Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»


ТЕМА 9: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ХІV-ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТСторінка2/14
Дата конвертації14.08.2017
Розмір2,42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ТЕМА 9: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В ХІV-ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.

ПЛАН:

1.Соціальна структура населення. Становище українського селянства.

2.Українські міста: ремесла, торгівля.

3. Братства та їх роль.

ЛІТЕРАТУРА:

Аркас М. Історія України-Русі. Вища школа, 1993.

Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вузів; 2-е вид. -К., 2002.

Грушевський М.С. Історія України - Русі: В 11т., 12 кн.-К., 1993-1995. Т.4-6.

Історія України /Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков
М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В.
Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Мицько І.А. Острозька слов'яно-греко-латинська Академія. (1576-1636), - К., 1990.

Попович М. Нарис історії культури України: 2-е вид. -К., 2001.

Магдебурзьке право: урок демократії // Освіта. 1999. 26 травня - 2 червня.

Смолій В., Гурій О. Як і коли почала формуватися українська нація? -К., 1991.

Терещенко Ю.І. Україна і Європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. - К., 1996.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVIII ст.; Волинь і Центральна Україна. -К., 1994.
ТЕМА 10 ВИНИКНЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ТА її РОЛЬ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ІНОЗЕМНИХ ЗАГАРБНИКІВ.

ПЛАН:


 1. Виникнення українського козацтва і Запорізької січі.

 2. Запорізька Січ та її устрій.

 3. Боротьба козаків проти турецько-татарської агресії.

ЛІТЕРАТУРА:

Антонович В. Коротка історія козаччини. - К., Україна. 1991.

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. -К., Либідь, 1991.

Грушевський М.С. Історія української козаччини //Вітчизна. 1998. №1-11.

Запорізьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості: Матеріали міжнародної наукової конференції. -К., Запоріжжя. 1997.

Козацькі Січі: Нариси з історії українського козацтва ХУІ-ХУІІ ст. / За ред. В.Смолій. - К., Запоріжжя, 1997.

Мисик Ю.А., Стороженко І.С., Плохій С.М. Як козаки воювали. Дніпропетровськ, 1991.

Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка: Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. -К., 1992.

Сергійчик В.І. Іменем Війська Запорізького. -К., 1991.

Смолій В. Козацтво і Запорізька Січ у суспільно-політичних процесах ХУІ-ХУІІІ ст.. // Історія України. 2000. №6, с. 1-3.

Яворницький Д.І. Історія запорозького козацтва: У 3 т. - К., 1990-1991.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „Генеза ", Запоріжжя „ Прем'єр ", 2002.


ТЕМА 11: СЕЛЯНСЬКО-КОЗАЦЬКІ ПОВСТАННЯ НА УКРАЇНІ КІНЦЯ XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

ПЛАН:

 1. Селянсько-козацька війна проти Речі Посполитої під проводом К.Косинського та С.Наливайка.

 2. Виступ народних мас, очолюваних М.Жмайлом, Т.Трясилом.

 3. Козацько-селянські повстання під керівництвом А.Бута та Я.Острянині.

ЛІТЕРАТУРА:

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. - К.,


Либідь, 1991.

Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К.,
Либідь, 1990.

Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. -К., 1994.

Запорізьке козацтво в українській історії, культурі та
національній самосвідомості. Матеріали міжнародної наукової конференції. - К., Запоріжжя, 1997.

Ленявко С. Козацькі війни кіпця XVI ст. В Україні. –К., 1996.

Мисик Ю.А., Стороженко І.С., Плохій С.М. Як козаки воювали. Дніпропетровськ, 1991.

Смолій В. Козацтво і Запорізька Січ у суспільно-політичних процесах ХУІ-ХУІІІ ст. // Історія України. 2000. №6.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „ Генеза” , Запоріжжя „ Прем'єр ”. 2002.

Яворницький Д.І. Історія запорозького козацтва: У 3 т. - К., 1990-1991.


ТЕМА 12: ПЕТРО КОНАШЕВИЧ САГАЙДАЧНИЙ -ГЕТЬМАН КОЗАЦТВА УКРАЇНИ.

ПЛАН:

 1. Петро Сагайдачний на Запоріжжі.

 2. Великий полководець України.

 3. Петро Сагайдачний - політичний та суспільний діяч.

ЛІТЕРАТУРА:

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. - К.,


Либідь, 1991.

Борисенко В.Й., Заремба С.З. Україна козацька. -К., 1998.

Голубицький В.О. Запорізьке козацтво. -К., 1994-

Грушевський М.С. Історія української козаччини // Вітчизна. 1998, №1-11.

Запорізьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості : Матеріали міжнародної наукової конференції. -К., Запоріжжя, 1997.

Котляр М.С. Смолій В.А. Історія в життєписах. -К.: Час. 1994.

Полянська-Василенко Н. Історія України. Т. 1. -К.: Либідь. 1992

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг. 2000.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „ Генеза ", Запоріжжя „ Прем'єр ", 2002.

Яворницький Д.І. Історія запорозького козацтва: У 3 т. -К., 1990-1991.


ТЕМА 13: ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР І ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1648-1657).

ПЛАН:

 1. Причини, характер і рушійні сили національно-визвольної війни.

 2. Воєнно-політичні події 1648-1654 рр.

ЛІТЕРАТУРА:

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. - К.,


Либідь, 1991.

Брайчевський М.Ю. Конспект історії України. – К., 1993.

Грушевський М.С. Історія України - Русі. -К, 1995. Т.6.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст.: кордони, населення, право. -К., 1996.

Документи Богдана Хмельницького ( 1648-1657), - К., 1961.

Костомаров М.І. Богдан Хмельницький. 4-е вид. випр. і доп. СПб., 1884.

Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.).-К., 1995.

Мисик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українського народу (1648-1658 рр.). // Укр. ІСТ. жури. 2000. №1.

Смолій В.А.. Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть. // Укр. іст. 1998. №1.2.

Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654). Львів, 1991.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „ Генеза ", Запоріжжя ,. Прем'єр ". 2002.
ТЕМА 14: ІСТОРИЧНА РОЛЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.

ПЛАН:

1. Життєвий шлях Б.Хмельницького.

2. Б.Хмельницький - організатор і керівник визвольної боротьби українського народу.

3. Державотворча діяльність Б.Хмельницького.

ЛІТЕРАТУРА:

Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. - К.,


Либідь. 1991.

Грушевський М.С. Історія України - Русі. –К., 1995. Т.6.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХУІІ-ХУШ ст.: кордони, населення, право. -К., 1996.

Документи Богдана Хмельницького ( 1648-1657). -К.. 1961.

Костомаров М.І. Богдан Хмельницький. 4-е вид. випр. і доп. СПб., 1884.

Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.).-К., 1995.

Смолій В.А.. Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть. // Укр. іст. 1998. №1,2.

Смолій В.А. Феномен українського козацтва в загально історичному контексті // Укр. іст. журн. 1991. №5

Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654). Львів, 1991.

Федорчук Я. Зовнішньополітична діяльність Ь.Хмельницького і формування його політичної програми (1648-серпень 1649 р.). Львів, 1993.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „ Генеза ", Запоріжжя „ Прем'єр ", 2002.


ТЕМА 15: ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ХОДІ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПІД ПРОВОДОМ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.

ПЛАН:

 1. Міжнародні відносини гетьманського уряду Б.Хмельницького.

 2. Договір між Росією та Україною 1654 р., та його політичні наслідки.

ЛІТЕРАТУРА:

Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р.:


Міфи і реальність. -К., 1994.

Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво., -К., 1994.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В. -Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

Смолій В.А., Ричка В.М. Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654-1764 рр.). Очима правознавців // Укр. іст. журн. 1993. №4-6.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „ Генеза ”, Запоріжжя „ Прем'єр ”, 2002.

Федорчук Я. Зовнішньополітична діяльність
Б.Хмельницького і формування його політичної програми
(1648-серпень 1649 р.). Львів, 1993.
ТЕМА 16: УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ.

ПЛАН:


 1. Україна після смерті Б.Хмельницького.

 2. Період „Руїни". Його причини і суть. Розкол укр. суспільства та боротьба за владу.

 3. Суспільно-політичний устрій Гетьманщини.

ЛІТЕРАТУРА:

Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво - К., 1994

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1998.

Борисенко В. Занепад української держави за


гетьманування І.Виговського. // Пам'ять століть. 1999. №5.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В.. Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г.. Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Історія України: навчальний посібник. - К., 2002.

Семененко В.І.., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „ Генеза ”, Запоріжжя “Прем'єр ”, 2002.

Яворницький Д.І. Історія запорозького козацтва. Львів, 1990.


ТЕМА 17: ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА - ПОЛІТИЧНИЙ ТА ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНИ.

ПЛАН:

 1. Життєвий шлях І.Мазепи.

 2. Державотворча діяльність гетьмана Мазепи.

ЛІТЕРАТУРА:

Боршак І., Мартель Р. І.Мазепа: життя й пориви великого гетьмана. -К. Радянський письменник, 1991.

Володарі гетьманської булави. Історичні портрети. - К.,1994

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1998

Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1. -К.: Глобус,
1992.

Котляр М.С., Смолій В.А. Історія в життєписах. -К.: Час, 1994.

Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.1. -К.: Либідь, 1992.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з


прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Історія України / За ред. В.А.Смолія. – К., 2002.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., Генеза , Запоріжжя „Прем'єр", 2002.

Субтельний О. Україна: Історія. К., Либідь, 1991.


ТЕМА 18: УКРАЇНА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.

ПЛАН:

 1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської держави. Закріпачення селян.

 2. Поступове обмеження автономії України.

 3. Повстання під проводом С.Палія.

ЛІТЕРАТУРА:

Голубицький В.О. Запорозьке козацтво., -К., 1994.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1998.

Грабовський С, Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995.

Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1. -К.: Глобус, 1992.

Історія України. Курс лекцій. 4.1. -К, Либідь, 1991.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Історія України: навчальний посібник. -К., 2002.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К., „Генеза” Запоріжжя „ Прем'єр”, 2002.


ТЕМА 19: ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА В ДРУГІЙ

ПОЛОВИНІ XVIII СТ.

ПЛАН:

 1. Відновлення Гетьманщини. Кирило Розумовський.

 2. Слобідська Україна у другій половині XVIII ст.

 3. Скасування козацького стану. Покріпачення селян.

ЛІТЕРАТУРА:

Голубицький В.О. Запорозьке козацтво - К., 1994.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1998.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1967.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л.. Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Історія України: навчальний посібник. - К., 2002.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. -К. „Генеза”, Запоріжжя „Прем'єр”, 2002.

Яворницький Д.І. Історія запорозького козацтва. Львів., 1990.


ТЕМА 20: УКРАЇНА ІМПЕРСЬКОЇ ДОБИ У ПЕРШІЙ

ПОЛОВИНІ XIX СТ.

ПЛАН:


 1. Економічний та політичний розвиток українських земель у складі Російської Імперії в кінці XVIII - першій половині XIX ст.

 2. Західноукраїнські землі під гнітом Австрійської Імперії.

ЛІТЕРАТУРА:

Аркас М. Історія України-Русі. -К., 1990.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1990.

Гуржій І.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст. –К.,1954.

Гуржій І.О. Народний герой Устим Кармелюк. –К., 1950.

Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку. –К., 1968.

Освободительное движение и общественная місль в России XIX в. М., 1991.

Сарбей В.Г. Історія України XIX - поч. XX ст. –К., 1996.

Савичев М.П. Декабристи Муравйови-Апостоли // Укр. іст. журн. 1991. №3.

Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. –К., 1975.

Игнатович И.И. Крестьянское волнение первой четверти XIX в. // Вопросы истории. 1950. №93.
ТЕМА 21: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ НА УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.

ПЛАН:


 1. Проведення буржуазних реформ у Росії та Австрії, їх наслідки для розвитку України.

 2. Розвиток суспільно-політичного життя України, піднесення національного руху.

ЛІТЕРАТУРА:

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1990.

Дерев'янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. -К., 1975.

Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. М.,1991.

Сарбей В.Г. Історія України XIX - поч. XX ст. -К., 1996.
Струмилин С.Г.Промышленный переворот в России.- М., 1994

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.І., Дедков, М.В., Іващенко Ю.В. Кладова Г.Л - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма. –К., 1981.

Марахов Г.И. Социально-политическая борьба на Украине в 50-60-х годах XIX в. –К., 1981.

Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. -К., 1959. Т.1.

Рудько М.П. Революційні народники на Україні (70-і


рр. XIX ст.) –К., 1973.
ТЕМА 22: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

ПЛАН:

 1. Розвиток промисловості України. Промисловий переворот.

 2. Становище українського селянства.

 3. Виникнення політичних партій в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

Аркас М. Історія України-Русі. -К., 1990.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1990.

Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку. –К., 1968.

Дерев'янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. -К., 1975. Кизченко В.И. Культурный облик пролетариата Украины в период империализма. –К., 1981.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. -К., 1959. Т.1.

Черненко А.М. Українська національна ідея.


Дніпропетровськ, 1994.
ТЕМА 23: УКРАЇНА У ПЕРІОД ПЕРШОЇ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1905-1907 РР.

ПЛАН:

 1. Початок революції. Виступи українських селян, робітників та інтелігенції.

 2. Революційний рух в армії та на флоті.

 3. Активізація національно-визвольного руху.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999.

Варгатюк П.Л., Шморгун П.М. Білі плями: забуті імена, пошук істини // Сторінки політичної історії. -К, 1995.

Грабовський С, Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. -К., 1995.

Грушевський М.С. Хто такі українці, чого вони хочуть?-К. 1991.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Е., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Е.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Каськов Е.В. Український націоналізм: проблеми наукового переосмислення. // Укр. іст. журн. 1998. №2.

Методичні вказівки до вивчення спецкурсу „Українські національні партії: кінець XIX ст. -1917 р." / Упоряд.: Ф.Е.Турченко, А.В.Бойко, Т.С.Геращенко та ін. Запоріжжя, 1992.


ТЕМА 24: УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

ПЛАН:

 1. Причини і початок першої світової війни.

 2. Україна у планах військово-політичних блоків.

 3. Військові дії на території України.

ЛІТЕРАТУРА:

Тупчак І. Перша половина XX ст. Нариси політичної партії. К., Основа, 1993.

Дорошенко Д. Українство в часи світової війни. Прапор. 1990, №11.

Литвин М.Р., Науменко К.Е. Українські січові стрільці. - К., Знання,1972.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дсдков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремпніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.


ТЕМА 25: РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ. СТВОРЕННЯ УНР.

ПЛАН:

 1. Перемога Лютневої революції 1917 р. та національно-визвольний рух на Україні.

 2. Створення Центральної Ради і боротьба її за автономію України.

 3. Вплив жовтневих подій на політичну ситуацію в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

Винниченко В.К. Відродження нації. У 3-х ч. - К., 1990.

Галенко О.І., Яневський Д.Б. Перший уряд демократичної України // Істор. зошити. –К., 1992, №6.

Грушевський М.С. Українська Центральна Рада і її універсали. // Хто такі українці, чого вони хочуть? -К.,1991.

Грушевський М.С. Спомини. // Київ. 1989. № 8.

Дорошенко Д.І. Історія України: Доба Центральної Ради // Березіль. 1999. № 12.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Копиленко О.Л. Сто днів Центральної Ради. – К., 1992.

Турченко Ф.Г. Новейшая история Украины. - К., 1995.
ТЕМА 26: УКРАЇНА В УМОВАХ БОРОТЬБИ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918-1920).

ПЛАН:


 1. Українська Народна Республіка: від Брестського мирного договору до гетьманського перевороту.

 2. Українська держава гетьмана П.Скоропадського.

 3. Україна в період Директорії. Політика Радянської влади на Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999.

Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // укр. іст. журн. 1997. № 5.

Верстюк В.Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918-1920 рр.). –К., 1991.

Винниченко В.К. Відродження нації. - К., 1990.

Волковинський В.М. Батько Махно. –К., 1992.

Історія України /Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Історичні портрети: Махно, Петлюра, Бандера /Уклад. М.Р.Новиченко.- К., 1991.

Лозовой В.С. Аграрна політика Директорії УНР. //Укр. іст. журн. 1977. № 2.

Нестор Іванович Махно: спомини, матеріали, документи //Вступ, ст. и укл. В.Ф.Верстюк. –К., 1991.

Петлюра С.В. Статті. – К., 1993.

Революция на Украине: в мемуарах белых /Сост.


С.А.Алексеев; Под ред. Н.Н.Попова. -К, 1990. Репр. воспр.
изд. 1930.
ТЕМА 27: ПОВСТАНСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА УКРАЇНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Н.МАХНА.

ПЛАН:

1. Принцип виникнення повстанського руху під проводом Н.Махна. Анархо-комуністичні погляди махновців.

2.Махно як

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999.

Верстюк В.Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918-1920 рр.).-К., 1991.

Волковинський В.М. Батько Махно. -К, 1992.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., ДедковМ.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Історичні портрети: Махно, Петлюра, Бандера /Уклад. М.Р.Новиченко.-К.1991.

Лозовой В.С. Аграрна політика Директорії УНР. // Укр. іст. журн. 1977. №2.

Революпия на Украине: по мемуарах белых / Сост. С.А.Алексеев; Под ред. Н.Н.Попова. -К. 1990. Репр. воспр. изд. 1930.
ТЕМА 28: МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ : ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ.

ПЛАН:


 1. Наукова діяльність М.Грушевського.

 2. М.Грушевський - політичний діяч, перший президент УНР.

ЛІТЕРАТУРА:

Винниченко В.К. Відродження нації. К., 1990.

Верстюк В.Ф. Роль і місце Центральної Ради в модерній історії України // укр. іст. журн. 1997. №5.

Грушевський М.С. Українська Центральна Рада і її універсали. // Хто такі українці, чого вони хочуть? -К.,1991.

Грушевський М.С. Спомини. // Київ. 1989. №8.

Дорошенко Д.І. Історія України: Доба Центральної


Ради //Березіль. 1999. №12.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Копиленко О.Л. Сто днів Центральної Ради. –К., 1992.

Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. –К., 1992.

Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. - К., 1993.

Солдатенко В.Ф. Українська революція доби Центральної Ради: аналіз досвіду періодизації // Укр. іст. журн. 1997. №3.


ТЕМА 29: ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО - ВИДАТНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНИ.

ПЛАН:

 1. В.Винниченко - один із лідерів УНР.

 2. Історична та художньо-публіцистична спадщина В.Винниченка.

 3. В.Винниченко - художник.

ЛІТЕРАТУРА:

Винниченко В.К. Відродження нації. - К., 1990.

Галенко О.І., Яневський Д.Б. Перший уряд демократичної України // Істор. зошити. –К., 1992, № 6.

Грушевський М.С. Українська Центральна Рада і її універсали. // Хто такі українці, чого вони хочуть? -К., 1991.

Жулинський М. В.Винниченко (1880-1951). Літ. Україна, 1959.

Історія України. Курс лекцій у 2 кн. / Мельник Л.Г., Верстюк В.Ф., Демченко М.В. та ін. –К.,1992.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Лозицький В.С. Сторінки політичної біографії В.К.Винниченка. Вісник АН УРСР. 1990. №3.

Смоленчук М.Помилки у жандармському циркулярі. Київ,1990, №7.

Українська державність у XX столітті. –К., 1996.

Українська ідея. Історичний нарис. –К., 1995.

Українська Центральна Рада: Документи і матеріали, Т.1.-К., 1996.


ТЕМА 30: УКРАЇНА В РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ.

ПЛАН:

1.Нова економічна політика: її передумови та суть.

2.Відродження сільського господарства України на основі НЕПу.

3.Успіхи та труднощі розвитку промисловості України у 20-ті роки.

ЛІТЕРАТУРА:

Бакуменко А. Осуществление новой зкономической политики в сельском хозяйстве Украины в 1921-1928 гг. // Экономика Украины. 1992, №12.

Голод 1921-1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів.-К.,1993.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні. –К., Едмонтон, 1991.


ТЕМА 31: ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО СКЛАДУ СРСР. ПОЛІТИКА УКРАЇНІЗАЦІЇ

ПЛАН:

 1. Союзний договір 1922 р. Входження України до складу СРСР.

 2. Здійснення політики українізації у 20-ті роки в Україні та її наслідки.

ЛІТЕРАТУРА

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В.. Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Історія України. Курс лекцій. Ч.2.-К. :Либідь.1992.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг. 2000.

Страницы истории Украины. 4.1. Уч. пособие. Запорожье: Коммунар.1992.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Т.1. - К., Генеза,1994.

Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Е.Л., Ремезніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30-х років: соціальний портрет та історична доля. –К.,1991.

Лозицький В.С. Політика українізації в 20-30-х роках:


історія, проблеми, уроки. //Укр.Іст.журн., 1993. №3.

Пристайко В., Шаповал Ю. Справка „Спілки визволення України”. –К., 1995.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Т.1. - К.
Генеза, 1994.

Черненко А.М. Українська національна ідея. Дніпропетровськ, 1994.


ТЕМА 32:УКРАЇНА І ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В СРСР

ПЛАН

 1. Основні тенденції та процеси формування тоталітаризму в СРСР.

 2. Основні риси командно-адміністративної системи.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. - К.: Академія, 1999.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні, 1917-
1953. Кн. 1-2.-К, 1994.

Головченко В. Від „Самостійності України" до союзу визволення України. Харків, 1996.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні. –К., Едмонтон, 1991.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30-х років: соціальний портрет та історична доля. –К., 1991.

Культура укр. народу. Навч. посібник. – К., 1994.

Кульчицький С. Ціна „великого перелому". – К., 1991.

Лихоголова З.Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х рр. в Україні. Донецьк, 1996.

Пристайко В., 1 Наповал Ю. Справка „Спілки визволення України". –К., 1995.

Рубльов О.С., Чеченко Ю.Л. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-30-ті рр. XX ст. – К., 1994.
ТЕМА 33: ПОЛІТИКА СТАЛІНСЬКОЇ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.

ПЛАН:


 1. Перехід до форсованої індустріалізації.

 2. Досягнення і провали перших п'ятирічок.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998, 2000.

Даниленко В.. Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні. -К. Едмонтон, 1991.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г.. Дедков М.В.. Іващенко Ю.В.. Кладова Г.Л.. Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Страницы истории Украины. Учеб. пособие. Запорожье: Комунар, 1992.

Субтельний О. Україна: Історія. - К.: ЛИБІДЬ. 1991.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Т.1. - К. Генеза.1994.


ТЕМА 34: КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ В УРСР. ГОЛОД 1932-33 рр.

ПЛАН:

 1. „Розкуркулення" селянства. Створення колгоспної системи.

 2. Завершення та наслідки колективізації.

 3. Голод 1932-1933 років на Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998,2000.

Голод 1932-1933 років на Україні очима істориків, мовою документів. -К.,1990.

Колективізація і голод на Україні (1929-1933).- К.,1953.

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. –К., Либідь, 1993.

Кульчицький С. Ціна „великого перелому". –К., 1991.

33-й Голод. Народна книга-меморіал. – К., 1991.
Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Страницы истории Украины. Учеб. пособие. Запорожье: Коммунар.1992.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Т.1. -К, Генеза,1994.


ТЕМА 35: СТАЛІНСЬКИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ.

ПЛАН:

 1. Репресії проти української інтелігенції.

 2. Розгром українських партійно-державних кадрів.

 3. Сталінський терор в армії та його наслідки.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998, 2000.

Головченко В. Від „Самостійності України" до союзу визволення України. Харків, 1996.

Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні. -К, Едмонтон, 1991.

Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30-х років: соціальний портрет та історична доля. —К., 1991.

Коваль М.В. Україна: 1936-1945. Мало відомі і непрочитані сторінки історії. –К.,1995.

Українська державність у XX столітті. –К., 1996.

Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки : Сталінізм на Україні. - К., 1991.

Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських
землях у 30-50-ті роки XX ст. Луцьк, 1995.
ТЕМА 36: ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-30-х РОКАХ.

ПЛАН:


 1. Політичне та соціально-економічне становище краю.

 2. Партії та національно-визвольна боротьба в Західній Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998.2000.

Грабовський С, Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995.

Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. - К., 1993.

Гуржій О.І., Гарань О.В., Верстюк В.Ф. Історія
України. - К., 1997.

Литвин В. Історія галицького стрілецтва. Львів. 1991.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Львів. 1995.

Нариси історії Закарпаття. Т. 1-2. Ужгород. 1993,1995.

Рубльов О.С., Чеченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-30-ті рр. XX ст. -К., 1994.

Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях у 30-50-ті роки XX ст. Луцьк. 1995.


ТЕМА 37: ПРИЄДНАННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

ДО СРСР.

ПЛАН:

 1. Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на початку другої світової війни.

 2. Радянсько-німецькі угоди 1939 р. та їх оцінка.

 3. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР, УРСР.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998.2000.

Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). Ужгород. 1993.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Кульчицький С.В. Між двома війнами (1921-1941
рр.).УІЖ.1991.

Курносов Ю.О. Воз'єднання західноукраїнських земель з УРСР // Укр. іст. журн., 1991. №9.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Т.1. -К, Генеза,1994.

Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях у 30-50-ті роки XX ст. Луцьк, 1995.
ТЕМА 38: УКРАЇНА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ПЛАН:


 1. Початок другої світової війни.

 2. Героїчна оборона Києва. Одеси, Севастополя. Битва під Москвою та спроби контрнаступу на Україні.

 3. Причини невдач Радянської армії на початку війни.

ЛІТЕРАТУРА:

Брайчевський М.Ю. Конспект історії України. –К., 1993.

Запорізький край в роки Другої світової війни (Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Ремізніков В.В.) Історія України. Навч. посіб. Запоріжжя, 2002.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. -Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / Верстюк, Герань, Даниленко та ін. –К., 1996, Т.2.

Книга пам'яті України: Запорізька область. Дніпропетровськ. 1994. Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять //Укр. іст. жури., 2000. №3-4.

Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні.
Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

Киричук Ю. Історія УПА. Тернопіль, 1991.

Лето 1941: Украина: Документы, материалы, хроника
событий. –К., 1991.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Г.1. -К. Генеза,1994.

Якушевський А.С. Радянсько-німецький договір 1939 р. // Укр. іст. журн. 1991, №9.
ТЕМА 39: ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ І РУХ ОПОРУ НА УКРАЇНІ.

ПЛАН:


 1. Окупація і поділ України Німеччиною та її союзниками.

 2. Нацистський „новий порядок".

 3. Рух опору в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998,2000.

Боротьба і діяльність ОУН під час війни. Документи і матеріали. // Укр. іст. журн. 2000, №2.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г.. Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л.. Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / Верстюк. Гарань, Даниленко та ін. –К., 1996, Т.2.

Курдельчук Д. Тим, хто вижив і вистраждав: компенсації жертвам фашистських переслідувань. // Політика і час. 1998. №5.

Киричук Ю. Історія УПА. Тернопіль, 1991.

Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. Париж- Нью-Йорк-Львів, 1993.

Самсонов И. М. Вторая мировая война. М., 1990.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны: хроника событий.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з


прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Поль Дітер. Фашистська окупація України у 1941-1944 рр. У працях західних учених. // УІЖ. 1994. №5.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. - К, Генеза,1994.
ТЕМА 40: УКРАЇНА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ.

ПЛАН:


 1. Зимовий наступ на початку 1944 року.

 2. Визволення України від фашистських загарбників.

 3. Початок відбудови економічного життя республіки.

ЛІТЕРАТУРА.

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998,2000.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дєдков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / Верстюк, Гарань, Даниленко та ін. –К., 1996, Т.2.

Книга пам'яті України: Запорізька область.
Дніпропетровськ. 1994.

Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. Париж-Нью-Йорк-Львів. 1993.

Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. –К., 1994.

Нариси історії Закарпаття. Т. 1-2. Ужгород, 1993,1995.

Трофимович В. Україна в роки Світової війни (1939-1945). Львів, 1995.

ІІІаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки неписаної історії.-К, 1993.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Т. 1. -К, Генеза,1994. Украинская ССР В годы Великой Отечественной войны : хроника событий.
ТЕМА 41: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ

НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ.

ПЛАН:


 1. Внесок України в перемогу над Німеччиною та її союзниками.

 2. Політичні наслідки другої світової війни. ООН і Україна.

 3. Втрати та здобутки України під час війни.

ЛІТЕРАТУРА:

Білас І. Україна у другій світовій війні. Дніпро. 1995. №5.6.

Бойко О.Д. Історія України. - К.: 1998. 2000.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дєдков М.В.. Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам'ять. // Укр. іст. журн., 1995. №3.

Книга пам'яті України: Запорізька область. Дніпропетровськ. 1994.

Курносов Ю.О. Воз'єднання західноукраїнських земель з УРСР // Укр. іст. журн., 1991. №9.

Курдельчук Д. Тим, хто вижив і вистраждав: компенсації жертвам фашистських переслідувань. // Політика і час. 1998. №5.

Нариси історії Закарпаття. Т. 1-2. Ужгород, 1993.1995.

Українська державність у XX столітті. -К. 1996.

Ярош Б.О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях у 30-50-ті роки XX ст. Луцьк. 1995.

Косик В. Україна і Німеччина в другій світовій війні. Париж-Нью-Йорк-Львів. 1993.


ТЕМА 42: ПІСЛЯВЛЄННА ВІДБУДОВА ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ПОСИЛЕННЯ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1945-1953 РР.).

ПЛАН:

 1. Матеріальні втрати України в роки війни. Особливості відбудови промисловості та сільського господарства республіки.

 2. Радянізація західних областей України 1945-1950 рр.

 3. Рух опору в західноукраїнських землях в 1944-1952 рр.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998,2000.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953.-К., 1994.

Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. -К. 1994.

Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали.-К., 1999.

Заставний Ф. Укр. діаспора. Розселення українців. Львів, 1991.

Історія України /Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дєдков
М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг, 2000.

Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Т.1. – К.,
Генеза,1994.

Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки неписаної історії. -К., 1993.

Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: Сталінізм на Україні.
-К., 1991.

Шевченко Л.А. Культурно ідеологічні процеси в Україні у 40-50-х рр. // УІЖ. 1992. № 7.


ТЕМА 43: УКРАЇНА В ПЕРІОД ХРУІЦОВСЬКОЇ “ВІДЛИГИ” 1953-1964 РР.

ПЛАН:

1. Початок десталінізації в Україні. 1. Економічні реформи 50-х років та їх значення для розвитку народного господарства республіки.

 2. Особливості дисидентського руху в Україні.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998.2000.

Грабовський С, Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. -К., 1995.

Баран В.К. Україна після Сталіна. Львів. 1992.


Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Е., Дєдков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Е.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Кульчицький С. Спроби реформ (1956-1964). УІЖ.


1998, №2.

Касьянов Н. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80 рр. -К., 1995.

Нариси з історії українського національного руху. -К., 1994.

Турченко Ф.Е. Новітня історія України. Т.1. -К., Генеза.1994.

Зайцев Ю.Д. Дисиденти і опозиційний рух 60-80 рр. Сторінки історії України XX ст. - К., Генеза, 1992.
ТЕМА 44: УКРАЇНА В ПЕРІОД „ЗАСТОЮ" І КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (1964-1985 РР.).

ПЛАН:


 1. Головні чинники, що зумовили застій економічного, суспільно-політичного життя в СРСР. Особливості періоду застою в Україні.

 2. Національна політика на Україні. Спроба ще одного національного відродження.

 3. Правозахисний рух у республіці.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. - К.: 1998.2000.

Врублевський В.К. В.ІЦербицкий: правда и вымыслы. Записки помощника. -К., Довіра. 1994.

Грабовський С. Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. -К., 1995.

Баран В.К. Україна після Сталіна. Львів, 1992.

Бездухан Ю.И. Постіндустріальна система України. -К., 1993.

Касьянов Н. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80 рр.-К., 1995.

Нариси з історії українського національного руху. –К.,1994.

Національні відносини в Україні у XX ст. –К., 1994.

Рибачук М.Ф. Національне відродження і релігія. –К.,1995.

Шморгун О.О. Україна: шлях відродження. Економіка,
політика, культура. –К., 1999.
ТЕМА 45: „ПЕРЕБУДОВА" І РОЗПАД СРСР НА ШЛЯХУ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ.

ПЛАН:


 1. Необхідність суспільно-політичних змін в СРСР. Курс на „прискорення".

 2. Нові явища в соціально-політичному та громадському житті України.

 3. Крах СРСР.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998,2000.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дєдков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Г.Л., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Історія України: курс лекцій: у 2 кн. / Мельник Л.Г. -К, 1992.Кн.2.

Кресіна І. Укр. нац. свідомість і сучасні політичні процеси: Етно політичний аналіз. -К, 1999.

Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.). -К, 2000.

Маляренко В. Кінець імперії: Дещо про причини розпаду СРСР. // Голос України. 1997, 28 січня.

Незалежність України: історичні витоки і перспективи. К., 1997.

Смолій В. Історія України: нове бачення. –К., 2000.

Шевчук, Тараненко. Курс лекцій. Історія української державності. –К., 1996.

Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. -К., 1997.

Чорнобильська трагедія: документи і матеріали. -К., 1996.


ТЕМА 46: РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ.

ПЛАН:

 1. Політичний розвиток України.

 2. Економічні реформи. Становище в соціальній сфері.

 3. Духовне життя суспільства.

 4. Зовнішня політика України.

ЛІТЕРАТУРА:

Акт проголошення незалежності України. Прийнятий


Верховною Радою України 24 серпня 1991. //Голос України.
1991. №165.

Бойко О.Д. Історія України. - К.: 1998, 2000.


Василенко С.Д. Україна: геополітичні виміри в загальноєвропейському процесі: монографія. Одеса. 2000

Гальчинський А. Становлення суспільства постінформаційної цивілізації. –К., 1993.

Грабовський С, Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з
історії українського державотворення. -К., 1995.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / Верстюк, Горань, Гуржій та ін./ Під ред. Смолія. -К, 1997.

Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етно політичний аналіз. –К., 1999.

Кульчицький С. Утвердження незалежності України: перше десятиліття. УІЖ. 2001. №2.

Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991-2000 рр.). –К., 2000.

Незалежність України: історичні витоки і перспективи. - К., 1997.

Симоненко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.,1999.

Сергієнко П.П. Соборна Україна: від ідеї до життя. – К., 1993.

Україна на зламі історичних епох: державотворчий процес 1985-1999. –К., 2000.
ТЕМА 47: ПРИЙНЯТТЯ НОВОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.

ПЛАН:


 1. Основні етапи конституційного процесу в Україні.

 2. Причини та обставини прийняття нової Конституції.

 3. Загальна характеристика та ваша оцінка нової Конституції України.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998,2000.

Грабовський С, Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. -К., 1995.

Конституція України.-К., 1996.

Конституційні акти України. 1917-1920. –К., 1993.

Слюсаренко А, Томенко М. Історія української конституції. –К.,1993.

Смолій В.А. Українська державна ідея. –К.,1997.

Терещенко Ю. Україна і європейський світ. –К., 1996.

Українська державність у XX ст. –К., 1996.

Материалы для изучения Конституции Украины. –К., 1996.

Основи конституційного права України. – К., 1999.
Гетьман В.П. Як приймалася Конституція України. –К., 1996.

Україна на зламі історичних епох: державотворчий


процес 1985-1999.- К., 2000.
ТЕМА 48: УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

ПЛАН:

 1. Основні напрямки та етапи формування української. діаспори.

 2. Сучасний стан української діаспори в межах СНД та країнах Заходу.

 3. Перспективи співробітництва Української держави з українською діаспорою.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: 1998. 2000.

Довідник з історії України. -К., 1996.

Національні відносини в Україні у XX ст. –К., 1993.

Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Документи і матеріали. -К., 1997.

Смолій В. Історія України: нове бачення. -К., 2000.

Нариси історії Закарпаття. Т. 1-2. Ужгород, 1993.1995.

Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі


як історичне і соціально-політичне явище. -К., 1994.

Терещенко Ю. Україна і європейський світ. - К., 1996.


Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення. -X.: Торсінг. 2000.

Субтельний О. Україна: Історія. -К.: Либідь. 1991.


КОРОТКИЙ ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ З КУРСУ „ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”
ТЕМА 1. ВСТУП ДО ПРЕДМЕТА. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНОСТІ. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.

План:

  1. Вступ до предмета історії України. Структура історичної науки.

  2. Основні етапи розвитку української національно-історичної думки та науки.

  3. Україна в давнину.

  1. Вступ до предмета історії України. Структура історичної науки.

Предмет вивчення в кожній науці становить система об’єктивних закономірностей.

Предметом історії України є вивчення історичної діяльності українського народу та його пращурів від найдавніших часів до сьогодення. Слід пам’ятати, що діяльність народу відбувається в різних сферах: державотворчій, економічній, соціальній, політичній, міжнародній, науково-технічній, культурній, релігійно-церковній та військовій.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ:


 1. Стародавня історія (Україна в давнину. Стародавня Україна).

 2. Княжа доба (Київська Русь. Політична роздробленість Київської Русі).

 3. Литовсько-польська доба.

 4. Козацька доба.

 5. Доба українського національного відродження (Перебування українських земель у складі двох Імперій – Російської і Австро-Угорської).

 6. Доба українського національного відродження (1900-1921 рр.).

 7. Радянська доба (1922-1991 рр.).

 8. Доба незалежності (з 24 серпня 1991 року).

Український народ – автохтон на своїй землі.

Назва Україна – вперше згадується у давньоруських літописах у 1187 і 1189 рр. Україна – земля, що розташована на ”краю”, окраїні Європи.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ:


 1. (ХІІ-ХІІІ ст.) – зародження первісних ознак: мовних, культурних, господарських особливостей, відмінностей антропологічного порядку та ін.

 2. (ХІV-ХV ст.) – формування таких ознак, як спільність економічної території, система міжземельних зв’язків, спільна мова і культура, особливості національної психології, утворення самосвідомості українського народу.

 3. (ХVІ- перша половина ХVІІ ст.) – остаточна консолідація українського народу навколо ідеї національного визволення.

Створення української нації тривалий процес у часі, охоплює десь період другої половини ХVІІ – середину ХІХ сторіччя.

Поняття української національної ідеї вбирає в себе дії спрямовані на:

 • формування української народності, а потім нації;

 • збереження національної мови, культури, літератури, створення національної школи, інтелігенції;

 • боротьба проти національного гноблення, політики ополячення й русифікації, асиміляції;

 • боротьбу за незалежність, за створення суверенної української держави;

 • формування національного світогляду, історичного буття;

 • турботу про добробут народу, про його кращу долю;

 • виховання гідності, патріотизму, любові до свого народу, відкидання шовінізму;

 • міжнаціональну злагоду і гармонію.

Основні методологічні принципи вивчення курсу Історії України:

Ретроспективний, хронологічний, аналітичний, порівняльно-історичний, історизм і об’єктивність.

Існують п’ять основних типів історичних джерел:

ЛІНГВІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА (дані з історії розвитку мови);

УСНІ ДЖЕРЕЛА (казки, легенди, билини, сказання, пісні, назви місцевостей, річок, лісів, урочищ тощо);

ПИСЬМОВІ ДЖЕРЕЛА (літописи, акти, документи та реєстри, хроніки, кодекси історико-літературних творів, мемуари, спогади, періодична преса, взагалі всі пам’ятки письма, власного й іноземного);

МАТЕРІАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА (пам’ятки археологічні, архітектурні, образотворчого мистецтва тощо);

ЕТНОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА (пам’ятки, які містять дані про особливості буття, культури, звичаї певного народу).СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ.

Історія включає в себе основні • самостійні галузі: Історія економічна, політична, соціальна, громадянська, воєнна,

 • допоміжні історичні дисципліни, що мають порівняно вузький предмет дослідження: хронологію – вивчає системи відліку часу; палеографію – вивчає рукописні пам’ятники та старовинне письмо; дипломатику – вивчає історичні акти; нумізматику – монети, ордена, медалі; метрологію – систему мір; геральдику – вивчає герби країн, міст, окремих сімей; сфрагістику – написи на кам’яних скелях, глиняних виробах; топоніміку – науку про походження міст та прізвищ.

1.2. Основні етапи розвитку української національно-історичної думки та науки.

Перший період охоплює ІХ-ХІV ст. Ще в дохристиянську добу з’являються найстаріші пам’ятки української історіографії – літописи. Найдавніші з них: Начальний (початковий, до 1111 р.); Київський (до 1200 р. включно); Галицько-Волинський (1201-1292 рр.); „Повість минулих літ” (1112 р.); „Повчання дітям Володимира Мономаха” (1117 р.).

Багато відомостей про Київську Русь та подальший розвиток українських земель надають іноземні пам’ятки: Літописи новгородські і ростовсько-суздальські; Візантійські пам’ятки (твори патріарха Фотія, імператора Константина Порфірородного та ін.); Записки арабських вчених і мандрівників (Маруді, Ібн-Фаулан, Ібн-Даста та ін.); Західноєвропейські хроніки (литовські, польські, німецькі, французькі, англійські, угорські та ін.).Другий період ХVVІІІ ст. Продовжується літописання: Іпатіївський, Густинський, Львівський, Межигірський та Острозький літописи – ХV-ХVІІ ст. Пізніше з’являються козацькі літописи: Літопис „Самовидця” (Правдоподібного Романа Ракуши); „О початку й причинах війни Хмельницького” (1648-1708),

З’являється церковна література (церковно-полемічні і політичні трактати). Твори Юрія Рогатин ця, Степана Зизанія, Іпатія Потія, Мелетія Смотрицького, Йова Борецького, Касіяна Саковича – це друга половина ХНІ-ХVІІ ст..

Трохи пізніше з’являються твори архієпископа Георгія Копнинського, Федора Туманського, Тимофія Калинського та ін.

Перші історичні твори з’являються у другій половині ХVІІ ст.:

Інокентій Гізель „Синопсис”; Василь Рубан „Краткое описание Малоросии”; Михайло Антоновський „История о Малой Росии”; Яків Маркевич „Записки о Малороссии” та інші.

Третій період охоплює ХІХ сторіччя.

На початку ХІХ ст. з’являються твори, що чинили величезний вплив на подальшу українську історіографію, до них належить:

Георгій Кониський „История Руссо или Малой Росии” (за іншими джерелами – автор невідомий); Дмитро Бантиш-Каменський „История Малой России” – який вважається першим збирачем архівних документів, Микола Маркевич, який є фундатором національної „автономістської” концепції історії України „История Малороссии” (1812-1843 рр.); Послідовниками цієї концепції української історії є Михайло Максимович, Микола Білозерський, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Володимир Антонович, Михайло Драгоманов та ін.

М.С.Грушевський (1834-1935рр.) – найвідоміший представник Київської школи істориків, автор величезної кількості історичних праць, серед них „Очерки истории украинского народа”, „Ілюстрована історія України”, а також перша багатотомна „Історія України-Русі”, де вперше викладена систематична Історія України, починаючи з кам’яного віку. М.С.Грушевський завершив остаточне формування національної концепції історії України.Наукова історіографія ХХ ст.

Історична спадщина М.С.Грушевського яскраво простежувалася в першій половині ХХ ст. у творах: Миколи Аркаса, Дмитра Багалія, Володимира Винниченка, Дмитра Дорошенка, Олександри Єфименко, Івана Крип’якевича, В’ячеслава Липинського, Наталії Полонської-Василенко, Дмитра Яворницького та ін.

Школа української історії виявила сузір’я талановитих Істориків України. Серед них: В.А.Смолій, П.П.Толочко, О.М.Апанович, М.Ю.Брайчевський, Л.Г. Мельник, Ю.І.Шаповал, В.Ф. Верстюк, М.Ф. Котляр, С.В. Кульчицький та ін.

Основне джерело двадцятого сторіччя – офіційне видання восьмитомна „Історія Української РСР” (в 10-ти книгах).

Зарубіжні історики - українознавці:

Павло Маточий, Орест Субтельний, Петро Мірчук, Мирослав Прокоп, Василь Дмитришин, Сергій Максудов та ін.1.3. Україна в давнину.

Історія людства починається з того часу, коли високорозвинені двоногі примати навчилися виготовляли і застосувати знаряддя праці і тим самим почали відокремлюватись із тваринного світу.

Археологічні знахідки в Ефіопії, Кенії, Танзанії дають підстави зробити припущення про появу людини на Землі понад 2 млн. років тому.

Первісна людина на території України з’явилась майже 1 млн. років тому, в період раннього палеоліту.

Першим періодом історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в цивілізації. Саме цієї доби на тлі кардинальних зрушень у природі, пов’язаних з різкими змінами клімату, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.

Історію первісного суспільства вчені поділяють на кілька періодів залежно від матеріалу і технології виготовлення знарядь праці: палеоліт (давній кам’яний вік) – від появи людини до ІІ тисяч років тому; мезоліт (середній кам’яний вік) – 10-6 тисяч років тому; неоліт (новий кам’яний вік) – VІ-ІV тис. до н.е. Відкриття та поширення заліза започаткували нову еру в історії людства – залізну. У добу заліза виникають перші державні утворення кіммерійців, скіфів, сарматів.

Велику роль в історії України відіграли античні міста-держави Північного Причорномор’я: Ольвія (у перекладі „щаслива”), Пантікапей, Тіра, Феодосія; Херсонес (у перекладі „півострів таврів”); Боспорське царство. Перераховані давньогрецькі міста-держави, справили вплив на соціально-економічний, політичний, культурний розвиток не лише сусідніх з ними скіфів, сарматів та ін., а й більш віддалених племен, у тому числі слов’янських.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» icon«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №1 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №2 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconРобоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
За редакцією чл кор. Намн україни, професора Зіменковського Б. С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія,...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconКонтрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка