Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»


Феномен - виняткове, незвичайне, рідкісне явище. ЦентралізаціяСторінка14/14
Дата конвертації14.08.2017
Розмір2,42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Феномен - виняткове, незвичайне, рідкісне явище.

Централізація - зосередження керівництва, управління в єдиному центрі; зосередження більшої частини державних функцій у віданні центральних установ.

Цивілізація - будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом; історичні типи культур, локалізованих у часі та просторі; рівень суспільного розвитку і матеріальної культури, досягнутий даним суспільством.

Шовінізм - агресивна форма націоналізму, в основі якої

лежить проповідь національної винятковості, протиставлення інтересів однієї нації інтересам іншої нації.


Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Бойко О. Історія України. - К., 1998,2000.

 2. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до XX ст. - К., 1996.

 3. Гришак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX - XX ст. - К., 1996.

 4. Грушевський М.С. Історія України-Русі. В II т. 12 кн. -К., 1991 - 1997.

 5. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990.2001.

 6. Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990. - Ч . 1,2.3.

 7. Дєдков М.В., Іваненко Ю.В.. Кладова Г.Л. Історія України. Нав.посіб. - „Дике поле". Запоріжжя.2002.

 8. Давня історія України. Т.1 - 2. - К., 1994. 1995.

 9. Дорошенко Д. І Іарис історії України. - Львів. 1990.

 10. Крип'якевич І. Історія України -Львів. 1990.

 1. Смолій В.Історія України: нове бачення. - К., 2000.

 2. Субтельний О. Україна. Історія - К., 1990.

 3. Рибалка І. Історія України: Т.1 - 2 - Харків, 1995,1997.

 4. Шевчук В., Тараненко М.Курс лекцій. Історія української державності. - К.,1996.

 5. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У трьох томах. .-Львів, 1990-1992.

Довідкові видання

 1. Довідник з історії України: у 3 т. - К., 1995 -1998.

 2. Енциклопедія українознавства: у 8 т. - К., 1995.

 3. Історія України в особах: т. 1 - 2 . - К., 1995,1996.

 4. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. -К., 1996.

 5. Малий словник історії України. - К., 1997.

 6. 100 видатних українців. - К., 2000.

 7. Хто є хто? Збірник історичних портретів. - К., 2000.
  Збірники документів

 1. Голод 1932 - 1933рр. на Україні очима істориків, мовою документів. - К., 1990.

 2. Документи і матеріали. Історія України. - К.,2000.

 3. Кирило - Мефодіївське товариство: у 3 т. - К., 1990.

 4. Літопис руський. - К., 1989.

 5. Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. - К.,1992.

 6. Конституційні акти України. 1917 - 1920рр. - К.. 1992.

 7. Національні відносини в Україні у XX ст.: зб. док. І матер.: кн.. 1 -2.-К., 1993.

 8. Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали: у 2ч. - К., 1997.

 9. Центральна Рада в документах і матеріалах: т. 1 - 2 . -К., 1997.

Додаткова література

1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. - К., 1991.

2. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. -К., 1991.

3.Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани

Запорізької Січі. - К.. 1993.


 1. Багалій Д. Нарис історії України. - К.. 1994.

 2. Баран В.К. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985рр.-Львів. 1992.

 3. Баран В.К. Україна в 1950 - 1960-х рр. Еволюція тоталітарної системи. -К.,1996.

 4. Баран В.К., Козак Д., Тепиловський Р. Походження слов'ян.-К., 1991.

 5. Бельбеха І.О. Українська еліта. - Харків. 1999.

 6. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917- 1953. Кн.1 -2.-К..1994.

 7. Боєчко В., Ганджа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан.-К., 1994.

 8. Брайчевський М. Вступ до історичної науки: навч. посіб.-К., 1995.

12. Василенко С.Д. Свропейський процес і Україна. -
Одеса, 1996.

13.Вегеш М. Карпатська Україна (1938 - 1939). -Ужгород, 1993. 1. Верстюк В. Махновщина. - К.. 1992.

 2. Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. -К.. 1994.

 3. Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність. - К.. 1994.

 4. Вони боронили Карпатську Україну. Нариси істоії національно-визвольної боротьби закарпатських українців. Ужгород, 2002.

 5. Горинь О.Убити дракона: з історії руху та нових партій України. - К.,1993.

 6. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

 7. Головченко В. Від „самостійності України" до Союзу визволення України. - Харків, 1996.

 8. Голод 1921 -1923 рр. в Україні. - К., 1993.

 9. Голод в Україні: 1946 - 1947. - К., 1999.

 10. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX - XX ст. - К.. 1996.

 11. Грушевський М. Почерк історії українського народу.

-К.,1991.

 1. Гуріжй О. Українська козацька держава в другій половині ХУШ ст. еордони, населення, право. -К.,1996.

26.Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-ті - 30-ті роки). - К., Едмонтон, 1991.

27.Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї.-К.,1991.

Історія України (Бідзіля П.О., Бровко В.Г.Дєдков М.В., Іваненко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. та ін.). - Запоріжжя:Дике Поле, 2002.

Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - Львів, 1994.

Заставний Ф. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах. - Львів.1991.

31..Єфименко О. Історія України та її народу. -К..1992. 1. Історія України. Курс лекцій у 2-х книгах. - К., 1992.

 2. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору. 1960 - 80-х років. - К.,1995.

 3. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920 - 30-х років: соціальний портрет та історична доля. - К., 1992.

 4. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм і українська інтелігенція (20-ті - 30-ті роки)- К.,1991.

 5. Коваль М.В.Україна: 1936 - 1945. Мало відомі і непрочитані сторінки історії. - К.,1995.

 6. Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760 - 1830). -К.,1996.

 7. Колективізація і голод на Україні (1929 -1933):зб.докум. один матер. - К.,1993.

 8. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. - К.,1993.

 9. Конституційні акти України. 1917 - 1920. - К.,1993.
  І-Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій

війні. - Париж- Нью-Йорк -Львів. 1993.

 1. Костомаров М. Історія України в життєписах ви значніших її діячів. - К., 1991.

 2. Котляр М.Ф.Історія України в особах. Давньоруська держава - К.,1996.

 3. Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східно­слов'янської цивілізації. - К., 1993.

 4. Котляр М.. Кульчицький С. Довідник з історії України.-К.,1996.

 5. Кугутяк М.Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. - 1939р.) -Івано-Франківськ. 1993.

 6. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928) - К., 1996.

 7. Кульчицький С. Ціна ..великого перелому". -К..1991.

 8. Кучма Л.Д. Про найголовніше - К..1999.

 9. Ленявко С. Козацькі війни кінця XVI ст.в Україні. -К.,1996.

 10. Литвин В. Політична арена України: досвід, проблеми, перспективи. - К.. 1997.

 11. Литвин В. Історія галицького стрілецтва. - Львів. 1991.

 12. Литвин М, Науменко К. Історія ЗУНР. - Львів. 1995.

 13. Лихологова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні. - Донецьк, 1996.

 14. Малик Я. Впровадження радянського режиму в українському селі (1919 - 1920). - Львів, 1996.

 15. Малик Я. В українському селі. Перша спроба впровадження ( жовтень 1917- березень 1918р.). - Львів, 1996.

 16. Медведчук В.В. Україна: Актуальні питання розвитку суспільства, держави і права. К.. 1999.

 17. Минуле України: Відновлені сторінки. К.. 1991

 18. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу з середини XVII ст. - Дніпропетровськ, 1996. 60 Моця О., Ричка В., Київська Русь: від язичництва до християнства-К., 1997.

 1. Муковський І.Т., ЛисенкоО.Е. З витяга і жертовність. Українці на фронтах другої світової війни. -К., 1997.

 2. Нагаевський І. Історія української держави XX ст.-К., 1994.

 3. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. -К., 1992.

 4. Нариси з історії Закарпаття, т. 1-2. -Ужгород, 1993, 1995.

 5. Нариси з історії українського національного руху. -К.. 1994.

 6. Національні відносини в Україні у XX ст. 36. Докум. І матер. - К., 1994.

 7. Огіенко І. Історія українського друкарства. - К.. 1994.

 8. Онищенко І.Г. Етно - та націогенез в Україні ( етнополітичний аналіз). - К., 1997.

 9. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 р.р.-К., 1995.

 10. Павлюк О.Боротьба України за незалежність і політика США (1917- 1923).-К., 1996.

 11. Пащенко В.О. Держава і православ’я в Україні XX ст..-К., 1993.

 12. Петров В. Походження українського народу. -К., 1992.

 13. Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського - К., 1993.

 14. Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917р.р.)-Чернігів. 1996

 15. Полонська-Василенко Н. Історія України: . Т. 1 -2.-К., 1995.

 16. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський І ГПУ-НКВД. Трагічне десятиріччя: 1924-1934.-К., 1996.

77. Пристойно В., Шаповал Ю. Справа" Спілки визволення України"..- К., 1995.

 1. Реент О. Українська революція. -К., 1996.

 2. Рибачук М.Ф. Національне відродження і релігія. -К.. 1995.

 3. Рубльов О.С., Чергенко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції XX- XXX р.р. XX СТ..-К., 1994.

 4. Слісаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К., 1993.

 5. Смолій В.. Гурій О. Як і коли почала формуватися українська нація. 1991.

 6. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. К.. 1994.

 7. Смолій В.А., Степанов В.А. Богдан Хмельницький. -К., 1995.

 8. Смолій В.А.. Степанов В.С. Українська державна ідея.-К., 1997.

 9. Сторінки історії України XX ст.- К.. 1992.

 10. Субтельний О. Україна: Історія. -К.. 1993.

 11. Ткаченко В.М. та ін. Україна: Проблеми самоорганізації. Начерки новітньої доби. -К.,1996.

 12. Терещенко Ю. Україна і європейський світ.-К., 1996.

 13. Толочко А. Князь Древней Руси: власть собственность.и дилогия. -К.. 1992.

 14. Толочко П. Київська Русь.- К.. 1996.

 15. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. - К.. 1994.

 16. Трохимович Ф. Україна в роки II світової війни (1939-1945).-Львів..- 1995.

 17. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Европі як історичне і соціально-політичне явище. -К.. 1994.

 18. Тутченко Ф.Г.Новітня історія України.- К..1995

 19. Увченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: Історична ретроснектива та сучасний етап. -К., 1997.

 20. Україна і світова історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. -К., 1994.

98. Українська державність у XX столітті. - К., 1996.

99. Українська ідея. Історичний нарис. -К., 1995.
 1. Українська Центральна Рада: Документ і матеріали: Т.І.- К., 1996.Т. 2 - К., 1997.

 2. Українська народність. Нарис соціально-економічної і етнополітичної історії. -К., 1990.

 3. Ульяновський К., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн.-К., 1994.

 4. Чоповський В. Українська інтелігенція в національно - визвольну русі на Західній Україні (1918-1939).-Львів, 1993.

 5. Чорнобильська трагедія; Докум. І матер.-К., 1996.

 6. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: Сторінки неписано історії.-К., 1993.

 7. Шаповал Ю., Пристайко, Золотарьов в. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти. Документи.-К., 1997.

 8. Шип Н.А. Интеллигенция на У крайнє (XX ст): Историко- социологический очерк.- К.. 1991.

 9. Черненко А.М. Українська національна ідея. Дніпропетровськ, 994.

 10. Шморгун О.О. Україна: шлях відродження. Економіка, політика, культура,.-К., 1999

110. Яковенко Н. Українська з кінця XIV до

середини ХУІІІ ст. (Волинь І Центральна Україна).-

К.,1994.

111.Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях у 30 - 50-ті роки XX ст.-Луцьк, 1995.

112. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. У 3- х томах. - Львів, 1990 - 1992. - Т. 1,2,3.

113. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). -К., 1994.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» icon«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №1 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №2 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconРобоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
За редакцією чл кор. Намн україни, професора Зіменковського Б. С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія,...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconКонтрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка