Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002Сторінка8/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2.45 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Зразок 2:
Д О Г О В І Р №_____
про порядок проходження практики студентами
Черкаси “____”_______ 200_ р.
Черкаський державний бізнес-коледж названий надалі “Коледж” в особі директора Кукліна Олега Володимировича з однієї сторони, і___________________________________

назване надалі “Підприємство” в особі _____________________________________________


з другої сторони, заключили цей договір про нижче вказане:


 1. Коледж направляє на практику на Підприємство студентів наступних спеціальностей:
№ п/п

Спеціальність

Термін навчання

Прізвище, ім’я та по батькові студентів-практикантів

Період проходження практики


2. Усі організаційні питання стосовно навчальної роботи і методичного керівництва практикою здійснювати через Шляпчинську Тетяну Валеріївну,

телефон: 45-81-98 1. 3. Коледж зобов’язується:

3.1. Забезпечити попередню теоретичну підготовку студентів у відповідності з навчальними планами та програмами, вивчення і додержання ними правил технічної експлуатації виробничого обладнання, основ трудового законодавства і правил поведінки на робочих місцях та на території Підприємства.

3.2. При систематичних простоях підприємства, незабезпечення Підприємством умов безпечної праці, а також при використанні студентів на некваліфікованих роботах відізвати студентів з практики на Підприємстві.

4. Підприємство зобов’язується:

4.1. Проводити практику студентів на штатних місцях.

4.2. Розподіл студентів по дільницях і робочих місцях оформлюється наказом по Підприємству з вказівкою відповідальних осіб за видачу завдань і контроль за додержанням студентом правил охорони праці, зі складу висококваліфікованих працівників або керівного складу. Копія наказу передається до Коледжу.

4.3. Надавати студентам роботу та завдання у відповідності з їх спеціальністю, забезпечувати необхідним обладнанням та технікою, технічною документацією.

4.4. Забезпечити безпечні умови праці, а також систематично проводити з студентами необхідні інструктажі з техніки безпеки та охорони праці у відповідності з Законом “Про охорону праці” і несе повну відповідальність за збереження здоров’я студентів.

4.5. Своєчасно видавати завдання для роботи, приймати і вести облік виконаних студентами робіт з поміткою в особистих щоденниках у вигляді оцінок.

4.6. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій охарактеризувати якість виконуваних робіт, старанність, особисті якості.

5. Підприємство не зобов’язане проводити оплату студентам за проходження практики.

6. Підприємство не зобов’язане працевлаштовувати студентів після закінчення терміну практики.

7. Кожна із сторін повинна надавати максимум сприяння другій у виконанні прийнятих по договору зобов’язань, уживати всіх залежних від неї заходів по запобіганню не обумовлених питань.

8. Сторони несуть юридичну відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно з діючим законодавством.

9. Термін дії дійсного договору встановлюється з________________ по ____________.

10. Договір складено в 2-х примірниках: один – Коледжу та один – Підприємству.
Юридичні адреси сторін:
Коледж:

180028, м. Черкаси, вул. Енгельса, 243

тел.: 64-10-00; телефакс: 64-45-50

________________________________________________________________________________Підприємство:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підприємство: Коледж:

Директор, к.пед.н.
___________________ ___________ О. В. Куклін

____”________ 200_ р. “____”__________ 200_ р.ТРУДОВА УГОДА
Це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником.

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов’язків.


Р е к в і з и т и:

 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок.

 3. Місце складання.

 4. Дата.

 5. Текст з переліком повноважень і зобов’язань сторін.

 6. Юридичні адреси сторін.

 7. Підписи.

 8. Печатка установи.

Трудова угода складається в декількох примірниках, один з яких передається виконавцю, а решта зберігаються у справах організації замовника.
Зразок:
ТРУДОВА УГОДА
Черкаси 26 березня 2002 р.
Черкаський державний бізнес-коледж у особі директора Кукліна Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту, названий в подальшому “Замовник” з однієї сторони, і громадянка Чанишева Світлана Григорівна, паспорт _________________ що мешкає в м. Черкаси, пр. Свободи, 36/2, названа в подальшому “Виконавець”, з другої сторони, уклали цю угоду про таке.


 1. Предмет угоди

  1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконувати обов’язки натурниці в групі № 1Д-2000 за спеціальністю “Дизайн” Черкаського державного бізнес-коледжу в обсязі 40 годин терміном з 24 березня 2002 по 29 травня 2002.

  2. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченою цією угодою.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Схожі:

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. В. Хамітов самотність у людському бутті Досвід метаантропології 2-е видання, виправлене І доповнене кнт київ 2017 ббк 87. 21 Х18 Рецензенти: І

Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Куляс П. П. Система − проти автоматизму суржику: Редакторський погляд : Навчальний посібник. Вид друге, розширене І виправлене. −...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconВасиль марсюк голос волаючого на майдані
Василь марсюк. Голос волаючого на майдані. Публіцистика, критика, спогади. Друге доповнене видання. Київ. 2016. – 148 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconН. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
Актуальні питання методики викладання літератури: Навчально-методичний посібник / Н. П. Мещерякова. – Кривий Ріг, 2017. – 119 с
Навчально-методичний посібник Видання друге, виправлене І доповнене Черкаси 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти І самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка