Нових надходженьСкачати 112,71 Kb.
Дата конвертації07.05.2017
Розмір112,71 Kb.


ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ

ДРАБІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК

НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
ЗА І КВАРТАЛ 2013 РОКУ

ДРАБІВ, 2013
Шановні читачі!
Пропонуємо Вам ознайомитися з інформаційним покажчиком нових видань, що надійшли до районної бібліотеки у І кварталі 2013 року.

Література систематизована за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації для масових бібліотек. В межах розділів розташована за алфавітом авторів і назв книг.

Покажчик розрахований на всіх, хто цікавиться новинками літератури з різних галузей знань.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
с28.693.36 Ільченко, О. Наші птахи. Круки, шуліки, мартини та інші птахи України / Олесь Ільченко; 4-е вид. без змін. – К.: Грані-Т, 2012. – 80 с.: іл. (аб, ч/з).
СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

с42.37 Мензатюк, З. Український квітник / Зірка Мензатюк; 3-є вид. – К.: Грані-Т, 2012. – 64 с.: іл. (аб, ч/з).


СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

60 Почепцов, Г. Контроль над розумом / Г.Почепцов. – К.: Вид-й дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 350 с. (аб).


ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЦИНА

53.52 Лісова скарбниця: довідник лікарських рослин / уклад. С.Ануфрієва. – Донецьк: ТОВ «Глорія Трейд», 2013. – 224 с.: іл. (ч/з).


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

63.3(0) Дмитренко, В. Імператор Нерон. У вирі інтриг / В.Дмитренко. – Львів: Кальварія, 2011. – 60 с. (аб).

63.3(0) Дмитренко, В. Імператори Тіберій, Калігула і Клавдій. Римська імперія після Октавіана Августа / В.Дмитренко. – Львів: Кальварія, 2011. – 200 с. (аб).

63.3(0) Дмитренко, В. Октавіан Август. Народження Римської імперії / В.Дмитренко. – Львів: Кальварія, 2011. – 272 с. (аб).

63.3(4УКР) Гончарук, Т. Дем’ян Многогрішний / Т.Гончарук; худ.-офор. О.Артеменко. – К.: Вид. дім «Прадес», 2012. - 120 с. (аб, ч/з).

63.3(4УКР) Карнацевич, В.Л. Битва під Конотопом / В.Л.Карнацевич; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: ІНТЕР ПРОЕКТ, 2012. – 120 с. (аб, ч/з).

63.3(4УКР) Коляда, І.А. Богдан Хмельницький. Іван Виговський. Петро Дорошенко. Іван Мазепа / І.А.Коляда [та ін.]. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. – 472 с. (аб).

63.3(4УКР) Крижановська, О.О. Таємні організації: масонський рух в Україні / О.О.Крижановська. – К.: Наш час, 2012. – 200 с. – (Невідома Україна) (аб, ч/з).

63.3(4УКР) Леп’явко, С.А. Козацькі війни К.Косинського та С.Наливайка / С.А.Леп’явко; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: Світоч, 2012. – 128 с. (аб).

63.3(4УКР) Мицик, Ю.А. Іван Виговський / Ю.А.Мицик; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: Світоч, 2012. – 127 с. (аб).

63.3(4УКР) Мицик, Ю.А. Тиміш та Юрій Хмельницькі / Ю.А.Мицик; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: Видав. Дім «Прадес», 2012. – 120 с. (аб).

63.3(4УКР) Сорока, Ю.В. Безгетьмання та останній гетьман України / Ю.В.Сорока; худ.-оформ. П.Риженко. – Х.: ПЕТ, 2012. – 120 с. (аб, ч/з).

63.3(4УКР) Сорока, Ю.В. Походи Богдана Хмельницького / Ю.В.Сорока; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: Техніка, 2012. – 120 с. (аб, ч/з).

63.3(4УКР) Сорока, Ю.В. Чорна рада / Ю.В.Сорока; худ.-оформ. П.Риженко. – К.: ІНТЕР ПРОЕКТ, 2012. – 120 с. (аб, ч/з).

63.3(4УКР) Чухліб, Т.В. Гетьмани України-Русі / Т.В.Чухліб. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2012. – 304 с.: іл. (аб, ч/з).

63.3(4УКР)624 Левітас, Ф.Л. Друга світова війна: український вимір / Ф.Л.Левітас. – К.: Наш час, 2012. – 272 с. (аб, ч/з).


ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНА НАУКА
74.5я2 Довідник вищих та професійних закладів України. 2013-2014 рік: університети, академії, інститути, коледжі, технікуми, училища / за заг. ред. М.Б.Кучерака; 15-е вид., допов. і перероб. – К.: Торба, 2012. – 464 с. (ч/з).
МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
81.2 Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 296 с. – (Nota bene) (ч/з).

81.2Ук Пономарів, О.Д. Культура слова: мовностилістичні поради / О.Д.Пономарів: 4-те вид., допов. – К.: Либідь, 2011. – 272 с. (аб).

81.2Ук Словник паронімів, омонімів та сталих виразів / уклад. Н.Немировська. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 318 с. – (Бібліотечка школяра. Українознавство) (ч/з).

81.2Ук Словник труднощів української мови: близько 100000 слів / уклад. О.Уліщенко. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2009. – 928 с. (ч/з).

81.2Ук Універсальний словник української мови: орфоепічний. Словотворчий. Етимологічний. – Х.: «Торсінг плюс», 2009. – 720 с. (ч/з).

81.2Англ4 Цимаблюк, Ю.В. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів / Ю.В.Цимаблюк. – К.: Грамота, 2012. – 408 с. (ч/з).

82.3(4УКР) Войтович, В.М. Українська міфологія / В.М.Войтович; вид. 3-є. – К.: Либідь, 2012. – 664 с.: іл. (ч/з).

83.3(4УКР)1 Вознюк, В.А. Ольга Кобилянська / В.А.Вознюк; худ.-оформ. О.Артеменко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 152 с. (аб, ч/з).

83.3(4УКР)1 Горак, Р. Кров на чорній ріллі: есе-біографія Василя Стефаника / Р.Горак. – К.: Вид. центр «Академія», 2010. – 608 с. (аб).

83.3(4УКР)1 Коляда, І. Михайло Коцюбинський / І. Коляда, О.Кирієнко; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 120 с. (аб, ч/з).

83.3(4УКР)1 Панасенко, Т.М. Іван Котляревський / Т.М.Панасенко; оформ. Є.Вдовиченко. – Х.: Сиция, 2012. – 88 с. (аб, ч/з).

83.3(4УКР)1 Поліщук, Я. І ката, і героя він любив… : Михайло Коцюбинський. Літературний портрет / Я.Поліщук. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 304 с. – (Життя і слово) (аб, ч/з).

83.3(4УКР)1 Ушкалов, Л.В. Григорій Квітка-Основ’яненко / Л.В.Ушкалов; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: Техніка, 2012. – 120 с . (аб, ч/з).

83.3(4УКР)1 Ушкалов, Л.В. Григорій Сковорода. Тарас Шевченко. Іван Франко. Леся Українка / Л.В.Ушкалов. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. – 472 с. (аб).

83.3(4УКР)1 Ушкалов, Л.В. Панас Мирний / Л.В.Ушкалов; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – Х.: ПЕТ, 2012. – 120 с. (аб, ч/з).

83.3(4УКР)6 Панасенко, Т.М. Олександр Довженко / Т.М.Панасенко; худ.-оформ. Є.Вдовиченко. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 120 с. (аб, ч/з).

83.3(4УКР)я7 Жулинський, М.Г. Українська література. Творці і твори: учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М.Г.Жулинський. – К.: Либідь, 2011. – 1152 с.: порт. (аб, ч/з).

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА (ТВОРИ)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
84(0) Хайям, О. Рубаят: поетична інтерпретація Г.Латника / О.Хайям. – К.: Ірпінь ВТФ «Перун», 2010. – 368 с.: іл. – (Поетична поличка «Перуна») (аб).

84(4УКР)6 Вадченко, Н. Переможців не судять: детектив / Ніна Вадченко. – Донецьк ТОВ «Альфа-прес», 2012. – 352 с. (аб).

84(4УКР)6 Воронина, Л. У пошуках огопого: нотатки навколосвітньої мандрівниці / Леся Воронина. – К.: Нора-Друк, 2010. – 176 с. – (Мандри) (аб).

84(4УКР)6 Дашвар, Л. Мати все / Люко Дашвар. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 336 с. (аб).

84(4УКР)6 Дашвар, Л. Рай. центр / Люко Дашвар. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 272 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Армагед-дом: роман / Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. О.Якименко. – Х.: Фоліо, 2012. – 380 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Варан: роман / Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. Я.Житіна. – Х.: Фоліо, 2012. – 316 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Магам можна все: роман / Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. Я.Житіна. – Х.: Фоліо, 2012. – 347 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Мігрант: роман / Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. Я.Житіна. – Х.: Фоліо, 2012. – 348 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Мідний король: роман / Марина та Сергій Дяченки. – Х.: Фоліо, 2012. – 476 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Пандем: роман / Марина та Сергій Дяченки; перек. О.Негребецького. – Х.: Фоліо, 2012. – 284 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Печера: роман / Марина та Сергій Дяченки; перек. О.Негребецького. – Х.: Фоліо, 2012. – 316 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Самум: роман, повість, оповідання / Марина та Сергій Дяченки; перек. О.Негребецького. – Х.: Фоліо, 2012. – 316 с. (аб).

84(4УКР)6 Дяченки, М. та С. Цифровий, або Brevis est: роман / Марина та Сергій Дяченки; пер. з рос. О.Негребецького. – Х.: Фоліо, 2012. - 315 с. (аб).

84(4УКР)6 Єшкілєв, В.Л. Усі кути трикутника: апокриф мандрів Григорія Сковороди / В.Л.Єшкілєв. – К.: Вид. центр «Академія», 2012. – 248 с. – (Автографи часу) (аб).

84(4УКР)6 Іванцова, М. Вітражі: роман Міла Іванцова. – К.: Нора-друк, 2010. – 205 с. – (День Європи) (аб).

84(4УКР)6 Ігнатова, Н. Диваки: романтична історія для дорослих дітей / Ната Ігнатова. – Донецьк: ПП «ЦСО», 2012. – 228 с. – (Просто романтика) (аб).

84(4УКР)6 Ігнатова, Н. Миттєвості буття: молодіжно-романтична історія / Ната Ігнатова. – Донецьк: ПП «ЦСО», 2012. – 352 с. – (Просто романтика) (аб).

84(4УКР)6 Карпа, І. Супермаркет самотності. Перламутрове порно / Ірена Карпа. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 272 с. (аб).

84(4УКР)6 Кокотюха, А. Пророчиця: роман / Андрій Кокотюха. – К.: КМ Publishing, 2011. – 288 с. (аб).

84(4УКР)6 Кокотюха, А. Чужі скелети: роман / Андрій Кокотюха. – К.: КМ Publishing, 2010. – 304 с. – (Фієста) (аб).

84(4УКР)6 Костенко, Л.В. Мадонна перехресть / Л.В.Костенко. – К.: Либідь, 2012. – 112 с., іл.: порт. (аб, ч/з).

84(4УКР)6 Костенко, Л.В. Річка Геракліта / Л.В.Костенко; худ. С.Якутович. – К.: Либідь, 2011. – 336 с., іл.: порт. (+ диск) (аб).

84(4УКР)6 Костенко, Л.В. Річка Геракліта / Л.В.Костенко; худ. С.Якутович. – К.: Либідь, 2011. – 288 с., іл.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Лис, В. Маска: роман / Володимир Лис. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 320 с. (аб).

с84(4УКР)6 Морозенко, М. Іван Сірко. Великий характерник / Марія Морозенко; іл. М.Паленка. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2012. – 166 с.: іл. – (Українська сила) (аб).

84(4УКР)6 Мушкетик, Ю.М. На брата брат: роман / Ю.М.Мушкетик; худ. А.Хмель. – Х.: Фоліо, 2012. – 317 с. (аб).

84(4УКР)6 Мушкетик, Ю.М. Останній гетьман. Погоня: романи / Ю.М.Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2012. – 374 с. (аб).

84(4УКР)6 Мушкетик, Ю.М. Яса: роман. Розд. 1-17 / Ю.М.Мушкетик; худож. С.Кривенченко. – Х.: Фоліо, 2012. – 415 с. (аб).

84(4УКР)6 Мушкетик, Ю.М. Яса: роман. Розд. 18-33 / Ю.М.Мушкетик; худож. С.Кривенченко. – Х.: Фоліо, 2012. – 415 с. (аб).

с84(4УКР)6 Огульчанський, О. Скарб Солоного лиману: повісті / Олексій Огульчанський; 2-е вид., без змін. – К.: Грані-Т, 2012. – 116 с. – (Українська дитяча класика) (аб).

84(4УКР)6 Пеунов, В.К. Війна очима солдата: роман / В.К.Пеунов. – Донецьк: ТОВ «Альфа-пресс», 2012. – 368 с. (аб)ю

84(4УКР)6 Пеунов, В.К. Шукай добро у серці своєму / В.К.Пеунов. – Донецьк: ПП «ЦСО», 2012. – 448 с.: іл.: порт. (аб).

84(4УКР)6 Процюк, С.В. Маски опадають повільно: роман про В.Винниченка / С.В.Процюк. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 304 с. – (Автографи часу) (аб, ч/з).

84(4УКР)6 Процюк, С.В. Троянда ритуального болю: роман про Василя Стефаника / С.В.Процюк. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 184 с. – (Автографи часу) (аб, ч/з).

84(4УКР)6 Роздобудько, І. Мандрівки без сенсу і моралі / Ірен Роздобудько. – К.: Нора-Друк, 2011. – 192 с. – (Мандри) (аб).

84(4УКР)6 Роздобудько, І. Я знаю, що ти знаєш, що я знаю: роман / Ірен Роздобудько. – К.: Нора-Друк, 2011. – 240 с. – (День Європи) (аб).


ЛІТЕРАТУРА ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

84(3РОС)6 Акунін, Б. Турецький гамбіт: роман / Борис Акунін; пер. з рос. О.Михела. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 240 с.: іл. (аб).

84(4ІСП) Борхес, Х.Л. Вибрані поезії / Х.Л.Борхес; з ісп. перек. С.Борщевський. – Львів: Кальварія, 2010. – 160 с. (аб).

84(4ПОЛ) Вишневський, Я. Самотність у Мережі: роман / Януш Вишневський; пер. з пол. О.Кравець. – К.: Махаон-Україна, 2012. – 352 с. (аб).

84(3РОС)6 Вильмонт, Е. Два зайца, три сосны / Екатерина Вильмонт. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 316 с. (аб).

84(3РОС)6 Вильмонт, Е. Нашла себе блондина: роман / Екатерина Вильмонт. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 269 с. (аб).

84(3РОС)6 Вильмонт, Е. Подсолнухи зимой (крутая дамочка – 2) / Екатерина Вильмонт. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 318 с. (аб).

84(4НІМ) Гете, Й.В. Фауст: трагедія / Й.В.Гете; пер. з нім. М.Лукаша. – К.: КЕТС, 2012. – 400 с.: порт. (аб, ч/з).

84(3РОС)6 Знаменская, А. Пленница дождя: роман / Алина Знаменская. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 318 с. (аб).

84(3РОС)6 Знаменская, А. Пока живу, люблю: роман / Алина Знаменская. – М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2010. – 317 с. (аб).

84(3ВЕЛ) Коельйо, П. Рукопис, знайдений Аккрі / Пауло Коельйо; пер. В.Шовкуна. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 240 с. (аб).

84(4ПОЛ) Конвіцький, Т. Хроніка любовних подій: роман / Тадеуш Конвіцький; пер. з пол. Б.Антоняк. – Львів: Урбіно, 2012. – 224 с. (аб).

84(4ПОЛ) Космовська, Б. Буба: роман / Барбара Космовська; пер. з пол. Б.Антоняк. – Львів: Урбіно, 2012. – 240 с. – (Прикольна книжка) (аб).

84(4ПОЛ) Космовська, Б. Буба: мертвий сезон: роман / Барбара Космовська; пер. з пол. Б.Антоняк. – Львів: Урбіно, 2012. – 224 с. – (Прикольна книжка) (аб).

84(4ФРА) Монтень, М. Проби: вибране / Мішель Монтень; пер. з фр. А.Перепалі. – К.: Шанс, 2012. – 444 с.: порт. (аб).

84(3РОС)6 Нестерова, Н. Вызов врача: роман / Наталья Нестерова. – М.: АСТ; Астрель, 2008. – 287 с. (аб).

84(3РОС)6 Нестерова, Н. Девушка с приветом: роман / Наталья Нестерова. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 319 с. (аб).

84(3РОС)6 Нестерова, Н. Отпуск по уходу: роман / Наталья Нестерова. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 286 с. (аб).

84(3РОС)6 Нестерова, Н. Позвони в мою дверь: роман / Наталья Нестерова. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 383 с. (аб).

84(3РОС)6 Нестерова, Н. Точки над «Ё»: роман / Наталья Нестерова. – М.: АСТ; Астрель, 2010. – 286 с. (аб).

84(3РОС)6 Полякова, Т. Ангел нового поколения: роман / Татьяна Полякова. – М.: ЭКСМО, 2012. – 352 с. – (Авантюрный роман) (аб).

84(3РОС)6 Полякова, Т. Жестокий мир мужчин: повесть / Татьяна Полякова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 320 с. – (Авантюрный детектив) (аб).

84(3РОС)6 Полякова, Т. Капкан на спонсора: повесть / Татьяна Полякова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 320 с. – (Авантюрный детектив) (аб).

84(3РОС)6 Полякова, Т. Новая жизнь не даётся даром: повесть и рассказы / Татьяна Полякова. – М.: ЭКСМО, 2010. – 320 с. – (Авантюрный детектив) (аб).

84(3РОС)6 Полякова, Т. Уходи красиво: роман / Татьяна Полякова. – М.: ЭКСМО, 2012. – 320 с. – (Авантюрный детектив) (аб).
84(3РОС)6 Устинова, Т. Ангел пролетел: рассказ, роман / Татьяна Устинова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 352 с. – (Первая среди лучших) (аб).

84(3РОС)6 Устинова, Т. Один день, одна ночь: роман / Татьяна Устинова. – М.: ЭКСМО, 2013. – 352 с. – (Русский бестселлер) (аб).

84(3РОС)6 Устинова, Т. С небес на землю: роман / Татьяна Устинова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 320 с. – (Русский бестселлер) (аб).

84(3РОС)6 Устинова, Т. Сразу после сотворения мира: роман / Татьяна Устинова. – К.: ООО «Компания ВЕЛМАЙТ», 2013. – 352 с. – (Первая среди лучших) (аб).

84(3РОС)6 Устинова, Т. Третий четверг ноября: повести / Татьяна Устинова. – М.: ЭКСМО, 2011. – 320 с. – (Первая среди лучших) (аб).
МИСТЕЦТВО
85.313(4УКР) Олександер Кошиць: збірник статей, спогадів і матеріалів до 130-річного ювілею з дня народження геніального диригента і композитора / творчий задум Є.Паранюк. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2006. – 198 с.: іл. (ч/з).

85.313(4УКР) Паранюк, Є. Український Голлівуд і Олександр Кошиць: присвячую І.В.Штогрину, моєму родичеві і благодійнику / Є.Паранюк. – Івано-Франківськ, 2002. – 36 с.: фото (ч/з).


РЕЛІГІЯ
86.3 Августин, С. Сповідь / Святий Августин; перек. В.Бойка. – К.: Шанс, 2012. – 348 с. (аб).

ФІЛОСОФІЯ
87.3 Ніцше, Ф. Людське, надто людське: книга для вільних умів / Фрідріх Ніцше; з нім. перек. К.Котюк. – Львів: Астролявія, 2012. – 408 с. (аб).
КРАЄЗНАВЧА ЛІТЕРАТУРА
К63.3(4УКР) Пепа, В. Пам'ять української душі: нариси із сиводавнини / Вадим Пепа. – К.: ПП Балюк І.Б., 2012. – 192 с. (ч/з).

К85.313(4УКР) Росава. Ансамбль народної музики. 25 років [альбом]. – [Черкаси]: «Бізнес-стиль». – 15 с.

91.9 Календар пам’ятних дат Черкащини на 2013 рік / КЗ «ОУНБ ім. Тараса Шевченка»; уклад.: Л.Т.Демченко, Л.Д.Дядик [та ін.]. – Черкаси, 2012. – 68 с. (ч/з).

91.9:63.3 Черкащина козацька: бібліогр. дайдж. / КЗ «ОБЮ ім. В.Симоненка»; авт. уклад. Н.М.Бартош; ред. Н.М.Філахтова. – Черкаси, 2012. – 36 с. (ч/з).

91.9:72.3 Вчені Черкаського краю: бібліогр. нариси. Вип. 4: суспільні й гуманітарні науки, Ч. 1: історики, археологи, етнографи, фольклористи, краєзнавці, кн. 2: (К-П) / КЗ «ОБЮ ім. В.Симоненка»; уклад. О.Забєліна; вебліогр. Н.Бартош; ред. Н.Сім’яниста. – Черкаси, 2012. – 154 с.: іл. (ч/з).

91.9:83 Вітрила творчості Юлії Гончар: персон. пам’ятка: буклет / КЗ «ОБЮ ім. В.Симоненка»; уклад.: Н.Філахтова, О.Забєліна. – Черкаси, 2012. – («Постаті у дзеркалі бібліографії») (ч/з).

91.9:83 Розмова серця. Надія Матюшенко-Гребенюк: біобібліогр. нарис / КЗ «ОБЮ ім. В.Симоненка»; уклад. Н.М.Філахтова. – Черкаси, 2012. – 8 с. – («Черкаські письменники – лауреати премій») (ч/з).

91.9:83 Шукач мовних скарбів. Сергій Ткаченко: персон. пам’ятка: буклет / КЗ «ОБЮ ім. В.Симоненка»; уклад.: Г.Бондаренко, О.Забєліна. – Черкаси, 2012. – («Постаті в дзеркалі бібліографії») (ч/з).ПОДАРУНКИ ЧИТАЧІВ
75.5 Бубка, С. Ігри, що підкорили світ [альбом] / С.Бубка, М.Булатова; вид. 2-ге. – К.: ТОВ «Друкарня «Літера», 2012. – 132 с.: порт. (аб).

84(3НІМ) Гофман, О. На дальнем западе. Опасности диких стран: романы / О.Гофман; пер. с нем. – М.: Мир книги. Литература, 2008. – 272 с. – (Классика приключенческого романа) (аб).

84(3СПО) Грей, З. Пограничный легион: роман / З.Грей; пер. с англ. О.Цельхерта. – М.: Мир книги. Литература, 2008. – 272 с. – (Классика приключенческого романа) (аб).

67.99(2)116.31 Защити свои права: взаимодействие с милицией: информационная брошюра для клиентов программ снижения вреда. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 60 с. (аб).

84(3СПО) Конан и раб талісмана / О.Локнит, К.Монро, Н.Орли. – М.: ООО «Изд-во АСТ»; СПБ: «Северо-Запад Пресс», 2004. – 396 с. – (Конан) (аб).

84(3СПО) Конан и тайна песков / Б.Дуглас, М.Керк, Н.Серж, Х.Норман, Э.Джесс. – М.: ООО «Изд-во АСТ»; СПБ: «Северо-Запад Пресс», 2004. – 405 с. – (Конан) (аб).

55.14 Настольная книга для позитивних людей / 2-е изд. дополн. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2011. – 167 с. (аб).

88.2 Настрои, заговоры, приметы, наговоры для привлечения богатства, удачи, здоровья и любви / сост. Пимен Провидец. – Х.: Белгород: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013. – 240 с. (аб).

55.4 Туберкулез. Вопросы? Ответы. – [К]: USAID. – 12 с. (аб).

60.9(4УКР) Уроки снижения вреда: материалы для самостоятельного изучения социальными работниками. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 144 с. (аб).

55.141 Что такое гепатит С. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 16 с. (аб).

Підготувалапровідний бібліограф Н.О.Дубенець


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Нових надходжень icon-
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка