Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій областіСторінка1/2
Дата конвертації20.07.2017
Розмір0,49 Mb.
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРА

НИ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІc:\documents and settings\ирина\рабочий стол\2159.jpg

Л. В. Федорова

Інтерактивні методи навчання у процесі викладання зарубіжної літератури

(методичні рекомендації)

Краматорськ-2016

Л.В.Федорова – викладач зарубіжної літератури Олександрівського професійного аграрного ліцею, «спеціаліст вищої категорії»,«Інтерактивні методи навчання у процесі викладання зарубіжної літератури» (методичні рекомендації ), Краматорськ-2016, 33 стор.

Рецензент: Рєзніченко Л.В., викладач зарубіжної літератури Селидівського професійного ліцею, «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист»


Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури допомагають пізнати все розмаїття літературної скарбниці,спонукають до творчих пошуків,розширюють загальний світогляд,вчать спілкуванню, розвивають індивідуальний талант і здібності учня.

Пропонований досвід роботи викладача зарубіжної літератури Олександрівського професійного аграрного ліцею Федорової Л.В. містить теоретичні та практичні рекомендації щодо можливостей використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури та розробки уроків, що ілюструють практичне використання методів.

Збірник стане в нагоді викладачам зарубіжної літератури ПТНЗ при підготовці та проведенні уроків.

Відповідальний за випуск: Васюхно Т.І., методист навчально– методичного центру професійно–технічної освіти у Донецькій області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
Розглянуто і схвалено:

навчально-методичною радою

Навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти

у Донецькій області

(протокол № 2 від 24.03.2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРА

НИ

НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

c:\users\home\desktop\img_0054.jpgЛ.В.Федорова

Інтерактивні методи навчання у процесі викладання зарубіжної літератури

(методичні рекомендації )

Краматорськ-2016

ЗМІСТВступ


3

Розділ І. Традиції у навчанні


2

Розділ ІІ Модерн у навчанні


5

Розділ ІІІ Роль викладача в інтерактивному навчанні


7

Розділ ІV


8

Розділ V Сутність проблемного навчання


22

Додатки. Практичне використання технологій інтерактивного навчання

24


Висновки


29

Список використаної літератури


30ВСТУП

Сьогодні мало у кого виникають сумніви, що зарубіжна література – предмет надзвичайно важливий і потрібний. Саме він допомагає розвивати власні думки, дати волю фантазії, бути не тільки читачем, а й глядачем, режисером і співавтором. Педагогічне завдання цього предмету полягає у тому, щоб створити гармонійну, всебічно розвинену особистість, яка вміє грамотно висловити свою думку. Адже література – це модель поведінки. Література збуджує не лише емоції, а й думку, стимулює власний духовний, творчий пошук. Література – це мистецтво, мистецтво слова, яке торкається душі.

Навчати літератури – це не тільки давати певну суму загальних біографічних знань про авторів, героїв і відомостей з теорії літератури, а й дати належний рівень морально-естетичного розвитку, мистецтва, культури мовлення та поведінки легко, проте ефективно.

Адже учні, яких ми навчаємо, – це наша совість, вони не дадуть схибити, збрехати. Ми вчимо їх критично мислити, висловлювати свої думки. Вони не дозволяють тупцювати на місці, примушують щораз шукати якісь «родзинки», проявляти педагогічну творчість.

Заняття з літератури – насамперед заняття слова. Наскільки яскравим, образним, точним та виразним буде це слово, залежить від особистості викладача. Ось і прагнуть педагоги, щоб зацікавленість наших учнів літературою була щирою, непідробною, органічною .

У цій методичній розробці прагну розглянути деякі новітні методи та прийоми викладання, які дозволять викладачам літератури відчути усю сутність праці на педагогічній ниві.3

Розділ І

Традиції у навчанні

Що розуміємо під традиційними методами навчання? Це зазвичай, строгий викладач із великим списком літератури та ще більшою кількістю питань на іспит. Зазвичай – стандартна схема проведення заняття: план, вступ, основна частина, висновки. Це або лекційна подача навчального матеріалу або фронтальне опитування. Такі вже у нас стереотипи…

Але педагогічна наука визначає це по–іншому. Традиційне тлумачення терміну "методи навчання" є таким: це "упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності викладача й учнів, спрямовані на розв'язання навчально–виховних завдань". Цілі і завдання такого методу навчання: формування системи знань, оволодіння основами наук, формування основ наукового світогляду, всебічний і гармонійний розвиток учня. Головні методи навчання, які лежать в основі цієї технології – пояснення в поєднанні з наочністю, де провідні види діяльності учнів – слухання і запам’ятовування; головна вимога і головний критерій ефективності – безпомилкове відтворення вивченого. Для цієї технології найбільш характерними є заняття з формування нових знань, умінь, навичок та комбіновані заняття.

Таким чином, традиційний тип навчання – це таке навчання, при якому пізнавальна діяльність має репродуктивний характер: викладач передає учням "готові" знання, використовуючи пояснення, доведення із застосуванням різного роду ілюстрацій, що забезпечують наочний характер їх сприймання; запам'ятовування знань свідоме; відтворення знань репродуктивне (переказ своїми словами); практичне застосування знань відбувається за зразком, за готовою інструкцією.

Переваги таких методів навчання багато обговорювати не потрібно, бо саме з ними здобула освіту не одна генерація як вчителів, так і викладачів, науковців та ін. Заняття, що є традиційним протягом кількох століть, давав змогу «вчити усіх і всьому». Мінуси традиційної системи навчання: авторитарний стиль викладача, домінування пояснювально-ілюстративного типу навчання і пасивної діяльності учнів; перевага фронтальної роботи, обмеженість у спілкуванні між викладачем та учнем, і як не поодинокий результат – небажання дітей учитися; відсутність у них цінування освіти та прагнення до самоосвіти ,саморозвитку. Традиційна технологія є насамперед авторитарною педагогікою вимог; навчання дуже слабо пов’язане із внутрішнім життям учня з його різноманітними запитами і потребами, відсутні умови для прояву індивідуальних здібностей, творчих проявів особистості.

4

Традиційні технології навчання безперечно, не втратили своєї методичної цінності й сьогодні, проте все частіше використовуємо інноваційні, інтерактивні методи навчання.Розділ ІІ

Модерн у навчанні

Вже давно відчуваємо,що часто у дітей відсутня мотивація та немає жодного інтересу до науки. Ми почали працювати над тим, аби навчання було продуктивним, інформація надовго залишались у пам’яті, а сам процес приносив задоволення як для викладача, так і для учня. Звідси і беруть свій початок нетрадиційні, інноваційні, інтерактивні технології навчання.

Що таке інтерактивні методи навчання? Термін "інтерактивний" прийшов до нас із англійської мови і має значення "взаємодіючий". Термін "інтерактивна педагогіка" був введений в обіг у 1975 році німецьким дослідником Тансом Фріцем. Теоретичні методичні засади інтерактивної освіти, ефективність її впливу на формування особистості ґрунтовно досліджено у працях І.В. Авдєєвої, М.В. Кларіна, О. Пометун, Л. Пироженко , О. Пехоти, Н. Побірчинко, та Г. Селевко, С.О. Сисоївої, О.П. Сидоренко, Г.О. Фреймена, К.О. Баханова та ін.

Для чіткішого розуміння важливості інтерактивного навчання педагоги порівнюють його з відомими та раніше пасивним й активним навчанням. Якщо пасивне навчання – це репродуктивний метод, це вимога слухати та дивитись, активне – це безпосередня участь учня у викладі матеріалу, то інтерактивне – це рівноправна взаємодія викладача та учня. Якщо порівняти ці моделі, то можна зробити висновки про те, що за наявності певних недоліків остання модель досить ефективна. Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що в навчальний процес залучаються всі діти. При цьому їм надається змога роздумувати з приводу того, що вони знають та думають. Колективна діяльність учнів у процесі пізнання і засвоєння літературного матеріалу передбачає індивідуальний внесок кожного в навчальний процес, обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. При цьому має панувати атмосфера доброзичливості та взаємної підтримки. Вона створює умови, за яких учні не лише здобувають нові знання, а й розвивають свою пізнавальну діяльність, виходять на вищі форми співробітництва.

Інтерактивні методи навчання скомпонували низку цікавих, раніше чужих учням правил. Наприклад, кожна думка важлива; не бійся висловитись; ми всі – партнери; обговорюємо сказане, а не людину; обдумав, сформулював, висловив; кажи чітко, ясно, красиво; вислухав, висловився, вслухався; наводь тільки обґрунтовані докази; умій погодитись і не погодитись; важлива кожна роль.

5

Правила організації інтерактивного навчання:1. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні;

2. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися;

3. Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах;

4. Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;

5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.

Практика показує, що при використанні ІАМН, учні запам'ятовують: • 80% того, що висловлювали самі;

 • 90% того, що робили самі.

Основні переваги інтерактивних технологій навчання:

• інтерактивні технології допомагають забезпечити глибину вивчення змісту. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння застосування, аналіз, синтез, оцінка);

• викладач отримує можливість диференційованого підходу до учнів с із спеціальними потребами – особистісними та інтелектуальними;

• змінюється роль учнів, вони приймають важливі рішення щодо процесу навчання, розвивають комунікативні вміння й навички, організаційні здібності;

• основним джерелом мотивації навчання стає інтерес самого учня (відбувається перехід від зовнішньої мотивації (оцінки) до внутрішньої (потреба знань);

• значно підвищується роль особистості педагога: він менше часу витрачає на розв’язання проблем з дисципліною, педагог більше розкривається перед дітьми як лідер, організатор;

• покращується не тільки запам'ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті;

• використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.

Застосування інтерактивних технологій забезпечує формування в учнів таких умінь як аналіз, порівняння, виділення головного, критичне мислення, а також розвиває увагу, спостережливість, збагачує мислення школярів.

6

За метою уроку та формою організації навчальної діяльності дотримуюся розподілу інтерактивних технологій на такі групи: 1. Інтерактивні технології кооперативного навчання.

 2. Технології колективно–групового навчання.

 3. Технології ситуативного моделювання.

 4. Технології опрацювання дискусійних питань.

Розділ ІІІ

Роль викладача в інтерактивному навчанні

Грузинський педагог Ш. Амонашвілі висловлював таку думку: «Учитель мусить обирати для себе високу мету, тому що тільки тоді він матиме змогу піднести своїх учнів і піднесеться сам. Така мета зробить учителя оптимістом, романтиком, він буде завжди в пошуці і буде здатним створити неможливе».

"Легке" за формою інтерактивне навчання надзвичайно важке для викладача, адже добитись дисципліни й уваги за рахунок "сидіть тихо!" неможливо. Окрім того, потрібно спланувати впровадження, робити його поступово.

Ефективність інтерактивних технологій залежить від уміння викладача:

• давати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання;

• відбирати для заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до засвоєння теми;

• під час інтерактивних вправ давати дітям час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його;

• на одному занятті використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не їх калейдоскоп;

• здійснювати спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

• проводити швидкі опитування, самостійні домашні завдання з різноманітних матеріалів теми, не пов'язаних з інтерактивними завданнями.

Викладач в інтерактивному навчання та вихованні – порадник, проектувальник і консультант. Він повинен виступати лише як керівник розумової діяльності учнів, спрямовуючи її, допомагати, послуговуючись

7

фактами, дійти певних висновків. Залучаючи учнів до діяльності, скеровувати їх на пізнання світу і себе в ньому, реалізовуючи важливий постулат виховання: “Допоможи мені, щоб я зробив це сам”.Основний принцип, якого слід дотримуватися – це «принцип власного прикладу». Якщо викладач хоче, аби дискусія вдалась, то повинен брати у ній участь, аби учні почали грати в гру, стати самому учасником і т.д. Особливу увагу слід приділити тим дітям, яких називаємо «слабенькими», тим, котрі соромляться, адже, використовуючи нові технології навчання, ми хочемо допомогти їм позбавитися комплексів,глибше зрозуміти літературу, перемогти себе.

Розділ ІV

Технології кооперативного навчання

Важливе місце у системі інтерактивного навчання посідає кооперативне. Парну і групову роботу організовую на уроках закріплення, засвоєння знань, умінь та навичок, або як частину уроку узагальнення та систематизації знань.f:\..\appdata\local\temp\finereader11\media\image1.jpeg


Кооперативне навчання розвиває толерантну поведінку серед учнів. Така форма роботи дає можливість учню у загальній справі. «Слабкі» діти можуть скористатися підтримкою групи і досягти певних успіхів, «середні» також бачать успіхи своєї роботи в групі, а «сильні» учні вчаться працювати разом з іншими, чого не робили раніше.

Хочу зазначити, що, організовуючи роботу в групах, дійшла висновку – діти позбавляються почуття самотності, підвищують мотивацію, поліпшують особисті досягнення.

Зупинюсь на окремих технологіях кооперативного навчання.
8

Технологія «Акваріум»

Ця технологія сприяє розвитку спілкування в малій групі, вдосконалює вміння дискутувати, аргументувати свою думку, прогнозувати результат, відпрацьовувати культуру мовлення. Розподіляю учнів класу на чотири групи. Вони читають відповідні сторінки підручника. Потім одна із груп займає місця в «акваріумі»: навколо стола в центрі класу. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від слухачів. Ця група отримує картку із ситуацією і завданням. Учні повинні прочитати вголос; обговорити її в групі протягом 3 – 5 хвилин, дійти спільної думки, висловити її і довести, що їхня версія правильна.

Решта учнів лише слухають, не втручаючись в обговорення ситуації. Місце в «акваріумі» займають усі групи по черзі.

Після виступу кожної групи слухачі відповідають на запитання. • Чи погоджуєтесь з такою думкою групи?

 • Чи була ця думка досить аргументованою?

 • Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

Бесіда з класом триває 3 – 4 хвилини.

Технологія «Карусель»

Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань. Можна застосовувати: • для обговорення будь–якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій ;

 • для збирання інформації з вивченої теми;

 • для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (напрямку, термінів);

 • для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.

Учні об’єднануються у групи, кожна отримує аркуш із запитанням. Усі свої думки члени групи занотовують на аркуші. Робота триває 2 – 3 хвилини. Аркуші із запитаннями почергово передаються в інші групи, які записують доповнення впродовж 2 – 3 хвилин. Коли аркуш повертається до групи, яка першою давала відповідь, формулюється остаточна чітка і стисла відповідь.
Технологія «Робота в малих групах»
Роботу в групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного міркування. Використовуються малі групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, але не індивідуальної роботи.

Елемент прийому застосовую для опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

9

Клас об’єднується в творчі групи. Кожна група отримує завдання для опрацювання. Упродовж уроку кожен член групи повинен взяти участь у виконанні завдання.


Розділ V

Технологія колективно–групового навчання

Ця технологія передбачає одночасну спільну роботу всієї групи.

Головна мета – прояснення певних положень, привертання уваги учнів до

складних та проблемних питань, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань.

Використовуючи технології колективно–групового навчання, дійшла висновку, що саме вони: • сприяють розвитку вміння висловлювати власні ідеї;

 • розвивають вміння лаконічно висловлюватись;

 • підвищують інтерес учнів до вивчення світової літератури;

 • сприяють формуванню навичок самостійної роботи;

 • формують вміння аналізувати, узагальнювати.

Питання про використання інтерактивних технологій на занятті літератури нині є дискусійним. З одного боку, інтерактивне навчання є сучасною вимогою, бо кожна людина прагне модерного, нового вимагає й суспільство. З іншого боку, слід знати міру у використанні інтерактивних методів на занятті, щоб не загубити мету і завдання заняття у "калейдоскопі методів і прийомів".

10

Пропоную розглянути такі інтерактивні методи: • "мікрофон",

 • незакінчені речення,

 • "мозковий штурм",

 • "дерево рішень",

 • дискусія,

 • метод проектів,

 • літературна гра,

 • метод інсценування,

 • «шість капелюшків»,

 • сенкан,

 • «аукціон».

1.„Мікрофон”

Один із видів колективного навчання, який дає можливість кожному окремому учню висловити свою думку. Учні мають можливість по черзі відстояти свою позицію та аргументувати її. Викладач, уважно слухаючи, аналізує рівень засвоєння теми. Також викладач може висловити і свої міркування.

Для ефективної організації роботи академічної групи потрібно:

• поставити чітко сформульоване запитання чи проблему;

Наприклад, при вивчені теми «Поезія символізму» та творчості Ш.Бодлера можна поставити учням такі питання : «Чи бувають квіти злими?», «Чому П.Верлена та А.Рембо називають «поетами із пекла?», «Чи кожен поет ясновидець?», «Чому збірку «Листя трави» називають ліричним романом у віршах?» та ін.

• запропонуйте групі якийсь предмет, який виконуватиме роль уявного мікрофона, який учні передаватимуть один одному, по черзі беручи слово;

• надавайте слово тільки тому, хто отримує уявний мікрофон;

• запропонуйте учням говорити лаконічно й швидко, не більше ніж 1–2 хвилини;

• не коментуйте і не оцінюйте подані відповіді;

• підведіть підсумок обговорення.2. „Незакінчені речення”

Також один із вербальних методів, прийом навчання, який дає можливість ґрунтовніше працювати над формою думки та її організацією в реченні. Викладач розпочинає речення, це можуть бути і фактичні запитання,

11

наприклад, Стендаль народився у місті…, Ф.Достаєвський написав такі романи…,Прототипом Анни Кареніни була…, На мою думку, Анна Кареніна…так й «ідейні запитання», наприклад, Жульєн Сорель міг уникнути смертної кари, якби…, Гобсек – найчесніша людина в Парижі…, зустріч Майстра і Маргарити була випадковою, фатальною чи щасливою, тому що…, Чи не занадто висока ціна за красу, яку заплатив Доріан Грей…та ін.Такий метод відшліфовує вміння говорити, дає змогу здолати стереотипи, виступати по суті, коротко і лаконічно.

3.„Мозковий штурм”

Це відома інтерактивна технологія колективного обговорення, що широко використовується для прийняття рішень щодо розв’язання конкретної проблеми чи ситуації. Мозковий штурм (атака) спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки, проявляти творчу фантазію.

Мета „мозкового шторму” полягає в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо озвученої проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу, визначеного викладачем.

Організувати роботу за цією технологією можна таким чином: • Після презентації проблеми чи ситуації та їх чіткого формулювання (краще записати на дошці).

Проблеми, які будемо вирішувати «мозковою атакою» можуть бути такими: «Аргументи на користь захисту Жульєна Сореля», «Історія Жульєна Сореля: трагедія чи моральна перемога?», «Альтернатива самогубству: інша доля Анни Кареніни», «Чим приваблює роман «Майстер і Маргарита» читачів ХХІ ст.?», «Чи справді твір «Старий і море» –це повість –притча про людину?» та ін.

 • Запропонуйте всім учням висловити ідеї, коментарі, навести цитати, фрази чи ключові слова, пов’язані з цією проблемою.

При цьому потрібно зауважити, що ідеї або пропозиції можуть бути будь–які, навіть фантастичні.

 • Запишіть усі ідеї та пропозиції на дошці в порядку їх надходження від учнів без зауважень, коментарів чи запитань.

Зверніть увагу на такі головні моменти:

1. Під час висування ідей чи пропозицій не пропускайте жодного, навіть,

12

на перший погляд абсолютно безглуздого. Якщо ви будете критикувати їх під час висловлювання, учні зосередять більше уваги на відстоюванні своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові і більш досконалі.2. Необхідно заохочувати всіх до висування якомога більшої кількості ідей. Варто підтримувати й фіксувати навіть фантастичні ідеї. Якщо під час мозкового штурму не вдається одержати багато ідей, слід мотивувати учнів і записати декілька своїх власних ідей.

3. Спонукайте всіх дітей розвивати або змінювати ідеї інших. Об’єднання або зміна висунутих раніше ідей часто веде до висування нових, що перевершують первинні.

4 На закінчення обговоріть і оцініть запропоновані учнями ідеї.

4.„Дерево рішень”

Це один із варіантів інтерактивної технології навчання вирішення проблем, який допомагає учням проаналізувати та краще зрозуміти проблеми, дати свої прогнози, прийняти рішення й аргументувати думки.

Організувати роботу академічної групи можна так :


 1. Виберіть ситуацію, проблему чи дилему, що немає однозначного рішення. Вона може бути викладена в епізоді літературного твору чи біографії письменника, героя твору.

Можна використати такі питання для моделювання ситуації : « Злет і руїна кар’єри Жульєна Сореля.», «Бермудський трикутник Луїза – Жульєн – Матильда», «Шляхи збагачення Гобсека у ХХІ ст.», «Материнський інстинкт Анни Кареніни та ін.

2. Підготуйте на дошці запис «Дерево рішень», і намалюйте дерево, де сама тема – це «стовбур дерева». «Листочки» – це прогноз.«Гілочки» – це аргументи, обґрунтування прогнозів.5.„Дискусія”

Є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми. Аби дискусія була вдалою і результати були високими викладач повинен самостійно обдумати тему, яка буде цікавити ту чи іншу групу учнів питання, можливо навіть деякий роздатковий матеріал. Також для учнів хорошим прикладом стане те ,що викладач буде ведучим під час цієї дискусії.

Організувати роботу академічної групи за дискусійною технологією

13

можна за сценарієм, який реалізується двома етапами:1. Планування дискусії.

• Оберіть тему дискусії. Вона має бути сформульована проблемно, щоб підходи до її висвітлення були різними.

Темою дискусії може бути: «Чи може бути людина абсолютно вільною, згідно доктрини модернізму», «Чи поділяєте ви точку зору молодого Бальзака на літературу як бізнес?», «Поєдинок свободи і тиранії. Чия перемога?(за новелою Т.Манна «Маріо і чарівник» тощо.

• Дуже важливим елементом дискусії є її план. Він може пропонуватись учням заздалегідь, напередодні дискусії. Вони, маючи такий план, можуть підготуватись до обговорення: попрацювати з літературою, довідниками, Інтернетом, підготувати собі попередні нотатки тощо.

• Можна практикувати складання плану дискусії за заздалегідь відомою темою безпосередньо на початку обговорення. У такому випадку викладачеві доцільно залучити до складання плану самих учнів.

• Для того, щоб дискусія була відвертою, необхідно створити в аудиторії атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому бажано вибрати правила культури ведення дискусії, які на початку викладач разом із учнями складають і записують на дошці, адже правила,які вони самі для себе ввели, вони навряд чи порушать.

2. Хід дискусії.


 • Уважно слухайте учнів, стежте за ходом обговорення, настроєм, поведінкою, не давайте відхилитися від теми.

 • Не дозволяйте обговоренню перетворитись в гарячу суперечку, але й не гасіть усі прояви емоцій. Ставте конкретні запитання, щоб пробудити обговорення, й абстрактні, щоб остудити запал.

 • Змініть формулювання проблем, що обговорюються, або застосуйте інший прийом пожвавлення думок, якщо дискусія вщухає.

 • Щоб завершити обговорення, запитайте, наприклад: „Чи ніхто не хоче ще щось додати на завершення?”

 • Виділіть досить часу для заключної частини і попросіть самих студентів підбити підсумки за такою схемою:

 • які найбільш переконливі аргументи обох сторін? Перерахуйте їх.

 • якщо під час обговорення виникли додаткові запитання, де можна отримати інформацію?

14

f:\..\appdata\local\temp\finereader11\media\image5.jpeg

6.Літературна гра

Цей метод навчання вибору послідовних, оптимальних рішень в умовах, що імітують реальну практику. Гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності спеціаліста, моделювання тих систем відносин, які характерні для цієї діяльності як єдиного цілого.

Головне, що навчає гра – психологічно і професійно грамотно реагувати на прототип реальної життєвої ситуації.

Для кожного викладача цей метод є вседозволеним в інтерпретації. Залежно від спеціальності навчального закладу, або специфіки групи можна організувати будь–яку гру. Також учні можуть самі встановити правила гри.

Найпростіша гра «Ти мені – я Тобі». Передбачає роботу в групах. Групи отримують завдання опрацювати текст та підготувати запитання по змісту. Учні обмінюються запитаннями, отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки членам групи опонентів.

Гра «Німе кіно» – учні зображають героя твору за допомогою жестів, міміки. Інші – вгадують.

Ще одна гра «Таємничий герой». Група ділиться на команди. Найпростіший сценарій, який можна доповнювати, викладач або ведучий пропонує впізнати літературного героя за його особистими прикметами.

Наприклад, при проведенні заняття з теми «Драматургія ХІХ ст» учні впізнають героїв за такими характеристиками:« Вона молода, непогана на вроду дівчина . Одягнена бідно. Потребує послуг дантиста. Заробляє на прожиття, продаючи квіти на вулиці.

15

Має досить прямий, жорсткий характер , вміє відстояти свої інтереси. Розмовляє засміченою і грубою мовою «кокні». У неї є мрія– працювати в магазині квітів.»(Еліза Дулітл з « Пігмаліона» Б. Шоу.)

f:\..\appdata\local\temp\finereader11\media\image4.jpeg

7.Метод інсценування. Такий має багато спільного з театром, який викликає сильні почуття і, відповідно, впливає на емоційно–вольову сферу особистості. Дозволяє учням проявити свою творчість, можливо розкрити талант. І бути у безпосередньому зв'язку із художнім твором. Предмет «Зарубіжна література» дає безмежну кількість матеріалу, котрий можна «поставити на сцені», використовуються як найбільш яскраві моменти епічного твору, так і цілі дії драматичних творів. Роль викладача у такому методі творча і креативна, він повинен бути і режисером, і суворим критиком.

8. “Шість капелюшків мислення”

Це одна із відомих методик, яку розробив спеціаліст із психології та творчості Едвард де Боно. Це доволі простий для розуміння інструмент, де капелюшки різного кольору є так званими візуальними підказками. У методі «шести капелюшків» мислення ділиться на шість різних режимів, кожний з яких представлений капелюхом свого кольору.

Білий капелюшок – Факти. Яка у нас є інформація? Яка нам потрібна інформація?

Червоний капелюшок – Емоції. Які у мене з цього приводу виникають почуття?

Зелений капелюшок – Творчість. Різноманітні ідеї . Нові ідеї. Пропозиції. Яка альтернатива? 16

Чорний капелюшок – Критика, негативні сторони ситуації. Які недоліки? Що тут неправильно? Що б я змінив? Що було зайвим?

Жовтий капелюшок – Переваги. Чому це потрібно зробити? Які переваги? Чому це можна зробити? Чому це спрацює?

Синій капелюшок – Життєвий урок. Що корисного винесли Ви із роботи? Чому ви можете сказати, що ця тема важлива для Вас? Де, в яких ситуаціях Ви можете використовувати набутий досвід?

Технологія «Шість капелюхів мислення» Едварда де Боно дозволяє розвивати у учнів творче та критичне мислення, толерантність.

9.Сенкан – це вірш, що складається з п’яти рядків.

Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і означає вірш у п’ять рядків.

1. Слово – тема (іменник)

2. Два прикметники (означення теми)

3. Три слова – дієслова, що визначають дію, пов`язану з темою

4. Фраза з чотирьох слів (розуміння теми або ставлення до неї)

5. Слово-висновок (синонім до теми)

Використовується, як правило, в кінці заняття для підведення підсумків. Надає викладачеві яскраву картину сприйняття чи несприйняття учнями нового матеріалу.10. “Аукціон”

Вимагає попередньої підготовки учнів. Отримують завдання детально ознайомитися з біографією письменника, скористатися додатковою літературою , підготувати цікаві повідомлення по «лотах аукціону».Наприклад, при вивченні біографії А.А.Ахматової пропонуємо «лоти» :

 • дитячі та юнацькі роки в Царському Селі ;

 • пошуки сенсу життя ;

 • початок творчої діяльності ;

 • найкращі твори А.Ахматової;

 • світогляд поетеси ;

 • останні роки життя.

Найвищий бал отримують учні, які підготували найповніші та найцікавіші повідомлення і «викупили» декілька лотів.

17

11.Метод проектів

В основу цього методу покладено ідею побудови навчання на активній основі, через самостійну і практичну діяльність учнів з урахуванням їхніх особистих інтересів. Цей метод сприяє формуванню самостійної, творчої особистості і є безумовно, одним з інноваційних методів навчання. Метод проектів є методом пошуку. Він спрямований на розвиток наукового мислення.

Сучасна педагогіка розрізняє такі типи проектів:

1. Дослідницькі: в основі проекту знаходиться дослідження певних явищ та процесів.

2. Творчі.

3. Ігрові (імітаційні): в яких учасники проекту виконують визначені ролі.

4. Інформаційні: збір та аналіз інформації про певний об’єкт.

5. Практичні: безпосереднє впровадження у практику.

Робота над проектом включає:

1. Аналіз проблеми.

2. Усвідомлення та визначення мети проекту.

3. Розробку концепції проекту, організаційного плану здійснення проекту.

4. Конкретну практичну діяльність щодо його реалізації.

5. Підсумки у вигляді письмового звіту або презентацію.

Важливим, але часто не задіяним у процесі вивчення світової літератури є літературне краєзнавство. Саме методом проектів можна залучати учнів до дослідження причетності видатних митців слова до нашої країни. Саме тому можна запропонувати такі інформаційні, дослідницькі проекти: «Бальзак і Україна», «Українські корені Анни Ахматової» За допомогою цього методу учні вчаться самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну літературу, визначати актуальність певних проблем, явищ , презентувати власний досвід. Викладач може давати проектні завдання як групі, так і окремим учням.

Часто викладач незадоволений тим, як представлений дидактичний матеріал підручника: мало необхідної інформації, аргументів фактів і т. д. Такі розділи, теми є сенс вивчати в проектній методиці: учні допоможуть заповнити ці недоліки. Наприклад, проект “ Поезія срібної доби».

Часто виникають проблеми, коли в програму включаються нові теми. Такий проект буде цікавим учням. Наприклад, « Роль біблійних сюжетів в романі М.Булгакова « Майстер і Маргарита »». Скоротився час на вивчання тієї чи іншої теми – за рахунок проектної діяльності можна заповнити відсутні години. Переосмислення нового прочитання вимагають багато тем з літератури: Бодлер, Вітмен , Блок, Ахматова та інші. З’ясування істини зіткнення колишніх і нових оцінок їх творчості, пошук аргументів – це може стати мотивом проектних досліджень ( „ Проекти перебудови світу в світовій літературі ХІХ–ХХІ ст. ”).

18

Для вивчення тієї чи іншої теми необхідно розуміти, що зміст проекту – це матеріал, оформлений як проблемно – пошукове завдання.Так, монографічна тема „ Творчість О.Блока” може вивчатися на основі проекту. Для цього в першу чергу викладачу необхідно осмислити весь матеріал в ракурсі його проблемного викладання. Необхідно виділити ключові напрямки творчих пошуків О.Блока. Тема може бути сформульована так „Таємниця жіночого образу в поезії» . Доцільно використати дослідницький метод. Форма виконання завдання може бути різною: збірка ілюстрацій, особистих творчих робіт, слайд – фільми, публікації, буклети, презентації.

Проблемними питаннями цього проекту можуть бути:

•Які витоки формування уявлення О.Блока про жіночий ідеал?

•Яким був вплив сучасників на світогляд поета?

•Які реальні прототипи стали основою для створення жіночих

образів в творчості? і т.д.

В відповідності до проблемних питань можна сформувати групи, так як навчання в співпраці – це модель, яка дозволяє залучити всіх учнів в спільну діяльність з особистою відповідальністю за свої дії і дії кожного.

Основні етапи організації групової роботи:

• Викладання матеріалу.

• Вивчення (закріплення) матеріалу в групі.

• Проведення підсумкових випробувань (тестування).

• Оцінка індивідуальних досягнень учасників групи.

• Оцінка роботи групи в цілому.

У даному випадку формуються групи „біографів”, ,,літературознавців”, „культурологів” і т.д.У кінці уроку учні представляють творчі звіти. Результати обговорюються таким чином, щоб склалася відповідь на головне питання. Крім цього оцінюється індивідуальна і групова робота учнів.

12. «Ажурна пилка»

Метод дозволяє учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує учнів допомагати одне одному «вчитися навчаючи». Під час роботи за допомогою методу «ажурна пилка» учні працюють у різних групах.

Технологію використовую для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Технологія ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного (базисного) уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися навчаючи.

Щоб підготувати учнів до уроку з великим обсягом інформації, підбираю матеріал, необхідний для уроку, і готую індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня (матеріали підручника, додаткові матеріали вирізки з газет, статті тощо).

19

Готуйте таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи «домашню» й «експертну». Спочатку об'єдную учнів у «домашні» групи (1, 2, 3), а потім створюю «експертні» групи, використовуючи кольорові позначки, що попередньо роздаю учням. У кожній домашній групі всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній експертній однакові.

 1. Розписую учнів по «домашніх» групах від 3 до 5 чоловік, залежно від кількості учнів. Кожен учень поінформований, хто входить до його «домашньої» групи, тому що її члени будуть збиратися пізніше. Даю домашнім групам порцію інформації для засвоєння, кожній групі – свою. Завдання домашніх груп – опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

 2. Після завершення роботи домашніх груп пропоную учням розійтись по своїх «кольорових» групах, де вони стануть експертами з окремої теми (своєї частини інформації). Наприклад, зберіть усіх «червоних» біля дошки, а всіх «синіх» – у коридорі. В кожній групі має бути представник із кожної «домашньої» групи.

 3. Кожна експертна група повинна вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час (для цього може знадобитися цілий урок, якщо матеріали складні або великі за обсягом).

 4. Після завершення роботи пропоную учням повернутися «додому». Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в експертній групі з членами своєї «домашньої» групи. Наприклад, усі учні під номером 1 повинні зустрітися перед класом. У «домашніх» групах має бути по одній особі з експертних груп. Учні мають намагатися донести інформацію якісно і в повному обсязі членам своєї домашньої групи за визначений мною час. Завданням домашніх груп у цьому випадку вже є остаточне узагальнення та корекція всієї інформації.


З метою вдосконалення проведеної роботи на уроці та для встановлення співпраці можна порекомендувати заповнити анкету.
Анкета для учня


Питаннягрупи

В групі легше працювати

Так


Ні

Не знаю

Скільки раз ви приймали участь в проектах?

Один


Два

Більше

Де ви шукали інформацію?(декілька варіантів відповідей)

В бібліотеці В Інтернеті Скрізь


Чи сподобався вам проект?

Так


Ні

Не знаю

Де ви виконували проект?

Вдома


В ліцеї

У друзів

Потрібні вам консультації?

Так


Ні

Не знаю

Хотіли б ви продовжити таку роботу?

Так


Ні

Не знаю

Підготовка проектів забрала у вас час від більш важливих і цікавих справ?

Так


Ні

Не знаю
На уроках часто пропоную учням такі інтерактивні вправи:
 • «інтелектуальна розминка» – налаштування дітей на роботу, використовування запитань для міркування;

 • «літературний пінг–понг» – використовується для того, щоб учні краще запам’ятовували літературних героїв.;

 • «літературний турнір» – підготовлений учень називає твір, а інші називають автора. ;

 • «літературне лото» – клас об’єднується в дві команди. Кожна команда отримує картки, які слід скласти одна відповідно до одної;

 • «асоціативний кущ» – добір слів–асоціацій до основного поняття.

 • «створи тест» – учні повинні самостійно створити систему тестів, які б охоплювали матеріал усієї теми. Наявність варіантів відповідей обов’язкова.

Для активізації творчої роботи використовую різні типи нестандартних уроків, а саме: урок-екскурсія, урок–подорож, урок-диспут, урок-дослідження, урок-казка, урок-літературна гостина, урок-панорама. Пропоную також учням виступати в ролі викладача.

Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки найновіших форм організації навчально–виховного процессу. У своїй практиці використовую комп'ютерні технології та Інтернет – один із інноваційних засобів вивчення літератури. Користуюся мультимедійними програмами, електронними посібниками, які отримали схвальні оцінки та рекомендації МОНУ України

і окремими особисто створеними мультимедійними презентаціями у різних видах навчальної діяльності.

21

Завдяки використанню інноваційних технологій, зокрема інтерактивних, мультимедійних, проектних, у їх тісному зв'язку відбуваються суттєві зміни в навчальному процесі, в центрі якого знаходиться особистість учня, а головною метою стає розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів їхньої пізнавальної активності, усвідомлення моральних цінностей, що згодом дасть їм змогу самореалізуватися, самостійно мислити, приймати важливі рішення, працювати над розв'язанням важливих життєвих проблем.Розділ V
Сутність проблемного навчання
Одним з напрямків наукового пошуку у галузі підвищення ефективності та результативності навчального процесу е проблемне навчання.

Головним завданням викладання вважається не просто засвоєння учнем суми знань, а формування здібностей до творчості, самостійного вирішення проблеми. Методи проблемного навчання сприяють досягненню цієї мети.

При проблемному навчанні учні активно опановують як необхідним мінімумом програмного матеріалу, формуючи загальні принципи рішення задач визначеного типу (зона ближніх результатів), так і здобувають уміння самостійно вирішувати різні теоретичні і практичні задачі.

Розвитку навичок дослідницької діяльності учнів сприяють проблемні ситуації. Тому в процесі навчання використовують такі ситуації, в яких учень повинен захищати свою думку, приводити в його захист аргументи, докази, факти, використовувати способи набуття знань і досвіду, які спонукають учня задавати питання викладачу, товаришам, з’ясовувати незрозуміле, заглиблюватися в осмислення знань. Ситуаціями такого роду є рецензування відповідей одногрупників, твори, що пов’язані з експертизою, порадою, активним пошуком нового.
Методи створення проблемних ситуацій:


 1. « Зіткнення » учнів з реальними явищами і фактами.

2. « Зіткнення » життєвих уявлень з науковими.

3. Зіставлення суперечних фактів або теоретичних суджень.
Наприклад, розвитку інформаційної і комунікативної компетентності учнів II курсу впливала підготовка збірки робіт, присвячених творчості П.Верлена. Як відомо, його поезія недостатньо глибоко розуміється дітьми.

І етап – викладач пробуджує інтерес до теми проекту. Разом з учнями визначає мету і задачу проекту.
ІІ етап – викладач організовує учнів в групи, визначаючи завдання кожній з них. Наприклад — представити короткий біографічний нарис, зібрати

22

матеріал про художній світ поета за різними напрямками: філософські погляди, природа в ліриці, особливості композиції віршів і т.д.

І етап – учні проявляють самостійність в пошуку інформації при знайомстві з критичною літературою в журналах, монографіях, в мережі Інтернет

ІІ етап – презентація проекту. Він потрібний для аналізу виконаного, самооцінки, демонстрації результатів.

Продуктом проектної діяльності учнів можуть бути матеріали рефератного характеру, твори, аналіз віршів. Ці роботи складуть збірку «Все в мені – і я у всьому». При вивченні теми « Модернізм в світовій літературі » учні працюють за напрямками «символізм», «футуризм», «акмеїзм», збираючи, узагальнюючи досить об’ємний матеріал. Так виглядає алгоритм роботи над навчальним проектом:
Предмет: зарубіжна література
Проект: «Модернізм в світовій літературі»
Тип проекту: творчийПроблема

Модерністські течії в літературі початку XX ст. недостатньо глибоко сприймаються учнями

Чому? '

Великий об’єм матеріалу. Вивчення матеріалу потребує розвитку навичок класифікації, порівняння, узагальнення. Традиційні форми роботи.

Що

робити?

Мотивувати учнів на вивчення програмного матеріалу з використанням сучасних технологій.

Як?

Використовувати сучасні інформаційні технології. Використовувати групові форми роботи.

Що

одержимо?

(Результат)


Комп’ютерна презентація по темах: «Символізм», «Акмеїзм», Футуризм».

Пізнавальний (програмні та позапрограмні знання по темі).Виховний (естетичне виховання, толерантність). Розвиваючий (інформаційна, комунікативна компетентність).

23

Розробки уроків, що ілюструють практичне використання інтерактивних методів

Тема: «Лев Толстойце цілий світ»
Мета:

навчальна: познайомити учнів з новими фактами біографії письменника, розвивати вміння аналізувати текст;

розвиваюча: вміння виділити головне, порівнювати, розвивати мотивацію учнів до творчої діяльності, пробуджували інтерес до створення проекту, формувати вміння проводити дослідження;

виховна: привернути увагу учнів до особистості Л.Толстого, облагородити думки і почуття дітей через зустріч з творами мистецтва, виховувати здібність бачити прекрасне, повагу до цінностей світової художньої культури.

Обладнання:, виставка книг про письменника, ілюстрації, репродукції картин Крамського, Рєпіна, аудиозапис вальсу Шопена, мультимедійна презентація учнів, щоденникові записи Л.Толстого.

Тип уроку: захист проектів + інтегрований урок.

Епіграф: « Це для нас, молодих, відвертість – цілий новий світ»

( Гі де Мопасан)

Слайд 2

Хід уроку

 1. Слово викладача.

Особистість Л.Толстого для вас, учнів – закрита книга, і відкривати її багато хто з вас не хоче. На сьогоднішньому уроці мені б хотілося, щоб ви познайомилися з творчістю цієї людини, зацікавилися його долею, захотіли б читати його твори.

Ми познайомимося з його біографією, попрацюємо з щоденниками, послухаємо музику, яку любив творець, вірші про

нього, дізнаємося про історію написання знаменитих портретів Крамського, Рєпіна, здійснимо заочну подорож до Ясної Поляни.

Тому головним питанням проекту буде:

Слайд З

Чи можна зрозуміти і осмислити творчість письменника, не вивчивши основних моментів його життя, не дізнавшись про що він думав, чим жив?

2.Історична епоха

Життя Л.Толстого – майже ціле ХІХст., яке вмістилося в його життя і його твори. Він був свідком історичних і культурних подій. Фронтальне опитування.

 • Давайте разом згадаємо події того часу.


24

Слайд 4

 • Письменник став свідком багатьох історичних подій:

1853–56–Кримська війна

1860–70–реформи імператора Олександра II 1871–Парижська комуна 1877–78–російсько–турецька війна 1905–Кривава неділя

Слайд 5

 • Давайте згадаємо як розвивалися наука, мистецтво того часу (короткі повідомлення учнів)

Слайд 6

 • Особливо цікаві щоденникові записи людини, яка задумується над сенсом життя, намагається розібратися в проблемах

людських. Таємниця людського щастя – головна мета письменника.

Практикум.

На партах аркуші з уривками з щоденника Л.Толстого.

 • Прочитайте, виділіть головні, на ваш погляд, правила життя цієї людини. Які правила життя вам близькі і зрозумілі?

 • Що можна сказати про людину, яка склала такі правила? (пряма, чесна)

 • Як можна назвати все це одним словом? (самовдосконалення)

 • Він хотів до всього дійти своїм розумом. Він формує своє кредо «Щоб жити чесно, треба рватися, плутатися, битися, помилятися, починати, бросати і знову починати і знову боротися. І вічно боротися. А спокій – душевна підлість».

 • Як ви розумієте ці слова?Захист проектів

Слово учасникам творчих груп (аркуші оцінювання)

•« Спогади сучасників про Л. Толстого »

•« Портрет Л. Толстого в творчості художників »

•« Музика і Л. Толстой »

•« Колиска письменника – Ясна Поляна »

•Читання віршів про Л. Толстого.

Підсумок уроку

Ще раз повернемося до епіграфа уроку. Чи змогли б ви, молоді, відкрити для себе цього письменника ? Що формує людину?

Домашнє завдання: написати есе по одному із висловлень Толстого.


Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7344. 74. 81-2014
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconЧеркаський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти
Збірник упорядковано з метою створення ефективної системи національно-патріотичного виховання, морально-духовного, культурного розвитку...
Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconДо планування роботи
Укладач: Бондар Н. П., методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Херсонській області
Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5312. Ок. 74. 40-2012

Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8112. N. 82. 11 2016

Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 516 L 75. 24-2009

Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5220. Оg. 52. 00-2014
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету
Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconМетодичні рекомендації Із досвіду роботи викладача іноземної (англійської) мови
Національно-патріотичне виховання засобами суспільно-гуманітарних дисциплін у системі професійно-технічної освіти
Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconЛуганської облдержадміністрації, навчально-методичний центр профтехосвіти у луганській області
Обладнання: портрет Дж. Джойса, виставка його творів, тексти есе, аудіозапис, мультимедійна система (презентація), словник літературознавчих...
Ни навчально–методичний центр професійно–технічної освіти у донецькій області iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7411. Da. 15. 10-2014
Днз «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу», викладач вищої категорії


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка