Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниСторінка8/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
Глава Харківської лінгвістичної школи:

а) Ф. Буслаєв

б) М. Марр

в) О. Потебня

г) В. Вундт

 • Німецькі мовознавці Лейпцигського університету Г. Остгоф, Г. Пауль є засновниками:

  а) генетичного методу

  б) філософсько-лінгвістичного

  в) молодограматизму

  г) психологічного методу

 • Вперше розмежував статику і динаміку, як два аспекти вивчення мови:

  а) Ф. Буслаєв

  б) В. Вундт

  в) О. Потебня

  г) І. Бодуен де Куртене

 • Ф. Фортунатов був засновником:

  а) Московської лінгвістичної школи

  б) Ленінградської

  в) Паризької

  г) Харківської

 • Який вчений в середині 50-х років минулого століття розшифрував письменність індіанців племені майя?

  а) Ф. Шалтоліон

  б) Ю.В.Кнорозов

  в) Ш. Баллі

  г) О. Есперсен

 • Як називається праця Е. Бенвеніста , яка стала значним внеском у розробці проблеми індоєвропеїстики?

  а) «Походження індоєвропейського відмінювання»

  б) «Індоєвропейське мовознавство»

  в) «Первісні утворення індоєвропейських імен»

  г) «Розвиток індоєвропейських імен»

 • Як називається праця Ф. де Соссюра в основу якої покладені три його лекції про визначення самого предмету науки про мову?

  а) «Диференціація мови в суспільстві»

  б) «Літературна мова і діалекти»

  в) «Мова і культура»

  г) «Курс загальної лінгвістики»

 • Яке товариство лінгвістів ставило собі за мету, сприяти прогресу лінгвістичної науки, шляхом вивчення систем мов у світі, принципів та методів теорії Ф. де Соссюра?

  а) Могилянська школа лінгвістів

  б) Женевська школа лінгвістів

  в) Соссюрівська школа лінгвістів

  г)

  Школа лінгвістики • Хто вперше вводить поняття відмінка у європейське, зокрема грецьке, мовознавство?

  а) Платон

  б) Аристотель

  в) стоїки

  г) Діонісій Фракійський

 • Автор давньогрецької граматики, в якій уперше виділено вісім частин мови.

  а) Аристарх Фракійський

  б) Аполоній Дискал

  в) Аристотель

  г) Елій Донат

 • Автори “Граматика Пор-Рояля”.

  а) Якоб і Вільгельм Грімм

  б) Джон Локк і Готфрід Лейбніц

  в) Френсіс Бекон і Рене Декарт

  г) Антуан Арно і Клод Лансло

 • Який вчений в середині 50-х років минулого століття розшифрував письменність індіанців племені майя?

  а) Ф. Шалтоліон

  б) Ю.В.Кнорозов

  в) Ш. Баллі

  г) О. Есперсен

  51. Яка частина мови вперше з’явилася у працях давньоримського мовознавця Квінта Палемона:

  а) дієслово

  б) вигук

  в) прислівник

  г) прийменник

  52. Уперше здійснив класифікацію ієрогліфів і виділив їх частини:

  а) Сю Шень

  б) Ян Сюн

  в) Лю Си

  г) Сюнь Куан

  53. На які частити мови членується цзи (склад) у китайській фонетиці:

  а) на тон, ініціаль і фіналь

  б) на ініціаль і фіналь

  в) цзи – завжди неподільна одиниця

  г) на фонеми

  54. Якого виду приголосних не було у класифікації китайських учених:

  а) глухих

  б) гортанних

  в) губних

  г) язикових

  55. Першу писемну реформу у Китаї, завдяки якій створено стандартні однотипні знаки, провели у:

  а) V ст.

  б) ІV ст.

  в) Х ст.

  г) VІІІ ст.

  Варіант – 3

  1. Хто заклав основи граматичного мистецтва в греко-латинській лінгвістичній традиції:

   а) Аристотель (384-322 р.до н.е.)

   б) Анаксимен (560-502 рр. до н.е.)

   в) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.)

  2. Хто вперше у європейському, зокрема грецькому, мовознавстві вводить п’ятичленну систему відмінків з відповідною термінологією?
  а) Платон

  б) Аристотель

  в) стоїки

  г) Діонісій Фракійський

  1. Своєрідність китайської лінгвістичної традиції в тому, що вона описує:

   а) кореневу (нефлективну) мову з ієрогліфічною писемністю

   б) флективну мову санскрит

   в) інші флективні мови

  2. Де був центр грецької мовознавчої традиції :
  а) в Афінах

  б) в Олександрії

  а) в Римі

  1. Правописна система М. Максимовича знайшла свою реалізацію:

   а) у творах визначних українських письменників

   б) у граматиці О. Огоновського (1889р.)

   в) у збірнику «Русалка Дністровая» (1837)

  2. Засновники арабського мовознавства:

   а) візантієць Ібн Джинні, араб Аль-Фарахіді, перс Сібавейх

   б) Тертулліан, Ієронім Стридонський, Руфин

   в) Кейтю, Мотоорі Норінга, Тодзе Гімон

  3. Індійська традиція описувала:

   а) санскрит

   б) латинську мову

   в) грецьку мову

  4. У яких працях формувалася теорія мови В. фон Гумбольдта:

   а) «Трактат про походження мови»; «Про новішу німецьку літературу» (1767)

   б) «Характер мови і характер народу» (1822), «Про двоїну» (1827), «Про відмінності будови людських мов і її вплив на духовний розвиток людства»(1830-1835)

   в) «Граматика, логіка та психологія (їхні принципи та взаємовідношення» (1855)

  5. Хто із дослідників відійшов від логіко-граматичного аналізу мови і прийняв ідеї класичної німецької філології:

   а) А. Шлейхер

   б) В. Вундт

   в) В.фон Гумбольдт

  6. Граматика Паніні «Восьмикнижжя» створена:

   а) в IV ст. до н.е.

   б) в V ст. до н. е.

   в) в VI ст. до н.е.

  7. Хто із представників індійської мовознавчої традиції найпершим виокремив 4 частини мови: ім’я, дієслово, прийменник, частки:

   а) Яска

   б) Паніні

   в) Бхартіхарі

  8. На які найдавніші традиції вплинула індійська мовознавча традиція:

   а) на японську

   б) на китайську та арабську

   в) не мала впливу

  9. Сучасне європейське мовознавство сформувалося на основі:

   а) індійської мовознавчої традиції

   б) античної мовознавчої традиції

   в) китайської мовознавчої традиції

  10. Хто із названих дослідників представляє античну мовознавчу традицію:

   а) Яска, Паніні, Вараручі Катьяна, Патанджалі,Бхартіхарі

   б) Анаксимен, Парменід, Протагор, Платон, Аристотель, Зенон, Хрисіпп

   в) Алі, Абул- Асауд, Ал-Фарахіді, Сібавейхі, Ібн-Джинні

  11. Хто належав до Олександрійської школи, яка зробила внесок у розвиток грецької лінгвістичної традиції :

   а) Зенон (336-264 рр. до н.е.), Хрисіпп (280-206 рр. до н. е.), Кратес Малоський (біля 170 р. до н.е)

   б) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.), Діонісій Фракійський (170-90рр до н.е.), Аполлоній Дискол ( II ст. до н.е.)

   в) Елій Стіло (150-70 рр. до н.е.), Марк Теренцій Варрон( 116-27 рр. до н.е.), Марк Фабій Квінтіліан( 35-100 рр. до н.е.)

  12. Перший відомий китайський словник ієрогліфів Ер’я виник:

   а) у III-II ст. до н.е.

   б) у 100 р. н.е.

   в) у II ст.н.е.

  13. У період інтенсивного розвитку китайської лінгвістики ( XVII-XIXст.) дослідники вивчають:

   а) фонологію

   б) фонологію і граматику

   в) історичну фонетику, етимологію, синтагми

  14. Перші лексикографи – представники арабського мовознавства:

   а) Ібн Дурейн, Махмуд Кашгарський, Ібн Мансура, Фірузабаді

   б) Аристарх Самофракійський, Діонісій Фракійський, Аполлоній Дискол

   в) Елій Стіло, Марк Терренцій Варрон, Марк Фабій Квінтіліан

  15. Кому належить перша спроба створити український правопис на фонетичному принципі:

   а) О. Павловському

   б) П. Гулаку-Артемовському

   в) Г. Квітці-Основ’яненку

  16. Скільки морфологічних типів мов виділив  А. Шлейхер:

   а) три

   б) два

   в) чотири

   г) шість

  17. Староукраїнська лексикографія мала за об’єкт вивчення:

   а) переважно старослов’янську мову, почасти латинську та грецьку мови, лексику тодішньої української літературної мови

   б) переважно старослов’янську та латинську мови

   в) лексику тодішньої української літературної мови

  18. Яким вченим з 1906 по 1912 рр. було знайдено 27 тисяч глиняних табличок, на яких збереглося клинописне письмо стародавніх хетів?

   а) Ф.Фортунатовим

   б) З. Харрісом

   в) Л. Блумфільдом

   г) Г. Вінклером

  19. Ф. де Соссюр виділив лінгвістику як?

   а) зовнішню і внутрішню

   б) інтегральну і деградальну

   в) соціальну і антисоціальну

   г) динамічну і нелігвістичну

  20. Назвати дослідника (працював у середині XIX ст.), у працях якого українська мова стала об’єктом аналізу в контексті порівняльної граматики слов’янських мов:

   а) Ф Міклошич

   б) Р.Бранд

   в) О.Огоновський

  21. Європейська філософія мови, починаючи від трактату Данте «Про народне красномовство», розвивається:

   а) більшою мірою на критичному осмисленні ідей середньовічних теологів

   б) на вивченні праць античних філософів

   в) на вивченні інших праць

  22. Німецький вчений-ботанік і мовознавець А. Шлейхер є засновником такого напряму:

   а) порівняльно-історичного

   б) психологічного

   в) натуралістичного

   г) генетичного

  23. Головні принципи лінгвістичної концепції молодограматиків:

   а) психологізм та історизм

   б) позитивізм та історизм

   в) структуралізм та психологізм

   г) психологізм та позитивізм

  24. Середньовічні автори розглядали питання філософії мови у контексті:

   а) теології

   б) лінгвістики

   в) граматики

  25. Під чиїм впливом розвивалися погляди на мову та суспільство у Франції в кінці XIX ст.:

   а) П.Лафарга

   б) О.Конта, Г. Тарда

   в) Ф.де Соссюра

  26. Хто першим почав застосовувати дані лінгвогеографії, метод ізоглос до порівняльної граматики індоєвропейських мов?

   а) О.М.Кожин

   б) А.Мейе

   в) К.Бругман

   г) Бартолі

  27. Хто творець історичної теорії мови:

   а)В фон Гумбольдт

   б) Й. Гердер

   в) А Шлейхер

  28. Скільки лінгвістичних шкіл виникло в Росії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

   а) 2

   б) жодної

   в) 3

   г) 10

  29. Мова і мислення, за В. Вундтом, виникли:

   а) одночасно

   б) спочатку мова, потім мислення

   в) спочатку мислення, потім мова

   г) мова виникла без мислення

  30. Чому В.фон Гумбольдту вдалося створити загальну теорію мови:

   а) він пропагував логіко-граматичний аналіз мови

   б) він прийняв ідеї класичної філософії, зокрема ідею активного пізнання, сформульовану в «Критиці чистого розуму» Канта

   в) він не мав зв’язку із філософським контекстом своєї доби

  31. Розділ науки про мову, введений у Римській імперії.

   а)

   фонетика


   б) морфологія

   в) синтаксис

   г) стилістика

  32. Хто з мовознавців середини XIXст. стверджує: мовознавство – наука, яка пізнає, а не оцінює; її предмет – мовлення як дія, а не поступок; мовознавство треба відмежовувати від інших наук, тому що оцінку вимовленого красиво чи погано здійснюють риторика, поетика, але не мовознавство:

   а) А. Шлейхер

   б) В. Вундт

   в) В.фон Гумбольдт

  33. Якою мовою у кінці ХІХ ст. російський вчений В. Радлов і данський вчений В.Томсен розшифрували орханські написи?

   а) давньотюркською мовою

   б) латинською

   в) арабською

   г) російською

  34. Під якою назвою відомий у лінгвістиці власне мовний період грецького мовознавства?

   а) філософський

   б) олександрійський

   в) описовий

   г) логічний

  35. До якого напряму належать мовознавці Й Шмідт, Г. Остгоф, К Бругман, Г. Пауль:

   а) Празької лінгвістичної школи

   б) Копенгагенської школи структуралістів

   в) молодограматичного напряму

  36. Бодуен де Куртене був основоположником:

   а) статистичної типології

   б) генетичного методу

   в) психолінгвістики

   г) соціолінгвістики

  37. Чия праця, за оцінкою Й.Л. Вайсгербера, закріпила думку про те, що мовознавство збігається з написанням історії мови:

   а) В. Фон Гумбольдта

   б) Й Гердера

   в) Г. Пауля

  38. Реальна мова, яка історично існувала і яку повністю відновити не можна,це?

   а) прамова

   б) кельтська

   в) латинська

   г) індоєвропейська

  39. Яка мова є прамовою відповідно до «Схеми родового дерева» Шлейхера?

   а) китайська

   б) кельтська

   в) індоєвропейська

   г) грецька

  40. Г. Штейнталь, О. Потебня є видатними представниками такого напряму 19 ст. як:

   а) психологічний

   б) натуралістичний

   в) філософський

   г) лінгвістичний

  41. Ф. І. Буслаєв став засновником….

   а) «теорії кореня»

   б) натуралістичних поглядів у мовознавстві

   в) історичної граматики російської мови, представником логіко-граматичного напряму в російському мовознавстві

   г) російської мовознавчої школи

  42. О. Потебня вважав, що головна функція мови:

   а) експресивна

   б) комунікативна

   в) естетична

   г) мислетворча

  43. О. Потебня заперечував у мові:

   а) натуралізм

   б) психологізм

   в) логіцизм

   г) важливість історичного аспекту

  44. Німецький філолог-класик Курціус у роботі порівняльно-історичний метод застосував до :

   а) латинської мови

   б) французької мови

   в) кельтської мови

   г) грецької мови

  45. Наука про мову в дескриптивній лінгвістиці поділяється на ___ розділи

   а) три

   б) чотири

   в) два

   г) шість

  46. Який вчений в середині 50-х років минулого століття розшифрував письменність індіанців племені майя?

  а) Ф. Шалтоліон

  б) Ю.В.Кнорозов

  в) Ш. Баллі

  г) О. Есперсен

  51. Найважливішу писемну памятку Китаю – словник «Шовень цзецзи» – створив:

  а) Ду Фу

  б) Сю Шень

  в) Мо Лі

  г) Сю Мень

  52. Основними стилями китайського ієрогліфічного письма були:

  а) уставне письмо, напівуставне письмо, скоропис

  б) уставне письмо і скоропис

  в) напівуставне письмо і скоропис

  г) уставне і напівуставне письмо

  53. Єдина державна обов’язкова система китайської графіки, в якій кожний знак мав тверду і незмінну форму написання, проведена в:

  а) ІІ ст.

  б) VІ ст.

  в) ІІІ ст.

  г) V ст.

  54. Що не є здобутком арабського мовознавства:

  а) арабські мовознавці виділяли 3 частини мови: ім’я, дієслово, службові слова

  б) виявили явище внутрішньої флексії

  в) розрізняли звук і букву, з’ясовували факти невідповідності між звучанням та написанням

  г) уклали чимало етимологічних словників

  55. Повна граматика класичної арабської мови Сібавеїхі називалася:

  а) «Аль-Батув»

  б) «Аль-Вітаб»

  в) «Аль-Сібав»

  г) «Аль-Кітаб»

  Варіант – 4

  1. Санскрит, китайську та японську мову в XVII-XVIII ст. повинні були знати освічені:

   а) японці

   б) китайці

   в) індуси

  2. Як називаються морфологічні типи Шлейхера?

   а) аглютинативні, флективні

   б) китайські, фінські, татарські, семітські, аглютитивні

   в) ізолюючі

   г) ізолюючі, аглютинативні, флективні

  3. Найдавнішою вважається:

   а) індійська лінгвістична традиція;

   б) китайська лінгвістична традиція

   в) японська лінгвістична традиція

  4. Німецькі мовознавці Лейпцигського університету Г. Остгоф, Г. Пауль є засновниками:

   а) генетичного методу

   б) філософсько-лінгвістичного

   в) молодограматизму

   г) психологічного методу

  5. У своїх працях М. О. Максимович виступав прихильником :

   а) історико-етимологічного правопису

   б) фонетичного правопису

   в) історико-етимологічного та фонетичного правописів

  6. Хто із названих дослідників є представником індійської мовознавчої традиції:

   а) Яска, Паніні, Вараручі Катьяна, Патанджалі,Бхартіхарі

   б) Анаксимен, Парменід, Протагор, Платон, Аристотель, Зенон, Хрисіпп

   в) Алі, Абул-Асауд, Ал-Фарахіді, Сібавейхі, Ібн-Джинні

  7. Найвидатніша праця-пам’ятка старої української лексикографії:

   а) «Лексикон славеноросскій «Памви Беринди» (Київ, 1627)

   б) «Лексис с толкованієм...» невідомого автора другої половини XVI ст.

   в) «Лексис» Лаврентія Зизанія (Вільно)

  8. У  Vст. до н.е. представником індійської традиції був:

   а) Яска, автор коментарів до мови Вед

   б) Паніні, автор граматики

   в) Вопадева, автор нової граматики санскриту

  9. Для Паніні основна одиниця мови:

   а) речення, що здатне виразити думку

   б) слово

   в) звук

  10. Коли європейці дізналися про індійську мовознавчу традицію:

   а) у 12 ст.

   б) у 18 ст.

   в) у 19 ст.

  11. У період античності мовознавство:

   а) невіддільне від філософії

   б) є самостійна наука

   в) не розвивається

  12. Хто належав до школи стоїків, яка зробила значний вклад у розвиток граматичного мистецтва в Афінах у III –II ст. до н.е. :

   а) Зенон (336-264 рр. до н.е.), Хрисіпп (280-206 рр. до н. е.), Кратес Малоський (біля 170 р. до н.е)

   б) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.), Діонісій Фракійський (170-90рр до н.е.), Аполлоній Дискол ( II ст. до н.е.)

   в) Елій Стіло (150-70 рр. до н.е.), Марк Теренцій Варрон ( 116-27 рр. до н.е.), Марк Фабій Квінтіліан ( 35-100 рр. до н.е.)

  13. Хто належав до римської лінгвістичної традиції як до одного із напрямів розвитку античного мовознавства:

   а) Зенон (336-264 рр. до н.е.), Хрисіпп (280-206 рр. до н. е.), Кратес Малоський (біля 170 р. до н.е)

   б) Аристарх Самофракійський (215-143 рр.до н.е.), Діонісій Фракійський (170-90рр до н.е.), Аполлоній Дискол ( II ст. до н.е.)

   в) Елій Стіло (150-70 рр. до н.е.), Марк Теренцій Варрон ( 116-27 рр. до н.е.), Марк Фабій Квінтіліан ( 35-100 рр. до н.е.), Квінт Палемон (10-75 рр. до н.е.), Елій Донат (IV ст. н.е.), Прісціан ( VI ст. н.е.)

  14. Граматика із розділу логіки та філософії перетворилася у самостійну галузь дослідження у працях :

   а) стоїків

   б) представників Олександрійської школи

   в) представників римського мовознавства

  15. Реформу китайського письма здійснено:

   а) у VIII ст. до н.е.

   б) у III ст. до н.е.

   в) I-II ст.н.е.

  16. Найдавніші китайські словники укладено:

   а) за тематичним і формальним принципами

   б) за тематичним, формальним і фонетичним принципами

   в) за тематичним принципом

  17. Де перші центри вивчення арабської мови:
  а) в Афінах, Римі

  б) в Александрії

  в) в Басрі; Куфі

  1. Фундаментальні поняття арабського мовознавства:

   а) достовірні дані, аналогія, неперервність

   б) кожний народ має мову, але сутність мови всезагальна

   в) етимологія, морфологія, синтаксис

  2. Автори “Граматика Пор-Рояля”.

   а) Якоб і Вільгельм Грімм

   б) Джон Локк і Готфрід Лейбніц

   в) Френсіс Бекон і Рене Декарт

   г) Антуан Арно і Клод Лансло

  3. Назвати словник – найповнішу працю для першої половини XIX ст.:

   а) словник О. Афанасьєва-Чужбинського (Спб., 1855)

   б) словник Я. Головацького (рукопис)

   в) словник П.Білецького – Носенка (1843р. закінчено роботу)

  4. Зачинатель лінгвістичної палеонтології та порівняльної міфології в пер. полов. 20 ст.:

   а) Ф. Потт

   б) О. Потебня

   в) Ф. Буслаєв

   г) А. Кун

  5. Автор давньогрецької граматики, в якій уперше виділено вісім частин мови.

   а) Аристарх Фракійський

   б) Аполоній Дискал

   в) Аристотель

   г) Елій Донат

  6. Хто був засновником наукового вивчення української літературної мови:

   а) П. Житецький; К. Михальчук

   б) П. Житецький

   в) К. Михальчук

  7. За А. Шлейхером: «Об’єкт науки про мову – це…»

   а) природний організм

   б) історичне явище

   в) соціальне явище

   г) Божий дар

  8. У системі середньовічної освіти найважливішими посібниками для вивчення латинської мови були:

   а) праці Доната і Присціана

   б) трактат Варрона «Про латинську мову»

   в) граматика Квінта Палемона

  9. Який вчений в середині 50-х років минулого століття розшифрував письменність індіанців племені майя?

   а) Ф. Шалтоліон

   б) Ю.В.Кнорозов

   в) Ш. Баллі

   г) О. Есперсен

  10. На кого з дослідників мало вплив вчення Гердера про зумовленість розвитку мови розвитком мисленння:

   а) на В фон Гумбольдта, Г. Штейнталя

   б) на Вундта

   в) на А. Шлейхера

  11. Молодограматики заперечили положення А.Шлейхера про два періоди в житті мови та висунули положення про:

   а) існування трьох періодів: виникнення, розвиток та старіння

   б) мовну сталість


   в) єдиний процес розвитку мови, про її період старіння

   г) єдиний процес розвитку мови, про її еволюцію

  12. Назвіть засновника теоретичного мовознавства:

   а) В. фон Гумбольдт

   б) Й. Гердер

   в) Дж. Локк

  13. Як називається праця Е. Бенвеніста , яка стала значним внеском у розробці проблеми індоєвропеїстики?

   а) «Походження індоєвропейського відмінювання»

   б) «Індоєвропейське мовознавство»

   в) «Первісні утворення індоєвропейських імен»

   г) «Розвиток індоєвропейських імен»

  14. Які категорії у працях В. Фон Гумбольдта засвідчують, що на формування його теорії мови вплинув суспільний характер мови:

   а) «мова» і «людство»/ «нація»/ «дух»/ «індивідуальність» / «національний характер людських спільнот»

   б) «дух мови»

   в) «мова вроджена», «мова наукова»

  15. Критику з боку О. Потебні, Н. Некрасова викликало Ф. Буслаєвим:

   а) змішування логічного і синтаксичного в розкритті речення

   б) змішування логічного і граматичного в розкритті речення

   в) змішування синтаксичного і граматичного в розкритті речення

   г) змішування лексичного і граматичного в розкритті речення

  16. Хто із дослідників створив образ мови: мова «як дихання, душа нації»; мова «як відображення національного характеру», мова «як засіб збереження досвіду народу», мова «як відображення світобачення народу»; різні мови передають різне світобачення народу:

   а) В фон Гумбольдт

   б) Й . Гердер

   в) А. Шлейхер

  17. Вперше розмежував статику і динаміку, як два аспекти вивчення мови:

   а) Ф. Буслаєв

   б) В. Вундт

   в) О. Потебня

   г) І. Бодуен де Куртене

  18. Хто із дослідників еволюціонував від сфери чистого природознавства до взаємодії психології, філософії, мовознавства та філології:

   а) А. Шлейхер

   б) В. Вундт

   в)В.фон Гумбольдт

  19. Виникнення різного роду зв’язків між уявленнями – це:

   а) асиміляція

   б) аперцепція

   в) асоціація

   г) акомодація

  20. Хто із мовознавців виокремив перспективну категорію «суспільний вплив на мову» , яка пізніше у творах вчених Празької лінгвістичної школи постане як категорія «свідомий вплив на розвиток мови»:

   а) В.фон Гумбольдт

   б) О. Потебня

   в) Й .Гердер

  21. Основоположник романського мовознавства, автор «Етимологічного словника романських мов», німецький вчений:

   а) Ф. Діц

   б) А. Шлейхер

   в) Й. Шмідт

   г) А. Кун

  22. Молодограматики :

   а) трактували мову як природній організм

   б) розуміли зв’язок мови з історією народу; мову як основу всякого духовного розвитку окремої людини та людського роду в цілому

   в) розуміли мову як психічну сутність

  23. Яке товариство лінгвістів ставило собі за мету, сприяти прогресу лінгвістичної науки, шляхом вивчення систем мов у світі, принципів та методів теорії Ф. де Соссюра?

   а) Могилянська школа лінгвістів

   б) Женевська школа лінгвістів

   в) Соссюрівська школа лінгвістів

   г) Школа лінгвістики

  24. Хто із дослідників одним із перших у статті «Про фонетичні закони» (1885) виступив проти ідей молодограматиків:

   а) Г. Шухардт

   б) Г. Пауль

   в) В. Вундт

  25. Штейталь вважав, що процес розвитку мови, а також саме її походження керується психічними законами:

   а) аперцепції та свідомості

   б) асиміляції

   в) свідомості

   г) асиміляції, аперцепції та асоціації

  26. Використовуючи метод антиномій (протиставлення), Ф. де Соссюр перш за все розмежовував:

   а) мову і мислення

   б) мову і мовлення

   в) мовлення і мислення

   г) слово і мовлення

  27. Теорія «родовідного дерева» належить:

   а) А. Шлегелю

   б) А. Шлейхеру

   в) Г. Гегелю

   г) В. Гумбольдту

  28. Яку теорію висунув Й. Шмідт:

   а) родовідного дерева

   б) «теорію хвиль»

   в) «соціолінгвістичну»

   г) «лінгвосеміотичну»


  29. Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
   2017 -> Українська музична література
   2017 -> Українська музична література
   2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
   2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
   2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
   2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
   2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22

  Схожі:

  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
  Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
  Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
  В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
  Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
  Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
  Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка