхідності компанії в ефективному PR;

в) спеціальних вимог, які організа¬ція ставить перед PR;

г) всі варіанти вірні.


9.В обов'язки PR-менеджера входить:

а) формулювати цілі або визначати завдання для PR-дій;

б) оцінювати робочий час та інші ресурси, витрачені на ці операції;

в) визначати пріоритети;

г) всі варіанти вірні.


5.До переваг внутрішнього відділу PR не відноситься:

а) добре знання організації;

б) високий рівень внутрішньої комунікації;

в) підвищення ентузіазму до рівня упередженості;

г) можливість швидкого реагування на зміни зовнішньої комунікації.


10.Що собою являє press relations?

а) зв'язок з пресою;

б) частину public relations;

в) альтернативу public relations;

г) варіанти а) і б).

2.Дайте визначення: політичний лобізм, GR зв’язки, медіацентрована демократія.

3. Визначення та сутність політичного медійного менеджменту.

4. Партійні ЗМІ: роль та місце у формуванні ідеології.


14.Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети;
Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

14.Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети

 1. Ступінь розробки теми та джерельна база дослідження.

 2. Російська політична школа6 аналіз деструктивних, маніпулятивних технологій.

 3. Аналіз політичних технологій українськими дослідниками (В. Бебик, Ю. Ганжуров, В. Полторак, М. Бучин, С. Грабовської, Л. Скочиляс, А. Романюк, О. Шумельда та ін..

 4. Основні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «адміністративний ресурс».

 5. Основне змістовне значення адміністративного ресурсу як технології маніпуляції під час виборчої кампанії.

 6. Основні методологічних підходи до розуміння адміністративного ресурсу.

 7. Класифікаційні виміри адміністративного ресурсу в дискурсі аналізу політичних технологій

 8. Типологія політичних технологій за І. Борисовим та Ю. Комісаровим.

 9. Класифікацний вимір політичних технологій Є. Малкіна та Є. Сучкова.

 10. Класифікаційні виміри адміністративного ресурсу у вітчизняній політологічній науці.

 11. Правові засади виявлення та нейтралізації адміністративного ресурсу.

 12. Аналіз законодавчої бази України. Визначення “зловживання службовим становищем” та “політична корупція”.

 13. Проблеми відсутності чітких визначень “зловживання службовим становищем” та “політична корупція” в українському законодавстві

 14. .Форми застосування, механізми, стилі та сфера реалізації адміністративного ресурсу під час виборчого процесу.

 15. Процес використання методів адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній.

 16. Аналіз найпоширеніших форм використання адмінресурсу.

 17. .Основні інструменти використання адмінресурсу: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; силові та судові органи, які ефективно впливаюьб на кандидата і його політичний штаб та команду шляхом силового впливу.

 18. Витоки, джерела та періодизація використання адміністративного ресурсу в Україні в контексті аналізу політичних технологій”

 19. Основні джерела виникнення та застосування адміністративного ресурсу в українській виборчій практиці.

 20. Періодизація виборчої практики з використанням адміністративних важелів впливу.

 21. Витоки адміністративного ресурсу як недемократичного явища сучасного політичного процесу в Україні.

 22. Технології адміністративного ресурсу в рамках президентських виборчих кампаній (1999, 2004, 2010, 2014 років) в Україні

 23. Проблеми застосування адміністративного ресурсу під час проведення парламентських виборчих кампаній 2002, 2006, 2007, 2012,2014 років

 24. Аналіз парламентських виборів 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 років в Україні.

 25. Характеритсика парламентських виборів 2002 р.

 26. Аналіз компонентів виборів 2006, 2007 рр.

 27. Аналіз практики використання виборчих технологій під час кампаній з обрання народних депутатів України в 2012–2014 рр.

 28. Вплив адміністративного ресурсу на організацію, проведення та результативність виборів до органів місцевого самоврядування (2002, 2006, 2010 років)

 29. Основні форми застосування адміністративного ресурсу на виборах органів місцевого самоврядування 2002 р.

 30. Аналіз місцевих виборів 2002 р. в контексті використання органів самоврядування і державної влади в забезпеченні проведення виборів.

 31. Застосування брудних технологій в цілому та адмінресурсу, зокрема, у виборчій кампанії 2006 р.

 32. Місцеві вибори 2010 р. як приклад застосування адміністративного ресурсу на регіональному рівні. Аналіз місцевих політичних організацій політичних партій та їх характеристика самостійно проводити місцеві виборчі кампанії;

 33. Проблеми застосування та протидії адміністративному ресурсу в Російській Федерації.

 34. Перебіг виборів Президента Російської Федерації 2000–2008, 2012 років і виборів до Державної Думи Російської Федерації 1999, 2007 років.

 35. Регіональні вибори в РФ: тенденція до посилення використання адміністративного ресурсу на виборах.

 36. Порівняльний аналіз причини застосування адміністративного ресурсу у Росії та Україні..

 37. Сфери реалізації адміністративного ресурсу як некоректної політичної технології в Республіці Білорусь.

 38. Основні передумови та форми застосування адміністративного впливу на білоруський електорат.

 39. Конкретні механізми застосування адміністративного ресурсу: в Білорусі.

 40. .Особливості виборчого законодавства Білорусі як нормативній основі застосування адміністративного ресурсу.

 41. Приклади використання адміністративного ресурсу в Білорусі, загальні тенденцї адміністративного ресурсу, що забезпечують абсолютну перемогу на виборах.15.Методичні рекомендації та розробки викладача;

;
I.Навчально-методичні посібники, рекомендації: 1. Ніколаєнко Н.О., Навчально-методичний посібник з курсу «Практична політологія» для студентів спеціальності «Політологія».- Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 336 с.

 2. Ніколаєнко Н.О., Сухорукова А.Л. Зарубіжна політична думка в персоналіях : навчальний посібник з грифом МОНУ – Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. – 143 с.

 3. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці : [монографія] /Н.О.Ніколаєнко. — Миколаїв : вид-во МНУ ім. В. О. Сухомлинського ; вид-во І. Гудим, 2011. — 391 с.

II.Навчально-методичний комплекс.

Базова

 1. Адміністративний ресурс на виборах та методи протидії. – К.: НаУКМА 2004. – 24 с.

 2. Адміністративний ресурс у виборчій кампанії та способи його нейтралізації / [під ред. С. Грабовська, Л. Скочиляс та ін.]. – Львів: ЦПД, 2005. – 160 с.

 3. Амелин В .Н. Анохин М. Г. Технологии в политике и управлении / В. Н.Амелин, М. Г.Анохин. – М., 2000. – 301 с.

 4. Бучин М.А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні : [монографія] / М. А. Бучин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів : [ЛІСВ], 2009. – 229 с.

 5. Бучин М. «Помаранчева революція» як реакція українського суспільства на використання адміністративного ресурсу на президентських виборах 2004 р. / М. Бучин // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – С. 37–41.

 6. Выдрин Д. Политика: история, технология экзистенция [Електронний ресурс] / Д. Выдрин. – Режим доступу: http://www.vydrin.com/books/624/

 7. Михальченко М., Михальченко О., Невмерижицький Є. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: [монографія] / М. Михальченко, О Михальченко, Є. Невмерижицький. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 615 с

 8. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці : [монографія] — Миколаїв : вид-во МНУ ім. В. О. Сухомлинського ; вид-во І. Гудим, 2011. — 391 с.

 9. Панфилова Е., Шевердяев С. Противодействие злоупотреблению административным ресурсом на выборах: проблемы и перспективы / Е. Панфилова, С. Шевердяев. – М.: Де Ново, 2005 – 104 с.

 10. Парамонов Д., Кириченко В. Методы фальсификации выборов. / Д. Парамонов, В.Кириченко – М.: Южно-Российский институт информационных технологий. – 2003. – 76 с.

 11. Полуэктов В. Полевые и манипулятивные технологии. Настольная книга менеджера избирательных кампаний. / В. Полуэктов – М. Русская панорама, 2003. – 464 с.

 12. Радченко О. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичному суспільстві: [монографія] / О. Радченко –Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 243 с.

 13. Цвєтков В., Горбатенко В. Демократія – управління – бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: [монографія] / В. Цвєтков, В. Горбатенко – К.: Ін - т держави і права ім. В. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

 14. Шумельда О. Адміністративний ресурс як елемент ресурсної бази політичних партій / О.Шумельда // Адміністративний ресурс у виборчій кампанії та способи його нейтралізації / [під ред. С. Грабовська, Л. Скочиляс та ін.]. – Львів: ЦПД, 2005. – 160 с. – С. 19–27.


16.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

1. Ніколаєнко Н. О. Використання адміністративного ресурсу під час виборчих кампаній / Н. О. Ніколаєнко // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. — Вип. 13. — К. ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 180—185.

2. Ніколаєнко Н. О. Стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Вип. 13. — К. : ВІР УАН, 2008. — С. 203—207.

3. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс як деструктивна політична технологія та відповідальність за його застосування / Н. О. Ніколаєнко // Наукові праці : наук.-метод. журнал. — Вип. 118 (Т. 131). — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 112—116. — (Серія “Політологія”).

4 .Ніколаєнко Н. О. Причини виникнення та використання адміністративного ресурсу в Україні / Н. О. Ніколаєнко // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Вип. 35. — К. : ВІР УАН, 2010. — С. 395—401.

5.Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: методологічні підходи до визначення поняття та проблема типологізації / Н. О. Ніколаєнко // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Вип. 39. — К. : ВІР УАН, 2010. — С. 344—351.

6.Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: підходи до розуміння, основні парадигми / Н. О. Ніколаєнко // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Вип. 44(2). — К. : ВІР УАН, 2011. — С. 644—650.

7 .Ніколаєнко Н. О. Форми застосування адмінресурсу в виборчій кампанії / Н. О. Ніколаєнко // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — Вип. 41(11). — К. : ВІР УАН, 2010. — С. 474—482.

8. .Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс як політична технологія: питання класифікації / Н. О. Ніколаєнко // Актуальні проблеми політики : збірник наук. праць / керівник авт. кол. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. — Вип. 40. — Одеса : Фенікс, 2010. — С. 233—243.

9. Шубін С.П.Політичний маркетинговий аналіз [монографія].- К.:Генеза, 2007.-112 с.10 .Шубін С.П.Політичний маркетинг в державному управлінні України: теоретико-методологічні засади та механізми впровадження.-Миколаїв,Іліон, 2011.-412с.

11 .Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї: Вип. 14-28 Ред.Михальченко М. І. – 2008.-2012.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина) iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка