Нові надходження за II квартал 2012 рокуСкачати 110,93 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір110,93 Kb.

Нові надходження за II квартал 2012 року
Природа. Техніка. Сільське господарство.
26.88(4УКР) Малаков, Д.В. Мальовнича Україна [альбом] / Д.В.Малаков. – К.: Мистецтво, 2011. – 336 с.: іл. (ч/з).

26.89(4УКР) Пилип’юк, Василь. Україно ти для мене диво! / В.Пилип’юк. – Львів: «Світло й Тінь», 2011. – 176 с. (ч/з).

28.088 Дерлеменко, Євген. Парки Києва [альбом] / Є.Дерлеменко. – К.: Урожай, [2011]. – 256 с.: іл. (ч/з).

28.088 Національний заповідник «Софія Київська». – К.: Балтія-друк, 2011. – 224 с. (ч/з).

31.47(4УКР) Гусєв, Олег Петрович. 25 років віч-на-віч з «Чорнобилем»: документально-публіцистичний твір / О.Гусєв. – К.: «Золоті ворота», 2011. – 624 с. (аб).

39.6(4УКР) Каденюк, Леонид. Миссия – космос / Л.Каденюк; вид. 2-е, допов. – К.: Довіра, 2011. – 382 с.: фото, порт. (аб)

46.19 Атлас медоносних рослин України / вид. 2-е, допов. – К.: Урожай, 2009. – 272 с.: іл. (ч/з).
Медицина. Медичні науки
5г Верхратський, Сергій Авраамович. Історія медицини / С. Верхратський. – К.: «Здоров’я», 2011. – 352 с. (аб).

54.5я2 Хіміч, Сергій Дмитрович. Довідник хірурга / С. Хіміч. – К.: «Здоров’я», 2011. – 208 с. (аб).Історія. Історичні науки
63.3(0) Сергійчук, Тарас. Античність в особах. Видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Т.Сергійчук. – К.: Веселка, 2011. – 671 с.: іл. (ч/з).

63.3(2)44 Бумблаускас, Алфредас. Грюнвальдська битва – битва народів / А.Бумблаускас, І.Марзалюк, Б.Черкас. – К.: Балтія-друк, 2010. – 272 с.: іл. (ч/з).

63.3(4УКР)л6 Національний музей історії України. Т. 1 [альбом]. – К.: Мистецтво, 2011. – 320 с.: іл. (ч/з).

63.3я2 Мартинова, Ірина Станіславівна. Словник історичних термінів і понять / І.Мартинова. – Х.: Прапор, 2011. – 288 с. (ч/з).

63.3(4УКР)5 Бачинська, Олена Анатоліївна. Козацтво в «післякозацьку» добу української історії (кінець XVIII – ХІХ ст.) / О.Бачинська; ред. Л.Мірошниченко. – К.: Вища школа, 2011. – 287 с.: іл. (ч/з).

63.3(4УКР)г Видатні постаті в історії України ХХ ст.: короткі біографічні нариси / В.Гусєв (кер. кол. авт.). – К.: Вища школа, 2011. – 391 с. (ч/з), (д).

63.3(4УКР) Грушевський, Михайло. Твори у 50 томах. Т. 9. Серія історичні студії та розвідки (1917-1923) / М.Грушевський. – Львів: «Світ», 2009. – 592 с.: порт. (ч/з).

63.3(4УКР) Грушевський, Михайло. Твори у 50 т. Т. 12. Серія літературно-критичні та художні твори. Поезія (1882-1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883-1886) / М.Грушевський. – Львів: «Світ», 2011.- 544 с.: порт. (ч/з).

63.3(4УКР)41 Котляр, Микола Федорович. Воєнне мистецтво Давньої Русі / М.Котляр. – К.: Наш час, 2011. – 280 с.: іл. – («Стратегікон»). (аб).

63.3(4УКР)46 Липа, К. Військо Богдана Хмельницького / К.Липа, О.Руденко. – К.: Наш час, 2011. – 63 с.: іл. (ч/з).

63.3(2)622 Ніхто не забутий, ніщо не забуте: [збірник] / В.Ольшанський, В.Бондар, М.Царьов. – К.: Україна, 2011. – 856 с. (аб).
63.3(4УКР)46 «Пакти і Конституції Української козацької держави»: до 300-річчя укладення. – Львів: «Світ», 2011. – 440 с. (ч/з).

63.3(4УКР) Рукопис: український альманах спогадів, щоденників, листів, документів, світлин. У 2-х т. Т. 2. / За заг. ред. акад. І.Дзюби. – К.: Криниця, 2011. – 608 с.: іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). (ч/з).

63.3(4УКР) Семенюк, Святослав. Історія українського народу / С.Семенюк. – Львів: Апріорі, 2010. – 608 с. (ч/з).

63.3(4УКР)624 Україна в другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: історичні нариси у 2-х кн. Кн. 1. – К.: Наукова думка, 2011. – 734 с. (аб).

63.3(4УКР)624 Україна в другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: історичні нариси у 2-х кн. Кн. 2. – К.: Наукова думка, 2011. – 944 с.: іл. (аб).

63.3(4УКР)5 Україна: хронологія розвитку. Імперська доба 1800-1917 рр. – К.: «КРІОН», 2011. – 560 с.: іл. (аб).

63.3(4УКР)53 Хома, Іван. Січові стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / І.Хома. – К.: Наш час, 2011. – 104 с.: іл. – («Плац д’Арм»). (аб).

63.3(4УКР)46 Шевчук, Валерій. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В.Шевчук. – К.: Либідь, 2011. – 464 с. (аб).

63.5г(4УКР) Білодід, Володимир. Історіографія української етноментальності В.Б.Антонович: історіософські нариси / За заг. ред. Н.Поліщук. – К.: Вища школа, 2011. – 335 с. (ч/з).

63.5(4УКР) Антонова, Євдокія Іванівна. На весілля з рушниками: традиції і сучасність / Є.Антонова. – Донецьк: «Донбас», 2011. – 144 с.: іл. (ч/з).Держава і право. Юридичні науки
67.404 Бєліков, Олег Олександрович. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів: близько 3000 термінів / О.Бєліков. – Х.: Прапор, 2011. – 320 с. (ч/з).

67.9(4УКР) Україна. Закони. Про іпотечні облігації: за станом на 1 березня 2012 року / [Верховна Рада України]: Офіційне вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 32 с. – («Закони України»). (ч/з).

67.9(4УКР) Україна. Закон. Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: за станом на 3 травня 2012 року / [Верховна Рада України]: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 24 с. – («Закони України»). (ч/з).

67.9(4УКР) Україна. Закон. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: за станом на 15 лютого 2012 року / [Верховна Рада України]: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 28 с. – («Закони України»). (ч/з).

67.9(4УКР) Україна. Закони. Про протидію торгівлі людьми: за станом на 18 квітня 2012 року / [Верховна Рада України]: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 20 с. - («Закони України»). (ч/з).

67.9(4УКР) Україна. Закони. Про угоди про розподіл продукції: за станом на 1 лютого 2012 року / [Верховна Рада України]: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 24 с. – («Закони України»). (ч/з).

67.9(4УКР) Україна, Закони. Про цінні папери та фондовий ринок: за станом на 14 березня 2012 року / [Верховна Рада України]: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 48 с. – («Закони України»). (ч/з).

Філологічні науки. Літературознавство
81.2 Бріцин, В. Українсько-російський і російсько-український словник: сфера ділового і професійного спілкування / В. Бріцин, О. Тараненко. – К.: «Вища школа», 2011. – 551 с. (аб).

83.3(0) Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / авт. вст. статті Д. Наливайко. – Х.: ранок, 2011. – 400 с. (аб).

83.3(4УКР)6 Дзюба, Іван Михайлович. Є поети для епох / І.Дзюба. – К.: Либідь, 2011. – 208 с.: іл. (аб).

83.3(4УКР) Дончик, Віталій. Доля української літератури – доля України: монологи й полілоги / В. Дончик. –К.: «Грамота», 2011. – 640 с.: порт. – (Бібліотека Шевченківського комітету). (аб).

83.3(4УКР) Наш Лукаш. У 2-х кн. Кн. 2. / упор. Л. Череватенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 639 с.: порт. (аб).

83.3(4УКР)1 Спогади про Тараса Шевченка / передм. В. Смілянської. – К.: Дніпро,2010. – 608 с. (аб).

83.3(4УКР)6 «Я сіяв те, що Бог послав»: сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського. – Львів: Світ, 2009. – 256 с.: порт. (аб).

Художня література.

Твори української літератури
84(4УКР)1 Кобилянська, Ольга. Огрівай сонце… : збірка малої прози / О. Кобилянська. – Чернівці, 2011. – 400 с.: іл. (аб).

84(4УКР)1 Пчілка, Олена. «Золоті дні золотого дитячого віку»: автобіографічний нарис / О. Пчілка; упоряд. передм. Л. Мірошниченко, А. Ріпенко. – К.: Веселка, 2011. – 79 с.: іл.: порт. (аб).

84(4УКР)1 Франко, Іван. Додаткові томи до зібрання творів у 50-ти т. / І. Франко. Т. 54. Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1896-1916. – К.: наукова думка, 2011. – 1216 с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Гончар, Олесь. Твори в 12-ти томах. Т.10. Листи. / упор. та комен. Я. Оксюти; ред.кол. М. Жулинський (голова)[та ін.]. – К.: Наукова думка, 2011. – 808 с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Гусейнов, Григорій. Господні зерна: художньо-документальний життєпис / Г. Гусейнов; передм. М. Слабошпицького. – К.:Український письменник, 2011. – 678 с.- (Бібліотека Шевченківського комітету). (аб).

84(4УКР)6 Дрозд, Володимир. Листя землі. Кн.ІІ / В. Дрозд; упор. І. Жиленко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 622с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Дудар, Євген. Вибрані твори: гумор, сатира. / Є. Дудар; ред. кол. М. Зяблюк (голова) [та ін.]. – К.: «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, 2011. – 608 с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Жадан, Сергій Вікторович. Ефіопія / С. Жадан. – Х.: Фоліо, 2011. – 121 с. – (Сафарі). (аб).

84(4УКР)6 Зеров, Микола Костянтинович. Вибране: поезії, переклади, дипломна робота / М.Зеров; передм. М.Сулими. – К.: Український письменник, 2011. – 712 с. (аб).

84(4УКР)6 Йогансен, Майк. Вибрані твори / М.Йогансен; вступ. ст. В.Агеєвої. – К.: Книга, 2011. – 272 с. – (Українська авангардна проза). (аб).

84(4УКР)6 Коротич, Віталій Олексійович. Цілком особисто: приватні листи до Д.Кременя / В.Коротич; упор. та перед. Т.Кременя. – Х.: Фоліо, 2011. – 411 с. (аб).

84(4УКР06 Матіос, Марія. Вибране / М.Матіос; вид. В.Гутковський; худ. С.Іванов. – Львів: Піраміда, 2010. – 424 с. (аб).

84(4УКР)6 Міняйло, Віктор Олександрович. Вічний Іван. Шпаргалка Езопа: вибрані твори / В.Міняйло; перед. Г.Шпоня. – К.: Універсальне видав. «Пульсари», 2011. – 464 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). (аб).

84(4УКР)6 Моісеєнко, Ігор. Сектор обстрілу – «Аісти»: роман, статті, поезії / І.Моісеєнко; вид. 2-е, допов., пер. з рос. Т.Майданович. – К.: Криниця, 2011. – 383 с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Олефіренко, Михайло. Пора цвітіння терну / М.Олефіренко; передм. М.Жулинського. – К.: Україна, 2011. – 624 с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Первомайський, Леонід. Дикий мед /Л.Первомайський. – К.: Либідь, 2011. – 608 с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Перебийніс, Петро. Цивілізація дерев: поезія, драматургія / П.Перебийніс.; передм. Д.Павличка. – К.: Український письменник, 2011. – 621 с.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Руденко, Микола. Син сонця – Фаетон: науково-фантастичний роман / М.Руденко. – К.: «Ярославів Вал», 2009. – 240 с. (аб).

84(4УКР)6 Руднев, Евгений. Полет без крыльев. Западня: повести / Е.Руднев. – К.: Етнос, 2011. – 192 с.: порт. (аб)

84(4УКР) Славить Грузія Кобзаря: літературно-публіцистичний збірник / упор., передм. Р.Чілачави. – Львів: «Світ», 2011. – 296 с. – (Шевченків світ). (аб).

84(4УКР) Степова пектораль. Поетична антологія: від Шевченка до наших днів / упоряд. А.Глушака. – Одеса: «Маяк», 2011. – 384 с. (аб), (д).

84(4УКР)6 Тичина, Павло. Вибрані твори у 2-х т. / П.Тичина. – Т. 1. Вірші, поеми; ред. кол. тому П.Заблюк. – К.: «Українська енциклопедія» ім. М.Бажана, 2011. – 608 с.: порт. (аб).Твори літератури окремих країн
84(4Біл) Биков, Василь. Круглянський міст / В.Биков; пер. з біл. В.Стрілка. – К.: Книга, 2011. – 320 с. (аб).

84(4Фра) Верлен, Поль. Романси без слів:антол. укр. перек. поезії Поля Верлена / П.Верлен; упор. О.Крушинська. – К.: Либідь, 2011. – 408 с.: іл.: порт. (аб).

84(3Рос)6 Гальєго, Рубен. Біле на чорному: роман / Р.Гальєго. – К.: Джерела М, 2011. – 160 с. – («За порогом»). (аб).

84(3Нім) Гессе, Герман. Степовий вовк: роман / Г.Гессе; пер. з нім. Є.Поповича. – Х.: Фоліо, 2011. – 283 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). (аб).

84(4Рос)1 Гоголь, Микола Васильович. Зібрання творів у 7 томах. Т. 6. Духовна проза / М.Гоголь. – К.: Наукова думка, 2011. – 352 с.: порт. (аб).

84(4АВТ) Єлінек, Ельфріда. Піаністка: роман / Е.Єлінек; пер. з нім. Н.Сняданко. – Х.: Фоліо, 2011. – 382 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). (аб).

84(3Рос)1 Купрін, Олександр Іванович. Вибрані твори: до 140-річчя з дня народження / О.Купрін; вступ. сл. С.Кучерявенко. – К.: Україна, 2011. – 480 с.: порт. (аб).

84(6ПІВ) Кутзее Дж. М. Дитинство. Молодість. Літня пора / Дж. Кутзее; пер. з англ. П.Таращука. – Х.: Фоліо, 2011. – 669 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). (аб).

84(4Шве) Лагерквіст, Пер. Варавва: романи / П.Лагерквіст; пер. з швед. О.Сенюк. – Х.: Фоліо, 2011. – 506 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). (аб).

84(4Фра) ЛеКлезіо Ж.-М. Гюстав. Дієго і Фріда / Ж.-М. ЛеКлезіо; пер. В.Верховня. – Х.: Фоліо, 2011. – 219 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). (аб).

84(3Нім) Мюллер, Герта. Гойдалка дихання: роман / Г.Мюллер; пер. з нім. Н.Сняданко. – Х.: Фоліо, 2011. – 286 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). (аб).

84(4Пол) Словацький, Юліуш. Зібрання творів у 2-х т. / Ю.Словацький. – Т. 1. Поезії. Поеми. Листи до матері. Маловідомі переклади творів Ю.Словацького. – Львів: «Світ», 2011. – 480 с. (аб).Мистецтво

85.11(4УКР) Костриця, М. Храм святого Василія в Овручі / М. Костриця, О. Михайлишин. – К.: Техніка, 2011. – 92 с. – (Національні святині України). (ч/з).

85.113(4УКР) Православні святині Києва / авт. кол. Н. Нікітенко, Л. Івакіна та ін. – К.: Техніка, 2011. – 352 с.: іл. (ч/з).

85.14 Белічко. Ю. Палітра століть: вибрані твори живопису з музеїв України / Ю. Белічко, А. Ізотов. – Одеса: Маяк, 2010. – 200 с.: іл. (ч/з).

85.143(4УКР) Стороженко, Микола. Мій Шевченко / М. Стороженко. –К.: Грамота, 2011. – 212 с.: іл. (ч/з).

85.33 Український вертеп: вертеп у драматургії, прозі та поезії ХІХ-ХХ ст. – К.: Дніпро, 2010. – 608 с.

85.334(4УКР) Жежера, Віталій. Микола Яковченко / М. Жежера. – К.: Музична Україна, 2011. – 240 с.: іл.; порт. (ч/з).

85.335.41(4УКР) Швачко, Тетяна. Євгенія Мірошниченко / Т.Швачко. – К.: «Музична Україна», 2011. – 312 с.: іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). (аб).

85.9 Золоті ключі [ноти]: українські народні пісні / авт. упор. Р.Стецюк. – К.: «Музична Україна», 2011. – 450 с. (аб).

85.9 Луценко, Дмитро. Дарую людям пісню. – К.: Музична Україна, 2011. – 240 с.: порт. (ч/з).

85я2 Англійсько-український словник термінів мистецтва. – Львів: НДСЛНАМ, 2011. – 308 с. (ч/з).

Серії. Збірники
94.3 20 письменників сучасної України / упор. і передм. О.Красовицького. – Х.: Фоліо, 2011. – 379 с. (аб), (д).
Дитяча література
63.3(0)3 Відейко. Михайло Юрійович. Подорож до прадавньої країни / М. Відейко. – К.: Вища школа, 2011.- 167 с.: іл. (д).

63.3(0) Гомбріх, Ернст Ганс. Коротка історія світу для юних читачів / Е.Г. Гомбріх; пер. з нім. С. Матіяш. – Львів: Кальварія, 2011. – 320 с. (Д).

82.3(4УКР) Григор’єв – Наш. Історія України в народних думах та піснях / Григор’єв-Наш; упор. та післямова О. Лисенко; худож. В. Лопата. – К.: Веселка, 2011. – 286 с.: іл. (д).

82 Одіссея: в 7-ми кн. Кн. 7. / упор. В. Степаненко. – К.: Епсілон, 2011. – 95 с.: іл. (д). 83.3 Українські легенди / худож. О. Губарєв. – К.: Веселка, 2011. – 195 с.: іл. (д).

84(4УКР)6 Бойко, Вадим. Кому грати Червону Шапочку? : комедії, сценки, п’єси-казки / В. Бойко; худ. І. Заруба. – К.: Веселка, 2011. – 359 с.: іл., порт. (д).

84(4УКР)6 Герланець, Валерій. Неймовірні пригоди Молі та її друзів: весела повісь-казка для дітей, які стануть дорослими і для дорослих, які були дітьми / В. Герланець. – Донецьк: ДП «ІАЦ Донбасінформ», 2011. – 148 с.: іл. (д).

84(4УКР)6 Герланець, Валерій. Чудовисько з озера / В. Герланець; пер. з рос. О. Чередниченко. – Донецьк: ДП «ІАЦ Донбасінформ», 2011. – 64 с.: мал. (д).

84(4УКР) Гопп, Сінкен. Диво-крейда / С. Гопп; 2-ге вид., стерео. – К.: Зелений пес, 2011. – 128 с. – (Для тих, хто не любить читати). (д).

84(4УКР)6 Листок з вирію. Кн. 3. Журавлики: поезія української діаспори для дітей / передм. Г. Кирпи, Д. Чередниченка. – К.: Етнос, 2011. – 608 с.: іл. (д).

84(4УКР)6 Прилуцький, Олександр. Здрастуй, моя Басю / О. Прилуцький. – Черкаси: «Відлуння-плюс», 2011. – 48 с. : іл. (д).

84(4УКР)1 Пчілка, Олена. «Золоті дні золотого дитячого віку»: автобіографічний нарис / О. Пчілка; упоряд., передм. Л. Мірошниченко, А. Ріптенко. – К.: Веселка, 2011. – 79 с.: іл., порт. (д).

84(0) Синій птах: антологія творів зарубіжних письменників для дітей та юнацтва / худож. А. Куртяк. – К.: АВІАЗ, 2011. – 256 с.: іл. (д).

84(4УКР) Трьомсин богатир: українські народні казки Нижньої Наддніпрянщини / упор. Н. Василенко. – Дніпропетровськ: «Січ», 2011. – 350 с.: іл. (д).

84(4УКР) Українські думи / упор. О. Артеменко. – К.: Техніка, 2011. – 160 с.: іл. (д)

84(4УКР) Цар соловей: літературні казки українських письменників. У 2-х т. Т. 1. – Донецьк: «Донбас», 2011. – 383 с.: іл. (д).

85.9 Колишися, колисонько! : українські народні колискові пісні з нотами / худ. В. Мельниченко. – К.: Веселка, 2011. – 64 с.: іл. (д).

92 Загадки історії: легенда про атлантиду. Найдавніша писемність. Хазарські загадки / упор. Г. Єрмановська. – Х.: «Основа», 2011. – 318 с. – (Дитяча енциклопедія). (д).

92 Природа рідного краю / авт.-упор. В. Скляренко, М. Панкова. – Х.: Основа, 2011. – 319 с. (д).Підготувала Н. Дубенець

Шановні читачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з інформаційним покажчиком нових видань, що надійшли до районної бібліотеки у ІІ кварталі 2012 року.
Література систематизована за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації для масових бібліотек. В межах розділів розташована за алфавітом авторів і назв книг.
Покажчик розрахований на всіх, хто цікавиться новинками літератури з різних галузей знань.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Нові надходження за II квартал 2012 року iconНових надходжень
Бібліографічний покажчик, що пропонується вашій увазі, допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про...
Нові надходження за II квартал 2012 року iconНадвірнянська центральна районна бібліотека Методично-бібліографічний відділ Нові надходження книг
Нові надходження книг [Текст]: інформ дайжест за І півр. 2015 р. / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад. Т. Гавриленко;...
Нові надходження за II квартал 2012 року iconСистематично отримує нові надходження літератури. Даний інформаційний список включає літературу отриману Виноградівською цбс за січень 2017 року
Виноградівська централізована бібліотечна система систематично отримує нові надходження літератури. Даний інформаційний список включає...
Нові надходження за II квартал 2012 року iconСумщина за ІV квартал 2007 року Передмова Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за ІV квартал 2007 року»
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за ІV квартал 2007 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Нові надходження за II квартал 2012 року iconДніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування нові надходження до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 1-й квартал 2017 р. Інформаційний список літератури
Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 1-й квартал 2017 р. інформаційний список літератури / упор. Курбонова;...
Нові надходження за II квартал 2012 року iconДніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова Відділ комплектування нові надходження до Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 2-й квартал 2017 р. Інформаційний список літератури
Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова за 2-й квартал 2017 р. інформаційний список літератури / упор. Курбонова;...
Нові надходження за II квартал 2012 року iconПолонська централізована бібліотечна система Методично-бібліографічний відділ Бюлетень за ІІІ квартал 2012 року
Пропонуємо Вам ознайомитись з новими виданнями, які надійшли у бібліотеки Полонського району
Нові надходження за II квартал 2012 року iconКнига в Україні 1861-1917: матеріали до репертуару укр кн. Вип. 19 «ч-я». К.,2016. 663 с.
Виноградівська централізована бібліотечна система систематично отримує нові надходження літератури. Даний інформаційний список включає...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка