Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунбСкачати 177,37 Kb.
Дата конвертації17.10.2017
Розмір177,37 Kb.Нонна ЮШКОВА
ТВОРИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО У ФОНДАХ РОУНБ
У березні 2014 році вся світова громадськість відзначила 200-річчя від дня народження геніального поета України – Тараса Григоровича Шевченка.

Ідеї Шевченка, проголошені у його творчості, були настільки сильними, що збудили свідомість тогочасної інтелігенції, змусили її замислитися над національними питаннями і проблемами. Шевченко назавжди став для України частиною її національного буття [24].

Шевченкове слово єднає нас усіх в одну національну цілість із єдиною метою – відновити народовладну суверенну українську державу на всій її історичній території. Сказане дозволяє стверджувати, що Шевченка можна по праву вважати геніальним натхненником національно-культурного та державного відродження України.

Методологічною основою дослідження послужило кількісний аналіз творів Т. Г. Шевченка, які знаходяться у фонді РОУНБ шляхом бібліометричного аналізу.

За останні десятиліття бібліометрія стала незамінним інструментом при виробленні наукової політики в керуванні дослідженнями. Вона почала формуватись як науковий напрям, що пов’язаний з кількісним вивченням документних потоків, на початку ХХ століття. [20].

Бібліометричний аналіз як метод дослідження перебуває в центрі уваги як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Дослідження історичних етапів становлення бібліометрії здійснювали Н. С. Рєдькіна, О. В. Пенькова, В. М. Тютюнник. Застосування бібліометричного аналізу для дослідження документних потоків відображено в роботах О. Воверене, Е. Карікової, О. М. Кобєлєва, Г. В. Сілкової, М. С. Костенко, О. В. Степанюк.

Термін «бібліометрія» вперше був вжитий у 1969 р. А. Притчардом, який визначив бібліометрію як «застосування математики та статистичних методів до процесів написаної інформації та до природи і напрямів розвитку дисципліни з допомогою підрахунку та аналізу різних аспектів написаної інформації».

Хоуінс у 1977 р. визначив бібліометрію як «кількісні аналізи бібліографічних рис основної частини літератури».

За визначенням Е. Карікової «Бібліометрія - науковий напрямок, що вивчає статистичними методами бібліографічні характеристики документів (в іншому варіанті перекладу: дисципліна, яка кількісними методами вивчає процеси наукової комунікації шляхом вимірювання та аналізу різних аспектів письмових документів)» .[ Карикова Е. В. Библиометрический анализ потока художественной литературы (На примере издания в России произведений лауреатов Нобелевской премии по литературе)

http://www.dslib.net/dokument-informacia/bibliometricheskij-analiz-potoka-hudozhestvennoj-literatury.html]

На думку О.М. Кобєлєва, одним з найбільш вдалих трактувань бібліометрії є запропоноване Р. Броадусом: «бібліометрія є методом кількісного дослідження надрукованих документів, що існують як матеріальні об’єкти або бібліографічні одиниці, а також замінники того й іншого». Це визначення охоплює будь-які кількісні засоби аналізу, що можуть бути застосовані, наприклад, до таких показників, як кількість томів у бібліотечному фонді; кількість назв публікацій (бібліографічних одиниць); обсяг публікацій у журналах; кількість глав у монографіях, опублікованих, наприклад, одним автором; кількість статей, опублікованих у певній предметній галузі за певний проміжок часу.

З термінологічного аналізу численних визначень терміну «бібліометрія», можна зупинитися на наступному: бібліометрія - науковий напрямок, заснований на методах кількісного аналізу бібліографічних характеристик документів і дають основу для їх якісної оцінки.

Творча спадщина Великого Кобзаря посідає чільне місце серед книжкових скарбів Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Шевченківська книга почала надходити до РОУНБ з перших днів заснування бібліотеки. У фондах РОУНБ нараховується 84 назви або 196 примірників творів Т. Г. Шевченка, які вийшли окремими виданнями, що хронологічно охоплюють роки з 1911 по 2012.

Найстарішим виданням у фонді бібліотеки є «Пъсни Тараса Шевченко», виданого в типографії П. П. Рябушинського в 1911 році.

Останні видання творів Т. Г. Шевченка у фонді РОУНБ датуються 2012 роком. Це вибрані вірші та поеми «Я так її, я так люблю…» та «Тарас Шевченко : альбом 1845 р.

Альбом 1845 року – унікальний документ в історії України : 35 невеличких робіт суттєво доповнюють малярську спадщину Т. Шевченка і водночас ознайомлюють сучасників із переважно втраченими пам’ятками української архітектури, нагадують про складну і трагічну долю нашого народу.

Перше видання цього альбому як меморіальної пам’ятки – ще один крок у розкритті багатогранного таланту Тараса Шевченка. В колекції РОУНБ налічується 1 примірник цього видання.

У 1925 р. у харківському видавництві «Пролетарій» вийшло перше повне видання шевченкового щоденника мовою оригіналу - «Дневник». Вступну статтю, пояснення та примітки до книжки написав Ієремія Айзеншток – один із засновників та науковий співробітник Інституту ім. Т. Шевченка.

Тут подано історію написання щоденника, коментарі до його записів та хронологію виходу його окремих частин. Вступна стаття і коментарі написані російською мовою. Для ілюстрування книжки використано малюнки Т. Шевченка [22].

На колекції творів Т. Г.Шевченка у РОУНБ певним чином позначилась визначна подія в культурному житті країни – святкування в 1939 році 125-річного ювілею з дня народження поета. “Держлітвидав” розпочав видання повного зібрання творів поета в п’яти томах.

Держлітвидав видав в 1939 році поему Т. Г. Шевченка «Єретик», поеми «Сон» та «Кавказ», видання яких знаходяться у фондах бібліотеки.

З післявоєнних видань у фонді представлені вибрані вірші та поеми Т. Г. Шевченко видані у Мінську в 1948 році.

У фондах книгозбірні знаходяться факсимільні видання.

Факсимільне видання (лат. fac simile — зроби подібне) — твір друку, що графічно точно відтворює раніше випущене оригінальне видання або рукопис, включаючи всі особливості паперу й обкладинки [23].

Факсимільні видання доповнюють колекцію не тільки кількісно, але і якісно. Вони дають можливість широкій аудиторії побачити окремі прижиттєві видання, оригінали яких відсутні у колекціях книгозбірень.

Одним із найважливіших джерел для вивчення біографії і творчості Т. Г. Шевченка є рукописна спадщина письменника. Майже вся вона (рукописна збірка «Три літа», «Мала книжка», «Більша книжка», «Щоденник», повісті, автографи окремих поезій, епістолярій, альбоми) сьогодні зберігається у фондах РОУНБ. Відтворення рукописної спадщини Т. Шевченка фототипічним способом має надзвичайно велике значення - воно дає можливість багатьом людям наблизитись до його творчої лабораторії, побачити почерк Т. Шевченка, його замальовки на рукописних сторінках, редагування тексту та ін.

У техніці факсимільного видання відтворено рукописні «Малу книжку» і «Більшу книжку» Т.Шевченка.

У 1963 році до 150-річчя з дня народження Т. Шевченка видавництвом «Наукова думка» було видано «Малу книжку» (так звана «захалявна» — рукописна збірка віршів поета Т. Г. Шевченка, написаних під час перших чотирьох років заслання (1847—1850) [10]. Згодом були перевидання 1966 та 1984 років.

У фондовій колекції РОУНБ знаходиться три видання «Малої книжки» Т. Г. Шевченка : 1963, 1984 та 1989 року.

Шевченко Т. Г. Мала книжка. Автографи поезій 1847-1850 рр. [Передмова Є. Шабліовського, с. 3-28]. – К.: Вид-во Акад. наук УРСР, 1963.

В 1963 році також фототипічним способом видано «Більшу книжку» - рукописну збірку, яку автор започаткував вже після заслання. Вступна стаття – Євгена Шабліовського. Було перевидання 1989 року. Два видання знаходяться у фондах РОУНБ.

У 1997 році у видавництві «Наукова думка» вийшло факсимільне видання рукопису Т. Г. Шевченка «Мар’яна – черниця», де текст відтворений за сучасними текстологічними принципами [11].

Шевченко Т. Г. Мар'яна-черниця : факсимільне видання рукопису та відтворення тексту за сучасними текстологічними принципами / Шевченко Т.Г. – К. : Наукова думка, 1997. – 48 с.

Всім відомо, що літературна слава прийшла до поета у 1840 році, коли світ побачив його уславлений “Кобзар”. У фондах РОУНБ нараховується 42 окремих видання, що становить 21 % від загальної кількості примірників творів Т. Шевченка.

Одним із цінних раритетів фондів РОУНБ є примірник першого «Кобзаря» Т. Шевченка, перевиданий з 1840 р.

За зовнішнім виглядом перше видання – невеличка книжечка на 114 сторінок, видана в Санкт-Петербурзі у друкарні Є. Фішера. Текст подано українською мовою в російській транскрипції. До деяких творів додано присвяти окремим особам. Перед текстом – фронтиспіс із зображенням Кобзаря з поводирем, виконаний відомим художником, близьким другом поета В. І. Штернбергом.

Шевченко Т. Г. Кобзар. Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року. К.: Вид-во Акад.. наук УРСР, 1963. – 116 с., з іл.

Готуючись до 150-ти річчя з дня народження Т. Шевченка, видавництво Академії Наук УРСР здійснило 1962 року фототипічне перевидання саме цього варіанту «Кобзаря» накладом 100 000 примірників. Післямову до видання написав Василь Бородін, перевидане в 1963 році [4].

Цікава історія цієї книжки. 1840 року в Петербурзі було видано «Кобзар» Тараса Шевченка. Сюди ввійшли уривки з поезій «Думи мої, думи мої», «Перебендя», «Думка», поеми «Катерина» та ін. Надаючи дозвіл на їх друкування, царська цензура викреслила багато рядків, що відзначалися національним звучанням. Друзі Т. Шевченка, які брали участь у виданні книги, під час друку в частині накладу таємно відновили викреслені цензором рядки. Гадають, що це відтворення тексту зроблено разом з автором. Так з’явився позацензурний «Кобзар». На сьогодні відомий тільки один його примірник, що зберігається у Науковій бібліотеці ім. Горького Ленінградського державного університету ім. А. О. Данова.

Шевченко Т. Г.Кобзар [К., «Дніпро», 1976]. 114 с.; 1л., іл..

Шевченко Т .Г. «Кобзарь» Т. Шевченка. Санкт-Петербург. 1840. В типографии Е. Фишера : факс. вид. - К.: Дніпро, 1974. – 114 с.

У 1974 році у видавництві «Дніпро» примірник «Кобзаря» 1840 року було перевидано з оригіналу, що зберігається в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України [5].

Передмову до нього написав Василь Бородін. Особливість цього видання – наявність футляра та гарне мистецьке оформлення, автором якого був відомий художник Володимир Юрчишин.

У 1976 видавництво «Дніпро» знов здійснює перевидання першого видання «Кобзаря» 1840 року.

Два видання знаходяться у фонді РОУНБ.

Шевченко Т. Кобзар : факсимільне видання позацензурного примірника 1840 року / Післямова доктора філолог. Наук В. Бородіна, кандидата філолог. Наук П. Лобаса. – Рівне : Рівненське ООТ «просвіта», 2000. – 292 с.

У фонді бібліотеки знаходиться ще одне факсимільне видання безцензурного примірника 1840 р., видане у м. Рівне 2000 року. Післямова написана доктором філологічних наук В. Бородіним та на той час кандидатом філологічних наук П. Лобасом [6].

Шевченко Т. Кобзар : 190-літтю Тараса Шевченка присвяч. / Т. Шевченко ; за ред. В. М. Доманицького. – 3-тє пов., факс. вид. 1910 р. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 607 с.

«Кобзар» Т. Г. Шевченка, виданого у м. Рівне в 2004 році є факсимільним відтворенням третього (1910 року) найповнішого і першого справді наукового «Кобзаря» за редакцією Василя Михайловича Доманицького, авторитетного дослідника, найпомітнішої постаті в історії вітчизняного шевченкознавства кінця ХІХ – початку ХХ ст. Всі твори ( за винятком чотирьох), редактором перевірені за автографами поета, уточнено хронологію їх написання. До творів додається велика кількість ґрунтовних приміток.

Постановою царського суду це видання було конфісковане, а комуністичним режимом частину творів, уміщених у цьому «Кобзарі», друкувати заборонялось.

Післямову до книги написав відомий шевченкознавець Сергій Анастасович Гальченко.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – вид. 5-те, повне. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 164 с.

У фондовій колекції бібліотеки є також факсимільні видання «Кобзаря» 1840 року, здійснені у Переяслав-Хмельницькому в 2005 р. Видання містить дві статті «Що таке «Кобзар» у російській літературі» і «Кілька думок про видання «Кобзар» Т. Шевченка» [8].

У 1961 р. дитячий читач дістав «Малий Кобзар. Вибрані поезії для дітей» Т. Г. Шевченка [9]. У «Малому Кобзарі» зібрано поезії, доступні учням середньої школи. Три видання «Малого Кобзаря», які виходили у 1961, 1969 та 1976 році у видавництві «Веселка», знаходяться у фондах РОУНБ.

Для учнів молодших класів найближчими є поезії про дитинство і пов’язані з ним враження, картини природи із змінами пір року, багатством барв і звуків, які будять у дитині поета і художника.

Дитячий Кобзар для середнього шкільного віку, який вийшов у 2012 році, можна знайти у фонді Рівненської обласної бібліотеки [3].

Т. Шевченко. Дитячий Кобзар : [для серед. шк. віку] / Т. Шевченко ; худож. М. Михайлошина ; упоряд. З. Мензатюк. — Л. : Вид-во Старого Лева, 2012. — 58, [5] с. : ілюстр.

Малий Кобзар : вибр. поезії для дітей : [для мол. та серед. шк. віку] / Т. Г. Шевченко ; упорядкув. й прим. Є. Кирилюка, В. Шубравського : вступ. ст. О. Білецького ; ілюстр. В. Полтавця. — К. : Дитвидав УРСР, 1961. — 335 с., [11] арк. : ілюстр.

Малий Кобзар : вибр. поезії для дітей : [для мол. та серед. шк. віку] / Т. Шевченко ; упорядкув. й прим. Є. Кирилюка, В. Шубравського ; вступ. ст. О. Білецького ; мал. І. Дерегуса [та ін.]. — К. : Веселка, 1969. — 443 с., [11] арк. ілюстр.

Малий Кобзар : вибр. поезії для дітей : [для серед. шк. віку] / Т. Шевченко ; упорядкув., прим. Є. П. Кирилюка, В. Є. Шубравського ; вступ. ст. Є. С. Шабліовського ; мал. В. І. Касіяна, І. С. Їжакевича. — К. : Веселка, 1976. — 384 с., [4] арк. ілюстр. — (Шкільна бібліотека).

Твори поета під час війни виходили окремими виданнями українською та російською мовами 13 разів, а також друкувалися в збірниках, періодичних виданнях. Тираж деяких видань сягав 100 тис. примірників. На жаль, у Рівненській обласній бібліотеці практично не зберіглися видання Т. Г. Шевченка у роки Великої Вітчизняної війни. Тільки одне видання поеми «Єретик», яке вийшло у 1941 році, знаходиться у фондах бібліотеки.

У фондах РОУНБ зберігаються видання творів Т. Г. Шевченка як повних видань, так і вибраних.

На колекції творів Т. Г. Шевченка у РОУНБ певним чином позначилась визначна подія в культурному житті країни – святкування в 1939 році 125-річного ювілею з дня народження поета. “Держлітвидав” розпочав видання повного зібрання творів поета в п’яти томах [15].

Шевченко Т. Г. Повна збірка творів : в 5 т. / Т. Г. Шевченко/ під ред. О. Є. Корнійчука, П. Г. Тичини, М. Т. Рильського, Ф. А. Редька, Д. Д. Копиці ; АН УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т. Г. Шевченка . - К. : Держлітвидав, 1939. - (Видання ювілейне, 1814-1939) (До 125-річчя з дня народження).

Твори й листи, що ввійшли до цього видання, надруковані на основі зібрання творів Т.Г. Шевченка, виданого в шести томах Академією наук Української РСР в 1963-1964 рр. Дати й місця написання творів, зазначені Т. Шевченком, подаються в кінці тексту.

У 1949 році Державне видавництво художньої літератури видало 3-х томне видання творі Т. Г. Шевченка. Трьохтомник ілюстровано художніми роботами Т. Г. Шевченка. Тексти друкуються за виданням повної збірки творів Т. Г. Шевченко у 5-ти томах 1939 року видання з численними автопортретами, автографами, автобіографією, щоденником, листами та репродукціями малярських робіт Т. Г.Шевченка, вступною статтею, науковими примітками, алфавітним покажчиком творів, покажчиком власних імен.

Видання має високохудожню видавничу тверду палітурку з позолотою і рельєфним бюстом Кобзаря.

На окремих вклейках збереглись численні повноформатні кольорові та чорно-білі ілюстрації - високохудожні роботи самого Т.Шевченка.

Наступне трьохтомне видання творів Т. Шевченка вийшло у 1955 році у Державному видавництві художньої літератури. У цьому виданні тексти творів поета друкуються за 3-х томною повною збіркою творів 1949 року видання та 10-ти томним повним зібранням творів Т. Г. Шевченка 1951 року. Вступна стаття О. Є. Корнійчука [14].

Останнє 3-х томне видання творів Т. Г. Шевченка, яке зберігається у фондах РОУНБ, видане у 1961 році Державним видавництвом художньої літератури.

У 1978 році видавництво «Дніпро» здійснило випуск творів Т. Г. Шевченка в 5-ти томах [16].

У видання ввійшли поетичні твори (1837-1847) та (1847-1861) років, драматичні твори, повісті 1978, автобіографія, щоденник; вибрані листи.

Шевченко Т. Г. Твори в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко / Вступ. стаття та приміт В. С. Бородіна; худож. В. І. Юрчишин. – К. : Дніпро, 1978. – Т. 1. Поетичні твори (1837-1847). – 373 с., іл. Бібілогр. Посилання в підрядк. Приміт. Алф. Покажч. творів: с. 370-371.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: у 6-ти т. [ред. колегія: акад. АН УРСР М. К. Гудзій (голова) та інші].– К.: Вид-во Акад.. наук УРСР, 1963. (Акад.. наук Укр.. РСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. До 150-річчя з дня народження).

У фондах книгозбірні знаходиться повне зібрання творів Т. Г. Шевченка у 6-ти томах, видане у 1963 році [17].

Це видання було видане Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР до 150-річчя з дня народження великого українського поета, до нього включено всі нові знахідки з літературної спадщини Т. Г. Шевченка, які були здійснені на той час.

За ухвалою Президії Академії наук УРСР Інститут української літератури ім. Т. Г. Шевченка видає повне 10-ти томне зібрання творів Кобзаря.

Це було перше видання творів поета, в яке ввійшло все відоме на той час з творчої спадщини Шевченка. В нього включено новознайдені твори поета, а також твори, відновлені за первісними авторськими редакціями, що в давніх публікаціях подавалися у спотвореному вигляді. Тексти всіх томів подаються в автентичному перевіреному вигляді. Видання виходило з 1951 року по 1953 рік, тобто 3 роки.

Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів: у 10 т. / Т. Г. Шевченко; редкол.: О. Є. Корнійчук (голова), М. Т. Рильський, П. Г. Тичина [та ін.]. - К. : Вид-во АН УРСР, 1951.

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: у 12-ти томах. – К.: Наукова думка. – 2003.

У видавництві «Наукової думки» в 1990 році вийшло 12-ти томне видання повних зібрань творів Т. Г. Шевченка. Видавництво здійснило перевидання творів в 2001 році та в 2003 році. [19].

12-ти томне видання становить повне зібрання творів Т. Шевченка, його літературну спадщину: поетичні, драматичні та прозові твори, щоденник, автобіографію, статті, археологічні нотатки, записи народної творчості; листи (включаючи колективні, підписані Шевченком), ділові папери, малярські та графічні твори Шевченка-художника. До видання входять також творчі заготовки та підготовчі матеріали до нездійсненних літературних і мистецьких творів Шевченка: плани, етюди, ескізи, начерки тощо. Комплексний характер видання зумовив поділ його на дві приблизно співмірні за обсягом частини: перша (1- 6 томи) - літературна спадщина (в широкому розумінні); друга (7 - 11 томи) - образотворча спадщина; останній, 12-й том, - довідково-допоміжний. Провідний принцип побудови видання хронологічний: твори розміщуються за часом їхнього написання.

В фондах РОУНБ зберігаються видання повних зібрань творів 1990 року та 2003 року. Але ці видання, на жаль, зберігаються не всі.

У фонді бібліотеки знаходяться «Вибрані твори» Т. Г. Шевченка, виданих Держлітвидавом у 1949 році. В одному із видань знаходиться критико-біографічний нарис О. Є. Корнійчука. В іншому виданні – передмова, примітки й упорядкування Д. Д. Копиці.

Наступне видання «Вибраних творів» Т. Г. Шевченка вийшло у 1978 році. Вірші супроводжуються репродукцією з малюнків, начерків, ескізів, композицій, офортів, творів малярства Т. Шевченка. Видання вийшло двома мовами: українською та французькими мовами [2].

Шевченко Т. Вибрані твори = Oeuvres choisies / Т. Шевченко.– К. : Дніпро, 1978. – 317 с. : іл. – Текст укр., фр.

У фонді також знаходяться «Вибрані поезії» Т. Г. Шевченка 1981 року видання [1].Шевченко Т. Г. Вибрані поезії / Т. Г. Шевченко. – К.: Дніпро, 1981. – 247 с., портр.

До збірки увійшли твори: «Причинна», «Катерина», «Думи мої, думи мої…», «Гайдамаки», «Гамалія», «Сон» (У всякого своя доля…»), Єретик, Наймичка, «Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні моє дружнє посланіє» та ін.

Шевченко, Т.Г. Усі твори в одному томі [Текст]/ Т.Г.Шевченко. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун». – 2007. – 824 с.

Цікаве видання творів Т. Г. Шевченка «Усі твори в одному томі» 2007 року видання» [13].

Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

У фондах РОУНБ присутні видання творів Т. Г. Шевченка російською мовою. Це «Собрание сочинений. В 5-ти т». Перше видання вийшло у 1955-1956 роках. Вступну статтю написав О. Білецький та О. Дейч.

Наступне видання вийшло у 1964 - 1965 роках. Передмову написав М. Ф. Рильський. Видання містять поезії 1837-1847 років, поезії 1847-1861 років, драматичні твори, повісті, щоденники, листи та ділові бумаги.

У 1977 році у видавництві «Правда» вийшло 4-х томне видання творів Т. Г. Шевченка «Собрание сочинений: в 4-х томах» російською мовою, яке присутнє в фондах РОУНБ.

Крім повних зібрань творів Т. Г. Шевченка російською мовою у фонді знаходяться інші видання. Наприклад, вибрані твори російською мовою,що виходили в різних роках, починаючи з 1948 року до 1987 року, зберігаються у фондах книгозбірні.

Всього у фонді 41 екземпляр творів Т. Г. Шевченка російською мовою або 20 назв, що складає 20% від загальної кількості примірників творів Т. Г. Шевченка.

З них 4 видання «Кобзаря» : 1954, 1972, 1984 та 1989 років видання.

Мистецька спадщина Шевченка-художника налічує 835 творів – живописних полотен, рисунків, офортів та ескізів (із них близько 300 не віднайдено).

У фондах РОУНБ зберігається «Мистецька спадщина Т. Г. Шевченка. У 4-х т.», видана видавництвом Академії Наук УРСР в 1961 році.

РОУНБ продовжує поповнювати фонд сучасними виданнями.

З 2000 року по 2014 рік бібліотека отримала 25 екземплярів видань творів Т. Г. Шевченка або 18 назв, що складає 13 % від загальної кількості творів, що знаходяться у фондах книгозбірні.

Отже, метод бібліометричного аналізу дає можливість щодо практичного вивчення широкого кола проблем, у тому числі в дослідженні кількісного аналізу фондів книгозбірень. Адже саме аналіз кількісних показників того або іншого галузевого документного потоку дозволить виявити притаманні йому закономірності та здійснити його моделювання.

Бібліометричний аналіз творів Т. Г. Шевченка, що знаходяться у фонді РОУНБ надав підстави зробити висновки: • фонд РОУНБ широко представляє твори Т. Г. Шевченка. У фонді знаходяться стародруки, факсимільні видання, довоєнні видання творів Т. Г. Шевченка, видання радянського періоду та видання пострадянського періоду (196 прим.);

 • у фонді повністю представлені зібрання творів Т. Г. Шевченка; (54 прим. або 28 %).

 • фонд РОУНБ широко представляє видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, в тому числі російською мовою та факсимільні видання (42 примірника або 21 %).

 • фонд зберігає видання не тільки українською мовою, але і російською (41 примірник російською мовою або 20% від загальної кількості примірників творів Т. Г. Шевченка.)

 • фонд продовжує поповнюватися сучасними виданнями. З 2000 року по 2014 рік бібліотека отримала 25 примірників або 13% від загальної кількості творів, що знаходяться у фондах книгозбірні.

Отже, враховуючи кількісний аналіз комплектування фонду творами Т. Г. Шевченко, можно зробити висновок, що він відповідає читацьким запитам користувачів, але останнім часом кількість примірників зменшилась з економічних причин.
Джерела та література

 1. Шевченко Т. Г. Вибрані поезії / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1981. – 247 с., портр.

 2. Шевченко Т. Вибрані твори = Oeuvres choisies / Т. Шевченко.– К. : Дніпро, 1978. – 317 с. : іл. – Текст укр., фр.

 3. Т. Шевченко. Дитячий Кобзар : [для серед. шк. віку] / Т. Шевченко ; худож. М. Михайлошина ; упоряд. З. Мензатюк. — Л. : Вид-во Старого Лева, 2012. — 58 с. : іл.

 4. Шевченко Т. Г. Кобзар. Фототипія позацензурного примірника видання 1840 року. / Т. Шевченко. - К. : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 116 с. : іл.

 5. Шевченко Т .Г. «Кобзарь» Т. Шевченка. Санкт-Петербург. 1840. В типографии Е. Фишера : факс. вид. / Т. Г. Шевченко. - К.: Дніпро, 1974. – 114 с.

 6. Шевченко Т. Кобзар : факсимільне видання позацензурного примірника 1840 року / Т. Г. Шевченко / післямова доктора філолог. наук В. Бородіна, кандидата філолог. наук П. Лобаса. – Рівне : Просвіта, 2000. – 292 с.

 7. Шевченко Т. Кобзар : 190-літтю Тараса Шевченка присвяч. / Т. Шевченко ; за ред. В. М. Доманицького. – 3-тє пов., факс. вид. 1910 р. – Рівне : Волин. обереги, 2004. – 607 с.

 8. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – вид. 5-те, повне. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 164 с.

 9. Т. Г. Шевченко. Малий Кобзар : вибр. поезії для дітей : [для мол. та серед. шк. віку] / Т. Г. Шевченко ; упорядкув. й прим. Є. Кирилюка, В. Шубравського ; вступ. ст. О. Білецького ; ілюстр. В. Полтавця. — К. : Дитвидав УРСР, 1961. — 335 с., [11] арк. : іл.

 10. Шевченко Т. Г. Мала книжка : автографи поезій 1847-1850 рр. / Т. Г. Шевченко ; передм. Є. С. Шабліовського ; ред. М. Л. Мандрика ; худож. оформ. М. І. Марущанця. – [Факс. вид.]. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 431c.

 11. Шевченко Т. Г. Мар'яна-черниця : факсимільне видання рукопису та відтворення тексту за сучасними текстологічними принципами / Шевченко Т. Г. – К. : Наукова думка, 1997. – 48 с.

 12. Шевченко Т. Г. Пъсни Тараса Шевченко / Т. Шевченко ; въ переводъ И. В. Білоусова, С. Дрожжина, Л. Мея, А. Плещеєва, И. Сурикова. – М. : Типография П. П. Рябушинського, Страстной бул., соб. домъ, 1911. – 40 с.

 13. Шевченко Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г.Шевченко. – К. : Перун – 2007. – 824 с.

 14. Шевченко Т. Г. Твори: в 3-х т. / Т. Г. Шевченко ; ред. А. Симонова ; худож. І. Хотінок. - К. : Держ. вид-во худож. літ., 1955.

 15. Шевченко Т. Г. Повна збірка творів : в 5 т. / Т. Г. Шевченко ; під ред. О. Є. Корнійчука, П. Г. Тичини, М. Т. Рильського, Ф. А. Редька, Д. Д. Копиці ; АН УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т. Г. Шевченка . - К. : Держлітвидав, 1939. - Видання ювілейне, 1814-1939 : до 125-річчя з дня народження.

 16. Шевченко Т. Г. Твори в 5-ти т. / Т. Г. Шевченко ; вступ. стаття та приміт. В. С. Бородіна ; худож. В. І. Юрчишин. – К. : Дніпро, 1978.

 17. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 6-ти т. / Т. Шевченко ; ред. колегія: акад. АН УРСР М. К. Гудзій (голова) та ін. ; Акад. наук Укр. РСР. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. - До 150-річчя з дня народження.

 18. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 10 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол. : О. Є. Корнійчук (голова), М. Т. Рильський, П. Г. Тичина. - К. : Вид-во АН УРСР, 1951.

 19. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12-ти томах / Т. Г. Шевченко – К. : Наукова думка. – 2003.

 20. Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання [Електронний ресур] / О. Бережняк. – Режим доступу : http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/230. - Назва з екрану.

 21. Карикова Е. В. Библиометрический анализ потока художественной литературы (На примере издания в России произведений лауреатов Нобелевской премии по литературе) [Електронний ресур] / Е. В. Карикова. – Режим доступу : http://www.dslib.net/dokument-informacia/bibliometricheskij-analiz-potoka-hudozhestvennoj-literatury.html. - Назва з екрану.

 22. Карпінчук Г. В. Bидання творів Тараса Шевченка 20-30 рр. ХХ ст. в колекції Музею книги і друкарства України [Електронний ресур] / Г. В. Карпінчук. – Режим доступу : http://vuam.org.ua/uk/704: Видання_творів_Тараса_Шевченка_20-30_рр.XX_ст._в_колекції_Музею_книги_і_друкарства_України. – Назва з екрану.

 23. Словник літературознавчих термінів [Електронний ресур]. – Режим доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/u35fm.htm. – Назва з екрану.

 24. Сліпушко О. Ідея свободи у творчості Тараса Шевченка / О. Сліпушко [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/38/36.pdf. - Назва з екрану

Каталог: data -> files -> ndr -> shevchenkiana
files -> Конкурс проектів для нуо від Посольства Чеської Республіки в Києві
files -> Збірник сценаріїв тематичних культурно-мистецьких заходів, присвячених 200-річчю від дня народження
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Відзначаємо ювілей книги у бібліотеці
files -> Книга ювіляр Марк Твен. «Пригоди Тома Сойєра»
files -> Рекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
shevchenkiana -> Неоніла кожан рівненська шевченкіана у фонді роунб : шлях у чверть століття


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconТ. Шевченко «Усі твори в одному томі «Київ «Перун» Ірпінь 2007р. Тарас Шевченко «Усі твори в одному томі»
Шановні читачі ! До вашої уваги пропонується віртуальна виставка книг українського поет, Кобзаря, Тараса Григоровича Шевченка. На...
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconІвано-Франківськ 2014 Творчість Т. Г. Шевченка
Шевченко Т. Г. Твори в трьох томах [Текст] /Т. Г. Шевченко; критико-біогр нарис : акад. О.Є корнійчука. – К. Державне видавництво...
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconТ. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга
Шевченко, Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова....
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconШевченко Т. Г. Назар Стодоля / Т. Г. Шевченко. Київ : Дніпро, 1985. 103 с
Шевченко Т. Г. Вірші / Т. Г. Шевченко, Ф. Шіллер, Л. Українка, Г. Гейне. Дніпропетровськ : Січ, 2008. 241 с
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconТарас шевченко у творчій біографії миколи бажана
Важливе місце у творчій біографії бажана посідає Т. Г. Шевченко. Поезія світоча полонила Бажана пафосом, істинною народністю, чарівною...
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconКнижкові джерела біобібліографістики івано-франківщини у фондах Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Книжкові джерела біо-бібліографістики Івано-Франківщини у фондах наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені...
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб icon«Т. Шевченко і Миколаївщина»
Слово українського поета звучить нині в усіх куточках світу, його твори видані багатомільйонними тиражами, належать всім народам
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconТарас Григорович Шевченко художник
Протягом 7 років навчання з-під його пензля, олівця, граверського штихеля та офортної голки вийшли зрілі твори
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconТема уроку. Тарас Шевченко – співець краси рідного краю. Т. Шевченко (про нього). Поетична світлиця. Т. Шевченко. «Вітер з гаєм розмовляє…»
Т. Шевченко (про нього). Поетична світлиця. Т. Шевченко. «Вітер з гаєм розмовляє…», «Садок вишневий коло хати»
Нонна юшкова твори т. Г. Шевченко у фондах роунб iconЛітературна вікторина «Кобзареве слово вічне» Мета
Мета: Закріпити знання вихованців про творчість Т. Г. Шевченко, розвивати мовлення, мислення, увагу, виховувати любов до книги, бажання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка