Навчального закладуСкачати 98,39 Kb.
Дата конвертації23.06.2017
Розмір98,39 Kb.

УДК Лариса Лаптєва,

завідувач публічно-шкільної

бібліотеки села Грем’яче

Острозького р-ну, Рівненської обл.


ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ У РОБОТІ БІБЛІОТЕКАРЯ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У матеріалі висвітлено діяльність бібліотеки школи як особливого середовища, що сприяє для інтелектуальному та культурному розвитку особистості, набуттю нею необхідних знань цивілізованого суспільства. Шкільна бібліотека в сучасних умовах наступу інформаційних технологій проходить складний шлях модернізації, на якому бібліотекар та педагоги, керівники навчальних закладів і освітянська громадськість докладають значних зусиль для того, щоб бібліотека стала актуальними інформаційними центрами для юного читача. Саме для цього у бібліотечній роботі активно використовується стандартне програмне забезпечення та різні інтрент-сервіси.

Ключові слова: шкільна бібліотека, інформаційні технології, інтернет-сервіси, сучасні технології.
Шкільна бібліотека як невід’ємна структурна складова навчального закладу є безпосереднім учасником навчально-виховного процесу, тому такі поняття, як модернізація, інноваційний підхід, є тими реаліями, навколо яких будується й повсякденна робота шкільного бібліотекаря.

Як говорять останні дослідження, відслідковується підвищення рівня інформаційного сервісу шкільної бібліотеки, інформаційно-бібліотечної діяльності бібліотекарів у роботі з різними категоріями читачів, створенні комфортних умов праці з літературою та використанні засобів для оброблення інформації. Якщо ще декілька років тому шкільний бібліотекар застосовував персональний комп’ютер як друкарську машинку, то сьогодні вже йдеться про автоматизацію бібліотечних процесів, перетворення бібліотек на медіацентри. Тож нагальність оволодіння новітнім програмним забезпеченням і онлайн-технологіями не викликає сумнівів. Збільшується кількість бібліотекарів, які використовують нестандартні, інноваційні форми та засоби роботи щодо формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної грамотності, медіаграмотності, культури читання та популяризації книжки (читацько-глядацькі конференції, віртуальні мандрівки, флешмоби, медіатеки тощо). Крім того, ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує осучаснення традиційних форм роботи з читачами (віртуальні виставки, буктрейлери, мультимедійні презентації, відеоперегляди тощо).

В останні роки шкільні бібліотеки України дуже активно почали використовувати різноманітні веб-ресурси. Зокрема, на цих ресурсах досить багато уваги приділяється бібліотечно-бібліографічній роботі з читачами, забезпеченню належної презентації власної інформаційної продукції.

Головним завданням учнів школи залишається вміння вчитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно нову. А завдання шкільної бібліотеки і бібліотекаря - забезпечення необмеженого доступу до інформаційних ресурсів, що сприятиме розвитку навчально-виховного процесу шкіл; формуванню у школярів інформаційної культури, навчання користуватися документами, пошук, відбір якісної інформації; задоволення пізнавальних, культурних потреб учнів, що пов’язані із самоосвітою; підтримка позакласної системи навчання; розширення асортименту бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі використання комп’ютерних технологій.

Публічно-шкільна бібліотека села Грем’яче Острозького району в своїй діяльності поєднує функції як традиційної бібліотеки, так і сучасного інформаційного центру. Тому на сьогодні місією бібліотеки є підтримка навчальної та наукової діяльності Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. шляхом створення необхідних умов для доступу до інформації, духовного та інтелектуального навчання, прищеплення учням навичок користуватися науково-освітніми інформаційними ресурсами, розповсюдження знань тощо.

З отриманням у 2012 році комп’ютерної техніки (в межах конкурсу програми «Бібліоміст»), послуги шкільної бібліотеки дуже урізноманітнились. Тоді головним завданням бібліотекаря стало досить швидко опанувати отриману техніку і почати обслуговувати учнів та вчителів у новому якісному форматі.

На сьогоднішній день використання новітніх технологій у бібліотеці розширює стереотипне поняття «бібліотека» як просто сховище книг, а виходить на зовсім інший рівень – рівень використання Інтернету як цінного джерела інформації, інструменту спілкування та використання Веб 2.0 технологій.

Так бібліотекарем робляться впевнені кроки в освоєнні нових технологій та сервісів, і серед пріоритетних завдань, що стоять сьогодні перед публічно-шкільною бібліотекою, можна виокремити такі:

формування фонду бібліотечно-інформаційних ресурсів, які відповідають потребам усіх категорій користувачів;

забезпечення необмеженого доступу до інформаційних ресурсів на різних носіях інформації;

формування інформаційної культури користувачів;

підвищення поінформованості населення щодо діяльності органів місцевого самоврядування, реалізації мовної та молодіжної політики тощо;

задоволення культурних, пізнавальних і самоосвітніх потреб користувачів;

популяризація краєзнавчої літератури;

підтримка позакласної системи навчання;

пошук нових форм роботи;

розширення асортименту бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі використання комп’ютерних технологій.

Разом зі школою бібліотека має бути  надійним і реальним помічником тим, хто вдосконалюється, вчиться, намагається пізнати світ. Тому упродовж останніх років відбулися суттєві зрушення в напрямі розширення спектра бібліотечних послуг, спрямованих на забезпечення інформаційних потреб таких основних категорій користувачів ПШБ як учні, учителі, студенти. Сьогодні бібліотека с. Грем’яче допомагає дітям готуватися до контрольних робіт, шукати інформацію в Інтернеті для написання рефератів і повідомлень, творчих проектів і дослідницьких робіт із різних предметів. Під час цієї роботи, а також на бібліотечно-бібліографічних заняттях, бібліотекар ознайомлює дітей із технологією самостійного пошуку інформації з різноманітних джерел, її аналізу, опрацювання та використання.

З 2013 року ПШБ стала центром реєстрації випускників шкіл різних років на проходження зовнішнього незалежного оцінювання для подальшого вступу до вищих навчальних закладів.

До нових послуг можна віднести й надання допомоги вчителям Грем’яцької школи в презентації їх досвіду роботи. Багато хто з них не володіє навичками користування комп’ютером, а відділи освіти вимагають, щоб такі роботи були представлені відповідно до вимог часу. Тож ПШБ с. Грем’яче стала міні-видавничим центром, у якому педагоги отримують допомогу в оформленні «Портфоліо вчителя» як у форматі PowrPoint- презентації, так і в звичайному друкованому вигляді (у форматі Word: набір тексту, добір ілюстрацій, дизайн обкладинки, друкування). Досить часто вчителі Грем’яцької ЗОШ звертаються до бібліотекаря з проханням оформити та роздрукувати невелику брошуру з їх передовим досвідом. Слід зазначити, що виготовлення таких брошур має відповідати певним вимогам, як-от: наявність анотації, передмови, рецензентів, відповідального за випуск, яким, власне, є бібліотекар ПШБ. Учителі зі своїми доробками беруть участь у районних, обласних і всеукраїнських конкурсах передового педагогічного досвіду, а також стають додатком при атестації. Упродовж 2012 - на початку 2015 року в бібліотеці, зокрема, було підготовлено такі брошури вчителів Грем’яцької ЗОШ, як: «Робота з обдарованими дітьми», «Розвиток творчого потенціалу учнів початкових класів на уроках української мови та читання», «Калейдоскоп кросвордів з читання» і «Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках читання» (A.A. Ейсмонт), «Реклама інтеграла» (Г.С. Тишко), «Цікаві завдання природничого змісту для роботи з обдарованими дітьми в 1-4 класах» (Л.В. Івченко), «Вітраж. На допомогу вчителям образотворчого мистецтва» (О.Ф. Тишко) та ін.

Крім того ось уже два роки, з допомогою бібліотекаря учитель правознавства та історії Бардюк О.А. змогла гідно представляти Грем’яцьку ЗОШ І-ІІІ ст. та Острозький район на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015» і «Учитель року-2016». Так у співпраці бібліотекаря і вчителя було створено два професійні блоги («Пані вчителька» http://pani-vchitelka.blogspot.com/ і «Викладання історії в школі» http://historiya-barduk.blogspot.com/ ). Відрадно, що у 2016 році робота Бардюк О.А. отримала достойну відзнаку, адже учитель стала лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» в номінації «Історія». Тобто, практичні навички бібліотекаря у створенні блогів та напрацювання учителя принесли досить гарний результат як педагогу, так і репутації школи.

Ще однією цікавою послугою є інформаційне забезпечення педагогічного всеобучу батьків учнів Грем'яцької школи. Бібліотекар добирає статті та інші інформаційні матеріали для підготовки та проведення таких заходів. Під час всеобучів класні керівники під керівництвом заступника директора школи з виховної роботи проводять різноманітні бесіди та дискусії з батьками щодо виховання дітей у сім’ї та школі.

ПШБ практикує й проведення у своєму приміщенні уроків, засідань гуртків, організацію дозвілля групи продовженого дня. Задля сприяння в організації предметних тижнів (історії та правознавства, музики тощо) у шкільній бібліотеці оформлено постійно діючу книжкову виставку «На допомогу навчально-виховному процесу». Видання, представлені на виставці, допомагають кращому засвоєнню учнями шкільної програми.

Так як основні фонди бібліотеки не повністю відповідають запитам користувачів, тому у цьому випадку особливої актуальності набуває використання електронних ресурсів та мережі Інтернет на допомогу навчально-виховному процесу. Такі ресурси формуються шляхом запозичення з мережі Інтернет на найбільш популярні читацькі запити. В ПШБ с. Грем’яче було сформовано електронні ресурси на CD та DVD дисках, якими користуються учні та вчителі:«Природничі науки» (включено такі теми: хімія, географія, біологія);

«Історія» (Історія України. Історичні постаті. Україна в роки ІІ світової війни. Період перебудови.);

«Міжнародні організації» (НАТО, ООН, ЄС, ГУАМ, Червоний хрест та ін.);«Літературознавство. Мистецтво» (міфологія, українська література; біографії композиторів та художників);

«Вчителю» (включено такі теми: Молодому вчителю. Готуємося до батьківських зборів. Класний керівник. Педагогу - організатору. Географія - конспект. Образотворче мистецтво - конспект. Початкові класи - конспект. Поради психолога батькам та вчителям. Новини профспілки. );

«Держава і право» (Права людини. Законодавство для молодих батьків. Пенсійна реформа. Інвалідність.);

«СНІД. Відео» (подаються відеоматеріали про СНІД, презентація про аборти, етапи розвитку плоду).

Бібліотека представлена й у соціальних мережах. Зрозуміло, що соціальні мережі – перспективні ресурси також для реклами шкільної бібліотеки та її послуг, сповіщення великої кількості людей про заходи, конкурси, нові видання тощо. Бібліотекою створено та підтримуються сторінки в соціальних мережах «Вконтакті» (http://vk.com/gremyachebibl) та «Фейсбук» (http://www.facebook.com/gremlibr). При проведенні масових заходів, консультацій та занять у бібліотеці використовуються відеоматеріали з хостингу YouTube, де також підтримується відеоканал бібліотеки (https://www.youtube.com/channel/UC3U9uNPjXHg9X-mb8uvyYgQ ). На каналі бібліотеки опубліковано відеоролики з новинками літератури, відео з майстер-класами, фрагментами уроків учителів Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. та відеозаписи онлайн-заходів, що проводились спільно з іншими бібліотеками України (наприклад, різдв’яна онлайн-зустріч з Старобільською районною бібліотекою Луганської області у січні 2015 року та ініційований ПШБ с. Грем’яче онлайн-марафон «По всій Україні звучать Шевченкові слова»). Крім того, діяльність бібліотеки висвітлюється на блозі «Next. Бібліоновини» (https://gremlibr.wordpress.com/ ), де також створено бази посилань для учнів, вчителів для підготовки до уроків. У сервісі SlideShare (http://www.slideshare.net/gremyachebibl) публікуються усі мультимедійні презентації, що створюються бібліотекарем для презентування бібліотеки та її нових проектів.

Можливо деякі напрями діяльності сучасної шкільної бібліотеки с.Грем’яче потребують додаткових затрат часу. Але все це компенсується привітною посмішкою та гарними відгуками школярів і учителів, які отримують допомогу і задоволені новими послугами, а до того ж роблять хорошу рекламу роботи бібліотеки та бібліотекаря.

Отже, як бачимо, ІКТ знаходять все більше застосування в багатьох напрямах освітньої та бібліотечної діяльності, а точніше, стають незамінними інструментами для оновлення змісту освіти, навчання школярів, використання нових форм спілкування. А умовах комп’ютеризації бібліотек в Україні та одержання ними доступу до Глобальної мережі важливим питанням стало професійне та повноцінне представлення ресурсів і послуг бібліотеки в Інтернеті. Все це допомагає шкільним бібліотекам вийти на якісно новий рівень функціонування.Список літератури:

  1. Антонюк А. Веб-ресурс шкільної бібліотеки / Світлана Антонюк // Шкіл. бібл.- інформ. центр. Бібл. робота. – 2014. – № 9. – С. 51 – 54.

  2. Брижицька О.М. Переосмислення ролі шкільної бібліотеки у сучасному освітньому просторі / О.М. Брижицька // Шкіл. бібліотекар. – 2014. – №13 – 14. – С. 8 – 13.

  3. Вернидуб Ж. Реформування шкільної бібліотеки / Ж. Вернидуб // Шкіл. бібл.- інформ. центр. Бібл. робота. – 2014. – № 9. – С. 11 – 19.

  4. Виноградова В. Використання бібліотекарем інформаційно-комунікативних технологій для партнерства у наданні освіти / В. Виноградова // Шкіл. бібліотекар. – 2014. – №19 – 20. – С. 11 – 13.

  5. Кучерова О.М. Модернізація бібліотек загальноосвітніх закладів у контексті гуманізації та інформатизації освіти [Електронний ресурс] / О.М. Кучерова, Харк. держ. акад. к-ри. – Електрон.текст.дані. – Режим доступу : http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v37/v37-2-02.pdf. – 2012. – Вип. 37.

  6. Лаптєва Л.Ф. Бібліотека с. Грем’яче: до і після експерименту/ Л.Ф. Лаптєва // Шк. бібл.- інформ. Центр. – 2013. – С. 34 – 39.

  7. Лаптєва Л. За електронними послугами – до сільської бібліотеки / Л.Лаптєва // Життя і слово. – 2015. – 16 трав.

  8. Лаптєва Л. Створення позитивного іміджу сільської бібліотеки: з досвіду роботи членів УБА / Л. Лаптєва // БібліотеТек@ [Бюл. Укр. Бібл. асоціації]. – 2013. – №3-4. – С. 4.

  9. Ночвінова О. Шкільна бібліотека - осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей [Електронний ресурс] / О. Ночвінова. – Електрон.текст.дані. – Режим доступу : http://goo.gl/b2hmWb, вільний. – Назва з екрану.

  10. Хмельовська О. Як зробити сільську бібліотеку відвідуваною: історія успіху [Електронний ресурс] : інтерв’ю / Оксана Хмельовська. – Електрон.текст.дані. – Режим доступу : http://goo.gl/wlxZ7r , вільний. – Назва з екрану.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Підготувала: Звягінцева Т. В
iblock -> Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
iblock -> Освітня діяльність І педагогічні погляди С. Русової (1856-1940рр.): Бібліографічний список літератури
iblock -> Мартинчук Наталія Андріївна
iblock -> Програма всеукраїнської науково-практичної конференції
iblock -> Розвиток професійної компетентності вчителів суспільних предметів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Навчального закладу iconДовідка щодо організації діяльності базового загальноосвітнього навчального закладу з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від віл»
Повна назва загальноосвітнього навчального закладу Підвисоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Т. Г. Шевченка
Навчального закладу iconНайменування загальноосвітнього навчального закладу

Навчального закладу iconСуспільствознавчих і гуманітарних дисциплін Комунального вищого навчального закладу

Навчального закладу iconУправління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема сучасності

Навчального закладу iconАналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік

Навчального закладу iconШкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу
Вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та інформації
Навчального закладу iconУроки літератури рідного краю
«учитель-методист» Комунального навчального закладу «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
Навчального закладу iconЗагальні відомості про навчальний заклад
Загальний стан навчального закладу та його готовність до виконання статутної діяльності
Навчального закладу iconІнформаційно-методичний
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка