Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури»Скачати 58,92 Kb.
Дата конвертації14.10.2017
Розмір58,92 Kb.

Назва дисципліни

Науковий семінар «Українська література в контексті культури»

Інформація про факультети (навчально-наукові інститути) і курси навчання, студентам яких пропонується вивчати цю дисципліну

Філологічний факультет

напрям «Філологія» (українська мова і література)

Денне відділення

Рівень підготовки – перший (бакалаврський)

3-4 курси


Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання

Борзенко Олександр Іванович, професор кафедри історії української літератури, доктор філологічних наук

Електронна адреса: borzenko-o@ukr.net
Попередні умови для вивчення дисципліни

Володіння українською мовою, засвоєння курсу історії української літератури ХХ ст.

Опис

Мета дисципліни.

Метою наукового семінару є ознайомлення студентів із сучасною українською літературою, її стильовими тенденціями, а також підготовка студентами самостійного наукового дослідження.
Очікувані результати навчання.

Студенти повинні досягти таких результатів навчання.Знати:

1. специфіку основних напрямів, течій і тенденцій сучасної української літератури;

2. жанрову динаміку сучасної літератури;

3. особливості зв’язків літератури з іншими видами мистецтв;

4. біографії українських письменників.

5. зміст художніх творів та основні критичні відгуки на них;

6. поетикальні особливості художніх творів означеного періоду.

Уміти:

1. вільно аналізувати художні твори, узгоджуючи їх із основними тенденціями літературного процесу;

2. простежувати закономірності розвитку літератури означеного періоду в біографічному, культурно-історичному, контекстуальному, жанрово-стильовому аспектах;

3. проводити обґрунтовані паралелі між українською та світовою літературою.


Теми аудиторних занять та самостійної роботи

Вивчаються такі теми:

1. Сучасна українська література як явище світового й європейського письменства.

2. Вплив на розвиток літератури позалітературних чинників.

3. Своєрідність постмодернізму, основні напрями і течії.

4. Сучасні літературні угрупування. Співіснування в українській літературі різних мистецьких генерацій.

5. Творчість Юрія Андруховича, його роман «Дванадцять обручів».

6. Загальна характеристика прози Любомира Дереша, проблематика роману «Поклоніння ящірці».

7. Романи Сергія Жадана «Депеш Мод», «Ворошиловград».

8. Романи Максима Кідрука та їхня жанрова своєрідність.

9. Художні експерименти Василя Кожелянка в пошуках «альтернативної історії» («Дефіляда в Москві», «Конотоп»).

10. Філософія «розумного егоїзму» у прозі Світлани Пиркало («Не думай про червоне: Роман не для молодшого шкільного віку», «Кухня егоїста»).

11. Антиутопія і фантастика у прозі Тараса Антиповича («Мізерія», «Хронос»).

12. Соціальна проблематика у творчості Ірени Карпи («Фройд би плакав», «Добло і зло»).

13. Морально-етичні пошуки Юрія Покальчука («Таксі-блюз»).

14. Хроніка 90 х у творчості Євгенії Кононенко: проблематика, поетика новелістики (збірники новел «Повії теж виходять заміж», «Три світи»).

15. Інтертекстуальність у художніх пошуках Юрія Винничука («Мальва Ланда», «Танґо смерті», «Аптекар»).

16. Проблема «пошуку себе» у творчості Тетяни Малярчук («Згори вниз: Книга страхів»).

17. Проблематика повісті Наталки Сняданко («Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки»).

18. Феномен Леся Подерв’янського («Кацапи», «Король Літр», «Гамлет», «Сноби», «Василіса Єгоровна і мужички», «Павлик Морозов», «Блєск і ніщета гуманістов» та ін. п’єси).

19. «Жіноча» проза Ірен Роздобудько («Ґудзик»).

20. Романістика Люко Дашвар (Романи «Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Рай.Центр», «Биті є»).


Методи контролю результатів навчання

1. Курсова робота.

2. Семестровий залік.
Мова викладання.

Мова викладання – українська.
Назва дисципліни

Спецкурс «Новітні тенденції української літератури»

Інформація про факультети (навчально-наукові інститути) і курси навчання, студентам яких пропонується вивчати цю дисципліну

Філологічний факультет

Спеціальність «Українська мова і література»

Денне відділення

V курс


Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання

Борзенко Олександр Іванович, професор кафедри історії української літератури, доктор філологічних наук

Електронна адреса: borzenko-o@ukr.net
Попередні умови для вивчення дисципліни

Володіння українською мовою, засвоєння курсу історії української літератури ХХ ст.

Опис

Мета дисципліни.

Метою спецкурсу є ознайомлення студентів-філологів із новинками української літератури та основними тенденціями сучасного літературного процесу.
Очікувані результати навчання.

Студенти повинні досягти таких результатів навчання.Знати:

1. специфіку основних напрямів, течій і тенденцій сучасної української літератури;

2. жанрову динаміку сучасної літератури;

3. особливості зв’язків літератури з іншими видами мистецтв;

4. біографії українських письменників.

5. зміст художніх творів та основні критичні відгуки на них;

6. поетикальні особливості художніх творів означеного періоду.

Уміти:

1. вільно аналізувати художні твори, узгоджуючи їх із основними тенденціями літературного процесу;

2. простежувати закономірності розвитку літератури означеного періоду в біографічному, культурно-історичному, контекстуальному, жанрово-стильовому аспектах;

3. проводити обґрунтовані паралелі між українською та світовою літературою.


Теми аудиторних занять та самостійної роботи

Вивчаються такі теми:

1. Сучасна українська література як явище світового й європейського письменства.

2. Вплив на розвиток літератури позалітературних чинників.

3. Своєрідність постмодернізму, основні напрями і течії.

4. Сучасні літературні угрупування. Співіснування в українській літературі різних мистецьких генерацій.

5. Творчість Юрія Андруховича, його роман «Дванадцять обручів».

6. Загальна характеристика прози Любомира Дереша, проблематика роману «Поклоніння ящірці».

7. Романи Сергія Жадана «Депеш Мод», «Ворошиловград».

8. Романи Максима Кідрука та їхня жанрова своєрідність.

9. Художні експерименти Василя Кожелянка в пошуках «альтернативної історії» («Дефіляда в Москві», «Конотоп»).

10. Філософія «розумного егоїзму» у прозі Світлани Пиркало («Не думай про червоне: Роман не для молодшого шкільного віку», «Кухня егоїста»).

11. Антиутопія і фантастика у прозі Тараса Антиповича («Мізерія», «Хронос»).

12. Соціальна проблематика у творчості Ірени Карпи («Фройд би плакав», «Добло і зло»).

13. Морально-етичні пошуки Юрія Покальчука («Таксі-блюз»).

14. Хроніка 90 х у творчості Євгенії Кононенко: проблематика, поетика новелістики (збірники новел «Повії теж виходять заміж», «Три світи»).

15. Інтертекстуальність у художніх пошуках Юрія Винничука («Мальва Ланда», «Танґо смерті», «Аптекар»).

16. Проблема «пошуку себе» у творчості Тетяни Малярчук («Згори вниз: Книга страхів»).

17. Проблематика повісті Наталки Сняданко («Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки»).

18. Феномен Леся Подерв’янського («Кацапи», «Король Літр», «Гамлет», «Сноби», «Василіса Єгоровна і мужички», «Павлик Морозов», «Блєск і ніщета гуманістов» та ін. п’єси).

19. «Жіноча» проза Ірен Роздобудько («Ґудзик»).

20. Романістика Люко Дашвар (Романи «Село не люди», «Молоко з кров’ю», «Рай.Центр», «Биті є»).


Методи контролю результатів навчання

1. Контрольна робота «Риси постмодернізму в сучасній українській літературі».2. Семестровий іспит.
Мова викладання.

Мова викладання – українська.

Каталог: nauka -> Vybir dys -> Nauk sem
nauka -> 2010/№4 Засновники
nauka -> Зарубіжний досвід
nauka -> Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
nauka -> Реферативні виданння юридичної тематики з фонду наукової бібліотеки ну "юау ім. Ярослава Мудрого"
nauka -> 2008/№1 Засновники
nauka -> Пропозиції стосовно реформування
nauka -> Методичні рекомендації 10 економічні науки 12 монографії 12 навчальні посібники 14 історичні науки 16 монографії 16
Nauk sem -> Науковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconНауковий семінар «Український модернізм 20 – 30-х років ХХ століття»
Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни, науково-педагогічних працівників, залучених до викладання
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconПоурочно-тематичний план з предмета: "Українська література"
Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої...
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconЗвіт про наукову роботу факультету культури І мистецтв у 2016 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін виконання
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconУкраїнська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xx
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconВчитель Лукашук Н. М. Українська література 11 клас
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм)....
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconУкраїнська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні напрямки:...
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconПлани-конспекти уроків із теми: «Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття. Література 70-90 років ХІХ століття: Михайло Старицький»
Учитель-методист вищої категорії української мови І літератури Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицького...
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconАнотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
Назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconПлани-конспекти уроків із теми: «Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття. Література 70-90 років ХІХ століття: Іван Карпенко-Карий»
Учитель-методист вищої категорії української мови І літератури Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицького...
Назва дисципліни Науковий семінар «Українська література в контексті культури» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка