Нових надходженьСторінка1/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,53 Mb.
#16359
  1   2   3   4

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКНОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
жовтень – грудень 2012 рокуЧЕРКАСИ

2013 рік

Бібліографічний покажчик , що пропонується вашій увазі , допоможе без значних витрат часу отримати вже систематизовану інформацію про нові надходження до бібліотеки у ІV кварталі 2012 року. Покажчик містить інформацію про надходження книг. Література, подана в покажчику, класифікована згідно таблиць ББК.

Матеріал розташовано в систематичному , а в межах розділів - в алфавітному порядку авторів та назв.

Бібліографічний опис видань подано згідно з державним стандартом .

Представлено видань всього: 118 назв.

Покажчик анотований.

Зміст

1. Природничі науки.


2. Статистика.

3. Історія. Історичні науки.

4. Економіка. Економічні науки.

5. Бухгалтерський облік. Економічний аналіз. Аудит.

6. Фінанси. Гроші і кредит. Бюджетна система.

7. Банківська справа.

8. Страхування.

9. Підприємництво. Бізнес. Економіка підприємства.

10. Маркетинг. Менеджмент.

11. Право. Юридичні науки.

12. Наука. Педагогіка. Освіта.

13. Мовознавство. Літературознавство.

14. Філософія.

15. Художня література.
  1. Природничі науки.
1.

26.89

А72Антонюк, Д.

Сто п'ятдесят п'ять польських замків і резиденцій в Україні.Частина 1 [Текст]: путівник / Д. Антонюк. - К.: Грані-Т, 2011. -192 с. - (Путівники) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Замки й палаци - найтаємничіша архітектура, від якої віє живим духом старовини. Вони хвилюють уяву і старанно оберігають свої таємниці, чимало з яких іще можна відкрити. Виявляється, що їх - справжніх замків і палаців - збереглося в Україні набагато більше, ніж прийнято вважати. Чимало замків і палаців звели колись на наших теренах польські королі, магнати і воєначальники. Крім історичних відомостей, путівник містить інформацію про сучасний стан кожної пам'ятки, а також інфраструктуру, дорогу та ще сотні різноманітних дрібниць, які стануть у практичній нагоді кожному мандрівникові.


2.

26.89

А72Антонюк, Д.

Триста п'ятнадцять польських замків і резиденцій в Україні. Частина 2 [Текст]: путівник / Д. Антонюк. - К.: Грані-Т, 2012. -260 с. - (Путівники) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Нова мандрівка в світ таємничої архітектури, від якої віє живим духом старовини. Цього разу ви познайомитеся з резиденційною архітектурою - тим, що залишилося від колись розкішних палаців польської знаті на українських теренах.


3.

65в6

К89Кузьмичов, А.І.

Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Текст]: навч.посібник / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. - К.: Ліра-К, 2011. -214 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий напрям у вигляді класичної трійці "економіка + математика + статистика" застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці, математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій. У наші часи ці засоби стали значно потужнішими й ефективнішими на рівні інструментів практичного застосування завдяки можливості реалізації відповідних економіко-математичних моделей на платформі ПК, зокрема, в середовищі популярного табличного процессора MS Excel.


4.

22.18я73

Л77Лопотко, О.В.

Математичні методи в розрахунках на ЕОМ [Текст]: навч.посібник / О. В. Лопотко. -2-е вид., стереот. - Львів: Магнолія 2006, 2007. -200 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Викладені теоретичні відомості, подані завдання і зразки виконання лабораторних робіт. Посібник спрямований на використання сучасних програмних засобів щодо застосування математичних методів у програмному середовищі ЕхсеІ та середовищі візуального програмування Visual Basic for Application (VBA), інтегрованих в пакет офісних програм Microsoft Office.


2. Статистика.

1.

60.6(4УКР) -Черк

Б59Бізнес-карта промислових підприємств [Текст] : статистичний довідник. -Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2011. - 304 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Містить інфомацію щодо підприємств області, які займаються промисловою діяльністю і мають суттєві обсяги виробництва промислової продукції.

2.

60.6(4УКР) -Черк

В15Валовий регіональний продукт Черкаської області [Текст]: статистичний збірник. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 64 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Наведено дані щодо обсягів створеного в області валового регіонального продукту за 2004-2010 роки та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2001-2010 роки.


3.

60.6(4УКР) -Черк

Д71Доходи та витрати населення Черкаської області за 2005-2011 роки [Текст]: статистичний збірник. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 90 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Містить аналіз комплексу показників, що визначають рівень життя населення області, джерел їх надходження, структури, зміни обсягів, місця області серед регіонів України, наявних та реальних доходів.


4.

60.6(4УКР) -Черк

Е45Економічне і соціальне становище Черкаської області за 2011 рік [Текст]: статистичний бюлетень. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 89 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Містить основні показники соціально-економічного розвитку області за 2011 рік.


5.

60.6(4УКР) -Черк

П78Про соціально-економічне становище міста Черкаси за 2011 рік [Текст] : статистичні показники. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 29 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Містить основні показники соціально-економічного розвитку м.Черкас за 2011 рік.


6.

60.6(4УКР) -Черк

П78Про соціально-економічне становище Черкаської області за 2011 рік [Текст] : статистичні показники. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 53 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Містить короткі підсумки соціально-економічного становища Черкаської області.

7.

60.6(4УКР)-Черк

П81Промисловість Черкащини у 2005-2011 роках [Текст]: статистичний збірник. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 237 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Містить основні дані, що характеризують динаміку промислового виробництва за останні сім років, починаючи з 2005р. У збірнику наведена інформація про структурні зміни, інвестиції, працю в промисловості, фінансовий стан та інноваційну діяльність підприємств Черкащини, статистичні показники країн СНД та деяких країн світу.

8.

60.6(4УКР) -Черк

Р32Регіональний розвиток Черкаської області за 2011 рік [Текст] : статистичний збірник. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 334 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Вміщено дані про соціально-економічне становище районів і міст обласного значення Черкаської області у 2011 році у порівнянні з попередніми роками.


9.

60. 6(4УКР)-Черк

С69Соціально-економічний розвиток районів та міст обласного значення Черкаської області [Текст] : статистичний бюлетень. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 41 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Містить показники оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення за 2011 рік.

10.

60.6(4УКР) -Черк

С78Статистичний щорічник Черкаської області за 2011 рік [Текст] : - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. - 509 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Вміщено дані про соціально-економічне становище Черкаської області у 2011 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, демографічної та екологічної ситуації в області.

11.

60.6(4УКР) -Черк

Ф29Фахівці вищої кваліфікації Черкаської області за 2011 рік [Текст]: статистичний збірник. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. -56 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Статистичний збірник підготовлений фахівцями відділу статистики нефінансових послуг за участю відділу статистики соціальних послуг, із залученням матеріалів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаського державного технологічного університету, Уманського національного університету садівництва, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаського інституту банківської справи Національного банку України, Черкаського інституту агропромислового виробництва НААН України. Видання містить основні показники, характеризують підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації Черкащини за 1995р., 2000р., 2005р., 2007-2011рр.


12.

60.6(4УКР) -Черк

Ч-48Черкащина у цифрах 2011 [Текст]: короткий статистичний довідник. -Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. -139 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Вміщено дані про соціально-економічне становище Черкаської області у 2011р. у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники матеріального виробництва, фінансової та соціальнї сфери демографічної ситуації.


13.

60.6(4УКР) -Черк

С36Сільське господарство Черкащини [Текст]: статистичний збірник. - Черкаси: Головне управління статистики у Черкаській області, 2012. –

249 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Наведені основні показники про соціально-економічний стан сільського господарства області та її районах за 1990-2011 рр., міжрегіональні порівняння.3. Історія . Історичні науки

1.

63.3(4УКР)я73

І-90Історія України [Текст]: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / Ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. - 460 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

Примірники: всього:4 - АБ(3), ЧЗ(1)Анотація: У посібнику наведено методичні та інформаційні матеріали до семінарських занять з курсу "Історія України". Хронологічно й тематично охоплено всі періоди вітчизняної історії, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення. До кожної теми додаються тлумачний словник історичних термінів, понять, біографічні довідки про відомих діячів, хронологія найголовніших подій, контрольні запитання. В окремому розділі подано поради щодо ефективної організації самостійної роботи у процесі підготовки до семінарських занять.


2.

63.3(4УКР)- 7я73

Т31Теліженко, О.В.

Основи національної культури [Текст] : навч.посібник/ О. В. Теліженко. -К.: УБС НБУ, 2012. - 443 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(3), АБ(72)

Анотація: Розкриває матеріальну і духовну суть національної культури і традиційного мистецтва України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення.


4. Економіка . Економічні науки.

1.

65.422.5я73

А90Асаул, А.М.

Економіка нерухомості. [Текст] : підручник/ А.М. Асаул, І.А. Брижань, В.Я. Чевганов. – К.: Лібра, 2004. -304 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)

Анотація: Викладено теоретичні і практичні питання функціонування ринку нерухомості, методичні і організаційно-правові технології правочинів з об'єктами нерухомості, основні підходи до оцінки нерухомості.


2.

65.9(4УКР)-94

Б17Базилюк, А.В.

Економічна сутність стандартів якості життя та інституціонально-монетарні фактори формування їх в Україні [Текст] : монографія/ А. В. Базилюк, В. В. Гошовська, П. І. Юхименко ; ред. : А. В. Базилюк. - К.: Університет Україна, 2012. -319 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В монографії вперше у вітчизняній економічній літературі комплексно розлянуто економіко-теоретичну сутність поняття "якість життя населення", здійснено аналіз рівня соціальних стандартів в Україні. Розроблено методичні основи та запропоновано авторський підхід оцінювання якості життя населення України в контексті реалізації державної соціальної політики та проаналізовано інституціональні і монетарні фактори, які впливають на зростання її національних стандартів.


3.

65.01я73

Б33Башнянин, Г.І.

Політична економія [Текст] : навч.посібник/ Г. І. Башнянин, Є. С. Шевчук та ін. ; ред. : Г. І. Башнянина, Є. С. Шевчука. - Львів: Магнолія плюс, 2006. -308 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


4.

65.01я73

Б33Башнянин, Г.І.

Політична економія. [Текст] : навч.посібник/ Г. І. Башнянин, Є. С. Шевчук та ін. ; ред. : Г. І. Башнянина. -3-тє вид., переробл. і виправл. -Львів: Новий світ-2000, 2004. - 480 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування ринкової економіки в суспільствах перехідного типу.


5.

65.012.3

Г69Горидько, Н.П.

Кривая Филлипса в современной экономике Украины: теория и регрессионное моделирование [Текст]: наукове дослідження / Н. П. Горидько; ред.: Р. М. Нижегородцев. - Гомель: ЦИИР, 2012. -36 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Работа посвящена анализу и оценке связей между темпами инфляцией и уровнем безработицы в Украине как в краткосрочном периоде, так на долгосрочных горизонтах. Построены регрессионные модели, выявляющие характер этой связи. Обсуждаются теоретические аспекты кривой Филлипса и вытекающие из ее характера меры экономической политики государства.


6.

65.262.6

Г69Горидько, Н.П.

Регрессионное моделирование инфляционных процессов [Текст]: монография/ Н. П. Горидько. - М.: РосНОУ, 2012. - 248 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Монография посвящена проблемам регрессионного моделирования инфляционных процессов, преимущественно на статистических данных современной экономики Украины. Построены регрессионные модели, определяющие влияние на инфляцию как монетарных, так и немонетарных факторов, возникающих внутри страны и за ее пределами. Выявлены основные источники инфляции, имеющие как эмиссионную, так и трансмиссионную природу. Проведено моделирование статистических показателей обьема денежной массы и определены основные тенденции влияния монетарных источников на инфляционные процессы. На примере различных макросистем построены модели, указывающие на нелинейную связь между темпами экономического роста и уровнем инфляции.


7.

65.01

Г69Горидько, Н.П.

Современный экономический рост: теория и регрессионный анализ [Текст] : наукове дослідження / Н. П. Горидько, Р. М. Нижегородцев. -Новочеркасск: НОК, 2011. - 343 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Обсуждаются современные теоретические концепции экономического роста. Для современной экономики Украины строятся факторные регрессионные модели, позволяющие оценить динамику

ВВП на основе производственных функций, включающих три основных фактора - капитал, труд и информацию. Рассматриваются степенные модели типа Кобба-Дугласа, степенно-показательные модели, модели с лагами (в том числе иллюстрирующие рост на ожиданиях), модели в приращениях. Построены авторегрессионные модели, описывающие динамику как самого ВВП, так и его факторов. На основе всех типов моделей решаются задачи прогнозирования. Проведена оценка средних и предельных склонностей к потреблению и сбережению для экономики Украины за различные временные периоды.
8.

65.9(4УКР)-56

Д76Другов, О.О.

Фінансова система інвестиційного забезпечення регіонального розвитку економіки [Текст] : монографія/ О. О. Другов ; ред. : П. Ю. Бєлєнького. -К.: УБС НБУ, 2007. -151 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Досліджуються питання становлення і розвитку фінансової системи забезпечення регіональної інвестиційної діяльності та регіонального розвитку економіки України. Наведено результати аналізу теоретико - методологічних засад регіонального розвитку, роботи фінансової системи та інвестиційної діяльності. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення механізмів системи фінансування та активізації інвестиційної діяльності на мезорівні.


9.

65.012.2

І-24Іващенко, М.В.

Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень [Текст]: монографія/ М. В. Іващенко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 211 с. Примірники: всього:17 - ЧЗ(2), АБ(15)Анотація: Досліджено механізми формування економічної поведінки під впливом таких соціальних факторів, як ментальність і релігія. За критерієм рентоорієнтації та ступеня адаптації типологізовано економічну поведінку. Показується соціально-економічний механізм адаптації до ринкового середовища в умовах інституційних перетворень. Розкрито механізм співіснування формальних і неформальних інститутів на певній території. Систематизовано неекономічні чинники, що обумовлюють темпи розповсюдження ефективних типів економічної поведінки у процесі інституційних перетворень. Аналізується зміст еволюційних і революційних інституціональних змін з урахуванням динаміки економічної поведінки. Виявлено і розкрито економічну поведінку суб'єктів господарювання на основних ринках: споживчому, фінансовому і на ринку праці.


10.

65.012.1я73

К71Косік, А.Ф.

Мікроекономіка [Текст] : навч.посібник/ А. Ф. Косік. -2-е вид., перероб. та допов. - К.: ЦУЛ, 2008. - 438 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглядаються моделі поведінки основних мікроекономічних суб'єктів в різних ринкових структурах, висвітлюються прикладні аспекти мікроекономічного аналізу, пов'язані з оптимізацією рішень споживачів та виробників та їх коригуванням під впливом державної політики регулювання економічної діяльності.


11.

65.01я73

К72Костюк, В.С.

Економічна теорія [Текст] : навч.посібник/ В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. - К.: ЦУЛ, 2009. -282 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Посібник складається з теоретичної та практичної частин, що полегшує вивчення предмета економічної теорії.


12.

65.012.1я73

К78Краснікова, Л.І.

Практикум з мікроекономіки: Тести, проблемні ситуації, вправи [Текст] : навч.посібник/ Л. І. Краснікова, І. Г. Лук'яненко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2005. - 317 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Посібник систематизовано викладає основи мікроекономічної теорії та містить значну кількість практичних проблемних ситуацій, вправ, тестів. Обрана авторами структура полегшує засвоєння теоретичного матеріалу, допомагає розвивати навички розв'язування практичних завдань, дає змогу ефективно перевірити знання студентів.


13.

65.012.2я73

К95Кучерявенко, І.А.

Макроекономіка: Практикум. [Текст] : навч.посібник/ І.А. Кучерявенко. -К.: Вікар, 2003. - 239 с.

Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)

Анотація: Пропонований практикум - один із перших в Україні навчальних посібників з макроекономіки, в якому наводяться тести, задачі, завдання, вправи і кросворди, спрямовані на поглиблене вивчення та закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок макроекономічного аналізу явищ суспільного життя.


14.

65.01я73

П50


Політична економія [Текст] : підручник / Ю.В. Ніколенка. - К.: ЦУЛ, 2009. - 632 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Комплексно розкриті загальні закономірності руху сучасних економічних систем; показані здійснювані в Україні перетворення відносин власності, розподілу, обміну та споживання; дана характеристика сучасної ринкової системи, її суб'єктів та інфраструктури. Акцентується увага на з'ясуванні проблем суспільного відтворення на рівні національної економіки та світового господарства. Аналізуються сучасні глобальні проблеми.


15.

65в631

П80


Производственно-экономические расчеты и моделирование деятельности организации (предприятия) [Текст]: монография/ Е. Д. Крушкин, В. С. Ниценко, О. В. Захарченко, Б.м., 2011. -170 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: В монографии освещается широкий круг вопросов менеджмента организации и предприятием, функционирующих в конкурентной рыночной среде. Издание предназначено для студентов ВУЗов.


16.

65.012.2я73

С13Савченко, А.Г.

Макроекономіка [Текст] : підручник / М. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко. - К.: Либідь, 1999. - 288 с.

Примірники: всього:43 - АБ(40), ЧЗ(3)

Анотація: Висвітлюються теоретичні засади сучасної макроекономіки на основі узагальнення досягнень світової макроекономічної науки та врахування особливостей розвитку економіки України. Велика увага приділяється механізмам соціальної та зовнішньоекономічної політики держави, а також теоріям економічного зростання.


17.

65.010я73

Ч-96Чухно, А.А.

Сучасні економічні теорії [Текст] : підручник / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К.: Знання, 2007. - 878 с. - (Вища освіта ХХІ століття)

Примірники: всього:13 - АБ(11), ЧЗ(2)

Анотація: Цілісно і систематизовано висвітлюються процеси становлення та розвитку новітніх концепцій політичної економії, мікро- та макроекономіки, порівняльного аналізу економічних систем останньої третини ХХ - початку ХХI ст. Уперше в українській економічній літературі узагальнено і грунтовно розкрито багатогранність еволюційної теорії як основної парадигми ХХI ст., показано різноманітність, альтернативність і водночас єдність теорій та напрямів сучасної економічної науки.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Нових надходжень icon-
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Нових надходжень iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка