Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»Сторінка4/14
Дата конвертації14.08.2017
Розмір2,42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Запитання для самоконтролю


 1. Розкрийте суть теорій походження Київської Русі.

 2. Окресліть передумови утворення давньоруської держави.

 3. Яку роль відіграли нормани в утворенні загальноруської держави? Доведіть.

 4. Охарактеризуйте політичний устрій Київської Русі.

 5. Охарактеризуйте основні галузі господарства Русі.

 6. На які основні верстви поділялося суспільство ІХ - середини ХІІ ст.?

 7. Чому Русь перейшла від моно- до поліцентризму?

 8. Яку роль відіграв Київ у цей період?

 9. Визначте основні етапи становлення і розвитку Галицько-Волинської Русі.

 10. Які особливості розвитку Галичини були у Х-ХІІ ст.?

 11. Яких князів династії Ростиславичів на Галичині ви знаєте?

 12. Що знаменував собою Любецький з’їзд?

 13. Хто такий князь Ярослав Осмомисл і які основні характерні риси його внутрішньої і зовнішньої політики?

 14. Які особливості розвитку Волині в Х-ХІІ ст.?

 15. Яких князів династії Мстиславичів ви знаєте?

 16. Чому об’єднати два князівства – Галичину і Волинь – змогли саме волинські князі, а не галицькі?

 17. Хто такий Роман Мстиславович і яка його роль у розбудові Галицько-Волинської держави?

 18. Хто такий князь Данило Галицький і яка його роль у розбудові Галицько-Волинської держави?

 19. Дайте аналіз впливу монголо-татарської навали на розвиток Галицько-Волинської Русі.

 20. Дайте характеристику політичного ладу і соціально-класової структури Галицько-Волинської Русі.

 21. У чому полягає суть Магдебурзького права, і які українські міста здобули його першими?

 22. У чому причини занепаду Галицько-Волинської держави Русі, яка була спадкоємницею політичних, соціально-економічних і духовних традицій Київської Русі, історичною формою української державності?

ТЕМА 3. ЛИТОВСЬКО –ПОЛЬСЬКА ДОБА УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV – ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.)

План:

3.1. Українські землі в складі великого князівства Литовського.

3.2. Україна в складі Речі Посполитої.

Із середини ХІV ст. починається включення українських земель до складу сусідніх держав, що було зумовлено загальним послабленням руських князівств, спричиненим монгольським нашестям та припиненням місцевих князівських династій, насамперед Галицько-Волинських Романовичів. Угорщина ще в ХІ ст.. захопила Закарпаття; Литва до 60- 70-х років ХІV ст. приєднала більшу частину українських земель (Волинь, Ліво - і Правобережну Україну, Поділля) й утримувала їх до 1569 р.; Польща в середині ХІV ст.. захопила Галичину, а з 1569 року до неї перейшли всі литовські володіння в Україні; Молдавія в ХІV ст.. приєднала українську Буковину (в ХVІ ст.. Молдавія разом з Буковиною потрапила в залежності від Туреччини); Московська держава постає з кінця ХV ст.. і відразу починає просуватися в українські землі, захопивши вже в кінці ХV ст.. Чернігово-Сіверщину (Москва заявляє про свої права на всі руські землі, посилаючись на історичну традицію). Більша частина українських земель перебувала на той час у складі Литви та Польщі, тому період і отримав назву – литовсько – польська доба.3.1.Українські землі в складі великого князівства Литовського.

Литовське князівство утворилося в ХІІІ ст.. У ХІV ст., за князя Гедиміна (1316-1341 рр.) та його синів Любарта і Ольгерда (1340-1377 рр.) Литва зайняла більшу частину білоруських, українських, частину російських земель. Так утворилося Велике князівство, у складі якого руські землі становили 9/10 території. Таке стрімке зростання Литви за рахунок східнослов’янських земель здається парадоксальним і, безумовно, вимагає пояснення.Які ж причинили цього явища?

- Руські землі були ослаблені золотоординським ігом, що поклало початок просуванню литовців на Русь і сприяло їх успіху;

- Населення руських земель віддавало перевагу Литві перед Ордою, у протистоянні між цими державами виступало на боці Литви. У більшості випадків місцеві князі і боярство добровільно визнавали владу Литви. Не випадково історики кваліфікують просування Литви в руські землі не як завоювання, а як „мирне приєднання”, як „тиху експансію”.

- Успішним діям Литви сприяло ослаблення Орди і її розкол на ворогуючі частини внаслідок феодальних усобиць 1360-1370-х років. Однак, Золота Орда на той час залишалася ще досить сильною, і без досягнення політичного компромісу з нею Литва навряд чи змогла б закріпитися на землях південної Русі. Висловлена гіпотеза про можливість угоди між Ольгердом і татарами у середині 60-х років ХІV ст.. про збирання данин з окупованих Литвою територій татарами. Саме визнання цієї залежності дало можливість Литві дуже швидко підпорядкувати собі землі Русі.Щодо політики Литви в українських землях.

- Литовські князі майже не втручалися в життя українських земель. „Старого не змінюємо, а нового не впроваджуємо” – таким був принцип їх правління.

- Литва не змінила адміністративно-територіального устрою українських земель. У невеликих князівствах влада належала місцевим українським князям. Удільні князі (на чолі їх замість Рюриковичів були поставлені переважно представники династії Гединомичів (сини і племінники Ольгерда)), перебували у васальній залежності від великого литовського князя, несли військову службу, сплачували данину. Повноваження удільних князів на місцях були досить широкими, вони являли собою справжні автономні утворення.

- Литва потрапила під великий культурний вплив своїх слов’янських підданих – литовські князі прийняли православну віру, вживали староруську мову, складали закони на основі „Руської правди”. Литовські роди зливалися з руською знаттю. Уряд великого князівства Литовського не перешкоджав місцевому населенню у збережені і розвитку національних особливостей.

У зв’язку з цим багато істориків називають велике князівство Литовське литовсько-руським (О. Єфименко, В. Антонович, М. Брайчевський та ін.).

З приходом Литви провідну роль в українських землях почало відігравати Київське князівство, територія якого розширилася і зростав авторитет і вплив на українських землях.

Автономія українських князівств посилювала сепаратистські тенденції, відкривала перспективи виходу князівств з-під влади литовського центру. Щоб не допустити цього, литовських уряд у другій половині ХV ст. взяв курс на ліквідацію удільних князівств. Вони перетворилися на звичайні провінції (воєводства) на чолі з намісниками, що призначалися великим литовським князем. У 1471 році було ліквідоване Київське князівство.

3.2. Україна у складі Речі Посполитої

Після смерті у 1340 році останнього галицько-волинського князя Юрія ІІ Болеслава, між Польщею і Литвою розпочалася боротьба за українські землі. Проте, з кінця ХІV ст. ряд зовнішніх і внутрішніх обставин спонукав ці держави до об’єднання, яке відбувалося нерівномірно до середини ХІV ст. У цьому об’єднанні виділяють два основних етапи – Кревська унія 1385 р., яка започаткувала об’єднання Литви і Польщі, і Люблінська унія 1569 р., яка завершила їх об’єднання в одну державу – Річ Посполиту.

Щодо причин та наслідків Кревської унії 1385 року.

Причини унії:


 • Прагнення Литви і Польщі об’єднати зусилля перед небезпекою з боку могутнього Тевтонського ордену, який панував на Балтійському узбережжі, з боку Московського князівства, авторитет якого зростав після перемоги над монголо-татарами в Куликовській битві 1380 р., з боку Кримського ханства (яке виділилося у 1443 р. Зі складу Золотої Орди, у 1475 р. Визнало залежність від Османської імперії).

 • Пошуки великим князем литовським Ягайлом союзника для зміцнення свого становища.

Це була шлюбна унія – литовський князь Ягайло одружився з польською королевою Ядвігою і був проголошений польським королем; унаслідок цього сутички між Польщею і Великим князівством Литовським припинялися, а їхні збройні сили об’єднувалися. Литва фактично залишалася окремою державою, і за умовою унії була останньою язичницькою країною в Європі яка прийняла католицизм.

Наслідки унії.

Позитивні – об’єднання зусиль двох держав допомогло розгромити Тевтонський орден і зупинити просування німців у слов’янські землі (битва при Грюнвальді 1410 р.).Негативні – посилювався вплив поляків в Україні, почалося насильне насадження католицизму. Польща прагнула повністю підкорити Велике князівство Литовське.

Люблінської унії 1569 р.

Причини унії:

 • велике князівство Литовське поступово занепало. Унаслідок Лівонської війни з Московщиною (1558-1583 рр.) воно опинилося на межі воєнної катастрофи і злущене було піти на поступки Польщі, яка настирливо добивалася приєднання Литви.

В результаті Польща і Литва об’єдналися в одну державу, яка дістала назву „Республіка” (польською мовою – Річ Посполита) з єдиним королем, сеймом, грошовою системою, законами, католицизмом як державною релігією. Литовське князівство отримало статус автономії. Усі українські землі, що раніше належали Литві, переходили під владу Польщі.

Наслідки Люблінської унії.

 • Українські землі, на відміну від литовських, не забезпечили собі окремий статус у політичній, соціально-правовій системі правової держави.

 • На українську територію поширювалися через Польщу нові форми соціального та правового життя, у тому числі принципи корпоративної організації суспільства, шляхетської демократії, міського самоврядування (магдебурзьке право) тощо.

 • Суспільна верхівка зазнала відчутного впливу католицизму та польської духовної культури, наслідком чого стала стрімка полонізація української шляхти

 • Втягнення України до міжнародної системи економічного життя призвело до остаточного закріпачення селян, постійного зростання експлуатації підневільного населення, зосередження торгівлі в руках шляхти. Шляхта – стан служилої аристократії (переважно дрібної та малоземельної). Була найвпливовішою політичною силою країни і становила 8-10% населення Речі посполитої (середній показник по Європі – 1-2%).

Прагнучи інтенсифікувати сільське господарство і зорієнтувати його на потреби зовнішнього ринку, поляки утворювали власні господарства, що називалися фільварками (у перекладі з німецького –хутір, ферма).Під фільварки відводилися кращі землі, а їх розвиток забезпечувався за рахунок панщини – примусової підневільної праці селян. Розгортання фільваркової системи зменшило селянські надії, призвело до збільшення панщини, примусів і втрати селянами права переходу. Селянство було остаточно закріплене ІІІ Литовським статутом (1588 р.).

 • Православним українцям заборонялося займати вищі державні посади; у містах православні українці усувалися від участі в самоврядуванні, українські ремісники і купці опинилися в менш вигідних умовах, ніж польські (більші податки, заборона займатися певними ремеслами, обмеження торгівлі і т.д.).

 • В установах панувала тільки польська мова та латинь (як мова освіти, судочинства, діловодства).

У 1596 році в Бресті була проголошена церковна унія – об’єднання православної церкви с католицькою, внаслідок чого утворилося нова – уніатська церква (греко-католицька). Уніатська церква зберігала слов’янську мову та православні обряди, але визнавала догмати католицької церкви і переходила під владу Папи римського. Існування православної церкви в Речі Посполитій було заборонено.

Проти церковної унії виступали народні маси, частина знати на чолі з князем Василем, Костянтином Острозьким (1527-1608 рр.), більшість духовенства, віруючих, православні братства. В першій чверті ХVІІ ст. оборонцем православних виявляє себе козацтво. Це змусило Польщу в 1632 році знову дозволити легальне існування православної церкви.

Визначна роль у моральній та матеріальній підтримці православних належить церковним братствам – об’єднанням міщан православного віросповідання, які в останній чверті ХУІ – першій половині ХVІІ, за відсутності державної протекції, а після Берестейської унії – не визнання правосоавних, стають провідним чинником релігійного життя в Україні. Основні форми діяльності братства – меценатська підтримка заснування та роботи шкіл і друкарень. За структурою братства були подібні до міських цехів: мали статути, якими передбачалося регулярне проведення зборів, виборність старшини та прийняття присяги. Фінансовою основою діяльності братства були членські внески та пожертвування братчиків.

Найбільш відомими були: Львівське Успенське братство (1585 р.); Київське Богоявленське братство (1615 р.); Луцьке Чеснохрестське братство (1617 р.). Так, за підтримки Львівського Успенського братства друкар Іван Федоров видає у Львові „Апостол” (1574 р.) і „Буквар”.Висновок

 • Відносно мирний перехід руських (українських та білоруських) земель під владу литовських князів був зумовлений їх ослабленням після монгольської навали та включенням литовських правителів в орбіту більш розвинених політичних та культурних традицій руських земель;

 • Укладення Кревської унії призвело до зміни зовнішньополітичних орієнтацій Великого князівства литовського, подальшого розвитку держави під впливом більш розвинених державних та суспільних інституцій Польського королівства і зменшення політичної та культурної ролі руських земель у князівствах;

 • Перехід українських земель під владу Речі Посполитої викликав загострення суспільних і релігійних суперечностей, в першу чергу експансію польської шляхти на українські землі, релігійну дискримінацію, пов’язану із укладенням церковної унії та тривалим невизнанням православ’я в поунійний час. З приходом Польщі було поставлено під сумнів формування українців як окремої етнічної спільності. В Україні розгортається визвольний рух проти польської колоніальної політики. Українська знать втрачає роль виразника національних інтересів, роль провідної верстви визвольного руху.

Ці функції перебирає на себе козацтво, яке вже у ХVІ ст. заявило про себе як про помітну соціальну силу. Накопичення та загострення згаданих суперечностей до вибуху Національної революції в середині ХVІІ ст.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» icon«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №1 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №2 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconРобоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
За редакцією чл кор. Намн україни, професора Зіменковського Б. С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія,...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconКонтрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка