Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74


Опис навчальної дисципліниСторінка2/12
Дата конвертації15.04.2017
Розмір2,5 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

02.03. Гуманітарні наукиНормативна

(на вибір)
Спеціальність

7.02030302 Мова і література (російська, німецька, англійська)*

8.02030302 Мова і література (російська, німецька, англійська)*


Модулів – 2

Додаткова спеціальність 7.02030302 Мова та література (російська, німецька, англійська)*

8.02030302 Мова і література (російська, німецька, англійська)*Рік підготовки:

Змістовних модулів – 11

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідницьке завдання

Семестр

Загальна кількість годин – 126

1-й, 2-й

1-й, 2-й

Лекцій

Годин на тиждень для денної форми навчання:
2
аудиторних – 2

самостійної роботи студента –3Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст, магістр
30 год.

18 год.

Практичні, семінари

24 год.

16 год.

Лабораторні

0

0

Самостійна робота

72 год.

128 год.

Індивідуальні завдання:

14 год.

Вид контролю: екзамен залік


2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Кількість годин, відведених на:

лекції

семінари

Теми самост. роботи

Теми індивід. роб.

IX семестр

Змістовий модуль №1. Постмодернізм як культурна ситуація к. ХХ – п. ХХI ст.

Тема 1. Введення до курсу: загальна характеристика культурної ситуації к. ХХ ст. Зростання ролі критики та її протистояння літературному процесу

2
Тема1. Полівалентна естетика постмодернізму. Ессе І. Хассана «Розчленовування Орфея». Лекція Ж. Дерріди «Структура, знак та гра».

Тема 2. Концепція читача та автора у постмодерністській теорії творчості (М. Бахтін, М. Фуко)

Конспект роботи одного з ведучих теоретиків постмодернізму (на вибір) -1 год.

Тема 2. Теорія ПМ, її засновники, розробники та критики. Декларація ПМ Іхаба Хассана. Постструктуралізм Р. Барта. Варіанти С. Зонтаг, Ж. Бодрійяра, П. Рікера та ін.
2

Тема 3. Нонселекція в естетиці постмодерну: пастиш та варіанти інтертекстуальності
Змістовий модуль № 2. Постмодерністські тенденції в англійський літературі

к. ХХ – п. ХХI ст.

Тема 1. Загальна оцінка англійської літератури к. ХХ ст. Роман як домінуючий жанр, його види та форми. «Університетський роман» Д. Лоджа, теорія роману М. Бредбері. Новий погляд на роман: П. Акройд та ін.

2
Тема 4.Інтертекстуальність у романі М. Бредбері «Професор Кримінале»

Роман П. Акройда «Лондон: біографія» як «історіографічний метатекст» – 1 год.

Тема 2. На стику традиції та новизни: К. Ісигуро. Літературна доля С. Рушді

2
Тема 5. Втілення теорії роману М. Бредбері в творчості англійських письменників к. XX ст. – Г.Свіфт, С. Уотерс

Інтерпретація образу Лондона в романі «Тонка робота» С. Уотерс – 1 год.

Тема 3. Складність авторської позиції та шляху інтерпретації роману Е. Берджеса «Механічний апельсин»
2
Концепт антигероя в романі-сиквелі Е. Берджеса «Заповіт механічному світу» - 1 год.

Тема 4. Рівні організації тексту в романі Д.Фаулза «Колекціонер»
2Змістовий модуль № 3. Сучасна італійська література.

Тема 1. Традиція та новаторство в італійській літературі, особливості постмодерністського конструювання художньої дійсності. Основні представники.

2Особливості взаємодії інтелектуальної та масової літератури в романі-симфонії «Море-океан» А. Барріко – 1 год.

Тема 2. Теорія ПМ У. Еко, його творчість. Роман «Ім’я рози» – ікона ПМ
2

Тема 6. Симулякр в системі образів «Маятника Фуко» У.Еко.
Тема 3. Роль творчості І. Кальвіно у формуванні постмодерністського образу світу. «Якщо колись в зимову ніч подорожній…»
2

Тема 7. Поняття «гіперроман» та його реалізація в романі І. Кальвіно «Замок перехрещених доль»
Змістовний модуль № 4. Функції міфу в постмодерністській літературній концепції

Тема 1. Проблема міфу та варіанти її вирішення від Т. Манна до Г. Броха та К. Вольф. Варіанти «міфотворчості», міф як прийом

2
Тема 8. Дж. Барнс «Історія світу в 10 1/2 главах»: способи реалізації міфу в постмодерністському тексті

«Перезапис» (recriture) канонічного міфу про ноєвий ковчег в романі Т. Фіндлі «Небажані пасажири» - 1 год.

Тема 2. Становлення літератури «фентезі». Літературна діяльність К. Льюїса та Дж.Р.Р. ТолкінаТема 9. Фентезі як «вторинний стиль» в літературі. Прояв рис постмодерністської естетики у фентезі нового типу. Ігрові стратегії трилогії Дж. Р. Р. Толкієна «Володар кілець». Інтертекстуальність романів Т. Пратчетта і Д. Мартіна

Постмодерністські прийоми «світ як текст», іронія і деконструкція в циклі Анджея Сапковського «Відьмак» - 1 год.

Змістовий модуль № 5. Нобелівські лауреати з літератури: сліди постмодернізму

Тема 1. Характеристика Нобелівської премії, її історія, представники

2


Тема 2. Аналіз творчості Нобелівських лауреатів останнього десятиліттяТема 10. Аналіз творчості Нобелівських лауреатів останнього десятиліття у світлі процесів глобалізації

«Осінь у Петербурзі» Дж. М. Кутзеє як жанр «альтернативної історії» – 1год.

Усього за першим модулем

16

14

36

8

X семестр

Змістовий модуль № 6. Особливості ПМ бачення в літературі Франції к. ХХ ст.

Тема 1. Французька література к. ХХ– п. ХХІ ст. Особливості постмодерністського світогляду. Представники. Творчість П. Модіано, М. Еме та ін.

2
Тема 11. Жанр автобіографії в сучасному романі (М. Дюрас)

«Культурний герой» на рубежі тисячоліть у романі «Елементарні частинки» М.Уельбека (Прометей-Епіметей) -1 год.

Тема 2. Ромен Гарі – феномен західної літератури, відображення його світогляду в романі «Коріння неба». Особливості поетики
2Тема 3. Своєрідність художнього відтворення світу в романах М. Турньє. Постмодернізм і міф як складові роману «Лісовий цар»

2
Тема 12. Механізми масової культури в романі Д. Пеннака «Маленька торговка прозою»: поняття про «ідеального автора»
Тема 4 Риси поетики постмодернізму в романі Ф. Саган «Ангел-охоронець»
2Змістовий модуль № 7 Сучасна американська література

Тема 1. Американський варіант постмодерністської концепції: С. Зонтаг, Джеймісон та ін. Школа «чорного гумору» в новелістиці Д.Бартельмі, Д.Барта та ін.

2
Тема 13.Множинність авторської присутності в «Нью-Йоркській трилогії» П. Остера
Тема 2 Творчість Т. Пінчона, його роль і місце в літературі епохи постмодернізмуТема 14. Творчість Т. Пінчона, його роль і місце в літературі епохи постмодернізму: «мінус-автобіографія», концепт «ентропії». Деконструкція метатексту в романі «V».
Тема 3. Творчість Т. Моррісон, особливості постановки і вирішення теми рабства і насильства, незвичність поетики текстівТема 15. Реалізація мультикультуралізму в романі Тоні Моррісон «Кохана»

Інтерпретація теми реконструкції історії в романі Т. Моррісон «Пісня Соломона» і У. Фолкнера «Авессалом! Авессалом!» – 1 год.

Тема 4. Елементи постмодернізму в творчості В. Набокова: роман «Запрошення на страту»
2Тема 5. Проблема «масової культури» в епоху постмодернізму: використання «масового елемента» у творчості С. Кінга. «Мертва зона» і «Мізері»
2Змістовий модуль № 8. Японська література періоду

Тема 1. Особливості японського літературного процесу, традиції та новаторство у творчості К. Ое, Кобо Абе та ін.

1


Тема 2. Особлива роль культурної діяльності Юкіо Місіми: «Сповідь маски» і «Золотий храм»Тема 16. Особлива роль культурної діяльності Юкіо Місіми: «Сповідь маски» і «Золотий храм»
Тема 3. Європейська традиція у творчості Х. Муракамі

1Світ як фікція в романі

Х. Муракамі «Полювання на овець» – 1год.Змістовий модуль № 9. Іспанська література к.ХХ – п.ХХI ст.

Тема 1. Трансформація традиції у творчості лідерів культурного процесу Іспанії – М. Делібес, Г. Бальестер і К. Хосе Села. Літературна діяльність Е. Мендоси та ін.

2


Тема 2. Своєрідність постмодерністського тексту в А. Перес РевертеТема 17. Масова культура і талант: аналіз історії масової літератури в романі А. Переса-Реверте «Клуб Дюма або тінь Рішельє»
Змістовий модуль № 10. Латиноамериканські розробники постмодернізму

Тема 1. Латиноамериканці в системі світової літератури постмодернізму: Х. Кортасар, М.В. Льйоса, самобутність романів Ж.Амаду та ін.Тема 18. Ієрархія «стихій» у романі А.Поссе «Райські пси».
Тема 2. Особливе місце Х. Л. Борхеса в оформленні постмодерністської концепції
2

.
Змістовий модуль № 11. Долі постмодернізму в літературі Західної Європи

Тема 1. Німецька література к. ХХ – п. ХХІ ст. Творчість Г.Грасс, К. Вольф. Е. Єлінек. «Повернення» Г.-Е. Носсака, особливості тексту М. Вальзера та ін.

2
Тема 19. «Постмодерністський лист» у німецькомовній літературі: вихід за межі німецької літературної традиції (Г. Розендорфер, М. Фріш)

Гендерний аспект роману Е. Єлінек «Піаністка» – 1 год.

Тема 2. «Парфюмер» П. Зюскінда – зразковий текст постмодернізму
2Тема 3. Піднесення слов'янських літератур: Є. Косинський, О. Токарчук, Д.Угрешич, С. Мрожек та ін. Особливе місце М. Кундери у формуванні постмодерністського світогляду

2А.П.Чехов очима С. Мрожека: до проблеми інтертекстуальності в п'єсі «Любов у Криму» – 1 год.

Тема 4. Творчість М. Павича, його роль у створенні «роману ХХІ ст.». Принцип постмодерністського конструкту в романі «Хазарський словник»
2

Тема 20. Способи руйнування лінійності в романах «Пейзаж, намальований чаєм» М. Павича і «Атлас, складений небом» Г. Петровича: аналогії і відповідності в постмодерністському романі

Пастиш і цитата в основі створення вікторіанського Лондона в романі М. Фейбера «Багряний пелюсток і білий» - 1 год.

Всього

14

14

36

6


3. Рекомендації щодо організації самостійної роботи
Самостійна робота виконується студентами в позааудиторний час і є головною й основною частиною освітнього процесу. У межах засвоєння курсу історії зарубіжної літератури ХХ-ХХІ ст. самостійна робота є основою, без якої неможливе вивчення даної навчальної дисципліни, оскільки в цей період велика кількість матеріалу залишається поза межами аудиторної роботи. Самостійна робота складається з кількох елементів:

1) читання та опрацювання основних художніх текстів, рекомендованих програмою та в списках текстів для додаткового читання; їх засвоєння студентами контролюється під час практичних занять, індивідуальних співбесід, на екзамені.

2) бібліографічна робота – самостійна робота з джерелами (навчальною, довідковою, спеціальною літературою). Викладач рекомендує джерела, з якими повинні ознайомитись студенти, готуючись до практичних занять і при засвоєнні тем та розділів курсу, що виносяться на самостійне вивчення.

3) конспектування спеціальних робіт або фрагментів монографій, які визначають напрям сучасного літературного процесу.

4) термінологічна робота. Значна кількість спеціальних термінів цілеспрямовано і послідовно вводиться викладачем на лекціях та практичних заняттях, однак студенти повинні й самостійно засвоювати основний корпус термінології, без якої неможливе наукове вивчення літератури.

5) вироблення індивідуального, творчого підходу до літературного твору. Вивчення літератури передбачає емоційне, особистісне ставлення до прочитаного. Необхідно заохочувати вироблення такого підходу, коли студенти можуть аргументовано висловити свою позицію, сформовану на основі вивченого матеріалу. З цієї причини викладач рекомендує вести щоденники читача, наявність яких, безумовно, буде враховуватися при виставленні підсумкової оцінки з курсу.

6) написання рефератів, творчих робіт, письмових варіантів відповідей згідно з тематикою самостійних та індивідуальних завдань, оцінювання яких також входить до суми залікових балів.

Самостійна робота включає в себе також й індивідуальні консультації для студентів, які з різних причин пропустили заняття або не впоралися з підготовкою до практичних занять. Такого роду консультації припускають перевірку завдань за планом практичних занять або питань до самостійних тем.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ОТРИМАННИХ СТУДЕНТАМИ

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Кількість балів

Примітка

1.Відвідування занять

2 бали

6 лекцій – 12 балів

2. Робота впродовж занять, виступи, підготовка доповіді та інші види

1-5 балів

5 пр. занять – до 25 балів

3.Конспектування та опрацювання критичного матеріалу з тем

1-5 балів

За фактом

4. Виконання завдань самостійної роботи

1-4 бали

За фактом (20 тем – до 80 балів)

5. Написання контрольних робіт та письмових завдань

1-5 балів

За фактом

Згідно з вимогами Положення про організацію навчального процесу у Криворізькому педагогічному інституті Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», оцінювання знань студентів при вивченні курсу «Зарубіжна література ХХ – ХХІ ст.» відповідає такій шкалі:

Оцінка за шкалою ECTS

Визначення

За національною системою

За системою КНТЕУ

А

Відмінно – відмінне виконання з незначною кількістю помилок

5

90-100

В

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4

80-89

С

Добре – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

70-79

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

60-69

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

50-59

FX

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2

25-49

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язково повторний курс

1-244. ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 1. Постмодернізм як культурна ситуація к. ХХ ст.


Каталог: jspui -> bitstream -> 0564 -> 308
0564 -> Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик
0564 -> Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
0564 -> Становлення традицій класичного танцю на криворіжжі
0564 -> Н. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
0564 -> Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconО. О. Пальчикова калейдоскоп культур кривий Ріг 2014 З. П. Бакум, О. О. Пальчикова калейдоскоп культур (рівень В1) Навчальний посібник
Бакум З. П. Калейдоскоп культур (рівень В1) : [навчальний посібник] / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова. – Кривий Ріг, 2014. – 101 с
Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74 iconКомунальний навчальний заклад Київської обласної ради
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка