Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016Скачати 142,12 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір142,12 Kb.

Науково-дослідний центр “Часи козацькі”

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Історико-культурна асоціація “Україна–Туреччина”

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Національна історична бібліотека України
НОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ


ПАМ’ЯТОК
КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ


В УКРАЇНІ

Збірник
наукових статейПрисвячується світлій пам’яті
Д. Я. Телегіна


Випуск 25
Київ – 2016

УДК 94(477) ІSSN 2078-0850


Рекомендовано до друку
Вченою радою Центру пам’яткознавства
НАН України і УТОПІК
(протокол № 5 від 7 червня 2016 р.)

Редакційна колегія:
Титова О. М. (відповідальний редактор)

Біляєва С. О., Виногродська Л. І., Івакін Г. Ю.,


Константинов В.О., Сенченко Н. М., Супруненко О. Б.,
Терпиловський Р.В., Франчук В.Ю.


Адреса редакції:
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 19,
тел./ф.: (044)280-64-69; e-mail: m-center@ukr.net

Видання зареєстровано
Міністерством юстиції України

(Свідоцтво про державну реєстрацію


друкованого засобу масової інформації –

серія КВ № 16328-4800Р від 02.02.2010 р.)

© Часи козацькі, 2016

© Центр пам’яткознавства

НАН України і УТОПІК, 2016

Титова Олена (Київ)

Чверть століття зібрань однодумців – козакознавців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Горькова Анастасія (Київ)

Результати проведення ХХV Міжнародної науково-практичної


конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» . . . . . . . . . . . . .13

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Власов Олег (Запоріжжя)

Острів Байди (Канцерівський) за джерелами ХVI – XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Брель Ольга, Харченко Людмила (Чигирин)

Гетьманський двір у Чигирині за картографічними матеріалами ХVІІ ст. . . . . . . . . . . . . . 29Войтюк Олексій (Рівне)

Нові дослідження на Полі Берестецької битви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Шерстюк В’ячеслав, Яремченко Віталій (Полтава)

Говтвянська битва 1638 р.: історико-археологічна реконструкція. . . . . . . . . . . . . . . .38Філімонов Дмитро (Дніпро)

Археологічні знахідки кінця ХVII – початку ХVIII ст.


з території посаду Новосергіївської фортеці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Нечитайло Павло (Кам'янець-Подільський),
Виногродська Лариса
(Київ)
Підземелля XVIII століття у м. Хмільник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Юрченко Олександр (Переяслав-Хмельницький)
До історичної топографії Вознесенського монастиря ХVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Прядко Олександр (Переяслав-Хмельницький)
Багатошарове городище в с. Гельмязів на р.Супій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Шпаковський Сергій (Хмельницький)
Пам’яткоохоронна робота на дерев’яно-земляних укріпленнях
(замчищах) XVI-XVII ст. центральної частини Хмельницької області
(за результатами польових досліджень 2015 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Осадчий Євген (Суми)
Майданоподібна споруда з Седнівського альбому Т.Г. Шевченка. . . . . . . . . . . . . . . .77

Пивоваров Сергій (Київ), Калініченко Віталій,
Ільків Микола
(Чернівці)

Пряжки-пафти з Хотинської фортеці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79Пискун Ольга (Чигирин)
Рослинно-геометричні мотиви орнаментації на пічних кахлях
XVII – XVIII ст. із фондів НІКЗ «Чигирин» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Грабовська Ольга (Вінниця)
Колекція цегли з розкопок історико-архітектурного комплексу
XVII–XVIII ст. «Мури» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Чекановський Андрій (Київ)

Типи українських керамічних люльок для куріння тютюну в XVII-XVIII ст. . . . . . .92Копилова Світлана (Запоріжжя)
Скло у побуті запорозьких козаків (за даними археологічних
досліджень Запорозьких Січей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

Починок Ельвіра (Київ)
Залишки ґути в Іванківському районі на р. Здвиж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Пацанівська Наталія (Хмільник), Калашник Євгеній (Київ-Полтава),
Пархоменко Олексій (Ніжин)
Озброєння козацької доби в експозиції
районного історичного музею м. Хмільник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Яремченко Віталій (Полтава)
Шаблі-карабели у зібранні Полтавського краєзнавчого
музею ім. Василя Кричевського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Вілінов Юрій, Шишков Сергій (Запоріжжя)
К вопросу о назначении каменных грузов, находимых
на юго-восточном берегу Каховского водохранилища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Хармак Марина (Батурин)
Шкірообробні ремесла серед жителів Батурина XVII–XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Вілінов Юрій, Шишков Сергій (Запоріжжя)
Знахідка нової монограми-насічки козацьких часів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Мазурик Юрій, Хомич Петро (Луцьк)
Випадкова знахідка моноксила доби пізнього середньовіччя
на річці Стир (Волинське Полісся, 2015 рік) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Бойко-Гагарін Андрій (Київ)
Група ідентичних фальшивих шведських солідів XVII ст.
зі знахідок Черкаської області. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Векленко Віктор (Дніпро)
Українська етніка регіональної ставрографії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Губочкін Микола (с. Кропивна, Черкаська область)
Ставрографічні матеріали з с. Кропивна на Черкащині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

Ягодинська Марина, Ільчишин В. (Тернопіль),
Мінейко Ольга (Львів)
Ранньомодернове поховання з курганубіля смт Гусятин на Тернопільщині. . . . . . .146

Майнгардт-Гоголь Наталія (Хмельницький)
Козацький хрест на кургані в с. Маківці Красилівського району. . . . . . . . . . . . . . . .148

Акічев Шаміль (Конотоп)
Маловідомий свідок оборони Конотопа 1659 року. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Товкайло Микола (Камянець-Подільський),
Титова Олена (Київ)
Правда й вигадки щодо місця розташування запорозького Гарду. . . . . . . . . . . . . . . 152

Рудич Тетяна (Київ)
Антропологічний склад населення Середнього Подніпров’я козацької доби. . . . . . 160

Інна Потєхіна (Київ)

До антропології козацької доби: могильник Стайки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Мінейко Ольга (Львів)
Антропологічний аналіз ранньомодернового

поховання з-під смт Гусятин на Тернопільщині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171Попельницька Олена (Київ)

Польська шабля XVII-XVIII ст. у зібранні Національного музею історії України. .176Кедун Іван (Ніжин)

Фортеця Новгорода-Сіверського в період козаччини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Панченко Володимир (Київ)

До історії геральдики міста Борисполя ХVІІ–ХVІІІ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК
ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


Ярмошик Іван (Житомир)

Станіслав Жолкєвський і українські козаки: вороги чи бойові соратники? . . . . . . .189Луняк Євген (Ніжин)

Козацька тематика в масовій культурі у Франції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Сокульський Арнольд (Запоріжжя)

Тарас Шевченко і українське козацтво Т. Г. Шевченко і ідентичність нації. . . . . . .199Щерба Діана (Київ)

Збірка портретів діячів козацької доби з колекції Скоропадських:

за матеріалами Музею гетьманства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Бевз Людмила (Київ)

Традиція рукоділля жінок родини Скоропадських

(на прикладі фондових матеріалів Музею гетьманства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Шмиголь Любов (Чигирин)

Портрет Богдана Хмельницького ХІХ ст. з фондів НІКЗ ”Чигирин“. . . . . . . . . . . . 213Походяща Олена Борисівна (Київ)

Портрет Михайла Ілліча Милорадовича в колекції

Національного музею історії України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Бартош Алла (Київ)

Полтавський полковник Павло Герцик – ктитор


Хрестовоздвиженської церкви Києво-Печерської лаври. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Шмиголь Любов (Чигирин)

Портрети історичних діячів козацької доби з фондів НІКЗ «Чигирин».


Історія формування збірки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Куштан Дмитро (Черкаси)

Арсенал Черкаського замку за ревізіями XVI – поч. XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Ідрісов Дмитро (Київ)

Витоки та початковий етап втілення народного образу козака Мамая

на прикладі зібрання картин музею Івана Гончара. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Лис Сергій (Луцьк)

Походження образу козака Мамая


в українській міфології та народному мистецтві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Харлан Олександр (Дніпро)

Характерники як стратегічна складова козацького війська

за польськими джерелами XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Хоменко Павло Петрович (Київ)

Агапій Гончаренко - мандрівний козак-монах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247Рябуха Юрій (Маріуполь)

Козацька кіннота часів Хмельниччини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Ковалець Тарас (Чернівці)

Маловідомі щоденники облоги Замостя 1648 р.: публікація джерел. . . . . . . . . . . . . 256Синяк Іван (Київ)

Документообіг Війська Запорозького Низового з Новою Сербією. . . . . . . . . . . . . . 264Жуковський Мирослав (Нікополь)

Незабутий ювілей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268Серова Олена Юріївна (Київ)

Обрядовість як феномен видовищної традиції козацької доби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Язвінська Олена (Київ)

Специфіка літературного бароко в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282Калінович Олена, Коркач Світлана (Переяслав-Хмельницький)

Внесок Івана Мазепи у культурно-духовну спадщину України:

фундування Вознесенського собору (1695–1700 рр.) в Переяславі. . . . . . . . . . . . . . 286

Миколайко Тетяна (Чернігів)

Інтер’єр Троїцького собору у Чернігові наприкінці XVII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292Сенченко Наталья (Київ)

Церковні пам’ятки Немирова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Примак Ольга (Київ)

Новомосковський Свято-Троїцький собор як феномен козацької релігії. . . . . . . . . 301Мірошниченко Олександр (Глухів)

Кам’яна церква св.Миколая в с.Есмань за проектом архітектора

Олександра Гросса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Варивода Аліна (Київ)

Пожертви церковного текстилю до Успенського собору


Києво-Печерської лаври у контексті благодійної діяльності козацької еліти. . . . . . 311

Терещук Оксана (Київ)

Меценатська діяльність родини Кочубеїв впродовж XVIII-XIX cт.


(на матеріалах НМІУ та дослідженнях місцевих краєзнавців) . . . . . . . . . . . . . . . . . .316

Матрос Лариса (с.Медведівка, Черкаська обл.)

Медведівка в гайдамацькому русі XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322Моісеєнко Світлана (Запоріжжя)

Козацьке село Вознесенка в історичному краєзнавстві міста Запоріжжя. . . . . . . . . 326Дробний Віктор (Миколаїв)

Історія села Новогригорівка Миколаївського району


Миколаївської області наприкінці XVIII – на початку ХХ століття. . . . . . . . . . . . . 330

Щербатюк Олена (Київ)

«Колективна біографія» очільників козацько-гайдамацьких загонів


Правобережної України 1740 – 1750- х років
(за матеріалами історичної Лисянщини) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Шарафанов Олександр Миколайович (Миколаїв)

Визначення "віку" сільських поселень на Миколаївщині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Філіпова Ганна (Київ)

Нарис з життя Ямполя першої чверті XVIII століття

(за матеріалами тогочасних судових справ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Грабарчук Ніна (Житомир)

Історія українського козацтва у дослідженнях польського


історика Олександра Яблоновського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Конарівська Юлія (Житомир)

Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях


першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Шпоть Олексій (Київ)
Про передумови виникнення козацтва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Зрібняк Діана (Київ)

Козацька тематика в діяльності академіка П.Т. Тронька. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358


Нікольченко Юзеф (Маріуполь)

Битва під Берестечком очима документознавця. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361Рига Данило (Чернігів)

Освіта та навчальні заклади в Чернігові, впродовж п’ятдесяти років


з часу скасування козацької держави (1775–1825 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Задунайський Вадим (Львів)

Особливості переселення козаків і селян Лівобережної України на Кавказ


із зарахуванням до Кубанського козацького війська в 1864 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Пилипенко Володимир (Чернігів)

Козаки у полоні міфів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375Мокляк Володимир (Полтава)

Ревізія Полтавського полку 1734 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380Щербатюк Володимир (Київ)

Вільне козацтво як одна з перших громадських


міліційних організацій в Україні 1917 – 1921 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Строцень Людмила (Тернопіль)

Археологічні дослідження історичної частини Скалата


(до питання визначення історичного ареалу міста) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394

Брель Ольга, Діденко Яніна (Чигирин)

Елементи чоловічого костюма ХVІІ ст.


(за матеріалами фондової колекції НІКЗ «Чигирин») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Сухорада Олена (с.Писарівка, Новопсковський район)

Заселення Луганщини у XVII-XVIIIст.: наукова розробка


та перспективи дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Ластовський Валерій (Київ)

Поява міста Черкаси і екзоніму "черкаси": логіка історичного процесу. . . . . . . . . . 408Коваленко Володимир (Чернігів)

З історії формування Національного історико-культурного


заповідника «Гетьманська столиця» в м. Батурин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Шевченко Олена (Київ)

Символи козацької старшини у зібранні Національного музею історії України. . . 419Чергік Наталія (Запоріжжя)

Військова канцелярія» в системі експозиційних об’єктів


історико-культурного комплексу «Запорозька Січ». Ретроспектива. . . . . . . . . . . . . 426

Ковальова Октябрина (Миколаїв)

Торгівля – один з важливих напрямів діяльності Бугогардівської паланки. . . . . . . 438Лагошняк Олександр (Миколаїв)

Українці – споконвічні насельники Дніпровського Низу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

Багнюк Наталія (Львів)

Дослідження писемних пам’яток у контексті зміни наукових парадигм. . . . . . . . . .445Іваненко Олександр (Київ)
Гурзуф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

Кровицька Ольга (Львів)

Військова лексика у пам’ятках української мови ХVІ–ХVІІ ст.


(nomina personalia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455
Лазаренко Олеся (Київ)

Українські словники XVI-XVII століть у дослідженнях діаспорних вчених. . . . . . 461Марцінковський Ігор (Миколаїв)

До історії козацького села Лупареве та заселення Миколаївщини. . . . . . . . . . . . . . 465Матвіїшин Ярослав (Київ)

Козаки в італійських джерелах ХVІІ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470Осінчук Юрій (Львів) (очна)

Назви свят в “Історичному словнику українського язика”


за редакцією Є. Тимченка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Радкевич Галина (Київ)

Концепт «Dоля» в українських пареміях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483Рева Лариса (Київ)

Біографічний жанр в літературі давнього і середньовічного Києва. . . . . . . . . . . . . . 488Іваневич Лілія, Трембіцький Анатолій (Хмельницький)

Українська жінка в історії та культурі козацької доби в працях Ігоря Лоського. . . 497Штанденко Уляна (Київ)

Структура гетьманських Універсалів в


«Актах Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Ярошевич Ірина (Київ)

Формування системи понять граматики у працях

українських науковців періоду ХVІ-ХVІІ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509

Яцій Василь (Київ)

До походження українських антропонімів (на матеріалі


“Реєстру Війська Запорозького 1649 року”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Вакулич Марія (Київ)

Українські одноосновні антропоніми балтійського походження


у «Реєстрі Війська Запорозького 1649 р.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Москаленко Лілія (Київ)

Латинізми в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» 1683–1750 рр. . 526ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Біляєва Світлана, Фіалко Олена (Київ)

Концептуальні підходи до історії Південної України XVIII ст.


та музейні реалії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Агафонова Надія (Одеса)

До теорії про половецьке походження козацтва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537Гуленко Ким (Запоріжжя)

Торгові факторії на північному узбережжі Азовського моря в XIII-XV ст. . . . . . . . . . . 540Ковальський Юрій (Миколаїв)

Порівняння походів проти кочівників в 1185-1187 і 1687 роках. . . . . . . . . . . . . . . . 549Безвенюк Владимир (Киев)

Начало формирования корпуса янычар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553Бережинский Владимир (Киев)

Боевые качества яничар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557Мороз Ирина, Бережинский Владимир (Киев)

Воинский костюм янычар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563Черкес Наталия, Бережинский Владимир,
Безвенюк Владимир (Киев)

Пянджа как воинский символ янычар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579Черная Татьяна (Ирпень), Бережинский Владимир (Киев)

Деятельность российского посла в Стамбуле П.А.Толстого


как источник по военному. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Пашаева Валида (Erzurum, Turkiye)

Ткачество в Азербайджане в X-XIII веках по средневековым источникам. . . . . . . 585Шлапак Мар’яна (Кишинев, Молдова)

Новые данные о закладной плите 1452 г. из Белгород-Днестровской крепости. . . . 590Якубова Тетяна (Київ ), Махир Аслан (Стамбул, Турция)

Турция, крепость Очаков в документах Государственных архивов


Турецкой республики, Института рукописей,
фонда польской литературы НБУВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597

ГИПОТЕЗИ ТА ДИСКУСІЇ

Петровський Анатолій (Южноукраїнськ)

Яке відношення має Поселення Запорозький Гард до легендарного


Асгарду та столиці часів Середновіччя Хольмгард. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Петровський Анатолій (Южноукраїнськ)

Історична спадщина в окремо взятій території. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605Середюк Олександр (смт Рокині, Луцького р-ну, Волинської обл.)

Козак МАМАй – національний Спаситель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Стипендія ім. Григорія Сковороди
2011 -> Т. Г. Шевченка нан україни Павло Михед Слово художнє, слово сакральне
2011 -> «україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина»
2011 -> Гордість вінниччини
2011 -> Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій
2011 -> Усе рухалося, вирувало, було охоплено
2011 -> Розпад радянського союзу
2011 -> Розпад радянського союзу


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconМузично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження І популяризації Матеріали Наукових читань до Дня пам’яті Соломії Крушельницької, Львів
Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження І популяризації : Матеріали Наукових читань до Дня...
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconСвітлій пам’яті моєї дружини Люби Богдан

Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconРозпорядження обласної державної адміністрації Про проведення у Чернівецькій області заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів
...
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconЦентр пам’яткознавства крайня ольга Олексіївна
Робота виконана у відділі історичного пам’яткознавства Центру пам’яткознавства нан україни І українського товариства охорони пам’яток...
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconУкраїнське товариство охорони пам`яток
Дисертація виконана у відділі історичного пам’яткознавства Центру пам`яткознавства нан україни І утопік
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconНаказ №18 м. Олександрія Про вшанування пам’яті Івана Яковича Франка
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12. 01. 2016 року №6 «Про вшанування пам’яті Івана Франка у навчальних закладах...
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconКнига пам`яті 70-м роковинам страхітливого голодомору 1932-1933 років, пам`яті невинно
Ч-75 Чорна тінь голодомору 1932—1933 років над Тернопіллям: Книга пам`яті / Вступ ст.; упоряд.: Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р....
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconАнна Ахматова. Поема «Реквієм» пам’ятка доби сталінського терору. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання, розкриття єдності материнської трагедії ліричної героїні І країни, проблема історичної пам’яті у творі
Тема: Анна Ахматова. Поема «Реквієм» пам’ятка доби сталінського терору. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання,...
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconЯ маю честь присвятити статтю світлій пам'яті Віталія Іларіоновича Стріхи
Оскільки тепер англійська мова – найрозповсюдженіша в світі, англомовні переклади українського художнього слова – один із вагомих...
Нові дослідження пам’яток козацької доби в україні збірник наукових статей Присвячується світлій пам’яті Д. Я. Телегіна Випуск 25 Київ – 2016 iconУ нашій пам’яті вони назавжди залишились Оформлення: Стіна пам’яті Небесної сотні Прапор України, надписи «Герої не вмирають»
Оформлення: Стіна пам’яті Небесної сотні (Прапор України, надписи «Герої не вмирають», «Сам не знаю, де погину…», список прізвищ...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка