«Неметалічні елементи та їх сполуки»Скачати 79,51 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір79,51 Kb.


Завдання для розвитку критичного мислення

Тема: «Неметалічні елементи та їх сполуки»
10 клас

Вчитель хімії Дідилівського НВК

Наконечна Людмила Ігорівна

http://mon.gov.ua/images/files/news/2012/1/19/47138959.jpg

Критичне мислення – така організація навчання, за якої учні не просто запам’ятовують матеріал з предмету, а запитують, досліджують, творять, вирішують, інтерпретують і дебатують за змістом матеріалу.

Результатом навчання є не засвоєння фактів чи чужих думок, а вироблення власних суджень на основі застосування до інформації певних прийомів мислення.

Щоб навчити учнів мислити критично, потрібно дати їм алгоритм:


 • «Що я думаю про це?»

 • «Як ця інформація відповідає тому, що я вже знаю?»

 • «Що я можу зробити по-іншому тепер, коли володію новою інформацією?»

 • «Як ці ідеї впливають на мої погляди?»


Тема: «Алотропія. Алотропні видозміни Оксигену, Карбону, Фосфору».

І варіант

 1. «Діаграма (кола) Вена».С
2.«Грані».

  • Дати опис.

  • Порівняти.

  • Провести асоціацію.

  • Проаналізувати.

  • Використати це.

  • Навести приклади.
 1. Описати будову кристалічних ґраток алмазу і графіту.

 2. Порівняти фізичні властивості алмазу і графіту.

 3. До яких речовин подібний графіт за деякими фізичними властивостями?

 4. Який факт свідчить про те, що алмаз і графіт дійсно утворені атомами одного хімічного елемента?

 5. Де використовуються такі властивості, як твердість алмазу та здатність проводити електричний струм графіту?

 6. Навести інші приклади застосування алмазу та графіту.
 1. «Сенкан».

 • У першому рядку тема називається одним словом – іменником.

 • Другий рядок – опис теми двома прикметниками.

 • Третій рядок – опис дії в рамках теми трьома дієсловами.

 • Четвертий рядок фраза з чотирьох слів, що показує ставлення до теми.

 • П’ятий рядок – це синонім з одного слова, що повторює суть теми.

Тама: «Білий фосфор

ІІ варіант

1. «Діаграма (кола) Вена».


О
2.«Грані».

  • Дати опис.

  • Порівняти.

  • Провести асоціацію.

  • Проаналізувати.

  • Використати це.

  • Навести приклади.
    1. Описати будову кисню і озону.

    2. Порівняти фізичні властивості кисню і озону.

    3. З якими процесами у природі асоціюється кисень.

    4. Проаналізуйте застосування кисню.

    5. Де використовується висока хімічна активність озону.

    6. Яку роль відіграє озоновий шар? Що таке «озонові діри»? Які причини їх утворення?


«Сенкан».__Тема:_«Алмаз».____Закінчити_рівняння_реакцій.Назвати_продукти.___І_варіант.'>3.«Сенкан».

Тема: «Алмаз».


 1. Закінчити рівняння реакцій.Назвати продукти.


І варіант.
P + O2 = Na + N2 =

Ca + C = H2 + Br2 =


ІІ варіант.
Cu + O2 = Ba + N2 =

Al + Cl2 = Na + S =Тема: «Амоніак: властивості, застосування».

«Гронування».


NH3


«Кола Вена».


«Грані».


NH3
Дати опис.

  • Порівняти.

  • Провести асоціацію.

  • Проаналізувати.

  • Використати це.

  • Навести приклади.


«Сенкан».

Тема: «Амоніак».

«Так чи ні»

 1. Нітроген знаходиться у V групі періодичної системи хімічних елементів.

 2. На зовнішньому енергетичному рівня атома Нітрогену міститься 3 неспарені електрони.

 3. Молекула азоту хімічно стійка.

 4. Азот реагує з воднем за звичайних умов.

 5. Азот легко засвоюють живі організми.

 6. Амоніак – це газ з неприємним різким запахом.


«Слово»

 1. Тип зв’язку між атомами у молекулі аміаку.

 2. Кількість об’ємів амоніаку, що розчиняються в одному об’ємі води.

 3. Назва йона, що утворює амоніак, приєднавши йон Гідрогену.

 4. Назва речовини, що утворюється в результаті взаємодії амоніаку з водою.

 5. Які властивості проявляє амоніак та його водний розчин?

 6. Назва речовини, що утворюється в результаті взаємодії амоніаку з гідроген хлоридрм.


«Речення»

 1. Як добувають азот для синтезу амоніаку?

 2. Як добувають водень для синтезу амоніаку?

 3. Де застосовують амоніак?

«Маю думку»

 1. Реакція, що використовується для синтезу амоніаку у промисловості, має певні особливості, а саме …, тому …

 2. Оборотність реакції синтезу амоніаку враховано у конструкції апаратів, що використовуються у промисловості, наступним чином …Закінчити рівняння реакцій:
NH3 + HCl = NH3 + O2 → N2 + H2O

NH3 + H2SO4 = NH3 + O2 → NO + H2O (каталітичне окиснення)Задача. Визначити об’єм амоніаку, який витратиться на утворення амоній фосфату масою 29,8 г при безпосередній взаємодії амоніаку з ортофосфатною кислотою.


Тема: « Оксиди та гідрати оксидів неметалічних елементів. Карбон (ІІ) оксид та карбон (ІV) оксид,

силіцій (ІV) оксид. Парниковий ефект».
І. Задача 1. В результаті дії розчином хлоридної кислоти на кальцій карбонат масою 5 г виділився карбон (ІV) оксид об’ємом 1 л. Визначити об’ємну частку практичного виходу вуглекислого газу. (89,3 %)

Задача 2. Спалили фосфор масою 6,2 г. Визначте масу фосфор (V) оксиду що утворився, якщо масова частка практичного виходу продукту реакції становить 95%. (13,49 г)
ІІ. Запитання і завдання.

 1. Навести приклади оксидів неметалічних елементів.

 2. Чи може один елемент утворювати кілька оксидів?

 3. Які ступені окиснення проявляють неметалічні елементи у оксидах?

 4. Записати всі можливі молекулярні формули оксидів Нітроґену.

 5. Як класифікують оксиди?

 6. Який характер солетворних оксидів неметалічних елементів? Як це можна довести на досліді?

 7. Записати рівняння реакцій, які підтверджують кислотний характер сульфур (ІV) оксиду.

ІІІ. Самостійна робота.

Завдання. Скласти формули оксидів, що відповідають таким кислотам: H3AsO4, HClO4.
ІV. Порівняльна характеристика карбон (ІІ) оксиду, карбон (ІV) оксиду і силіцій (ІV) оксиду.
Характеристика

Карбон (ІІ) оксид

Карбон (ІV) оксид

Силіцій (ІV) оксид

1.

2.

3.4.
5.

6.

7.8.
9.

Формула

Історична назва

Будова

Агрегатний стан за звичайних умовФізичні властивості

Характер оксиду

Формула гідратної форми

Поширення у природі, біологічна роль

Застосування
Завдання групам.

Прочитати матеріал у підручнику і дати характеристику оксиду за планом.

Група 1. Карбон (ІІ) оксиду.

Група 2. Карбон (ІV) оксиду.

Група 3. Силіцій (ІV) оксиду.
«Кола Вена»

V. Запитання.
1. У чому суть парникового ефекту?

2. Які речовини беруть участь у підтримуванні теплового балансу Землі?

3. Чому порушується тепловий баланс?

4. Чим загрожує глобальне потепління стану нашої планети?

5. Які можливі шляхи вирішення цієї проблеми?
VI. Закінчити рівняння реакцій:

Na2O + SO3 = NaOH + SіО2 = Ba(OH)2 + H2SO4 =

CaO + CO2 = KOH + SO3 = K2O + H3PO4 =

Які хімічні властивості оксидів неметалічних елементів та їх гідратів ілюструють ці рівняння реакцій?
Тема: «Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Поширеність у природі».
«Дослідники»

Завдання.

Група 1.

Дослідити розміщення неметалічних елементів у групах.Група 2.

Дослідити розміщення неметалічних елементів у періодах.Група 3.

Дослідити особливості будови атомів неметалічних елементів.


«Цікаві квадрати»

Завдання. Вписати у квадрати відомості про елементи:

І варіант: Нітроген

ІІ варіант: Фосфор

ІІІ варіант: Сульфур«Встановити відповідність»
«Хімічні загадки»

 1. Елемент утворює два оксиди з валентністю ІІ і ІV, один з яких бере участь у фотосинтезі, а інший – дуже отруйний.

 2. Цей елемент складає 26% земної кори і є основним у царстві мінералів та гірських порід, його ще називають «царем неживої природи».

 3. Назву цьому елементу дав хлопчик – син англійського ученого Уільяма Рамзая. Газ, утворений цим елементом, світиться при пропусканні крізь нього електричного струму.

 4. Ферсман назвав його «елементом життя і думки». Одну з простих речовин, утворених цим елементом, що має властивість світитися у темряві, алхімік Бранд назвав «холодним вогнем». Про який елемент йде мова?

 5. Найпоширеніший елемент у Всесвіті, утворює найлегшу речовину – «горюче повітря» (так назвав цю речовину Кавендіш), його горіння породжує воду.

Тема: «Фізичні та хімічні властивості неметалів. Застосування неметалів».
«Мозковий штурм»

Що вам відомо про агрегатний стан неметалів за звичайних умов та їх фізичні властивості?


Опорна схема. «Хімічні властивості неметалів»
«Цікаві квадрати»

Завдання. Перетворити схеми у рівняння реакцій.

І варіант
ІІ варіант

«Встановити відповідність»

І варіант ІІ варіант
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconУрок хімії Органічні сполуки в побуті. Пестициди
В. О. Лотюк, учитель хімії Нетішинської зош І-ІІІ ступенів №4, Хмельницької обл
«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconНапівпровідники –це речовини, провідність яких має проміжне значення між діелектриками І провідниками
До них в основному належать сполуки елементів з ІІІ, IV, V періодів. Також на електропровідність напівпровідників впливає світло,...
«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconМолоко —повноцінний І корисний продукт харчування, один з найдосконаліших створених природою. Воно містить всі необхідні для життя живильні речовини І побудови організму. У молоці зібрані буквально всі елементи таблиці Д.І. Менделєєва
Воно містить всі необхідні для життя живильні речовини І побудови організму. У молоці зібрані буквально всі елементи таблиці Д.І....
«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconЗарубіжна література
Лк жанри І стилі як органічні елементи культури. Загальне І національне в структурі жанрів І стилів
«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconЕлементи теорії множин. Операції над множинами
Постановка завдань та рекомендації щодо самопідготовки студентів до практичного заняття №2
«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconПояснювальна записка Календарно-тематичне планування уроків
Урок №2 Хімічні елементи на службі людини. Особливості походження назв І символів
«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconРоберт Льюїс Стівенсон. „Вересковий мед героїчна балада. Уславлення в ній подвигу в непримиренній боротьбі з іноземними загарбниками. Фольклорні елементи у творі

«Неметалічні елементи та їх сполуки» icon«Нема байки без правди»
«Мікрофон», вправа «Криголам», робота в парі, робота в малих групах, елементи ейдотехніки
«Неметалічні елементи та їх сполуки» iconУрок узагальнення І систематизації знань
Елементи одного типу зустрічаються в іншому. Наприклад, повноцінного вивчення нового матеріалу не може бути без повторення раніше...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка